30.06.2023 Views

lipiec 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr 07/199/<strong>2023</strong><br />

OPOLSKI RYNEK<br />

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI<br />

Lipiec <strong>2023</strong><br />

OpolskiRynek.pl<br />

WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE<br />

IERUCHOMOŚCI<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@orn24.pl<br />

PRACUŚ<br />

CENTRUM OGRODNICZE<br />

Największe centrum<br />

ogrodnicze w Polsce<br />

południowej<br />

sklep@pracus.com.pl<br />

www.pracus.com.pl<br />

Wszystko<br />

do ogrodu<br />

na powierzchni<br />

2,5 ha<br />

Schodnia (k.Ozimka), ul. Brzozowa 4A tel. 77 402 65 95<br />

Chcesz<br />

wiedzieć<br />

więcej?<br />

Zadzwoń<br />

+48 666 854 855<br />

Trwa rezerwacja na pierwsze mieszkanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%<br />

Apartamenty VINCENT<br />

Program<br />

KREDYT 2%<br />

z gwarancją ceny<br />

do końca sierpnia<br />

Czytaj więcej str. 3<br />

BRAMY GARAŻOWE • DRZWI • OKNA • OGRODZENIA<br />

Ponad 23 lata z Wami!<br />

Bezpłatna<br />

rezerwacja<br />

na wszystkie<br />

mieszkania<br />

do końca sierpnia<br />

OKNA i DRZWI<br />

FASADY • WITRYNY • ROLETY • PARAPETY<br />

Opole, ul. Budowlanych 16<br />

tel. 77 402 89 00, 77 402 89 01, kom. 501 036 228<br />

Kompleksowe naprawy powypadkowe<br />

Pomoc<br />

Drogowa<br />

Tel. 665 333 777<br />

www.renovia.com.pl<br />

24h<br />

www.mokna.pl<br />

49 713<br />

okien w domach<br />

naszych klientów<br />

NAJLEPSZE OKNA W MIEŚCIE!<br />

Biuro handlowe: Opole, ul. 1 Maja 133, tel. 77 44 25 129, e-mail: okna@mokna.pl<br />

ANALIZA RYNKU FINANSOWEGO<br />

Czytaj<br />

STR. 14<br />

ISSN 1734-7793 NR INDEKSU 204854


Program KREDYT 2%<br />

z gwarancją ceny<br />

do końca sierpnia<br />

Zarezerwuj teraz i czekaj na program KREDYT 2% z gwarancją ceny<br />

BEZPŁATNA REZERWACJA NA WSZYSTKIE MIESZKANIA DO KOŃCA SIERPNIA<br />

3 pokoje<br />

2 pokoje<br />

Metraż<br />

49,13 m2<br />

Cena za 1 m 2<br />

9 324,00 zł<br />

Metraż<br />

50,81 m2<br />

Cena za 1 m 2<br />

9 324,00 zł<br />

LOKAL<br />

B.M1.04<br />

Cena mieszkania<br />

458 088,12 zł<br />

LOKAL<br />

C.M1.02<br />

Cena mieszkania<br />

473 752, 44 zł<br />

BUDUJEMY TWOJĄ<br />

PRZYSZŁOŚĆ<br />

114<br />

mieszkań<br />

w ofercie<br />

U nas znajdziesz<br />

mieszkanie<br />

odpowiadające<br />

twoim potrzebom<br />

Biuro sprzedaży:<br />

45-222 Opole<br />

ul. Oleska 97H/3<br />

www.apartamentyvincent.pl<br />

Str. 2<br />

798 190 971<br />

797 204 226<br />

Wyjątkowa<br />

lokalizacja<br />

Rezerwacja<br />

pod kredyt 2 %<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Nasze mieszkania<br />

APARTAMENTY VINCENT<br />

spełniają wymagania niezbędne,<br />

aby skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%<br />

Najważniejsze pytania i odpowiedzi - część 1<br />

Bezpieczny Kredyt 2%<br />

na pierwsze mieszkanie<br />

Zakup pierwszego mieszkania<br />

to wyzwanie dla wielu osób, w<br />

tym młodych. Przy rosnących cenach<br />

nieruchomości i drożejących<br />

kredytach, jest to często marzenie<br />

trudne do zrealizowania. Dlatego<br />

warto skorzystać z programu dopłat<br />

do kredytu mieszkaniowego. Dzięki<br />

programowi Bezpieczny Kredyt 2%<br />

będziesz mógł otrzymać kredyt na<br />

korzystnych warunkach. W tym artykule<br />

odpowiemy na najważniejsze<br />

pytania dotyczące tego programu.<br />

Kto może otrzymać<br />

Bezpieczny Kredyt 2%?<br />

Osoba do 45. roku życia, która nigdy<br />

nie posiadała własnego mieszkania,<br />

domu ani nie była współwłaścicielem<br />

spółdzielczego prawa do lokalu<br />

lub domu, będzie miała możliwość<br />

ubiegania się o kredyt hipoteczny.<br />

Jeśli kredyt ma być wnioskowany<br />

przez małżeństwo lub rodziców z co<br />

najmniej jednym wspólnym dzieckiem,<br />

to przynajmniej jedna z tych<br />

osób musi spełniać wymóg wiekowy<br />

do 45. roku życia.<br />

Jaka jest maksymalna<br />

wysokość kredytu?<br />

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego,<br />

jaką jedna osoba<br />

może otrzymać, wynosi 500 tys.<br />

złotych. W przypadku małżeństw<br />

lub rodziców z dzieckiem maksymalna<br />

kwota kredytu to 600<br />

tys. złotych. W ramach programu<br />

można ubiegać się o kredyt na<br />

zakup mieszkań zarówno z rynku<br />

pierwotnego, jak i wtórnego.<br />

Istnieje także możliwość zakupu<br />

mieszkania o dowolnej cenie za<br />

metr kwadratowy.<br />

Na jak długo i w jakim<br />

znaczeniu udzielona<br />

będzie dopłata?<br />

Dopłata będzie przysługiwała<br />

przez 10 lat. Dopłata do rat kredytu<br />

mieszkaniowego to różnica między<br />

stałą stopą ustaloną w oparciu<br />

o średnie oprocentowanie kredytów<br />

o stałej stopie w bankach kredytujących,<br />

a oprocentowaniem kredytu<br />

zgodnie ze stopą 2%.<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Jakie muszę spełnić<br />

warunki, by uzyskać<br />

bezpieczny kredyt 2%<br />

Kredytobiorca powinien: posiadać<br />

zdolność kredytową adekwatną<br />

do kwoty kredytu, jaki chce<br />

uzyskać; przed dniem udzielania<br />

kredytu mieszkaniowego: nie<br />

posiadać prawa własności lokalu<br />

mieszkalnego albo domu jednorodzinnego<br />

oraz nie może mu<br />

przysługiwać spółdzielcze prawo<br />

dotyczące lokalu mieszkalnego<br />

albo domu jednorodzinnego oraz<br />

w dniu udzielenia kredytu nie<br />

może mieć ukończone 45 lat.<br />

Ile wynosi oprocentowanie<br />

kredytu?<br />

W okresie stosowania dopłat<br />

(pierwsze 10 lat spłaty kredytu)<br />

oprocentowanie kredytu wyniesie<br />

dla kredytobiorcy 2% powiększone<br />

o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana)<br />

banku.<br />

Czy przy bezpiecznym<br />

kredycie 2% jest<br />

wymagany wkład własny,<br />

a jeśli tak, to jakiej<br />

wysokości?<br />

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy<br />

kredyt udzielany przez banki<br />

komercyjne. Różnicą jest dopłata<br />

od Państwa do pierwszych<br />

120 rat kredytu. Jak każdy kredyt<br />

hipoteczny wymaga wkładu własnego<br />

o wysokości ustalonej przez<br />

bank udzielający kredytu. Zgodnie<br />

z przepisami ustawy wkład<br />

ten nie może być jednak wyższy<br />

niż 200 tysięcy złotych.<br />

Czy mogę połączyć kredyt<br />

z programem „Mieszkanie<br />

bez wkładu własnego”?<br />

Tak, przewiduje się możliwość<br />

udzielenia kredytu z prawem dopłat<br />

do rat również kredytobiorcom,<br />

którzy nie zgromadzili środków<br />

na wkład własny. Przy czym<br />

kredytobiorcom bezpiecznego<br />

kredytu 2% nie będą przysługiwały<br />

spłaty rodzinne.<br />

Biuro sprzedaży: 45-222 Opole, ul. Oleska 97H/3<br />

798 190 971 797 204 226<br />

Zdjęcia z budowy<br />

19 czerwiec <strong>2023</strong><br />

Czy poza oprocentowaniem<br />

kredytu poniosę dodatkowe<br />

koszty kredytu?<br />

Kredyty mieszkaniowe z prawem<br />

dopłaty będą udzielane przez banki<br />

komercyjne, które podpiszą odpowiednią<br />

umowę z Bankiem Gospodarstwa<br />

Krajowego. Poza niższym<br />

oprocentowaniem, kredyty nie<br />

będą odbiegały od oferty rynkowej<br />

Błażej Słodkowski, źródło:www.gow.pl<br />

www.apartamentyvincent.pl<br />

Str. 3


RUSZA SPRZEDAŻ NOWEGO ETAPU INWESTYCJI<br />

SZEROKA<br />

OFERTA<br />

KOMFORTOWYCH<br />

KAWALEREK<br />

SZPITAL<br />

POLITECHNIKA<br />

BLISKOBASEN<br />

WYSPA BOLKO<br />

Zdjęcie budynku B<br />

Kawalerka z jedną sypialnią<br />

Bezpieczny Kredyt 2%<br />

Apartament dwupokojowy<br />

40 m 2<br />

m 2 67 m 2<br />

51 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

MIESZKANIE<br />

B<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 16,79<br />

Sypialnia 9,42<br />

Łazienka 4,64<br />

Hol 6,05<br />

Ogródek 17,37<br />

Apartament<br />

59 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

C<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 19,31<br />

Sypialnia 9,60<br />

Sypialnia 9,28<br />

Łazienka 5,03<br />

Hol 9,67<br />

Ogródek 45,52<br />

G<br />

Salon z aneksem<br />

MIESZKANIE<br />

AA<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

dwupokojowy<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

Str. 4<br />

kuchennym 18,96 m 2<br />

Sypialnia 9,38 m 2<br />

Sypialnia 11,36 m 2<br />

Łazienka 4,97 m 2<br />

Hol 3,63 m 2<br />

Ogródek 75,40 m 2<br />

Apartament z dużym salonem<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 27,10 m 2<br />

Sypialnia 10,25 m 2<br />

Sypialnia 10,01 m 2<br />

Łazienka 4,82 m 2<br />

Hol 9,53 m 2<br />

Pom. Gosp. 2,38 m 2<br />

Balkon 20,98 m 2<br />

Rembud Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WYGODNA LOKALIZACJA OPOLE UL. STAWOWA<br />

Bezpieczny Kredyt 2%<br />

Zdjęcie z oddanego budynku C<br />

SZEROKI<br />

WYBÓR<br />

MIESZKAŃ<br />

INWESTYCYJNYCH<br />

PRZESTRONNY<br />

SALON<br />

OGRÓD<br />

BALKON<br />

Apartament dwupokojowy<br />

Apartament dwupokojowy z salonem<br />

59 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

F<br />

65 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

CE<br />

Apartament z dużym salonem<br />

66 m 2 67 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Sypialnia<br />

Sypialnia<br />

Łazienka <br />

Hol<br />

Ogródek <br />

MIESZKANIE<br />

OSalon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Sypialnia<br />

Sypialnia<br />

Łazienka<br />

Hol<br />

Pom. Gosp.<br />

Balkon <br />

23,80 m 2<br />

10,49 m 2<br />

11,60 m 2<br />

4,97 m 2<br />

9,95 m 2<br />

12,77 m 2<br />

24,62 m 2<br />

9,87 m 2<br />

11,50 m 2<br />

5,60 m 2<br />

10,00 m 2<br />

2,27 m 2<br />

16,25 m 2 Salon z aneksem<br />

MIESZKANIE<br />

A<br />

kuchennym 21,33 m 2<br />

Sypialnia 9,06 m 2<br />

Sypialnia 10,30 m 2<br />

Łazienka 4,78 m 2<br />

Hol 13,35 m 2<br />

Ogródek 17,86 m 2<br />

Apartament z dużym balkonem<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 27,10 m 2<br />

Sypialnia 11,60 m 2<br />

Sypialnia 10,25 m 2<br />

Łazienka 6,30 m 2<br />

Hol 9,53 m 2<br />

Pom. Gosp. 2,38 m 2<br />

Balkon 20,99 m 2<br />

Rembud Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 5


Budynki F,G,H<br />

już w sprzedaży<br />

H G F<br />

Biuro sprzedaży<br />

Wyjątkowa<br />

lokalizacja<br />

BUDYNEK A<br />

w Nysie<br />

798 625 325<br />

biuro@bel<br />

Str. 6<br />

798 625 325 biuro@bel<br />

798 625 325<br />

biuro@belwederparknysa.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


DOM<br />

POKAZOWY<br />

!<br />

Umów się<br />

i zobacz<br />

Opole, ul. Barona 13 b<br />

DOM POKAZOWY 111,13 m2<br />

Salon z aneksem kuchennym, 4 sypialnie, łazienka, toaleta, garaż lub gabinet i ogród z tarasem<br />

PARTER 59,19 m 2 SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 28,87 m2 PIĘTRO 51,94 m 2<br />

Biuro dewelopera: 45-052 Opole ul. Żeromskiego 1 502 564 014 604 563 337<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 7


Str. 8<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 9


MEBLE RYBACCY<br />

77 442 80 81<br />

77 442 81 57<br />

www.kuchnierybaccy.pl<br />

www.meblerybaccy.pl<br />

45-121 Opole, ul. Budowlanych 12<br />

Str. 10<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH<br />

Cały dom<br />

w jednej<br />

firmie<br />

Opolu, ul. Kępska 5<br />

SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W JEDNYM MIEJSCU<br />

Hurtownie w województwie opolskim: Opole • Prudnik • Głuchołazy • Głogówek<br />

PPHU Merkury Sp. z o.o., ul. Kępska 5 Opole, tel. 77 456 97 82/ +48 600 971 616, opole@merkury.opole.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 11


PRESTIŻOWA LOKALIZACJA<br />

OPOLE, DZIELNICA GOSŁAWICE<br />

Budynek nr 3<br />

ZAMIESZKAJ JESZCZE W TYM ROKU<br />

Ruszyła sprzedaż budynku nr 3<br />

Budynek nr 3<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

3<br />

Blok nr 4<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

8<br />

Blok nr 4<br />

PARTER<br />

PARTER<br />

Trzypokojowe<br />

Dwupokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

48,13 m 2 Metraż mieszkania<br />

44,75 m 2<br />

OGRÓDEK24,80 m2<br />

OGRÓDEK23,40 m2<br />

TARAS ZIELONY<br />

TARAS5,40 m2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 21,59 m2<br />

Komunikacja 10,84 m 2<br />

Pokój a 11,23 m 2<br />

Pokój b 8,67 m 2<br />

Łazienka 4,45 m 2<br />

WC 1,52 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Komunikacja<br />

Pokój <br />

Łazienka<br />

23,40 m2<br />

5,38 m2<br />

11,88 m2<br />

4,08 m2<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

16<br />

Blok nr 4<br />

PIĘTRO PIERWSZE<br />

Trzypokojowe z balkonem<br />

Metraż mieszkania<br />

58,13 m 2<br />

OGRÓDEK23,40 m2<br />

TARAS5,40 m2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 21,59 m 2<br />

