17.08.2023 Views

Inovativne rešitve za sodobna učna okolja_1

Namen kataloga, ki je pred vami, je na enem mestu združiti in predstaviti inovativne rešitve, ki bodo zagotovile šolam in ostalim izobraževalnim ustanovam boljše učne rezultate in učinkovitejše ter sodobnejše učno okolje. Na naslednjih straneh boste tako spoznali, zakaj interaktivni zasloni pospešeno nadomeščajo klasične table in tehnologije s projektorji. Prikazali vam bomo, zakaj je učenje na interaktivnih tleh učinkovitejše in v katerih primerih so interaktivna tla nepogrešljiv pripomoček. Glede na to, da se v šolah vse bolj uveljavljajo mobilne naprave, kot so prenosni in tablični računalniki, smo za vas pripravili rešitve za shranjevanje, polnjenje, sinhronizacijo in prenašanje vaših naprav. Da boste pripravljeni na morebitno delo na daljavo, boste v katalogu našli številne izdelke, ki vam olajšajo poučevanje v specifičnih situacijah. okumentne in konferenčne kamere, konferenčni zvočniki z mikrofoni, interaktivni zasloni in primerna programska oprema so vsekakor izdelki, ki bodo pri poučevanju na daljavo postali nepogrešljivi. Obveščanje in informiranje se danes usmerja v digitalne kanale. Šolstvo ni izjema, saj vedno več šol uporablja zaslone kot digitalne oglasne deske, v namene obveščanja učencev. Ker je sistem obveščanja danes izredno pomemben, je digitalna oglasna deska ključna za prikaz nujnih informacij v realnem času. V kolikor boste ob prebiranju kataloga potrebovali kakršnekoli dodatne informacije ali nasvete nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo v pomoč.

Namen kataloga, ki je pred vami, je na enem mestu združiti in predstaviti inovativne rešitve, ki bodo zagotovile šolam in ostalim izobraževalnim ustanovam boljše učne rezultate in učinkovitejše ter sodobnejše učno okolje.
Na naslednjih straneh boste tako spoznali, zakaj interaktivni zasloni pospešeno nadomeščajo klasične table in tehnologije s projektorji. Prikazali vam bomo, zakaj je učenje na interaktivnih tleh učinkovitejše in v katerih primerih so interaktivna tla nepogrešljiv pripomoček.
Glede na to, da se v šolah vse bolj uveljavljajo mobilne naprave, kot so prenosni in tablični računalniki, smo za vas pripravili rešitve za shranjevanje, polnjenje, sinhronizacijo in prenašanje vaših naprav.
Da boste pripravljeni na morebitno delo na daljavo, boste v katalogu našli številne izdelke, ki vam olajšajo poučevanje v specifičnih situacijah.
okumentne in konferenčne kamere, konferenčni zvočniki z mikrofoni, interaktivni zasloni in primerna programska oprema so vsekakor izdelki, ki bodo pri poučevanju na daljavo postali nepogrešljivi.
Obveščanje in informiranje se danes usmerja v digitalne kanale. Šolstvo ni izjema, saj vedno več šol uporablja zaslone kot digitalne oglasne deske, v namene obveščanja učencev. Ker je sistem obveščanja danes izredno pomemben, je digitalna oglasna deska ključna za prikaz nujnih informacij v realnem času.
V kolikor boste ob prebiranju kataloga potrebovali kakršnekoli dodatne informacije ali nasvete nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo v pomoč.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

inovativno<br />

<strong>Inovativne</strong> <strong>rešitve</strong><br />

<strong>za</strong> <strong>sodobna</strong> <strong>učna</strong> <strong>okolja</strong>


2


Vsebina kataloga<br />

Namen kataloga, ki je pred vami, je na enem mestu združiti in predstaviti inovativne <strong>rešitve</strong>, ki bodo<br />

<strong>za</strong>gotovile šolam in ostalim izobraževalnim ustanovam boljše učne rezultate in učinkovitejše ter<br />

sodobnejše učno okolje.<br />

Na naslednjih straneh boste tako spoznali, <strong>za</strong>kaj interaktivni <strong>za</strong>sloni pospešeno nadomeščajo klasične table<br />

in tehnologije s projektorji. Prika<strong>za</strong>li vam bomo, <strong>za</strong>kaj je učenje na interaktivnih tleh učinkovitejše in v<br />

katerih primerih so interaktivna tla nepogrešljiv pripomoček.<br />

Glede na to, da se v šolah vse bolj uveljavljajo mobilne naprave, kot so prenosni in tablični računalniki, smo<br />

<strong>za</strong> vas pripravili <strong>rešitve</strong> <strong>za</strong> shranjevanje, polnjenje, sinhroni<strong>za</strong>cijo in prenašanje vaših naprav.<br />

Da boste pripravljeni na morebitno delo na daljavo, boste v katalogu našli številne izdelke, ki vam olajšajo<br />

poučevanje v specifičnih situacijah. Dokumentne in konferenčne kamere, konferenčni zvočniki z mikrofoni,<br />

interaktivni <strong>za</strong>sloni in primerna programska oprema so vsekakor izdelki, ki bodo pri poučevanju na daljavo<br />

postali nepogrešljivi.<br />

Obveščanje in informiranje se danes usmerja v digitalne kanale. Šolstvo ni izjema, saj vedno več šol<br />

uporablja <strong>za</strong>slone kot digitalne oglasne deske, v namene obveščanja učencev. Ker je sistem obveščanja<br />

danes izredno pomemben, je digitalna oglasna deska klj<strong>učna</strong> <strong>za</strong> prikaz nujnih informacij v realnem času.<br />

V kolikor boste ob prebiranju kataloga potrebovali kakršnekoli dodatne informacije ali nasvete nas<br />

kontaktirajte in z veseljem vam bomo v pomoč.<br />

Dobro je vedeti ......................................................................................................................................................................... 3<br />

Interaktivni <strong>za</strong>sloni ................................................................................................................................................................... 10<br />

Programska oprema ................................................................................................................................................................ 16<br />

Stojala in nosilci <strong>za</strong> interaktivne <strong>za</strong>slone ........................................................................................................................... 24<br />

Interaktivna tla ......................................................................................................................................................................... 26<br />

Projektorji .................................................................................................................................................................................. 32<br />

Polnilne postaje ........................................................................................................................................................................ 36<br />

Dodatki ....................................................................................................................................................................................... 40<br />

Robotika in programiranje ..................................................................................................................................................... 46<br />

Zasloni <strong>za</strong> digitalno obveščanje ........................................................................................................................................... 50<br />

3


Kdo smo?<br />

Podjetje INOVATIO sestavlja ekipa strokovnih in inovativnih sodelavcev,<br />

ki vas bo z veseljem vodila skozi proces vpeljave inovativnih šolskih in<br />

poslovnih rešitev v vaše delovno okolje.<br />

Inovativno <strong>za</strong> nas ne pomeni le prazne črke na papirju, ampak je naš<br />

pogled na svet. Verjamemo, da lahko z našimi inovativnimi rešitvami<br />

vplivamo na vaše boljše rezultate, pa naj bo to v učilnici, pisarni, doma,<br />

sejni sobi, recepciji hotela ali razstavnem prostoru muzeja. Svojega dela<br />

se lotevamo celovito in po meri vaših potreb in želja.<br />

Naše delo se ne konča z dostavo izdelka, ampak vas vodimo skozi<br />

postopek vpeljave naših inovativnih rešitev v vaše okolje. Zagotavljamo<br />

vam odlično podporo, s katero bo vpeljava nove tehnologije potekala<br />

naravno in intuitivno. To dosežemo tako, da se držimo naslednjih korakov:<br />

• Anali<strong>za</strong> obstoječega stanja;<br />

• Predlog in predstavitev <strong>rešitve</strong>, ki temelji na željah, potrebah in<br />

zmožnostih uporabnika;<br />

• Implementacija <strong>rešitve</strong> (montaža, priklop, testiranje, prilagoditev v<br />

okolje uporabnika);<br />

• Usposabljanje uporabnikov (izobraževanja po meri uporabnikov);<br />

• Poprodajna podpora (telefonska podpora, spletni portali z vnaprej<br />

pripravljenimi navodili, gradivi, triki, nasveti in vodiči, naprednejša<br />

izobraževanja <strong>za</strong> uporabnike naših rešitev).<br />

Številni svetovno priznani proizvajalci so spoznali, da je naša pot pravilna,<br />

<strong>za</strong>to nam <strong>za</strong>upajo, da njihove izdelke uspešno ponujamo uporabnikom v<br />

regiji:<br />

• SMART Technologies;<br />

• VS Furniture;<br />

• Optoma;<br />

• Evoko;<br />

• ActiveFloor;<br />

• onEVO;<br />

• BalanceBox;<br />

• SMS Smart Media;<br />

• EPSON;<br />

• EPOS;<br />

• Manico;<br />

• AVer<br />

• Hisense,<br />

• in drugi.<br />

V kolikor želite pobližje spoznati naše <strong>rešitve</strong>, preizkusiti njihovo<br />

delovanje in spoznati prednosti, ki jih bodo v vašemu podjetju, šoli oz.<br />

organi<strong>za</strong>ciji prinesle, stopite v stik z nami še danes. Predstavili vam jih<br />

bomo v enem od Centrov Inovativnih Rešitev Inovatio (CIRI) oz. v demo<br />

centru naših partnerjev.<br />

Z veseljem se spopademo tudi z vašimi izzivi in se veselimo sodelovanja<br />

z vami.<br />

4


Center Inovativnih rešitev Inovatio (CIRI)<br />

Za vas smo ustvarili prostor, v katerem lahko preizkusite vse, kar potrebuje <strong>sodobna</strong> učilnica in še mnogo več. Naši prostori simulirajo sodobno<br />

učilnico z interaktivnimi <strong>za</strong>sloni, videokonferenčnimi rešitvami na daljavo, fleksibilnim pohištvom, interaktivnimi tlemi, kotiček <strong>za</strong> robotiko<br />

in programiranje, pohištvo, namenjeno vrtčevskim otrokom in ostale inovativne <strong>rešitve</strong> namenjene šolstvu.<br />

V naših Centrih Inovativnih Reširev Inovatio (CIRI) izvajamo izobraževanja <strong>za</strong> <strong>za</strong>stopane produkte, ponujamo preizkus pred nakupom in omogočamo,<br />

da stranka sama preizkusi tehnologijo s svojo napravo ali svojo programsko opremo.<br />

Vabimo vas v naša Centra Inovativnih Rešitev Inovatio (CIRI) v Mariboru in Ljubljani.<br />

Zagotovite si svoj termin! Mi pa vam <strong>za</strong>gotavljamo, da vas ob vseh rešitev pričaka dišeča kava in strokovna ekipa Inovatio.<br />

Center<br />

novativnih<br />

Rešitev<br />

novatio<br />

Maribor<br />

Ljubljana<br />

5


INOVATIO – strokovnost, inovativnost in podpora<br />

Inovatio predstavlja inovativen pristop k učenju in delu. Ob napredni tehnologiji ponujamo tudi opremo <strong>za</strong><br />

<strong>sodobna</strong> <strong>učna</strong> in delovna <strong>okolja</strong>. Svojim strankam <strong>za</strong>gotavljamo celovit nabor izdelkov, ki jih potrebujete <strong>za</strong><br />

učinkovito učno ali poslovno okolje. Pri opremljanju vas vodimo skozi celoten postopek: od ideje do reali<strong>za</strong>cije<br />

ter trajnostne poprodajne podpore.<br />

Z vrednotami, načeli in smernicami vas naša strokovna ekipa popelje do kvalitetnega in navdihujočega<br />

opremljanja prostorov.<br />

obisk na lokaciji -<br />

pregled stanja<br />

testiranje demo<br />

opreme pri naročniku<br />

ali v CIRI<br />

dostava, montaža<br />

in postavitev<br />

izobraževanje in<br />

usposabljanje<br />

uporabnikov<br />

priročniki <strong>za</strong><br />

uporabo in<br />

vzdrževanje<br />

trajnostna<br />

podpora<br />

Preverite še ostale kataloge naših inovativnih rešitev:<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

6


7


SPLETNI PORTAL<br />

iUčitelj<br />

Pridružite se največji skupnosti uporabnikov SMART tehnologije v Sloveniji<br />

Uporabniki interaktivnih rešitev so pogosto prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. Posledično se v veliki meri ne odločajo <strong>za</strong> uporabo interaktivnih<br />

rešitev in vsebin. Informacij, kako uporabljati naprave in programsko opremo je premalo, da bi se uporabniki sami lotili raziskovanja. Nekaterim<br />

učiteljem težavo predstavljajo tudi gradiva, nasveti in vodiči v tujih jezikih, <strong>za</strong>to smo se v podjetju Inovatio odločili, da pripravimo portal, kjer bodo<br />

naši uporabniki lahko našli vse na enem mestu. Kot strokovnjaki <strong>za</strong> implementacijo interaktivnih rešitev smo pri <strong>za</strong>snovi portala upoštevali tudi želje<br />

uporabnikov.<br />

UČNA UČNA GRADIVA<br />

GRADIVA<br />

Prenesite ali naložite<br />

interaktivno učno<br />

gradivo<br />

TRIKI IN<br />

NASVETI<br />

Ba<strong>za</strong> z več kot 150-imi<br />

praktičnimi nasveti <strong>za</strong><br />

uporabo<br />

POSKENIRAJTE<br />

KODO<br />

VIDEO<br />

VODIČI<br />

Ba<strong>za</strong> video vodičev,<br />

<strong>za</strong> pomoč pri<br />

uporabi interaktivne<br />

tehnologije<br />

NOVICE IN<br />

PODPORA<br />

Najnovejše novice,<br />

članki in raziskave<br />

8


Zakaj je usposobljenost učiteljev pri vpeljavi nove tehnologije bistvenega pomena?<br />

