Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. regionalnymi i lokalnymi bankami inwestycyjnymi). 1. Field trip globalnych funduszy inwestycyjnych (sierpień/wrzesień 2010). � W 2010 r. na przełomie sierpnia i września na zaproszenie Ministra Skarbu Państwa do Warszawy przybyli przedstawiciele ponad 20 globalnych funduszy inwestycyjnych (z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec oraz USA). W ramach programu wizyty zorganizowano spotkania z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem, Ministrem Skarbu Państwa Aleksandrem Gradem, Prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką, Członkami Kierownictwa Ministerstwa Finansów, Zarządem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wizyta była okazją do spotkań z kluczowymi instytucjami polskiej administracji oraz integracji środowiska inwestorskiego z instytucjonalnym. � Spotkanie z Premierem polskiego rządu stanowiło potwierdzenie, iż rząd pozytywnie ocenia rosnące zaangażowanie zagranicznego kapitału w Polsce w kontekście rozwoju i dywersyfikacji rynku kapitałowego i gospodarki. 2. Central Eastern Europe IPO Summit 2011 (25‐26 maja 2011 r.). � Warszawska konferencja objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów promująca wśród spółek z regionu Europy Środkowo‐Wschodniej ideę debiutu na GPW. � Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem spółek, inwestorów (w tym zagranicznych) oraz mediów – przyciągnęła ponad 500 gości. � W trakcie dwóch dni spółki z regionu Europy Środkowo‐Wschodniej, rozważające przeprowadzenie oferty publicznej spotkały się ze światowymi inwestorami finansowymi, poszukującymi nowych możliwości rynkowych. Inicjatywa odbiła się szerokim echem w mediach krajowych i zagranicznych, owocując kilkudziesięcioma artykułami prasowymi, ponad 100 materiałami w mediach elektronicznych, kilkunastoma materiałami telewizyjnymi i radiowymi. 3. Central Eastern Europe IPO Roadshow 2011 (wrzesień 2011 r.). � Roadshow to kontynuacja idei konferencji CEE IPO Summit nakierowana na zachęcanie zagranicznych spółek do wejścia na warszawski parkiet będący alternatywą dla debiutów na lokalnych giełdach. � Delegacja składająca się z przedstawicieli GPW, KDPW, MSP oraz jedenastu instytucji finansowych odwiedziła Węgry, Słowenię, Ukrainę, Litwę oraz Izrael. � Podczas całego roadshow odbyło się ponad 20 spotkań indywidualnych ze spółkami będącymi potencjalnymi emitentami. W spotkaniach grupowych i seminariach promujących ideę debiutu na GPW wzięło udział blisko 100 uczestników. � Wizyty spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno lokalnej prasy w poszczególnych krajach, jak i kluczowych międzynarodowych mediów gospodarczych (ponad 25 artykułów w mediach lokalnych, 10 wywiadów, 7 artykułów w prasie międzynarodowej, 2 konferencje prasowe). 4. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos (27 – 28 stycznia 2011 r.). � Z inicjatywy MSP został zorganizowany przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych uroczysty koktajl pod hasłem Warszawa – Regionalnym Centrum Finansowym Europy Środkowo‐Wschodniej oraz śniadanie z przedstawicielami największych globalnych banków inwestycyjnych i inwestorów. Obydwa wydarzenia odbyły się z udziałem Prezydenta RP i Podsekretarza Stanu MSP. Miały one na celu promocję polskiej gospodarki, polskiego rynku kapitałowego i planu prywatyzacji. Field trip 2010 CEE IPO Summit CEE IPO Raodshow Davos 24

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. 5. Forum Inwestycyjne w Tarnowie (6‐7 września 2011 r.). � Ministerstwo Skarbu Państwa było współorganizatorem IV Forum Inwestycyjnego w Tarnowie, które zorganizowane zostało w ramach wydarzeń związanych z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. � Udział wzięło w nim ponad 300 osób, w tym przedstawiciele rządów, odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie, krajowi i zagraniczni inwestorzy oraz przedstawiciele państw członkowskich i krajów kandydujących do Unii Europejskiej. � Podczas Forum przedstawiono m.in. raport przekształceń własnościowych w Polsce na tle krajów europejskich, w szczególności Europy Środkowo‐Wschodniej, obejmujący okres ostatnich 20 lat. Promocja prywatyzacji i polskiego rynku kapitałowego w mediach 1. Wizyty dziennikarzy mediów zagranicznych � Warsaw Media Day ‐ spotkania studyjne dziennikarzy z 8 krajów Europy Środkowo‐ Wschodniej z przedstawicielami organizatorów konferencji Central Eastern Europe IPO Summit 2011 (2 razy – przed konferencją i w trakcie konferencji), � London Media Day w ramach przygotowań do konferencji Central Eastern Europe IPO Summit 2011 – 2 dni spotkań z dziennikarzami Podsekretarza Stanu MSP w Londynie. W ramach projektu zorganizowano również wizytę dziennikarzy kluczowych zagranicznych mediów finansowych. W Warszawie gościli dziennikarze The Economist, Financial News, International Financing Review/Thomson Reuters oraz Euroweek. � W latach 2010 i 2011 odbyły się także dwie wizyty studyjne związane z IPO spółek PZU S.A. i JSW S.A. 2. Promocja branżowa Planu Prywatyzacji – media polskie i zagraniczne � W 2009 i 2011 r. przygotowano dwa specjalne dodatki do Warsaw Voice, zamieszczono 72 reklamy w prasie polskiej oraz spoty reklamowe w TVN CNBC Biznes oraz TV Biznes. � Zamieszczono reklamy w Financial Times, The Economist, Financial Times Deutschland, Wall Street Journal US, Wall Street Journal Asia, Wall Street Journal Europe, Forbes, Institutional Investor oraz International Herald Tribune. 3. Promocja polskiego rynku kapitałowego i Warszawy jako Regionalnego Centrum Finansowego Europy Środkowo–Wschodniej � 10 tygodniowa kampania w telewizji CNN wraz z publikacją billboardów na stronach internetowych stacji. � Reklamy w Financial Times, The Economist, International Herald Tribune, Wall Street Journal Europe, IFR, Lufthansa Magazine, Bloomberg Markets, Financial Times Deutschland. � Teksty promujące Plan Prywatyzacji i polski rynek kapitałowy, wysyłane we współpracy z partnerami zewnętrznymi w newsletterach do inwestorów zagranicznych, kadry menadżerskiej i przedstawicieli banków. W 2010 r. ukazało się ok. 30 tekstów w międzynarodowej prasie gospodarczej i społeczno‐ politycznej na temat działań MSP (m.in. IPO PZU, Tauron, GPW), w takich tytułach jak Financial Times, Euromoney, The Economist, Finanz und Wirtschaft, Wall Street Journal, IFR, Businnesweek, Dagen Nyheter, Frankfurter Allgemeine Zeitung, International Herald Tribune, New York Times, The Banker, Euroweek. Forum w Tarnowie Warsaw Media Day London Media Day Dodatki i reklamy Kampanie reklamowe 25

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy