Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. listopadzie 2010 r. Eureko B.V. sprzedało swój pakiet akcji polskiego ubezpieczyciela (tj. 365 zł). Cena osiągnięta przez Skarb Państwa w transakcji sprzedaży 10% akcji PZU znajdowała się w przedziale 20% najwyższego poziomu cen akcji Spółki w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających transakcję. � Sprzedaż 11,9% akcji Tauron Polska Energia S.A. 23 marca 2011 r. Kwota transakcji wyniosła blisko 1,3 mld zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu. Dyskonto w odniesieniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego transakcję wyniosło 3,8% i było jednym z najniższych dyskont osiągniętych przez Skarb Państwa w formule budowania przyspieszonej księgi popytu od czasu rozpoczęcia transformacji ustrojowej. W transakcji uczestniczyli inwestorzy finansowi między innymi z Bliskiego Wschodu, Wielkiej Brytanii, Europy Środkowo‐Wschodniej, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Belgii i Stanów Zjednoczonych, a budowa księgi zakończyła się znaczną nadsubskrypcją. 30% popytu zgłosili inwestorzy zagraniczni, 70% krajowi. � Sprzedaż akcji Mennicy Polskiej S.A. 26 kwietnia 2010 r. Minister Skarbu Państwa wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego sprzedał 42% akcji Mennicy Polskiej S.A. o wartości 347 mln zł, kończąc tym samym prywatyzację Spółki. MSP sprzedało wszystkie posiadane przez siebie akcje tj. 31,6%, których nabywcami zostali krajowi i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, w szczególności OFE i TFI. Transakcja odbyła się w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu („accelerated book building”), poprzedzonej spotkaniami Zarządu z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi. Sprzedaż planowana na dwa dni, została zamknięta w jeden dzień i zakończyła się nadsubskrypcją. Osiągnięta cena na poziomie 126 zł stanowiła ok. 3% dyskonta do ceny rynkowej z dnia transakcji. � Sprzedaż 16,05% akcji ENEA S.A. 10 lutego 2010 r. Sprzedaż akcji za 1,134 mld. Transakcja została poprzedzona kilkudniową serią spotkań z inwestorami instytucjonalnymi ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a w szczególności z Polski i Wielkiej Brytanii, na których zarząd Enei prezentował operacyjną i finansową sytuację Spółki. Budowa księgi popytu trwała 4 dni. Pomimo niepokojów na globalnych rynkach finansowych, związanych z gospodarkami niektórych krajów Europy Zachodniej, budowa księgi zakończyła się nadsubskrypcją. 80% oferty zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy emerytalnych (OFE), którym przydzielono 60% oferowanych akcji. Po sprzedaży udział SP zmalał do 60,43% (w tym 9,43% akcje pracownicze). Celem tej transakcji było zwiększenie płynności akcji Enei S.A. na rynku. � Sprzedaż 46,7% akcji LW Bogdanka S.A. 9 marca 2010 r. Wartość transakcji to ponad 1,1 mld zł. Po sprzedaży kolejnych 15.882.000 akcji LW „Bogdanka” stała się prywatną Spółką ze śladowym akcjonariatem Skarbu Państwa na poziomie 4,3%. Ze względu na specjalną rolę, jaką pełnią w polskiej gospodarce OFE i ich długoterminowe podejście do inwestycji, Minister Skarbu Państwa zaoferował im cały pakiet akcji LW Bogdanka S.A. Wszystkie 14 działające w Polsce OFE wzięło udział w ofercie. 9 marca 2010 r. rozpoczął się proces udostępniania akcji pracowniczych, który potrwa do 9 marca 2012 r. Pula akcji przeznaczona dla pracowników wynosi 3.243.000 szt. i zostanie rozdysponowana pośród 3917 osób, które znalazły się na ostatecznej liście uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji. Wartość transakcji 1,3 mld zł Zakończenie prywatyzacji spółki Wartość transakcji 1,1 mld zł Cały pakiet objęty przez polskie OFE 40

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � Sprzedaż 4,15% akcji TP S.A. Sprzedaż realizowana była podczas 44 sesji, od 14 stycznia 2010 r. do 5 sierpnia 2010 r. Pakiet akcji TP S.A. został sprzedany za 884.890.127,39 zł. Formuła sprzedaży akcji TP S.A. została zrealizowana zgodnie z założeniami dokumentu „Kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009‐2010. Aktualizacja Planu Prywatyzacji na lata 2008‐ 2011” przedstawionego Radzie Ministrów w sierpniu 2009 r., w którym zbycie akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. zostało zaplanowane do końca 2010 r. Na tej podstawie opracowany został algorytm, zgodnie z którym akcje TP S.A. były sprzedawane za cenę nie mniejszą niż średnia z ostatnich sześciu miesięcy. Poszczególne transakcje odbywały się po cenach rynkowych bez dyskonta. � Sprzedaż resztówek „Resztówki” to określenie kilkuprocentowych pakietów akcji, pozostających w posiadaniu MSP. Na początku kadencji w nadzorze MSP znajdowały się 32 resztówki giełdowe poniżej 5%. Ostatnia z nich została sprzedana 17 października 2011 r. na GPW – 5.652 akcji BBI Capital NFI S.A. (0,01% w kapitale zakładowym) sprzedano za 10.343,16 zł. Łączna kwota sprzedaży wszystkich 32 resztówek wyniosła 3.185.414.559,32 zł. W ciągu trzech ostatnich lat największą sprzedaną resztówką giełdową było 4,05% akcji Pekao S.A., cena za cały pakiet wyniosła 1,434 mld zł. Najmniejszą była resztówka 0,000006% Banku Millenium sprzedana za 145 zł. W 2009 r. właściciela zmieniło 16 z nich m.in. pakiet 1,95% akcji Cersanitu S.A. (43,9 mln zł), 0,02% Budimexu S.A. (304 tys. zł) czy 5% Mondi Packaging Paper Świecie S.A. (167 mln zł). Rok 2009 to również rok sprzedaży resztówkowych pakietów akcji banków: 4,05% akcji Pekao S.A. (1,434 mld zł), 2,49% Banku Handlowego S.A. (215 mln zł), 3,68% Banku BPH S.A. (67 mln zł), 1,93% BZ WBK (167 mln zł) i wspomniane 0,000006% Banku Millenium (145 zł). W 2010 r. sprzedano także 16 resztówek m.in. 0,04% Orbisu S.A. (729 tys. zł), 0,29% Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (1,26 mln zł), 3,5% Elektrobudowy S.A. (28,9 mln zł), czy 1,58% Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A. (1,19 mln zł). Największa tegoroczna transakcja to sprzedaż 4,15% akcji TP S.A. za 884 mln zł. Giełdowe resztówki sprzedawane były w oparciu o algorytm wyznaczania ceny minimalnej w oparciu o średnie ceny transakcji w ubiegłych okresach. Również w oparciu o dane historyczne określana była maksymalna wielkość zbywanych pakietów. Poszczególne transakcje odbywały się po cenach rynkowych bez dyskonta. Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Minister Skarbu przejmuje od jednostek finansów publicznych m.in. akcje i udziały w spółkach i wykonuje z nich uprawnienia, do MSP są przekazywane akcje spółek giełdowych, które na bieżąco są zbywane na rynku regulowanym. Ostatnią zrealizowaną była sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 154.173 akcji, stanowiących 0,1% udziału w kapitale zakładowym spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu za kwotę 221 623, 27 zł brutto. Wartość transakcji 884 mln zł Na pocz. Kadencji 32 resztówki Najmniejsza resztówka – Bank Millenium Specjalny algorytm sprzedaży 41

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...