Na podlagi dosedanjih izkušenj in raziskav smo ugotovili, da je uporaba<br />

nove tehnologije in uspešna implementacija v izobraževalni proces<br />

soodvisna od treh medsebojnih elementov:<br />

USPEH<br />

1.<br />

Nova tehnologija (interaktivni <strong>za</strong>sloni, interaktivna tla)<br />

Nova tehnologija omogoča učiteljem delo na način, ki ga predhodna<br />

ni omogočala.<br />

NOVA TEHNOLOGIJA<br />

2.<br />

Učna gradiva<br />

Učiteljem so na voljo že pripravljena gradiva in številne predloge,<br />

<strong>za</strong> pripravo in prenos svojih že pripravljenih gradiv, v obliko, ki je<br />

primerna <strong>za</strong> uporabo na novi tehnologiji.<br />

UČNA GRADIVA<br />

USPOSOBLJENOST<br />

3. Usposobljenost<br />

Učitelji so usposobljeni <strong>za</strong> poučevanje z novo tehnologijo. Poznajo<br />

in znajo uporabiti vse funkcije in prednosti, ki jih nova tehnologija<br />

prinaša v učni proces.<br />

V Inovatiu <strong>za</strong>to z različnimi vrstami izobraževanj <strong>za</strong>gotavljamo usposobljenost učiteljev <strong>za</strong> uporabo nove tehnologije. Izobraževanja izvajajo<br />

usposobljeni strokovnjaki s pedagoško izobrazbo in imajo potrebne certifikate proizvajalca SMART Technologies, ki <strong>za</strong>gotavljajo poznavanje<br />

izdelkov.<br />

Izobraževanja temeljijo na upoštevanju predznanja in pričakovanj udeležencev in so usmerjena na konkretne primere, s katerimi se učitelji srečujejo v<br />

učilnici. Učitelji lahko <strong>za</strong>to naučeno že jutri prenesejo v učilnico.<br />

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA<br />

UPORABNIKOV<br />

Izobraževanje na daljavo v obliki webinar-ja<br />

ALI<br />

Izobraževanje v Centru inovativnih rešitev ali na<br />

lokaciji uporabnika<br />

9


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

10


Kateri interaktivni<br />

<strong>za</strong>slon izbrati?<br />

02 828 00 53<br />

Zakaj interaktivni <strong>za</strong>sloni SMART Board?<br />

Interaktivni <strong>za</strong>sloni, ki so trajni. Predvidena življenjska doba interaktivnega <strong>za</strong>slona SMART je 50.000<br />

ur oziroma približno 38 brezskrbnih let*. Podpora <strong>za</strong> programsko opremo je doživljenjska. Proizvajalec<br />

SMART še danes podpira in posodablja programsko opremo <strong>za</strong> produkte, ki jih je predstavil leta 1991.<br />

Proizvajalec se <strong>za</strong>veda, da je vsebina oblikovana <strong>za</strong> izobraževalne namene, ključni del izobraževalnega<br />

procesa na interaktivnem <strong>za</strong>slonu, <strong>za</strong>to je ustvaril portal SMART Exchange. V našem podjetju smo ustvarili<br />

portal iUčitelj, ki je brezplačen <strong>za</strong> vse uporabnike SMART.<br />

Kako se razlikujejo SMART interaktivni <strong>za</strong>sloni od ostalih interaktivnih <strong>za</strong>slonov?<br />

Interaktivni <strong>za</strong>sloni<br />

1.<br />

2.<br />

SMART Ink<br />

Je namenska programska oprema <strong>za</strong> SMART, ki omogoča z<br />

enim korakom neposredno pisanje v vsebino pove<strong>za</strong>nega<br />

računalnika (Office, PDF, spletne strani, idr.)<br />

Aktivnosti prilagojene izobraževanju<br />

25 milijonov učiteljev in učencev vsakodnevno uporablja<br />

SMART Notebook in vključene aktivnosti, igrifikacijo ter učne<br />

lekcije v svojem izobraževalnem procesu.<br />

3. Sodelovanje<br />

Vrhunska integracija različnih naprav, vsebino na<br />

interaktivnem <strong>za</strong>slonu lahko v nekaj sekundah delite<br />

z drugimi napravami v učilnici, učenci pa lahko na<br />

prika<strong>za</strong>no vsebino dodajajo svoje ideje.<br />

4.<br />

5.<br />

Večuporabniška izkušnja<br />

Interaktivni <strong>za</strong>slon SMART Board lahko uporablja več<br />

uporabnikov, <strong>za</strong>zna do 20 dotikov, prepozna različne dotike<br />

kot so prst, pisalo in dlan. Omogoča hkratno uporabo pisala<br />

in brisalke, ne glede na število uporabnikov.<br />

Enostavna in intuitivna uporabniška izkušnja<br />

V<strong>za</strong>mete pisalo in <strong>za</strong>čnete pisati v svojo vsebino. Interaktivni <strong>za</strong>slon, <strong>za</strong> katerega ne potrebujete<br />

dolgih vodnikov in navodil, kako ga uporabljati, saj ga znajo uporabljati tudi otroci.<br />

*V primeru, da je <strong>za</strong>slon v uporabi povrečno do 6 ur na šolski dan.<br />

11


Interaktivni <strong>za</strong>slon<br />

SMART Board ® serija 6000S<br />

Preoblikujte svojo učilnico z najnaprednejšimi interaktivnimi funkcijami in najzmogljivejšo rešitvijo dotika in digitalnega črnila na tržišču.<br />

doživljenjsko BREZPLAČNO<br />

SENZOR BLIŽINE – <strong>za</strong>slon se<br />

prižge, ko vstopite<br />

4-je INTEGRIRANI MIKROFONI<br />

<strong>za</strong>jemajo jasen zvok<br />

65” I<br />

75”<br />

I 86”<br />

NFC prijava<br />

Prijavite se v <strong>za</strong>slon z NFC kartico, z vašim Google<br />

ali Microsoft računom, in uživajte v popolnoma<br />

prilagojenem namizju ter dostopajte do svojih<br />

datotek in aplikacij.<br />

samo na<br />

6000S<br />

Prepoznava predmete<br />

Funkcija Tool Explorer <strong>za</strong>gotavlja, da <strong>za</strong>slon prepoznava<br />

predmete iz resničnega sveta in jih spreminja v digitalno<br />

obliko. Poleg različnih barv pisal še brisalke, čarobna pisala<br />

in kocke z odtisi.<br />

Izjemen zvok<br />

Dva naprej usmerjena 20W zvočnika <strong>za</strong>gotavljata<br />

izjemen zvok tudi v večjih učilnicah. Polje<br />

s 4-imi mikrofoni <strong>za</strong>gotavlja čisti <strong>za</strong>jem zvoka.<br />

Hkratno razlikovanje orodja<br />

Istočasno lahko uporabljate pisala, brisalke in<br />

prste. Zaslon se samodejno prilagodi orodju, ki<br />

ga uporabljate: pisalo <strong>za</strong> pisanje, prst <strong>za</strong> urejanje<br />

in dlan/brisalka <strong>za</strong> brisanje.<br />

SMART Ink<br />

Omogoča pisanje čez aplikacije, spletne strani<br />

in video posnetke ter neposredno v MS Office<br />

ali PDF datoteke. Kjerkoli ste, v<strong>za</strong>mete pisalo<br />

in pišete.<br />

Neprimerljiva natančnost<br />

Tehnologija dotika HyPr Touch z InGlass<br />

predstavlja najzmogljivejšo rešitev dotika<br />

in digitalnega črnila na tržišču.<br />

Slovenski jezik<br />

Vgrajen Android računalnik z iQ tehnologijo<br />

in meni <strong>za</strong>slona sta v slovenskem jeziku.<br />

Kristalna slika<br />

S 4K UHD ločljivostjo in 178° kotom gledanja<br />

<strong>za</strong>gotavlja, da bodo vsi v razredu videli sliko<br />

jasno in pregledno.<br />

Vgrajeni senzorji <strong>za</strong><br />

optimi<strong>za</strong>cijo delovanja<br />

Senzorji bližine, temperature, vlažnosti in<br />

svetlobe olajšajo poučevanje in učenje, hkrati<br />

pa zmanjšajo stroške uporabe.<br />

Pisala v barvah in brisalki<br />

Funkcija Pen ID omogoča, da izberete<br />

pisalo in pišete v izbrani barvi, brez potrebe<br />

po nastavitvah barve v meniju. Brišite z<br />

dlanjo ali priloženima brisalkama.<br />

12


Interaktivni <strong>za</strong>slon<br />

SMART Board ® serija MX<br />

Zmogljivo enostaven z vsemi orodji, ki jih učitelji potrebujejo <strong>za</strong> učinkovito delo. Vrhunska kakovost v prepričljivem razmerju s ceno.<br />

Interaktivni <strong>za</strong>sloni<br />

doživljenjsko BREZPLAČNO<br />

STEKLO spojeno z <strong>za</strong>slonom – <strong>za</strong><br />

še večjo natančnost<br />

SENZOR SVETLOBE<br />

prilagaja svetilnost<br />

<strong>za</strong>slona<br />

55” I<br />

65” I 75” I 86”<br />

Kristalna slika<br />

S 4K UHD ločljivostjo in 178°<br />

kotom gledanja <strong>za</strong>gotavlja, da<br />

bodo vsi v razredu videli sliko<br />

jasno in pregledno.<br />

Dvakrat bolj natančen od<br />

tradicionalnih IR <strong>za</strong>slonov<br />

HyPr Touch z naprednim IR <strong>za</strong>gotavlja intuitivno<br />

in naravno izkušnjo pisanja brez <strong>za</strong>mika.<br />

USB-C<br />

Enostavno povežite katerokoli<br />

napravo na 65W ali 15W<br />

USB-C vhod <strong>za</strong> video, zvok,<br />

dotik, prenos podatkov in<br />

polnjenje z enim samim kablom.<br />

Izjemen zvok<br />

Dva naprej usmerjena 20W zvočnika <strong>za</strong>gotavljata izjemen zvok tudi v<br />

večjih učilnicah. Polje s 6-imi mikrofoni <strong>za</strong>gotavlja čisti <strong>za</strong>jem zvoka.<br />

Sprednja nadzorna plošča<br />

Z enim pritiskom na gumb, ki je sedaj na sredini spodnjega roba <strong>za</strong>slona, se<br />

vrnete na domači <strong>za</strong>slon, preklopite med vhodnimi napravami, <strong>za</strong>mrznete ali<br />

<strong>za</strong>temnite sliko in spremenite glasnost.<br />

Vgrajen računalnik z<br />

iQ tehnologijo<br />

Brez priklopa zunanjega računalnika, z enim dotikom,<br />

dostopate do zmogljive digitalne bele table, spletnega<br />

brskalnika in številnih drugih aplikacij.<br />

v<br />

slovenskem<br />

jeziku<br />

Hkratno razlikovanje orodja<br />

Istočasno lahko pišete, brišete ali urejate. Zaslon<br />

se samodejno prilagodi orodju, ki ga uporabljate:<br />

pisalo <strong>za</strong> pisanje, prst <strong>za</strong> urejanje in dlan/brisalka<br />

<strong>za</strong> brisanje.<br />

Pričakovana življenjska doba več<br />

kot 30 let<br />

Zaslon <strong>za</strong>gotavlja 50.000 ur <strong>za</strong>nesljive uporabe,<br />

kar je pri 6-ih urah dnevne uporabe med delovniki<br />

več kot 32 brezskrbnih let.<br />

SMART Ink<br />

Omogoča pisanje čez aplikacije, spletne strani in video posnetke<br />

ter neposredno v MS Office ali PDF datoteke. Kjerkoli ste, v<strong>za</strong>mete<br />

pisalo in pišete.<br />

NFC prijava<br />

Prijavite se v <strong>za</strong>slon z NFC kartico, z vašim Google<br />

ali Microsoft računom, in uživajte v popolnoma<br />

prilagojenem namizju ter dostopajte do svojih<br />

datotek in aplikacij.<br />

13


Interaktivni <strong>za</strong>slon<br />

SMART Board ® serija GX<br />

Ponuja vse osnove, ki jih potrebujete <strong>za</strong> <strong>za</strong>četek interaktivnosti - po neverjetno ugodni ceni. Vključuje zmogljiva <strong>učna</strong> orodja in preprosto<br />

uporabniško izkušnjo.<br />

doživljenjsko BREZPLAČNO<br />

20 HKRATNIH TOČK DOTIKA –<br />

<strong>za</strong> hkratno delo učencev<br />

4K ULTRA HD LOČLJIVOST<br />

<strong>za</strong> kristalno sliko<br />

65” I<br />

75”<br />

I 86”<br />

Silktouch tehnologija<br />

Omogoča, da prsti enostavno drsijo po <strong>za</strong>slonu in<br />

tako lahko ure in ure <strong>za</strong>slon uporabljate udobno<br />

in brez neprijetnega trenja ter napak.<br />

Svetlobni senzor<br />

Samodejno prilagodi svetilnost <strong>za</strong>slona<br />

glede na svetlobo v prostoru, kar<br />

<strong>za</strong>gotavlja udobno gledanje v vseh<br />

pogojih.<br />

Sprednja nadzorna plošča<br />

Z enim pritiskom na gumb se vrnete na domači <strong>za</strong>slon,<br />

preklopite med vhodnimi napravami in spremenite<br />

glasnost.<br />

SMART Ink omogoča pisanje<br />

neposredno v vaše pripravljene dokumente,<br />

spletne strani in video posnetke. Naj bo to MS<br />

Office, PDF ali spletni <strong>za</strong>vihek - v<strong>za</strong>mete pisalo in pišete.<br />

Prilagodljiva povezljivost<br />

Vstavite Windows računalnik preko OPS reže <strong>za</strong><br />

vgradni računalnik ali povežite računalnike preko<br />

USB-C, HDMI, VGA, USB in Display Port vhodov.<br />

Zmogljiv računalnik Android<br />

Vam daje svobodo brskanja po spletu, pisanja po digitalni<br />

beli tabli in brezžičnega deljenja vaše mobilne naprave<br />

na <strong>za</strong>slon.<br />

Podpira Mac ® in Windows ®<br />

Uživajte v popolni izkušnji SMART Board, s katerimkoli<br />

pove<strong>za</strong>nim računalnikom Windows ali Mac, vključno z<br />

20-imi točkami dotika in digitalnim črnilom SMART Ink.<br />

USB-C<br />

Enostavno povežite<br />

katerokoli napravo na<br />

65W ali 15W.<br />

Izjemen zvok<br />

Dva naprej usmerjena 20W zvočnika <strong>za</strong>gotavljata izjemen<br />

zvok tudi v večjih učilnicah.<br />

14


Interaktivni <strong>za</strong>slon<br />

SMART Podium 624<br />

Preprosto doda dotik, geste in digitalno črnilo v datoteke ter aplikacije, ki jih že poznate in uporabljate, nato jih projicira na platno ali velik<br />

