Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. W 2011 r. ukazało się ponad 30 tekstów w prasie zagranicznej na temat CEE IPO Summit (ukraińskie, rosyjskie, węgierskie, litewskie, słoweńskie) i ok. 110 publikacji w sieci (angielskie, ukraińskie, węgierskie, litewskie), 9 materiałów telewizyjnych i 4 radiowe. W 2011 roku ukazało się ok. 50 tekstów na temat CEE IPO Roadshow (węgierskie ‐ 11 publikacji, słoweńskie – 3 publikacje, ukraińskie – 15 publikacji, litewskie – 12 publikacji, brytyjskie – 5 publikacji). � “Euroweek” (12 listopada 2010 r.) ‐ Now for the bond market: Poland moves on after glittering Warsaw Stock Exchange IPO: Poland capped an extraordinary year in the equity capital markets when the newly‐ listed Warsaw Stock Exchange began trading this week and settled in a sweet spot 13% above its offer price on Wednesday, after a deal that gave credence to the country’s ambition to become a regional financial hub for central and eastern Europe. � “Financial Times” (9 listopada 2010 r.) ‐ Warsaw Stock Exchange soars in symbolic IPO: The WSE has become the largest in central Europe, overtaking Vienna and Athens, and now only lags Turkey and Russia in emerging Europe. � “The Economist” (6 lipca 2011 r.) ‐ Overcoming miner obstacles It is more than two decades since communism crumbled in Poland but even after all this time the state still owns some large chunks of the country's industry. There was a privatisation push around the turn of the century but it ran out of steam (see chart below). In 2008 the present government relaunched it with the ambition to sell 800 companies in four years and raise 55 billion zloty ($20 billion at current rates) for the state’s coffers. Some 500 have been dealt with so far, and 42 billion zloty raised. � “International Financing Review”, (listopad 2010) Poland pays up Poland has been one of the bright spot in European ECM in 2010, with the country seemingly able to withstand to volatile secondary markets that have let to many deals being cancelled across the rest of EMEA Działania edukacyjne � W 2008 r. na zlecenie MSP SMG/KRC Poland Media S.A. sprawdzało stan wiedzy społeczeństwa nt. prywatyzacji oraz tego jak jest ona postrzegana przez społeczeństwo. Wnioski płynące z tych badań potwierdziły konieczność podjęcia działań, które podniosłyby poziom świadomości w zakresie prywatyzacji i jej oddziaływania na obecny rozwój społeczno‐gospodarczy Polski wśród różnych grup wiekowych Polaków. � Dlatego też MSP rozpoczęło szeroko zakrojone akcje edukacyjne, wśród których można wyróżnić projekty skierowane do: � Uczniów, � Studentów, � Seniorów, � Społeczności lokalnych, � Liderów opinii, � Mediów lokalnych, Badania SMG/KRC Dla kogo edukacja 26

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � Środowisk religijnych, które swym zasięgiem objęły ponad 320 tys. osób. � Działania te prowadzone są w ramach „Własność to odpowiedzialność” od 2008 r. we współpracy z sektorem pozarządowym. � W 2011 r. został wdrożony program edukacyjny o giełdzie pn. „Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj świadomie”, realizowany we współpracy z najważniejszymi instytucjami rynku kapitałowego oraz największymi sprywatyzowanymi przez GPW spółkami Skarbu Państwa. � Istotą tych programów jest wzrost: � Społecznego zrozumienia dla procesu prywatyzacji, � Znaczenia własności prywatnej i giełdy dla rozwoju gospodarczego kraju, � Zrozumienia zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i świadomego inwestowania w papiery wartościowe, a tym samym doprowadzenie do świadomego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki oraz stworzeniu podstaw funkcjonowania dobrego państwa. 1. Wybrane projekty � W roku 2008 odbyła się pilotażowa edycja konkursu „Własność to odpowiedzialność”, która potwierdziła potrzebę realizacji projektów edukacyjnych, czego konsekwencją było znaczące zwieszenie skali realizowanych działań. � W 2009 r. przeprowadzonych zostało 13 projektów adresowanych do ponad 200 tys. odbiorców, wśród, których znalazł się m.in.: � Ogólnopolski Konkurs Debat o Prywatyzacji AD REM (wzięło w nim udział prawie 80 tys. uczniów z ponad tysiąca szkół, � Cykl programów telewizyjnych „Własność to wartość” (zdobył on Pierwszą Nagrodę w VIII edycji konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepsze publikacje, audycje radiowe oraz programy telewizyjne poświęcone tematyce ekonomicznej). � W 2010 r. zrealizowanych zostało 13 projektów edukacyjnych. � Odbyły się kinowe przeglądy filmów na temat własności prywatnej i prywatyzacji: „Kapitalizm: Love Story” oraz przegląd „Na swoim”, � Miała miejsce druga edycja projektu „Własność=jasność”, w której wzięło udział ponad 2.500 uczestników (uczniów, studentów, nauczycieli, dziennikarzy i przedstawicieli lokalnych samorządów) z 80 małych miejscowości., � Uruchomiony został również portal edukacyjny: www.PrywatyzacjaDlaLudzi.pl, który został wybrany przez Internautów stroną roku w kategorii Administracja Publiczna w VI edycji konkursu Webstarfestival. � W 2011 r. � W ramach projektu studenckiego „Kto wygrywa na prywatyzacji” odbyły się I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Inwestorów, w których wzięło udział ponad 2.800 uczestników reprezentujących 150 uczelni wyższych, � Realizowana jest 4. edycja projektu edukacyjnego adresowanego do seniorów. Dotychczas w ramach projektów seniorskich zorganizowane zostały wykłady na temat własności prywatnej i prywatyzacji w ponad 30 Uniwersytetach Trzeciego Wieku na terenie całej Polski, � Łącznie w działaniach realizowanych w ramach programu „Własność to Ponad 320 tys. osób „Własność to odpowie‐ dzialność” AD REM Własność to wartość 13 projektów edukacyjnych 27

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy