Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Akcjonariat

Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwestie: Idea Akcjonariatu Obywatelskiego. Walka ze stereotypami o inwestowaniu. Co początkujący inwestor powinien wiedzieć, żeby inwestować na GPW. � Mediów lokalnych, � Środowisk religijnych, które swym zasięgiem objęły już ponad 320 tys. osób. � Działania te prowadzone są w ramach: � „Własność to odpowiedzialność” od 2008 r. we współpracy z sektorem pozarządowym, � Programu edukacyjnego o giełdzie pn. „Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj świadomie”, realizowany w 2011 r. we współpracy z najważniejszymi instytucjami rynku kapitałowego oraz największymi sprywatyzowanymi przez GPW spółkami Skarbu Państwa. � Istotą tych programów jest wzrost: � Społecznego zrozumienia dla procesu prywatyzacji, � Znaczenia własności prywatnej i giełdy dla rozwoju gospodarczego kraju, � Zrozumienia zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i świadomego inwestowania w papiery wartościowe, a tym samym doprowadzenie do świadomego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki oraz stworzeniu podstaw funkcjonowania dobrego państwa. Działania edukacyjne – wybrane projekty � W roku 2008 odbyła się pilotażowa edycja konkursu „Własność to odpowiedzialność”, która potwierdziła potrzebę realizacji projektów edukacyjnych, czego konsekwencją było znaczące zwiększenie skali realizowanych działań. � W 2009 r. przeprowadzonych zostało 13 projektów adresowanych do ponad 200 tys. odbiorców, wśród, których znalazł się m.in.: � Ogólnopolski Konkurs Debat o Prywatyzacji AD REM (wzięło w nim udział prawie 80 tys. uczniów z ponad tysiąca szkół), � Cykl programów telewizyjnych „Własność to wartość” (zdobył on Pierwszą Nagrodę w VIII edycji konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepsze publikacje, audycje radiowe oraz programy telewizyjne poświęcone tematyce ekonomicznej). � W 2010 r. zrealizowanych zostało 13 projektów edukacyjnych. � Odbyły się kinowe przeglądy filmów na temat własności prywatnej i prywatyzacji: „Kapitalizm: Love Story” oraz przegląd „Na swoim”, � Miała miejsce druga edycja projektu „Własność=jasność”, w której wzięło udział ponad 2500 uczestników (uczniów, studentów, nauczycieli, dziennikarzy i przedstawicieli lokalnych samorządów) z 80 małych miejscowości, � Uruchomiony został również portal edukacyjny: www.PrywatyzacjaDlaLudzi.pl, który został wybrany przez Internautów stroną roku w kategorii Administracja Publiczna w VI edycji konkursu Webstarfestival. � W 2011 r. � W ramach projektu studenckiego „Kto wygrywa na prywatyzacji” odbyły się I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Inwestorów, w których wzięło udział ponad 2800 uczestników reprezentujących 150 uczelni wyższych, � Realizowana jest 4. edycja projektu edukacyjnego adresowanego do seniorów. Dotychczas w ramach projektów seniorskich zorganizowane zostały wykłady na temat własności prywatnej i prywatyzacji w ponad 30 320 tys. osób wzięło udział w projektach W 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 50

Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwestie: Idea Akcjonariatu Obywatelskiego. Walka ze stereotypami o inwestowaniu. Co początkujący inwestor powinien wiedzieć, żeby inwestować na GPW. Uniwersytetach Trzeciego Wieku na terenie całej Polski, � Łącznie w działaniach realizowanych w ramach programu „Własność to odpowiedzialność” wzięło udział ponad 320 tys. osób, a w realizację projektów edukacyjnych włączyło się prawie 40 organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Dodatki edukacyjne w prasie: � W ramach szerzenia wiedzy o inwestowaniu wydano 22 dodatki edukacyjno‐ promocyjne na temat prywatyzacji i własności prywatnej w opiniotwórczych dziennikach społeczno‐politycznych i ekonomicznych (Rzeczpospolita, Parkiet, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Polska The Times), tabloidach (Fakt, Super Express), tygodnikach społeczno‐politycznych (Polityka, Newsweek Polska, Wprost, Przekrój) i miesięczniku Press. � Dodatki były przygotowywane przez dziennikarzy. � Celem wszystkich tekstów była promocja prywatyzacji i własności prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie niesie ze sobą prywatyzacja dla całości społeczeństwa, prywatyzowanych zakładów i polityki państwa oraz skuteczności własności i gospodarki prywatnej. Plany na przyszłość ‐ kontynuacja projektów edukacyjnych: � Projekty edukacyjne powinny być prowadzone równolegle z realizacją projektów prywatyzacyjnych. � Budowa społecznego zrozumienia dla procesu przekształceń własnościowych jest jednym z kluczowych warunków jego powodzenia. � Dotychczasowa formuła realizacji projektów, zakładająca współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wybranych grup docelowych, powinna zostać utrzymana przy realizacji kolejnych działań edukacyjnych. Akcje pracownicze: � MSP realizowało proces nieodpłatnego zbywania akcji osobom uprawnionym w 236 spółkach. � W wyniku tego procesu 208.829 osób uprawnionych nabyło nieodpłatnie akcje o łącznej wartości nominalnej 1.405.253.324 zł. � 12 lutego 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która: � Przywróciła spadkobiercom osób uprawnionych prawo do zawarcia umów nieodpłatnego nabycia akcji (zawarto 544 umowy na 162.373 szt. akcji/udziałów), � Wprowadziła do ustawy pojęcie poprzednika przedsiębiorstwa państwowego, co zwiększyło grono osób uprawnionych, � Wydłużyła termin realizacji prawa do nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników z 12 do 24 miesięcy. Konsolidacja spółek sektora elektroenergetycznego: � Od 13 sierpnia 2009 r. do 13 sierpnia 2010 r., na podstawie ustawy z 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego MSP realizowało proces zamiany akcji spółek Wydano 22 dodatki Cel dodatków Wskazówki na przyszłość 208 tys. uprawnionych nabyło akcje 51

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...