<strong>za</strong>slon.<br />

Interaktivni <strong>za</strong>sloni<br />

doživljenjsko BREZPLAČNO<br />

24”<br />

DINAMIČNE PREDSTAVITVE -<br />

predavatelj ustvarja vsebino in<br />

gleda občinstvo<br />

POPOLNA SVOBODA<br />

- brezžično pisalo brez<br />

baterij<br />

Dinamične predstavitve iz vašega računalnika<br />

Vaše ure ali predavanja lahko izvajate iz svojega računalnika, ki ga<br />

priključite na SMART Podium in jih tako nadgradite z dinamičnimi in<br />

interaktivnimi elementi.<br />

Brezžično pisalo brez baterije<br />

Vzemite pisalo in poudarite pomembne točke snovi,<br />

dopišite <strong>za</strong>piske, narišite ilustracijo. Pisalo ima tudi<br />

funkcijo brisalke in klika miške.<br />

Priključite na katerokoli napravo<br />

Z možnostjo priklopa DVI, HDMI in VGA<br />

naprav vam omogoča, da priklopite SMART<br />

Podium na katerikoli projektor ali veliki<br />

<strong>za</strong>slon.<br />

Idealen <strong>za</strong> delo na daljavo<br />

Uporablja se lahko z vsemi konferenčnimi<br />

platformami, vključno z: Microsoft Teams,<br />

Zoom, Skype in Google Meet.<br />

Omogoča naslanjanje dlani<br />

Zaslon ima funkcijo ne-<strong>za</strong>znave dlani, kar pomeni, da<br />

lahko, medtem ko pišete, vaša dlan počiva na <strong>za</strong>slonu,<br />

ne da bi vplivala na delovanje.<br />

Zakaj SMART Podium?<br />

Ker lahko vključite nove ideje v že<br />

pripravljene vsebine z interakcijo, s<br />

svojimi učenci, saj ste ves čas obrnjeni<br />

proti njim.<br />

10 hkratnih točk dotika<br />

Skupaj s štirimi gumbi <strong>za</strong> nastavitev barve in priklic<br />

orodja SMART Ink, vam ta <strong>za</strong>slon ponuja neskončne<br />

možnosti <strong>za</strong> poučevanje in predvajanje.<br />

SMART Ink<br />

Omogoča pisanje čez aplikacije,<br />

spletne strani in video posnetke ter<br />

neposredno v MS Office ali PDF datoteke.<br />

Kjerkoli ste, v<strong>za</strong>mete pisalo in<br />

pišete.<br />

Nebleščeč Full HD <strong>za</strong>slon<br />

Ločljivost <strong>za</strong>slona Full HD, nastavljiv kot<br />

gledanja in površina <strong>za</strong>slona, ki preprečuje<br />

bleščanje, <strong>za</strong>gotavljajo jasno in kakovostno sliko.<br />

15


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

16


Programska<br />

oprema <strong>za</strong> vse<br />

izzive<br />

kontakt@inovatio.si<br />

Zakaj je pomembna programska oprema?<br />

Programska oprema, ki se uporablja skupaj z interaktivnim <strong>za</strong>slonom, interaktivnimi tlemi ali VR očali,<br />

ima bistveno večji vpliv na učenje, kot interaktivna naprava sama po sebi. Z uporabo osmišljenih<br />

pedagoških praks pa le-ta ne vpliva samo na motivacijo učencev, temveč tudi na boljše učne rezultate.<br />

Učenci, učitelji in navse<strong>za</strong>dnje računalnikarji imajo specifične potrebe, ki <strong>za</strong>htevajo posebej<br />

prilagojeno programsko opremo. Obstaja veliko vrst programske opreme, ki se uporablja v izobraževanju.<br />

Izpostaviti želimo štiri ključne elemente, ki vplivajo na ustreznost programske opreme glede<br />

na določen tip uporabnika:<br />

Programska oprema<br />

1.<br />

Uporaba z obstoječo programsko opremo<br />

V kolikor želijo učitelji uporabljati obstoječo programsko opremo,<br />

(kot je npr. PowerPoint ali PDF) jim mora rešitev <strong>za</strong>gotoviti ustrezno<br />

podporo in nadgradnjo s funkcionalnostmi, ki jih interaktivni<br />

<strong>za</strong>slon omogoča. Digitalno črnilo SMART Ink tako omogoča, da<br />

učitelji dodajajo <strong>za</strong>piske neposredno v svoje PowerPoint predstavitve,<br />

PDF dokumente ali Excel preglednice.<br />

2.<br />

Namenska programska oprema <strong>za</strong> poučevanje<br />

Ob nakupu interaktivnega <strong>za</strong>slona je pomembno, da je vključena tudi namenska programska<br />

oprema <strong>za</strong> poučevanje, ki je popolnoma kompatibilna z obstoječimi gradivi (uvoz PPT in PDF<br />

dokumentov) in omogoča enostavno pripravo <strong>za</strong>nimivih interaktivnih učnih vsebin. SMART<br />

Notebook v slovenskem jeziku omogoča vse funkcionalnosti, ki jih učitelji potrebujejo <strong>za</strong><br />

kvaliteten interaktivni pouk.<br />

3.<br />

Dostop do gradiv v oblaku<br />

Bistvenega pomena je, da lahko učitelji pripravljena<br />

gradiva shranijo v oblak, delijo med učence in jih<br />

prenesejo, ko jih ponovno potrebujejo. SMART Lumio<br />

omogoča učiteljem, da svoja gradiva SMART Notebook®<br />

kreirajo in hranijo v oblaku, odprejo kjerkoli ter jih dajo<br />

v skupno rabo z vsemi napravami učencev ali učiteljev.<br />

4.<br />

Upravljanje z interaktivnimi rešitvami na daljavo<br />

Poleg namenske programske opreme je pomemben dejavnik tudi programska oprema, ki<br />

omogoča popolno upravljanje, nadzor in odpravo morebitnih napak na interaktivnem <strong>za</strong>slonu.<br />

S SMART Remote Managementom skrbniki na enem mestu vzdržujejo, nadzirajo, podpirajo in<br />

varujejo naprave iz kateregakoli spletnega brskalnika.<br />

17


Programska oprema<br />

SMART Notebook<br />

SMART Notebook je brezplačna programska oprema s 30-letno tradicijo in podporo na Windows in MacOS operacijskih sistemih. Programska<br />

oprema je v celoti prevedena v slovenščino in vključuje vsa orodja, ki jih učitelj potrebuje v 21. stoletju.<br />

Pisala<br />

Izbirate lahko med različnimi pisali – navadno pero, kaligrafsko pero, voščenka, čopič,<br />

besedilno pero, kreativno pero, čarobno pero in pero <strong>za</strong> prepoznavanje oblik. Besedilno<br />

pero prepoznava rokopis in ga pretvori v digitalno obliko, vključno s šumniki.<br />

Matematična orodja<br />

Specifična matematična orodja, v katerih lahko pišete matematične znake in številke,<br />

ki jih samodejno pretvori v digitalno obliko. Integrirana GeoGebra pa nudi enostavno<br />

urejanje enačb, aktivnosti <strong>za</strong> geometrijo algebro, računanje in statistiko. Vključena so<br />

orodja <strong>za</strong> merjenje, kot so: šestilo, ravnilo, kotomer in geotrikotnik.<br />

Deluje s<br />

programi,<br />

ki jih učitelji<br />

že<br />

uporabljajo<br />

Doživljenjsko<br />

brezplačna<br />

Galerija<br />

Vključena galerija s skoraj 7000-imi elementi (slike, interaktivni<br />

elementi, Notebook datoteke, teme, o<strong>za</strong>dja in 3D elementi). Ob tem<br />

lahko izdelate tudi lastno galerijo.<br />

Integriran spletni brskalnik<br />

Ne preklapljajte med brskalnikom in gradivom, vključite<br />

brskalnik v prosojnico učnega gradiva, preko katerega lahko<br />

pišete ali vstavljate različne predmete.<br />

Uvoz vsebine iz programskih orodij drugih proizvajalcev<br />

SMART Notebook omogoča uvoz vsebine, čeprav je bila kreirana v programskih orodjih drugih proizvajalcev interaktivnih <strong>za</strong>slonov. Tako lahko svoje delo nadaljujete<br />

tam, kjer ste ostali.<br />

18


Programska oprema<br />

SMART Notebook Plus<br />

Pretvorite obstoječe statične vsebine v najboljšo interaktivno izkušnjo z največkrat nagrajeno programsko opremo <strong>za</strong> šolstvo na svetu, ki<br />

omogoča aktivnosti <strong>za</strong>snovane na igrifikaciji, delovne prostore <strong>za</strong> učence in učitelje, formativna ocenjevanja ter mnogo več.<br />

