Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Podsumowanie działań

Podsumowanie działań Ministerstwo Skarbu Państwa jest instytucją, której misją jest kontynuowanie transformacji gospodarczej rozpoczętej przez Polskę na początku lat 90., zwłaszcza w zakresie przekształceń własnościowych. Wypełnieniu tej misji służy realizacja dwóch najważniejszych celów, do których konstytucyjnie został zobowiązany Minister Skarbu Państwa – prowadzenie procesów prywatyzacji oraz sprawowanie efektywnego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Pośrednio działania MSP przekładają się m.in. na ograniczenie długu publicznego, rozwój gospodarczy i finansowanie wielu zadań publicznych. MSP przez minione 4 lata stało się bardziej instytucją rynku kapitałowego niż systemu politycznego. Wprowadzono nowe standardy nadzoru. Po raz pierwszy w historii MSP zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Opracowano tzw. ustawę o nadzorze, zgodnie z którą Skarb Państwa miałby m.in. sprawować kontrolę nad wybranymi 20‐25 spółkami. Wzmocniono nadzór w mediach publicznych oraz uruchomiono cykl szkoleń „Board Academy” – Akademia Najwyższych Standardów” dla przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa. Własność prywatna jest fundamentem nowoczesnej gospodarki, dlatego cztery lata temu Minister Skarbu Państwa postawił sobie za cel odblokowanie procesów prywatyzacji oraz kontynuowanie jej w taki sposób, aby była ona bardziej efektywna, służyła podnoszeniu wartości spółek oraz sprzyjała budowaniu w Warszawie Regionalnego Centrum Finansowego. Przygotowano pierwszy w historii tego resortu wieloletni program zmian właścicielskich ‐ „Plan Prywatyzacji 2008‐2011”, uwzględniający zarówno duże projekty giełdowe, jak i setki transakcji pozagiełdowych z wielu sektorów gospodarki. Dostosowano strukturę ministerstwa do nowej roli resortu, jako jednego z największych animatorów polskiego rynku kapitałowego, nie tylko wprowadzającego spółki na warszawski parkiet, ale zarządzającego aktywami tych już notowanych. Zainicjowano projekt Akcjonariatu Obywatelskiego, angażując w rozwój rynku kapitałowego setki tysięcy inwestorów indywidualnych. MSP odeszło od zasady „od transakcji do transakcji”, a skupiło się na celach, którym mają one służyć – zmianach właścicielskich i umocnieniu pozycji Warszawy jako Regionalnego Centrum Finansowego. Stworzono całościowy model współpracy z rynkiem, polegający m.in. na wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych, dialogu z globalnym otoczeniem inwestorskim, promocji na świecie polskiego rynku kapitałowego oraz budowie Akcjonariatu Obywatelskiego. Działania te przełożyły się m.in. na znaczny wzrost zainteresowania globalnych instytucji finansowych Polską, a tym samym intensywny rozwój otoczenia giełdowego – firm prawniczych czy banków inwestycyjnych. W ciągu 4 lata zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych obecnych w Polsce wzrosło 3,5 krotnie. MSP działając zgodnie z zasadą „sprzedaż za godziwą cenę, a nie za wszelką cenę” pozyskało w czasach zawirowań na światowych rynkach inwestorów bezpośrednich dla setek spółek, wzmacniając ich możliwości konkurencyjne, zapewniając im kapitał na rozwój oraz dostęp do nowych rynków. Jednocześnie MSP wyraźnie postawiło na wspieranie kluczowych polskich przedsiębiorstw, gdzie Skarb Państwa pozostaje profesjonalnym i efektywnym właścicielem. Nowe podejście do roli Ministerstwa Skarbu Państwa, wymagało odpowiednich narzędzi. Służyły temu zmiany legislacyjne, jak i wprowadzenie na szerszą skalę nowych narzędzi finansowych. Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw 5

