Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Akcjonariat

Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwestie: Idea Akcjonariatu Obywatelskiego. Walka ze stereotypami o inwestowaniu. Co początkujący inwestor powinien wiedzieć, żeby inwestować na GPW. konsolidowanych na akcje spółek konsolidujących. � W tym czasie z prawa do zamiany akcji skorzystały łącznie 88.264 osoby uprawnione, które dokonały zamiany 3.640.365.566 akcji spółek konsolidowanych. � W związku z debiutem giełdowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w październiku 2011 r. uruchomiono proces nieodpłatnego zbywania akcji dla 46.996 uprawnionych pracowników Spółki. Pula akcji JSW S.A. przeznaczona do nabycia przez osoby uprawnione wynosi 14 928 603 sztuk o łącznej wartości nominalnej 74.643.015 zł i łącznej wartości giełdowej 1.387.613.648, 85 zł (wartość giełdowa 92,95 zł za akcję – kurs z 18 października 2011 r.). 52

Rozdział Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania”

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030