Programski paket SMART Notebook Plus, ob namizni različici programske opreme, vsebuje tudi programsko opremo v oblaku, LUMIO by<br />

SMART, in nadgrajene funkcije programske opreme SMART Notebook.<br />

Omogoča<br />

sodelovanje<br />

na mobilnih<br />

napravah.<br />

Programska oprema<br />

Orodje <strong>za</strong> formativno spremljanje<br />

Odlična<br />

motivacija<br />

<strong>za</strong> delo in<br />

učenje.<br />

SMART Response je del programske opreme SMART Notebook Plus. Je intuitivno<br />

in enostavno orodje <strong>za</strong> ocenjevanje in zbiranje informacij, ki olajša in popestri<br />

klasičen način poučevanja. S podrobnim izpisom doseženega uspeha posameznega<br />

učenca nudi učitelju obsežen pregled znanja posameznega učenca oz. celotnega<br />

razreda.<br />

Zbirka predlog didaktičnih iger<br />

SMART Labs je del programske opreme SMART<br />

Notebook Plus in učiteljem ponuja hitro ter enostavno<br />

ustvarjanje aktivnosti, ki temeljijo na igrifikaciji. Zbirka<br />

predlog didaktičnih iger SMART Labs vključuje kvize, aktivnosti<br />

razvrščanja, karte, orodje <strong>za</strong> zbiranje odzivov učencev itn.<br />

Pripravite<br />

privlačno<br />

didaktično igro<br />

v manj kot<br />

5-ih minutah.<br />

19


Programska oprema v oblaku<br />

Programska oprema v oblaku, ki se je odlično<br />

izka<strong>za</strong>la pri poučevanju na daljavo<br />

Lumio by SMART je del programske opreme SMART Notebook Plus in omogoča učiteljem, da svoja gradiva SMART Notebook, Google<br />

Slides, PDF ali Office datoteke odprejo kjerkoli in jih dajo v skupno rabo z vsemi napravami učencev. Slednji lahko gradiva odprejo na<br />

svojih namiznih ali prenosnih računalnikih, tablicah ali telefonih. Omogoča delovne prostore <strong>za</strong> sodelovanje, ki spodbujajo aktivno<br />

učenje in navajanje na samostojno delo.<br />

Spodbuja aktivno učenje<br />

Učitelj ima možnost deljenja kopije gradiva z vsakim učencem,<br />

ki lahko učno gradivo z različnimi aktivnosti uporablja kadar<br />

želi. Prav tako pa lahko kopijo gradiva deli tudi z drugimi<br />

učitelji, ki jo lahko shranijo in urejajo.<br />

Programska oprema s knjižnico gradiv je<br />

dostopna povsod: na napravah, kjer imate dostop<br />

do spleta.<br />

Uporaba mobilnih naprav<br />

Lumio by SMART omogoča učencem sodelovanje z uporabo namiznih<br />

ali prenosnih računalnikov, tablic in telefonov.<br />

Sodelovanje učencev<br />

Na voljo so delovni prostori <strong>za</strong> sodelovanje, kjer učenci prispevajo in<br />

soustvarjajo gradiva, učitelji pa spremljajo njihov napredek ter jih pri<br />

tem usmerjajo.<br />

Odkrijte, kako je Lumio<br />

by SMART optimiziran <strong>za</strong><br />

<strong>sodobna</strong> <strong>učna</strong> <strong>okolja</strong><br />

Prosojnicam je mogoče dodati zvočne priponke<br />

Npr. navodila <strong>za</strong> domače naloge, posnetke v tujem jeziku, vnaprej pripravljen<br />

narek...<br />

20


Programska oprema <strong>za</strong> upravljanje <strong>za</strong>slona<br />

SMART Remote Management<br />

Programska oprema vam omogoča, da vaše interaktivne <strong>za</strong>slone SMART Board in druge naprave upravljate na daljavo. Omogoča vam posodabljanje,<br />

pošiljanje sporočil, <strong>za</strong>gon diagnostike, skratka vse funkcije, ki jih potrebujete <strong>za</strong> vzdrževanje, kontrolo in <strong>za</strong>ščito vaših naprav. Iz<br />

kateregakoli spletnega brskalnika. SMART Remote Management omogoča centralno upravljanje vseh naprav: iOS®, Android , Chrome OS<br />

in Windows® - vključno z interaktivnim <strong>za</strong>slonom SMART Board® z iQ tehnologijo.<br />

Programska oprema<br />

Nadzirajte naprave od koderkoli<br />

Na naprave ali skupine naprav lahko nalagate tudi potrebne<br />

aplikacije in urejate pravice posameznim uporabnikom.<br />

Konfigurirajte svoje skupine naprav<br />

Z ustvarjanjem skupin naprav s posebnimi pravilniki in<br />

nastavitvami vam SMART Remote Management olajša upravljanje<br />

skupine naprav poljubne velikosti.<br />

Vedno veste, kje so vaše naprave<br />

Omogoča sledenje vašim napravam in <strong>za</strong>klep. Nastavite<br />

opozorila in parametre <strong>za</strong> posamezne lokacije. SMART Remote<br />

Management vam <strong>za</strong>gotavlja brezskrbnost.<br />

21


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

22


Premakni, dvigni<br />

ali spusti<br />

www.inovatio.si<br />

Uporabljajte <strong>za</strong>slon, kjer ga potrebujete<br />

Z izbiro primernega stojala oz. nosilca dobi uporabnost interaktivnega <strong>za</strong>slona novo dimenzijo. Rešitev<br />

interaktivnega <strong>za</strong>slona z mobilnim stojalom omogoča, da postavite <strong>za</strong>slon kamorkoli želite. Lahko ga<br />

premikate iz učilnice v učilnico ali prestavljate na želeno mesto v učilnici, glede na želje in potrebe.<br />

Stojala in nosilci, ki omogočajo nastavitev po višini,<br />

vam <strong>za</strong>gotavljajo, da bodo lahko vsi uporabniki na<br />

enak način uporabljali interaktiven <strong>za</strong>slon. Ta funkcionalnost<br />

pride v poštev predvsem pri nižjih razredih<br />

in uporabnikih na invalidskih vozičkih. Če želimo, da<br />

uporabniki interaktivne tehnologije delajo v varnem<br />

in zdravem okolju, boste razumeli, <strong>za</strong>kaj mora biti<br />

tovrstna tehnologija višinsko nastavljiva. Slednje ne<br />

omogoča samo popolnega dostopa uporabnikom<br />

vseh višin, temveč preprečuje zdravstvene težave,<br />

saj lahko vsak uporabnik <strong>za</strong>slon uporablja na svoji<br />

višini.<br />

Stojala in nosilci <strong>za</strong> interaktivne <strong>za</strong>slone<br />