 • Page 1: Raport z pracy Ministerstwa Skarbu
 • Page 6 and 7: szczególnych (jak np. „specustaw
 • Page 8 and 9: kraju). Dostawy zapewni umowa pomi
 • Page 10 and 11: � Najważniejszym efektem konsoli
 • Page 12 and 13: � Na terenie stoczni działa obec
 • Page 14 and 15: � Rozumiejąc potrzebę rozwoju p
 • Page 17 and 18: Plan Prywatyzacji 2008‐2011
 • Page 19 and 20: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 21 and 22: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 23 and 24: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 25 and 26: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 27 and 28: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 29 and 30: Temat: Kwestie: Procesy prywatyzacy
 • Page 31 and 32: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 33 and 34: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 35 and 36: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 37 and 38: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 39 and 40: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 41 and 42: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 43 and 44: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 45 and 46: Rozdział Akcjonariat Obywatelski
 • Page 47 and 48: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 49 and 50: Temat: Kwestie: EEfekty Akcjoonaria
 • Page 51 and 52: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 53 and 54: Rozdział Podjęcie spraw trudnych
 • Page 55 and 56:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 57 and 58:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 59 and 60:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 61 and 62:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 63 and 64:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 65 and 66:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 67 and 68:

  Rozdział Bezpieczeństwo gazowe -

 • Page 69 and 70:

  Temat: Kwestie: W skróciee: Bezpie

 • Page 71 and 72:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 73 and 74:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 75 and 76:

  Rozdział Sektor paliwowy - inwesty

 • Page 77 and 78:

  Temat: Kwestie: GGrupa Lootos - Pro

 • Page 79 and 80:

  Temat: Kwestie: Sektor ppaliwowy

 • Page 81 and 82:

  Rozdział Sektor energetyczny - bez

 • Page 83 and 84:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 85 and 86:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 87 and 88:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 89 and 90:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 91 and 92:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 93 and 94:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 95 and 96:

  Temat: Kwestie: Obroty eneergią el

 • Page 97 and 98:

  Rozdział Górnictwo - urynkowienie

 • Page 99 and 100:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 101 and 102:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 103 and 104:

  Rozdział Konsolidacja w sektorze c

 • Page 105 and 106:

  Temat: Zakończenie sporów Kwestie

 • Page 107 and 108:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 109 and 110:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 111 and 112:

  Rozdział Postępowanie kompensacyj

 • Page 113 and 114:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 115 and 116:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 117 and 118:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 119 and 120:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 121 and 122:

  Rozdział Nadzór właścicielski

 • Page 123 and 124:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 125 and 126:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 127 and 128:

  Rozdział Grupa Bumar - narodowy ko

 • Page 129 and 130:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 131 and 132:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 133 and 134:

  Rozdział Realizacja koncepcji pryw

 • Page 135 and 136:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 137 and 138:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 139 and 140:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 141 and 142:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 143 and 144:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 145 and 146:

  Rozdział Uzdrowiska - prywatyzacja

 • Page 147 and 148:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 149 and 150:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 151 and 152:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 153 and 154:

  Rozdział Sektor farmaceutyczny - p

 • Page 155 and 156:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 157 and 158:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 159 and 160:

  Rozdział Komunalizacja - współpr

 • Page 161 and 162:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 163 and 164:

  Rozdział Legislacja

 • Page 165 and 166:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 167 and 168:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 169 and 170:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 171 and 172:

  Rozdział Właściwe gospodarowanie

 • Page 173 and 174:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 175 and 176:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 177 and 178:

  Rozdział Przyspieszenie realizacji

 • Page 179 and 180:

  Temat: Przyspieszenie realizacja wy

 • Page 181 and 182:

  Temat: Kwestie: Przyspieeszenie rea

 • Page 183 and 184:

  Rozdział Totalizator Sportowy - wy

 • Page 185 and 186:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 187 and 188:

  Rozdział Agencja Rozwoju Przemysł

 • Page 189 and 190:

  Temat: Kwestie: Nadzór właścicie

 • Page 191 and 192:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 193 and 194:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 195 and 196:

  Rozdział Zmiany w Ministerstwie Sk

 • Page 197 and 198:

  Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss

 • Page 199:

  Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...