14.07.2023 Views

Greek Hotelier Magazine - Τεύχος 10

Το επίσημο περιοδικό των Ελλήνων ξενοδόχων.

Το επίσημο περιοδικό των Ελλήνων ξενοδόχων.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΤΕΥΧΟΣ <strong>10</strong><br />

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023<br />

Ιωάννα Δρέττα<br />

«Ο διεθνής ανταγωνισμός δε θα μας<br />

επιτρέψει κανέναν εφησυχασμό»<br />

Συνεντεύξεις:<br />

●<br />

Γιάννης Χατζής - Σύμη<br />

● Αθανάσιος Τσώνης -Σαμοθράκη<br />

● Νικήτας Μαρτυγάκης - Αμμουλιανή<br />

● Εμμανουήλ Μαθιουδάκης -Λειψοί<br />

Photo εξωφύλλου: Marketing Greece


Ολοκληρωμένη Δικτύωση για Ξενοδοχεία<br />

Controller Hardware ή Software | Κεντρική Διαχείριση | Ευφυής Παρακολούθηση<br />

MU-MIMO<br />

OFDMA<br />

BSS<br />

Coloring<br />

Υψηλής Απόδοσης<br />

Wi-Fi 6<br />

Απρόσκοπτη<br />

Περιαγωγή<br />

Band<br />

Steering<br />

Wi-Fi 6 AP για<br />

Περιβάλλον<br />

Υψηλής<br />

Πυκνότητας<br />

AP Επιτοίχιο<br />

AP Εξωτερικού<br />

Χώρου<br />

C<br />

M<br />

AP Οροφής<br />

JetStream<br />

PoE Switches<br />

Omada<br />

Hardware<br />

Controller<br />

ή<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

Omada<br />

Software<br />

Controller<br />

Πρόσβαση Cloud<br />

Internet<br />

Περιηγητής Ιστού<br />

Omada App<br />

Omada VPN Router<br />

www.tp-link.com/gr<br />

sales.gr@tp-link.com<br />

support.gr@tp-link.com<br />

TPLinkHellas


editorial<br />

«Είναι η ιδανική συγκυρία<br />

για να διαμορφώσουμε<br />

τον τουρισμό του μέλλοντος»<br />

Το περιβάλλον ασφάλειας, σταθερότητας και ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής<br />

που εγγυήθηκαν με την ψήφο τους στις 25 Ιουνίου οι πολίτες, δημιουργεί<br />

και «εύκρατο κλίμα» στον τουρισμό σε δυο επίπεδα.<br />

Αφενός να ξεδιπλωθεί χωρίς εμπόδια η δυναμική της φετινής τουριστικής<br />

σεζόν που έχει θετικό πρόσημο. Η ζήτηση παραμένει υψηλή και, παρά τις<br />

επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά προορισμό και ανά αγορά, η μεγάλη εικόνα<br />

δείχνει καθαρά πως ο τουρισμός θα είναι άλλη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής<br />

που κάνει τη διαφορά για την εθνική οικονομία και το ελληνικό ξενοδοχείο<br />

παραμένει σταθερά καταλύτης για την ανάπτυξη και την κοινωνική<br />

συνοχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.<br />

Αφετέρου σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο είναι η ιδανική συγκυρία για να<br />

διαμορφώσουμε τον τουρισμό του μέλλοντος. Βιώσιμο, με χαμηλό ενεργειακό<br />

αποτύπωμα, έξυπνο και ανταγωνιστικό με όρους ποιότητας και υψηλού<br />

επιπέδου παροχής υπηρεσιών. Με προτεραιότητα να δοθούν απαντήσεις<br />

σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός των βραχυχρόνιων<br />

μισθώσεων, οι συναρμοδιότητες που οδηγούν σε γραφειοκρατία και καθυστερήσεις,<br />

οι αναγκαίες υποδομές που θα στηρίξουν το θεματικό εμπλουτισμό<br />

του προϊόντος μας αλλά και ένας νέος σχεδιασμός για την εκπαίδευση<br />

του ανθρώπινου δυναμικού μας.<br />

Όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού – όπως αποδεικνύει και με τη συνέντευξή<br />

της στο τεύχος αυτό η πρώην υπηρεσιακή υπουργός Τουρισμού Ιωάννα<br />

Δρέττα - συμφωνούμε στα βασικά που πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν<br />

συντομότερα, με τόλμη και έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα.<br />

Η παρουσία της έμπειρης κ. Όλγας Κεφαλογιάννη στην ηγεσία του Υπουργείου<br />

Τουρισμού, σε συνδυασμό με την εκφρασμένη βούληση της νέας<br />

κυβέρνησης να προχωρήσει η χώρα μπροστά, μας δημιουργεί τη βεβαιότητα<br />

για την προώθηση των λύσεων που θα επιτρέψουν να εκφραστεί, όπως<br />

πραγματικά μπορεί, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού στα χρόνια που<br />

έρχονται.<br />

Γι’ αυτό και η ΠΟΞ, μαζί με τα συγχαρητήριά της προς τον Πρωθυπουργό<br />

και όλα τα μέλη της κυβέρνησης, εκφράζει και τη σταθερή βούλησή της για<br />

μια παραγωγική συνεργασία προς όφελος όχι μόνον του ξενοδοχειακού<br />

κλάδου αλλά σχεδόν του συνόλου της πραγματικής οικονομίας που με τον<br />

ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται με την τουριστική ανάπτυξη.<br />

Καλές δουλειές σε όλες και όλους τους συναδέλφους που είναι στην πρώτη<br />

γραμμή να βγάλουν άλλη μια σεζόν όλη τη χώρα ασπροπρόσωπη.<br />

Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ελληνικό καλοκαίρι!<br />

Γρηγόρης Τάσιος<br />

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων<br />

2


Περιεχόμενα<br />

34<br />

Εκδοτική Διαφημιστική Α.Ε<br />

Μάγιερ 11 Αθήνα<br />

τ.κ <strong>10</strong>438<br />

Τηλ: 2<strong>10</strong> 5201 500<br />

2<strong>10</strong> 5230 000<br />

www.greekhotelier.gr<br />

htl@smartpress.gr<br />

ΕΚΔΌΤΗΣ:<br />

Κώστας Νόστης<br />

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:<br />

Ελένη Σαραντάκη<br />

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ ΠΌΞ:<br />

Νένα Ουζουνίδου<br />

2 Editorial<br />

8 Τα νέα της ΠΟΞ<br />

14 Τα νέα των Ενώσεων<br />

Συνέντευξη<br />

26 Ιωάννα Δρέττα<br />

34 Γιάννης Χατζής<br />

38 Αθανάσιος Τσώνης<br />

44 Νικήτας Μαρτυγάκης<br />

48 Εμμανουήλ Μαθιουδάκης<br />

56 Γιώργος Καύκας<br />

26<br />

Hotel Tech<br />

52 Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης<br />

Marketing<br />

60 Visual storytelling<br />

Άρθρο<br />

62 Έξυπνες λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών<br />

αυτοκινήτων για ξενοδοχεία!<br />

Αφιέρωμα<br />

66 Ποδηλατικός τουρισμός<br />

70 Κατάλογος μελών ΠΌΞ<br />

Διαφημιστείτε στην αγορά της φιλοξενίας.<br />

Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ. 2<strong>10</strong> 5201500 | htl@smartpress.gr<br />

38<br />

44<br />

48<br />

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:<br />

Ειρήνη Νόστη<br />

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΌΜΑΔΑ:<br />

Βλάσης Αμανατίδης<br />

Πέτρος Κυπραίος<br />

Καίτη Κωνσταντάκου<br />

Δημήτρης Σκιάννης<br />

ΦΏΤΌ ΕΞΏΦΥΛΛΌΥ<br />

Marketing Greece<br />

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:<br />

Έλλη Μαστρομανώλη<br />

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ:<br />

Smart Press lab<br />

ΕΚΤΥΠΏΣΗ ΠΑΡΑΓΏΓΗ:<br />

Paper Graph<br />

Πολέμη 1 & Νιρβάνα<br />

Μεταμόρφωση<br />

27440 66240<br />

www.papergraph.gr<br />

al@papergraph.gr<br />

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ<br />

ΌΜΌΣΠΌΝΔΙΑ<br />

ΞΕΝΌΔΌΧΏΝ (Π.Ό.Ξ)<br />

Σταδίου 24, Αθήνα,<br />

Τ.Κ <strong>10</strong>564<br />

Τηλ: 2<strong>10</strong> 3312535-6<br />

Fax: 2<strong>10</strong> 3230636<br />

https://www.hhf.gr/<br />

4


Stadium Sound<br />

Led Walls (In / Outdoor)<br />

Παρέχουμε ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές λύσεις και υπηρεσίες<br />

για κάθε επαγγελματικό χώρο.<br />

Video Walls<br />

Επαγγελματικά Συστήματα Ήχου<br />

AV Automαtion<br />

Συστήματα Ανακοινώσεων<br />

Λύσεις Τηλεδιάσκεψης<br />

Digital Signage<br />

Συνεδριακά & Μεταφραστικά Συστήματα<br />

Υδρόφωνα<br />

Προβολικά Συστήματα


τα νέα της ΠΟΞ<br />

Με συμμετοχή ξενοδόχων<br />

από όλη την Ελλάδα, η Ετήσια Τακτική Γενική<br />

Συνέλευση των Μελών της ΠΟΞ<br />

Πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στην Αθήνα<br />

σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας<br />

Αισιόδοξο ήταν το κλίμα και ενωτικό στην τελευταία<br />

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της<br />

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων – ΠΟΞ,<br />

η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου<br />

Απριλίου στο ξενοδοχείο Electra Metropolis στην Αθήνα<br />

και είχε απολογιστικό χαρακτήρα. Ολοκληρώθηκε μάλιστα<br />

με μεγάλη προσέλευση ξενοδόχων από όλη την<br />

Ελλάδα, παρά τις προετοιμασίες για το «άνοιγμα» της<br />

θερινής σεζόν. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία<br />

του ο πρώην Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας,<br />

ενώ οι εργασίες της ξεκίνησαν με χαιρετισμό του πρώην<br />

Προέδρου ΣΕΤΕ κ. Γιάννη Ρέτσου και του Προέδρου ΞΕΕ<br />

κ. Αλέξανδρου Βασιλικού.<br />

8


«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει τη<br />

δυνατότητα να κερδίσει και άλλο μερίδιο<br />

στον τουρισμό και να στηρίξει ακόμα<br />

περισσότερο την κοινωνία»<br />

Γρ. Τάσιος<br />

9


τα νέα της ΠΟΞ<br />

«Το 2022 ήταν μια καλή τουριστική χρονιά, όμως δεν χαμογελάμε<br />

στο απόλυτο εξαιτίας του αυξημένου λειτουργικού κόστους<br />

που δεν είναι ασφαλώς ελληνικό φαινόμενο, έχει να κάνει με<br />

τις παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι σαφές ότι ο κλάδος μας έχει<br />

επιδείξει τεράστια προσαρμοστικότητα στις κρίσεις, όπως έκανε<br />

και μέσα στην πανδημία και αν και βγήκαμε «τραυματισμένοι»<br />

είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και<br />

άλλο μερίδιο στον τουρισμό και να στηρίξει ακόμα περισσότερο<br />

την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.<br />

Το βλέπουμε αυτό στη ζήτηση που έχει η χώρα μας στις μεγάλες<br />

αγορές του εξωτερικού, παρά την όποια διστακτικότητα υπάρχει<br />

στο γενικότερο καταναλωτικό κλίμα του πληθυσμού, εξαιτίας του<br />

κόστους της ενέργειας και του υψηλού πληθωρισμού.<br />

<strong>10</strong>


τα νέα της ΠΟΞ<br />

«θα συνεχίσουμε τις<br />

παρεμβάσεις μας, όπως<br />

ανοίξαμε το δρόμο για τις<br />

μετακλήσεις εργαζομένων από<br />

τρίτες χώρες»<br />

Γρ. Τάσιος<br />

Διαφαίνεται από τα στοιχεία των κρατήσεων ότι θα<br />

παραλάβουμε μια καλή σκυτάλη από το 2022 και<br />

εκτός απροόπτου, είμαστε αισιόδοξοι ότι φέτος, θα<br />

πετύχουμε τουλάχιστον τα έσοδα του 2019 που ήταν η<br />

καλύτερη χρονιά του ελληνικού τουρισμού» υπογράμμισε<br />

στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης<br />

Τάσιος.<br />

«Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι υπάρχει μεγάλο<br />

ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τα επόμενα χρόνια.<br />

Πετύχαμε μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξης<br />

του <strong>10</strong>% – 12% στο μαζικό μοντέλο του 2023 και<br />

12


ήδη οι μεγάλοι tour operators ζητούν ίδιες τιμές και για<br />

το 2024 που σημαίνει ότι η Ελλάδα «πουλάει». Τώρα<br />

είναι η στιγμή να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυναμική της<br />

χώρας μας και να μην γυρίσουμε πίσω. Εμείς θα συνεχίσουμε<br />

τις παρεμβάσεις μας για να επιλύουμε χρόνια<br />

προβλήματα, όπως ανοίξαμε το δρόμο για τις μετακλήσεις<br />

εργαζομένων από τρίτες χώρες ώστε να καλύψουμε<br />

τα μεγάλα κενά σε θέσεις εργασίας.<br />

Είμαστε σε καλό σημείο για να προωθήσουμε λύσεις, σε<br />

συνεργασία με την κυβέρνηση, στο τεράστιο ζήτημα της<br />

βραχυχρόνιας μίσθωσης, ένα παγκόσμιο φαινόμενο που<br />

δεν θέλουμε ασφαλώς να καταργηθεί, αλλά να πάψει να<br />

λειτουργεί σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, απέναντι<br />

στον ξενοδοχειακό κλάδο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε<br />

μια κομβική στιγμή και οφείλουμε τώρα να μην λοξοδρομήσουμε,<br />

αλλά να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο δρόμο<br />

της σταθερότητας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να<br />

μπούμε σε περιπέτειες. Κοιτάζουμε σταθερά μπροστά,<br />

για να εξακολουθούμε να βγάζουμε την Ελλάδα ασπροπρόσωπη»,<br />

δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ.<br />

13


τα νέα των ενώσεων<br />

Διημερίδα της ΕΠΕ.Τ.Α.Δ για τον Τουρισμό<br />

και τις θεματικές του μορφές στην Κω<br />

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κω, σε συνεργασία<br />

με την Ένωση Ξενοδόχων, η δεύτερη διεπιστημονική<br />

διημερίδα: «Ο Τουρισμός σήμερα: Θεματικός<br />

Τουρισμός, Κρίσεις, Προοπτικές». Το Kipriotis Panorama<br />

Hotel φιλοξένησε τις εργασίες της στις 30 και 31 Μαΐου<br />

2023 όπου η Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας και<br />

Δημοσιογράφων - ΕΠΕ.Τ.Α.Δ., συνέχισε το διεπιστημονικό<br />

διάλογο με τη συμμετοχή καθηγητών και καθηγητριών<br />

του Πανεπιστημίου, ερευνητών και ερευνητριών, υποψήφιων<br />

διδακτόρων και δημοσιογράφων, με στόχο τη διασύνδεση<br />

της θεωρίας με την πράξη, όπως και την προώθηση<br />

των νέων τάσεων και προοπτικών του Τουρισμού<br />

σήμερα. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος<br />

Μητροπολίτης Κω και Νισύρου κ. κ. Ναθαναήλ και ο<br />

Δήμαρχος Κω κ. Θεοδόσης Νικηταράς, ο οποίος μεταξύ<br />

άλλων, δήλωσε ότι το νησί διανύει μακρά πορεία τουριστικής<br />

ανάπτυξης. Ο βουλευτής ΝΔ κ. Μάνος Κόνσολας<br />

ανέφερε ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για την τουριστική<br />

βιομηχανία να εστιάσει στην αειφορία, στη βιωσιμότητα<br />

και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,<br />

ενώ η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω, Αντιπρόεδρος<br />

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων – ΠΟΞ<br />

και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και<br />

Προβλέψεων – ΙΤΕΠ κ. Κωνσταντίνα Σβύνου τόνισε την<br />

ανάγκη των συνεργασιών, σημειώνοντας ότι πρέπει να<br />

δοθούν κίνητρα ώστε να επιστρέψουν στον Τουρισμό οι<br />

εργαζόμενοι που εντάχθηκαν σε άλλους κλάδους κατά<br />

την περίοδο της πανδημίας.<br />

Η Κως, όπως είπε, μπορεί να διατηρηθεί στην κορυφή<br />

της τουριστικής ζήτησης και να πετύχει ακόμη καλύτερα<br />

αποτελέσματα, χρειάζεται όμως ακόμη πιο στενή συνεργασία<br />

μεταξύ της Δημοτικής, της Περιφερειακής αρχής<br />

και της Κυβέρνησης.<br />

Ομιλίες και εισηγήσεις για το μέλλον του<br />

ελληνικού Τουρισμού<br />

Η Πρόεδρος της ΕΠΕ.Τ.Α.Δ κ. Τέσσα Δουλκέρη και ο<br />

επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία<br />

και πολιτικός επιστήμονας κ. Γιώργος<br />

Παπούλιας μίλησαν για τον τουριστικό σχεδιασμό στην<br />

Ελλάδα, την ανθεκτικότητα και τις νέες μορφές θεματικού<br />

τουρισμού, η πρώην Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου<br />

καθηγήτρια κ. Ισμήνη Κριάρη για τον πολιτιστικό,<br />

εκπαιδευτικό και ιατρικό Τουρισμό και για το πώς η Κως<br />

μπορεί να εστιάσει σε αυτόν, ενώ ο ομότιμος Καθηγητής<br />

του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας<br />

Πολιτικής Επιστήμης - ΕΕΠΕ - HPSA κ. Δημήτρης Χαραλάμπης<br />

τοποθετήθηκε για τις προϋποθέσεις βιώσιμης<br />

τουριστικής στρατηγικής μπροστά στο τέλος της προβλεψιμότητας<br />

και την απειλή της απροσδιοριστίας. Η επίκουρη<br />

καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. δημοσιογράφος κ. Μαρίνα Ρήγου<br />

μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και την επαυξημένη<br />

πραγματικότητα στον τουρισμό, ενώ ο δημοσιογράφος<br />

και υποψήφιος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου,<br />

κ. Δημήτρης Γκαρτζώνης ανέπτυξε την ανάγκη χάραξης<br />

ενιαίας εθνικής/περιφερειακής στρατηγικής για τον<br />

14


τουρισμό. Ο δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, κ.<br />

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης τοποθετήθηκε για τη συμβολή<br />

της πολιτιστικής πρωτεύουσας στην ανάδειξη του<br />

τουρισμού και πρότεινε την Κω για αυτό το ρόλο. Από την<br />

πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής του University<br />

of the Arts London, κ. Θωμάς Γιάγκογλου μίλησε για τις<br />

αλλαγές ταυτότητας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς<br />

και για τον υπερτουρισμό. Η πρόεδρος της Ένωσης<br />

Ξενοδόχων Κω και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας<br />

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων - ΠΟΞ κ. Κωνσταντίνα Σβύνου<br />

αναφέρθηκε στη διασύνδεση του ξενοδοχειακού κλάδου<br />

με τον πρωτογενή τομέα και η Γ.Γ. και Αντιπρόεδρος της<br />

Ένωσης Ξενοδόχων Κω κ. Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου<br />

μίλησε για την τοπική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα<br />

ως ευκαιρία ανάπτυξης. Η συζήτηση που ακολούθησε<br />

ήταν ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. Οι σύνεδροι<br />

αναφέρθηκαν στα τρέχοντα ζητήματα του νησιού, όπως<br />

το πολεοδομικό και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης,<br />

αλλά και σε προβλήματα της καθημερινότητας που<br />

αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα νησιά.<br />

Καρπενήσι: Το Ευρυτανικό Πρωινό στο<br />

#EUGreenWeek Partner Event<br />

Στο πλαίσιο της δράσης #EUGreenWeek 2023, της<br />

μεγαλύτερης εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής<br />

για το Περιβάλλον, η Ένωση Ξενοδόχων Νομού<br />

Ευρυτανίας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος<br />

Καρπενησίου, ο Δήμος Αγράφων και η ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥ-<br />

ΜΕ ΑΜΚΕ, συνδιοργάνωσαν πολυθεματική εκδήλωση,<br />

το Σάββατο <strong>10</strong> Ιουνίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο<br />

Καρπενησίου, με θέμα: «Περιβάλλον-Πολιτισμός-<br />

Αγροδιατροφή Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό». Η<br />

Ένωση Ξενοδόχων Ευρυτανίας μέσα από τη δράση<br />

αυτή θέλησε να πετύχει την σύνδεση του πρωτογενούς<br />

τομέα παραγωγής με τον τουρισμό. Κύριος στό-<br />

χος ήταν να υπάρξει μια<br />

πρώτη γνωριμία με τους<br />

παραγωγούς, τους μεταποιητές,<br />

τα καταλύματα<br />

και φυσικά με το κοινό.<br />

«Διαπιστώσαμε ότι όλο<br />

και περισσότεροι νέοι της<br />

περιοχής μας στρέφονται<br />

προς τον πρωτογενή<br />

τομέα, καλλιεργώντας και<br />

εκτρέφοντας υψηλής ποιότητας<br />

είδη. Κρέατα, τσάι<br />

του βουνού, τυροκομικά<br />

και γαλακτοκομικά, μέλι<br />

ελάτης, πέστροφες, μπύρα,<br />

ακόμη και ελαιόλαδο είναι μερικά από τα υψηλής<br />

ποιότητας προϊόντα που παράγονται στο Νομό Ευρυτανίας.<br />

Είναι πρώτιστης σημασίας τα τοπικά προϊόντα της<br />

περιοχής μας να μπορέσουν να αναδειχθούν μέσα από<br />

τα ξενοδοχεία της Ευρυτανίας, τα καταστήματα εστίασης<br />

και τα εστιατόρια.<br />

Επιπλέον, να καθιερωθεί το Ευρυτανικό Πρωινό και<br />

να συνδεθεί με το Ελληνικό Πρωινό του Ξενοδοχειακού<br />

Επιμελητηρίου Ελλάδας, δίνοντας την δυνατότητα<br />

σε παραγωγούς και ξενοδόχους να εμπλουτίσουν το<br />

αγοραστικό τους κοινό και να δώσουν προστιθέμενη<br />

αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους», αναφέρει η<br />

Ένωση και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για<br />

τη συμβολή τους.<br />

15


τα νέα των ενώσεων<br />

Συμμετοχή των ξενοδόχων Κορινθίας στο<br />

HyPro4SΤ για τον βιώσιμο Τουρισμό<br />

Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας συμμετέχει ως<br />

εταίρος στο έργο HyPro4SΤ “Sustainable Tourism<br />

Innovation Through Hybrid Project Management” με<br />

στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης έργων<br />

(project management), καθώς και των ψηφιακών,<br />

πράσινων, επιχειρηματικών και δημιουργικών δεξιοτήτων<br />

των διαχειριστών έργων στον τομέα του βιώσιμου<br />

τουρισμού. Παράλληλα, προωθεί τη βελτίωση των<br />

δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της τριτοβάθμιας και δια<br />

βίου εκπαίδευσης σε προηγμένες μεθόδους βιώσιμης<br />

και ψηφιακής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και<br />

της εκπαίδευσης.<br />

Σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους αυτούς μέσω του<br />

σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παράδοσης τμηματικών<br />

επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών<br />

βασισμένων στην μικρομάθηση (micro- learning) για<br />

τη βιώσιμη και υβριδική διαχείριση έργων. Επιπλέον,<br />

προωθεί τη βελτίωση των οριζόντιων δεξιοτήτων που<br />

ανταποκρίνονται άμεσα στις εκπαιδευτικές ανάγκες<br />

των ομάδων-στόχων του έργου.<br />

Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του<br />

2025 και σε αυτό, συμμετέχουν 17 εταίροι από 6<br />

χώρες. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε<br />

με επιτυχία στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο,<br />

με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ένωσης<br />

κ. Σοφία Φιλιππίδη.<br />

Κορινθία: Με τον ΕΟΤ στη Στοκχόλμη για<br />

προσέλκυση της Silver Generation<br />

H Ελλάδα ως ιδανικός τουριστικός προορισμός για<br />

όλο το χρόνο παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία<br />

στην Β2C υπαίθρια εκδήλωση για συνταξιούχους<br />

«Seniordagen 2023», που πραγματοποιήθηκε στην<br />

κεντρική πλατεία Kungsträdgården της Στοκχόλμης, τον<br />

περασμένο Μάιο. Συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ<br />

ήταν και η ΄Ενωση Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας, παρουσιάζοντας<br />

ειδικά θεματικά προϊόντα, όπως ιαματικά<br />

λουτρά και τουρισμό ευεξίας, γαστρονομικό και οινικό<br />

τουρισμό, τουρισμό δραστηριοτήτων.<br />

Πρόκειται για ετήσια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται<br />

από το 2015, αποκλειστικά σχεδιασμένη για το εξειδικευμένο<br />

κοινό των συνταξιούχων της Σουηδίας (Silver<br />

Generation), το οποίο ανέρχεται σε 2.000.000 άτομα περίπου<br />

και οι οποίοι κατέχουν κατά προσέγγιση το 70%<br />

του διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας.<br />

Σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των<br />

επισκεπτών, που σύμφωνα με τους διοργανωτές ανήλθε<br />

σε περίπου 25.000 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων<br />

ήταν ηλικίας άνω των 60+ (συνταξιούχοι).<br />

Οι περισσότεροι εξ αυτών ταξιδεύουν έως και 3 φορές<br />

τον χρόνο καθώς διαθέτουν ελεύθερο χρόνο αλλά και<br />

ανάλογο εισόδημα εισόδημα. Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό<br />

των επισκεπτών έδειξε ενδιαφέρον για νέους προορισμούς,<br />

χωρίς συνωστισμό, όπου θα έχουν τη δυνατότητα<br />

-πέρα από την θάλασσα και τον ήλιο- να απολαύ-<br />

σουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας κοντά στη φύση<br />

(π.χ. προορισμοί για Hiking, Gastonomy, Wellness κ.λ.π.).<br />

Κατά τη διάρκεια του event πραγματοποιήθηκε από τον<br />

ΕΟΤ η παρουσίαση της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού<br />

διακοπών, καθώς και της Κορινθίας και της Κεντρικής<br />

Μακεδονίας, με έμφαση στην τοπική γαστρονομία,<br />

τον ιαματικό τουρισμό και άλλες δραστηριότητες θεματικού<br />

τουρισμού. Την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας και<br />

τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου εκπροσώπησαν η<br />

Πρόεδρος κ. Σοφία Φιλιππίδη Σοφία, ο Ταμίας κ. Αλκιβιάδης<br />

Δρίτσας και το Μέλος κ. Αναστασία Σιαγγανά.<br />

16


τα νέα των ενώσεων<br />

Ανοίγει τα φτερά του και προς την Ιταλία το<br />

Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων<br />

Φτερά προς νέους προορισμούς ανοίγει το Διεθνές Αεροδρόμιο<br />

των Ιωαννίνων με την έναρξη απευθείας πτήσεων<br />

charter, που θα το συνδέουν με το Μπάρι και την Κατάνια<br />

της Ιταλίας. Τα ανοίγματα σε περισσότερες τουριστικές<br />

αγορές αποδίδουν καρπούς και μετά από την έναρξη πτήσεων<br />

από και προς το Ισραήλ, τη Σουηδία και τη Δανία, σειρά<br />

παίρνει η Ιταλία. Έτσι, από τις 22 Ιουλίου 2023 και μέχρι<br />

τις 9 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο αεροσκάφος της<br />

εταιρείας Sky Alps θα εκτελεί τις εν λόγω πτήσεις στο αεροδρόμιο<br />

Ιωαννίνων με άφιξη από την Κατάνια στις <strong>10</strong>:25<br />

το πρωί και αναχώρηση για το Μπάρι στις 11:15. Αντίστοιχα,<br />

στις 14:25 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας το αεροπλάνο<br />

θα επιστρέφει από το Μπάρι στα Ιωάννινα και θα αναχωρεί<br />

για την Κατάνια στις 15:15. Οι πτήσεις θα εκτελούνται για<br />

λογαριασμό ιταλικού τουριστικού πρακτορείου.<br />

Ισχυροί οι δεσμοί Ελλάδας – Ιταλίας<br />

Η σύνδεση της Ιταλίας με την Ελλάδα είναι μακραίωνη<br />

με τις επιρροές να είναι πολύπλευρες και αμφίδρομες,<br />

παραμένοντας ζωντανές με το πέρασμα του χρόνου.<br />

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιρροών είναι, μεταξύ<br />

άλλων, η αρχιτεκτονική των Επτανήσων και η ελληνική<br />

διάλεκτος Griko, που ομιλείτε μέχρι σήμερα σε περιοχές<br />

της Κάτω Ιταλίας. Στοιχεία όπως αυτά κρατούν συνδεμένους<br />

τους δύο πολιτισμούς, διατηρώντας μεγάλο το<br />

ενδιαφέρον Ελλήνων και Ιταλών για ταξίδια μεταξύ των<br />

δύο χωρών. Η νέα αυτή αεροπορική σύνδεση μπορεί να<br />

αποτελέσει την αρχή για καινούργια τουριστικά πακέτα,<br />

με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της Ηπείρου γενικότερα<br />

και των Ιωαννίνων ειδικότερα, περιλαμβάνοντας<br />

το δημοφιλές δίπτυχο βουνό-θάλασσα. Ενδεικτικά, θα<br />

μπορούσαν να περιλαμβάνουν διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα<br />

( κατ’ εξοχήν προορισμό city break), στους δημοφιλείς<br />

ορεινούς προορισμούς του Νομού, καθώς και στις<br />

κοσμοπολίτικες παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου.<br />

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ<br />

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου<br />

του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων<br />

- ΙΝΣΕΤΕ, όσον αφορά την δυναμικότητα στη<br />

διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Ηπείρου,<br />

στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η Ιταλία (+38,0%)<br />

από 50,3 χιλιάδες επισκέπτες το 2016 σε 69,4 χιλιάδες<br />

το 2019. Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την<br />

ανάλυση, το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων προέρχεται<br />

από την Γερμανία, ενώ ακολουθεί η Αλβανία, το Ηνωμένο<br />

Βασίλειο και η Ιταλία. Συνολικά σχεδόν ένα στα δύο<br />

ευρώ εισπράξεων στην Περιφέρεια Ηπείρου προέρχονται<br />

από επισκέπτες των παραπάνω χωρών. Η μέση δαπάνη<br />

ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,6% την περίοδο<br />

εξέτασης, με υψηλότερη αύξηση των επισκεπτών από<br />

την Ιταλία (+20,2%).<br />

18


Ικανοποίηση από την ΕΞΝΙ για την απευθείας<br />

σύνδεση Ιωάννινα – Τελ Αβίβ<br />

Διαθέσιμες είναι πλέον στην ιστοσελίδα της εταιρείας<br />

Aegean οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τελ Αβίβ και Ιωαννίνων,<br />

έτσι ώστε όποιος το επιθυμεί, να μπορεί να κλείσει<br />

άμεσα και εύκολα τα εισιτήριά του.<br />

Μέχρι το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιούνται<br />

δύο πτήσεις την εβδομάδα από και προς το Τελ Αβίβ (Τετάρτη<br />

και Σάββατο), καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση<br />

για τους Ισραηλινούς τουρίστες, για τους οποίους<br />

άλλωστε ο Νομός των Ιωαννίνων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής<br />

ως προορισμός. Παράλληλα, θα καταστεί πολύ πιο<br />

εύκολη, γρήγορη και οικονομική η μετάβαση στο Ισραήλ<br />

για τους κατοίκους της Ηπείρου αλλά και όλης της Δυτικής<br />

Ελλάδας.<br />

Το Ισραήλ και ιδιαίτερα οι Άγιοι Τόποι προσελκύουν επισκέπτες<br />

από όλη την υφήλιο και φυσικά και από την Ελλάδα.<br />

Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων εκφράζει<br />

την ικανοποίησή της για την έναρξη των απευθείας πτήσεων<br />

από και προς το Ισραήλ, επισημαίνοντας για ακόμα<br />

μία φορά τον ουσιαστικό ρόλο του Διεθνούς Αεροδρομίου<br />

των Ιωαννίνων στην ανάπτυξη του τουρισμού και της<br />

οικονομίας στην περιοχή μας.<br />

ες για τον προορισμό «Ιωάννινα», τα<br />

αξιοθέατα και τις ιδανικές τουριστικές<br />

δραστηριότητες. Οι αεροπορικές εταιρίες<br />

που αναλαμβάνουν τη μεταφορά των<br />

τουριστών είναι η SAS και η Atlantic<br />

Airways.<br />

Ιωάννινα: «Άνοιγμα» στην σκανδιναβική<br />

αγορά με την Apollo<br />

Ένα ακόμα βήμα στην τουριστική αγορά των σκανδιναβικών<br />

χωρών έγινε για τα Ιωάννινα με την συμπερίληψη<br />

τους στους προτεινόμενους προορισμούς της<br />

ταξιδιωτικής εταιρείας Apollo που διοργανώνει ταξίδια<br />

σε όλον τον κόσμο, διακινώντας περίπου 1 εκατομμύριο<br />

επιβάτες ετησίως. Μετά τα Ζαγοροχώρια, η Apollo,<br />

πλέον περιλαμβάνει και τα Ιωάννινα στην επίσημη<br />

ιστοσελίδα της, παρουσιάζοντας τον προορισμό στους<br />

πελάτες της, προτείνοντας τουριστικά πακέτα. Στην<br />

ιστοσελίδα της Apollo δίνονται βασικές πληροφορί-<br />

«Αυθεντική» Ελλάδα τα Ιωάννινα<br />

Τα Ιωάννινα παρουσιάζονται ως μια<br />

«αυθεντική» πλευρά της Ελλάδας με<br />

παραδοσιακή κουζίνα, νυχτερινή ζωή,<br />

φυσική ομορφιά, ιστορικά και πολιτιστικά<br />

μνημεία. Προτείνονται επισκέψεις<br />

στη λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι της,<br />

στο Κάστρο των Ιωαννίνων, το Σπήλαιο<br />

Περάματος, στο Αρχαίο Θέατρο<br />

της Δωδώνης, τα μουσεία της περιοχής<br />

κ.ά. Για τους πιο περιπετειώδεις επισκέπτες προτείνεται<br />

να δοκιμάσουν υδάτινα σπορ στη λίμνη Παμβώτιδα και<br />

εξορμήσεις για eχtreme sports στον ορεινό όγκο του<br />

νομού. Αναφέρεται ακόμη η εγγύτητα με τα όμορφα<br />

χωριά της περιοχής αλλά και με τα παράλια της Ηπείρου,<br />

για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την περιοχή<br />

νοικιάζοντας αυτοκίνητο. Τέλος, συστήνονται ορισμένα<br />

ξενοδοχεία για διαμονή και αναφέρονται οι παροχές<br />

τους. Πέρα από την παρουσίαση του προορισμού, δίνεται<br />

η δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να<br />

οργανώσουν το ταξίδι τους κλείνοντας πτήση και διαμονή<br />

ή να κάνουν συνδυαστικά πακέτα.<br />

19


τα νέα των ενώσεων<br />

Για δεύτερη χρονιά το «Παρατηρητήριο<br />

Χαλκιδική» από την Ένωση Ξενοδοχείων και<br />

το ΙΤΕΠ<br />

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου τοπικού Παρατηρητηρίου<br />

για την παρακολούθηση των επιδόσεων<br />

των ξενοδοχείων της Χαλκιδικής κατά την τουριστική σεζόν<br />

του 2022 και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων<br />

στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής,<br />

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση<br />

της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών<br />

και Προβλέψεων - Ι.Τ.Ε.Π. του Ξ.Ε.Ε. και για το 2023. Η<br />

φετινή έρευνα γίνεται σε μηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει<br />

το χρονικό περιθώριο για τη συγκέντρωση ικανοποιητι-<br />

κού δείγματος για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών και<br />

αξιόπιστων συμπερασμάτων. Η έρευνα θα αφορά στο<br />

7μηνο Απριλίου-Οκτωβρίου 2023 και πραγματοποιείται<br />

με την αποστολή ενός πολύ σύντομου ερωτηματολογίου<br />

με 2-3 ερωτήσεις για τα βασικά ξενοδοχειακά μεγέθη.<br />

Στην πορεία, το ερωτηματολόγιο θα εμπλουτιστεί και με<br />

1-2 νέες ερωτήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και την εκάστοτε<br />

συγκυρία. Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Γενικός<br />

Διευθυντής του ΙΤΕΠ κύριος Γιώργος Πετράκος - Καθηγητής<br />

Ποσοτικών Μεθόδων και Η/Υ στο τμήμα Δημόσιας<br />

Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και η<br />

οικονομολόγος κυρία Πανούση, Μέλος της ερευνητικής<br />

ομάδας.<br />

20


2


τα νέα των ενώσεων<br />

ΕΞΑΑΑ: Συνεχίζονται στην Αθήνα οι δράσεις<br />

«Οι Πέτρες Μιλούν»<br />

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου<br />

η πρεμιέρα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο<br />

Η πολύ επιτυχημένη πολιτιστική δράση της Ένωσης Ξενοδόχων<br />

Αθηνών, Αττικής & Αργοσαρωνικού – ΕΞΑΑA,<br />

«Οι πέτρες μιλούν», έκανε πρεμιέρα στο Εθνικό Αρχαιολογικό<br />

Μουσείο και συνεχίζεται τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.<br />

Εκατοντάδες επισκέπτες του Μουσείου, όλων των εθνικοτήτων,<br />

αλλά και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα<br />

Σακελλαροπούλου, παρακολούθησαν τα πολιτιστικά<br />

δρώμενα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την<br />

ευφάνταστη μίξη λόγου, μουσικής και αρχαιοελληνικού<br />

πνεύματος, σε ένα περιβάλλον διαποτισμένο από το κάλλος<br />

και την ακτινοβολία της αρχαιοελληνικής τέχνης.<br />

Όπως αποδείχθηκε, η κλασική πολιτιστική κληρονομιά<br />

μας μπορεί να αναδειχθεί με πρωτότυπο και σύγχρονο<br />

τρόπο, αποτελώντας εκ νέου πηγή έμπνευσης, εκπαίδευσης<br />

και ψυχαγωγίας για τους επισκέπτες της Αθήνας.<br />

Φέτος είναι η τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται η δράση<br />

«Οι πέτρες μιλούν» από την ΕΞΑΑΑ.<br />

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να φέρει τους<br />

χιλιάδες επισκέπτες της Αθήνας σε επαφή με τη λάμ-<br />

22


ψη της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας<br />

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε<br />

κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους και<br />

μουσεία της πόλης. Ο λόγος σπουδαίων<br />

ποιητών, φιλοσόφων και ιστορικών, όπως<br />

ο Όμηρος, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο<br />

Σοφοκλής, ο Αριστοφάνης, και ο Θουκυδίδης<br />

ζωντανεύει από νέους ηθοποιούς<br />

σε ένα είδος θεατρικών δρώμενων,<br />

σκηνοθετημένων ειδικά για τις απαιτήσεις<br />

του εκάστοτε χώρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει<br />

η Έφη Θεοδώρου, καλλιτεχνική<br />

διευθύντρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, και τη<br />

μουσική ο Νίκος Πλάτανος. Ερμηνεύουν<br />

νέοι ηθοποιοί, απόφοιτοι της δραματικής<br />

σχολής «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη.<br />

Η κάθε δράση έχει διάρκεια δύο ώρες<br />

και παρουσιάζεται σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (Νέα<br />

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά), συνοδεία «ζωντανής» μουσικής.<br />

Σημειώνεται ότι το όλο εγχείρημα έχει καθαρά μη<br />

κερδοσκοπικό χαρακτήρα, χωρίς εισιτήριο ή άλλη υποχρέωση,<br />

με ελεύθερη παρακολούθηση από όλους.<br />

Το μόνο όφελος είναι η πολιτιστική ανάδειξη και τουριστική<br />

ανάπτυξη της Αθήνας. Η δράση υλοποιείται με την<br />

υποστήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος<br />

Βενιζέλος» και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.<br />

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της<br />

Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΕΟΤ, του<br />

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου – ΞΕΕ και της Πανελλήνιας<br />

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων – ΠΟΞ. Χορηγός επικοινωνίας<br />

είναι η ΕΡΤ Α.Ε.<br />

Νέα Ένωση – Μέλος της ΠΟΞ με έδρα το<br />

Ναύπλιο<br />

Επανασυστάθηκε και επανήλθε δυναμικά η Ένωση<br />

Ξενοδόχων Ναυπλίου, αλλάζοντας τον τουριστικό<br />

χάρτη του προορισμού, δημιουργώντας μια νέα ισχυρή<br />

συμμαχία στον κλάδο της Φιλοξενίας. Το νέο Δ.Σ. έχει<br />

Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Μωριάτη, Αντιπρόεδρο την<br />

κ. Μαρία Ελένη Δρούζα, Γραμματέα τον κ. Αναστάσιο<br />

Ηλιάδη, Ταμία τον κ. Μιχάλη Λάμπρου και Μέλος τον κ.<br />

Κωνσταντίνο Σαλεσιώτη.<br />

Επίσης, από τον περασμένο Μάιο, η Ένωση Ξενοδόχων<br />

Ναυπλίου – Ε.ΞΕ.ΝΑ εντάχθηκε ως Μέλος στην «οικογένεια»<br />

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων –<br />

ΠΟΞ, με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση των διάφορων<br />

προβλημάτων που απασχολούν τον τουριστικό τομέα<br />

και ιδιαίτερα τον ξενοδοχειακό κλάδο.<br />

23


advertorial<br />

Dahua<br />

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ<br />

ΠΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΎΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ<br />

Αξιοπιστία, υψηλό performance και μοναδική ποιότητα<br />

κατασκευής είναι τα κύρια χαρακτηριστικά<br />

για τα οποία διακρίνεται η Dahua, μια εταιρεία<br />

που δίνει μεγάλη έμφαση στην ιδιαίτερη και φιλική σχέση<br />

που αναπτύσσει με τους χρήστες των προϊόντων της! Η<br />

65 ιντσών smart TV, LTV65-SA400 ενσωματώνει την<br />

αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας, δίνοντας σε κάθε<br />

LTV65-SA400<br />

χρήστη μια TV που έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη διαφορά!<br />

Μια Smart TV θα πρέπει να δένει με τον χώρο, αποτελώντας<br />

ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διακόσμησης,<br />

και η πρόταση της Dahua αποτελεί ένα μικρό τεχνολογικό<br />

κομψοτέχνημα, το οποίο ο επισκέπτης δεν χορταίνει να<br />

θαυμάζει! Ο elegant και ultra κομψός σχεδιασμός της,<br />

την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο όμορφες τηλεοράσεις<br />

της αγοράς, καθώς έρχεται με σχεδόν ανύπαρκτα bezels<br />

(borderless design), με το ultra-slim boy να ξεχωρίζει. Η<br />

εξωτερική της φινέτσα, σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζει<br />

τις δυνατότητες της, καθώς η LTV65-SA400 έχει σχεδιαστεί<br />

για να προσφέρει unique επιδόσεις στο νευραλγικό<br />

κομμάτι της ποιότητα στην εικόνα!<br />

Έτσι λοιπόν, η LTV65-SA400 έρχεται με μια φανταστική<br />

εικόνα ανάλυσης 4K 3840x2160 pixels, η οποία προσφέρει<br />

ρεαλιστική απόδοση χρωμάτων και μοναδικό contrast<br />

(ratio 1300:1), και εντυπωσιακά HDR επίπεδα υψηλής φωτεινότητας,<br />

βγάζοντας 1.07 δισεκατομμύρια χρώματα με<br />

refresh rate στα 60Hz. Παράλληλα, η πρόταση της Dahua<br />

διαθέτει 178 μοίρες wide angle στον κάθετο και οριζόντιο<br />

άξονα, που σημαίνει μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής<br />

περιεχομένου. Έτσι οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν<br />

καλύτερα τις αγαπημένες τους ταινίες ή σειρές στο Netflix,<br />

με το χρόνο απόκρισης να ανέρχεται στα 6ms (αποτρέπει


το ενοχλητικό ghosting και τις παραμορφώσεις).<br />

Βέβαια δεν είναι μόνο η εικόνα που είναι πραγματικά κορυφαία,<br />

αλλά και o ήχος! Αυτό συμβαίνει γιατί η LTV65-<br />

SA400 διαθέτει δύο ηχεία ισχύος 8W το καθένα, που υποστηρίζουν<br />

την τεχνολογία Dolby, η οποία εξουδετερώνει<br />

το θόρυβο, με το ηχητικό αποτέλεσμα να διακρίνεται για<br />

την πιστότητα και για την «crystal-clear» απόδοση.<br />

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της LTV65-<br />

SA400 αφορά και στις δυνατότητες που προσφέρει το<br />

λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 9), με την λύση<br />

της Dahua να χαρίζει ξεχωριστή διασκέδαση και ευκολία<br />

στη χρήση. Ενδεικτικό είναι ότι οι πελάτες μπορούν να<br />

ανακαλύψουν άπειρο περιεχόμενο, ενώ με τον Google<br />

Assistant μπορούν να ελέγξουν την τηλεόραση με ένα<br />

πλήθος από φωνητικές εντολές για ακόμη μεγαλύτερη<br />

άνεση. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πιέσουν το<br />

voice button στο remote control και απλώς να μιλήσουν!<br />

Μία από τις ξεχωριστές δυνατότητες της ποιοτικής Smart<br />

TV της Dahua είναι ότι μπορεί να αναπαραγάγει περιεχόμενο<br />

κυριολεκτικά από… παντού! Συγκεκριμένα, μέσω<br />

της ενσωματωμένης τεχνολογίας Chromecast οι πελάτες<br />

μπορούν με on-the-fly τρόπο να προβάλλουν περιεχόμενο<br />

από την τηλεόραση, το tablet ή το laptop τους, σε<br />

χρόνο dt! Το εν λόγω feature τους δίνει τη δυνατότητα να<br />

προβάλλουν όλες τις αγαπημένες τους ταινίες, σειρές,<br />

apps, games γρήγορα και απλά!<br />

Η LTV65-SA400 της Dahua ενσωματώνει τόσα πολλά<br />

state-of-the art χαρακτηριστικά που πρόκειται να ανοίξετε<br />

το παράθυρό των επισκεπτών σας σε έναν κόσμο<br />

απέραντης ποιότητας, επιτρέποντας τους<br />

να εξερευνήσουν έναν γαλαξία άπειρων<br />

πιθανοτήτων!<br />

κρίνονται ως ιδανικές λύσεις για εκδηλώσεις και συνέδρια<br />

που ίσως χρειαστεί να φιλοξενήσετε στους εξωτερικούς<br />

χώρους του ξενοδοχείου σας.<br />

Ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε, οι διαστάσεις<br />

κυμαίνονται από 50 εκατοστά μέχρι 1 μέτρο για το κάθε<br />

panel, με τη δυνατότητα βεβαίως να ενώσετε πολλά μαζί,<br />

ώστε να συνθέσετε μία ακόμα μεγαλύτερη ενιαία οθόνη.<br />

Η κατασκευή τους είναι επί το πλείστον από αλουμίνιο,<br />

κάτι που βοηθάει αισθητά στην πιο γρήγορη αποβολή της<br />

θερμότητας, η οποία αναπόφευκτα παράγεται με την πολύωρη<br />

χρήση. Το αλουμίνιο, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση<br />

IP68 για το εμπρόσθιο μέρος και IP66 για το πίσω,<br />

βοηθούν επίσης στην αντοχή της συσκευής, τόσο κατά την<br />

έκθεση στα στοιχεία της φύσης, όσο και γενικά στη φθορά<br />

του χρόνου.<br />

Το κάθε panel έχει πάχος 75-77 χιλιοστά, και βάρος 8-33<br />

κιλά, ανάλογα με το μοντέλο, ώστε η μεταφορά τόσο για<br />

εγκατάσταση όσο και για αποθήκευση, να είναι εφικτή «με<br />

τα χέρια» στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να απαιτείται<br />

ειδικός εξοπλισμός ανύψωσης. Η τεχνολογία LED<br />

με δυνατότητα ακριβούς παροχής ηλεκτρικού φορτίου σε<br />

κάθε σημείο ξεχωριστά, προσφέρει μεγάλη φωτεινότητα,<br />

εξαιρετική πιστότητα, ενώ επιτυγχάνει πάνω από 30%<br />

εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, το κάθε panel είναι<br />

κατασκευασμένο έτσι ώστε η συντήρηση και η επισκευή<br />

του να γίνεται πολύ εύκολα. Η σειρά PH περιλαμβάνει συνολικά<br />

7 μοντέλα, ανάμεσα στα οποία σίγουρα θα βρείτε<br />

αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.<br />

Η Dahua όμως διαθέτει και εντυπωσιακές<br />

λύσεις για οθόνες σε εξωτερικούς χώρους,<br />

με την κορυφαία σειρά PH. Πρόκειται για<br />

μεγάλα panels σταθερής εγκατάστασης,<br />

με τη δυνατότητα να προβάλλουν εικόνα<br />

σε έκταση μεγάλων διαστάσεων. Έτσι<br />

DHI-PHRIA2.61-SH<br />

General Indoor Rental LED<br />

DHI-PHROA3.91-MH<br />

General Outdoor Rental LED


συνέντευξη<br />

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ<br />

«Ο διεθνής ανταγωνισμός<br />

δε θα μας επιτρέψει κανέναν εφησυχασμό»<br />

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου<br />

«Όλοι οι προορισμοί, μεγάλοι ή μικροί,<br />

ανερχόμενοι ή καθιερωμένοι, έχουν<br />

ανάγκη διαχείρισης. Αυτό είναι άλλωστε<br />

το στοίχημα για τον τουρισμό την<br />

επόμενη μέρα» δηλώνει στο <strong>Greek</strong><br />

<strong>Hotelier</strong> ένα από τα πλέον έμπειρα<br />

στελέχη με θητεία σε θέσεις «κλειδιά», η<br />

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Marketing Greece<br />

κυρία Ιωάννα Δρέττα. Μεταξύ άλλων,<br />

πρώην Υπουργός Τουρισμού στην<br />

υπηρεσιακή κυβέρνηση Σαρμά και πρώην<br />

Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing<br />

Greece, η κυρία Δρέττα γνωρίζει καλά<br />

τον κλάδο και αναλύει τα σημερινά του<br />

δεδομένα. Αναφέρεται στις προκλήσεις<br />

που αντιμετωπίζει ο τουρισμός και<br />

εκφράζει την αισιοδοξία ότι η χρονιά θα<br />

κλείσει θετικά για τη χώρα μας.<br />

Κυρία Δρέττα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε,<br />

όταν τον περασμένο Μάιο σας πρότειναν να αναλάβετε<br />

το Υπουργείο Τουρισμού στην υπηρεσιακή Κυβέρνηση<br />

Σαρμά και τι ήταν αυτό που σας έκανε τελικά να<br />

πείτε το ναι;<br />

Θεώρησα πως είναι εξαιρετικά τιμητικό και για μένα προσωπικά,<br />

μία επιβεβαίωση της δουλειάς που έχω κάνει<br />

όλα τα χρόνια στον τουρισμό, αλλά και για τον ιδιωτικό<br />

τομέα γενικότερα, δεδομένου πως είναι η πρώτη φορά<br />

που ένα στέλεχος του τουρισμού παίρνει αυτή τη θέση.<br />

Αυτή ήταν και η αίσθηση που έλαβα από τα μηνύματα<br />

των ανθρώπων του τουρισμού ανά την Ελλάδα. Είμαι<br />

χαρούμενη και περήφανη που είχα την ευκαιρία να προσφέρω<br />

στη χώρα μου με αυτόν τον τρόπο.<br />

Η εμπειρία σας στο τιμόνι της Marketing Greece σε<br />

τι διαφέρει από την εμπειρία που αποκομίσατε στην<br />

κεφαλή του υπουργείου Τουρισμού; Έχουν ο ιδιωτικός<br />

και ο δημόσιος Τομέας την ίδια αντίληψη σχετικά με τις<br />

δυνατότητες και τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού;<br />

Η εμπειρία μου στο ΣΕΤΕ από το 2015 έως σήμερα, στη<br />

Marketing Greece τα τελευταία 6 χρόνια ως Διευθύνουσα<br />

Σύμβουλος, αλλά και η εμπειρία από τη θητεία μου<br />

ως διευθύντρια του γραφείου της Υπουργού Τουρισμού<br />

26


«Όλοι οι ανταγωνιστές μας στη<br />

Μεσόγειο έχουν επανέλθει πολύ<br />

δυναμικά, άρα δε θα πρέπει να μας<br />

ξενίζουν και αντιφατικά μηνύματα<br />

που μπορεί να ακουστούν μέσα<br />

στο καλοκαίρι από διαφορετικούς<br />

προορισμούς»<br />

Όλγας Κεφαλογιάννη 2012-2015, με έχουν βοηθήσει<br />

να έχω μία ολοκληρωμένη άποψη για τον τουρισμό,<br />

σταθμισμένη με τις διαφορετικές οπτικές πολλών διαφορετικών<br />

πλευρών. Πιστεύω πως υπάρχει μία πλατιά συμμαχία<br />

ανθρώπων από το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό<br />

τομέα, που έχουν κοινή ανάγνωση των ζητημάτων του<br />

τουρισμού. Και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Αποτελεί<br />

τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να κτιστεί κάθε θετική<br />

αλλαγή του ελληνικού τουρισμού.<br />

Οι συναρμοδιότητες είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα<br />

που έχουν επισημάνει όλοι οι φορείς του Τουρισμού<br />

για το αρμόδιο Υπουργείο. Το αντιμετωπίσατε κι εσείς;<br />

Τι πρέπει να γίνει για να αποκτήσει την αυτονομία του;<br />

Θεωρώ πολύ εγωιστικό να θεωρούμε, ως τομέας, πως το<br />

Υπουργείο Τουρισμού θα νομοθετεί μόνο του ζητήματα<br />

που αποτελούν κεντρικές αρμοδιότητες άλλων υπουργείων.<br />

Είναι δυνατόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος να πάψει<br />

να ρυθμίζει τη χωροταξία; Ή το Μεταφορών να πάψει να<br />

ασχολείται με τις αερομεταφορές; Το Ναυτιλίας με την<br />

ακτοπλοΐα; Με την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σημαντικός<br />

κρίκος της αλυσίδας, αν όχι ο σημαντικότερος, θεωρούμε<br />

πως το Υπουργείο Τουρισμού θα διοικήσει μόνο του<br />

τους προορισμούς; Από τη φύση του ο τουρισμός εμπλέκει<br />

άμεσα ή έμμεσα διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, συνεπώς<br />

ο Υπουργός Τουρισμού θα πρέπει να συνεργάζεται<br />

με πολλούς άλλους υπουργούς αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση.<br />

Ένας Υπουργός Τουρισμού που γνωρίζει τον<br />

τομέα, είτε είναι τεχνοκράτης είτε πολιτικός, γνωρίζει πολύ<br />

καλά πως τις αρμοδιότητές του πρέπει να τις δει υπερβατικά<br />

και συνθετικά. Αλλιώς δε θα μπορέσει να κάνει τίποτα.<br />

Μπορούν τα μικρά νησιά και οι προορισμοί της άγονης<br />

γραμμής να κάνουν τη διαφορά στο ελληνικό τουριστικό<br />

προϊόν; Και πως θα το πετύχουν;<br />

Είναι γεγονός πως η αυθεντικότητα, που ακόμα σήμερα<br />

αποτελεί στοιχείο των προορισμών που δεν είναι αναπτυγμένοι,<br />

είναι ζητούμενη από πολλούς ταξιδιώτες όλου<br />

του εύρους της καταναλωτικής δύναμης. Ταυτόχρονα<br />

όμως, πρέπει να συνειδητοποιούμε, πως αυτοί ακριβώς<br />

οι προορισμοί «της άγονης γραμμής» είναι που κινδυνεύουν<br />

περισσότερο από τον επιπλέον φόρτο, αν δεν έχουν<br />

ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα στη λειτουργία τους. Αυτό<br />

που θέλω να πω είναι πως όλοι οι προορισμοί, μεγάλοι<br />

ή μικροί, ανερχόμενοι ή καθιερωμένοι, έχουν ανάγκη<br />

διαχείρισης. Αυτό είναι άλλωστε το στοίχημα για τον τουρισμό<br />

την επόμενη μέρα.<br />

Σε ποιους παράγοντες οφείλεται κατά τη γνώμη σας η<br />

ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, καθώς, παρά<br />

τις κρίσεις, με εντονότερη αυτή της πανδημίας, καταφέρνει<br />

όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να εκπλήσσει<br />

με τους ρυθμούς ανάκαμψής του;<br />

Κατά τη γνώμη μου, ο τουρισμός αναπτύχθηκε τόσο στη<br />

χώρα μας, όχι γιατί υπήρξε κάποιο συνεκτικό σχέδιο που<br />

ακολουθήθηκε, αλλά γιατί ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία<br />

μας. Από εκεί προκύπτει κυρίως η ανθεκτικότητά του, από<br />

27


συνέντευξη<br />

«Η άμβλυνση της εποχικότητας<br />

είναι μία αργή και δύσκολη<br />

διαδικασία που αφορά ολόκληρο το<br />

οικοσύστημα του τουρισμού και το<br />

κράτος μέσα σε αυτό»<br />

τους ανθρώπους του. Τα τελευταία δε χρόνια, βλέπουμε<br />

πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες προσπάθειες γύρω<br />

μας που θαυμάζουμε. Είχα τη χαρά να συνομιλήσω με 14<br />

τέτοιες προσπάθειες από όλο το φάσμα της δραστηριότητας<br />

του τουρισμού, κατά τη διάρκεια της θητείας μου,<br />

για να συμβολίσω ακριβώς αυτό. Τη σπουδαία δουλειά<br />

που κάνουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Ταυτόχρονα, ο<br />

ελληνικός τουρισμός, το προϊόν δηλαδή, από το 2013<br />

έχει κάνει άλματα ανάπτυξης. Έχει βελτιωθεί ουσιαστικά,<br />

με ουραγούς τις δημόσιες υποδομές. Πλην αεροδρομίων<br />

που διοικούνται ιδιωτικά, στις περισσότερες δημόσιες<br />

υποδομές, από τα δίκτυα νερού/αποχέτευσης, τη διαχείριση<br />

απορριμμάτων, έως μικρότερες και ελαφριές υποδομές<br />

όπως στέγαστρα για την προστασία από τον ήλιο σε<br />

λιμάνια, πλατείες και πεζοδρόμια, το κράτος έχει πολλή<br />

δουλειά να κάνει. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Προκύπτει και<br />

από τις έρευνες σε όσους επισκέφτηκαν την χώρα.<br />

Πρόσφατα δηλώσατε ότι φέτος ο ελληνικός τουρισμός<br />

οδεύει σε νέα άνοδο των μεγεθών του. Ποιες είναι<br />

οι αγορές που πρωταγωνιστούν αυτό το καλοκαίρι;<br />

Έχουμε αλλαγές ως προς το “μωσαϊκό” της σεζόν;<br />

Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της<br />

Ελλάδος για το πρώτο τετράμηνο του 2023, δείχνουν αύξηση<br />

στα έσοδα 16% σε σχέση με το 2019, έτος απόλυτου<br />

ρεκόρ εσόδων του τουρισμού, και όλα τα στοιχεία που<br />

έχουμε στα χέρια μας δείχνουν πως η χρονιά θα κλείσει<br />

θετικά. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχικές πολύ θετικές προβλέψεις,<br />

είχαν πάντα την υποσημείωση της εξακολουθητικά<br />

αρνητικής διεθνούς γεωπολιτικής συγκυρίας, αλλά και<br />

την πιθανότητα αρνητικής επίδρασης του πληθωρισμού<br />

στην αγοραστική δύναμη και άρα στις επιλογές των δυνατών<br />

μας ευρωπαϊκών αγορών. Όλοι οι ανταγωνιστές μας<br />

στη Μεσόγειο έχουν επανέλθει πολύ δυναμικά, άρα δε θα<br />

πρέπει να μας ξενίζουν και αντιφατικά μηνύματα που μπορεί<br />

να ακουστούν μέσα στο καλοκαίρι από διαφορετικούς<br />

προορισμούς. Ένα είναι το βέβαιο, πως θα πρέπει πάντα<br />

να θυμόμαστε πως οι μεγάλες προκλήσεις της χώρας<br />

είναι η διαχείριση των προορισμών και κυρίως εκείνων<br />

που έχουν αυξημένες ροές τουριστών, η σχέση ποιότητας<br />

και τιμής των υπηρεσιών, η εύρεση προσωπικού για<br />

πολλές διαφορετικές θέσεις, η διαχείριση του αυξημένου<br />

κόστους για τις επιχειρήσεις και τελικά το να φύγουν<br />

ικανοποιημένοι οι περίπου 30 εκ. τουρίστες που έρχονται<br />

στη χώρα μας με μία πολύ μεγάλη προσδοκία.<br />

Κεντρική προτεραιότητα για τους ανθρώπους του ελληνικού<br />

Τουρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Πόσο<br />

κοντά ή πόσο μακριά βρίσκεται αυτός ο στόχος;<br />

Είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος αλλά απολύτως<br />

αναγκαίος. Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές για τους<br />

διαφορετικούς προορισμούς. Το ίδιο και οι ευκαιρίες που<br />

διαγράφονται μπροστά. Θα έλεγα πως το πρώτο απαιτούμενο<br />

βήμα είναι η καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων<br />

από όλους τους εμπλεκόμενους, οι συμφωνία σε<br />

κοινούς στόχους και η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη<br />

ανά προορισμό ανάλογα με τους στόχους. Αυτό απαιτεί<br />

στενή και ουσιαστική συνεργασία όλων και τεχνοκρατική<br />

προσέγγιση των θεμάτων, βασισμένη σε στοιχεία και<br />

μελέτες και όχι εντυπώσεις. Ο διεθνής ανταγωνισμός δε<br />

θα μας επιτρέψει κανένα εφησυχασμό.<br />

28


συνέντευξη<br />

«Ο Γιάννης Ρέτσος υπηρέτησε με<br />

προσήλωση όλα αυτά τα χρόνια<br />

τον τουρισμό, χωρίς να υπολογίσει<br />

προσωπικό κόστος και πάντα πιστός<br />

στις αρχές και τις αξίες του»<br />

Σημαντική στιγμή για το ΣΕΤΕ που μετά από έξι χρόνια<br />

εξαιρετικά επιτυχημένης προεδρίας, ο πρώην Πρόεδρος<br />

κ. Γιάννης Ρέτσος παρέδωσε τη σκυτάλη στον<br />

νέο Πρόεδρο κ. Γιάννη Παράσχη. Ποια τα συναισθήματά<br />

σας και ποια η ευχή σας για τον καθένα ξεχωριστά;<br />

Ο Γιάννης Ρέτσος, με την παράδοση του ΣΕΤΕ στο Γιάννη<br />

Παράσχη, έκλεισε 24 χρόνια προσφοράς στα κοινά του<br />

τουρισμού. Άφησε την σφραγίδα του σε πολλά θέματα,<br />

με κυριότερα την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με τους<br />

εργαζομένους στα ξενοδοχεία το 2012 σε πρωτοφανείς<br />

συνθήκες κρίσης και τη διαχείριση της πανδημίας που<br />

κράτησε όρθιες τις τουριστικές επιχειρήσεις σε συνθήκες<br />

που κανείς δεν είχε φανταστεί πως θα υπάρξουν. Ο<br />

Γιάννης Ρέτσος υπηρέτησε με προσήλωση όλα αυτά τα<br />

χρόνια τον τουρισμό, χωρίς να υπολογίσει προσωπικό<br />

κόστος και πάντα πιστός στις αρχές και τις αξίες του. Έχει<br />

τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας. Είμαι βέβαιη<br />

πως εκτός από την επαγγελματική του δραστηριότητα, θα<br />

βρει και πάλι τρόπο να διοχετεύσει τη δημιουργικότητα και<br />

την ενέργειά του για το κοινό καλό. Ο Γιάννης Παράσχης,<br />

νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, είναι σπουδαίο στέλεχος του<br />

τουριστικό τομέα, με αναγνωρισμένες από όλους δεξιότητες,<br />

είμαι σίγουρη πως θα πάει το ΣΕΤΕ ακόμη πιο ψηλά,<br />

ενσωματώνοντας στο τουριστικό προϊόν τις αξίες της βιώσιμης<br />

ανάπτυξης, κάτι το οποίο αποτελεί και το όραμά του.<br />

Πως θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης<br />

προσωπικού;<br />

Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το σοβαρότερο ζήτημα<br />

του ελληνικού τουρισμού και ταυτόχρονα πολύ δύσκολα<br />

επιλύσιμο. Ο ελληνικός τουρισμός, που ήταν ο πρώτος<br />

τομέας της οικονομίας που κατέρρευσε ολοσχερώς από<br />

την πανδημία, έχασε χιλιάδες εργαζόμενους τους οποίους<br />

δεν πήρε πίσω όταν σταδιακά επανήλθε. Εδώ θα<br />

έλεγα πως υπάρχει και ένα έλλειμα προτίμησης, η εποχικότητα<br />

είναι ένα ζήτημα για τους εργαζόμενους, ενώ<br />

ταυτόχρονα υπάρχουν περιπτώσεις που παραβιάζεται η<br />

εργατική νομοθεσία. Η άμβλυνση της εποχικότητας είναι<br />

μία αργή και δύσκολη διαδικασία που αφορά ολόκληρο<br />

το οικοσύστημα του τουρισμού και το κράτος μέσα σε αυτό.<br />

Όμως, ο έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας<br />

είναι αποκλειστικό προνόμιο του κράτους το οποίο<br />

οφείλει να κάνει αυτό που του αναλογεί, που καταρχήν<br />

είναι περισσότεροι έλεγχοι.<br />

Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ρύθμιση για τις<br />

βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ βλέπουμε να «φουντώνει»<br />

η συζήτηση και να λαμβάνονται σχετικά μέτρα σε<br />

ανταγωνίστριες χώρες. Σε ποια κατεύθυνση πιστεύετε<br />

ότι θα πρέπει να κινηθεί;<br />

Κατά τη γνώμη μου, από τα βασικότερα ζητήματα που θα<br />

κληθεί να ρυθμίσει η κυβέρνηση. Όταν ξεκίνησε να συζητείται<br />

το θέμα αυτό, το πεδίο της επιχειρηματολογίας ήταν<br />

η ισόρροπη, άρα δίκαιη φορολογική και ρυθμιστική αντιμετώπιση<br />

από την πολιτεία για δύο παρόμοιες δραστηριότητες<br />

(καταλύματα και βραχυχρόνια μίσθωση). Το ζήτημα<br />

αφέθηκε πρακτικά αρρύθμιστο για χρόνια και έχουμε<br />

περάσει σε επόμενη φάση, αυτή της ανάγκης για αντιμετώπιση<br />

των επιπτώσεων στην κοινωνία, π.χ. λειτουργία<br />

πόλης, ύψος ενοικίων. Οι ρυθμίσεις μπορούν να κινηθούν<br />

σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, η διαφοροποίηση της<br />

επαγγελματικής δραστηριότητας από την παρεμπίπτουσα<br />

ιδιωτική δραστηριότητα. Δηλαδή, είναι άλλο κάποιος να<br />

έχει σειρά διαμερισμάτων/σπιτιών που εκμεταλλεύεται<br />

και άλλο να νοικιάζει 3 εβδομάδες το σπίτι του όταν λείπει<br />

το καλοκαίρι διακοπές για να συμπληρώσει το εισόδημά<br />

του. Δεύτερον, η δυνατότητα των δήμων να διαχειρίζονται<br />

όρια στη βραχυχρόνια μίσθωση ανάλογα με τις ανάγκες<br />

και την κατάσταση των τόπων τους, πάντα με βάση εμπεριστατωμένες<br />

μελέτες και δημόσια διαβούλευση με τους<br />

κατοίκους. Και ένα τελευταίο σημείο, η επόμενη φάση της<br />

συζήτησης εκτιμώ θα είναι οι προδιαγραφές στη βραχυχρόνια<br />

μίσθωση, εξασφάλιση δηλαδή κάποιου ελάχιστου<br />

επιπέδου ποιότητας και στην παροχή υπηρεσιών που σήμερα<br />

απαγορεύονται μεν, παρέχονται σχεδόν παντού δε,<br />

αλλά και στην υποδομή.<br />

30


advertorial<br />

Τα smart locks<br />

της igloohome είναι το Α και το Ω<br />

για κάθε property!<br />

Οι έξυπνες κλειδαριές σε ξενοδοχεία και λοιπά<br />

καταλύματα δεν είναι κάτι το νέο, ειδικά στο<br />

εξωτερικό. Στη χώρα μας, αρκετά properties συνεχίζουν<br />

να βασίζονται στις απλές, κλασικές κλειδαριές ή<br />

ανέπαφα locks με cardkey, με όλα τα μειονεκτήματα που<br />

αυτό επιφέρει. Ανάγκη παράδοσης/παραλαβής, χαμένα<br />

“κλειδιά”, ξεχασμένα κλειδιά μέσα στο χώρο, μικρότερη<br />

ασφάλεια, μέτρια εμπειρία χρήσης και φυσικά ένας επιπλέον<br />

«μπελάς» τόσο για τον ιδιοκτήτη/ξενοδόχο, όσο και<br />

για τον επισκέπτη. Η νέα τεχνολογία που κατακλύζει την<br />

αγορά είναι τα smart locks που κάνουν την πρόσβαση εύκολη<br />

και για τις δύο πλευρές, όπως αυτά της igloohome,<br />

τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα στην Ελλάδα μέσω της<br />

Info Quest Technologies! Τα smart locks της igloohome<br />

έρχονται σε διάφορες μορφές και με διάφορες δυνατότητες,<br />

αλλά με ένα κοινό: Την ευκολία<br />

χρήσης, την συμβατότητα με άλλες<br />

συσκευές του οικοσυστήματος<br />

της<br />

εταιρείας αλλά<br />

και την αυτονομία<br />

τους, χωρίς<br />

να εξαρτώνται<br />

από Wi-Fi ή data σύνδεση. Μπορούν, επίσης, να τοποθετηθούν<br />

σε οποιαδήποτε πόρτα, χωρίς να αλλοιώνουν την<br />

αισθητική της, ή και να γίνουν retrofit στην υπάρχουσα<br />

κλειδαριά μιας πόρτας (Retrofit Lock). Έρχονται ακόμα<br />

και σε μορφή… λουκέτου (σειρά Padlock), για ντουλάπια<br />

και πόρτες που βασίζονται σε τέτοια μέσα ασφαλείας.<br />

Πως λειτουργούν και τι είναι αυτό που καθιστά έξυπνα<br />

τα προϊόντα της igloohome; Πρώτον, ο κύριος τρόπος<br />

χρήσης τους είναι τα PIN codes μέσω keypad που βρίσκεται<br />

ενσωματωμένο πάνω τους. Ένας κωδικός αρκεί<br />

για να μπει ο επισκέπτης στο δωμάτιο/κατάλυμα, τον<br />

οποίο μπορείτε να του στείλετε άνετα με Viber, Whatsapp,<br />

Facebook Messenger, όπως θέλετε! Το PIN μπορεί να<br />

έχει ορισμένη χρονική διάρκεια ώστε να απενεργοποιείται<br />

μετά το τέλος της διαμονής του συγκεκριμένου επισκέπτη,<br />

ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά (π.χ. για<br />

την υπηρεσία καθαρισμού). Επίσης, μπορείτε να το στείλετε<br />

ακόμα και με SMS, άρα δεν χρειάζεται σύνδεση δεδομένων.<br />

Μπορείτε επίσης να δώσετε “Bluetooth” κλειδιά<br />

στους επισκέπτες ώστε να ανοίγουν την πόρτα με το<br />

κινητό τους.Για ορισμένα μοντέλα, όπως τα Rim Lock (για<br />

ξύλινες πόρτες) και Glass Door Lock (για γυάλινες, π.χ.<br />

σε ένα γραφείο), υπάρχουν και τα RFID tags και cards, για<br />

32


ακόμα πιο εύκολο και γρήγορο access! Ως πραγματικές<br />

“smart” κλειδαριές, τα locks της igloohome έχουν συνδεσιμότητα<br />

με Wi-Fi (μέσω του Bridge αξεσουάρ), ώστε να<br />

τα ελέγχετε απομακρυσμένα μέσω του app της εταιρείας<br />

στο κινητό σας. Ωστόσο, ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να<br />

κατεβάσει την εφαρμογή, αφού μπορείτε απλώς να του<br />

στείλετε το PIN ή το Bluetooth key. Αν το Wi-Fi στο χώρο<br />

«πέσει» ή δεν έχετε δεδομένα, δεν υπάρχει πρόβλημα,<br />

όπως προείπαμε, αφού λειτουργούν και offline, χάρη<br />

στην τεχνολογία algoPINTM. Άλλα συνοδευτικά αξεσουάρ<br />

περιλαμβάνουν το Keyfob, ένα τηλεχειριστήριο με<br />

ένα πλήκτρο που αρκεί για το ξεκλείδωμα, αλλά και το<br />

Keypad, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ξεχωριστά, όπου<br />

θέλετε και επικοινωνεί ασύρματα με έως 5 κλειδαριές!<br />

Αν θέλετε και φυσικό χερούλι υπάρχει η σειρά Mortise<br />

που το συνδυάζει με το keypad,<br />

αλλά οι Dead Bolt κλειδαριές<br />

χωρίς χερούλι είναι<br />

σίγουρα πιο ελκυστικές. Ως<br />

διαχειριστής του χώρου,<br />

έχετε πρόσβαση στα logs<br />

των κλειδαριών, ώστε να<br />

ξέρετε πότε κλείδωσαν<br />

και ξεκλείδωσαν, για επιτήρηση και ασφάλεια. Επιπλέον,<br />

τα igloohome locks υποστηρίζουν και συγχρονισμό με<br />

το λογαριασμό σας σε δημοφιλείς πλατφόρμας, όπως<br />

το Airbnb, ώστε να αυτοματοποιείται η διαδικασία και ο<br />

επισκέπτης σας να δέχεται αυτόματα το PIN του με το που<br />

κάνει την κράτηση, χωρίς να χρειάζεται να εμπλακείτε<br />

καθόλου!<br />

Τα smart locks είναι το μέλλον στο access control και<br />

ήδη κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας και τη ζωή των επισκεπτών/πελατών<br />

μας. Δώστε το «κάτι παραπάνω» στο<br />

property σας με τις λύσεις της igloohome!<br />

Διάθεση & Υποστήριξη στην ελληνική αγορά Info Quest Technologies M.A.E.B.E | 211 999 4000<br />

Mάθετε περισσότερα για τα προϊόντα Igloohome | https://www.infoquest.gr/el/Igloohome | email: igloohome@info.quest.gr<br />

33


συνέντευξη<br />

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ<br />

«Η επέκταση της σεζόν στα ακριτικά νησιά<br />

αποτελεί δύσκολη εξίσωση<br />

και προϋποθέτει ότι πρέπει να<br />

αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις»<br />

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου<br />

Για τη Σύμη, το στολίδι των<br />

Δωδεκανήσων και τόπο καταγωγής<br />

της οικογένειάς του μιλά στο <strong>Greek</strong><br />

<strong>Hotelier</strong> ο Πρόεδρος του Ομίλου<br />

Blue Sea Resort Collection και<br />

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της<br />

ΠΟΞ κ. Γιάννης Χατζής. Αναφέρεται<br />

στην εικόνα των κρατήσεων, στο<br />

στοίχημα της επέκτασης της σεζόν,<br />

στις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης<br />

και στις προκλήσεις και τονίζει μεταξύ<br />

άλλων, ότι «το θέμα των υποδομών<br />

ταλανίζει τους περισσότερους<br />

δημοφιλείς προορισμούς, όχι μόνο σε<br />

εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο»<br />

Τα ακριτικά νησιά έχουν την τιμητική τους ειδικά φέτος,<br />

στις προτιμήσεις του ταξιδιωτικού κοινού και ήδη<br />

έχουμε περιπτώσεις fully booked, με αποτέλεσμα να<br />

πραγματοποιούνται κρατήσεις από τώρα για το 2024.<br />

Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στη Σύμη;<br />

Η εικόνα των κρατήσεων στη Σύμη είναι ικανοποιητική<br />

και αντικατοπτρίζει την συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα<br />

του νησιού. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, όπως<br />

οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι εκπληκτικές παραλίες και οι<br />

φυσικές ομορφιές, προσελκύουν το ενδιαφέρον εκατοντάδων<br />

χιλιάδων επισκεπτών ετησίως. Λόγω του μικρού<br />

μεγέθους της Σύμης, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις συνήθως<br />

έχουν μικρότερη δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο<br />

αριθμός των διαθέσιμων δωματίων μπορεί να είναι περιο-<br />

ρισμένος. Παρόλα αυτά, η ποικιλία των καταλυμάτων που<br />

προσφέρονται στο νησί, από παραδοσιακά ξενοδοχεία<br />

μέχρι βίλες και διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης,<br />

καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των επισκεπτών.<br />

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προκλήσεις<br />

που δημιουργούνται από την παρουσία παραξενοδοχίας<br />

στο νησί. Ενώ αυτές οι επιλογές διαμονής μπορούν να<br />

προσφέρουν μια μοναδική πρόταση αξίας για τους τουρίστες,<br />

δημιουργούν προβλήματα για τις τοπικές κοινότητες,<br />

όπως υψηλές τιμές ενοικίασης, αθέμιτο ανταγωνισμό<br />

και έλλειψη μακροπρόθεσμης σταθερότητας.<br />

Η πρώτη άφιξη τουριστών έγινε στις αρχές Μαρτίου<br />

και αφορούσε ένα γκρουπ από την Ινδία. Κερδίζετε το<br />

34


«Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι<br />

προκλήσεις που δημιουργούνται<br />

από την παρουσία παραξενοδοχίας<br />

στο νησί. Ενώ αυτές οι επιλογές<br />

διαμονής μπορούν να προσφέρουν<br />

μια μοναδική πρόταση αξίας για τους<br />

τουρίστες, δημιουργούν προβλήματα<br />

για τις τοπικές κοινότητες,<br />

όπως υψηλές τιμές ενοικίασης,<br />

αθέμιτο ανταγωνισμό και έλλειψη<br />

μακροπρόθεσμης σταθερότητας»<br />

Photo: Marketing Greece<br />

στοίχημα της επέκτασης της σεζόν;<br />

Η επέκταση της σεζόν στα ακριτικά νησιά αποτελεί δύσκολη<br />

εξίσωση και προϋποθέτει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν<br />

σημαντικές προκλήσεις. Ο καιρός, για παράδειγμα,<br />

μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για το σταθερό τουρισμό<br />

τον χειμώνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες συχνά δεν είναι<br />

ιδανικές για το ταξίδι στην θάλασσα. Ωστόσο, η ενθάρρυνση<br />

οικονομικής δραστηριότητας καθ' όλο το έτος θα<br />

έπρεπε να είναι πιο εντατική.<br />

Ενώ η επέκταση της τουριστικής περιόδου έχει ενδιαφέρον<br />

για την τοπική οικονομία, η αύξηση της μέσης περιόδου<br />

διαμονής στο νησί ίσως να είναι σημαντικότερη. Το νησί<br />

το επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες και σκάφη κάθε μέρα.<br />

Παρόλα αυτά, ο μεγαλύτερος όγκος των πελατών μένει<br />

στο νησί για 3-4 ώρες. Το διάστημα αυτό επικρατεί στο<br />

νησί ένας πανικός που δεν είναι ευχάριστος ούτε για τους<br />

διαμένοντες πελάτες, ούτε για τους επισκέπτες των ημερόπλοιων<br />

αλλά ούτε και για τους κατοίκους. Το νησί έχει μια<br />

μαγική ηρεμία το βράδυ. Ενδιαφέρον θα είχε λοιπόν στον<br />

δημόσιο διάλογο να μπορέσουμε μαζί με την επιμήκυνση<br />

της τουριστικής περιόδου να υπογραμμίσουμε την σημαντικότητα<br />

περισσότερου χρόνου διαμονής ανά επισκέπτη.<br />

Η Σύμη υποδέχεται καθημερινά περίπου 2.500 ημερήσιους<br />

επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες<br />

που τονώνουν την αγορά του νησιού. Αντέχουν οι<br />

υποδομές της μεγαλύτερο όγκο τουριστών;<br />

Το θέμα των υποδομών ταλανίζει τους περισσότερους<br />

δημοφιλείς προορισμούς όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε<br />

διεθνές επίπεδο. Οι τοπικές αρχές και οι φορείς τουρισμού<br />

πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον αυξημένο ρυθμό<br />

τουριστικής και να αναπτύξουν σχέδια για τη βελτίωση<br />

τόσο των υποδομών αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρονται.<br />

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση<br />

των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των μεταφορικών<br />

μέσων και των δημόσιων υποδομών, όπως το λιμάνι και<br />

οι αποχετεύσεις.<br />

Επίσης, η προώθηση πρακτικών sustainable τουρισμού<br />

μπορεί να αποσυμφορήσει την «πίεση» στις περιόδους<br />

υψηλής ζήτησης. Μέσω της προώθησης πρακτικών, όπως<br />

η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης των τουριστικών φορέων,<br />

η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών eco-τουρισμού, η ευαισθητοποίηση<br />

των επισκεπτών για την περιβαλλοντική διατήρηση<br />

και η ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών προϊόντων,<br />

μπορεί να πετύχει μια πιο μακροπρόθεσμη ισορροπία.<br />

Πόσες κλίνες διαθέτει το νησί για διαμονή;<br />

Ο αριθμός των κλινών στο νησί εκτιμάται λίγο παραπάνω<br />

από χίλιες πεντακόσιες μαζί με τα καταλύματα βραχυχρόνιας<br />

μίσθωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές κλίνες<br />

πολυτελείας, πράγμα που κάνει τους πλούσιους επισκέπτες<br />

στο νησί να βρίσκουν ως ιδανικότερο τρόπο προσέγγισης<br />

και διαμονής τα σκάφη αναψυχής.<br />

Η έλλειψη αεροπορικής σύνδεσης επίσης, περιορίζει τις<br />

δυνατότητες των επιχειρηματιών να αποκτήσουν ομοιομορφία<br />

στις πληρότητες σε όλη την διάρκεια της περι-<br />

35


συνέντευξη<br />

«Παραμένει επιτακτική η ανάγκη<br />

να επενδύσουμε στην ποιότητα των<br />

παρεχόμενων κλινών και δημιουργία<br />

εμπειριών (experiences), έτσι ώστε<br />

να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο<br />

αύξησης της μέσης διαμονής από<br />

2-3 σε 6-7 νύχτες»<br />

Photo: Marketing Greece<br />

όδου. Παραμένει επιτακτική η ανάγκη να επενδύσουμε<br />

στην ποιότητα των παρεχόμενων κλινών και στη δημιουργία<br />

εμπειριών (experiences), προκειμένου να δημιουργηθεί<br />

το σωστό πλαίσιο αύξησης της μέσης διαμονής<br />

από 2-3 σε 6-7 νύχτες.<br />

Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου<br />

τουρισμού που είναι ένα προνομιακό πεδίο για τη Σύμη;<br />

Για την προσέλκυση περισσότερου και ποιοτικότερου<br />

τουρισμού σκαφών σε ένα μικρό νησί, απαιτούνται ορισμένα<br />

μέτρα και δράσεις. Πέρα από τα αυτονόητα- που<br />

συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη κατάλληλων λιμενικών<br />

εγκαταστάσεων και ισχυρής υποδομής για να φιλοξενήσει<br />

μεγαλύτερο αριθμό μεγάλων σκαφών- η παροχή περισσότερων<br />

και ποιοτικότερων υπηρεσιών όπως είναι τα εστιατόρια,<br />

μπαρ και καταστήματα, καθώς και η ανάπτυξη εναλλακτικών<br />

δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες μπορούν να<br />

αυξήσουν την έλξη του νησιού για τους ιδιοκτήτες σκαφών.<br />

Ενώ είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την ανάπτυξη<br />

του θαλάσσιου τουρισμού είναι ακόμα σημαντικότερο<br />

να διατηρήσουμε καθαρές τις θάλασσες και τα παράκτια<br />

ύδατα. Πρέπει να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση<br />

των επισκεπτών και των ναυτικών για την ανάγκη της<br />

διατήρησης της θαλάσσιας οικολογίας και της αποφυγής<br />

οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης. Επίσης, πρέπει να προωθήσουμε<br />

τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, όπως<br />

της ενέργειας και του νερού, καθώς και την περιορισμένη<br />

χρήση εντός της θαλάσσιας ζώνης.<br />

Ποιες επενδύσεις προσελκύει η Σύμη και σε ποιες<br />

αγορές απευθύνεται;<br />

Ενώ ο τουρισμός είναι ο κύριος οικονομικός κινητήρας,<br />

είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση<br />

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη σε<br />

αρμονία με το φυσικό περιβάλλον του νησιού και εξυπηρετώντας<br />

την τοπική κοινότητα. Είναι πολλά τα παραδείγματα<br />

που το νησί έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για<br />

πολλούς επιχειρηματίες και καλλιτέχνες. Για παράδειγμα,<br />

η γνωστή εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων Lamborghini<br />

έδωσε στο μοντέλο Huracan την δυνατότητα χρωματισμού<br />

σε Blu Symi από το πανέμορφο χρώμα των θαλάσσιων<br />

υδάτων του νησιού.<br />

Ένα σημαντικότατο κομμάτι της ιστορίας της Σύμης είναι η<br />

σημασία που είχαν οι ναυπηγοί. Το νησί έχει μακρά παράδοση<br />

στη ναυπήγηση πλοίων και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.<br />

Στο παρελθόν, τα ναυπηγεία της Σύμης είχαν ζωτική<br />

σημασία για την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας στην ευημερία<br />

του νησιού και της ευρύτερης περιοχής. Αναγνωρίζοντας<br />

αυτήν την ιστορική σημασία, πρέπει να γίνουν<br />

προσπάθειες για να αξιοποιηθεί η ναυτιλιακή κληρονομιά<br />

της Σύμης και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για την<br />

ανάπτυξη του τομέα ή άλλων σχετικών βιομηχανιών.<br />

Στον τουρισμό, η έλλειψη αεροπορικής σύνδεσης με την<br />

Ευρώπη δεν έχει ευνοήσει την προσέλκυση πολύ μεγάλων<br />

επενδυτικών κεφαλαίων. Πάραυτα δεν είναι λίγοι<br />

οι ευρωπαίοι που επιλέγουν το νησί για να επενδύσουν<br />

σε παραθεριστικές κατοικίες. Η μοναδική αρχιτεκτονική<br />

ομορφιά της Σύμης και το ευνοϊκό κλίμα του νησιού την<br />

καθιστούν ένα ελκυστικό προορισμό. Τα παραδοσιακά<br />

κτίρια και οι γραφικοί δρόμοι δημιουργούν ένα ξεχωριστό<br />

περιβάλλον που ελκύει τους επισκέπτες. Η διατήρηση και<br />

η ενίσχυση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού<br />

σε συνδυασμό με την δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης<br />

στο νησί μπορεί να απογειώσει το νησί στην κορυφή<br />

της παγκόσμιας τουριστικής σκηνής.<br />

Η προσέλκυση επενδύσεων στη Σύμη πρέπει να επιδιώκει<br />

όχι μόνο την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και τη<br />

ενίσχυση άλλων κλάδων της οικονομίας. Πάντα όμως με<br />

βασικό γνώμονα την προστασίας του περιβάλλοντος, την<br />

διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την ενίσχυση<br />

εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. ΑΠΕ).<br />

36


PURO Color 50<br />

The Secret of beautiful plants


συνέντευξη<br />

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΏΝΗΣ<br />

«Η Σαμοθράκη είναι ένας προορισμός<br />

που δεν έχασε και δε θα χάσει<br />

την ταυτότητά του»<br />

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου<br />

«Η Σαμοθράκη είναι ένας προορισμός<br />

που ξεχωρίζει για τη μοναδικότητά<br />

του. Δύσκολα να βρεθεί κάτι<br />

παρόμοιο. Είναι εμπειρία. Για<br />

αυτό και όσοι την επισκέπτονται,<br />

πάντα επιστρέφουν» δηλώνει στο<br />

<strong>Greek</strong> <strong>Hotelier</strong> ο Εντεταλμένος<br />

Περιφερειακός Σύμβουλος για τον<br />

Τουρισμό Ανατολικής Μακεδονίας<br />

και Θράκης κ. Αθανάσιος Τσώνης και<br />

εξηγεί γιατί το νησί είναι ιδανικό για<br />

διακοπές όλο το χρόνο.<br />

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την τουριστική κίνηση<br />

στη Σαμοθράκη φέτος το καλοκαίρι; Η επέκταση<br />

της σεζόν είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο με βάση τις<br />

προβλέψεις σας;<br />

Η Σαμοθράκη είναι ένα νησί που λόγω της μοναδικότητάς<br />

του γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Η αλήθεια είναι<br />

ότι, μετά την πανδημία αλλά και λόγω των νέων τάσεων<br />

που διαμορφώνονται στον τουρισμό, κερδίζει συνεχώς<br />

“κοινό” και μάλιστα φανατικό. Διότι η αλήθεια είναι πως<br />

τη Σαμοθράκη, αν την ερωτευτείς, την αγαπάς για πάντα.<br />

Οι πληρότητες πλέον στο νησί είναι πολύ υψηλές και<br />

φέτος αναμένονται ακόμη υψηλότερες σε ό,τι αφορά την<br />

καλοκαιρινή σεζόν. Ενδεικτικό του πώς θα κινηθεί η φετινή<br />

χρονιά ήταν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που το<br />

νησί ήταν όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε “sold out”. Ώς<br />

νησί του Βόρειου Αιγαίου, το καλοκαίρι δεν μπορεί να<br />

ξεκινήσει νωρίτερα και αναφέρομαι στις καιρικές συνθήκες.<br />

Ώστόσο, είναι ένα νησί που δεν είναι μόνο καλοκαιρινός<br />

προορισμός. Το φυσικό κάλλος της Σαμοθράκης,<br />

η φύση, οι βάθρες και η γραφική χώρα είναι και μπορούν<br />

να αποτελέσουν προορισμό για όλο τον χρόνο. Αυτό είναι<br />

και ένας από τους βασικούς μας στόχους: Να επεκτείνουμε<br />

δηλαδή την τουριστική σεζόν. Αυτό όμως, προϋποθέτει<br />

επίσης και τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας<br />

για να υπάρχουν περισσότερα ανοιχτά μαγαζιά και τους<br />

υπόλοιπους μήνες, όπως και καταλύματα. Πιστεύω πως<br />

αυτό θα συμβεί σταδιακά και θα συμπορευτεί με τους νόμους<br />

της προσφοράς και της ζήτησης.<br />

Είναι εύκολη η πρόσβαση στο νησί; Υπάρχουν συχνά<br />

ακτοπλοϊκά δρομολόγια;<br />

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το νησί υπάρχει σε όλη τη<br />

διάρκεια του χρόνου και ενισχύεται τους θερινούς μήνες<br />

38


«Θα θέλαμε ως<br />

Περιφέρεια περισσότερες<br />

συνδέσεις της<br />

Σαμοθράκης και με<br />

άλλους προορισμούς.<br />

Είναι κάτι που το<br />

διεκδικούμε»<br />

με περισσότερα δρομολόγια που συνδέουν τη Σαμοθράκη<br />

με την Αλεξανδρούπολη σε καθημερινή βάση. Επίσης<br />

είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το καλοκαίρι υπάρχει<br />

ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης<br />

και Λήμνου. Από την Αλεξανδρούπολη, το ταξίδι για τη<br />

Σαμοθράκη διαρκεί περίπου δύο ώρες και η πρόσβαση<br />

στην πόλη της Αλεξανδρούπολης είναι πολύ εύκολη είτε<br />

οδικώς είτε αεροπορικώς. Ιδανικά θα θέλαμε ως Περιφέρεια<br />

περισσότερες συνδέσεις της Σαμοθράκης και με<br />

άλλους προορισμούς και είναι κάτι που το διεκδικούμε,<br />

όπως για παράδειγμα η σύνδεση με Λαύριο, που υπήρχε<br />

στο παρελθόν, ενώ έχουμε συζητήσει και τη δυνατότητα<br />

σύνδεσης με το άλλο νησί της Περιφέρειάς μας, τη Θάσο.<br />

Είναι επαρκείς οι υποδομές (π.χ ύδρευση, λιμάνι, δρόμοι,<br />

υπηρεσίες υγείας κ.α.);<br />

Οι υποδομές είναι καλές αλλά οι ανάγκες αυξάνονται,<br />

όπως και οι απαιτήσεις. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες<br />

για την ανάπτυξή τους, τόσο από εμάς όσο και από τον<br />

Δήμο αλλά δεν άπτονται όλα των αρμοδιοτήτων μας. Η<br />

Περιφέρεια έχει προχωρήσει στην υλοποίηση αρκετών<br />

έργων, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η παροχή<br />

στο νησί πλωτού ασθενοφόρου, η χρηματοδότηση της<br />

δημιουργίας νέου κέντρου Υγείας και πολλά ακόμη, αλλά<br />

διεκδικούμε και θέλουμε να γίνουν ακόμη περισσότερα<br />

έργα, όχι μόνο για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και<br />

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.<br />

Η Σαμοθράκη είναι γνωστή στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό<br />

ως εναλλακτικός προορισμός με άγρια φυσική ομορφιά<br />

και μυστηριακή ατμόσφαιρα. Ποιο είναι το τουριστικό<br />

της μέλλον;<br />

Η Σαμοθράκη είναι όλα αυτά που λέτε και ακόμη περισσότερα.<br />

Έχει ιστορία και πολιτιστικό ενδιαφέρον, είναι το σπίτι<br />

της “Νίκης της Σαμοθράκης” που βρίσκεται στο Λούβρο<br />

και πλέον διαθέτει ένα σύγχρονο και ενδιαφέρον μουσείο<br />

στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, έκτασης περίπου 50<br />

στρεμμάτων, στο οποίο τελούνταν μυστηριακές τελετές,<br />

οι οποίες χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα π.Χ. Εκτός<br />

από τις παραλίες της, μεγάλο αριθμό επισκεπτών προσελκύουν<br />

και οι βάθρες της, οι καταρράκτες δηλαδή και οι<br />

λίμνες που δημιουργούνται από τα νερά που κυλούν από<br />

το βουνό Σάος. Έχει ιδιαίτερη γαστρονομία, φημίζεται για<br />

την ποικιλία ψαριών αλλά και για το κατσικάκι της, έχει ποιοτικά<br />

και παραδοσιακά προϊόντα αλλά διαθέτει επίσης μια<br />

ιδιαίτερη ενέργεια και ζωή, καθώς είναι το νησί που κατακλύζεται<br />

από νέους ανθρώπους. Η Σαμοθράκη είναι ένας<br />

προορισμός που δεν έχασε και δεν θα χάσει την ταυτότητά<br />

του. Αναπτύσσεται συνεχώς αλλά αυτό γίνεται και έτσι<br />

πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει, χωρίς να απωλέσει την<br />

ταυτότητά της, να παραμείνει αυθεντική και να διατηρήσει<br />

τον χαρακτήρα της. Η τουριστικής της ανάπτυξη πρέπει να<br />

είναι ήπια και όχι βίαιη και να αφορά κυρίως στην αύξηση<br />

της επισκεψιμότητας καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.<br />

39


συνέντευξη<br />

«Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Σαμοθράκη<br />

έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Δόθηκαν κίνητρα μέσω<br />

προγραμμάτων, όπως το leader, και σήμερα χτίζονται 42 βίλες στο<br />

νησί αλλά και μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων<br />

έγιναν επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο»<br />

Σήμερα ποιοι επενδύουν τουριστικά στη Σαμοθράκη;<br />

Προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, όπως<br />

συμβαίνει σε άλλους προορισμούς;<br />

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Σαμοθράκη έχει αυξηθεί<br />

σε σχέση με το παρελθόν. Δόθηκαν κίνητρα μέσω<br />

προγραμμάτων, όπως το leader, και σήμερα χτίζονται 42<br />

βίλες στο νησί αλλά και μέσω άλλων χρηματοδοτικών<br />

εργαλείων έγιναν επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.<br />

Επίσης, αγοράζονται και αναπαλαιώνονται πολλές κατοικίες<br />

που μετατρέπονται σε τουριστικά καταλύματα. Οι<br />

επενδύσεις γίνονται με ρυθμούς που βοηθούν μεν την<br />

ανάπτυξη του προορισμού και την οικονομία αλλά όχι με<br />

ένταση που θα έπληττε τη βιωσιμότητά του.<br />

Ποιες είναι οι αγορές - στόχοι και πως τις προσεγγίζετε;<br />

Εκτός από τον εσωτερικό τουρισμό, το νησί αντλεί πολύ<br />

μεγάλη μερίδα τουριστών από την αγορά της Ρουμανίας<br />

αλλά και από της γειτονικές χώρες. Οι Ρουμάνοι διατηρούν<br />

τα τελευταία χρόνια “τα πρωτεία” καθώς δείχνουν<br />

ιδιαίτερη αγάπη για το νησί. Στη Σαμοθράκη ωστόσο θα<br />

συναντήσει κανείς επισκέπτες από διάφορα σημεία του<br />

πλανήτη. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε<br />

ακόμη περισσότερο τις παραδοσιακές αγορές<br />

που προανέφερα, αλλά και να κάνουμε άνοιγμα σε νέες<br />

αγορές. Ειδικά μετά την πανδημία, μπήκαμε πολύ δυνατά<br />

στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, συμμετέχοντας σε όλες<br />

τις μεγάλες εκθέσεις αλλά και διοργανώνοντας ειδικές<br />

εκδηλώσεις προβολής και προώθησης των προορισμών<br />

μας σε διάφορες χώρες. Έχουμε στενή συνεργασία και<br />

είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα γραφεία εξωτερικού<br />

του ΕΟΤ και δίνουμε έμφαση στην προβολή και την επικοινωνία<br />

μέσω των ΜΜΕ. Σημαντική είναι η συνεργασία<br />

που αναπτύξαμε με την Κύπρο, το άνοιγμα στο Ισραήλ,<br />

σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά για πρώτη φορά<br />

και στη Σκανδιναβία. Η προβολή του νησιού εντάσσεται<br />

και στην ευρύτερη στρατηγική προβολής της Περιφέρειας<br />

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της επικοινωνιακής<br />

καμπάνιας που “τρέχουμε”, η οποία έχει ως κεντρικό<br />

μήνυμα «Αγκαλιά Γεμάτη Ελλάδα». Η Σαμοθράκη είναι<br />

ένας προορισμός που ξεχωρίζει για τη μοναδικότητά του.<br />

Δύσκολα να βρεθεί κάτι παρόμοιο. Είναι εμπειρία. Γι’ αυτό,<br />

όσοι την επισκέπτονται, πάντα επιστρέφουν.<br />

40


advertorial<br />

Η καλύτερη λύση για<br />

5-Star Wi-Fi Affordable Hotel Network<br />

από την Ruijie Reyee<br />

και την PartnerNET<br />

Έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο αναφοράς η<br />

ιδέα ότι στο μέλλον η μεγαλύτερη άνεση που θα<br />

χρειαζόμαστε, όσον αφορά τη διαμονή μας στο<br />

σπίτι ή σε ξενοδοχείο, δεν θα είναι ο ίδιος ο χώρος, αλλά<br />

το bandwidth της σύνδεσης μας στο internet.<br />

Αν και βρισκόμαστε ακόμα μακριά από μία τέτοια πραγματικότητα,<br />

βλέπουμε παρ’ όλα αυτά ότι η ποιότητα της<br />

σύνδεσης στο internet αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία,<br />

κατά την επιλογή καταλύματος. Είναι μάλιστα τόσο<br />

σημαντικό, ώστε μπορεί να επηρεάσει ακόμα και αρνητικά<br />

τη βαθμολόγηση της διαμονής σε κάποιο ξενοδοχείο,<br />

αν η παροχή internet είναι κακή, έστω και αν οι υπόλοιπες<br />

υπηρεσίες είναι άψογες.<br />

42


το Portal free. Επίσης παρέχει την δυνατότητα να φτιάξει<br />

το ξενοδοχείο την δική του διαφήμιση και να την δημοσιεύσει<br />

έτσι ώστε όλοι οι ένοικοι της μονάδας να μπορούν<br />

να την δουν. Μέσω αυτού του συστήματος, μπορείτε να<br />

ορίσετε τα επίπεδα πρόσβασης για τους πελάτες, και να<br />

παραμετροποιήσετε το κεντρικό portal του ξενοδοχείου<br />

σας με landing page και διαφημίσεις. Οι administrators<br />

μπορούν να βλέπουν και να διαχειρίζονται πλήρως κάθε<br />

δικτυακή συσκευή, ανά πάσα στιγμή, από τον υπολογιστή<br />

ή ακόμα και από το κινητό τους, ώστε να μη μένετε ποτέ<br />

χωρίς υποστήριξη.<br />

Για την υλοποίηση μίας αξιοπρεπούς δικτυακής υποδομής<br />

σε ξενοδοχείο, υπάρχουν πολλές επιλογές στην<br />

αγορά, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες<br />

συνοδεύονται από μεγάλο κόστος απόκτησης<br />

και εγκατάστασης.<br />

Σε αυτό τη σημείο, έρχεται η Ruijie Reyee με το<br />

"Reyee Affordable Hotel network Solution" με προσιτό<br />

5-star Wi-Fi. Στο δωμάτιο τοποθετείται το όμορφο<br />

σε design Dual Band επιτοίχιο AP RG-RAP1200(P),<br />

με δυνατά χαρακτηριστικά όπως 802.11ac Wave2,<br />

4GE LAN Ports, 1GE Uplink Port. Τέσσερις θύρες<br />

είναι διαθέσιμες για γεφύρωση, μία από τις οποίες προσφέρει<br />

διέλευση PoE για σύνδεση VoiP τηλεφωνίας και<br />

IpTv στο δίκτυο χωρίς, να χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση.<br />

Το RG-RAP2200(Ε) παρέχει εξαιρετική ασύρματη<br />

σύνδεση στον χώρο της υποδοχής, στην αίθουσα<br />

διασκέψεων και στο εστιατόριο. Η τεχνολογία MU-MIMO<br />

εξασφαλίζει την απόλυτη εμπειρία πολλών ταυτόχρονων<br />

χρηστών. Για εξωτερικούς χώρους, μία από τις καλύτερες<br />

επιλογές είναι το μοντέλο RG-RAP6262, συμβατό<br />

με το πρότυπο WiFi 6 (802.11ax) για τις μέγιστες<br />

δυνατές επιδόσεις σε κάλυψη, και εκπληκτική ταχύτητα<br />

έως 3 Gbps.Το RG-RAP6262 καλύπτει το σενάριο της<br />

μεγάλης εξωτερικής πισίνας, με αποδεδειγμένη αντοχή<br />

σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, πιστοποιημένο<br />

σύμφωνα με το πρότυπο IP68. Οι παραπάνω<br />

λύσεις θα καλύψουν πλήρως τα δωμάτια, τις αίθουσες<br />

συσκέψεων και συνεδρίων, τα εστιατόρια, την πισίνα, το<br />

lobby, και γενικά όλους τους χώρους όπου ένας πελάτης<br />

μπορεί να θελήσει να έχει αξιόπιστη και απρόσκοπτη<br />

σύνδεση στο διαδίκτυο. Έτσι έχουμε έξυπνο έλεγχο<br />

ροής του εύρους ζώνης κάθε επισκέπτη και καλύτερη<br />

εμπειρία για κάθε πελάτη.<br />

Το Ruijie Cloud support υποστηρίζει την επιχείρηση με<br />

Τα προϊόντα της Ruijie-Reyee αντιπροσωπεύονται<br />

στην Ελλάδα από την εταιρεία PartnerΝΕΤ στο<br />

www.partnernet-ict.com, τηλ.: 2<strong>10</strong>7<strong>10</strong>0000,<br />

sales@partnernet-ict.com.<br />

43


συνέντευξη<br />

ΝΙΚΉΤΑΣ ΜΑΡΤΥΓΑΚΉΣ<br />

«Στην Αμμουλιανή<br />

ο χρόνος αποκτά άλλο νόημα»<br />

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου<br />

Η Αμμουλιανή των 500 μόνιμων<br />

κατοίκων μεταμορφώνεται κάθε<br />

καλοκαίρι σε ιδανικό προορισμό<br />

και υποδέχεται έως και <strong>10</strong>.000<br />

επισκέπτες ημερησίως. Ο<br />

«παράδεισος» της Χαλκιδικής, όπως<br />

εξηγεί στο <strong>Greek</strong> <strong>Hotelier</strong> o Πρόεδρος<br />

του Αναπτυξιακού Συλλόγου<br />

Αμμουλιανής κ. Νικήτας Μαρτυγάκης,<br />

έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να<br />

ενταχθεί στο πρόγραμμα των<br />

gr-eco islands και να μετατραπεί σε<br />

«πράσινο» νησί.<br />

Το μεγάλο στοίχημα τα τελευταία χρόνια για την Αμμουλιανή,<br />

το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής<br />

Μακεδονίας, είναι ο μετασχηματισμός της σε<br />

«πράσινο» προορισμό στα πρότυπα της Χάλκης και<br />

της Αστυπάλαιας. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα το<br />

όλο εγχείρημα;<br />

Tα τελευταία χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια<br />

από τους φορείς και τους επιχειρηματίες του νησιού για<br />

την ενίσχυση του χαρακτήρα (Βrand name ) της Αμμουλιανής.<br />

Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις η ιδέα<br />

ενός πράσινου νησιού ήταν εκείνη που επικράτησε .Έτσι<br />

το Νοέμβριο του 2021 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε<br />

το πρόγραμμα gr- eco islands με πρώτη συμμετοχή<br />

της Χάλκης , κινηθήκαμε γρήγορα και με τη βοήθεια της<br />

Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου στην αρχή και του<br />

Δήμου Αριστοτέλη στη συνέχεια, καταθέσαμε μία πρόταση<br />

αίτησης για τη συμμετοχή και της Αμμουλιανής στο πρόγραμμα<br />

gr-eco islands στα αρμόδια υπουργεία, την οποία<br />

οφείλω να ομολογήσω είδαν με θετική ματία. Στη συνέχεια,<br />

στις 27 Μαίου του 2022, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε<br />

