Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Akcjonariat

Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwestie: Idea Akcjonariatu Obywatelskiego. Walka ze stereotypami o inwestowaniu. Co początkujący inwestor powinien wiedzieć, żeby inwestować na GPW. Spis treści: • W skrócie 47 • Akcjonariat Obywatelski 47 � Dlaczego wprowadziliśmy i rozwijamy ideę Akcjonariatu Obywatelskiego? 47 � Czym jest Akcjonariat Obywatelski 47 � Rozwiązania programowe w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego 48 � Efekty Akcjonariatu Obywatelskiego 49 • Działania edukacyjne 49 � Działania edukacyjne ‐ wybrane projekty 50 � Dodatki edukacyjne w prasie 51 � Plany na przyszłość – kontynuacja projektów edukacyjnych 51 • Akcje pracownicze 51 • Konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego 51 46

Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwestie: Idea Akcjonariatu Obywatelskiego. Walka ze stereotypami o inwestowaniu. Co początkujący inwestor powinien wiedzieć, żeby inwestować na GPW. W skrócie: � Cel Akcjonariatu Obywatelskiego: zbliżyć ludzi i rynek. � Wzrost liczby rachunków inwestycyjnych. Na koniec września 2011 r. ponad 1,5 mln rachunków, to wzrost o 34% w porównaniu z 2009 r. � Ok. 300 tys. uczestników projektów edukacyjnych. � Współpraca z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi. � Adresaci: uczniowie, studenci, seniorzy, społeczności lokalne, przedstawiciele środowisk religijnych oraz liderzy opinii. � Według badań Millward Brown SMG/KRC Akcjonariat Obywatelski kojarzy się przede wszystkim z wolnym rynkiem (ponad 70% wskazań) oraz rozwojem gospodarczym (68%). � Udostępnianie akcji pracowniczych – pracownicy, którzy posiadają akcje spółki utożsamiają z nią i czują się za nią odpowiedzialni. Akcjonariat Obywatelski (AO): Dlaczego wprowadziliśmy i rozwijamy ideę Akcjonariatu Obywatelskiego? W społeczeństwie wciąż pokutuje przeświadczenie, że do inwestowania na giełdzie potrzebna jest ekspercka wiedza i duże środki pieniężne. Realizując ideę Akcjonariatu Obywatelskiego MSP stara się przełamać te stereotypy. Już w 2010 r. w ramach AO na akcje debiutujących spółek Skarbu Państwa zapisały się setki tysięcy obywateli, co wskazywało na potencjał inwestycyjny Polaków. Żeby go wzmocnić MSP podjęło szereg działań skierowanych do obecnych i przyszłych inwestorów indywidualnych. Celem tych działań było pokazanie inwestorom, jak korzystać z szerokiego wachlarza możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Zainicjowane przez MSP działania przełożyły się na wzrost zainteresowania polskiego społeczeństwa aktywnym i świadomym uczestnictwem w życiu gospodarczym kraju poprzez zarządzanie oszczędnościami, inwestowanie w akcje spółek obecnych na GPW oraz w instrumenty finansowe. Czym jest Akcjonariat Obywatelski? � To długofalowy program zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w 2010 r. przy okazji debiutów giełdowych PZU, Tauron Polska Energia i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a wspierany działaniami edukacyjnymi nt. świadomego inwestowania na giełdzie. � Koncepcja Akcjonariatu Obywatelskiego polega na zainteresowaniu indywidualnych inwestorów powszechnym uczestnictwem w prywatyzacjach realizowanych poprzez giełdę oraz aktywnym udziałem w transakcjach na warszawskim parkiecie. � Program Ministerstwa opiera się na konkretnych rozwiązaniach dla inwestorów indywidualnych, które mają im ułatwić nabycie akcji spółek Skarbu Państwa prywatyzowanych poprzez giełdę. � W ramach tego programu każdorazowo, przy konstruowaniu oferty, dla inwestorów indywidualnych przeznacza się określoną liczbę papierów wartościowych (w granicach 20‐30% wielkości oferty) oraz ustala maksymalny limit zakupu dla każdego nabywcy. � Dzięki tym działaniom wykluczone zostaje stosowanie lewarów kredytowych na zakup akcji, a inwestor indywidualny może precyzyjniej określić zakres kosztów związanych z inwestycją. Stereotypy o inwestowaniu Pierwsze efekty AO Pierwsze debiuty w ramach AO Transza dla inwestorów indywidualnych Brak lewarów 47

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy