Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Bezpieczeństwo

Temat: Bezpieczeństwo gazowe – dywersyfikacja i inwestycje Kwestie: Działania rządu ws. dywersyfikacji źródeł gazu. Inwestycje. Efekty umowy gazowej � Dotyczy nie tylko budowy Terminalu LNG, ale także sieci przesyłowej i magazynów gazu ziemnego. � Przyspieszyła i uprościła proces uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę. � Umożliwiła skuteczne pozyskiwanie dostępu do gruntów niezbędnych pod inwestycje, z zachowaniem gwarancji interesów ich właścicieli. � Ustawa pozwoliła na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie przetargów. � Efekt: do połowy 2010 r. wyłoniono wszystkich wykonawców i uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia (dla 3 inwestycji bezpośrednio związanych z budową gazoportu: terminalu, nabrzeża statkowego, falochronu osłonowego). � W kwietniu 2011 r. uzyskano pozwolenia na budowę gazociągu przyłączeniowego Szczecin‐Świnoujście. Terminal LNG: Koordynatorem całości inwestycji jest OGP Gaz‐System S.A., której właścicielem jest w 100% Skarb Państwa. Inwestorem jest Polskie LNG S.A. (spółka należąca w 100% do Gaz‐Systemu), wykonawcą natomiast konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Technica Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG S.A. (Polska) – PBG Export Sp. z o.o. (Polska). Będzie to pierwszy terminal odbiorczy w basenie Morza Bałtyckiego. W końcu 2010 r. na świecie eksploatowane były 83 terminale odbiorcze LNG. W Europie działa obecnie 19 gazoportów, w budowie, rozbudowie lub fazie planowanie jest kilkanaście kolejnych. Dzięki inwestycji, w skali całego regionu, wpisujemy się w europejską politykę solidarności energetycznej. Na potrzeby inwestycji zostaną zbudowane rurociągi do odbioru gazu skroplonego ze statków, zbiorniki LNG oraz instalacje do regazyfikacji. Proces regazyfikacji polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej do postaci gazowej. W takiej postaci gaz jest przesyłany siecią gazociągów do odbiorców. Całkowita wartość brutto inwestycji to 4,1 mld zł (ok. 1,44 mld ze środków unijnych): � Terminal – inwestycja realizowana przez Polskie LNG S.A. ‐ 2,7 mld zł, w tym1,14 mld zł ze środków POIiŚ i EEPR). � Falochron osłonowy Portu Zewnętrznego w Świnoujściu (Urząd Morski w Szczecinie ‐ 815 mln zł). � Nabrzeże statkowe (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ‐ 204 mln zł, w tym 24,5 mln euro ‐ 100 mln zł z EEPR). � Gazociąg przyłączeniowy Szczecin‐Świnoujście o długości 80 km (OGP Gaz‐System S.A. ‐ 312 mln zł, w tym 50 mln Euro – 200 mln zł z EEPR w ramach wsparcia projektu Baltic Pipe). Rozpoczęcie budowy miało miejsce 23 marca 2011 r. Zakończenie I etapu planowane jest na 30 czerwca 2014 r. � W I etapie rozbudowy, realizowanym do 30 czerwca 2014 r. terminal będzie miał zdolność regazyfikacji 5 mld m 3 gazu ziemnego rocznie. � II etap, obejmujący zwiększenie zdolności regazyfikacyjnej o kolejne 2,5 mld m 3 , będzie przeprowadzony w zależności od zapotrzebowania rynkowego. Budowany w tej konfiguracji terminal nie będzie miał zdolności skraplania gazu. Dostawy zapewni umowa pomiędzy PGNiG i Qatargas zawarta w czerwcu 2009 r. – 1 mln ton LNG rocznie. Obecnie przez PGNiG zarezerwowane jest 65% mocy regazyfikacyjnej terminalu. Polskie LNG S.A. prowadzi procedurę alokacji pozostałych 35%, zapewniając równy dostęp wszystkim podmiotom do infrastruktury. Wyłoniono wszystkich wyko‐ nawców Konsorcjum wyko‐ nawcze Pierwszy w basenie Morza Bałtyckiego Całkowita wartość inwestycji to 4,1 mld zł 5 mld m 3 w I etapie Umowa z Qatargas 70