στην 51η Γενική συνέλευση του ΕΟΑΕΝ στην<br />

περιοχή μας κατά την επίσκεψή του τον Υπουργό Ναυτιλίας<br />

κ. Πλακιωτάκη αλλά και τον Γενικό Γραμματέα κ.Μανώλη<br />

Κουτουλάκη, όπου και ανακοινώθηκε η έγκριση του<br />

τουριστικού καταφυγίου της Αμμουλιανής, αποσπάσαμε<br />

την υπόσχεση ότι η Αμμουλιανή θα συμμετέχει στο πρόγραμμα<br />

των gr-eco islands. Αυτή την στιγμή περιμένουμε<br />

να ανοίξει το πρόγραμμα να δούμε τα προαπαιτούμενα και<br />

να συνεχίσουμε τη διαδικασία ένταξης.<br />

Παρά το μικρό μέγεθός της, η Αμμουλιανή διαθέτει<br />

αρκετές παραλίες, από τις ωραιότερες της Χαλκιδικής,<br />

με αποτέλεσμα να υποδέχεται κατά τους μήνες<br />

τουριστικής αιχμής, πολλούς ημερήσιους επισκέπτες,<br />

44


«Η ανάπτυξη η οποία υπάρχει<br />

στην Αμμουλιανή είναι σημαντική<br />

και οφείλεται αποκλειστικά σε<br />

ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το νησί για<br />

να έχει μέλλον θα πρέπει άμεσα<br />

να αυτονομηθεί και να ενισχυθεί<br />

αυτοδιοικητικά. Αυτή είναι κραυγή<br />

αγωνίας όλων μας»<br />

Έλληνες και ξένους. Είναι επαρκείς οι υποδομές του<br />

νησιού;<br />

Ή Αμμουλιανή, όπως σωστά αναφέρατε, είναι το μοναδικό<br />

κατοικημένο νησί της κεντρικής Μακεδονίας σε απόσταση<br />

μόλις <strong>10</strong> λεπτών από το κοντινότερο λιμάνι της<br />

Τρυπητής, με 20 μοναδικές παραλίες και δυο συμπλέγματα<br />

μικρών νησιών στα δυτικά και ανατολικά. Ή Αμμουλιανή<br />

των 500 μόνιμων κατοίκων, μεταμορφώνεται το<br />

καλοκαίρι και υποδέχεται 8.000 έως <strong>10</strong>.000 επισκέπτες<br />

ημερησίως. Δυστυχώς, σοβαρά έργα υποδομής δεν<br />

υπάρχουν και αυτά που υπάρχουν λειτουργούν οριακά.<br />

Αυτό είναι και το παράπονο των κατοίκων και των επαγγελματιών<br />

του νησιού. Το νησί μας δεν έτυχε της κατάλληλης<br />

προσοχής από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.<br />

Επιγραμματικά αναφέρω κάποια προβλήματα<br />

στις υποδομές που χρήζουν άμεσης επέμβασης: Ενίσχυση<br />

του υποθαλάσσιου αγωγού νερού, αναβάθμιση του<br />

βιολογικού, οδοποιία –αναπλάσεις, επέκταση οικισμού,<br />

μια μελέτη η οποία βρίσκεται σε πράξη εφαρμογής του<br />

95% και σέρνεται στα γραφεία της Αποκεντρωμένης τα<br />

τελευταία 30 χρόνια. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι<br />

να αντιληφθούν ότι η νησιωτικότητα σημαίνει διαφορετικότητα.<br />

Το νησί ανήκει σε ένα κατά βάση ορεινό Δήμο, το<br />

Δήμο Αριστοτέλη ο οποίος παρά τις φιλότιμες προσπάθειες<br />

που γίνονται τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να καλύψει<br />

τις ανάγκες του. Ή ανάπτυξη η οποία υπάρχει στην<br />

Αμμουλιανή είναι σημαντική και οφείλεται αποκλειστικά<br />

σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το νησί για να έχει μέλλον<br />

θα πρέπει άμεσα να αυτονομηθεί και να ενισχυθεί αυτοδιοικητικά.<br />

Αυτή είναι κραυγή αγωνίας όλων μας.<br />

Ποια έργα έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, το<br />

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και σε άλλα χρηματοδοτικά<br />

εργαλεία;<br />

Τα έργα που έχουν ενταχθεί είναι: 1) Μαρίνα-τουριστικό<br />

καταφύγιο Αμμουλιανής 2.000.000 ΕΣΠΑ χρόνος<br />

υλοποίησης έως 2025, 2) Αναστήλωση και δημιουργία<br />

Πολιτιστικού κέντρου στο παλιό κτίριο της καλογερικής<br />

λέσχης Αξίας 395.000. Πράσινο ταμείο, 3) Τοποθέτηση<br />

μηχανολογικού εξοπλισμού στον βιολογικό του νησιού για<br />

επεξεργασία λυμάτων από βοθροφόρα βυτία, Αντώνης<br />

Τρίτσης Αξίας 258.000, 4) Έργο αγροτικής οδοποιίας 1,1<br />

χλμ. πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Aξίας 245,719.<br />

Ποιες είναι οι εθνικότητες με τις περισσότερες κρατήσεις<br />

και επισκέψεις στο νησί;<br />

45


συνέντευξη<br />

«Τη χρονιά που πέρασε έκαναν την<br />

εμφάνισή τους επισκέπτες από την<br />

Αμερική, ενώ φέτος άρχισαν με αργό<br />

ρυθμό να εμφανίζονται τουρίστες<br />

από Ουκρανία και Ρωσία που είχαν<br />

λείψει τα τελευταία χρόνια»<br />

Από την αγορά των Βαλκανίων όπου και υπάρχει πιο<br />

εύκολη προσβασιμότητα λόγω του οδικού τουρισμού την<br />

πρώτη θέση σε επισκεψιμότητα κατέχει η Ρουμανία, και<br />

ακολουθούν η Βουλγαρία και η Σερβία. Από την Ευρωπαϊκή<br />

αγορά η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση και<br />

ακολουθούν Ιταλία, Αγγλία, και Γαλλία. Τη χρονιά που<br />

πέρασε έκαναν την εμφάνισή τους επισκέπτες από την<br />

Αμερική, ενώ φέτος άρχισαν με αργό ρυθμό να εμφανίζονται<br />

τουρίστες από Ουκρανία και Ρωσία που είχαν λείψει<br />

τα τελευταία χρόνια. Φέτος ξεκινήσαμε την τουριστική<br />

προβολή μας στην ολλανδική αγορά και ελπίζουμε σε<br />

εύλογο χρονικό διάστημα να έχουμε επισκέπτες από εκεί.<br />

Πως ανακαλύπτει σήμερα το διεθνές τουριστικό κοινό<br />

τον «παράδεισο» της Χαλκιδικής, τη γαστρονομία και<br />

την αυθεντική φιλοξενία που προσφέρουν οι ντόπιοι;<br />

Πως γίνεται η προβολή του προορισμού;<br />

Τα τελευταία 12 χρόνια γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια<br />

από τους επιχειρηματίες του νησιού μέσω του<br />

Αναπτυξιακού Συλλόγου. Κάθε χρόνο δημιουργούμε ένα<br />

πρόγραμμα τουριστικής προβολής και προώθησης του<br />

νησιού και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε με την πολύτιμη<br />

βοήθεια του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής.<br />

Ξεκινώντας από την παρουσία μας σε διεθνείς τουριστικές<br />

εκθέσεις, στη συνέχεια ακολουθούν info trip κατά<br />

την διάρκεια της τουριστικής περιόδου αφιερώματα σε<br />

blogs, τηλεόραση, social κ.τ.λ. Υπάρχει επίσης μια δυνατή<br />

ομάδα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα μας https://<br />

www.visit-ammouliani.com όπως και τις διευθύνσεις<br />

μας στα social: Instagram: https://www.instagram.com/<br />

ammoulianiisland/ @ammoulianiisland, Facebook: https:<br />

//www.facebook.com/amouliani η οποία κάνει σπουδαία<br />

δουλειά. Σκοπός μας δεν είναι η μαζικότητα και ο βιομηχανικός<br />

τουρισμός αλλά η αυθεντικότητα, η ζεστή φιλοξενία,<br />

η βιωματική εμπειρία, η γαστρονομία με φρέσκα υλικά και<br />

απλές συνταγές με βάση το ψάρι, μιας και η Αμμουλιανή<br />

είναι γνωστό ψαροχώρι .Ξέρετε εδώ στο νησί ο ρυθμός<br />

είναι διαφορετικός, ο χρόνος αποκτά άλλο νόημα. Αυτό<br />

προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον επισκέπτη και να<br />

απολαύσει την μοναδικότητα του νησιού.<br />

46


FOODMARKET B2B IKE<br />

Η FOODMARKETB2BIKE ιδρύθηκε το 2022. Από την πρώτη κιόλας μέρα<br />

προσανατολίστηκε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών<br />

και τη συνεχή βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών.<br />

Από την πρώτη στιγμή ακολουθούμε τρεις βασικές αξίες:<br />

Πελάτης - Εξυπηρέτηση - Τιμή<br />

Οι αξίες αυτές χτίστηκαν μέσα από τη συνεχή παρουσία μας στην αγορά, προσαρμοζόμενοι<br />

πάντα στις ανάγκες των πελατών μας. Η FOODMARKETB2B IKE είναι σε θέση να τροφοδοτήσει<br />

επιχειρήσεις όπως: χώροι μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής, εστιατόρια,<br />

καφετέριες, δημόσιες υπηρεσίες, bar, καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης,<br />

catering, αρτοποιεία κ.ά.<br />

Είμαστε δίπλα σας για οποιαδήποτε πληροφορία!<br />

52<br />

FOODMARKETB2BIKE ΦΡΥΝΗΣ 55, ΑΘΗΝΑ | ΤΚ 11633 | ΑΦΜ: 801962391 | ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ


συνέντευξη<br />

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΉΣ<br />

«Δημιουργούμε ένα "προϊόν"<br />

με συνέπεια στα πιστεύω μας και ειλικρίνεια<br />

απέναντι στους τουρίστες μας»<br />

Συνέντευξη στη Νένα Ουζουνίδου<br />

Για τους Λειψούς, το νησί της<br />

μυθικής Καλυψούς, μιλά στο <strong>Greek</strong><br />

<strong>Hotelier</strong> o Πρόεδρος της Ένωσης<br />

Ξενοδόχων Λέρου - Λειψών κ.<br />

Εμμανουήλ Μαθιουδάκης και<br />

αναφέρεται σε αυθεντικές εμπειρίες<br />

διακοπών και εναλλακτικές μορφές<br />

τουρισμού, χωρίς να θυσιάζονται<br />

οι ανέσεις και η απόλαυση. Το<br />

σκεπτικό αυτό συμπυκνώνεται<br />

στη φράση "Less is More" με<br />

την επισκεψιμότητα να αυξάνεται<br />

συνεχώς τα τελευταία χρόνια και με<br />

την ανακύκλωση και το σεβασμό στο<br />

περιβάλλον να αποτελούν μέρος της<br />

καθημερινότητας των κατοίκων.<br />

Πληθαίνουν τα διεθνή αφιερώματα στους Λειψούς που<br />

μιλούν για τέλεια βιώσιμη εμπειρία διακοπών, χωρίς<br />

οργανωμένες παραλίες. Πως κατάφεραν οι Λειψοί να<br />

μετατρέψουν το Less is More σε τουριστικό πρότυπο;<br />

Στην εποχή των διεθνών ανατροπών και των ριζικών<br />

αλλαγών είναι προτεραιότητα για έναν προορισμό να<br />

αφουγκράζεται τις ανάγκες των επισκεπτών του και να<br />

προσφέρει έναν διαφορετικό τύπο διακοπών σε αρμονική<br />

συνεργασία Δήμου, επαγγελματικών φορέων του<br />

Τουρισμού και των κατοίκων των νησιών μας υλοποιώντας<br />

ένα όραμα που τους εκφράζει. Αυτός είναι ο στόχος<br />

της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου- Λειψών που έχω την τιμή<br />

να εκπροσωπώ ως Προέδρος <strong>10</strong> χρόνια τώρα. Στόχος<br />

μας είναι να προσφέρουμε αυθεντικές εμπειρίες διακοπών,<br />

εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στα δυο νησιά<br />

, χωρίς να θυσιάζουμε ανέσεις αλλά και χωρίς να κάνουμε<br />

συμβιβασμούς. Το σκεπτικό αυτό συμπυκνώνεται<br />

στη φράση "Less is More" ειδικά για το μικρό νησί των<br />

Λειψών, με την επισκεψιμότητα να αυξάνεται συνεχώς<br />

τα τελευταία χρόνια, για να βιώσουν οι επισκέπτες μας<br />

αληθινές διακοπές σε καθαρές παραλίες χωρίς πλαστικά,<br />

ταβερνάκια και μπαρ που σέβονται το περιβάλλον, με<br />

την ανακύκλωση να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας<br />

μας. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προβάλουμε<br />

ως Ένωση δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες<br />

μας να μάθουν για την «Κατάδυση», να επισκεφτούν τα<br />

μοναδικά ναυάγια γύρω από τη Λέρο, να μάθουν για την<br />

πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό μας. Ενδεικτικό της<br />

48


«Είναι γεγονός ότι οι Λειψοί με το νέο λιμάνι<br />

αλλάζουν "ταχύτητα" και μπαίνουν δυναμικά στο "χάρτη"<br />

του θαλάσσιου τουρισμού»<br />

αποδοχής από τον κόσμο είναι πως τα πλέον προχωρημένα<br />

διεθνή ΜΜΕ της εποχής όπως το Vanity Fair,<br />

το CNBC και το Euronews προβάλλουν τα νησιά μας ως<br />

προορισμούς που συνδυάζουν την αυθεντικότητα και την<br />

παράδοση με τις σύγχρονες ανέσεις. Δεν θέλουμε αλλά<br />

και ούτε έχουμε τις υποδομές για μαζικό τουρισμό, απευθυνόμενοι<br />

σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα.<br />

είναι τυχαίο, θεωρώ, πως οι έγκυροι εθνικοί τουριστικοί<br />

φορείς μας όπως ο ΕΟΤ και η Marketing Greece, όταν<br />

μιλούν για τη διεθνή προβολή των Λειψών αναφέρονται<br />

στη μοναδική τοποθέτηση "προϊόντος" μας και όχι απλά<br />

σε ένα καλαίσθητο υλικό. Το μήνυμα μας είναι αυτό που<br />

δίνει το ρυθμό και αποσπά διεθνείς και εγχώριες διακρίσεις<br />

και όχι απλά το "περιτύλιγμα".<br />

Οι Λειψοί επενδύουν τα τελευταία χρόνια σε δράσεις<br />

εξωστρέφειας. Ποιες αγορές πρωταγωνιστούν;<br />

Σε αντίθεση με πολλές άλλες περιοχές, για εμάς το<br />

branding δεν είναι απλά ένα χαριτωμένο λογότυπο η<br />

ένα ωραίο βίντεο. Δημιουργούμε ένα τουριστικό "προϊόν"<br />

με συνέπεια στα πιστεύω μας και ειλικρίνεια απέναντι<br />

στους τουρίστες μας. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης,<br />

μείωση στην κατανάλωση των πλαστικών μπουκαλιών,<br />

παραλίες χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες, συμμετοχή<br />

όλων στην ανακύκλωση και δημιουργία μιας βιώσιμης<br />

προσέγγισης που υιοθετούν όλοι, Δήμος , Ξενοδοχεία<br />

, καταλύματα, μπαρ- καφέ, εστιατόρια. Σε αγαστή<br />

συνεργασία με τον Δήμο Λειψών και τον κ. Δήμαρχο ξεκινήσαμε<br />

μια στόχευση σε αγορές με υψηλή αναγνωρισιμότητα<br />

όπως οι Έλληνες και οι Ιταλοί, όμως στην πορεία<br />

διευρύναμε το αφήγημα σε πολλές ακόμα χώρες όπως η<br />

Γαλλία , η Γερμανία, η Ολλανδία, οι ΉΠΑ και άλλες. Δεν<br />

Στη μικρή «Πολυνησία» του Αιγαίου πρόσφατα εγκαινιάστηκε<br />

νέο λιμάνι. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας σε<br />

ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό;<br />

Είναι γεγονός ότι οι Λειψοί με το νέο λιμάνι αλλάζουν<br />

"ταχύτητα" και μπαίνουν δυναμικά στο "χάρτη" του θαλάσσιου<br />

τουρισμού, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο<br />

των σκαφών που προσεγγίζουν τη Μεσόγειο και την<br />

Ελλάδα ειδικότερα. Ο νέος λιμένας πλέον διαθέτει όλες<br />

τις υποδομές για να φιλοξενήσει τουλάχιστον 80 σκάφη<br />

αναψυχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία<br />

του νησιού. Θεωρούμε πως επιπροσθέτως, το νέο αυτό<br />

έργο μπορεί να δώσει μια ώθηση στην προσπάθεια μας<br />

για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στο νησί της<br />

μυθικής Καλυψούς. Αναφορικά δε με τη Λέρο, ο θαλάσσιος<br />

τουρισμός αποτελεί τη ναυαρχίδα μας ,για όλο<br />

το χρόνο, αφού λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας των<br />

ακτών του, είναι το μοναδικό νησί που έχει τέσσερις με-<br />

49


συνέντευξη<br />

«O Δήμος Λειψών μαζί με τους<br />

επαγγελματίες του νησιού και τους<br />

τοπικούς φορείς, έχουν προσθέσει<br />

ένα ακόμη "προϊόν" στην<br />

τουριστική τους φαρέτρα, την<br />

τέλεση εξωτικών πολιτικών<br />

γάμων. Ήδη τα τελευταία χρόνια<br />

υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για<br />

πολιτικούς γάμους στο νησί από<br />

ευρωπαϊκές χώρες»<br />

γάλες και σύγχρονες μαρίνες που φιλοξενούν εκατοντάδες<br />

σκάφη όλων των μεγεθών.<br />

Κερδίζουν έδαφος στον Προσκυνηματικό τουρισμό,<br />

λόγω της εικόνας της Παναγίας του Χάρου;<br />

Μέσα από συντονισμένες δράσεις, οι Λειψοί τα τελευταία<br />

χρόνια αναδεικνύονται και εξελίσσονται σε πόλο έλξης<br />

για τον Προσκυνηματικό τουρισμό, γεγονός που οφείλεται<br />

πρωτίστως στην εικόνα της Παναγίας του Χάρου. Η συγκεκριμένη<br />

εικόνα, βρίσκεται σε ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι<br />

που έχτισαν στους Λειψούς το 1600, μοναχοί από<br />

την Πάτμο. Το ονόμασαν "Παναγία του Χάρου" εξαιτίας<br />

του κειμηλίου που φιλοξενούσε, δηλαδή μίας εικόνας της<br />

Παναγίας που δεν κρατά τον Χριστό στην αγκαλιά της<br />

όπως συνηθίζεται, αλλά τον Σταυρό με τον Ιησού πάνω<br />

του. Ο ιδιαίτερος αυτός ναός είναι χτισμένος σε βυζαντινό<br />

ρυθμό, έχει χαμηλό τρούλο, ακανόνιστα τόξα και στενόμακρα<br />

παράθυρα, ενώ το πέρασμα του χρόνου έχει αφήσει<br />

ανέπαφη την Εκκλησία. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση,<br />

τον Απρίλιο του 1943, μια κάτοικος των Λειψών τοποθέτησε<br />

στην εικόνα μερικούς κρίνους. Αυτοί ξεράθηκαν<br />

και παρέμειναν ξηραμένοι στην εικόνα για μήνες. Όμως,<br />

όταν πλησίασε το πανηγύρι, οι ξηραμένοι κρίνοι άρχισαν<br />

να παρουσιάζουν ραβδώσεις και χυμούς. Μάλιστα μέχρι<br />

την ημέρα του πανηγυριού στις 23 Αυγούστου - στα εννιάμερα<br />

της Παναγίας- βλάστησαν πολλά μπουμπούκια.<br />

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε<br />

χρόνο. Τα κρινάκια της Παναγιάς τα μαζεύουν μετά την<br />

γιορτή της και τα προσφέρουν στους προσκυνητές. Είναι<br />

γεγονός πως στις μέρες μας, ταξιδιώτες από κάθε γωνιά<br />

του κόσμου επισκέπτονται καθημερινά το ναό όπως από<br />

Καναδά, Σουηδία, Αγγλία, Ιταλία κ.ο.κ., προκειμένου να<br />

προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.<br />

Η ζήτηση για γάμους που επανήλθε μετά την πανδημία,<br />

δημιουργεί μια νέα τάση χωρίς υψηλά κόστη και<br />

πολύμηνους προγραμματισμούς. Είναι οι Λειψοί γαμήλιος<br />

προορισμός;<br />

O Δήμος Λειψών μαζί με τους επαγγελματίες του νησιού<br />

και τους τοπικούς φορείς, έχουν προσθέσει ένα ακόμη<br />

"προϊόν" στην τουριστική τους φαρέτρα, την τέλεση<br />

«εξωτικών» πολιτικών γάμων. Ήδη τα τελευταία χρόνια<br />

υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για πολιτικούς γάμους<br />

στο νησί από ευρωπαϊκές χώρες.<br />

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, άνω του 50% των ζευγαριών<br />

που επιθυμούν να παντρευτούν στο εξωτερικό,<br />

επιζητούν έναν προορισμό που να συνδυάζει ειδυλλιακό<br />

σκηνικό και προϋποθέσεις για διακοπές μετά την τελετή,<br />

ενώ το 47% ταυτίζει τον ρομαντισμό με το φυσικό κάλλος<br />

ενός εξωτικού νησιού. Οι Λειψοί μπορούν να ανταποκριθούν<br />

στις σύγχρονες απαιτήσεις καθώς τα κορυφαία<br />

κριτήρια επιλογής προορισμού δεν αφορούν, τόσο, ξενοδοχειακές<br />

εγκαταστάσεις 5 αστέρων, όσο άλλα ποιοτικά<br />

στοιχεία όπως γαλαζοπράσινες παραλίες, αίσθηση της<br />

ιδιωτικότητας, τοπική κουλτούρα και εύρος εναλλακτικών<br />

δραστηριοτήτων που προσφέρει ο προορισμός χωρίς<br />

υπέρογκο κόστος. Τα γραφικά εξωκλήσια των νησιών<br />

μας όπως το εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου στη Λέρο<br />

κτισμένο σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα προσφέρονται<br />

για ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για ένα εξωτικό γάμο<br />

με φόντο τα ονειρεμένα ηλιοβασιλέματα και τα παραδοσιακά<br />

γεύματα που ακολουθούν, για να μείνουν αξέχαστα<br />

στους νεόνυμφους. Στόχος της Ένωσης Ξενοδόχων<br />

Λέρου- Λειψών είναι "να μπούμε στο στόχαστρο" διαφόρων<br />

"επώνυμων" και όχι μόνο που αποφασίζουν να<br />

κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους με αφετηρία τα<br />

μαγευτικά νησιά μας.<br />

50


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ● ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ● ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ<br />

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ● ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΔΙΧ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ<br />

● DPO EXECUTIVE (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων) – GDPR, ISO/IEC 17024<br />

Θωράκιση και Χάραξη στρατηγικών<br />

προτεραιοτήτων για Ξενοδοχεία<br />

Πρόσφατα ακυρώθηκε επίσπευση πλειστηριασμού<br />

και ανατράπηκε κατάσχεση από εταιρεία διαχείρισης<br />

funds σε Πασίγνωστο ιστορικό ξενοδοχείο σε μια από τις<br />

μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.<br />

Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στα Τραπεζικά θέματα<br />

η ομάδα μας καταγράφει με λεπτομέρεια<br />

την υφιστάμενη κατάσταση και είναι σε θέση να<br />

προτείνει σχεδιασμένες λύσεις ειδικά για κάθε<br />

περίπτωση, δρώντας αποτελεσματικά, αξιόπιστα και<br />

με συνέπεια. Υπάρχουν σοβαρές πρακτικές<br />

άμυνας και στρατηγικής για το πώς μπορεί<br />

ο δανειολήπτης να αμυνθεί και να διαπραγματευτεί<br />

με τις τράπεζες και τα funds.<br />

ΑΝΑΔΊΑΡΘΡΩΣΗ ΔΊΚΑΣΤΊΚΗ ΚΑΊ ΕΞΩΔΊΚΑΣΤΊΚΗ -<br />

ΔΊΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΔΊΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ<br />

Τα γραφεία μας σας παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη στον νέο θεσμό της Διαμεσολάβησης<br />

με πιστοποιημένους και έμπειρους Διαμεσολαβητές από το Υπ. Δικαιοσύνης και πιστοποιημένους<br />

Συντονιστές Διαμεσολαβητών από το Υπ. Ανάπτυξης.<br />

Η ΕΓΚΥΡΗ ΝΟΜΊΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΊ Η ΕΓΚΥΡΗ ΔΡΑΣΗ ΕΊΝΑΊ Η ΜΟΝΑΔΊΚΗ ΛΥΣΗ<br />

ΤΟΜΕΊΣ ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΣΗΣ<br />

● (Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση / Διαπραγμάτευση)<br />

● Κόκκινα Δάνεια – Αναδιάρθρωση οφειλών - Ακίνητη περιουσία<br />

● Τραπεζικό Δίκαιο - Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο<br />

● Προστασία προσωπικών δεδομένων / συμμόρφωση με τον G.D.P.R.<br />

● Δημόσιο Δίκαιο - Εργατικό Δίκαιο - Φορολογικό Δίκαιο<br />

● Πτωχευτικό Δίκαιο - Συμβουλευτική Νομική υποστήριξη<br />

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ<br />

Αθήνα: Υμηττού 5 & Αποστόλου Παύλου | 16777 Ελληνικό Ν. Αττικής | Τηλ. 2<strong>10</strong> 384 2614 | info@lekkakou.gr | www.lekkakou.gr<br />

Νέο Γραφείο Μυλωνογιάννη 25 73135 Χανιά | Τηλ. 2821 074203


hotel tech<br />

Στην εποχή<br />

της Τεχνητής Νοημοσύνης<br />

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙ<br />

ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ<br />

Της Ελένης Σαραντάκη<br />

Η<br />

τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό θέμα των<br />

ημερών και θεωρείται δεδομένο ότι θα επηρεάσει<br />

σημαντικά κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας.<br />

Οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι απεριόριστες.<br />

Υπάρχουν όμως και αρκετά σημεία που χρήζουν προσοχής,<br />

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν<br />

να χαθούν εξαιτίας του αυτοματισμού. Κάθε ξενοδόχος<br />

είναι σημαντικό να καταλάβει ότι η τεχνολογία ΑΙ<br />

αποτελεί ένα νόμισμα με δύο όψεις. Οι επαγγελματίες που<br />

θα κατανοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν πιο<br />

αποτελεσματικοί. Όσοι όμως δεν εκπαιδεύσουν τον εαυτό<br />

τους, είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες<br />

προκλήσεις. Οι τελευταίες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη<br />

επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λει-<br />

τουργούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και παρέχουν υπηρεσίες<br />

στους επισκέπτες τους. Τα σύγχρονα εργαλεία είναι<br />

σε θέση να αυτοματοποιήσουν αρκετές εργασίες, επιτρέποντας<br />

στο προσωπικό του ξενοδοχείου να επικεντρωθεί<br />

σε άλλες δραστηριότητες, όπως η σχέση με τους πελάτες<br />

και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό<br />

ότι τα analytics μπορούν να βοηθήσουν τους<br />

ξενοδόχους να αναλύσουν τα data και να προβλέψουν<br />

τη συμπεριφορά των πελατών ή τις τάσεις της αγοράς,<br />

επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων<br />

και να αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές<br />

marketing. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι AI-powered<br />

μηχανές εξατομίκευσης και προτάσεων προσφέρουν<br />

πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες εμπειρίες στους<br />

52


μεμονωμένους επισκέπτες με βάση τις προτιμήσεις, την<br />

προηγούμενη συμπεριφορά και τα δημογραφικά στοιχεία<br />

τους. Τα chatbots και οι εικονικοί βοηθοί που υποστηρίζονται<br />

από AI επιτρέπουν στο προσωπικό του ξενοδοχείου<br />

να αλληλοεπιδρά με τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο,<br />

παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις και βοήθεια. Παράλληλα,<br />

τα smart rooms προσφέρουν στους επισκέπτες<br />

μια πιο άνετη και υψηλότερου επιπέδου διαμονή, τη στιγμή<br />

που η AI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση<br />

και την πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης<br />

στα δωμάτια του ξενοδοχείου, τη βελτιστοποίηση των<br />

αποφάσεων τιμολόγησης και απογραφής, την πρόβλεψη<br />

της ζήτησης και την προσαρμογή της διαθεσιμότητας<br />

δωματίων ανάλογα, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής<br />

απόδοσης και τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τη<br />

διαχείριση και τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Κατανοώντας<br />

αυτές τις τάσεις, οι επαγγελματίες του ξενοδοχειακού<br />

κλάδου μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και<br />

να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους.<br />

«Τα chatbots και οι εικονικοί<br />

βοηθοί που υποστηρίζονται από<br />

AI επιτρέπουν στο προσωπικό του<br />

ξενοδοχείου να αλληλοεπιδρά με<br />

τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο»<br />

ΌΛΑ ΣΤΌΝ… ΑΥΤΌΜΑΤΌ<br />

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά<br />

καθημερινές λειτουργίες στα ξενοδοχεία, αυτοματοποιώντας<br />

επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως το booking ή<br />

το ανέπαφο check-in. Το προσωπικό ελευθερώνεται και<br />

μπορεί να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών,<br />

σε μια περίοδο που εμφανίζονται πιο απαιτητικοί από<br />

ποτέ. Επιπροσθέτως, η χρήση chatbots και των virtual<br />

assistants αναβαθμίζουν αισθητά την εξυπηρέτηση πελατών,<br />

προσφέροντας βοήθεια με τις κρατήσεις, απαντώντας<br />

σε ερωτήσεις ή παρέχοντας βοήθεια. Επιπλέον,<br />

η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία<br />

housekeeping και συντήρησης, χρησιμοποιώντας<br />

αισθητήρες και κάμερες για την παρακολούθηση και τον<br />

έλεγχο της θερμοκρασίας, του φωτισμού και της ασφάλειας<br />

των δωματίων, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή<br />

απόδοση χρησιμοποιώντας έξυπνα συστήματα κτιρίων.<br />

53


hotel tech<br />

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να φέρει επανάσταση στην εμπειρία<br />

των επισκεπτών του ξενοδοχείου τα επόμενα <strong>10</strong> χρόνια»<br />

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΑΞΙΔΙΟΎ ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ<br />

CHATGPT<br />

Σχεδόν το ένα τρίτο των ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ (32%)<br />

είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT για να<br />

σχεδιάσουν ένα ταξίδι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη<br />

του Longwoods International. Η ταξιδιωτική βιομηχανία<br />

ήταν πάντα leader στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών,<br />

από τα πρώιμα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων<br />

μέχρι το διαδίκτυο και τα social media. Αναμένεται<br />

παρόμοια υιοθέτηση από τη βιομηχανία και τους ταξιδιώτες<br />

της τεχνητής νοημοσύνης στον ταξιδιωτικό σχεδιασμό<br />

και τη λήψη αποφάσεων.<br />

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα διαπίστωσε<br />

ότι το 45% των Αμερικανών ταξιδιωτών είναι απίθανο<br />

να χρησιμοποιήσει ένα ΑΙ chatbot για τον προγραμματισμό<br />

ταξιδιών. Και περισσότερο από το ένα τέταρτο όμως<br />

των ερωτηθέντων (27%) ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν<br />

το ChatGPT. Τους τελευταίους μήνες, πολλοί άνθρωποι<br />

προσπάθησαν να σχεδιάσουν ένα ταξίδι χρησιμοποιώντας<br />

το ChatGPT, χωρίς ωστόσο πάντα τα αποτελέσματα<br />

να είναι τα επιθυμητά. Ένας ταξιδιωτικός συντάκτης του<br />

CNBC το έπιασε να συλλέγει λανθασμένες πληροφορίες,<br />

ενώ ένας συγγραφέας του Conde Nast Traveler διαπίστωσε<br />

ότι «η έλλειψη εξειδίκευσης του chatbot - και τα<br />

πραγματικά λάθη - μπορεί να είναι εξαντλητικά όταν πρόκειται<br />

για ταξιδιωτικές προτάσεις».<br />

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΣΤΟ HOTEL REVENUE<br />

MANAGEMENT<br />

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να ενισχύσει σημαντικά<br />

το revenue management, αναλύοντας δεδομένα και<br />

προβλέποντας τη μελλοντική ζήτηση, τα έσοδα ή τη διαθεσιμότητα.<br />

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον καθορισμό<br />

δυναμικής τιμολόγησης με βάση τη ζήτηση, την πληρότητα<br />

και άλλους παράγοντες, αυξάνοντας τα έσοδα χρεώνοντας<br />

περισσότερα για δωμάτια κατά τις περιόδους αιχμής<br />

και λιγότερο κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης.<br />

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να βελτιστοποιήσει<br />

54


τη διαχείριση αποθεμάτων προβλέποντας τη ζήτηση και<br />

προσαρμόζοντας ανάλογα τη διαθεσιμότητα των δωματίων,<br />

με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων με την<br />

πώληση περισσότερων δωματίων σε υψηλότερες τιμές<br />

κατά τις περιόδους αιχμής και τη μείωση του απούλητου<br />

αποθέματος.<br />

Επιπλέον, μπορεί να εξατομικεύσει τις τιμές και τις προσφορές<br />

σε μεμονωμένους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις,<br />

την προηγούμενη συμπεριφορά και τα δημογραφικά<br />

στοιχεία τους, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να αυξήσουν<br />

τα έσοδά τους στοχεύοντας τους σωστούς πελάτες με<br />

τις σωστές προσφορές την κατάλληλη στιγμή. Επιπλέον,<br />

η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει ευκαιρίες<br />

για upselling και cross-selling στους επισκέπτες και να<br />

βελτιστοποιήσει τις αποφάσεις τιμολόγησης και αποθέματος<br />

σε πραγματικό χρόνο με βάση τις συνθήκες της<br />

αγοράς, τη συμπεριφορά των επισκεπτών και άλλους<br />

παράγοντες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει<br />

τα ξενοδοχεία να εντοπίσουν μοτίβα και ανωμαλίες στα<br />

δεδομένα εσόδων, αποκαλύπτοντας νέες ευκαιρίες και<br />

τάσεις εσόδων.<br />

HOTEL SALES & MICE<br />

Οι διευθυντές πωλήσεων ξενοδοχειακών ομίλων μπορούν<br />

να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για να<br />

προσελκύσουν περισσότερους επαγγελματίες ταξιδιώτες.<br />

Οι μηχανές εξατομίκευσης και προτάσεων που υποστηρίζονται<br />

από AI μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία<br />

πακέτων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες<br />

των επαγγελματιών ταξιδιωτών.<br />

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να αυτοματοποιήσει<br />

επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η εισαγωγή δεδομένων,<br />

η παρακολούθηση και η δημιουργία δυνητικών<br />

πελατών, επιτρέποντας στους διευθυντές πωλήσεων να<br />

επικεντρωθούν στην οικοδόμηση σχέσεων με βασικούς<br />

πελάτες και στο κλείσιμο συμφωνιών. Τα chatbots και οι<br />

εικονικοί βοηθοί που υποστηρίζονται από AI είναι σε θέση<br />

να παρέχουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα,<br />

υποστήριξη σε επαγγελματίες ταξιδιώτες και να βοηθούν<br />

στις κρατήσεις, στην απάντηση ερωτήσεων και στην<br />

παροχή προτάσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης<br />

να βοηθήσει στη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων<br />

πελατών, εντοπίζοντας τα πιο πολύτιμα τμήματα επαγγελματιών<br />

ταξιδιωτών και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά<br />

με τον καλύτερο τρόπο στόχευσης και αλληλεπίδρασης<br />

μαζί τους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην<br />

ανάλυση σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση<br />

της απόδοσης των πωλήσεων του ομίλου και τον εντοπισμό<br />

τομέων βελτίωσης, καθώς και στη βελτιστοποίηση<br />

λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση τις συνθήκες της αγοράς,<br />

τη συμπεριφορά των επισκεπτών και άλλους παράγοντες<br />

και εντοπίζοντας νέες ευκαιρίες εσόδων.<br />

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΣΤΟ GUEST EXPERIENCE<br />

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να φέρει επανάσταση<br />

στην εμπειρία των επισκεπτών του ξενοδοχείου τα<br />

επόμενα <strong>10</strong> χρόνια. Αναμένεται να ενισχύσει επίσης την<br />

ασφάλεια και την προστασία, παρακολουθώντας πιθανές<br />

απειλές και παρέχοντας προληπτικά στους επισκέπτες<br />

τις υπηρεσίες και τις ανέσεις που επιθυμούν. Επιπλέον,<br />

η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί στην εικονική και<br />

την επαυξημένη πραγματικότητα για να παρέχει στους<br />

επισκέπτες καθηλωτικές εμπειρίες, όπως εικονικές περιηγήσεις,<br />

επιλογή εικονικών δωματίων και εικονικές<br />

εκδηλώσεις. Επιπλέον, η AI θα επιτρέπει το αυτοματοποιημένο<br />

check-out, στους επισκέπτες.<br />

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΤΟ<br />

ΜΕΛΛΟΝ;<br />

Το Hilton είναι ένα παράδειγμα ξενοδοχειακής εταιρείας<br />

που έχει αγκαλιάσει την τεχνολογία AI, με την εφαρμογή<br />

εικονικών βοηθών που λειτουργούν με AI, όπως η<br />

Connie στη ρεσεψιόν και στα δωμάτια ξενοδοχείων, καθώς<br />

και με τη χρήση αναλύσεων δεδομένων για τη βελτίωση<br />

της ικανοποίησης και της διατήρησης των πελατών.<br />

Ωστόσο, οι ξενοδόχοι που δεν εκπαιδεύονται σχετικά<br />

με την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητές της στον<br />

τομέα της φιλοξενίας ενδέχεται να χάσουν τα οφέλη<br />

που μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή τους, όπως<br />

αυξημένη κερδοφορία, βελτιωμένη εμπειρία πελατών και<br />

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ξενοδοχείων.<br />

Η χρήση της τεχνολογίας AI στον κλάδο της φιλοξενίας<br />

έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στις λειτουργίες<br />

των ξενοδοχείων, από τα συστήματα διαχείρισης<br />

καταλυμάτων έως τα μηνύματα και τα μέσα κοινωνικής<br />

δικτύωσης.<br />

55


συνέντευξη<br />

ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΥΚΑΣ<br />

Ραγδαία ανάπτυξη<br />

και ευρεία αποδοχή της TP-Link<br />

στον κλάδο της φιλοξενίας<br />

Συνέντευξη στον Χρήστο Κοτσακά<br />

Ο Γιώργος Καυκάς, Channel<br />

Sales manager Enterprise BU της<br />

TP-Link Hellas, μιλάει για την<br />

παρουσία της εταιρείας στην<br />

Ελλάδα, για τις λύσεις που<br />

προσφέρει, αλλά και για την<br />

ετοιμότητα που παρουσιάζουν<br />

οι ελληνικές επιχειρήσεις, όσον<br />

αφορά στις διαδικασίες ψηφιακού<br />

μετασχηματισμού που απαιτούνται,<br />

τονίζοντας πως «η ζήτηση για<br />

λύσεις επιχειρηματικής δικτύωσης<br />

και επιτήρησης υψηλής απόδοσης<br />

αυξάνεται εκθετικά στον τομέα του<br />

κλάδου φιλοξενίας,<br />

σε όλη την Ελλάδα».<br />

Μιλήστε μας για την παρουσία της TP-Link στην Ελλάδα,<br />

για τη δραστηριοποίηση της στην ελληνική αγορά,<br />

αλλά και για τη σημασία που έχει η χώρα μας στον<br />

στρατηγικό της σχεδιασμό.<br />

Το 2022 ήταν η 12η συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία<br />

η TP-Link ήταν ο κορυφαίος πάροχος προϊόντων WLAN,<br />

σύμφωνα με την International Data Corporation (IDC).<br />

Αυτή η διάκριση είναι αποτέλεσμα τόσο της υποστήριξης<br />

των πελατών και των συνεργατών της, όσο και της<br />

συνεχούς προσπάθειας των εργαζομένων της. Χρόνο<br />

με το χρόνο, η TP-Link αύξησε το μερίδιο αγοράς της,<br />

διατηρώντας την ηγετική της θέση. Μέσω των συνεχών<br />

καινοτομιών, δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο ισχυρών<br />

και αξιόπιστων προϊόντων, τα οποία είναι εύκολα στη<br />

χρήση τους και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των<br />

πελατών της σε όλο τον κόσμο. H παρουσία της TP-<br />

Link στην Ελλάδα έχει εδραιωθεί και αποτελεί μακράν<br />

την πρώτη επιλογή στο μυαλό κάθε καταναλωτή εδώ<br />

και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σπίτι ή<br />

εταιρεία στην Ελλάδα που να μην χρησιμοποιεί έστω και<br />

ένα προϊόν της TP-Link για τη διαχείριση ενός προσωπικού<br />

ή επαγγελματικού δικτύου. Η τεχνολογική ανάπτυξη<br />

της Ελλάδας, κυρίως στο χώρο της φιλοξενίας, αποτελεί<br />

πάντοτε σημαντικότατο παράγοντα της TP-Link, αναφορικά<br />

με το σχεδιασμό της στρατηγικής και της ανάπτυξης<br />

νέων καινοτόμων προϊόντων.<br />

Η χώρα μας είναι παγκόσμιος τουριστικός προορισμός<br />

και αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εταιρεία που<br />

56


«Η χώρα μας είναι παγκόσμιος<br />

τουριστικός προορισμός και αποτελεί<br />

σημείο αναφοράς για κάθε εταιρεία<br />

που θέλει να αναπτύξει λύσεις στον<br />

κλάδο της φιλοξενίας»<br />

One stop networking solution for Hospitality - Access point<br />

για οπουδήποτε σενάριο<br />

θέλει να αναπτύξει λύσεις στον κλάδο της φιλοξενίας. Οι<br />

αυξημένες απαιτήσεις δικτυακού εξοπλισμού στα ξενοδοχεία<br />

αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα στον σχεδιασμό<br />

προϊόντων και λύσεων της TP-Link.<br />

Ποια είναι τα προϊόντα που προσφέρει η TP-Link, τα<br />

οποία απευθύνονται σε ξενοδοχειακές μονάδες; Πώς<br />

αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στη λειτουργία τους;<br />

Η ΤP-Link, έχοντας δημιουργήσει δίκτυο συνεργατών σε<br />

όλη την Ελλάδα, διαθέτει διαχρονικά λύσεις δικτύωσης<br />

για τους ξενοδόχους, αλλά και για τους επαγγελματίες<br />

του ευρύτερου ξενοδοχειακού κλάδου. Σχεδιάζει ισχυρά<br />

ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, τόσο για τους πελάτες<br />

όσο και για τους υπαλλήλους. Παρέχει ολοκληρωμένη<br />

κάλυψη Wi-Fi σε όλους τους χώρους, συμπεριλαμβανομένων<br />

των εξωτερικών χώρων, όπως πάρκινγκ και<br />

πισίνες. Υπόσχεται υψηλή σταθερότητα και ασφαλές<br />

δίκτυο για την αδιάλειπτη ασφάλεια των δεδομένων των<br />

επιχειρήσεων και των επισκεπτών.<br />

Omada controller OC200 -<br />

για εύκολη και έξυπνη παρακολούθηση δικτύου<br />

Το ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει διαφημιστικό<br />

και προωθητικό περιεχόμενο στους πελάτες του. Τα<br />

προϊόντα έχουν κομψή εμφάνιση, για να συνδυάζονται με<br />

τη διακόσμηση του ξενοδοχείου. Η TP-Link εξασφαλίζει<br />

όλα τα παραπάνω με μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων<br />

που ανήκουν στην οικογένεια TP-Link Omada,<br />

ικανοποιώντας ακόμα και την πιο δύσκολη απαίτηση. Η<br />

λύση συμπληρώνεται από τον Omada controller, ο οποίος<br />

είναι υπεύθυνος για την απλή και κεντρικοποιημένη<br />

διαχείριση όλου του δικτύου.<br />

Καλύπτοντας όλο τον δικτυακό εξοπλισμό με «lifetime»<br />

εγγύηση, η λύση της TP-Link αποτελεί την πιο ασφαλή,<br />

αξιόπιστη και εύκολα διαχειρίσιμη λύση στον κλάδο της<br />

φιλοξενίας. Τα προϊόντα της TP-Link που απευθύνονται<br />

στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν το Omada SDN<br />

(controllers, access points, switches και routers), το<br />

JetStream και τα LiteWave Switches, τους SafeStream<br />

Business Routers, τις VIGI επαγγελματικές κάμερες και<br />

το Pharos Wireless Broadband - που είναι ιδανικά για<br />

τον ξενοδοχειακό κλάδο.<br />

Από την εμπειρία σας, πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές<br />

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της<br />

φιλοξενίας, όσον αφορά στις διαδικασίες ψηφιακού<br />

μετασχηματισμού που απαιτούνται; Ποια τα δικά σας<br />

tips επί του θέματος;<br />

Η TP-Link αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία του «διαρκώς<br />

συνδεδεμένου» τρόπου ζωής. Τα προϊόντα της διαθέτουν<br />

τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και είναι σχεδιασμένα<br />

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν στον ψηφιακό<br />

μετασχηματισμό του ξενοδοχείου.Η ζήτηση για λύσεις<br />

επιχειρηματικής δικτύωσης και επιτήρησης υψηλής<br />

57


συνέντευξη<br />

« Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες, οι οποίες<br />

θα παίξουν ση μαντκό ρόλο στη βελτιστοποίηση<br />

της συνολικής εμπει ρίας του επισκέπτη»<br />

Access point EAP660 HD<br />

με υπερυψηλές επιδόσεις<br />

Enterprise Wireless σε περιβάλλοντα<br />

High-Density<br />

απόδοσης αυξάνεται εκθετικά στον τομέα της φιλοξενίας<br />

σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι απαιτήσεις των επισκεπτών<br />

αλλάζουν σημαντικά.<br />

• Υπάρχει μεγάλος όγκος Streaming.<br />

• Το δωρεάν Wi-Fi είναι μια από τις πιο σημαντικές<br />

παροχές για τους επισκέπτες.<br />

• Το κακό Wi-Fi ρίχνει τις κριτικές ξενοδοχείων.<br />

• Αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στο διαδίκτυο<br />

παρά στην παρακολούθηση τηλεόρασης.<br />

• Η ομαλή και αποτελεσματική δικτύωση είναι η βάση<br />

για την σταθερή χρήση έξυπνων εφαρμογών σε<br />

έξυπνα ξενοδοχεία.<br />

• Η υψηλή ποιότητα, με πολλαπλούς χρήστες, είναι<br />

απαραίτητη για την παροχή μιας βέλτιστης εμπειρίας<br />

δικτύου.<br />

• Η πλήρης κάλυψη Wi-Fi διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες<br />

έχουν εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο οπουδήποτε,<br />

σε όλη την ιδιοκτησία. Αποτελεί ουσιαστικό μέρος<br />

των high-quality υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου.<br />

Εμείς ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματίες του κλάδου να<br />

αναπτύξουν μια σχετική εξειδίκευση σε αυτόν τον ταχέως<br />

αναπτυσσόμενο, ουσιαστικό τομέα της αγοράς και είμαστε<br />

πάντοτε εδώ για να τους βοηθήσουμε.<br />

Ποιες οι προκλήσεις που συνήθως αντιμετωπίζετε,<br />

όταν αναλαμβάνετε ένα έργο networking μιας επιχείρησης;<br />

Ποια η στρατηγική που ακολουθείτε για<br />

τον εντοπισμό των προτάσεων που θα καλύψουν τις<br />

ανάγκες της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας; Πόσα<br />

σχετικά έργα έχετε αναλάβει;<br />

Οι σημαντικότερες προκλήσεις σε μία δικτυακή εγκατάσταση<br />

αφορούν συνήθως θέματα που σχετίζονται με<br />

ένα ασταθές δίκτυο, μια ακατάστατη παλιά εγκατάσταση<br />

ή ένα μη σωστά σχεδιασμένο δίκτυο. Σκοπός μας είναι<br />

να επιτευχθεί σταθερό Wi-Fi με πλήρη κάλυψη και ένα<br />

επιχειρηματικό δίκτυο που να μπορεί να καλύψει όλες τις<br />

απαιτήσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος. Αυτό το επιτυγχάνουμε<br />

με την οικογένεια των Omada προϊόντων.<br />

Η TP-Link έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα, διαθέτει<br />

έμπειρους τεχνικούς και μπορεί να σχεδιάσει οποιαδήποτε<br />

επαγγελματική λύση δικτύου, ακόμα και για την πιο απαιτητική<br />

εγκατάσταση. Μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να<br />

επικοινωνήσει απευθείας με την TP-Link ή να χρησιμοποιήσει<br />

τη βοήθεια του δικτύου συνεργατών μας, σε όλη την<br />

Ελλάδα. Τα προϊόντα της TP-Link έχουν ραγδαία ανάπτυξη<br />

και ευρεία αποδοχή στον κλάδο της φιλοξενίας και ήδη<br />

μετράμε εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.<br />

Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι επόμενες τεχνολογίες,<br />

τα επόμενα trends, που θα ενισχύσουν τη λειτουργία<br />

του κλάδου της φιλοξενίας; Ποιες οι καινοτομίες<br />

στις οποίες στρέφει το ενδιαφέρον της η TP-Link;<br />

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες οι οποίες θα παίξουν σημαντκό<br />

ρόλο στην βελτιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας<br />

του επισκέπτη και των επιλογών του στο κομμάτι της<br />

φιλοξενίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη χρήση εργαλείων<br />

που βασίζονται στο Internet of Things (ΙοΤ) και στην<br />

Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και τη μετατροπή του ξενοδοχειακού<br />

δωματίου σε smart. Καμία, όμως, από αυτές τις<br />

τεχνολογίες δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς γρήγορο<br />

δίκτυο. H Wi-Fi 6 τεχνολογία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα<br />

και έχει ωριμάσει. Τη χρονιά που διανύουμε, λανσάραμε<br />

τη νέα τεχνολογία Wi-Fi 7, αλλά με βάση την έρευνά μας<br />

υπάρχουν ακόμα πολλά ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν<br />

παλιές λύσεις δικτύωσης, όπως Wi-Fi 5, ακόμα και Wi-Fi<br />

4. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται στο γρήγορο<br />

Wi-Fi, επιδιώκοντας μια εξαιρετική εμπειρία δικτύου,<br />

κάτι που μας δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Η στρατηγική<br />

της TP-Link, ως ο κορυφαίος πάροχος προϊόντων WLAN<br />

παγκοσμίως, είναι να θέτει νέα όρια στην τεχνολογία<br />

Wi-Fi, ώστε να παρέχει στους πελάτες της την καλύτερη<br />

δυνατή ψηφιακή εμπειρία με το πιο γρήγορο δίκτυο,<br />

διαθέτοντας λύσεις και προϊόντα ακόμα και για τους πιο<br />

απαιτητικούς σχεδιασμούς δικτύων.<br />

Switch TL-SG3428XMP<br />

κορυφαία managed λύση για την υποδομή του δικτύου<br />

58


advertorial<br />

ΠΡΑΣΙΝΕΣ «ΟΑΣΕΙΣ» ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ<br />

ΜΕ ΤΗ LECHUZA PURO COLOR 50<br />

PURO Color 50<br />

Η<br />

διακόσµηση αποτελεί βασικό µέρος της εµπειρίας<br />

που θα αποκοµίσουν οι επισκέπτες ενός ξενοδοχείου.<br />

Ιδιαίτερα τα φυτά και τα λουλούδια βελτιώνουν<br />

τη διάθεση των επισκεπτών και συνδέονται υποσυνείδητα<br />

µε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ικανοποιώντας<br />

τόσο τους ταξιδιώτες που κλείνουν ένα δωµάτιο για επαγγελµατικούς<br />

λόγους όσο και αυτούς που κάνουν διακοπές.<br />

Στόχος είναι να αισθανθούν οι πελάτες ήρεµοι, χαλαροί<br />

και πάνω από όλα ευπρόσδεκτοι. Οι πράσινες οάσεις του<br />

ξενοδοχείου είναι οι καλύτεροι σύµµαχοι για µία αξέχαστη<br />

εµπειρία φιλοξενίας. Η άψογη φιλοξενία όµως δεν πρέπει<br />

να περιοριστεί µόνο στους επισκέπτες αλλά και στα ίδια τα<br />

φυτά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στις γλάστρες<br />

που τα φιλοξενούν. Τα φυτά εσωτερικού χώρου δηµιουργούν<br />

µια ευχάριστη ατµόσφαιρα, φιλτράροντας τον αέρα.<br />

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να λειτουργούν ευεργετικά στην<br />

ψυχολογία των κουρασµένων από το ταξίδι των επισκεπτών,<br />

που έχουν περάσει από βρώµικα αεροδρόµια ή<br />

τρένα και έχουν εξαντληθεί από τους χαοτικούς ρυθµούς<br />

της πόλης. Τα φυτά εσωτερικού χώρου είναι αυτά που θα<br />

προσφέρουν µια «ανάσα» καθαρού αέρα σε όσους διαβαίνουν<br />

το κατώφλι του ξενοδοχείου, επιτρέποντας τους να<br />

αισθανθούν µια ψυχική ανάταση. Για το λόγο αυτό, κάθε<br />

ξενοδόχος οφείλει να επενδύσει σε όµορφα, ολοζώντανα,<br />

περιποιηµένα φυτά και να τα αναδείξει µε γλάστρες που<br />

ξεχωρίζουν για τις διαστάσεις, το design και την πρακτικότητα.<br />

Η ιδανική λύση είναι µία επιλογή από την τεράστια<br />

ποικιλία των αυτοποτιζώµεναν γλαστρών LECHUZA. Εµείς<br />

προτείνουµε την LECHUZA PURO.<br />

Η LECHUZA PURO Color 50 αποτελεί µια γλάστρα σε<br />

κλασικό, σφαιρικό σχήµα που έχει βραβευτεί µε το Red<br />

Dot Design Award για τον ιδανικό συνδυασµό καινοτοµίας,<br />

πρακτικότητας και υψηλής ποιότητας. Είναι κατασκευασµένη<br />

από υψηλής ποιότητας πλαστικό και είναι ανθεκτική<br />

στις ακτίνες UV και στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.<br />

Εποµένως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα τόσο στη<br />

ρεσεψιόν και τα δωµάτια όσο και σε εξωτερικούς χώρους,<br />

όπως το µπαρ και η πισίνα. Ο ξενοδόχος µπορεί να βρει<br />

τη συγκεκριµένη γλάστρα της LECHUZA σε τρία υπέροχα<br />

χρώµατα (white, slate grey και sand brown), προκειµένου<br />

να επιλέξει το προϊόν που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες<br />

του. Πέρα από το άψογο design, η PURO Color 50 έρχεται<br />

µε το ενσωµατωµένο σύστηµα αυτοποτισµού LECHUZA,<br />

ώστε τα φυτά να λαµβάνουν την ποσότητα νερού που<br />

The Secret of beautiful plants<br />

χρειάζονται από τη δεξαµενή νερού 4 λίτρων. Παράλληλα,<br />

διαθέτει εναλλασσόµενο δοχείο φύτευσης µε βυθιζόµενες<br />

λαβές για εύκολη µετακίνηση των φυτών.<br />

Μάθετε περισσότερα στο: www.lechuza.gr<br />

59


marketing<br />

Visual storytelling<br />

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ<br />

ΜΕ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ<br />

Της Ελένης Σαραντάκη<br />

Μπορεί να είναι ένα πολυτελές κρεβάτι ή ένα<br />

απολαυστικό γεύμα δίπλα στην πισίνα. Το μόνο<br />

σίγουρο είναι ότι η βιομηχανία της φιλοξενίας<br />

στηρίζεται στο storytelling από τη στιγμή που ένας<br />

υποψήφιος πελάτης επισκέπτεται την ιστοσελίδα της<br />

επιχείρησης, μέχρι να φτάσει να αλληλοεπιδρά με τους<br />

υπαλλήλους. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που πρέπει να<br />

ειπωθούν στα ξενοδοχεία, οι οποίες, ωστόσο, είναι πολύ<br />

εύκολο να χαθούν στη… μετάφραση, αν δε χρησιμοποιηθούν<br />

αποτελεσματικές visual storytelling τεχνικές.<br />

ΤΟ VISUAL STORYTELLING ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ<br />

ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ<br />

Η οπτική αφήγηση περιλαμβάνει τη χρήση γραφικών,<br />

εικόνων και video, που έχουν ως σκοπό να αλληλοεπιδράσουν<br />

με τους θεατές προκαλώντας συναισθήματα,<br />

να καλλιεργήσουν την ενδοεπικοινωνία και να παρακι-<br />

νήσουν το κοινό σε δράση. Όσον αφορά τον κλάδο της<br />

φιλοξενίας, πρόκειται για χρήσιμα εργαλεία που δημιουργούν<br />

αξέχαστες πρώτες εντυπώσεις, δίνοντας παράλληλα<br />

στο brand τη δυνατότητα να ξεχωρίσει με τρόπο<br />

μοναδικό και αυθεντικό. Μια υπέροχη ιστορία μπορεί να<br />

ενθουσιάσει, να καταπλήξει, ακόμη και να συγκινήσει<br />

τους αποδέκτες. Όταν συμπληρωθεί όμως με γραφικά,<br />

μπορεί να μετατρέψει τους θεατές σε πελάτες. Είναι<br />

γνωστό ότι ο κλάδος της φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.<br />

Για να ξεχωρίσει ένα ξενοδοχείο, πρέπει να<br />

καινοτομεί, να διευρύνει τα όρια της δημιουργικότητας<br />

και να πειραματίζεται με νέες ιδέες. Για παράδειγμα, για<br />

πολλούς ανθρώπους, το γεγονός ότι ένα ξενοδοχείο έχει<br />

μεγάλη ιστορία είναι από μόνος του ένας καλός λόγος<br />

για να κλείσουν μια διαμονή εκεί. Ειδικά αν υπάρχει μια<br />

συναρπαστική ιστορία που λέγεται. Η πληροφορία όμως<br />

της ηλικίας ενός καταλύματος δεν είναι από μόνη της<br />

60


«Κάθε ξενοδόχος πρέπει να<br />

χρησιμοποιεί ό,τι έχει στη διάθεσή<br />

του για να δημιουργήσει μια σύνδεση<br />

μεταξύ των επισκεπτών και του<br />

ξενοδοχείου»<br />

τόσο ενδιαφέρουσα, αν ο ξενοδόχος δεν πει τις ιστορίες<br />

που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι επισκέπτες επιθυμούν<br />

να δουν πώς το ξενοδοχείο εξελίχθηκε με την πάροδο<br />

του χρόνου. Εξακολουθεί να διατηρεί τις ρίζες του<br />

ή προσαρμόστηκε και άλλαξε; Προβάλλοντας την ιστορία<br />

πίσω από το ξενοδοχείο, δημιουργείται μια αυθεντικά<br />

εμπειρία για τους επισκέπτες, που μετατρέπει τη διαμονή<br />

στο κατάλυμα σε αποκορύφωμα του ταξιδιού τους. Παρόλα<br />

αυτά, είναι σημαντικό οι επισκέπτες να αποτελούν<br />

κεντρικούς χαρακτήρες και να αισθάνονται ότι δεν μένουν<br />

απλώς σε ένα ξενοδοχείο, αλλά μάλλον ζουν σε ένα κομμάτι<br />

της ιστορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί δείχνοντας,<br />

για παράδειγμα, τι είδους γεγονότα έχει δει όλα αυτά τα<br />

χρόνια το κτίριο, με φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα<br />

που άνοιξε ή με εικόνες διάσημων ανθρώπων που έχουν<br />

μείνει στο ξενοδοχείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής<br />

του. Κάθε ξενοδόχος πρέπει να χρησιμοποιεί ό,τι έχει στη<br />

διάθεσή του για να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ<br />

των επισκεπτών και του ξενοδοχείου, κάνοντάς τους να<br />

αισθάνονται σαν να είναι επίσης μέρος της ιστορίας.<br />

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ<br />

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ»<br />

Η αποτελεσματική δημιουργία μιας μοναδικής<br />

"storytelling ατμόσφαιρας" μπορεί να αποδώσει περισσότερο<br />

από οποιοδήποτε άλλο μέσο digital marketing,<br />

αφού συχνά είναι πολύ πιο πειστική. Ωστόσο, είναι κάτι<br />

περισσότερο από την κοινή χρήση όμορφα επεξεργασμένων<br />

φωτογραφιών. Όταν οι επισκέπτες κοιτούν μια<br />

εικόνα, διαβάζουν ή βλέπουν κάτι να κινείται στην οθόνη,<br />

ο εγκέφαλός τους μπαίνει σε κατάσταση «επεξεργασίας».<br />

Λαμβάνουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται και στη<br />

συνέχεια ανταποκρίνονται συναισθηματικά με βάση αυτό<br />

που βλέπουν ή ακούν. Έτσι, μια συναρπαστική αφήγηση<br />

πρέπει να περιλαμβάνει το συνδυασμό διαφορετικών<br />

οπτικών στοιχείων όπως γραφικά, φωτογραφίες, video,<br />

εικονογραφήσεις και κείμενο, και να αιχμαλωτίζει το μάτι<br />

του θεατή, κρατώντας την προσοχή του μέχρι το τέλος.<br />

Ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΕΚΛΑ» ΤΟΥ<br />

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ<br />

Κάθε φορά που ο ξενοδόχος επιθυμεί να πει μια ιστορία<br />

για να προωθήσει το ξενοδοχείο του ή να επισημάνει ένα<br />

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, μπαίνει στη θέση ενός<br />

σκηνοθέτης. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός video<br />

μιας άδειας πισίνας δεν θα κάνει κανένα ξενοδοχείο να<br />

ξεχωρίσει. Στόχος είναι οι θεατές να φανταστούν ότι τηλεμεταφέρονται<br />

στο ξενοδοχείο όταν το βλέπουν. Πώς θα<br />

μπορούσε να συμβεί αυτό; Με τη δημιουργία ενός video<br />

όπου κάποιος μπορεί να δει τους επισκέπτες να χαλαρώνουν<br />

στην πισίνα με ένα κοκτέιλ και ωραία μουσική, απολαμβάνοντας<br />

τη διαμονή τους. Ένας άλλος τρόπος είναι<br />

η αξιοποίηση του influencer marketing και του περιεχομένου<br />

που δημιουργείται από χρήστες (UGC), που αφηγούνται<br />

την ιστορία του ξενοδοχείου μέσα από το φακό των<br />

επισκεπτών. Η αυθεντικότητα άλλωστε είναι το «κλειδί»<br />

για μια επιτυχημένη οπτική αφήγηση στα ξενοδοχεία, γι’<br />

αυτό είναι σημαντικό να μεταφέρονται ιστορίες που αντιπροσωπεύουν<br />

την ταυτότητα του καταλύματος. Χρησιμοποιώντας<br />

μια storytelling προσέγγιση στη στρατηγική<br />

marketing του ξενοδοχείου, ο επαγγελματίας μπορεί να<br />

προωθήσει πολύτιμο περιεχόμενο χωρίς να «πουλήσει»<br />

πραγματικά το ξενοδοχείο στους πελάτες.<br />

Αντίθετα, παρουσιάζει τους λόγους που πρέπει να επιλέξουν<br />

το κατάλυμα έναντι του ανταγωνισμού με έναν<br />

ελκυστικό, αυθεντικό τρόπο. Οι χρήστες του διαδικτύου<br />

πλέον απομακρύνονται από τα τεράστια «βαρετά» κείμενα<br />

που περιγράφουν τις ανέσεις, και στρέφονται στις<br />

όμορφες εικόνες με τις συναρπαστικές αφηγήσεις και τα<br />

καλοφτιαγμένα videos που ταιριάζουν περισσότερο στο<br />

σημερινό σύμπαν που κυριαρχούν πολλαπλά κανάλια και<br />

συσκευές.<br />

61


άρθρο<br />

Έξυπνες λύσεις<br />

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων<br />

για ξενοδοχεία!<br />

Από τον Παναγιώτη Δημόπουλο, Μηχανικός Πωλήσεων στην ArmetMobility<br />

Στις μέρες μας, το ζήτημα της βιωσιμότητας έχει<br />

έρθει στο επίκεντρο, με τις επιχειρήσεις κάθε<br />

μεγέθους και τομέα να βρίσκονται σε μια συνεχή<br />

αναζήτηση νέων και καινοτόμων μεθόδων για να πετύχουν<br />

μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Από<br />

αυτήν την προσπάθεια δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο<br />

κλάδος της φιλοξενίας, φέρνοντας στο προσκήνιο λύσεις<br />

που ενισχύουν τη μετάβαση του κόσμου προς την ηλεκτρική<br />

κινητικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εγκατάσταση<br />

φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων έχει αναδειχθεί σε μια<br />

πρωτοποριακή λύση. Με απλά λόγια, οι φορτιστές ηλεκτρικών<br />

οχημάτων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την<br />

ανάπτυξη υποδομής ηλεκτρικής κινητικότητας. Οι συγκεκριμένοι<br />

φορτιστές παρέχουν έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό<br />

τρόπο για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων,<br />

με πολυάριθμα οφέλη τόσο για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών<br />

οχημάτων όσο και για την ευρύτερη κοινότητα. Παρέχουν<br />

άνεση και ευελιξία και παρουσιάζουν μια σημαντική συμβολή<br />

στην πρόοδο της βιώσιμης κινητικότητας. Για τις<br />

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι φορτιστές EV προσφέρουν<br />

μοναδικές ευκαιρίες, προσελκύοντας, για παράδειγμα, επισκέπτες<br />

που είναι ευαισθητοποιημένοι γύρω από περιβαλλοντικά<br />

ζητήματα. Η ευκολία που παρέχουν ενισχύει την<br />

εμπειρία του πελάτη και συμβάλλει στη θετική εικόνα του<br />

brand, τοποθετώντας το ξενοδοχείο ως έναν φιλικό προς<br />

το περιβάλλον προορισμό. Καθώς τα ηλεκτροκίνητα κερδίζουν<br />

δημοτικότητα, αυξάνεται και η ζήτηση για φορτιστές,<br />

σε μια παγκόσμια στροφή προς ένα πράσινο και βιώσιμο<br />

μέλλον. Σε αυτό το άρθρο θα διερευνήσουμε τα πλεονεκτήματα<br />

της ενσωμάτωσης σταθμών φόρτισης EV στην ξενοδοχειακή<br />

υποδομή και θα παρουσιάσουμε την εταιρεία<br />

Armet Mobility, που παρέχει μια ευρεία γκάμα σχετικών<br />

λύσεων, μια ολοκληρωμένη λύση για όλη τη διαδικασία.<br />

✓ Δωρεάν διαφήμιση μέσω Plugshare<br />

Με την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης EV, τα ξενοδοχεία<br />

μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν διαφήμιση μέσω<br />

πλατφορμών όπως το Plugshare, το οποίο παρέχει μια<br />

ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με σταθμούς φόρτισης<br />

σε όλη την Ελλάδα. Η τοποθέτηση της επωνυμίας του<br />

ξενοδοχείου δίπλα στο σταθμό φόρτισής στο Plugshare<br />

αυξάνει την ορατότητα και προσελκύει πιθανούς επισκέπτες<br />

που δίνουν προτεραιότητα σε βιώσιμες ταξιδιωτικές<br />

επιλογές και που έχουν ανάγκη ανεφοδιασμού του ηλεκτρικού<br />

τους οχήματος.<br />

✓ Υπηρεσίες πολυτελείας για ιδιοκτήτες ηλεκτρικών<br />

οχημάτων<br />

62


Η προσφορά σταθμών φόρτισης EV παρέχει μια πολυτελή<br />

υπηρεσία που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες<br />

ηλεκτρικών οχημάτων. Επιτρέποντας στους επισκέπτες<br />

να φορτίζουν άνετα τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια της<br />

διαμονής τους, τα ξενοδοχεία μπορούν να βελτιώσουν την<br />

εμπειρία των επισκεπτών και να αποκτήσουν φήμη για την<br />

παροχή σύγχρονων ανέσεων που καλύπτουν τις εξελισσόμενες<br />

ανάγκες των ταξιδιωτών.<br />

✓ Επίδειξη οικολογικού προφίλ<br />

Τα ξενοδοχεία που διαθέτουν σταθμούς φόρτισης EV επιδεικνύουν<br />

τη δέσμευσή τους στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.<br />

Υιοθετώντας πιο πράσινες πρακτικές, μπορούν να<br />

ευθυγραμμιστούν με την αυξανόμενη ζήτηση για καταλύματα<br />

φιλικά προς το περιβάλλον. Επιπλέον, η τοποθέτηση<br />

ενός σταθμού φόρτισης EV μπορεί να συμβάλει σε υψηλότερη<br />

βαθμολογία βιωσιμότητας σε πλατφόρμες όπως η<br />

Booking, προσελκύοντας, έτσι, ταξιδιώτες με γνώμονα τη<br />

βιωσιμότητα.<br />

✓ Προσέλκυση εύπορων πελατών<br />

Η ιδιοκτησία ηλεκτρικών οχημάτων συνδέεται συχνά με<br />

άτομα υψηλότερου εισοδήματος, που είναι πιο πιθανό να<br />

επενδύσουν σε βιώσιμες επιλογές μεταφοράς. Με την<br />

εγκατάσταση σταθμών φόρτισης EV, τα ξενοδοχεία έχουν<br />

την ευκαιρία να προσελκύσουν οικονομικά ευκατάστατους<br />

πελάτες, που εκτιμούν την ευκολία και την οικολογική συνείδηση<br />

της φόρτισης των οχημάτων τους ενώ μένουν σε<br />

ένα κατάλυμα.<br />

✓ Κέρδη από μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας<br />

Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη και τα οφέλη που επικεντρώνονται<br />

στους επισκέπτες, τα ξενοδοχεία μπορούν<br />

να παράγουν έσοδα μεταπωλώντας ηλεκτρική ενέργεια<br />

σε ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων. Με την εφαρμογή<br />

ενός συστήματος μέτρησης και πληρωμών, τα ξενοδοχεία<br />

μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες χρέωσης σε ανταγωνιστικές<br />

τιμές, δημιουργώντας, παράλληλα, μια νέα ροή<br />

εισοδήματος. Αυτά τα έσοδα μπορούν να συμβάλουν στη<br />

συνολική οικονομική βιωσιμότητα του ξενοδοχείου.<br />

ARMET MOBILITY: Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΣ<br />

ΠΆΡΟΧΟΣ ΛΎΣΈΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EV<br />

Η Armet mobility προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση<br />

360° για ξενοδοχεία που θέλουν να εγκαταστήσουν<br />

σταθμούς φόρτισης EV. To εύρος των υπηρεσιών της<br />

περιλαμβάνει:<br />

✓ Έρευνα σχετικά με την εγκατάσταση του φορτιστή<br />

Οι ειδικοί της εταιρείας διεξάγουν διεξοδική έρευνα για να<br />

καθορίσουν τη βέλτιστη τοποθέτηση και τις τεχνικές προδιαγραφές<br />

των σταθμών φόρτισης EV για το ξενοδοχείο.<br />

✓ Προμήθεια του φορτιστή<br />

Παρέχει εξοπλισμό φόρτισης υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας<br />

συμβατότητα με διάφορα μοντέλα EV και προσφέροντας<br />

αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις φόρτισης.<br />

✓ Εγκατάσταση του φορτιστή<br />

Οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας χειρίζονται τη διαδικασία<br />

εγκατάστασης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη<br />

ενσωμάτωση των σταθμών φόρτισης στην υποδομή του<br />

ξενοδοχείου.<br />

✓ Συμβουλές για το ποια πλατφόρμα να<br />

χρησιμοποιηθεί<br />

Η Armet mobility συνεργάζεται με όλους τους παρόχους<br />

πλατφόρμας για να εξασφαλίσει την καλύτερη επιλογή<br />

για κάθε ξενοδοχείο, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται<br />

τους σταθμούς φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης<br />

χρήσης και της επεξεργασίας πληρωμών.<br />

✓ Συμβουλευτική για τη χρήση φορτιστών<br />

Παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτικές<br />

υπηρεσίες για να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να μεγιστοποιήσουν<br />

τα οφέλη των σταθμών φόρτισης EV και να βελτιστοποιήσουν<br />

τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας.<br />

✓ Τεχνική Υποστήριξη & Aftersales support<br />

Με την δυνατότητα επέκτασης εγγύησης, την υπηρεσία<br />

SLA συμβολαίου αλλά και τα spare parts που διαθέτει,<br />

φροντίζει ώστε ο φορτιστής να λειτουργεί σωστά για πάντα.<br />

✓ Προετοιμασία του Φακέλου για την Επιδότηση<br />

«Φορτίζω Παντού»<br />

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» επιδοτεί<br />

μέχρι και 65%(!!) για την προμήθεια DC φορτιστή όπως<br />

και για τις αναγκαίες υποδομές για να τεθεί σε λειτουργία.<br />

Καλέστε την Armet mobility για να μάθετε περισσότερα!<br />

ARMET MOBILITY EE ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΗΛΈΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ<br />

ΑΦΜ: 801326270<br />

ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ<br />

ΤΗΛ: 2299022043, 2<strong>10</strong>2202713<br />

ΕΔΡΑ: 1ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ<br />

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ<br />

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:<br />

ΛΥΣΙΟΥ 11, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16346<br />

Website: www.armetmobility.gr<br />

63


advertorial<br />

TV AUSTRIA HELLAS<br />

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ<br />

& ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ<br />

Κατασκηνώσεων σε κατηγορίες<br />

αστέρων μέχρι 31/<strong>10</strong>/2023 με<br />

τις εξής διαφοροποιήσεις :<br />

• Για αυτά που θα καταταχθούν<br />

έως τις 31.<strong>10</strong>.2023 η διάρκεια<br />

του Πιστοποιητικού Κατάταξης θα<br />

είναι τρία (3) έτη, ενώ για αυτά<br />

που το Πιστοποιητικό Κατάταξης<br />

είχε εκδοθεί μέχρι 31/12/2020 η<br />

διάρκεια ισχύος ήταν πέντε (5) έτη<br />

• Στα ήδη εκδοθέντα Πιστοποιητικά<br />

Κατάταξης παρατείνεται η ισχύς<br />

τους ως κάτωθι:<br />

- Για αυτά που έχουν καταταγεί έως<br />

31/12/2020: τέσσερα (4) έτη<br />

- Για αυτά που έχουν καταταγεί<br />

από 1/1/2021 έως<br />

31/12/2022: τρία (3) έτη<br />

Διανύοντας τον ένατο χρόνο εφαρμογής του<br />

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την κατάταξη<br />

ξενοδοχειακών μονάδων σε κατηγορίες<br />

αστέρων και έχοντας εκπνεύσει ήδη αρκετές παρατάσεις,<br />

μία στις τρείς ξενοδοχειακές μονάδες μετά δυσκολίας<br />

έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάταξης σε κατηγορίες<br />

αστέρων.<br />

Σύμφωνα με τον Ν.5039 (ΦΕΚ Α' 83/2023) παρατείνεται<br />

εκ νέου η προθεσμία κατάταξης των υφιστάμενων<br />

Ξενοδοχείων και των Οργανωμένων Τουριστικών<br />

ΣΤΌΧΌΣ Η ΠΡΌΣΤΙΘΈΜΈΝΗ<br />

ΑΞΙΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ<br />

ΥΠΌΧΡΈΩΣΗ…<br />

Η ισχύουσα διαδικασία κατάταξης<br />

κύριων τουριστικών καταλυμάτων<br />

αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την<br />

επιβεβαίωση και επιβράβευση της<br />

ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας και<br />

για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό τους, καθώς λειτουργεί<br />

ως εργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών<br />

τους.<br />

Παράλληλα μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα ελληνικά<br />

τουριστικά καταλύματα μπορούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα<br />

καταλύματα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών,<br />

που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν ανάλογες διαδικασίες<br />

και πλαίσια, που τους δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα<br />

στα μάτια των επισκεπτών τους.<br />

Μέσα από τα κριτήρια και τους ελέγχους δίνεται και η<br />

δυνατότητα στους επιχειρηματίες του τουρισμού να οργανώσουν<br />

καλύτερα το «προϊόν» τους, να ανανεώσουν,<br />

εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν τα καταλύματά<br />

τους, με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους αλλά και συνολικά<br />

για την οικονομία της χώρας και τη θέση του ελληνικού<br />

τουριστικού προϊόντος στον παγκόσμιο χάρτη.<br />

Πλέον η πιστοποίηση παύει να λειτουργεί ως μια διεκπεραίωση,<br />

αλλά ως μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης<br />

και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, αλλάζοντας<br />

64


τη κουλτούρα των τουριστικών επιχειρήσεων και των<br />

επισκεπτών, ενδυναμώνοντας τον τουριστικό κλάδο της<br />

χώρας μας.<br />

Η πιστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων έρχεται<br />

να λειτουργήσει πια ως απόδειξη της ποιότητας των<br />

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον<br />

εδραιώνεται διαρκώς και ως κριτήριο και από τη σκοπιά<br />

του επισκέπτη στη διαδικασία επιλογής που ακολουθεί.<br />

Για την TV AUSTRIA Hellas η διαδικασία της κατάταξης<br />

καταλυμάτων δεν αποτελεί διεκπεραιωτική εργασία,<br />

αλλά μία ευκαιρία για δυναμική, έμπρακτη και διαρκή<br />

υποστήριξη στις επιχειρήσεις του τουρισμού, με γνώμονα<br />

και στόχο την προβολή του τουριστικού κλάδου στην<br />

Έλλάδα.<br />

Αν και διανύουμε την πέμπτη προθεσμία, είναι ακόμη<br />

εφικτό τα τουριστικά καταλύματα να ολοκληρώσουν τη<br />

διαδικασία κατάταξης εντός του ορισμένου χρονοδιαγράμματος,<br />

με συντονισμένες κινήσεις και πάντα σε συνεργασία<br />

με έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη, που<br />

διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Η TV AUSTRIA<br />

Hellas, διαθέτοντας μία μεγάλη ομάδα εκπαιδευμένων<br />

και αναγνωρισμένων επιθεωρητών σε όλη τη χώρα, είναι<br />

έτοιμη να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις,<br />

ώστε να ολοκληρώσουν τα τουριστικά καταλύματα,<br />

έως το τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου, τις νομοθετικές<br />

τους υποχρεώσεις από έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο Οργανισμό<br />

Πιστοποίησης.<br />

ΛΙΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤV AUSTRIA HELLAS:<br />

Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την προβολή<br />

του ελληνικού τουρισμού<br />

Δημιουργικότητα, ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας,<br />

κορυφαίες υπηρεσίες και αξιοπιστία βρίσκονται στον<br />

πυρήνα της ταυτότητάς της TV AUSTRIA Hellas,<br />

κάνοντας την να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και<br />

να εξυπηρετεί περισσότερες από 3.000 συνεργασίες<br />

στον τομέα του τουρισμού.<br />

Αντιμετωπίζοντας τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων,<br />

των τεχνικών ελέγχων, της πιστοποίησης της<br />

υποστήριξης και της εκπαίδευσης ως έμπρακτη και<br />

διαρκή υποστήριξη του κλάδου του τουρισμού, η<br />

TV AUSTRIA Hellas αναδεικνύεται ως ιδανικός<br />

συνεργάτης, με γνώμονα και στόχο την πολύπλευρη<br />

αρωγή για την ανάπτυξη και προβολή του κλάδου<br />

του τουρισμού στη χώρα μας και τον παγκόσμιο<br />

χάρτη.<br />

Μέσα από την ολιστική κάλυψη των αναγκών των<br />

επιχειρήσεων τουριστικής δραστηριότητας, με την<br />

παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και<br />

Εκπαίδευσης, η TV AUSTRIA Hellas δεν προσφέρει<br />

απλώς πιστοποιήσεις, αλλά και κίνητρα για αναβάθμιση<br />

των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων,<br />

κάνοντάς τες πιο δελεαστικές στα μάτια των<br />

διεθνών τουριστών, που έχουν μάθει να αναζητούν<br />

τέτοιας μορφής σφραγίδες ποιότητας.<br />

Με στόχο τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό<br />

Η TV AUSTRIA Hellas διαθέτει πρωτότυπες υπηρεσίες<br />

που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των<br />

εταιρειών από τον ανταγωνισμό, ενώ πρωτοπορεί<br />

και υποστηρίζει τις Επιχειρήσεις με το πιο σύγχρονο,<br />

εύχρηστο, ασφαλές και φιλικό εργαλείο, την<br />

καινοτόμο Πλατφόρμα Ειδικού Σκοπού Νομοκανονιστικής<br />

Συμμόρφωσης. Η συγκεκριμένη Πλατφόρμα<br />

προσφέρει αποτελεσματική, άμεση και έγκαιρη Ενημέρωση<br />

και εν γένει Υποστήριξη των επιχειρήσεων<br />

όσον αφορά στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που<br />

τις διέπει.<br />

Βρισκόμαστε δίπλα σας,<br />

υποστηρίζοντας τους στόχους σας!


