Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � Najlepszym przykładem dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki i polskiego rynku kapitałowego jest Giełda Papierów Wartościowych, która stała się atrakcyjną platformą działalności międzynarodowych inwestorów finansowych (wg danych GPW za 2010 r. blisko 50% obrotów na giełdzie generowanych jest przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych). Warszawska giełda stała się także platformą współpracy spółek z regionu Europy Środkowo‐Wschodniej poszukujących możliwości pozyskania kapitału oraz globalnego środowiska inwestorskiego. Najlepszym dowodem współpracy była majowa konferencja CEE IPO Summit, która zgromadziła ponad 500 przedstawicieli spółek z regionu oraz inwestorów finansowych z kilkunastu krajów. � Warszawska giełda jest także najprężniej rozwijającą się giełdą w regionie: � Kapitalizacja: 108 mld Euro (wrzesień 2011 r., źródło: FESE), � Liczba notowanych spółek: (stan na 31 października 2011 r.) Na GPW notowanych jest 426 spółek w tym 37 zagranicznych, na rynku alternatywnym ‐ New Connect 323 spółki), � Liczba IPO – w III kwartale br. na naszej giełdzie zadebiutowało 61 spółek, 7 na rynku głównym oraz aż 54 spółki na rynku New Connect. Pod względem liczby debiutów Warszawa była w III kwartale br. niekwestionowanym liderem w Europie. Wyprzedziliśmy tak duże rynki jak London Stock Exchange (29 debiutów w III kw.), NYSE Euronext (8), hiszpańską BSE (6), czy też Deutsche Börse (5). Liczba debiutów na warszawskiej giełdzie stanowiła aż połowę wszystkich debiutów giełdowych, jakie miały miejsce na europejskich giełdach w III kwartale 2011r., � Łączna wartość wymienionych ofert wyniosła w Warszawie 1,46 mld Euro, co dało jej drugą pozycję w Europie. Pierwsze miejsce zajęła giełda hiszpańska BME, na której to wartość ofert debiutujących spółek wyniosła w III kw. br. ponad 6 mld Euro. II Filar: inwestorzy krajowi:. � Krajowi inwestorzy coraz częściej konkurują z regionalnymi i międzynarodowymi inwestorami. Przykładem jest niedawna transakcja na rynku prywatnym, której wartość – 18 mld zł – sprawiła, że była to największa transakcja w tym roku w Europie. � Aktywnym inwestorem są również spółki Skarbu Państwa: � Wielkie inwestycje w sektorze energetycznym np. zakup od Vattenfalla Górnośląskich Zakładów Energetycznych przez Tauron (4,5 mld zł) lub warszawskich elektrociepłowni przez PGNiG za 2,96 mld zł. Planowana jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej przez PGE za ok. 40 mld zł. Enea planuje wielomiliardową inwestycję w budowę nowego bloku w elektrowni w Świerżach Górnych. � Realizowane inwestycje gazowe – np. Terminal LNG (4,1 mld zł), podziemne magazyny gazu (4,8 mld zł), gazociągi przesyłowe (5 mld zł), interkonektory (360 mln zł). � Nie można zapominać również o potężnej grupie inwestorów jakimi są Otwarte Fundusze Emerytalne, które są aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego, uczestniczą również w transakcjach realizowanych przez Skarb Państwa poprzez rynek kapitałowy – brały udział we wszystkich debiutach przeprowadzonych przez MSP w tej kadencji. Specjalna rola, jaką OFE pełnią w polskiej gospodarce oraz ich długoterminowe podejście do inwestycji sprawiło, że MSP zaoferowało właśnie im cały pakiet akcji LW Bogdanka S.A. w 2009 r. (46,7% za 1,1 mld zł). Wszystkie 14 GPW – najprężniejsza giełda w regionie GPW – II w Europie pod względem wartości ofert Spółki SP aktywnymi inwestorami 34

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. działające w Polsce OFE wzięło udział w ofercie. III Filar: pracownicy przedsiębiorstw: � Polski rynek budują również pracownicy przedsiębiorstw, którzy ze wszystkimi prawami, ale i obowiązkami stają się akcjonariuszami w wielu prywatyzowanych spółkach. � 208 tysięcy pracowników z 236 spółek otrzymało akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw za kadencji obecnego rządu. � 1,4 mld zł – wartość akcji przyznana pracownikom w ramach puli dla pracowników (15% wg ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji): � PGNiG – 30 czerwca 2008 r. Skarb Państwa sprzedał 1 akcję PGNiG, tym samym uruchomił proces nieodpłatnego przekazywania akcji pracownikom. Pracownicy wystarczająco długo czekali na akcje, które im się należały. 12 lat. Komercjalizacja firmy miała miejsce w 1996 r. Prawo do bezpłatnych akcji dostało 61,5 tys. pracowników PGNiG lub ich spadkobierców. Średnio na jednego uprawnionego przypadało 8.653 akcji, a pracownicy z najdłuższym stażem (lub ich spadkobiercy) otrzymali 19.500 akcji na osobę (takich osób było 18.270), � ZAT – proces udostępniania akcji był realizowany od lutego do grudnia 2006 r., jednak poprawka tego rządu z 2008 r. do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przywróciła spadkobiercom pracowników ZAT prawo do nieodpłatnych akcji. Skorzystało z tego 29 spadkobierców osób uprawnionych, którzy nabyli w ten sposób 10.600 szt. akcji. IV Filar: Akcjonariat Obywatelski: � Społeczeństwo zaufało polskiej gospodarce, mimo trudnej sytuacji na światowych rynkach finansowych. � Podczas kadencji obecnego rządu liczba rachunków maklerskich wzrosła o połowę w porównaniu z rachunkami otwartymi po ostatnich 17 latach – na początku naszej kadencji liczba otwartych rachunków maklerskich wynosiła 1 mln, obecnie jest to ponad 1,5 mln i ciągle rośnie. � Polacy zapisywali się masowo na akcje oferowane w transakcjach prywatyzacyjnych Skarbu Państwa – w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego: � PZU S.A. – 250 tys. zapisów na akcje, � Tauron Polska Energia S.A. – 230 tys. zapisów na akcje, � Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 323 tys. zapisów na akcje, � Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – 168 tys. zapisów na akcje. Debiuty giełdowe � Zakłady Azotowe w Tarnowie‐Mościcach S.A. IPO – 30 czerwca 2008 r. Dzięki debiutowi Azoty Tarnów zarobiły blisko 295 mln zł. Na premierowej sesji właściciela zmieniło 52 tys. akcji i 353 tys. PDA. Dzięki debiutowi Grupa ZAT jest obecnie konsolidatorem rynku chemicznego w Polsce. Najważniejszym efektem konsolidacji ZAT S.A., ZAK S.A. i ZCh Police S.A. jest powstanie największej firmy chemicznej w Polsce o rocznych przychodach na poziomie 6,5 mld zł o zdolnościach inwestycyjnych na poziomie 2 mld zł, która ponad dwukrotnie zwiększyła wartości kapitałów ‐ z 800 mln zł do 1,8 mld zł. 208 tys. pracowników otrzymało akcje 1,5 mln rachunków inwestorskich 295 mln zł dla Spółki 35

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy