Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Bezpieczeństwo

Temat: Bezpieczeństwo gazowe – dywersyfikacja i inwestycje Kwestie: Działania rządu ws. dywersyfikacji źródeł gazu. Inwestycje. Efekty umowy gazowej Spis treści: • W skrócie 69 • Specustawa gazoportowa 69 • Terminal LNG 70 • Infrastruktura gazowa 71 • Umowa gazowa 73 • Wdrożenie III pakietu liberalizacyjnego w Polsce 73 • Zakończenie Umowy Leasingu Operacyjnego 73 68

Temat: Kwestie: W skróciee: Bezpieczzeństwo gazzowe – dyweersyfikacja i inwestycje Działania rządu ws. ddywersyfikaccji źródeł gaz zu. Inwestycjje. Efekty ummowy gazowe ej � Polska buduuje pierwsz śświecie byłoo 83, w Euro � Koniec I eetapu ‐ 20 zzapotrzebowania kraju � Dostawy zaapewni umo rocznie (1,338 mld m � Rząd przygo żżycie 9 czer � Ponad 100 33,64 mld z zzostało praw � GGaz łupkow zzł rocznie n koncesji (7 � Inwestycje śśrodków UE 3 zy Terminal LNG w bas senie Morzaa Bałtyckieggo (na konie opie 19). 014 r. Będdziemy mog gli odbieraać 5 mld m u). owa pomięddzy PGNiG i Qatargas z czerwca 2 ). otował specjalna ustawę gazoportową, aby budowa sz rwca 2009 rr.). 0 km nowyych gazociąągów przes syłowych oraz interko ł (z UE: 8881,8 mln złł), zostanie wybudowaanych do 2 wie 200 kmm, a 800 km jest w realizacji. wy: 15 koncesji ma PGNNiG, który do d 2015 r. zzamierza pr na poszukiwwania. Lotoos ma 7 ko oncesji na sszelfie Morz na gaz łupkkowy, 1 na ttight gas – gaz g zaciśniętty). w sektorze gazowym bbędą warte ponad 12,55 mld zł, z cz E wyniesie 3 mld zł. 3 ec 2010 r. nna gazu rocznie r (1/ /3 2009 r. ‐ 1 mln ton LNG zła sprawniej (weszła w onektorów, wartych ok. 2014 r.– wybudowan w ne rzeznaczać 500‐600 mlln za Bałtyckie ego, Orlen 8 zego dofina ansowanie zze Łączn ne nakłady inwestycyjjne na infrastrukturę ggazową GK PPGNiG S.A. i OGP Gaz‐System S.A. S (w mldd zł) 4,10 1,44 Terminal LNG wwraz z gazociąggiem przyłączzeniowym SSpecustaawa gazooportowaa: 4,80 0,67 Magazyny gazu Wartoość Dofinnansowanie z UE 3, ,64 0,888 Siećć przesyłowa ooraz interkonektory � WWeszła w żyycie 4 czerwwca 2009 r. � Ekspresowoo przygotowana (3 mmiesiące) i uchwalonaa jednogłośśnie przez Sejm w kwietniu 20009 r. Uchwalona jjednogłos‐ nie 669

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...