αφιέρωμα<br />

Ποδηλατικός Τουρισμός<br />

ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ «ΧΑΡΤΊ»<br />

ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ<br />

Της Ελένης Σαραντάκη<br />

Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα του ποδηλατικού<br />

τουρισμού αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς.<br />

Πρόκειται για μια μορφή τουρισμού που συνδέεται<br />

σημαντικά με τις τάσεις που προέκυψαν μετά την πανδημία<br />

και θα μπορούσε να συμβάλει στην επέκταση της<br />

σεζόν και στην Ελλάδα. Η ποδηλασία άλλωστε είναι μια<br />

δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, είναι<br />

φιλική προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι προσιτή<br />

σε κάθε βαλάντιο. Η ερασιτεχνική ποδηλασία είναι πολύ<br />

δημοφιλής τόσο στην Κεντρική όσο και τη Βόρεια Ευρώπη,<br />

όπου υπάρχουν χιλιάδες σύλλογοι με εκατομμύρια<br />

μέλη. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι ποδηλάτες<br />

προτιμούν να ταξιδεύουν κατά τους ανοιξιάτικους και<br />

φθινοπωρινούς μήνες και όχι το καλοκαίρι. Επομένως, θα<br />

μπορούσαν να αποτελέσουν μια τονωτική «ένεση» και για<br />

τα ξενοδοχεία σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Παράλληλα,<br />

η επένδυση που απαιτεί ο ποδηλατικός τουρισμός<br />

από την πλευρά των επιχειρήσεων και των προορισμών<br />

είναι μικρότερη σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μορφή<br />

τουρισμού, τη στιγμή που τα Bike Friendly Hotels έχουν<br />

κάνει ήδη την εμφάνισή τους.<br />

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ<br />

Ποδηλατικός ονομάζεται ο τουρισμός που τοποθετεί σε<br />

πρώτο πλάνο την ποδηλασία αναψυχής, η οποία και αποτελεί<br />

τον κύριο λόγο διακοπών. Συχνά πρόκειται για ημερήσιες<br />

εκδρομές ή για ολιγοήμερες αποδράσεις μεγάλων ή<br />

μικρών ομάδων ποδηλατών που διανύουν μικρές ή μεγάλες<br />

αποστάσεις. Ενώ αυτές οι εκδρομές δεν είναι απίθανο<br />

να πραγματοποιούνται σε πόλεις, τείνουν να επικεντρώνονται<br />

σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Ο<br />

ποδηλατικός τουρισμός αποτελείται από αρκετές μικρότερες<br />

κατηγορίες, όπως η ορεινή ποδηλασία, η ποδηλασία<br />

δρόμου, η οικογενειακή ποδηλασία κ.α.<br />

66


«Ο ποδηλατικός τουρισμός συνδέεται με αρκετά οφέλη<br />

για την υγεία, σε μια περίοδο που το wellness αποτελεί προτεραιότητα<br />

για ένα σημαντικό ποσοστό ταξιδιωτών»<br />

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ «ΦΟΝΤΟ» ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ<br />

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εξηγούν την ανάπτυξη<br />

του ποδηλατικού τουρισμού. Είναι ένα είδος που συνδέεται<br />

με αρκετά οφέλη για την υγεία, σε μια περίοδο που<br />

το wellness αποτελεί προτεραιότητα για ένα σημαντικό<br />

ποσοστό ταξιδιωτών. Οι σύγχρονοι τουρίστες επιλέγουν<br />

πλέον να βάλουν τις δραστηριότητες στις διακοπές τους,<br />

ενισχύοντας παράλληλα τη φυσική τους κατάσταση. Ένας<br />

άλλος παράγοντας που έκανε το ποδήλατο να ξεχωρίσει<br />

είναι η επαφή με τη φύση που εξασφαλίζει. Η εργασία και<br />

η διαβίωση στις πόλεις στερεί από τους ανθρώπους τη<br />

σύνδεσή τους με το περιβάλλον, τη στιγμή που ο ποδηλατικός<br />

τουρισμός -ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε<br />

άλλη υπαίθρια δραστηριότητα- προσφέρει εξερεύνηση<br />

της υπαίθρου μακριά από τη φασαρία της πόλης. Επιπλέον,<br />

οι βιώσιμες διακοπές με χαμηλό αντίκτυπο είναι μια<br />

αυξανόμενη τάση. Η μεγαλύτερη εστίαση σε φιλικές προς<br />

το περιβάλλον δραστηριότητες ευνοεί τον ποδηλατικό<br />

τουρισμό, ο οποίος συχνά συνδέεται με επισκέψεις σε<br />

παρθένες, απομακρυσμένες τοποθεσίες.<br />

ξενοδόχο είναι αφενός οι νεαροί ενήλικες ποδηλάτες και<br />

οι ποδηλάτες άνω των 50 ετών. Οι τουρίστες με παιδιά<br />

δεν αποτελούν στόχο, αφού η ολοήμερη ποδηλασία είναι<br />

αρκετά απαιτητική για ένα παιδικό σώμα. Ωστόσο, υπάρχουν<br />

πολλοί τρόποι για να συμπεριλάβει ένας επαγγελματίας<br />

του τουρισμού και τις οικογένειες, όπως οι ημερήσιες<br />

εκδρομές με δραστηριότητες για παιδιά. Κάθε ηλικιακή<br />

ομάδα έχει τη δική της αντίληψη για τις διακοπές ποδηλατικού<br />

τουρισμού. Οι νεότεροι ποδηλάτες τείνουν να<br />

προτιμούν οικονομικά ξενοδοχεία, camping ή hostels με<br />

βασικές υπηρεσίες. Έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα<br />

από τους ώριμους ποδηλάτες και τείνουν να ταξιδεύουν<br />

με λίγα πράγματα. Όσον αφορά τη διατροφή τους, προτι-<br />

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ LUXURY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ<br />

Μπορεί το ποδήλατο να απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο<br />

και σε ηλικιωμένους. Όμως όταν πρόκειται για τον ποδηλατικό<br />

τουρισμό, η ηλικία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά,<br />

αφού συνδέεται και με το διαθέσιμο εισόδημα και με τις<br />

απαιτούμενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες που αφορούν τον<br />

67


αφιέρωμα<br />

«Οι μεγαλύτερης ηλικίας ποδηλάτες αναζητούν μια πιο πολυτελή εμπειρία<br />

και είναι πιθανότερο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αναζητώντας τις<br />

κατάλληλες διαδρομές»<br />

μούν να τρέφονται υγιεινά και οικονομικά. Τέλος, είναι πιο<br />

πιθανό να κάνουν ποδηλατικές εκδρομές στην πατρίδα<br />

τους. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ποδηλάτες αναζητούν μια<br />

πιο πολυτελή εμπειρία. Είναι πιθανότερο να ταξιδέψουν<br />

στο εξωτερικό αναζητώντας τις κατάλληλες διαδρομές και<br />

εμφανίζονται πιο απαιτητικοί. Σε γενικές γραμμές, επιθυμούν<br />

να διαμένουν σε ξενοδοχεία και να τρώνε έξω σε<br />

πολυτελή εστιατόρια τα βράδια. Ζητούν υπηρεσίες όπως<br />

η μεταφορά των αποσκευών τους από τον ένα προορισμό<br />

στον άλλο με αυτοκίνητο, έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο<br />

εισόδημα και εμπλουτίζουν το ταξίδι με luxury «πινελιές»,<br />

όταν δε βρίσκονται στο δρόμο.<br />

Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ<br />

Οι τουρίστες - ποδηλάτες χρειάζονται διαφορετικά είδη<br />

καταλυμάτων ανάλογα με τις δραστηριότητες που κάνουν.<br />

Ο πιο συνηθισμένος τύπος ποδηλατικού τουρισμού<br />

περιλαμβάνει σταθερά καταλύματα, καθώς οι ταξιδιώτες<br />

προτιμούν να έχουν ένα ξενοδοχείο - βάση και να<br />

βγαίνουν έξω, εξερευνώντας την περιοχή την ημέρα. Τα<br />

σταθερά καταλύματα είναι δημοφιλής επιλογή σε χώρες<br />

με απρόβλεπτο κλίμα, αφού επιτρέπουν στους ποδηλάτες<br />

να εγκαταλείψουν τα ποδήλατά τους και να συμμετάσχουν<br />

σε άλλες δραστηριότητες εάν ο καιρός δεν είναι<br />

ευνοϊκός. Είναι σύνηθες ωστόσο, ανεξαρτήτως κλίματος,<br />

οι ποδηλάτες να επιστρέφουν στο κατάλυμά τους στο τέλος<br />

κάθε ημέρας. Στις ποδηλατικές διαδρομές που είναι<br />

cross-country η αλλαγή καταλυμάτων είναι αναγκαία.<br />

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ποδηλάτες πρέπει να κάνουν<br />

68


κράτηση εκ των προτέρων σε ξενοδοχεία και να μεταφέρουν<br />

τις αποσκευές τους με αυτοκίνητο.<br />

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΑΝΑΣΑ» ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ<br />

ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ<br />

Ο ποδηλατικός τουρισμός μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις<br />

στην οικονομία, ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλότερης<br />

ζήτησης. Η ποδηλατική περιήγηση θεωρείται ένας πολύ<br />

καλός τρόπος για την υποστήριξη μικρότερων, αγροτικών<br />

οικονομιών που στερούνται την καθιερωμένη τουριστική<br />

ανάπτυξη. Όταν οι τουρίστες επισκέπτονται απομακρυσμένες<br />

περιοχές, ξοδεύουν χρήματα και υποστηρίζουν<br />

μικρές επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια και ξενοδοχεία. Ο<br />

οικονομικός αντίκτυπος μπορεί να μεταμορφώσει περιοχές<br />

που έχουν πληγεί και χαρακτηρίζονται από χαμηλά<br />

ποσοστά απασχόλησης. Προηγούμενες μελέτες του<br />

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν δείξει ότι οι ποδηλάτες<br />

παραθεριστές μένουν μία ή περισσότερες νύχτες στα<br />

τουριστικά καταλύματα όταν είναι «καθ' οδόν». Αυτοί οι<br />

επισκέπτες, όταν συνδυάζονται με το εισόδημα που παράγεται<br />

από άλλους τουρίστες, μπορούν να αποτελέσουν<br />

τη ραχοκοκαλιά μιας ισχυρής οικονομίας που απασχολεί<br />

πολλούς ανθρώπους σε πλήρη ή εποχιακή βάση.<br />

Η ΠΟΞ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ<br />

ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ<br />

Μέσα στο 2022, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου<br />

Συνεργασίας του Προγράμματος BIKE FRIENDLY<br />

HOTEL μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας ΝΑΤΤΟΥΡ<br />

Α.Μ.Κ.Ε. και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων<br />

(ΠΟΞ), στο πλαίσιο της 37ης Philoxenia στη Θεσσαλονίκη,<br />

με στόχο την αναγνώριση της σημασίας της χρήσης<br />

ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης περιβαλλοντικά<br />

φιλικού και ειδικότερα ως τουριστική δραστηριότητα,<br />

συμβατή με τους στόχους αειφορίας και μείωσης των<br />

«Η ποδηλατική περιήγηση θεωρείται<br />

ένας πολύ καλός τρόπος για την<br />

υποστήριξη μικρότερων, αγροτικών<br />

οικονομιών που στερούνται την<br />

καθιερωμένη τουριστική ανάπτυξη»<br />

περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και επιπτώσεων στους<br />

προορισμούς και τις επιχειρήσεις των Ξενοδοχειακών<br />

Ενώσεων - Μελών της Ομοσπονδίας. Αποτελεί συγχρόνως<br />

και προώθηση της παγκόσμιας τάσης δραστηριότητας<br />

ευεξίας και εναλλακτικού - αθλητικού τουρισμού,<br />

αλλά και διαφορετικότητας τόσο για τους πελάτες των<br />

ξενοδοχείων όσο και για την μετακίνηση των τουριστών<br />

στους προορισμούς γενικότερα. Το MoU στοχεύει στο να<br />

βοηθήσει την ΠΟΞ και τις επιχειρήσεις της να εισάγουν<br />

και να αναδείξουν τη δραστηριότητα της ποδηλασίας<br />

και ταυτοχρόνως, να στραφούν προς περισσότερο ήπιες<br />

μορφές τουρισμού, ώστε η ανάπτυξή τους να καταστεί<br />

μακροχρόνια φιλικότερη προς το περιβάλλον. Ο Πρόεδρος<br />

της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος τόνισε ότι «ξεκινά μια<br />

σημαντική προσπάθεια να εντάξουμε το ποδήλατο στις<br />

δράσεις μας και να προχωρήσουμε προς την αειφορία<br />

των ξενοδοχείων μας». Να σημειωθεί ότι οι δράσεις του<br />

Σήματος Πιστοποίησης «Bike Friendly» έχουν τεθεί υπό<br />

την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου<br />

Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,<br />

με στόχο την ανάδειξη της χρήσης του ποδηλάτου<br />

ως μέσου βιώσιμης ανάπτυξης και επιλεγμένης μετακίνησης<br />

επισκεπτών.<br />

69


ΤΟΠΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΞ<br />

Α/Α ΕΝΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΟ ΕΝΩΣΗΣ FAX ΕΝΩΣΗΣ Ε- MAIL WEB - SITE<br />

1 ΑΘΗΝΑ -<br />

ΑΤΤΙΚΗ -<br />

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ<br />

Σταδίου 24 -<br />

<strong>10</strong>564 Αθήνα<br />

2<strong>10</strong>-33<strong>10</strong>8<strong>10</strong><br />

2<strong>10</strong>-3235033<br />

aha@all-athens-hotels.com<br />

www.all-athens-hotels.com<br />

2 ΑΡΚΑΔΙΑ<br />

president@topel.gr<br />

3 ΑΡΧΑΙΑ<br />

ΟΛΥΜΠΙΑ<br />

& ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ<br />

info@hotelneda.gr<br />

4 ΑΧΑΪΑ<br />

Καψάλη 9 26223<br />

Πάτρα<br />

26930-24040<br />

26930-22020<br />

info@achaiahotels.gr<br />

hpb@otenet.gr<br />

www.achaiahotels.gr<br />

5 ΔΡΑΜΑ<br />

Πλατεία Ελευθερίας<br />

66<strong>10</strong>0 Δράμα<br />

2521401467<br />

2521-039372<br />

unionhoteldrama@gmail.com<br />

www.drama-hotels.gr<br />

6 ΔΕΛΦΟΙ<br />

22650-83<strong>10</strong>1<br />

exdapollon@gmail.com<br />

7 ΔΥΤΙΚΗΣ<br />

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<br />

52<strong>10</strong>0 Καστοριά<br />

ΤΘ 183<br />

6944/<strong>10</strong>0888<br />

iordanis@michailidis.eu ;<br />

iordanis@dedis.gr<br />

8 ΕΡΜΙΟΝΗ -<br />

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ<br />

info@akshotels.com;<br />

info@nauticabayhotel.<br />

gr;michalisalkyon@yahoo.gr<br />

9 ΕΥΒΟΙΑ<br />

Λ.Δροσιάς 60<br />

34<strong>10</strong>0 Χαλκίδα<br />

222<strong>10</strong>-94830<br />

exeviahotel@gmail.com<br />

<strong>10</strong> ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ<br />

36<strong>10</strong>0 Καρπενήσι<br />

Ευρυτανία<br />

2237080132<br />

2237024614<br />

karpenissi.hotels@gmail.com<br />

11 ΛΑΓΑΝΑΣ<br />

ΖΑΚΥΝΘΟΥ<br />

Zante Park Hotel,<br />

Λαγανάς, Ζάκυνθος,<br />

ΤΚ 29<strong>10</strong>0<br />

26950-55302<br />

26950-523<strong>10</strong><br />

26950-55298<br />

sxlagana@otenet.gr<br />

12 ΗΜΑΘΙΑ<br />

imhotels@otenet.gr<br />

13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ<br />

Αθηνάς 18 -<br />

71306 Ηράκλειο<br />

281-0288<strong>10</strong>8<br />

281-0287975<br />

info@heraklion-hotels.gr<br />

www.heraklion-hotels.gr<br />

14 ΘΑΣΟΣ<br />

Λιμένας Θάσου<br />

64004 Καβάλα<br />

info@thassos-hotels.com<br />

www.thassos-hotels.com<br />

15 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ<br />

Εγνατίας 81Α -<br />

54635 Θεσ/νικη<br />

231-0273993<br />

231-0225904<br />

info@tha.gr<br />

www.tha.gr<br />

16 ΘΡΑΚΗ<br />

Βασ. Γεωργίου 4<br />

69<strong>10</strong>0 Κομοτηνή<br />

2531-036420<br />

2531-028271<br />

secretary@thracehotels.gr<br />

www.thracehotels.gr


Α/Α ΕΝΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΟ ΕΝΩΣΗΣ FAX ΕΝΩΣΗΣ Ε- MAIL WEB - SITE<br />

17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ<br />

secretary.irha1@gmail.com<br />

pr@irha.gr<br />

www.irha.gr<br />

18 ΚΑΒΑΛΑ<br />

Ερυθρού Σταυρού 44<br />

65403 Καβάλα<br />

info@kavala-hotels.gr<br />

19 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ<br />

info@kalavrita-hotels.gr<br />

www.kalavrita-hotels.gr<br />

20 ΚΑΡΠΑΘΟΣ<br />

Πηγάδια Καρπάθου<br />

85700 Κάρπαθος<br />

2245-022483<br />

2245-022483<br />

karpathoshotelsassociation<br />

@gmail.com<br />

21 ΚΕΡΚΥΡΑ<br />

cfhotels@otenet.gr<br />

www.<br />

corfuhotelsassociation.gr<br />

22 ΚΕΦ/ΝΙΑ -ΙΘΑΚΗ<br />

Κεντρική Πλατεία,<br />

Αργοστόλι 28<strong>10</strong>0<br />

Κεφαλονιά<br />

267<strong>10</strong>-25381<br />

267<strong>10</strong>-25384<br />

info@kefallonia-hotels.gr<br />

www.kefalonia-ithacahotels.gr<br />

23 ΚΟΡΙΝΘΟΣ<br />

Πατρών 52 20131<br />

Κόρινθος<br />

274<strong>10</strong>-304782<br />

info@corinthiahotels.gr,<br />

hoteltheoxenia@hotmail.com<br />

www.corinthiahotels.gr<br />

24 ΚΩΣ<br />

Αρτεμισίας 2 Τ.Θ.145<br />

85300 Κω<br />

2242-024955<br />

2242-026884<br />

info@koshotels.gr<br />

www.koshotels.gr<br />

25 ΛΑΚΩΝΙΑ<br />

Θερμοπυλών 93<br />

23<strong>10</strong>0 Σπάρτη<br />

2731-023393<br />

2731-023394<br />

info@palazzo.gr<br />

info@lakonia-hotels.gr<br />

www.laconia-hotels.gr<br />

26 ΛΑΜΙΑ<br />

223<strong>10</strong>-28971<br />

lamiaenosihotel@gmail.com<br />

27 ΛΑΡΙΣΑ<br />

24<strong>10</strong>-537161<br />

info@hotelmetropol.gr<br />

28 ΛΕΡΟΣ<br />

Αλίντα Λέρου 85400<br />

2247-023344<br />

22470-22375<br />

nefeli0@otenet.gr<br />

29 ΛΕΣΒΟΣ<br />

Κουντουριώτου 47Α-<br />

Στοά Κουρτζή 81<strong>10</strong>0<br />

Προκυμαία - Μυτιλήνης<br />

2251-041787<br />

2251-040008<br />

exlesvos@otenet.gr<br />

https://lesvoshoteliers.<br />

gr/el/<br />

30 ΛΟΥΤΡΑ<br />

ΑΙΔΗΨΟΥ<br />

25ης Μαρτίου 39 -<br />

Λ. Αιδηψού - 34300 -<br />

Εύβοια<br />

22260-23785<br />

22260-23785<br />

visitedipsos@gmail.com<br />

www.visitedipsos.gr<br />

31 ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ<br />

info@loutrapozarhotels.org<br />

www.loutrapozarhotels.org<br />

32 ΜΑΓΝΗΣΙΑ<br />

Συκουτρή 2 38333<br />

Βόλος<br />

2421-020273<br />

2421-020618<br />

info@travel-pelion.gr<br />

33 ΜΕΣΣΗΝΙΑ<br />

34 ΜΗΛΟΣ<br />

Μεθώνης 11- Καλαμάτα<br />

24<strong>10</strong>0<br />

2721-080148<br />

enxemes@otenet.gr<br />

agnadimilos@otenet.gr info@<br />

ippocampos.gr<br />

www.hotelsmessinia.com<br />

35 ΜΥΚΟΝΟΣ<br />

Λιμάνι Μυκόνου 84600<br />

Μύκονος<br />

2289-024540<br />

2289-024760<br />

mykhotels@otenet.gr<br />

www.mha.gr


Α/Α ΕΝΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΟ ΕΝΩΣΗΣ FAX ΕΝΩΣΗΣ Ε- MAIL WEB - SITE<br />

36 ΝΑΞΟΣ<br />

Χώρα Νάξου 84300<br />

2285-025938<br />

2285-026176<br />

info@naxos-hotels.com<br />

www.naxos-hotels.org<br />

37 ΝΑΥΠΛΙΟ<br />

Οδός Ναυαρίνου 11<br />

Ναύπλιο<br />

6937232897<br />

2752027402<br />

nafpliohotelsassosiation@<br />

gmail.com<br />

38 ΝΟΤΙΕΣ<br />

ΠΕΡΙΟΧΕΣ<br />

ΡΕΘΥΜΝΟΥ<br />

southrethymnohotels@gmail.<br />

com<br />

39 ΠΑΡΟΣ -<br />

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ<br />

Χρυσή Ακτή 84400<br />

Πάρος Τ.Θ. 45913<br />

22840-21640,<br />

22840-41500<br />

2<strong>10</strong>-6232080<br />

22840-42649<br />

2<strong>10</strong>-6232082<br />

info@paroshotels.gr<br />

www.paroshotels.gr<br />

40 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ<br />

ΣΕΛΙΝΟΥ<br />

(Χανίων)<br />

info@aris-hotel.gr<br />

41 ΠΑΤΜΟΣ<br />

22470-31529<br />

22470-31962<br />

patmoshoteliers@gmail.com<br />

42 ΠΙΕΡΙΑ<br />

28ης Οκτωβρίου 40<br />

60<strong>10</strong>0 Κατερίνη<br />

2351-037219<br />

2351-046670<br />

pieriahotels@gmail.com<br />

www.pieria-hotels.gr<br />

43 ΠΡΕΒΕΖΑ<br />

Νέα Ένωση ΠΕ Πρέβεζας<br />

Κανάλι Πρέβεζας 48<strong>10</strong>0<br />

6944439796<br />

nex.prevezas@gmail.com<br />

44 ΡΕΘΥΜΝΟ<br />

Παπαναστασίου 3-<br />

74<strong>10</strong>0 Ρέθυμνο<br />

2831-055873<br />

2831-055873<br />

rethotel@otenet.gr<br />

www.rethymnohotels.gr<br />

45 ΡΟΔΟΣ<br />

Πλωτάρχου Μπλέσσα<br />

3 - 85<strong>10</strong>0 Ρόδος<br />

2241-074555<br />

2241-074558<br />

info@exr.gr<br />

www.exr.gr<br />

46 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ<br />

22860-22118<br />

santorinihoteliers@gmail.com<br />

www.santorinihoteliers.gr<br />

47 ΣΕΡΡΕΣ<br />

cko@elpidahotel.eu<br />

48 ΣΚΙΑΘΟΣ<br />

hotelsofskiathos@gmail.com<br />

49 ΣΚΟΠΕΛΟΣ<br />

union.hotelsskopelos@gmail.<br />

com<br />

50 ΤΡΙΚΑΛΑ<br />

6976066380<br />

unionhotelsmeteora@<br />

gmail.com info@<br />

meteorahotelsassociation.com<br />

www.meteorahotels<br />

association.com<br />

51 ΥΔΡΑ<br />

2298052564<br />

hydrahotelassociation@gmail.<br />

com<br />

www.hydrahotels.gr<br />

52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ<br />

Γ. Παπανδρέου 33 &<br />

25ης Μαρτίου -54646<br />

Θεσ/κη<br />

231-0429020-8<br />

231-0429021<br />

info@halkidiki-hotels.gr<br />

www.halkidiki-hotels.gr<br />

53 ΧΑΝΙΑ<br />

Σταλός Χανίων<br />

73<strong>10</strong>0 Χανιά<br />

2821-060540-1<br />

2821-060541<br />

info@haniahotels.gr<br />

www.haniahotels.gr<br />

54 ΧΙΟΣ<br />

Λεωφόρος Αιγαίου 50<br />

Χίος 82131 T.Θ. 31,<br />

82131 Χίος<br />

hotelschios@gmail.com<br />

● Τηλ.: 2<strong>10</strong>-3312535–6 ● Fax: 2<strong>10</strong>-3230636 ● E-mail: info@hhf.gr ● Διεύθυνση: Σταδίου 24, <strong>10</strong>5 64, Αθήνα<br />

72


JBL GREECE<br />

jbl_greece<br />

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ WAVEMOTION Α.Ε


Αναπτύξτε την επιχείρηση σας,<br />

μέσα από τα καινοτόμα<br />

προϊόντα της POSIFLEX<br />

Λύσεις Kiosks, που προσδίδουν στην επιχείρηση σας<br />

κύρος, καινοτομία και εξυπηρέτηση,<br />

μέσα από πληθώρα προϊόντων.<br />

Ραφαηλίδη 1 , Ταύρος 177 78<br />

2<strong>10</strong> 4805800 | www.cpi.gr | info@cpi.gr Μάθε περισσότερα εδώ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!