Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej Spis treści: • W skrócie 83 • Prywatyzacja 83 � Enea S.A 84 � Energa S.A. 85 � PGE S.A. 86 � Tauron Polska Energia S.A. 87 • Inwestycje 88 • Konsolidacja w sektorze energetycznym 92 • Specustawa atomowa 93 • Towarowa Giełda Energii S.A. 94 82

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej W skrócie: � Ministerstwo Skarbu Państwa nadzoruje 4 grupy energetyczne: Enea S.A., Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. � Procesy prywatyzacji odbywają się w oparciu o dwa rządowe dokumenty: „Program dla elektroenergetyki” oraz „Plan prywatyzacji na lata 2008‐2011”(wraz z aktualizacjami), a podstawą prawną jest ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. � Prywatyzacja gdańskiej Energi nie została zakończona. PGE, która podpisała z MSP umowę kupna akcji Energi, nie uzyskała zgody UOKiK na koncentrację i 28 stycznia 2011 r. odwołała się od tej decyzji. 19 stycznia 2011 r. MSP i PGE S.A. podpisały aneks do umowy sprzedaży Energii S.A. Na jego mocy MSP i PGE S.A. postanowiły o zawieszeniu biegu terminu rozwiązania umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego ws. odwołania od decyzji UOKiK. � Prywatyzacja Enea S.A. odbywała się w 4 etapach: 17 listopada 2008 r. – IPO Enea S.A. (podwyższenie kapitału; 2 mld zł dla Spółki); 27 lipca 2009 r. ‐ miały rozpocząć się negocjacje z jednym z inwestorów, który ostatecznie nie złożył oferty; 10 lutego 2010 r. – sprzedaż 16,05% akcji należących do SP (celem tej transakcji było zwiększenie płynności akcji na rynku, 1,13 mld zł dla MSP); 28 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie ostatnich negocjacji. Wyłączność miał francuski EDF; 1 kwietnia 2011 r. – zakończenie procesu prywatyzacji Enea S.A. bez rozstrzygnięcia. � Prywatyzacja Taurona S.A. odbyła się w dwóch etapach. 30 czerwca 2010 r. miał miejsce debiut giełdowy. Skarb Państwa sprzedał 51,6% akcji Spółki, a wartość oferty wyniosła ok. 4,2 mld zł. Ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 205.258.355, czyli 25% ostatecznej liczby oferowanych akcji. Cena emisyjna ukształtowana została na poziomie 5,13 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 ważne zlecenia; drugi etap prywatyzacji Spółki to sprzedaż 11,9% akcji Taurona 22 marca 2011 r. po cenie 6,15 zł za akcję. Kwota transakcji wyniosła blisko 1,3 mld zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu i wzięli w niej udział inwestorzy finansowi z szesnastu krajów, z trzech kontynentów. Sprzedając pakiet 11,9% MSP zakończyło tym samym proces prywatyzacji Spółki, pozostając w jej akcjonariacie na poziomie 30%. � Prywatyzacja PGE odbyła się w dwóch etapach: debiut giełdowy Spółki w formie podwyższenia kapitału miał miejsce 6 listopada 2009 r. – przychody dla Spółki to 5.968.810.500 zł. W ofercie udział wzięło ok. 60.000 inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna akcji osiągnęła poziom 23 zł. Łączny popyt zgłoszony przez inwestorów przy cenie maksymalnej był 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji, a redukcja w transzy inwestorów indywidualnych osiągnęła poziom 96,5%; drugi etap to sprzedaż 10% akcji Spółki, która odbyła się 8 października 2010 r. – kwota transakcji wyniosła blisko 4 mld zł. Była to największa transakcja sprzedaży w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu w historii polskich rynków kapitałowych, a kwotę 4 mld zł uzyskano w ciągu półtora dnia od rozpoczęcia transakcji. � 28 grudnia 2010 r. w ramach porządkowania swojej struktury PGE kupiło od MSP pakiety mniejszościowe trzech spółek z Grupy PGE: 10,69% akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 13,87% akcji PGE Obrót S.A. i 1,47% akcji PGE Dystrybucja S.A. Wartość transakcji to 3.098.387.214,39 zł, natomiast 27 października 2010 r. cztery kolejne za 101.447.698,29 zł. Prywatyzacja: Sektor energetyczny w Unii Europejskiej podejmuje działania w kierunku połączenia rynków poszczególnych krajów w jeden wspólny rynek europejski. Planowaną datą utworzenia tego rynku jest koniec 2014 r. 2014 – wspólny rynek europejski 83

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...