Salon Komunikacja z aneksem 10,84 m 2<br />

kuchennym<br />

Pokój a 23,40 8,67 m2 m 2<br />

Komunikacja<br />

Pokój b 11,23 5,38 m2 m 2<br />

Pokój Łazienka <br />

11,88 4,33 m2 m 2<br />

Łazienka 4,08 m2<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

20<br />

Blok nr 4<br />

PIĘTRO PIERWSZE<br />

LOGGIA<br />

WC 1,47 m 2 6,53 m 2<br />

Dwupokojowe<br />

z loggią<br />

Metraż mieszkania<br />

50,19 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Komunikacja<br />

Pokój<br />

Łazienka<br />

29,51 m2<br />

6,28 m2<br />

9,86 m2<br />

4,54 m2<br />

Str. 12<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


NAJWIĘKSZY WYBÓR GOTOWYCH MIESZKAŃ<br />

PRZYJAZNY ZIELONY OBSZAR I PLAC ZABAW NA TERENIE OSIEDLA<br />

Plac zabaw<br />

Budynek nr 4 Budynek nr 4<br />

Plac zabaw<br />

Na osiedlu Apartamenty Eko Park trwają prace zarówno przy budynku nr 3, gdzie<br />

powstaje ostatnia kondygnacja jaki i przy budynku nr 4 gdzie widzimy końcowe prace<br />

przy zagospodarowaniu terenu zewnętrznego. Prezentujemy również teren zielony<br />

z placem zabaw gdzie można wypoczywać i spędzać czas z rodziną i dziećmi na łonie<br />

przyrody, która bujnie rośnie i tworzy przyjemny dla oka widok.<br />

Trwa sprzedaż mieszkań w szerokiej gamie powierzchni do wyboru także w ramach<br />

programu Bezpieczny Kredyt 2% na pierwsze mieszkanie w budynku nr 3, który będzie<br />

gotowy jeszcze w tym roku. To wyjątkowa okazja na rynku w tej prestiżowej lokalizacji<br />

w Opolu w dzielnicy Gosławice. Zapraszamy do biura sprzedaży na terenie budowy.<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

MIESZKANIE<br />

21<br />

nr<br />

24<br />

Blok nr 4<br />

Blok nr 4<br />

44,55 m 2<br />

5,22 m 2 6,96 m 2<br />

PIĘTRO PIERWSZE<br />

Dwupokojowe<br />

z loggią<br />

Metraż mieszkania<br />

LOGGIA<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 23,26 m 2<br />

Pokój 11,89 m 2<br />

Komunikacja 5,38 m 2<br />

Łazienka 4,02 m 2<br />

PIĘTRO PIERWSZE<br />

Trzypokojowe<br />

z dużą łazienką<br />

i loggią<br />

Metraż mieszkania<br />

61,85 m 2<br />

LOGGIA<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 22,22 m 2<br />

Komunikacja 9,19 m 2<br />

Pokój a 10,30 m 2<br />

Pokój b 8,05 m 2<br />

Łazienka 10,13 m 2<br />

WC 1,96 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

28<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

37<br />

PIĘTRO DRUGIE<br />

Dwupokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

47,73 m 2<br />

LOGGIA 6,53 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 28,54 m 2<br />

Pokój 9,86 m 2<br />

Łazienka 3,67 m 2<br />

Komunikacja 5,66 m 2<br />

PIĘTRO DRUGIE<br />

Trzypokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

61,66 m 2<br />

LOGGIA 6,96 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 22,22 m 2<br />

Pokój a 10,30 m 2<br />

Pokój b 8,05 m 2<br />

Łazienka 9,94 m 2<br />

WC 1,96 m 2<br />

Komunikacja 9,19 m 2<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 13


ANALIZA RYNKU FINANSOWEGO<br />

© Vlad Kochelaevskiy - stock.adobe.com<br />

Bezpieczny kredyt 2%<br />

– zdolność to nie wszystko!<br />

Oczekiwana na rynku rekomendacja KNF o liczeniu zdolności kredytowej przy uwzględnieniu wysokości raty kredytu<br />

z dopłatą stała się faktem. Warto jednak pamiętać, że na decyzję kredytową w banku ma wpływ nie tylko zdolność<br />

kredytowa, ale równie istotna jest weryfikacja wartości nieruchomości.<br />

Czynnikiem, o którym aktualnie<br />

najczęściej mówi się w kontekście<br />

zakupu nieruchomości na<br />

kredyt jest zdolność kredytowa.<br />

Najprościej mówiąc, jest to maksymalna<br />

kwota z banku, którą<br />

pożyczymy na zakup domu czy<br />

mieszkania. Przez wzrost stóp procentowych<br />

w ostatnich dwóch latach<br />

zdolność kredytowa klientów<br />

drastycznie spadła, co spowodowało,<br />

że wielu z nich wstrzymało się<br />

z decyzjami zakupowymi.<br />

© Tomasz Warszewski - stock.adobe.com<br />

Str. 14<br />

Zdolność kredytowa<br />

jest ważna, ale nie<br />

zapominajmy<br />

o nieruchomości<br />

Dziś rynek elektryzuje informacja<br />

o starcie programu „Bezpieczny<br />

kredyt 2%”. Udział w programie to<br />

nie tylko możliwość otrzymania<br />

dopłat do rat kredytów, ale także<br />

otwarcie drogi do łagodniejszej<br />

oceny zdolności kredytowej, a tym<br />

samym szansa na zakup nieruchomości<br />

o parametrach, które klient<br />

BEZPIECZNY KREDYT 2%<br />

zakładał. Dyskusja o uruchomieniu<br />

kredytu hipotecznego zdominowana<br />

jest przez temat zdolności kredytowej.<br />

Zapomina się o drugim,<br />

równie istotnym elemencie, jakim<br />

jest sama nieruchomość.<br />

Ważne jest to, aby podczas weryfikacji<br />

dokumentów do kredytu hipotecznego,<br />

wziąć pod uwagę również<br />

nieruchomość. Jest to część procesu<br />

uzyskania kredytu hipotecznego,<br />

która jest bardzo często omijana<br />

podczas wstępnych rozmów, a może<br />

przysporzyć w późniejszym etapie<br />

wniosku o kredyt hipoteczny dużych<br />

problemów. Zdolność kredytowa jest<br />

istotnym elementem wniosku, ale<br />

równie ważnym i ważącym czynnikiem<br />

jest ta część, w której bank<br />

weryfikuje wiarygodność i wycenę<br />

nieruchomości – mówi Marta Piątkowska,<br />

Ekspertka finansowa Credipass<br />

z Elbląga.<br />

Wartość nieruchomości<br />

nie zawsze równa się jej<br />

cenie<br />

Elementem, który zazwyczaj wzbudza<br />

liczne kontrowersje, jest zlecana<br />

na potrzebę banku wycena<br />

nieruchomości przez rzeczoznawcę<br />

majątkowego. W tym przypadku<br />

mówimy o oszacowaniu wartości<br />

nieruchomości, co przez klientów<br />

jest często mylone z ceną nieruchomości.<br />

Wartość nieruchomości to<br />

wg Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce<br />

nieruchomościami: „szacunkowa<br />

kwota, jaką w dniu wyceny<br />

można uzyskać za nieruchomość<br />

w transakcji sprzedaży zawieranej<br />

na warunkach rynkowych pomiędzy<br />

kupującym a sprzedającym”. Dodat-<br />

kowo szacując wartość, należy wziąć<br />

pod uwagę, że strony transakcji mają<br />

stanowczy zamiar zawarcia umowy,<br />

działają z rozeznaniem, postępują<br />

rozważnie i nie znajdują się w sytuacji<br />

przymuszonej.<br />

Wartość zależy między innymi od<br />

rodzaju nieruchomości, lokalizacji<br />

i otoczenia, stanu technicznego i jej<br />

uwarunkowań prawnych. Szacując<br />

nieruchomość rzeczoznawca opiera<br />

się zatem na obiektywnej ocenie jej<br />

walorów na tle podobnych nieruchomości<br />

będących przedmiotem sprzedaży<br />

w określonym czasie. Pomiędzy<br />

oszacowaną w ten sposób wartością<br />

nieruchomości a ceną nie można postawić<br />

jednak znaku równości.<br />

– Cena jest kwotą, jaką sprzedający<br />

nieruchomość uzyskuje od nabywcy.<br />

Jest to wypadkowa ustaleń między<br />

stronami transakcji, uwzględniająca<br />

także zdolności negocjacyjne każdej<br />

ze stron. Możemy mieć na przykład<br />

do czynienia z sytuacją, kiedy presja<br />

czasu będzie na tyle istotnym elementem<br />

transakcji, że sprzedający<br />

będzie gotowy do znaczącego upustu<br />

w zamian za szybką finalizację<br />

transakcji. Z drugiej strony może<br />

zdarzyć się też, że zauroczony walorami<br />

nieruchomości nabywca zdecyduje<br />

się przystąpić do zakupu nawet<br />

po cenie przewyższającej oszacowaną<br />

wartość nieruchomości, mówi<br />

Piotr Kerner, ekspert rynku nieruchomości<br />

z agencji Metrohouse.<br />

Zwłaszcza ten drugi przypadek<br />

może być problematyczny w kontekście<br />

wyceny nieruchomości dla<br />

celów zabezpieczenia kredytu. Bank<br />

biorąc pod uwagę wycenę, nie będzie<br />

się kierował subiektywną oceną<br />

nabywcy, ale wartością z operatu<br />

szacunkowego.<br />

Kredyt hipoteczny –<br />

zobowiązanie na lata<br />

Biorąc pod uwagę decyzję o kredycie<br />

hipotecznym należy pamiętać<br />

także, że jest to długoterminowe<br />

zobowiązanie. Analizując swoją<br />

sytuację nie można podejmować<br />

decyzji o nim w ten sam sposób,<br />

jak robimy to w przypadku zakupu<br />

na raty przykładowo sprzętu<br />

RTV AGD, gdzie zobowiązanie to<br />

skończy się w ciągu 6-ciu czy 12-stu<br />

miesięcy.<br />

Podczas 30-stu lat, na który jest<br />

zazwyczaj zaciągany kredyt, jego<br />

parametry mogą się wielokrotnie<br />

zmienić. Przykładowo osoba, która<br />

zaciągnęła kredyt w 2015 r. i umówiła<br />

się wtedy z bankiem na ratę w wysokości<br />

2 250 zł, w 2020 r. płaciła<br />

miesięcznie po 1 850 zł. Był to efekt<br />

obniżenia stóp procentowych. Jednak<br />

już w 2022 r., kiedy stopy procentowe<br />

rosły przeszła na raty stałe w wysokości<br />

2 850 zł. W międzyczasie ogłoszono<br />

rządowe wakacje kredytowe,<br />

w związku z tym można było zawiesić<br />

płatności czterech rat w 2022 r.<br />

i czterech rat w <strong>2023</strong> r. Przykład ten<br />

pokazuje, ile wydarzyło się w ciągu 8<br />

lat od momentu jego uruchomienia.<br />

– mówi Marta Piątkowska.<br />

Jolanta Grzechca-Meissner<br />

Credipass<br />

ROK<br />

RATA KREDYTU<br />

2015 2 250 zł<br />

2020 1 850 zł<br />

2022 2 850 zł<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 15


Str. 16<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Dlaczego kolektory słoneczne do podgrzewania wody i jakie są ich zalety?<br />

Słoneczne podgrzewacze wody<br />

Jeśli szukasz skutecznego rozwiązania<br />

do podgrzewania wody<br />

w swoim domu jednorodzinnym,<br />

gospodarczym lub letniskowym,<br />

warto rozważyć zakup zestawu kolektora<br />

słonecznego marki RenSolar.<br />

Nasze kolektory słoneczne zintegrowane<br />

z zasobnikiem o pojemności<br />

200 litrów są dedykowane<br />

dla 3-4 osób i zapewniają nie tylko<br />

dostęp do ciepłej wody, ale także<br />

oszczędność pieniędzy oraz ochronę<br />

środowiska.<br />

Jak działa nasz kolektor<br />

słoneczny?<br />

Zasada działania opiera się na wykorzystaniu<br />

energii słonecznej<br />

i konwersji jej na energię cieplną.<br />

Dzięki szklanym rurkom próżniowym,<br />

które są wypełnione powietrzem,<br />

energia słoneczna jest<br />

skupiana i przekazywana do rurki<br />

cieplnej, w której znajduje się substancja<br />

szybko wrząca. Woda w zasobniku<br />

jest ogrzewana przez rurkę<br />

cieplną, a ciepła woda unosząca się<br />

do góry jest pobierana przez użytkowników<br />

za pomocą specjalnej<br />

rurki odprowadzającej. Kolektor<br />

słoneczny nie wymaga dodatkowych<br />

urządzeń elektrycznych ani<br />

pomp, co sprawia, że jest niezawodny<br />

i prosty w obsłudze.<br />

Najważniejsze atuty<br />

kolektora słonecznego<br />

Wybierając nasz zestaw kolektora<br />

słonecznego ciśnieniowego, możesz<br />

liczyć na wiele korzyści:<br />

Oszczędność pieniędzy<br />

Dzięki darmowej energii słonecznej,<br />

kolektor słoneczny pozwoli<br />

Ci zaoszczędzić na rachunkach za<br />

energię elektryczną lub gaz.<br />

Ekologia<br />

Kolektor słoneczny jest przyjazny<br />

dla środowiska, ponieważ wykorzystuje<br />

odnawialne źródło energii<br />

- słońce.<br />

Szybki zwrot z inwestycji<br />

Dzięki niskim kosztom zakupu<br />

i ekonomicznemu działaniu, zestaw<br />

kolektora słonecznego ciśnieniowy<br />

zapewni Ci szybki zwrot<br />

z inwestycji.<br />

Prosta instalacja i obsługa<br />

Nasz kolektor słoneczny jest łatwy<br />

do zainstalowania i nie wymaga<br />

Więcej informacji<br />

o modelach i cenach<br />

tel. 794 134 131<br />

skomplikowanych urządzeń ani<br />

dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.<br />

Długotrwała trwałość<br />

Konstrukcja kolektora słonecznego<br />

ciśnieniowego, wykonana z najwyższej<br />

jakości materiałów, zapewnia<br />

długotrwałą trwałość i odporność<br />

na działanie czynników atmosferycznych.<br />

Zastosowanie kolektora<br />

słonecznego<br />

Kolektor słoneczny ciśnieniowy<br />

marki RenSolar jest idealnym rozwiązaniem<br />

do podgrzewania wody<br />

użytkowej w domach jednorodzinnych,<br />

hotelach, basenach, szkołach,<br />

pensjonatach, polach namiotowych,<br />

domkach letniskowych, myjniach<br />

Wiecej informacji: tel. 794 134 131, andrzej@rensolar.eu, www.rensolar.eu<br />

OGŁOSZENIA PRYWATNE<br />

samochodowych, gospodarstwach<br />

rolnych, placach budowy, szpitalach<br />

itp. Jest również odpowiedni do<br />

podgrzewania wody w basenach,<br />

ogrodach i na kempingach.<br />

Konstrukcja kolektora<br />

słonecznego<br />

Kolektor słoneczny składa się<br />

z szklanych rur próżniowych, które<br />

są wykonane z wysokiej jakości szkła<br />

borokrzemowego. Dzięki próżni pomiędzy<br />

dwiema warstwami szkła,<br />

kolektor słoneczny doskonale izoluje<br />

i minimalizuje straty ciepła. Wewnątrz<br />

rurki znajduje się aluminiowy<br />

radiator, który przekazuje ciepło<br />

do rurki cieplnej, zawierającej substancję<br />

szybko wrzącą. Całość zamknięta<br />

jest w izolowanym zasobniku<br />

wykonanym ze stali nierdzewnej,<br />

który zapewnia trwałość i ochronę<br />

przed czynnikami atmosferycznymi.<br />

Zainstalowanie kolektora słonecznego<br />

ciśnieniowego marki<br />

RenSolar pozwoli Ci cieszyć się darmową<br />

ciepłą wodą i jednocześnie<br />

oszczędzać pieniądze. Dzięki prostocie<br />

konstrukcji, niezawodności<br />

i łatwości obsługi, nasz kolektor słoneczny<br />

jest doskonałym wyborem<br />

dla każdego, kto pragnie ekologicznego<br />

i ekonomicznego rozwiązania<br />

do podgrzewania wody. Inwestycja<br />

w kolektor słoneczny to inwestycja<br />

w przyszłość i ochronę środowiska.<br />

Ren Solar<br />

Wyślij treść ogłoszenia, a zamieścimy je na cały miesiąc w cenie 54 zł netto<br />

