Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Spis treści:

Spis treści: Podsumowanie działań………………………………..………………………………………………………….... 5 Plan Prywatyzacji 2008‐2011……………..…………………………………………….……………………….. 17 Akcjonariat Obywatelski …………………………………………………………………………………………….. 45 Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania”……………….…………….…………………………. 53 Bezpieczeństwo gazowe – dywersyfikacja i inwestycje…………..…………………………………. 67 Sektor paliwowy – inwestycje……..…………………………………………………………………………….. 75 Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje………………………………………………….. 81 Górnictwo – urynkowienie sektora…..……………………………………………………………………….. 97 Konsolidacja w sektorze chemicznym…………………………………..………….………………………… 103 Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie………………………….... 111 Nadzór właścicielski ‐ standardy……………….……………………………………………………………….. 121 Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy………………………………………………..….….. 127 Realizacja koncepcji społecznej prywatyzacji sektora rolno‐spożywczego…………..……. 133 Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje………………….………………………………………………….. 145 Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje………………………….……………………….. 153 Komunalizacja – współpraca z samorządami………………………………………………………………. 159 Legislacja………………………………………………………………………………………………………………………. 163 Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa…………………………………..…………. 171 Przyspieszenie wypłat rekompensat zabużańskich…………………….…………….…………………. 177 Totalizator Sportowy – wybór operatora i rozwój wyścigów konnych………………………... 183 Agencja Rozwoju Przemysłu – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw………………. 187 Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa ‐ struktura………………………………………………… 195 3

 • Page 1: Raport z pracy Ministerstwa Skarbu
 • Page 6 and 7: szczególnych (jak np. „specustaw
 • Page 8 and 9: kraju). Dostawy zapewni umowa pomi
 • Page 10 and 11: � Najważniejszym efektem konsoli
 • Page 12 and 13: � Na terenie stoczni działa obec
 • Page 14 and 15: � Rozumiejąc potrzebę rozwoju p
 • Page 17 and 18: Plan Prywatyzacji 2008‐2011
 • Page 19 and 20: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 21 and 22: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 23 and 24: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 25 and 26: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 27 and 28: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 29 and 30: Temat: Kwestie: Procesy prywatyzacy
 • Page 31 and 32: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 33 and 34: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 35 and 36: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 37 and 38: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 39 and 40: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 41 and 42: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 43 and 44: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 45 and 46: Rozdział Akcjonariat Obywatelski
 • Page 47 and 48: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 49 and 50: Temat: Kwestie: EEfekty Akcjoonaria
 • Page 51 and 52: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 53 and 54:

  Rozdział Podjęcie spraw trudnych

 • Page 55 and 56:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 57 and 58:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 59 and 60:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 61 and 62:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 63 and 64:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 65 and 66:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 67 and 68:

  Rozdział Bezpieczeństwo gazowe -

 • Page 69 and 70:

  Temat: Kwestie: W skróciee: Bezpie

 • Page 71 and 72:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 73 and 74:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 75 and 76:

  Rozdział Sektor paliwowy - inwesty

 • Page 77 and 78:

  Temat: Kwestie: GGrupa Lootos - Pro

 • Page 79 and 80:

  Temat: Kwestie: Sektor ppaliwowy

 • Page 81 and 82:

  Rozdział Sektor energetyczny - bez

 • Page 83 and 84:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 85 and 86:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 87 and 88:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 89 and 90:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 91 and 92:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 93 and 94:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 95 and 96:

  Temat: Kwestie: Obroty eneergią el

 • Page 97 and 98:

  Rozdział Górnictwo - urynkowienie

 • Page 99 and 100:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 101 and 102:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 103 and 104:

  Rozdział Konsolidacja w sektorze c

 • Page 105 and 106:

  Temat: Zakończenie sporów Kwestie

 • Page 107 and 108:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 109 and 110:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 111 and 112:

  Rozdział Postępowanie kompensacyj

 • Page 113 and 114:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 115 and 116:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 117 and 118:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 119 and 120:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 121 and 122:

  Rozdział Nadzór właścicielski

 • Page 123 and 124:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 125 and 126:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 127 and 128:

  Rozdział Grupa Bumar - narodowy ko

 • Page 129 and 130:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 131 and 132:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 133 and 134:

  Rozdział Realizacja koncepcji pryw

 • Page 135 and 136:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 137 and 138:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 139 and 140:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 141 and 142:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 143 and 144:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 145 and 146:

  Rozdział Uzdrowiska - prywatyzacja

 • Page 147 and 148:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 149 and 150:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 151 and 152:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 153 and 154:

  Rozdział Sektor farmaceutyczny - p

 • Page 155 and 156:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 157 and 158:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 159 and 160:

  Rozdział Komunalizacja - współpr

 • Page 161 and 162:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 163 and 164:

  Rozdział Legislacja

 • Page 165 and 166:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 167 and 168:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 169 and 170:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 171 and 172:

  Rozdział Właściwe gospodarowanie

 • Page 173 and 174:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 175 and 176:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 177 and 178:

  Rozdział Przyspieszenie realizacji

 • Page 179 and 180:

  Temat: Przyspieszenie realizacja wy

 • Page 181 and 182:

  Temat: Kwestie: Przyspieeszenie rea

 • Page 183 and 184:

  Rozdział Totalizator Sportowy - wy

 • Page 185 and 186:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 187 and 188:

  Rozdział Agencja Rozwoju Przemysł

 • Page 189 and 190:

  Temat: Kwestie: Nadzór właścicie

 • Page 191 and 192:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 193 and 194:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 195 and 196:

  Rozdział Zmiany w Ministerstwie Sk

 • Page 197 and 198:

  Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss

 • Page 199:

  Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...