Zakaj izbrati stensko-talno stojalo?<br />

• Stojala s fiksno višino – omogočajo enostavno in stabilno namestitev <strong>za</strong>slona. Primerna predvsem<br />

takrat, ko nosilnost stene ne omogoča montaže na steno.<br />

• Stojala z ročno nastavljivo višino - omogočajo enostavno in stabilno namestitev <strong>za</strong>slona ter ročno<br />

nastavitev <strong>za</strong>slona na želeno višino. Primerna predvsem takrat, ko nosilnost stene ne omogoča montaže<br />

na steno.<br />

• Stojala z električno nastavljivo višino - omogočajo enostavno in stabilno namestitev <strong>za</strong>slona ter motorizirano<br />

nastavitev <strong>za</strong>slona na želeno višino. Primerna predvsem takrat, ko nosilnost stene ne omogoča<br />

montaže na steno.<br />

Zakaj izbrati mobilno stojalo?<br />

• Stojala s fiksno višino – omogočajo pomikanje<br />

interaktivnega <strong>za</strong>slona na fiksni višini po in<br />

med učilnicami.<br />

• Stojala z ročno nastavljivo višino - omogočajo<br />

pomikanje interaktivnega <strong>za</strong>slona po in med<br />

učilnicami ter ročno nastavitev <strong>za</strong>slona na<br />

želeno višino.<br />

• Stojala z električno nastavljivo višino -<br />

omogočajo pomikanje interaktivnega <strong>za</strong>slona<br />

po in med učilnicami ter motorizirano nastavitev<br />

<strong>za</strong>slona na želeno višino.<br />

23


Mobilna stojala <strong>za</strong> interaktivne <strong>za</strong>slone<br />

Mobilno stojalo s fiksno višino<br />

• Omogoča pomikanje interaktivnega <strong>za</strong>slona na fiksni višini po in med učilnicami<br />

• Pameten predal <strong>za</strong> shranjevanje, primeren npr. <strong>za</strong> Mini PC ali prenosnik<br />

• Zelo stabilna oblika stojala<br />

• Primerno <strong>za</strong> velikosti interaktivnih <strong>za</strong>slonov od 55” do 86”<br />

• Maksimalna teža <strong>za</strong>slona do 120 kg<br />

• Stojalo omogoča napeljavo kablov skozi luknje v okvirju – <strong>za</strong> estetski videz<br />

Mobilno stojalo z ročno nastavljivo višino<br />

• Omogoča pomikanje interaktivnega <strong>za</strong>slona po in med učilnicami<br />

• Edinstven sistem vzmeti omogoča ročno nastavitev <strong>za</strong>slona na želeno višino le s konico prsta<br />

• Idealen <strong>za</strong> vsakega uporabnika, saj lahko delajo z njim na svoji višini<br />

• Zelo stabilna oblika stojala<br />

• Primerno <strong>za</strong> velikosti interaktivnih <strong>za</strong>slonov od 55” do 86”<br />

• Maksimalna teža <strong>za</strong>slona do 180 kg<br />

Mobilno stojalo z električno nastavljivo višino<br />

• Omogoča pomikanje interaktivnega <strong>za</strong>slona po in med učilnicami<br />

• Električna nastavitev višine omogoča vsem uporabnikom, da brez težav prilagodijo višino<br />

• Varnostni mehanizem ustavi dviganje/spuščanje interaktivnega <strong>za</strong>slona, ko naleti na oviro<br />

• Konstrukcija ‘Dual-column’ <strong>za</strong>gotavlja stabilnost tudi pri večjih interaktivnih <strong>za</strong>slonih<br />

• Pameten predal <strong>za</strong> shranjevanje, primeren npr. <strong>za</strong> Mini PC ali prenosnik<br />

• Primerno <strong>za</strong> velikosti interaktivnih <strong>za</strong>slonov od 55” do 86” in težo <strong>za</strong>slona do 120 kg<br />

24


Stensko-talna stojala <strong>za</strong> interaktivne <strong>za</strong>slone<br />

Stensko-talno stojalo s fiksno višino<br />

• Omogoča enostavno in stabilno namestitev <strong>za</strong>slona<br />

• Primerno predvsem takrat, ko nosilnost stene ne omogoča montaže na steno<br />

• Pameten predal <strong>za</strong> shranjevanje, primeren npr. <strong>za</strong> Mini PC ali prenosnik<br />

• Primerno <strong>za</strong> velikosti interaktivnih <strong>za</strong>slonov od 55” do 86”<br />

• Maksimalna teža <strong>za</strong>slona 120 kg<br />

• Enostavna montaža in stabilna oblika<br />

Stensko-talno stojalo z ročno nastavljivo višino<br />

Stojala in nosilci <strong>za</strong> interaktivne <strong>za</strong>slone<br />

• Stenski nosilec idealen <strong>za</strong> vsakega uporabnika, saj lahko nastavi <strong>za</strong>slon na želeno višino<br />

• Edinstven sistem vzmeti omogoča ročno nastavitev <strong>za</strong>slona na želeno višino le s konico prsta<br />

• Primerno <strong>za</strong> velikosti interaktivnih <strong>za</strong>slonov od 55” do 86”<br />

• Maksimalna teža <strong>za</strong>slona do 180 kg<br />

• Zanesljivost - preizkušeno <strong>za</strong> 60.000 ciklov dviganja/spuščanja<br />

• Enostavna in varna montaža<br />

Stensko-talno stojalo z električno nastavljivo višino<br />

• Omogoča enostavno in stabilno namestitev <strong>za</strong>slona<br />

• Električna nastavitev višine omogoča vsem uporabnikom, da si brez težav prilagodijo višino<br />

• Varnostni mehanizem ustavi dviganje/spuščanje interaktivnega <strong>za</strong>slona, ko naleti na oviro<br />

• Pameten predal <strong>za</strong> shranjevanje, primeren npr. <strong>za</strong> Mini PC ali prenosnik<br />

• Konstrukcija ‘Dual-column’ <strong>za</strong>gotavlja stabilnost tudi pri večjih interaktivnih <strong>za</strong>slonih<br />

• Primerno <strong>za</strong> velikosti interaktivnih <strong>za</strong>slonov od 55” do 86” in težo <strong>za</strong>slona do 120 kg<br />

25


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

26


Učenje ali igra?<br />

Oboje!<br />

www.inovatio.si<br />

Zakaj je učenje na interaktivnih tleh učinkovitejše<br />

Če bi bilo naravno, da človek mirno sedi in se na ta način uči ter razvija svoje veščine, <strong>za</strong>kaj potem čutimo<br />

potrebo po gibanju? Učenje skozi igro in gibanje je bistveno <strong>za</strong> razvoj. Igra in gibanje pripomoreta k<br />

izboljšanju spomina, motivacije, timskega dela, komunikacije, ustvarjalnosti in socialnih veščin.<br />

Zabava in učenje na interaktivnih tleh pri otrocih razvijata gibljivost, vizualno-gibalno koordinacijo,<br />