w kolejnym wydaniu oraz w serwisie internetowym www.OpolskiRynek.pl<br />

e-mail: redakcja@orn24.pl, SMS 604 56 33 21<br />

Działka 7arów Działka 78,33 arów Działka w Karczowie Mieszkanie - 3 pokoje<br />

Działka 7a, Opole, ul. Krzanowicka,<br />

sucha, niezalewowa, ogrodzona,<br />

uzbrojenie na działce, media:<br />

energia, ścieki, gaz w pobliżu, droga<br />

asfaltowa. Szer.: 21 m, długość:<br />

33 m. Cena: 150 000 zł – do negocjacji.<br />

Tel. 77 464 73 63 (po godz. 17 00 )<br />

Sprzedam działkę o pow. 78,33<br />

arów. Przeznaczenie w planie –<br />

4UM, położoną w Kępie (blisko<br />

obwodnicy). Cena: 140 zł/m2. tel.<br />

696 007 321<br />

Działka pod budowę osiedla domów<br />

w zabudowie jednorodzinnej<br />

w Karczowie. Pow 8,4 ha. 50 działek<br />

wydzielonych pod budowę domów<br />

z ogrodem. Wydane warunki<br />

zabudowy pod inwestycje.<br />

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje<br />

z ogrodem blisko centrum i Odry.<br />

Piece. Opole, ul. Konduktorska,<br />

cena 300 000 zł. Tel. 519 615 165<br />

tel. 77 464 73 63 tel. 696 007 321 tel. 696 007 321 tel. 519 615 165<br />

Dom - Chmielowice Mieszkanie w Opolu Działka 71 arów Działka 31 arów<br />

Sprzedam dom w centrum Chmielowic<br />

wykończony pod klucz z pełnym<br />

wyposażeniem. Wchodzisz<br />

i mieszkasz. 180 mkw. Garaż na<br />

dwa samochody. Działka 14 arów.<br />

Tel. 696 007 32.<br />

tel. 696 007 321 tel. 696 007 321 tel. 696 007 321 tel. 696 007 321<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Sprzedam czteropokojowe mieszkanie<br />

w centrum Opola. Komfortowe<br />

w pełni umeblowane<br />

mieszkanie wyposażone w meble,<br />

szafy przesuwne, sprzęt AGD. Opole,<br />

ul Kośnego. Powierzchnia: 149,72<br />

mkw. 4 pokoje. Cena do negocjacji.<br />

Działka budowlana 71 arów Czarnowąsy.<br />

Z warunkami zabudowy<br />

uzbrojona.<br />

Działka pod zabudowę jednorodzinną<br />

o powierzchni 31 arów,<br />

Opole-Wrzoski, spokojna okolica,<br />

uzbrojona.<br />

Str. 17


Str. 18<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 19


Zamieszkaj już<br />

we wrześniu<br />

w swoim nowym<br />

domu!<br />

OSIEDLE<br />

RÓŻY WIATRÓW<br />

w Opolu<br />

struxi.pl<br />

Apartamenty dwupoziomowe<br />

na Daktylowej<br />

Zamieszkaj w dwupoziomowym apartamencie na ulicy Daktylowej, gotowym do odbioru już w III kwartale <strong>2023</strong><br />

roku. Nie tylko zyskasz przytulne mieszkanie, ale także wymarzony ogród, garaż i miejsce postojowe. Struxi Deweloper<br />

zapewnia stałą cenę przy umowie rezerwacyjnej oraz wspiera w procesie finansowania i pomaga formalnie przy programie<br />

"Bezpieczny Kredyt 2%".<br />

Komfortowe Mieszkania<br />

Dwupoziomowe<br />

z gwarancją ceny i terminu<br />

Nowa inwestycja dewelopera Struxi<br />

na ulicy Daktylowej to osiem dwupoziomowych<br />

mieszkań z ogrodem,<br />

o różnej powierzchni od 79<br />

m2 do 178 m2. Mieszkańcy mogą<br />

liczyć na gwarancję stałej ceny i terminu<br />

odbioru, co jest nieocenione<br />

w obliczu zmieniającej się sytuacji<br />

na rynku nieruchomości. Rezerwując<br />

mieszkanie od Struxi Deweloper,<br />

zyskujesz również możliwość<br />

i wsparcie przy procesie złożenia<br />

wniosku o program Bezpieczny<br />

Kredyt 2% z zachowaną ceną przy<br />

umowie rezerwacyjnej.<br />

Lokalizacja, która łączy<br />

w sobie wygodę i spokój<br />

Osiedle Róży Wiatrów, na którym powstają<br />

mieszkania jest znane z doskonałej<br />

lokalizacji. Cisza, spokój, zieleń<br />

i otwarte przestrzenie, a do tego<br />

świetna komunikacja z centrum i bliskość<br />

trasy wylotowej na autostradę<br />

A4 – to wszystko daje mieszkańcom<br />

poczucie komfortu i spokoju.<br />

Apartamenty<br />

dwupoziomowe to<br />

niezależność i komfort<br />

Apartamenty dwupoziomowe na<br />

Daktylowej charakteryzują się przemyślaną<br />

strukturą. Każde mieszkanie<br />

posiada osobne wejście, brak<br />

części wspólnych, oddzielny garaż<br />

i miejsce parkingowe. Jednocześnie<br />

apartamenty posiadają swój własny<br />

ogród od 79 do 178 m², który stanowi<br />

idealne miejsce do relaksu.<br />

Mieszkania spełniają<br />

wymogi programu<br />

Bezpieczny Kredyt 2%<br />

Deweloper Struxi wspiera program<br />

rządowy „Bezpieczny Kredyt 2%”,<br />

który wchodzi w życie z dniem 1<br />

lipca <strong>2023</strong> roku. Dwupoziomowe<br />

mieszkania na Daktylowej spełniają<br />

wszystkie jego wymagania. Biorąc<br />

udział w programie, należy spełnić<br />

określone wymagania oraz złożyć<br />

odpowiednie dokumenty. Wspar-<br />

Apartamenty na Osiedlu Róży Wiatrów<br />

cie ekspertów Struxi Deweloper<br />

zapewni Ci kompleksowe przygotowanie<br />

od strony formalnej. W biurze<br />

zlokalizowanym na ulicy Rynek<br />

24/25 w Opolu regularnie odbywają<br />

się bezpłatne konsultacje z Ekspertkami<br />

Finansowymi:<br />

• Katarzyną Gucwą, reprezentującą<br />

mFinanse, w każdy wtorek i piątek<br />

czerwca, w godz. 16:00-18:00<br />

• Agnieszką Staszczak, reprezentującą<br />

Finansowe Atelier, w każdą<br />

środę czerwca w godz. 16:00-18:00<br />

• Oleksandrą Altufieva, reprezentującą<br />

Doradztwo Biznesowe<br />

i Tłumaczenia - Skrzydła, w każdy<br />

czwartek czerwca w godz. 16:00-<br />

18:00<br />

Daktylowa Twoim<br />

miejscem w świecie<br />

Inwestycja Struxi Deweloper na<br />

ulicy Daktylowej w Opolu to więcej<br />

niż tylko mieszkania – to komfortowe<br />

miejsce do życia, zapewniające<br />

spokój oraz pełny komfort.<br />

Niezależnie od tego czy jesteś zainteresowany<br />

sprzedażą swojego<br />

obecnego lokum, by zakupić nowe,<br />

czy też potrzebujesz bezpłatnej<br />

porady dotyczącej finansowania,<br />

zespół Struxi Deweloper pomoże<br />

Ci przejść przez proces sprzedaży<br />

Twojego obecnego mieszkania,<br />

abyś mógł cieszyć się swoim nowym<br />

wymarzonym miejscem.<br />

Struxi<br />

PARTER<br />

PIĘTRO<br />

Mieszkania<br />

dwupoziomowe Struxi:<br />

• powierzchnia użytkowa 93 m2<br />

• 5 pokoi<br />

• ogrodów o pow. 80 lub 156 m2<br />

• garaż i miejsce postojowe w cenie<br />

Str. 20<br />

Opole Rynek Biuro Sprzedaży: +48 882 350 144, sprzedaz@struxi.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Inwestuj<br />

w kawalerki<br />

na Szmaragdowej<br />

Zarabiaj<br />

na wynajmie<br />

struxi.pl<br />

12% na wartości, 6% na najmie, kupując kawalerki<br />

na Szmaragdowej<br />

Deweloper Struxi, znany na opolskim rynku, wprowadza na rynek funkcjonalne kawalerki przy ulicy Szmaragdowej.<br />

Inwestycja ma potencjał na podwójny zysk do 18% r/r, zarówno na wynajmie, jak i na wartości nieruchomości. Już teraz<br />

warto zwrócić na nią uwagę.<br />

Warto inwestować<br />

w nieruchomości<br />

na opolskim rynku<br />

Kawalerki na ulicy Szmaragdowej<br />

to unikalna propozycja na rynku.<br />

Struxi Deweloper zaprojektował<br />

mieszkania z niezależną sypialnią<br />

lub dodatkowym ogrodem, dając<br />

możliwość podwójnego zarobku do<br />

18% r/r. Kawalerki od 34 – 36 m2<br />

możesz zakupić:<br />

• w standardzie deweloperskim<br />

• wykończone pod klucz<br />

• z najemcami i ciesz się od razu<br />

zyskiem<br />

Możliwość<br />

wykończenia pod klucz<br />

Z myślą o wygodzie inwestorów,<br />

Struxi Deweloper proponuje kawalerki<br />

wykończone "pod klucz".<br />

Dzięki temu, możesz zaoszczędzić<br />

czas i pieniądze potrzebne na remont.<br />

Dodatkowo deweloper gwarantuje<br />

stałą cenę i niezmienny termin<br />

odbioru nieruchomości.<br />

Bogata oferta kawalerek -<br />

wybierz najlepszą<br />

dla siebie<br />

Kawalerki oferowane przez Struxi<br />

Deweloper dostępne są w 3 wariantach.<br />

Oferta zawiera mieszkania na<br />

parterze z ogrodem 190 m2 lub 50<br />

m 2 , bez ogrodu, na piętrze z dodatkowym<br />

poddaszem na sypialnię<br />

lub balkonem. To niepowtarzalna<br />

oferta na rynku, wyróżniająca się<br />

podwyższonym standardem wykończenia<br />

oraz niespotykaną funckjonalnością.<br />

Osiedle Róży Wiatrów -<br />

idealna lokalizacja<br />

dla inwestorów<br />

Inwestycja w kawalerki na Szmaragdowej<br />

to nie tylko zyskowna<br />

propozycja, ale również inwestycja<br />

w dobrostan przyszłych najemców.<br />

Osiedle Róży Wiatrów, w którym<br />

znajdują się nieruchomości, to spokojna<br />

i zielona część Opola, która<br />

cieszy się dużą popularnością<br />

wśród rodzin z dziećmi.<br />

Kawalerka Struxi<br />

z ogrodem 190 lub 50 m 2<br />

• osobna sypialnia<br />

• salon z kuchnią 16,67 m2<br />

• ogród 190 m2 lub 50 m2<br />

• komórka lokatorska w cenie<br />

• miejsce postojowe w cenie.<br />

Inwestuj z Struxi - korzystaj<br />

z profesjonalnego<br />

wsparcia<br />

Inwestując w kawalerki Struxi, możesz<br />

liczyć na profesjonalne wsparcie<br />

na każdym etapie procesu. Zarówno<br />

przygotowania oferty najmu,<br />

jak i szczegółach obsługi.<br />

Struxi<br />

Kawalerki Struxi<br />

Kawalerka Struxi<br />

z poddaszem<br />

Zapytaj o szczegóły:<br />

+48 539 521 944<br />

justyna.smialkowska@struxi.pl<br />

+48 734 160 017<br />

dariusz.golebiowski@struxi.pl<br />

• poddasze na dodatkową sypialnię<br />

• salon o powierzchni 18,46 m2<br />

• aneks kuchenny<br />

• sypialnię<br />

• łazienkę<br />

• komórka lokatorska w cenie<br />

• miejsce postojowe w cenie<br />

Opole Rynek Biuro Sprzedaży: +48 882 350 144, sprzedaz@struxi.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 21


Str. 22<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

OPOLE<br />

OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW<br />

MIESZKANIA<br />

1-POKOJOWE<br />

Opole. Kawalerka, 28m2 przy ul. Nysy Łużyckiej.<br />

Wszystkie media miejskie<br />

Tel. 77 474 88 00 (14953)<br />

Cena: 240 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424001<br />

Opole Śródmieście. 29,90m2, pietro 3,<br />

kawalerka, do wprowadzenia, ogrzewanie<br />

elektryczne.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 239 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225003<br />

Opole, Bliskie Zaodrze. 29,35 m2, 4<br />

piętro w bloku z windą, media miejskie,<br />

mieszkanie po generalnym remoncie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 288.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627007<br />

MIESZKANIA<br />

2-POKOJOWE<br />

Opole Centrum. ul. Kośnego, 55 m2, parter,<br />

2 pokoje, do remontu, niski czynsz.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 420.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627003<br />

Opole Śródmieście. 42,88 m2, do odświeżenia,<br />

ogrzewanie miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 325.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627004<br />

Opole 1 Maja. 37,70 m2, 2 pokoje, 1 piętro<br />

w niskim bloku, ogrzewanie miejskie, ciepła<br />

woda z piecyka gazowego.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 360.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627006<br />

Opole, Zaodrze. Ul. Dambonia. 46m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14989)<br />

Cena: 359 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528001<br />

Opole, Centrum. Ul. Kośnego, 55 m2,<br />

parter, 2 pokoje, balkon typu loggia, do<br />

remontu, niski czynsz, kamienica.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 420 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0527003<br />

Opole, Zaodrze. 47,72 m2, 2 pokoje, 4 piętro<br />

w niskim bloku, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 335 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0527005<br />

Opole, Stare Miasto. 42m2. Do mieszkania<br />

przynależy piwnica. Okna PCV.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14939)<br />

