Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. Spółce. � Z powodu braku zainteresowania inwestorów, dwukrotnie odwołano aukcję zbycia 2,15% udziałów Skarbu Państwa w spółce Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (województwo lubuskie). Ze względu na ważne znaczenie Spółki dla lokalnej społeczności, 2 września 2009 r. Minister Skarbu Państwa przekazał nieodpłatnie udziały w Spółce na rzecz Miasta Gorzów Wielkopolski. � W procesie prywatyzacji spółki ELMET‐RZESZÓW S.A. (podkarpackie), 4 próby prywatyzacji zakończyły się niepowodzeniem. W 2008 r. ze względu na brak zgłoszeń, unieważniono przetarg publiczny na zbycie akcji Skarbu Państwa w Spółce. W latach 2010‐2011 trzykrotnie wystawiono akcje Spółki na sprzedaż w trybie aukcji ogłoszonej publicznie, jednak nie było zainteresowania ze strony inwestorów. 5 października 2011 r. w trybie innym niż publiczny zawarto umowę sprzedaży 10,83% akcji na rzecz większościowego akcjonariusza spółki Krak‐Old Sp. z o.o. � Spółka Przedsiębiorstwo Projektowo–Technologiczne TASKOPROJEKT w Poznaniu Sp. z o.o. (województwo wielkopolskie) była prywatyzowana w trybie aukcji ogłoszonej publicznie. Trzykrotnie odwoływano aukcje z powodu braku zgłoszeń. W kolejnej próbie prywatyzacji, również w trybie aukcji udało się wyłonić inwestora, z którym 30 maja 2011 r. podpisano umowę sprzedaży udziałów Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego. � Trzykrotnie odwoływano aukcje ogłoszone publicznie, dotyczące zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce Kopalnia i Prażalnia Dolomitu "Żelatowa" S.A. (województwo małopolskie). Do udziału w aukcjach nie zgłaszał się żaden inwestor. Dopiero na 4. zaproszenie do udziału w aukcji odpowiedział 1 oferent ‐ Przedsiębiorstwo Usługowo‐ Handlowe "Włodzimierz" S.A. z siedzibą w Katowicach. 16 grudnia 2011 r. zawarto umowę sprzedaży 85% akcji Skarbu Państwa. � W przypadku spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej Kłanino Sp. z o.o. (województwo pomorskie) zaplanowana aukcja, dwukrotnie nie odbyła się z powodu braku zgłoszeń. W trzeciej próbie prywatyzacji, podjętej również w trybie aukcji ogłoszonej publicznie, udało się wyłonić inwestora, z którym 29 września 2010 r. zawarto umowę sprzedaży 100% udziałów Skarbu Państwa. � Niepowodzeniem zakończyła się również pierwsza próba prywatyzacji spółki Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego LUBLIN Sp. z o.o. (województwo lubelskie). Proces prywatyzacji prowadzony był w trybie przetargu publicznego. Na kolejne zaproszenie do składania ofert w przetargu, zgłosił się jeden inwestor, z którym 13 lipca 2011 r. podpisano umowę sprzedaży 28,06% udziałów Skarbu Państwa. � W procesie prywatyzacji spółki DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. (województwo mazowieckie), dwukrotnie zamknięto przetarg publiczny bez rozstrzygnięcia z powodu braku zainteresowania inwestorów. Jednak w kolejnej próbie prywatyzacji w trybie przetargu udało się wyłonić inwestora dla Spółki i zawrzeć umowę sprzedaży 34,57% akcji Skarbu Państwa. � Prywatyzacja spółki Kozielska Fabryka Maszyn KOFAMA Sp. z o.o. (województwo opolskie) mimo odstąpienia od negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia zakończyła się sukcesem w następnej próbie zbycia w trybie przetargu publicznego. 30 grudnia 2010 r. zawarto umowę sprzedaży 85% udziałów. � Dwukrotnie odwołano aukcje ogłoszone publicznie, w celu zbycia udziałów Skarbu Państwa w spółce SKINPOLEX Sp. z o.o. (województwo kujawsko‐pomorskie). 30 grudnia 2009 r. zawarto z większościowym udziałowcem Spółki umowę zbycia 9,53% Dwie próby prywatyzacji Cztery próby prywatyzacji Trzy próby prywatyzacji Trzy próby prywatyzacji Dwie próby prywatyzacji Dwie próby prywatyzacji Dwie próby prywatyzacji 32