Temat: Bezpieczeństwo gazowe – dywersyfikacja i inwestycje Kwestie: Działania rządu ws. dywersyfikacji źródeł gazu. Inwestycje. Efekty umowy gazowej Infrastruktura gazowa: � Około 8,44 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, w tym środki z UE będą stanowić 1,56 mld zł. � Ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych do 2014 r., wartych ‐ wraz z towarzyszącą infrastrukturą ‐ około 3,64 mld zł (z UE: 881,8 mln zł), z dostępem stron trzecich – wybudowanych zostało prawie 200 km, a 800 km jest w realizacji (w latach 2005‐2007 – 58 km). � Przyrost pojemności magazynowej o 200 mln m 3 w 2010 r., do 2014 o 1,2 mld, do 2018 o 1,67 mld, z dostępem stron trzecich. � 15 koncesji PGNiG S.A. na poszukiwanie gazu łupkowego, 500‐600 mln zł rocznie na poszukiwania do 2015 r. Grupa Lotos S.A.: 7 koncesji. Orlen S.A.: 8 koncesji. � Interkonektory � Realizowane inwestycje: Lasów (granica niemiecka; zakończone rurociągi Taczalin‐ Radakowice i Radakowice‐Gałów, do końca roku zakończone zostaną prace na gazociągu Jeleniów‐Dziwiszów ‐ uruchomienie rozbudowanego interkonektora nastąpi 1 stycznia 2012 r.), Cieszyn (granica czeska – otwarcie: 14 września 2011 r.), � Do końca 2011 r. 1 mld m 3 nowych przepustowości oraz 126 km nowych gazociągów, � Koszty: 356 mln zł, w tym 164,7 mln zł z POIiŚ i EEPR, � Możliwość eksportu nadwyżek gazu, � Możliwe przyszłe zwiększenie przepustowości w Lasowie, do 2,2‐3 mld m 3 rocznie oraz Cieszyna do 2‐2,5 mld, � W fazie analiz łączniki z Danią (Baltic Pipe), Litwą i Słowacją – zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego, � Wsparcie budowy gazociągu Baltic Pipe ze środków EEPR (50 mln euro – około 200 mln zł) przeznaczone na stworzenie infrastruktury na polskim wybrzeżu, w postaci gazociągu Szczecin‐Świnoujście. � Europejski Korytarz Północ‐Południe � Poprzez system interkonektorów Korytarz może połączyć sieci przesyłowe Polski, Danii, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier oraz Chorwacji, a także terminale w Świnoujściu i na wyspie Krk (LNG Adria) w Chorwacji, � Składa się z kilkunastu dwukierunkowych gazociągów – projektowanych, budowanych lub eksploatowanych, � Integracja sieci przesyłowych w skali europejskiej – możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, � Umożliwi dywersyfikację dostaw (LNG, Norwegia) oraz integrację rynku w całym regionie, a także stworzenie wspólnych procedur reagowania kryzysowego. � Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej � Największe od 20 lat inwestycje w Polsce, jedne z największych w Europie, � 926,7 km nowych gazociągów o najwyższych średnicach (DN 500‐800), � Rurociągi oddawane do użytku w okresie od 2011 do 2014 r., � 23 marca 2011 r. oddano do użytku tłocznię gazu w Goleniowie (62,6 mln zł), 23 września 2011 r. zakończono modernizację tłoczni w Jarosławiu (119 mln zł), a 28 września 2011 r. uruchomiono gazociąg Włocławek‐Gdynia po zakończeniu prac budowlanych na ostatnim odcinku (118 mln), Interkone‐ ktory w Lasowie i Cieszynie Koszt: 356 mln zł Połączenie sieci przesyło‐ wych w Europie Środkowej, Wsch. i Południo‐ wej Tłocznia gazu w Goleniowie i Jarosławiu 71

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...