Cena: 329 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424004<br />

Opole Wyspa. 57 m2, parter, 2 pokoje po<br />

kapitalnym remoncie, niski czynsz.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 490.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0425007<br />

Opole Kolonia Gosławicka. 49,55 m2, 2<br />

pokoje, 3 piętro, balkon, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 420.000 zł do negocjacji.<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0425008<br />

Opole Śródmieście. 48 m2, 1 piętro, 2<br />

pokoje, balkon, ciepła woda i ogrzewanie<br />

z sieci miejskiej.<br />

Tel. 516516259<br />

Cena: 360 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225004<br />

Opole. Oleska Residence, z garażem w cenie.<br />

2 pokoje, 58m2, miejse postojowe.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14777)<br />

Cena: 490 000 zł<br />

Investdom_20221211002<br />

Opole Zaodrze. 48 m2, 10 piętro z widokiem,<br />

media miejskie, do remontu.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 330 000 zł do negocjacji.<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225005<br />

Opole. Mieszkanie o powierzchni 49,67<br />

m2, znajdujące się na trzecim piętrze jednego<br />

z budynków przy ulicy Jodłowej.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14748)<br />

Cena: 420 000 zł<br />

Investdom_202211280005<br />

Opole, Dzielnica Zaodrze. 65m2, pow.<br />

64,88 m², parter. Aktualnie wykończona<br />

w wysokim standardzie lokalu biurowego<br />

Tel. 77 474 88 00 (14752)<br />

Cena: 574 040 zł<br />

Investdom_202211280007<br />

Opole, Centrum, 2 pokoje, 54m2. Mieszkanie<br />

na opolskim Rynku. Zlokalizowane<br />

na III piętrze o pow. 54,45 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14658)<br />

Cena: 399 000 zł<br />

Investdom_20221025001<br />

Opole, Śródmieście. Mieszkanie po generalnym<br />

remoncie, lokal 2 pokojowy położony<br />

na 1 piętrze o powierzchni 43m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 359 000 zł<br />

Investdom_20220927002<br />

MIESZKANIA<br />

3-POKOJOWE<br />

Opole Chabry. 46,45m2, 3 pokoje, parter,<br />

media miejskie, po generalnym remoncie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 395.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627001<br />

Opole Bliskie Zaodrze. 70,24 m2, parter,<br />

media miejskie, garaż w podziemnym parkingu,<br />

tara około 25 m2.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 640.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627002<br />

Opole NWK. 51,33 m2, 3 pokoje, BEZCZYN-<br />

SZOWE, z tarasem i ogródkiem, ogrzewanie<br />

oraz ciepła woda z pieca gazowego.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena 495.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0627005<br />

Opole, Nowa Wieś Królewska. Mieszkanie<br />

z ogródkiem i tarasem! 3 pokoje, 51m2 .<br />

Tel. 77 474 88 00 (15033)<br />

Cena: 495 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626002<br />

Opole, Zaodrze, przestronne i rozkładowe.<br />

3 pokoje, 53m2 Nie wymaga żadnych<br />

nakładów finansowych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15044)<br />

Cena: 415 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626003<br />

Opole Centrum. Ul. Ozimska, 68,56 m2, 3<br />

pokoje, 1 piętro, kamienica, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 563 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0527002<br />

Opole Zaodrze. 52,73 m2, parter, 3 pokoje,<br />

balkon, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 445 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0527004<br />

Opole, Śródmieście. 61m2. Nieruchomość<br />

w stanie idealnym, wykończona<br />

z materiałów bardzo dobrej jakości.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14935)<br />

Cena: 535 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424005<br />

Opole, Śródmieście. + garaż podziemny<br />

i komórka lokatorska w cenie. Stan deweloperski.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14932)<br />

Cena: 721 715 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424006<br />

Opole Zaodrze. 52,73 m2, parter, 3 pokoje,<br />

balkon, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 445.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0425009<br />

Opole Chabrów. 49,50 m2, 3 pokoje, balkon,<br />

10 piętro, media miejskie, urządzone<br />

i wyposażone, piwnica.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 398.000 zł do negocjacji<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0425006<br />

Opole Chabrów. 49,50 m2, 3 pokoje, balkon,<br />

10 piętro, media miejskie, urządzone<br />

i wyposażone, piwnica.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 419 000 zł do negocjacji<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225006<br />

Opole Wójtowa Wieś. 3 pokoje, 62,66m2,<br />

z tarasem i ogródkiem, ogrzewanie podłogowe,<br />

dwa miejsca postojowe.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 659 000 zł.<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225007<br />

Opole Zaodrze. 47,95 m2, parter, 3 pokoje<br />

+ garderoba, po generalnym remoncie,<br />

media miejskie.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 409 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225008<br />

Opole Zaodrze. 66,50 m2, pietro 2, 3 pokoje,<br />

media miejskie, miejsce postojowe.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 619 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225009<br />

Opole Nowa Wieś Królewska. 78,87m2,<br />

parter, 3 pokoje + gabinet, umeblowane<br />

do wprowadzenia z ogrodem.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 710 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225010<br />

Opole. Zaodrze, mieszkanie rozkładowe<br />

i funkcjonalne, do przekazania od zaraz,<br />

3 pokoje, 51m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14815)<br />

Cena: 359 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240002<br />

Opole, Dambonia. I piętro o pow. 57 m2,<br />

które składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki<br />

z toaletą oraz przedpokoju.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14635)<br />

Cena: 399 000 zł<br />

Investdom_20220927004<br />

Opole, Malinka, Opole - Malinka. Mieszkanie<br />

pow. 66m2 + antresola pow. 25m2! 3<br />

pokoje. Media miejskie.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14547<br />

Cena: 799 000 zł<br />

Investdomn_20220827002<br />

Opole, Zaodrze. Nowy apartament z widokiem<br />

na panoramę Opola! 3 pokoje, 71m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 697 000 zł<br />

Investdom_20220627002<br />

Opole, Grotowice. Ul. Platynowa. Nowa<br />

inwestycja. Budynki dwulokalowe z garażem<br />

i ogródkiem! 5 pokoi, 117m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14163)<br />

Cena: 690 000 zł<br />

Investdom_20211128006<br />

Opole, Armii Krajowej. TYLKO U NAS! 3<br />

pokoje, 61m2 Wszystkie media miejskie.<br />

Atrakcyjna okolica w pobliżu park<br />

Tel. 77 474 88 00 (14109)<br />

Cena: 389 000 zł<br />

Investdom_20211025005<br />

Opole, Zaodrze. Nowe mieszkanie! 3 pokoje,<br />

67m2 bardzo jasny, ładny i rozkładowy<br />

apartament.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14073)<br />

Cena: 890 000 zł<br />

Investdom_20211025008<br />

Opole, Zaodrze, Nowy apartament. 67m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 579 000 zł<br />

Investdom_20210425005<br />

Opole, Armii Krajowej. 52m2, IV piętro, piwnica.<br />

Wystawka okien i loggi: wschód - południe<br />

- zachód. Wszystkie media miejskie.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 320 tys. zł<br />

Investdom_20201024013<br />

MIESZKANIA<br />

4-POKOJOWE<br />

Opole Kolonia Gosławicka. Nowe mieszkanie<br />

94,3 m2, 4 pok., 2 balkony, 2 łazienki,<br />

garaż podziemny. Do wykończenia.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 750 tys. zł<br />

Mediator_2706<strong>2023</strong>001<br />

Str. 23<br />

Opole, Półwieś. Jasne i przestronne<br />

mieszkanie - Zapraszam !!! 4 pokoje, 85m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14979)<br />

Cena: 570 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528003<br />

Opole Kolonia Gosławicka. Dwupoziomowe,<br />

69 m2, 2 piętro, 4 pokoje, ogrzewanie<br />

i ciepła woda z pieca gazowego<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 569.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0425010<br />

Opole, Śródmieście. Jasne i przytulne<br />

mieszkanie. Wystawka okien PCV: wschód,<br />

południe, zachód. Rolety zewnetrzne. 4<br />

pokoje, 103m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14825)<br />

Cena: 890 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226003<br />

Opole Malinka. 71 m2, piętro 4, łazienka,<br />

oddzielna toaleta, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 455 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225011<br />

Opole, Zaodrze. Jasne i przestronne<br />

mieszkanie - Polecam !!! Mieszkanie na<br />

sprzedaż Opole, Zaodrze, 4 pokoje, 78m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14770)<br />

Cena: 585 000 zł<br />

Investdom_20221211005<br />

Opole, Groszowice. Mieszkanie do kapitalnego<br />

remontu. Mieszkanie na sprzedaż<br />

Opole, Groszowice, 4 pokoje, 79m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 320 000 zł<br />

Investdomn_20220827004<br />

Opole, Półwieś. Duże mieszkanie. 5 pokoi,<br />

144m2, dwupoziomowe o pow. użytkowej<br />

ok. 144 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 490 000 zł<br />

Investdomn_20220827003<br />

Opole, Grudzice. Apartament gotowy<br />

do zakupu, 4 pokoje, pow. użytkowa<br />

110,70m2. Pow. ogrodu to 57,53 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14410)<br />

Cena: 620 000 zł<br />

Investdom_20220528004<br />

Opole, Śródmieście. 90m2. Po generalnym<br />

remoncie.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14138)<br />

Cena: 684 000 zł<br />

Investdom_20211128007<br />

Opole ścisłe centrum. Mieszkanie 5 pok.<br />

o pow. 105 m2 na parterze w zadbanej kamienicy.<br />

Idealne pod działalność.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 785 tys. zł do negocjacji<br />

Mediator_20200827005<br />

Opole, Ścisłe Centrum. 5 pokoi, 130m2.<br />

Po generalnym remoncie.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15027)<br />

Cena: 1 350 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626004<br />

Opole, Śródmieście. Jasne i przytulne<br />

mieszkanie w dobrej lokalizacji, 4 pokoje,<br />

103 m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14825)<br />

Cena: 890 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424007<br />

Opole, Nowa Wieś Królewska. Pow.<br />

z garażem ok. 140 mkw, 5 pokoi, 126m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14982)<br />

Cena: 919 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528005<br />

Opole, Zaodrze. Nowe domy w zabudowie<br />

szeregowej z ogródkiem, 4 pokoje,<br />

116m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 620 000 zł<br />

Investdom_20220627007<br />

Opole, Kolonia Gosławicka. 5 pokoi,<br />

pow. mieszkalna ok. 210 m2 + około 80<br />

m2 powierzchni w postaci dwóch garaży<br />

oraz pomieszczeń gospodarczych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14806)<br />

Cena: 1 200 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240004<br />

Czarnowąsy, Opole. Dom w cichym<br />

i spokojnym miejscu - Polecam! Dom na<br />

sprzedaż Czarnowąsy, Opole, 6 pokoi,<br />

176m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14866)<br />

Cena: 1670 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226004<br />

Opole, Grudzice. Dom z dodatkowym<br />

mieszkaniem - Polecam !!! 7 pokoi,<br />

270m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14980)<br />

Cena: 1 780 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528006<br />

Opole, Nowa Wieś Królewska, Dom<br />

z dużym ogrodem. Dom o pow. ok. 180<br />

m2, posadowiony na działce o pow. 19<br />

arów. Nieruchomość wymaga remontu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14691)<br />

Cena: 590 000 zł<br />

Investdom_20221025004<br />

Opole, Groszowice. Dom do adaptacji<br />

- 5 minut do Centrum. 4 pokoje, 115m2<br />

dom bliźniak<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 630 tys. zł<br />

Investdom_20210224002<br />

Opole, Malina, Opole - Malina. Dom<br />

dwurodzinny! 7 pokoi, 195m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14336)<br />

Cena: 990 000 zł<br />

Investdom_20220328005<br />

Opole, Kolonia Gosławicka. Dom<br />

w spokojnej okolicy, 5 pokoi, 130m2 +<br />

garaż 30 m2 oraz działka o pow. 6,52<br />

arów.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14562)<br />

Cena: 999 000 zł<br />

Investdomn_20220827006<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 24<br />

OFERTY<br />

DOMÓW<br />

Opole Czarnowąsy. Piękna przestronna<br />

willa ok. 300m2, do wykończenia.<br />

Ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja,<br />

monitoring. Ogrodzenie, bramy przes.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 1,7 mln. zł<br />

Mediator_2706<strong>2023</strong>004<br />

Opole, Opole - Chmielowice. 4 pokoje,<br />

98m2. Nieruchomość parterowa<br />

z funkcjonalnie rozłożonymi pomieszczeniami.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15032)<br />

Cena: 949 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626006<br />

Opole Kolonia Gosławicka. Wolnostojący<br />

obiekt biurowo (170m2) magazynowy<br />

(220m2) na własnej posesji z miejscami<br />

postojowymi.<br />

Tel. 517 120 737<br />

Czynsz: 10 tys. zł brutto<br />

Mediator_2706<strong>2023</strong>002<br />

Opole. Lokal biurowy w wysokim standardzie<br />

ok. 170, uzbrojony, umeblowany,<br />

parking własny, monitoring.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz: 50 zł/m2<br />

Mediator_2706<strong>2023</strong>003<br />

Opole Śródmieście. Hale magazynowo-<br />

-produkcyjne do wynajęcia, zaplecze<br />

biurowe, biura, rampa rozładunkowa, powierzchnie<br />

od 170 m2 do 700 m2.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 13 zł/m2<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0425005<br />

Opole ścisłe Centrum. Lokal handlowo-<br />

-usługowy z witryną do wynajęcia, wysoki<br />

standard, 93,60 m2, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Opole Śródmieście 4 pok. pow. 67,5m2,<br />

parter, po kapitalnym remoncie, umeblowanie<br />

nowe, pełne wyposażenie, oddzielna<br />

widna kuchnia w zabudowie.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 3300 + liczniki<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0528001<br />

Opole Chabry. 2 pok. widna kuchnia<br />

48m2, po remoncie, umeblowane, usprzętowione,<br />

balkon, IV p. Od lipca <strong>2023</strong>.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 1600+eksploat.+liczniki<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0528002<br />

Opole, Krakowska. Duża kawalerka<br />

z widną kuchnią i balkonem. Pow. 41m2.<br />

Umeblowana.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 1200+511+liczniki<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0528003<br />

Opole Śródmieście. Pokój w miszkaniu<br />

studenckim umeblowany, po remoncie kapitalnym,<br />

dostep do nowej kuchni i łazienki.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 650 zł + 350 zł zaliczki na media<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0528004<br />

Opole Śródmieście. Duży pokój w miszkaniu<br />

studenckim umeblowany, po remoncie<br />

kapitalnym, dostep do nowej<br />

kuchni i łazienki.<br />

Tel. 517 120 637<br />

OFERTY LOKALI I OBIEKTÓW<br />

Cena: 6 000 zł + opłaty<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225002<br />

Opole Kolonia Gosławicka. Samodzielny,<br />

wolnostojący obiekt biurowo-magazynowy.<br />

Pomieszczenia biurowe i sanitarne<br />

w bardzo dobrym stanie o łącznej<br />

powierzchni ok. 170 m2 + 220 m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz najmu: 10.000 zł/mc<br />

Mediator_20221222003<br />

Opole ścisłe centrum. Dwa sąsiadujące<br />

ze sobą lokale o łączn.pow. 605m2 Parter,<br />

witryny, klima.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 3,5 mln zł<br />

Mediator_20220827007<br />

Opole Centrum. Przy głównej ulicy lokal<br />

z dużą witryną, parter, 80m2. Możliwość<br />

adaptacji pod potrzeby najemcy.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 4000 zł + 300 dla wspólnoty<br />

Mediator_20220726003<br />

Opole. Obiekt przemysłowy położony na<br />

terenie o łącznej pow. 0,6772 ha. Teren za-<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

OPOLE<br />

OFERTY NAJMU<br />

Czynsz 950 zł<br />

+ 550 zł zaliczki na media<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0528005<br />

Opole. Komfortowe biura o pow 160m2<br />

z dostepeom do prywatnego parkingu.<br />

Umeblowane, wysoki standard, eleganckie<br />

powierzchnie wspólne biurowca.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 50 zł/m2<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0528006<br />

Opole Śródmieście. Hale magazynowo-<br />

-produkcyjne do wynajęcia, zaplecze<br />

biurowe, biura, rampa rozładunkowa, powierzchnie<br />

od 170 m2 do 700 m2.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 13 zł/m2<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0527001<br />

Opole Śródmieście. Kawalerka 30m2<br />

z widną kuchnią i balkonem, IIp. Spokojna<br />

zielona uliczka.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: czynsz 1450 + eksploatacja<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0425002<br />

Opole Centrum. Lokal w parterze z antresolą<br />

337m2 z klimatyzację, duże witryny,<br />

żaluzje, piwnica 200m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 50 zł/m2<br />

Mediator_20220827008<br />

budowany 3 halami produkcyjnymi o łącznej<br />

pow. 844,23 m2 oraz wiatami o łącznej<br />

powierzchni 1263,08m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13002)<br />

Cena: 2 000 tys. zł<br />

Investdom_20191127008i<br />

Opole Śódmieście. Lokal w parterze,<br />

wszystkie media, klimatyzacja, 45m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 3500 zł + 250 dla wspólnoty<br />

Mediator_20220726004<br />

Lokal na sprzedaż Opole. Centrum, 3<br />

pomieszczenia, 51m2. Idealny pod biuro,<br />

gabinet, salon, lub inwestycyjnie pod wynajem.<br />

Parking zamykany bramą.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14408)<br />

Cena: 510 000 zł<br />

Investdom_20220528006<br />

Opole. 5 pomieszczeń, 101m2, lokal położony<br />

na wybrukowanej, ogrodzonej działce<br />

o pow. 0,0255m2 na opolskim Zaodrzu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13787)<br />

Cena: 599 000 zł<br />

Investdom_20210830004<br />

POWIAT OPOLSKI<br />

Opole - Wrzoski. Lokal użytkowy o pow.<br />

37 m2. Czynsz 75 zł/m2 + media.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 2.770 zł<br />

Mediator_20210628002<br />

Opole - Wrzoski. Do wynajęcia lokal użytkowy<br />

o pow. 133 m2. Czynsz 60 zł/m2 +<br />

media wg zużycia.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 7.900 zł<br />

Mediator_20210628003<br />

Opole, ul. Głogowska. Lokal biurowy na<br />

1 p. budynku biurowego o pow. 140,5 m2<br />

z zapleczem socjalnym.<br />

Tel. 509 828 078<br />

CENA: 4000,00 zł netto<br />

Investdom_20200629002<br />

Opole, ul. Głogowska. Powierzchnia<br />

magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym<br />

253m2 z opcją ogrzewania.<br />

Tel. 509 828 078<br />

CENA: 3542,00 zł netto<br />

Investdom_20200629003<br />

Opole, ul. Głogowska. Lokale biurowe,<br />

usługowe na parterze o łącznej pow. 200<br />

m2 z zapleczem socjalnym.<br />

Tel. 509 828 078<br />

CENA: 5600,00 zł netto<br />

Investdom_20200629001<br />

Opole. Centrum przy rynku. 72 m2, 3 pom.<br />

sprzedażowe, socjalne z aneksem, WC,<br />

pom. gospodarcze, na parterze.<br />

Pod Opolem. Działka budowlana 10,07<br />

ara, dojazd asfaltowy, media w drodze.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 12.000/ar<br />

Mediator_20220329001<br />

Opole. Działka budowlana ogrodzona,<br />

czysta, media na działce, dojazd asfaltowy.<br />

Powierzchnia 690m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 148 tys. zł<br />

Mediator_20220329002<br />

Opole. Wolnostojący budynek jednokondygnacyjny<br />

o pow. 101m2 położony na<br />

działce o pow. 0,0255 m2.<br />

OFERTY DZIAŁEK<br />

Tel. 517120637<br />

Cena: 4.320 zł netto+ media<br />

Mediator_20190820007<br />

Opole, ul. Głogowska. Kontenery magazynowe<br />

o pow. 28,5 m2 na terenie monitorowanym<br />

i chronionym.<br />

Tel. 515 100 220<br />

CENA: 500,00 zł netto<br />

Investdom_20200629004<br />

Opole. Centrum, 6 pomieszczeń, 365m2.<br />

Duzy lokal handlowy z witryną.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11833)<br />

Cena: 13 000 zł<br />

Investdom_5871<br />

Opole Centrum. Lokal na parterze pod działalność<br />

biurowo-handlową o pow. 88 m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz najmu: 5.000 zł<br />

Mediator_20191127009m<br />

Opole. Centrum, 169m2, 5 pomieszczeń,<br />

standard podwyższony, parter.<br />

Tel. 774748800 (11074)<br />

Cena: 13 520 zł + opłaty<br />

Investdom_5474<br />

Opole. Ścisłe centrum, 176m2, ul. Krakowska<br />

- pomieszczenia gosp. oraz socjalne.<br />

Tel. 774748800 (2581)<br />

Cena: 15 tys. zł + opłaty<br />

Investdom_5475<br />

Tel. 77 474 88 00 (13787)<br />

Cena: 599 000 zł<br />

Investom_20210328012<br />

Pod Opolem. Działka pod zabudowę mieszkaniową<br />

jednorodzinną o pow. 7 ha.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 79 zł/m2<br />

Mediator_20200827016<br />

Blisko Opola. Pow. 8,7 ara pod zabudowę<br />

jednorodzinną. Uzbrojona.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 12 tys. zł/ar<br />

Mediator_ 201905005<br />

Poszukujemy działki budowlane pod Opolem.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Turawa. Nowa szeregówka całoroczna<br />

64,5m2, salon, kuchnia, sypialnia, antresola,<br />

działka 120m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 306 tys. zł<br />

Mediator_20210426006<br />

Pod Opolem. Działka - tereny lasów<br />

o funkcji rekreacyjnej i uprawy polowe<br />

oraz dolesienie. Powierzchnia 10.670<br />

m2.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

Mediator_20220329005<br />

Nakło, Tarnów Opolski, Dom z historią.<br />

6 pokoi, 176m2 Wybudowany został<br />

w 1984 roku, a w 1985 roku został wyróżniony<br />

nagrodą.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14864)<br />

Cena: 1 129 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226005<br />

Kolanowice, Łubniany. Dom w spokojnym<br />

miejscu - Polecam! , 5 pokoi, 158m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14788)<br />

Cena: 1 490 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240006<br />

Dąbrowa. 5 pokoi, 279m2. Dom wybudowany<br />

wg zmodyfikowanego projektu<br />

"IGA" Pracowni Projektowej "ARCHI-<br />

PELAG".<br />

Tel. 77 474 88 00 (14948)<br />

Cena: 1099 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424009<br />

Domecko, Opole. Dom z zabudowaniami<br />

na 33 arowej działce. 5 pokoi,<br />

94m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14990)<br />

Cena: 364 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528004<br />

Zawada, Turawa. 4 pokoje, 76m2 Wygodny<br />

dom z ogrodem i rodzinnym<br />

wnętrzem. Domy wyróżniają się bardzo<br />

funkcjonalnym układem pomieszczeń.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14668)<br />

Cena: 529 000 zł<br />

Investdom_20221025005<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Popielów, Centrum. Dom na sprzedaż<br />

Popielów, Centrum, 3 pokoje, 80m2 PO-<br />

PIELÓW, DOM do kapitalnego remontu<br />

w centrum wsi!<br />

Tel. 77 474 88 00 (14950)<br />

Cena: 288 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0424008<br />

Dobrzeń Wielki. Działka budowlana<br />

1.236 m², kształt: prostokątny, długość:<br />

45m; szerokość: 27m; teren płaski.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena 135 tys. zł<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0227002<br />

Zawada, Turawa. Nowe apartamenty.<br />

Pompa ciepła! 4 pokoje, 84m2 mieszkania<br />

na piętrze o powierzchni 84,01 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14663)<br />

Cena: 520 000 zł<br />

Investdom_20221025003<br />

Popielów. Działka budowlana 2450 m2,<br />

pusta prostkątna<br />

Tela. 505 36 00 90<br />

Cena 125 tys. zł<br />

Mediator_20220928001<br />

Siedliska, Dąbrowa. Działka na sprzedaż<br />

1175m2 Gotowa do zagospodarowania<br />

w media: prąd, woda.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14508)<br />

Cena: 199 750 zł<br />

Investdom_20220725007


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

POWIAT OPOLSKI<br />

Str. 25<br />

Działka na sprzedaż Kotórz Mały, Turawa,<br />

9800m2. Kształt nieregularny, teren<br />

płaski. Dojazd drogą asfaltową, media<br />

w pobliżu, woda, kanalizacja, energia<br />

Tel. 77 474 88 00 (15046)<br />

Cena: 1 450 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626008<br />

Osiny, Komprachcice. Działka 2464m2<br />

Teren bardzo zbliżony kształtem do kwadratu,<br />

składa się z dwóch bliźniaczych<br />

działek o łącznej powierzchni 24,64 ara.<br />

Dojazd drogą asfaltową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15050)<br />

Cena: 790 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626007<br />

Zakrzów, Strzelce Opolskie. Kawalerka<br />

- 5 minut od Gogolina. 24m2. Mieszkanie<br />

wymaga generalnego remontu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15018)<br />

Cena: 120 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626001<br />

Dobrzeń Wielki. Działka o pow. 656 m2<br />

o wymiarach 30 mb x 21,5 mb.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 79 tys. zł<br />

Mediator_20220726007<br />

Dąbrowa. Pow. ok 11 arów. Kształt nieregularny.<br />

Media: woda, prąd, kanalizacja w drodze.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 60 tys. zł<br />

Mediator_20220628005<br />

Dębska Kuźnia. Działka budowlana pod dom<br />

jednorodzinny, 12,8 ara, uzbrojenie w drodze.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 192 tys. zł<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0425003<br />

Dobrzeń Mały. Działka z pozwoleniem na<br />

budowę i projektem parterowego domu<br />

z wolnostojącym garażem. Powierzchnia<br />

12,8 ara. Uzbrojenie w drodze.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 179 tys. zł.<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0425004<br />

Chrząstowice. Działka z mpzp pod jednorodzinną<br />

zabudowę mieszkaniową. Blisko<br />

las. Media w drodze.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 12 tys. zł/ar<br />

Mediator_20220329004<br />

Gmina Dobrzeń Wielki. Bezczynszowe 2<br />

pokojowe mieszkanie o pow. 52 m2.<br />

Tel. 77 410 50 60<br />

Cena: 180 000 zł<br />

Kosikowski_20210427005<br />

Chrząstowice. Działka budowlana z mpzp<br />

budownictwo jednorodzinne. Pow. 11,3 ara.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 120 zł/m2<br />

Mediator_20220329003<br />

Gmina Murów. ATRAKCYJNA CENA!<br />

Mieszkanie o pow. ok. 32,5 m2 z balkonem<br />

oraz przynależną piwnicą.<br />

Tel. 77 410 50 60<br />

Cena: 95 000 zł<br />

Kosikowski_20210427006<br />

Łubniany. Działka bud. o pow. 4110 m2, media<br />

w drodze prąd, woda, kanalizacja, gaz.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 250 tys. zł.<br />

Mediator_20211226004<br />

Marszałki, Turawa. Działka w okolicy<br />

Osowca - POLECAM !!! 2200m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14170)<br />

Cena: 220 000 zł<br />

Investdom_20211128011<br />

Jełowa, Łubniany. 32,15 arów w miejscowym<br />

planie zagospodarowania przestrzennego<br />

pod zabudowę mieszkaniową,<br />

jednorodzinną oraz zieleń i rolę.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14169)<br />

Cena: 129 000 zł<br />

Investdom_20211128012<br />

Lipowa. Działka budowlana o pow. ok. 40<br />

arów. Media: woda, prąd. Istnieje możliwość<br />

podziału na mniejsze działki.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 199 tys. zł<br />

Mediator_20211025002<br />

Lipowa. Działka pod budowę domu. Powierzchnia<br />

ok 16 arów. Media: woda, prąd.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 79.000 zł<br />

Mediator_20211025003<br />

Przecza. Działka budowlana o pow. 60<br />

arów. Media: woda, prąd, kanalizacja.<br />

Działka przy drodze głównej.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 7.900/ar<br />

Mediator_20211025004<br />

Gmina Dąbrowa. Działki rolne - Lipowa.<br />

Klasa gruntu IV, V.<br />

Tel. 505835381<br />

Cena za ha: 60 tys. zł<br />

Mediator_20220426002<br />

Jełowa. Działka usługowa w przy drodze<br />

wojewódzkiej o pow. 5.515 m2 woda, prąd,<br />

telefon.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 250 tys. zł<br />

Mediator_20210528002<br />

Chróścice. Działka w Chróścicach 3065 m2<br />

z pięknymi wysokimi sosnami, w drodze:<br />

gaz, woda, kanalizacja, prąd.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 200 tys. zł<br />

Mediator_20201221008<br />

Dobrzeń Wielki. Działka w Dobrzeniu<br />

Wielki 918 m2. Media: woda, kanalizacja<br />

i prąd w pobliżu.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 80 tys. zł<br />

Mediator_20201221009<br />

Chróścice. Działka w Chróścicach 724 m2,<br />

w drodze: gaz, woda, kanalizacja, prąd.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 62,5 tys. zł<br />

Mediator_20201221005<br />

Siedliska. Działka budowlana ok. 9,5 ara.<br />

Blisko dojazd do A-4.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 85 tys. zł<br />

Mediator_20201221010<br />

Blisko Opola. Pow. 10,69 ara pod zabudowę<br />

jednorodzinną. Uzbrojona: energia<br />

elektryczna, kanalizacja, woda.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 128 tys. zł<br />

Mediator_ 201905005<br />

Łubniany, Zielona okolica. 1380m2, położoną<br />

w miejscowości Łubniany. Teren<br />

o kształcie zbliżonym do prostokąta z dojazdem<br />

drogą gruntową. Teren płaski.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13631)<br />

Cena: 138 000 zł<br />

Investdom_20201129043<br />

Wieś Łąka koło Zakrzowa Turawskiego.<br />

Grunty rolne o powierzchni ok. 1,5 ha.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 74.000 zł<br />

Mediator_20200226005m<br />

Daniec. Działka pod zabudowę przemysłowo-handlową<br />

zgodnie z miejscowym<br />

planem zagospodarowania przestrzennego.<br />

Pow. ok. 1,4 ha. Super cena!<br />

tel. 517 120 637<br />

Cena za całość 358 tys. zł do neg.<br />

Mediator_20191028004m<br />

Dylaki. Działka budowlano-rekreacyjna<br />

o pow. 8,4 ara, uzbrojona, spokojna lokalizacja,<br />

dobry dojazd, dużo zieleni.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 58 tys. zł<br />