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. udziałów Skarbu Państwa. Zbycie nastąpiło w trybie innym niż publiczny, dotyczącym zbycia udziałów w spółkach, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego. Projekty „długotrwające” – ostatecznie zakończone w tej kadencji Różnorodność stosowanych trybów, ich dostosowanie w zależności od specyfiki prywatyzowanej spółki oraz konsekwentne realizowanie polityki prywatyzacyjnej, pozwala na skuteczne przeprowadzanie kolejnych projektów. Procesy prywatyzacyjne wielu spółek, które trwały latami zostały zakończone w ostatnim okresie. Wśród nich wymienić można m.in.: � Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. z siedzibą w Lublinie. O ich prywatyzacji mówiło się od 10 lat. Próby prywatyzacji Spółki były podejmowane trzykrotnie w 1995 r., 2002 r. i 2003 r. Dopiero przetarg rozstrzygnięty w 2010 r. przyniósł oczekiwany rezultat w postaci umowy sprzedaży Spółki firmie Biosyntec. 3 lutego 2011 r. podpisano umowę sprzedaży 70% kapitału zakładowego Spółki, na rzecz Biosyntec S.A. z siedzibą w Paryżu, za cenę 15,78 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 31.856.664 zł. � „SKLEJKA‐PISZ” S.A. z siedzibą w Piszu. Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało udziały w grudniu 2010 r., co zakończyło 9‐letni okres prywatyzacji tej Spółki. Za 65,1 mln zł pakiet 85% akcji Spółki nabył Paged S.A. z siedzibą w Warszawie. � Cefarm Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku. Ministerstwo Skarbu Państwa zbyło 85% akcji Spółki w lipcu 2009 r., co zakończyło czteroletni okres prywatyzacji rozpoczętej w lipcu 2005 r. Za 71,5 mln zł akcje Spółki nabyła firma Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, od 1999 r. notowana na GPW S.A. � Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. z siedzibą w Końskich. Rozpoczęty we wrześniu 2001 r. proces prywatyzacji Spółki w 2002 r. został zakończony bez rozstrzygnięcia. Ogłoszone przez Ministra Skarbu Państwa zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 85% akcji zakończyło się podpisaniem w październiku 2011 r. umowy sprzedaży za łączną kwotę 9,76 mln zł. � Marmur Sławniowice Sp. z o.o. z siedzibą w Sławniowicach. Proces prywatyzacji tej Spółki rozpoczęty został w grudniu 2006 r. W czerwcu 2010 r. zbyte zostało, w trybie aukcji, 85% udziałów Skarbu Państwa. Nabywcą była osoba fizyczna. Prywatyzacja giełdowa: Rynek oparty na 4 filarach: I Filar: inwestorzy zagraniczni: � Zagraniczne inwestycje bezpośrednie to prawie 962 mln Euro. Polska jest liderem w ich pozyskiwaniu – awansowaliśmy z 12. na 6. miejsce krajów najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie. � Zagraniczne instytucje doradcze – tradycyjnie obsługujące globalnych inwestorów – takie jak banki inwestycyjne i kancelarie prawne, otwierają swoje biura w Polsce. Banki rozszerzają zakres prowadzonej tu działalności: biura maklerskie, raporty analityczne, centra usług pomocniczych (administracja, księgowość). Instytucje te zatrudniają nowych pracowników w oparciu o lokalnie dostępny, wykształcony kapitał ludzki. � Środowisko inwestorskie z całego świata, dla którego Polska jeszcze kilka lat temu nie była atrakcyjnym rynkiem, uważnie obserwuje dynamiczny rozwój naszego kraju (oraz regionu Europy Środkowej i Wschodniej) i wzrost jego znaczenia na regionalnej i europejskiej arenie. Projekty trwające latami, zakończone sukcesem Cztery filary rynku 33

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...