Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na: � Objęcie systemowym nadzorem właścicielskim wszystkich podmiotów należących do Skarbu Państwa. � Efektywną i spójną koordynację realizacji narodowych strategii i programów sektorowych. � Zapewnienie pozyskania środków finansowych na rozwój (np. poprzez upublicznienie) tych spółek oraz zachowanie kontroli w kluczowych podmiotach. 44

Rozdział Akcjonariat Obywatelski

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030