Mediator_5649<br />

Dobrzeń Wielki. Działka 1236 m2. Działka<br />

pusta, płaska, prostokątna.<br />

Tel. 505360090<br />

Cena: 135 tys. zł<br />

Mediator_2019072408<br />

Jełowa. Działka pod zabudowę - pow. 25<br />

arów. Dostęp do drogi publicznej. Media<br />

w drodze. OKAZJA!<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 4,8 tys. zł/ar do negocjacji<br />

Mediator_6007<br />

Dąbrowa. Szeregówki piętrowe z ogródkami<br />

w Dąbrowie k/Opola. pow. 108,4 m2<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: od 499 tys. zł<br />

Mediator_20201221011<br />

Popielów centrum. Dom wolnostojący<br />

do do remontu 7 pokoi o pow. 166 m2,<br />

działka 2.350 m2<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 325tys. zł<br />

Mediator_20220726005<br />

Kup. Dom wolnostojący 8 pokoi o pow.<br />

130 m2, działka o pow. 1825 m2. Dostępny<br />

w od stycznia <strong>2023</strong> r.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 469 tys. zł.<br />

Mediator_20220726006<br />

Dębska Kuźnia, Chrząstowice. 3 pokoje,<br />

100m2. Budynek o powierzchni<br />

około 100m2 wybudowany metodą tradycyjną,<br />

z dachem płaskim.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14540)<br />

Cena: 299 000 zł<br />

Investdomn_20220827007<br />

Krasiejów, Ozimek. Dom z dużym<br />

ogrodem w sąsiedztwie lasu - POLE-<br />

CAM! 6 pokoi, 201m2 Nieruchomość nie<br />

wymaga wkładu finansowego.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14791)<br />

Cena: 1 870 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240005<br />

POWIAT BRZESKI<br />

Działka na sprzedaż Nowa Wieś Mała,<br />

Grodków, 1685m2. Media: prąd Działka<br />

sucha, w bardzo dobrej lokalizacji, świetny<br />

dojazd do obwodnicy.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15048)<br />

Cena: 168 500 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626012<br />

Brzeg. 3 pokoje, 67m2 Nieruchomość<br />

usytuowana na parterze, z dużym balkonem<br />

oraz ogrzewaniem miejskim! Okolica<br />

z pełną pod każdym względem infrastrukturą.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15043)<br />

Cena: 479 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626011<br />

Grodków. Na sprzedaż 3<br />

- pokojowe<br />

mieszkanie o powierzchni użytkowej<br />

71.90m2 położone na trzecim piętrze<br />

w budynku w miejscowości Grodków.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

(14971)<br />

Cena: 270 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528010<br />

4 pokoje. 157m2 Lokal składa się z kuchni<br />

z jadalnią, salonu, trzech sypialni, łazienki<br />

z wc, osobnej toalety, pomieszczenia go-<br />

Lipki, Skarbimierz. 4 pokoje, 115m2,<br />

częściowo podpiwniczony, usytuowany<br />

na działce o powierzchni użytkowej<br />

0,2704ha.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14811)<br />

Cena: 419 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240010<br />

spodarczego oraz przedpokoju. Pokoje są<br />

duże i przestronne, możliwości w zaaranżowaniu<br />

nieskończone.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14812)<br />

Cena: 429 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240008<br />

Brzeg. 3 pokoje, 53m2 Mieszkanie z balkonem,<br />

rozkładowe, usytuowane na czwartym<br />

piętrze.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14655)<br />

Cena: 280 000 zł<br />

Investdom_20221025007<br />

Mieszkanie na sprzedaż. 6 pokoi, 185m2<br />

odrębne wejście przez własną klatkę<br />

schodową i własny przypisany ogród –<br />

cóż można chcieć więcej! Nieruchomość<br />

w bardzo dobrym stanie.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14786)<br />

Cena: 920 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240009<br />

Mieszkanie na sprzedaż Brzeg. 4 pokoje,<br />

145m2 Lokal po kapitalnym remoncie,<br />

pokoje są duże, przestronne i bardzo<br />

ustawne. Dodatkowo posiada dwa balkony,<br />

jeden z kuchni, drugi z salonu. Dobra<br />

lokalizacja<br />

Janów, Olszanka, Janów. Pałac w Janowie!<br />

2260 m2 w skład której wchodzi<br />

zabytkowy pałac, neobarokowa brama<br />

wjazdowa, spichlerz oraz altana.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14308)<br />

Cena: 1 990 000 zł<br />

Investdom_20220226019<br />

Tel. 77 474 88 00 (14702)<br />

Cena: 630 000 zł<br />

Investdom_202211280011<br />

Brzeg. Mieszkanie na sprzedaż Brzeg, 3<br />

pokoje, 89m2 Mieszkanie z duszą, urządzone,<br />

z wysokimi sufitami, dużymi oknami,<br />

mieszkanie dla ludzi, którzy kochają<br />

przestrzeń.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14581)<br />

Cena: 499 000 zł<br />

Investdom_20221025008<br />

Brzeg, Apartament z własnym miejscem<br />

postojowym. 4 pokoje, 152m2. Na<br />

dole znajduje się przestronny salon otwarty<br />

na kuchnię, duży taras oraz toaleta.<br />

Kuchnia na wysoki połysk, w pełni wyposażona<br />

w sprzęt ADG łącznie z kawiarką.<br />

Na górze trzy sypialnie, dwie łazienki, sauna<br />

i holl. Jedna sypialnia z własną łazienką<br />

i garderobą. Apartament na trzecim<br />

piętrze, łączna powierzchnia użytkowa<br />

152m2, okolica cicha i spokojna, miłe sąsiedztwo.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14452)<br />

Cena: 798 000 zł<br />

Investdom_20221025009<br />

Szydłowice, Lubsza. 3 pokoje, 80m2<br />

Domu wolno stojący o powierzchni<br />

ok.80 m2 na dużej, 23- arowej działce<br />

we wsi Szydłowice, gmina Lubsza.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 152 000 zł<br />

Investdom_20201128037<br />

Brzeg. I piętro, ogródek! Mieszkanie na<br />

sprzedaż Brzeg, 2 pokoje, 76m2 Lokal po<br />

kapitalnym remoncie, pokoje są duże<br />

i bardzo ustawne, miejsce przy kominku<br />

można wykorzystać na jadalnię<br />

Tel. 77 474 88 00 (14517)<br />

Cena: 349 000 zł<br />

Investdom_20220725008<br />

Brzeg. Apartament z własnym miejscem<br />

postojowym! 4 pokoje, 152m. Na dole<br />

znajduje się przestronny salon otwarty na<br />

kuchnię, duży taras oraz toaleta.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14452)<br />

Cena: 798 000 zł<br />

Investdomn_20220827010<br />

Brzeg. 4 pomieszczenia, 82m2, bezpośrednio<br />

pod lokalem znajduje się piwnica<br />

o pow. 50,16m2, którą również można zagospodarować<br />

pod swoją działalność.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14157)<br />

Cena: 320 000 zł<br />

Investdom_20211226004<br />

Nowa Wieś Mała. Działka budowlana o powierzchni<br />

9,41 ar. W miejscowym planie zagospodarowania<br />

przestrzennego działka<br />

przeznaczona jest pod zabudowę jedno-<br />

Czepielowice, Lubsza. Dom na sprzedaż<br />

Czepielowice, Lubsza, 7 pokoi,<br />

153m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14779)<br />

Cena: 325 000 zł<br />

Investdom_20221211008<br />

rodzinną z możliwością prowadzenia usług<br />

Tel. 77 474 88 00 (13655)<br />

Cena: 94 100 zł<br />

Investdom_20210224019<br />

Lewin Brzeski, Wronów. Działka rolna<br />

w Wronowie gmina o pow. 60.800 m2 porośnięta<br />

wierzbą energetyczną.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 152 tys. zł<br />

Mediator_20201221014<br />

Pisarzowice, Lubsza. 3000m2. Oferujemy<br />

Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni<br />

ok. 0,3000 ha w miejscowości Pisarzowice,<br />

gmina Lubsza. Media - woda, prąd<br />

- w okolicy.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13257)<br />

Cena: 180 000 zł<br />

Investdom_20201128024<br />

Pisarzowice, Lubsza. 2950m2 Oferujemy<br />

Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni<br />

ok. 0,2950 ha w miejscowości Pisarzowice,<br />

gmina Lubsza. Media - woda, prąd<br />

- w okolicy.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13254)<br />

Cena: 177 000 zł<br />

Investdom_20201128027<br />

Brzeg. Garaż + własny ogródek! 4 pokoje,<br />

78m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni<br />

17,94m2, kotłownia – 7,49m2,<br />

pomieszczenie gospodarcze – 3,71m2,<br />

a także garaż – 18,25m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (12794)<br />

Cena: 370 000 zł<br />

Investdom_20201128021<br />

Pisarzowice, Lubsza. Działka o pow. ok.<br />

0,5100 ha w miejscowości Pisarzowice,<br />

gmina Lubsza. Media - woda, prąd - w okolicy.<br />

Działka w kształcie prostokąta,<br />

Tel. 77 474 88 00 (13255)<br />

Cena: 306 000 zł<br />

Investdom_20201128026<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 26<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

POWIAT KRAPKOWICKI<br />

Mieszkanie na sprzedaż Dobra, Krapkowice,<br />

3 pokoje, 140m2. Lokal jest NOWY,<br />

mieści się na pierwszym piętrze i powstał<br />

z przebudowy budynku mieszkalnego<br />

jednorodzinnego. BEZCZYNSZOWY.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14970)<br />

Cena: 499 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626009<br />

Działka na sprzedaż Pietna, Krapkowice.<br />

Nieruchomość gruntową o powierzchni<br />

1 hektar 240 m2. Nieruchomość płaska<br />

i sucha, w kształcie regularnego prostokąta<br />

(ok. 75m x 130m).<br />

Tel. 77 474 88 00 (14955)<br />

Cena: 650 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626010<br />

Krapkowice, Dobra. 3 pokoje, 140m2<br />

Lokal jest NOWY, mieści się na pierwszym<br />

piętrze i jest samodzielnym lokalem<br />

mieszkalnym (BEZCZYNSZOWYM)<br />

Tel. 77 474 88 00 (14970)<br />

Cena: 499 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528008<br />

Krapkowice, Otmęt, Otmęt. 4 pokoje,<br />

88m2 Mieszkanie z funkcją domu! Do każdego<br />

lokalu mieszkalnego przylega ogród.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14189)<br />

Cena: 489 000 zł<br />

Investdomn_20220827012<br />

Gogolin-Osiedle Dębowe. 2 pokoje,<br />

44m2 BUDOWA ROZPOCZĘTA! Oferujemy<br />

Państwu do sprzedaży nowe mieszkania<br />

w III etapie inwestycji w Gogolinie na Osiedlu<br />

Dębowym.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14737)<br />

Cena: 292 446 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528007<br />

Krapkowice. Działka inwestycyjna o pow.<br />

1,4 ha. Oznaczona symbolem 19 UH, UR, P,<br />

S - tereny zabudowy usługowej.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 629 tys. zł<br />

Mediator_20220628004<br />

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.<br />

3 pokoje, 59m2, stan deweloperski, budowa<br />

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych<br />

energooszczędnych technologii.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14303)<br />

Cena: 384 550 zł<br />

Investdom_20220226010<br />

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.<br />

4 pokoje, 78m2 Apartamenty sprzedawane<br />

będą w stanie deweloperskim.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14302)<br />

Cena: 494 411 zł<br />

Investdom_20220226011<br />

Stradunia, Walce, Opolska. Nieruchomość<br />

gruntowa o powierzchni 8,13 ara.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 50 000 zł<br />

Investom_20210328020<br />

Gogolin, Gogolin-Osiedle Dębowe. 3<br />

pokoje, 60m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 283 504 zł<br />

Investdom_20210127012<br />

Obieszowice, Walce. 2550m2 Kształt<br />

prostokąta o wymiarach ok 60m x 43m.<br />

Tel. 77 474 88 00 (12887)<br />

Cena: 89 000 zł<br />

Investdom_20201129035<br />

Krapkowice, otmęt, Krapkowice. 7<br />

pokoi, 275m2m, budynek wielorodzinny<br />

z dużym potencjałem.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13004)<br />

Cena: 519 tys. zł<br />

Investdom_20200323024<br />

Żywocice, Krapkowice. 5 pokoi, 144m2<br />

w stanie dobrym, z dużym potencjałem<br />

aranżacyjnym, częściowo wymaga prac<br />

adaptacyjno - remontowych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14720)<br />

Cena: 320 000 zł<br />

Investdom_202211280010<br />

Krapkowice, Opolska. Dom na sprzedaż<br />

4 pokoje, 166m2. Kamienica w zabudowie<br />

zwartej o powierzchni użytkowej<br />

166 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14509)<br />

Cena: 539 000 zł<br />

Investdomn_20220827013<br />

Gogolin, Gogolin-Osiedle Dębowe. 5<br />

pokoi, 137m2. Dwadzieścia segmentów<br />

mieszkalnych w zabudowie szeregowej.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 595 000 zł<br />

Investdom_20220226013<br />

Ogłoszenia prywatne<br />

drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia<br />

na adres: SMS:<br />

604 56 33 21<br />

e-mail: redakcja@orn24.pl.<br />

www.orn24.pl<br />

Czepielowice, Lubsza. 3 pokoje, Dom<br />

o powierzchni ok. 100 m2 jest gotowy<br />

do zamieszkania, nie wymaga remontów.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14490)<br />

Cena: 495 000 zł<br />

Investdomn_20220827011<br />

Brzeg. 7 pokoi, 113m2. Dom jednorodzinny<br />

wraz z zabudowaniami gospodarczymi.<br />

Budynki posadowione są na<br />

dużej, 76-arowej działce,<br />

Tel. 77 474 88 00 (14460)<br />

Cena: 799 000 zł<br />

Investdom_20220627011<br />

Nysa, Jasne i przestronne mieszkanie<br />

- Polecam. 2 pokoje, 49m2 Mamy przyjemność<br />

zaprezentować Państwu mieszkanie<br />

w jednym z bloków w Nysie dz.<br />

Podzamcze. Zlokalizowane na I piętrze<br />

o pow. 48,60 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14768)<br />

Cena: 289 000 zł<br />

Investdom_20221211003<br />

Korfantów okolice. Obiekt pod inwestycje<br />

z potencjałem utworzenia do 12<br />

mieszkań. Pow. łączna ok. 640m2. trzy<br />

kondygnacje. Miejsca postojowe.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 250 tys. zł okazja<br />

Mediator_20220726008<br />

Pokrzywna. Działka budowlana pow. 8<br />

arów, nieuzbrojona, okolica turystyczna.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena: 55 tys. zł.<br />

Mediator_20201128007<br />

POWIAT BRZESKI<br />

Okolice Brzegu.. Pałac z 1840 r z nieukończonym<br />

remontem. Powierzchnia<br />

pałacu 2260 m2. W pięknym parku 320<br />

drzew na obszarze 15.000 m2.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 1,99 mln zł<br />

Mediator_5760<br />

Błota, Lubsza. Do kapitalnego remontu<br />

/ rozbiórki. 4 pokoje, 160m2. Nieruchomość<br />

gruntowa o powierzchni 22<br />

arów.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13901)<br />

Cena: 99 000 zł<br />

Investdom_202105270187<br />

POWIAT NYSKI<br />

Przechód, Korfantów. 155m2. Działka<br />

900 m2, na której znajdują się dwa<br />

budynki mieszkalne oraz trzy budynki<br />

gospodarcze.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14492)<br />

Cena: 235 000 zł<br />

Investdom_20220627006<br />

Łosiów. Dom pod inwestycję. 13 pokoi.<br />

W trakcie remontu. Nowe instalacje.<br />

Ogrzewanie gazowe. Pompa ciepła.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 424 tys. zł<br />

Mediator_20200928004<br />

Sowin, Łambinowice. 6 pokoi, budynek<br />

mieszkalny jednorodzinny o pow.<br />

158,60 m2, garaż, działka 800 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14077)<br />

Cena: 335 000 zł<br />

Investdom_20211025018<br />

www.orn24.pl<br />

Pogorzela, Olszanka. 5 pokoi, 220m2,<br />

działka 0,1334ha. Budynek wybudowany<br />

z wysokiej jakości materiałów, wysoki<br />

standard.<br />

Tel. 77 474 88 00 (15045 )<br />

Cena: 1 370 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0626005<br />

POWIAT PRUDNICKI<br />

Wróblin, Głogówek. 3 pokoje, 58m2<br />

Ogrzewanie oraz ciepła woda z dwuffunkcyjnego<br />

kotła gazowego, zbiornik na gaz<br />

umieszczony na zewnatrz budynku, w części<br />

wspólnej nieruchomości.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14902)<br />

Cena: 149 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0528009<br />

Prudnik okolice. Działka budowlana<br />

z mpzp pod dom jednorodzinny o pow.<br />

790 m2. Ładna okolica.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena 45,7 tys. zł<br />

Mediator_20210328006<br />

Trzebina. Duża działka pod dom jednorodzinny.<br />

Jest miejscowy plan (MN).<br />

Powierzchnia 13,5 ara. Widok na Góry.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena 84 tys. zł<br />

Mediator_20210328007<br />

Kłodzko - Krosnowice. Działka budowlana<br />

o pow. ok. 55 ara.edia na działce.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

POZOSTAŁE<br />

Mediator_20201221017<br />

Kłodzko - Krosnowice. Działka pod dom<br />

o pow. ok 10 ar. Media na działce.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 65 tys. zł<br />

Mediator_20201221018<br />

Wydawca:<br />

Opolskie Stowarzyszenie<br />

Rynku Nieruchomości,<br />

46-020 Opole, ul. Krakowska 37<br />

Redakcja:<br />

Studio Wydawnicze Fodo Press,<br />

45-940 Opole, ul. Niemodlińska 107<br />

Redaktor naczelny:<br />

Mariusz Ciołeszyński, tel. kom 696 007 321<br />

Z-ca redaktora naczelnego:<br />

Andrzej Jakiel<br />

Pod Prudnikiem. Kompleks działek<br />

budowlanych od 8 do 14 arów. Sielska<br />

okolica, widok na góry.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena: 58 zł/m2<br />

Mediator_20210528005<br />

Pod Prudnikiem. Działka 10,3 ara<br />

w ustronnym i cichym miejscu.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena 60 tys. zł<br />

Mediator_20210328008<br />

Szczyrk. Klimatyczny dom w centrum,<br />

80 m2, 3 pok., ogrzewanie gazowe,<br />

działka 6,1 ara.<br />

Tel. 607 839 210<br />

Cena: 1,4 mln. zł do neg.<br />

Mediator_20210628010<br />

Dyrektor wydawnictwa:<br />

Ewa Makowiecka-Granatowska<br />

Dyrektor techniczny: Artur Ciechociński<br />

Grafika/DTP:<br />

Bogna Kiełpikowska, Marcin Chłąd<br />

Zespół redakcyjny:<br />

Tomasz Mrożek, Katarzyna Ciołeszyńska,<br />

Joanna Grabowska, Beata Marcinowicz, Krzysztof<br />

Bulkiewicz, Zygmunt Pyszkowski.<br />

ISSN 1734-7793<br />

Nr indeksu 204854<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


www.vitrobud.pl<br />

Wykonujemy:<br />

szyby zespolone<br />

szklane drzwi, ściany,<br />

kabiny prysznicowe<br />

Nowość Styl LOFT<br />

balustrady i laminacja<br />

obróbka CNC, szkła i spieków<br />

kwarcowych, piaskowanie,<br />

grawer<br />

szkło dekoracyjne na ścianę,<br />

blaty szklane itp.<br />

witraże tradycyjne<br />

i nowoczesne<br />

lustra na wymiar, także<br />

z oświetleniem LED<br />

oprawa obrazów<br />

Nowość – styl LOFT!<br />

Głogowska 23, 45-315 Opole<br />

matysek@vitrobud.pl, info@vitrobud.pl<br />

77 441 64 84<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 27


Str. 28<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 29


R<br />

CENTRUM DRZEWNE DREWDOM<br />

SKLEJKI • PŁYTY OSB • PŁYTY WIÓROWE • PŁYTY STOLARSKIE • PŁYTY PILŚNIOWE • BOAZERIA/PODBITKA<br />

DESKI TARASOWE • DESKI PODŁOGOWE • IMPREGNATY • ZŁĄCZA DO DREWNA • WKRĘTY I KOŁKI<br />

Zapraszamy<br />

do Centrum Drzewnego<br />

DREWDOM<br />

w Opolu ul. Kępska 5<br />

Str. 30<br />

DREWDOM<br />

ul. Kępska 5, Opole, tel. 77 458 18 41/ +48 572 248 137, opole@drewdom.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 31


Współpraca z nami to czysta przyjemność<br />

SOLIDNA • PERFEKCYJNA • PROFESJONALNA<br />

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami<br />

KUPNO | SPRZEDAŻ | NAJEM | DORADZTWO<br />

ul.Ozimska 36/3 Opole tel. 516 516 290 tel. 516 516 390 tel. 516 516 259<br />

Str. 32<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 33


MIESZKANIE<br />

JJ<br />

Powierzchnia<br />

82,37 m 2<br />

KONDYGNACJA<br />

Budynek D<br />

P<br />

65,52<br />

APARTAMENT<br />

m 2<br />

3 pokoje<br />

PARTER<br />

ogródek:<br />

58,10 m²<br />

4 Pokój<br />

12,42m² panele<br />

1 Hol<br />

6,99m² pł.cer.<br />

3 Pokój<br />

10,46m² panele<br />

5 Łaz.<br />

5.04m² pł.cer.<br />

HOL<br />

10.84 m2<br />

POKÓJ DZIENNY/<br />

ANEKS KUCHENNY<br />

31.94 m2<br />

POKÓJ<br />

9.46 m2<br />

POKÓJ<br />

9.47 m2<br />

POKÓJ<br />

15.51 m2<br />

ŁAZIENKA<br />

5.15 m2<br />

Budynek D<br />

2 Pokój/aneks kuch.<br />

31,03m² panele/pł.ceram.<br />

TB balkon /ogródek<br />

45.52m² pł.cer./ kost.bet./ trawa<br />

Północny-Zachód<br />

MIESZKANIE<br />

Ł<br />

Powierzchnia<br />

64,50 m 2<br />

KONDYGNACJA 3<br />

Budynek D<br />

Ostatnie wolne mieszkania<br />

Typ P parter i pierwsze piętro<br />

65,52 m 2<br />

3 Pokój<br />

14,83m² panele<br />

TB taras<br />

35,23m² pł.cer.<br />

2 Pokój/aneks kuch.<br />

27,35m² panele/pł.ceram.<br />

4 Pokój<br />

10,13m² panele<br />

h=99cm<br />

h=120cm<br />

h=170cm<br />

1 Hol<br />

9,22m² pł.cer.<br />

h=220cm<br />

4 Łaz.<br />

5.28m² pł.cer.<br />

HOL<br />

9.22 m2<br />

POKÓJ DZIENNY/<br />

ANEKS KUCHENNY<br />

27.35 m2<br />

POKÓJ<br />

14.83 m2<br />

POKÓJ<br />

10.13 m2<br />

ŁAZIENKA<br />

5.28 m2<br />

Str. 34<br />

Rembud II Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Budowa obiektów przemysłowych<br />

Masz pytania? Zadzwoń:<br />

tel. 606 371 433<br />

tel. 530 027 959<br />

Budowa Centrum<br />

logistycznego w Zabrzu<br />

• budowa obiektów przemysłowych<br />

• budowa lokali mieszkaniowych<br />

• przygotowanie terenu<br />

pod budowę budynków i dróg<br />

• wyburzenia budynków<br />

• wykopy pod fundamenty<br />

• wykopy pod instalacje<br />

kanalizacyjne<br />

• usługi transportowe<br />

Gwarantujemy rzetelność obsługi,<br />

fachowość w branży i solidność<br />

Budujemy kompleksowo<br />

duże obiekty dla firm<br />

Budowa Fabryki<br />

we Wrześni o pow. 130 000 m 2<br />

45-124 Opole, ul. Usługowa 2<br />

Biuro: tel. 530 027 959<br />

Nadzór inwestycji: tel. 606 371 433<br />

Facebook.com/PawlikBudownictwo<br />

www.pawlik-budownictwo.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Budowa tunelu –<br />

Dworzec Wschodni w Opolu<br />

Str. 35


Str. 36<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


DOMY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ<br />

Górki blisko Opola<br />

TERMINY ODDANIA:<br />

Stan surowy zamknięty<br />

2 kwartał <strong>2023</strong><br />

Stan deweloperski<br />

3 kwartał <strong>2023</strong><br />

POWIERZCHNIA<br />

UŻYTKOWA DOMU 93,3 m 2<br />

POWIERZCHNIA<br />

OGRODZONEJ DZIAŁKI<br />

4,2 ary<br />

PARTER<br />

CENA<br />

499 000 zł BRUTTO<br />

Sprzedaż działek i domów – Jerzy: tel. 533 317 746, Łukasz: tel. 533 317 748<br />

PIĘTRO<br />

DOMY I DZIAŁKI BUDOWLANE<br />

SPRAWDŹ, JEŚLI CENISZ KOMFORT ŻYCIA, CISZĘ I PIĘKNĄ PRZYRODĘ!<br />

Osiedle Górki to doskonałe miejsce<br />

dla osób, które cenią sobie ciszę,<br />

piękną scenerię przyrody oraz<br />

komfort życia. Zaznaczmy, że<br />

oferowane działki budowlane<br />

znajdują się sześć kilometrów od<br />

miejscowości Opole. Bez żadnych<br />

problemów szybko dostaniemy się<br />

do miasta. Osiedle Górki to idealne<br />

miejsce do wybudowania swojego<br />

wyjątkowego i wspaniałego domu<br />

jednorodzinnego. Postaw na cichą<br />

i bezpieczną okolicę.<br />

CENA<br />

25 000 zł/ar<br />

www.osiedlegorki.pl<br />

RABAT 10 %<br />

od ceny<br />

na stronie<br />

Przy zakupie działki ze stanem<br />

zerowym dowolnego domu<br />

RABAT 6 000 zł<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Górki<br />

pod Opolem<br />

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że wszystkie<br />

sprzedawane przez nas działki są wyposażone w niezbędną<br />

infrastrukturę i media tj. utwardzoną drogę, prąd, wodę oraz<br />

kanalizację w granicy działki.<br />

www.osiedlegorki.pl<br />

Sprzedaż działek i domów –<br />

Jerzy: tel. 533 317 746,<br />

Łukasz: tel. 533 317 748<br />

Str. 37


MOTO-DIESEL SERVICE<br />

WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ<br />

WARSZTAT<br />

tel. 510 870 460<br />

Opole, ul. Kwoczka 86<br />

Technologia bliżej nas<br />

www.MotoDieselService.pl<br />

NAPRAWA<br />

POMP<br />

WTRYSKOWYCH<br />

KOMPUTEROWA<br />

DIAGNOSTYKA<br />

SILNIKÓW<br />

WYMIANA<br />

PASKÓW<br />

ROZRZĄDU<br />

REGENERACJA<br />

TURBOSPRĘŻAREK<br />

REGENERACJA<br />

WTRYSKIWACZY<br />

WYMIANA<br />

OLEJU<br />

SERWIS<br />

KLIMATYZACJA<br />

510 870 460<br />

motodiesel77@o2.pl<br />

46-022 Kępa k. Opola<br />

ul. Zawadzka 10<br />

tel. 77 456 86 77<br />

tel./fax 77 458 18 60<br />

kom. 602 574 783, 602 397 211<br />

www.rudatom.com.pl<br />

Złoty Laur Umiejętności<br />

i Kompetencji 2014<br />

Firma Rudatom istnieje od 1989 roku.<br />

Świadczymy usługi w zakresie:<br />

Roboty ziemne<br />

(plantowanie, niwelacja, korytowanie, wykopy)<br />

ponad<br />

33 lata<br />

na rynku<br />

Usługi transportowe<br />

• materiałów sypkich – wywrotki o ładowności od 6 do 25 ton<br />

• sprzętu budowlanego – zestawy niskopodłogowe do 22 ton<br />

• innych materiałów budowlanych (cegła, cement, itp.)<br />

- zestawy do 25 ton<br />

Str. 38<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 39


HURT-DETAL-SERWIS<br />

www.botor.pl<br />

ZADZWOŃ<br />

77 474 71 03<br />

501 420 191<br />

• DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA SILNIKA<br />

• PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO PRZEGLĄDU<br />

• NAPRAWY BIEŻĄCE: ROZRZĄDY, HAMULCE, WAHACZE ITP.<br />

• NAPRAWY ZAWIESZEŃ, W TYM AMORTYZATORY I SPRĘŻYNY<br />

NOWA LOKALIZACJA 46-060 Chrząszczyce, ul.Opolska 24<br />

Str. 40<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WARTO WIEDZIEĆ<br />

+48 77 46 49 674<br />

Jak zadbać o swój basen? Część 3<br />

Wyposażenie basenu<br />

Posiadamy w ofercie produkty stanowiące niezbędne<br />

wyposażenie basenu. Wszystkie dostępne w tej kategorii<br />

rozwiązania pomogą w utrzymaniu akwenu w jak najlepszym<br />

stanie. Zapewniają także komfortowe warunki<br />

wszystkim zażywającym kąpieli w nieckach. Wśród proponowanych<br />

produktów znaleźć można między innymi<br />

filtry basenowe, a także systemy grzewcze umożliwiające<br />

ogrzewanie, czy urządzenia pomiarowe do kontrolowania<br />

parametrów cieczy. Polecamy także duży wybór akcesoriów,<br />

jak szczotki podcieśnieniowe, siatki, czy deski<br />

do nauki pływania.<br />

Oferta naszego sklepu pozwala na zakup kompletnego<br />

wyposażenia – poczynając od chemii czyszczącej i rozwiązań<br />

filtracyjnych aż po akcesoria. Wszystkie przedmioty<br />

pochodzą od cenionych w branży producentów,<br />

ale też oferujemy produkty autorskie. Proponujemy chemię<br />

basenową opartą na naszych autorskich formułach.<br />

Cechuje ją wysoka skuteczność działania oraz nowoczesny<br />

skład, gwarantujący długi okres oddziaływania.<br />

Obserwujemy zmieniające się trendy oraz dynamikę<br />

potrzeb konsumentów. Dostosowujemy do tego naszą<br />

ofertę, dostarczając kompleksowe wyposażenie dobre jakościowo<br />

i w przystępnej cenie. Atutem naszego asortymentu<br />

jest także możliwość wyboru rozwiązań zgodnie<br />

z indywidualnymi, bieżącymi potrzebami – zapewniamy<br />

dostępność produktów.<br />

Zespół redakcyjny<br />

COYOTE<br />

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY<br />

Robot basenowy nowej generacji<br />

Idealny robot do czyszczenia basenu. Nadaje<br />

się do wszystkich niecek z płaskim dnem,<br />

niezależnie od ich kształtu i powłoki. W pełni<br />

automatyczny, rozpoczyna swój cykl czyszczenia<br />

po zanurzeniu i automatycznie zbliża<br />

się do krawędzi po zakończeniu cyklu. Zmienia<br />

kierunek dzięki systemowi wykrywania<br />

gdy styka się ze ścianą.<br />

Wyjmowanie z basenu jest łatwe dzięki<br />

pływającemu uchwytowi, a wyjmowany filtr<br />

pozwala na szybkie czyszczenie. Robot ten<br />

zawiera baterię litowo-jonową, co daje mu<br />

wyjątkową autonomię 120 min.<br />

Moc silnika: 50W/12V<br />

Wydajność filtracji: 10-11 m3/h<br />

Waga: 5,5 kg<br />

Temp. Pracy: 10-35 stp C<br />

Czas ładowania: 6 h (pełny), 3-4h szybko<br />

Wymiary: 40x36x27cm<br />

COYOTE<br />

ROBOT ELEKTRYCZNY<br />

DO BASENU<br />

Automatyczny i bezprzewodowy<br />

Cena:<br />

1 791,00 zł<br />

Brutto<br />

ZESTAW<br />

FILTRACYJNYNY<br />

Z GÓRNYM ZAWOREM<br />

Urządzenie filtrujące wodę basenową.<br />

Dostępne modele: średnica<br />

zbiornika 250 mm pompa 4 m³/h.<br />

średnica zbiornika 300 mm pompa<br />

6 m³/h średnica zbiornika 500<br />

mm pompa 11 m³/h.<br />

Dezynfekcja tlenem<br />

Dezynfekcja aktywnym tlenem jest bardzo popularna w obiektach z małymi zbiornikami<br />

– np. w salonach SPA lub na prywatnych posesjach. Skuteczność środków jest wysoka –<br />

działają one bardzo szybko. Środki te nie zawierają chloru, są bezwonne.<br />

AKTYWNY TLEN<br />

TAB 20 G<br />

Aktywny tlen do dezynfekcji wody basenowej<br />

- nie zawiera chloru.<br />

Dostępne pojemności: 1 kg, 5 kg<br />

NIE ZAWIERA CHLORU<br />

Cena:<br />

1 598,02 zł<br />

Brutto<br />

Cena:<br />

35,00 zł<br />

Brutto<br />

Biuro: ul. Daszyńskiego 15, Prószków<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

info@bassau.pl<br />

www.bassau.pl<br />

Str. 41


DOMKI CAŁOROCZNE TURAWA<br />

w zalesionym terenie - 300 m od Jeziora<br />

• zabudowa szeregowa<br />

• 64 m 2 , salon z aneksem i tarasem,<br />

czas sypialnia, na łazienka, powrót antresola<br />

do sprawdzonej<br />

formy obrotu<br />

• działka 120 m 2<br />

• kominek<br />

• stan deweloperski<br />

BIURO ZAMIANY<br />

MIESZKAŃ i DOMÓW<br />

• Rozwiąże Twoje problemy<br />

• Wyszuka dla Ciebie nowe lokum<br />

• Załatwi wszystkie<br />

formalności urzędowe<br />

• Zabezpieczy rozliczenie<br />

różnicy wartości<br />

• Przygotuje transakcję u notariusza<br />

Szczegóły i rezerwacje:<br />

SZEREGÓWKI DĄBROWA<br />

NOWA inwestycja już w budowie<br />

Zamiana nieruchomości jest transakcją wzajemną, zawieraną w formie aktu<br />

notarialnego, której najczęściej towarzyszy pieniężne rozliczenie (wyrównanie<br />

ceny rynkowej).<br />

To obecnie najtańsza forma obrotu nieruchomościami. Przedmiotem zamiany<br />

może być każdy rodzaj nieruchomości, np.: mieszkanie na dom, dom<br />

na mieszkanie, działka budowlana na lokal, rola na obiekt rekreacyjny itp.<br />

Zamiana może rozwiązać wiele problemów życiowych, tak pod względem<br />

ograniczeń finansowych jak i poprawy warunków zamieszkania.<br />

Masz mieszkanie za duże,<br />

za wysoko, za drogie w utrzymaniu<br />

ZAMIEŃ NA MNIEJSZE<br />

Masz zadłużenie grożące utratą<br />

posiadanego mieszkania czy domu<br />

ZAMIEŃ NA MNIEJSZE<br />

tel. MEDIATOR<br />

505 835 Jesteśmy 381 już<br />

Cena 306 tys. zł<br />

POLSKA z Państwem 33 lata<br />

Nie starcza Ci na zapłatę<br />

ZAMIEŃ NA MNIEJSZE<br />

na rynku nieruchomości<br />

rosnących rat kredytowych<br />

Mediator Mediator Polska: Polska, Opole, Opole, ul. Kośnego Kośnego 13/2 (blisko 13/2, Solarisa), mail: mail: biuro@medop.pl, tel 517 tel 120 517637<br />

120 637<br />

Zadzwoń: 517 120 637 Napisz: biuro@medop.pl<br />

Umów się w biurze: Opole, 1 Maja 63, lok. 114<br />

• parter:<br />

salon z aneksem,<br />

łazienka, hol, kotłownia<br />

• piętro:<br />

3 sypialnie, łazienka i hol<br />

• łącznie od 108 m²<br />

Cena od 499 tys. zł<br />

Indywidualne miejsca parkingowe przed domem<br />

Szczegóły i rezerwacje:<br />

tel. 505 835 381<br />

Str. 42<br />

www.dabrowa.medop.pl<br />

Mediator Polska: Opole, 1 Maja 63, lok. 114, mail: biuro@medop.pl, tel. 517 120 637<br />

10 km od Opola<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


MEDIATOR POLSKA<br />

MEDIATOR<br />

POLSKA<br />

GRUPA MEDIATOR 33 LATA NA RYNKU<br />

Opole, 1 Maja 63-65, lok. 114, biuro@medop.pl<br />

tel. 517 120 637<br />

www.medop.pl<br />

SZEREGÓWKI<br />

DĄBROWA<br />

Opole<br />

Apartament 94 m2, 4 pok., 2 łazienki, 2<br />

balkony, miejsce garaż. Media miejskie.<br />

Pogórze Opawskie<br />

Kompleks działek od 8 do 14 arów<br />

pod bud. jednorodz., widok na góry<br />

Opole<br />

Wolnostojąca baza biurowomagazynowa<br />

(170+220 m2) położona<br />

na własnej posesji z 15 miejscami<br />

postojowymi, ogrodzona, obiekt monit.<br />

w budowie szereg. 4pok,2ł.,<br />

ogród, od 108 m2<br />

cena 499 tys. zł<br />

cena okazyjna 750 tys. zł<br />

cena 62 zł/m2<br />

cena 10 tys. zł brutto<br />

Opole Śródmieście<br />

Opole<br />

Nysa<br />

Opole<br />

Mieszkanie do wynajęcia 4 pok.,<br />

widna, kuchnia, łazienka. Po<br />

remoncie, umeblowane. Dla firm,<br />

grupy studentów.<br />

Do wynajęcia kompleks biurowy<br />

170 m2 o wys. stand., usprzętowiony,<br />

umeblowany, parking.<br />

Obiekt magazyn.-usług.-prod., czynny,<br />

pow. 1 900 m2, z zapleczem biur.,<br />

posesja 70 arów. Możliwy najem.<br />

Willa 300 m2, ogrzewanie podł., klimatyzacja,<br />

monitoring, wspaniała stolarka,<br />

ogrodzenie, bramy z napędem.<br />

czynsz 3,3 tys. zł + opaty<br />

czynsz 50 zł/m2<br />

cena 4,3 mln. zł<br />

cena 1,7 mln. zł<br />

Turawa<br />

Szeregówka całoroczna z antresolą.<br />

64,5 m 2 w trakcie budowy. Działka<br />

120 m2. Tereny leśne, blisko jezioro.<br />

cena 310 tys. zł<br />

DZIAŁKI<br />

BUDOWLANE<br />

• Opole<br />

• Krzanowice<br />

• Dobrzeń<br />

• Czarnowąsy<br />

• Chrząstowice<br />

• Przecza<br />

• Dąbrowa<br />

• Dębska Kuźnia<br />

Opole ścisłe centrum<br />

Dwa lokale użytkowe o pow. 268 i 337 m2<br />

razem 605 m2 + piwnice ok. 200 m2. Mniejszy<br />

lokal z umową najmu z bankiem. Większy<br />

obecnie wolny na każdą działalność. Żaluzje<br />

zewnętrzne elektryczne, klimatyzacja,<br />

kurtyna powietrzna, nowoczesny wystrój.<br />

Bardzo duże witryny. Wspaniała lokalizacja.<br />

Miejsca postojowe. Możliwy także najem<br />

lokalu większego.<br />

cena 3,5 mln. zł za całość<br />

ADMINISTRACJA NAJMEM<br />

- przyjmujemy od właścicieli do kompleksowej obsługi mieszkania i domy<br />

Świadczymy pełen zakres obsługi (m.in. poszukiwanie najemców, ich weryfikacja, zawieranie<br />

umów najmu, protokolarne wydawanie lokali, pomoc prawna, pilnowanie<br />

płatności, okresowe kontrole, comiesięczne odczyty liczników, usuwanie ew. awarii,<br />

windykacje zaległości). tel. 517 120 637<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 43


MAPA OPOLA<br />

PŁYTKI, MEBLE, KUCHNIE, OŚWIETLENIE, PODŁOGI, DRZWI,<br />

Wyposażenie wnętrz<br />

1<br />

GALERIA WNĘTRZ<br />

GALERIA WNĘTRZ<br />

PŁYTKI<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

www.proszkowska54.pl<br />

2<br />

SALON CERMAG<br />

Wszystko do łazienek: płytki<br />

armatura, ceramika itd.<br />

ŁAZIENKI<br />

MEBLE<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

www.cermag.com.pl<br />

3<br />

MEBLE<br />

SALON MARENZA<br />

Salon mebli wyjątkowych.<br />

KUCHNIE<br />

4<br />

5<br />

SALON NOVA MEBLE<br />

Polskie kuchnie i meble na wymiar.<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

marenza.pl<br />

KUCHNIE I WNĘTRZA<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

novameble.pl<br />

OŚWIETLENIE<br />

SALON ELSTILLO<br />

Oświetlenie – lampy wiszące,<br />

stojące, kinkiety i wiele innych.<br />

OŚWIETLENIE<br />

PODŁOGI<br />

Wrocławska<br />

Bierkowice<br />

C.H. Karolinka<br />

15<br />

9<br />

8<br />

Zaodrze<br />

2 3<br />

7<br />

1<br />

Prószkowska<br />

16<br />

17 18<br />

10<br />

6<br />

13<br />

Budowlanych<br />

4<br />

5<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

elstilo.com.pl<br />

6<br />

PODŁOGI<br />

Główny dystrybutor<br />

podłóg Cortec<br />

w Polsce<br />

STUDIO PODŁÓG FLOOR DOOR AND MORE<br />

Podłogi Cortec, podłogi drewniane, listwy itd.<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

studiopodlog.opole.pl<br />

© autorzy OpenStreetMap<br />

DRZWI<br />

7<br />

KUCHNIE<br />

SALON TATUS-KUCHNIE<br />

Niemieckie kuchnie na wymiar.<br />

Kuchnie Nolte.<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

tatus-kuchnie.eu<br />

8<br />

SALON SENPO<br />

Łóżka, materace, stelaże elektryczne, poduszki.<br />

ŁÓŻKA<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

senpo.pl<br />

9<br />

DEKORACJE DO DOMU<br />

SALON FANTAZJA<br />

HOMEDECOR<br />

Dekoracje do domu: tapety, farby,<br />

rolety, żaluzje, zasłony, panele<br />

ścienne itd.<br />

Prószkowska 54, 45-758 Opole<br />

www.fantazjastudio.pl<br />

Str. 44<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


MAPA OPOLA<br />

ŁÓŻKA, DEKORACJE, SZKŁO, LUSTRA, USŁUGI, OGRZEWANIE<br />

na mapie Opola<br />

DRZWI, PODŁOGI<br />

10<br />

ŁÓŻKA<br />

SALON SEZAM<br />

Bogata oferta drzwi i podłóg wiodących marek.<br />

www.twojsezam.pl<br />

Opole, ul Cygana 2b<br />

tel. 77 455 13 00<br />

PODŁOGI<br />

11<br />

DEKORACJE<br />

SALON GOSSER<br />

Szeroki wybór podłóg renomowanych producentów.<br />

www.goser.pl<br />

Opole, ul Cygana 2b<br />

tel. 77 441 93 81<br />

SZKŁO<br />

MEBLE, KUCHNIE<br />

MEBLE RYBACCY<br />

Meble wysokiej jakości<br />

do każdego wnętrza.<br />

13<br />

45-121 Opole, ul. Budowlanych 12<br />

www.meblerybaccy.pl tel. 77 442 80 81<br />

Wiejska<br />

Opole 11<br />

Ozimska<br />

Al. Solidarności<br />

19<br />

14<br />

LUSTRA<br />

USŁUGI<br />

SZKŁO DO WNĘTRZ<br />

SALON VITROBUD<br />

Szyby zespolone, szklane drzwi, ściany, balustrady itp.<br />

www.vitrobud.pl<br />

WYKAŃCZANIE WNĘTRZ<br />

saniwell.pl<br />

ul. Głogowska 23, 45-315 Opole<br />

tel. 77 441 64 84<br />

SANI WELL - WNĘTRZA POD KLUCZ<br />

Wchodzisz i mieszkasz.<br />

Opole, Katowice, Kraków<br />

tel. 501 787 283<br />

14<br />

15<br />

OGRZEWANIE<br />

ASORTYMENT DRZEWNY<br />

CENTRUM DRZEWNE DREWDOM<br />

Sklejki, płyty,boazeria/podbitka, deski tarasowe itp.<br />

www.drewdom.pl<br />

R<br />

Opole, ul. Kępska 5<br />

tel. 77 458 18 41<br />

16<br />

PANELE, DRZWI<br />

ALMAR s.c.<br />

SALON PANELI I DRZWI - ALMAR<br />

Szeroki wybór paneli podłogowych i drzwi.<br />

ul. Głogowska 23, 45-315 Opole<br />

www.almar.opole.pl<br />

tel. 77 441 65 00<br />

19<br />

SZKŁO I LUSTRA<br />

SALON MOCHNIK<br />

Bogata oferta wyrobów ze szkła do wnętrz.<br />

45-125 Opole, ul. Składowa 11<br />

www.szkloilustra.pl<br />

tel. 77 454 54 00<br />

18<br />

OGRZEWANIE<br />

PELLETMONT - OGRZEWANIE EKOLOGICZNE<br />

Kozy, kominki, piecyki.<br />

45-124 Opole, ul. Budowlanych 54<br />

www.pelletmont.pl<br />

tel. 77 546 10 00<br />

17<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 45


Str. 46<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 47


Str. 48<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!