<strong>za</strong>znavanje in odzivnost.<br />

Interaktivna tla<br />

Pozitivni učinki uporabe interaktivni tal:<br />

• združujejo učenje in <strong>za</strong>bavo z uporabo<br />

elementov igrifikacije;<br />

• pozitivno vplivajo na interakcije med<br />

otroki in preprečujejo odtujitev;<br />

• pozitivno vplivajo na koncentracijo;<br />

• pomagajo pri razvoju gibljivosti skozi različne<br />

gibalne vaje;<br />

• <strong>za</strong>gotavljajo odlične priložnosti <strong>za</strong> predšolsko, šolsko,<br />

srednješolsko in višješolsko izobraževanje;<br />

• izoblikujejo navado ponovitve in krepijo znanje...<br />

Kaj so interaktivna tla in kako delujejo?<br />

2.<br />

Kinekt kamera<br />

<strong>za</strong>znava in sledi<br />

gibanju uporabnika.<br />

1.<br />

Instalacijska škatla vsebuje:<br />

• računalnik z aplikacijo <strong>za</strong> igranje;<br />

• projektor, ki projicira sliko<br />

računalnika;<br />

• zvočnike.<br />

3.<br />

Vinilna podlaga<br />

predstavlja aktivno<br />

območje <strong>za</strong><br />

igranje.<br />

Interaktivna tla so dobra terapija tudi<br />

<strong>za</strong> otroke s posebnimi potrebami<br />

Interaktivna tla so s prilagojenimi aktivnostmi (barve,<br />

hitrost itn.) privlačna tudi <strong>za</strong> otroke med njihovo rehabilitacijo,<br />

katere namen je izboljšati motnje v slabšem<br />

razvoju in intelektualne sposobnosti.<br />

Uporablja se lahko <strong>za</strong> delo z več metodami, kot je<br />

metoda Felicia Affolter.<br />

27


Interaktivna tla<br />

ActiveFloor<br />

Interaktivna tla ActiveFloor so z različnimi predlogami interaktivnih vsebin primerna <strong>za</strong> pripravo <strong>za</strong>nimivih didaktičnih iger, z lastnimi<br />

vsebinami, ki so v skladu z učnim načrtom.<br />

Programska oprema<br />

+<br />

Strojna oprema<br />

Ba<strong>za</strong><br />

brezplačnih<br />

interaktivnih<br />

iger - tudi v<br />

slovenščini<br />

Ustvarite<br />

interaktivne<br />

igre z vsebinami<br />

učnega načrta<br />

=<br />

Interaktivna tla<br />

3-je modeli strojne opreme <strong>za</strong> vsak prostor<br />

28<br />

stropna enota mobilna enota interaktivna stena


Ustvarite igre z lastno vsebino<br />

Spletna platforma <strong>za</strong> enostavno pripravo individualnih interaktivnih vsebin.<br />

Dodajte lastno vsebino v <strong>za</strong>nimivo interaktivno igro z nekaj kliki<br />

in omogočite svojim učencem, da se gibajo in igrajo, medtem ko<br />

usvajajo želeno snov.<br />

Interaktivna tla<br />

Preko spletne platforme lahko med drugim dostopate tudi do vsebin<br />

uporabnikov vsega sveta, ki so namenjene poučevanju različnih<br />

predmetov in starostnih skupin učencev. Za vas smo skupaj z učitelji<br />

pripravili bazo z več kot 50-mi igrami v slovenščini, ki so v skladu<br />

z učnim načrtom.<br />

Nudimo tudi delavnice kreiranja iger, <strong>za</strong> katere ne potrebujete<br />

nobenih dodatnih veščin.<br />

Igre spomina<br />

Spodbujajo koncentracijo in trenirajo<br />

možgane.<br />

Športno-aktivne igre<br />

Spodbujajo gibanje telesa.<br />

Različni kvizi<br />

Vprašanja in odgovori z individualnimi<br />

vsebinami.<br />

Senzorne igre<br />

Razvijajo senzorično -<br />

motorične sposobnosti.<br />

29


Interaktivna tla<br />

onEVO<br />

Interaktivna tla, ki so pripravljena <strong>za</strong> takojšnjo uporabo. Ob sami napravi dobite 100 že pripravljenih iger, med katerimi so tudi 4 kvizi, ki jih<br />

lahko prilagajate z lastno vsebino.<br />

Za upravljanje z interaktivnimi tlemi je potreben samo daljinec in premikanje rok ter nog. Zaradi svoje enostavnosti <strong>za</strong> uporabo je zelo<br />

priljubljen vsepovsod, kjer so prisotni otroci: vrtci, šole, igrišča, terapevtski in rehabilitacijski centri, nakupovalni centri itn.<br />

Opombe <strong>za</strong> krogce ali oblake na strani:<br />

• Velikost slike – 2 – 4,5 m diagonale<br />

• Enostavno <strong>za</strong> uporabo<br />

• Primerno <strong>za</strong> vse prostore<br />

Na voljo tudi dodatni paketi iger <strong>za</strong> posebna področja:<br />

EDU – paketi <strong>za</strong> učenje od vrtca do srednje šole. Angleščina, programiranje, robotika, kodiranje in mnogo več.<br />

REV – vsebina delo z otroki, ki se spopadajo z motnjami, kot so avtizem, cerebralna parali<strong>za</strong>, duševna <strong>za</strong>ostalost ali motnje koncentracije,<br />

kognitivne pozornosti in razvojnih motenj.<br />

30


Interaktivna mizica<br />

Manico FunTable<br />

Manico FunTable je interaktivna mizica <strong>za</strong> otroke z <strong>za</strong>slonom na dotik in vgrajenim računalnikom. Mizico lahko uporablja več otrok hkrati,<br />

saj jim omogoča, da klikajo, rišejo, barvajo, delajo domače naloge in šolske projekte v majhnih skupinah.<br />

Interaktivna tla<br />

Odličen pripomoček<br />

<strong>za</strong> več interakcije<br />

in koncentracijo<br />

učencev v skupnih<br />

šolskih projektih in<br />

aktivnostih.<br />

Na voljo v različnih barvah<br />

Aplikacije in<br />

vsebine tudi v<br />

Programska oprema <strong>za</strong>gotavlja pedagoške<br />

<strong>rešitve</strong> <strong>za</strong> šole, muzeje in učne centre, ki<br />

spodbujajo skupno učenje in interakcijo.<br />

Na področju <strong>za</strong> izobraževanje so oblikovane<br />

igre s pomočjo didaktikov in pedagogov,<br />

ki izkoriščajo največji potencial pri<br />

učenju skozi interaktivno mizico.<br />

Spletna aplikacija, ki učiteljem omogoča<br />

ustvarjanje in prilagajanje tematskih<br />

dejavnosti na interaktivni mizi, da prilagodijo<br />

potrebe vsakega otroka ali skupine.<br />

*Uporabniku pripada 1-letna licenca <strong>za</strong> programsko opremo PlayED in EdUp ob nakupu Manico interaktivne mizice.<br />

31


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

32


Velika in jasna<br />

slika – v vseh<br />

prostorih<br />

02 828 00 53<br />

Kako izbrati najprimernejši projektor <strong>za</strong> vaš prostor?<br />

Izbira ustreznega projektorja je zelo <strong>za</strong>htevna. Prav tako pa predstavlja izziv še njegova postavitev v prostor<br />

in uskladitev s površino, na katero se slika projicira (interaktivna tabla, platno, stena…).<br />

Ko izbiramo projektor, moramo upoštevati naslednje dejavnike:<br />

1.<br />

Ločljivost<br />

Večja kot je ločljivost, večja je podrobnost in ostrina<br />

projicirane slike. Razmerje med vodoravno<br />

in navpično linijo daje tudi izvorno razmerje<br />

projekcije. Najbolje je, da se ločljivost vhodnega<br />

signala ujema z izhodno ločljivostjo projektorja<br />

in velikostjo/razmerjem površine, na katero se<br />

projicira.<br />

XGA<br />

1024 x 768<br />

WXGA<br />

1280 x 800<br />

FULL HD<br />

1920 x 1080<br />

WUXGA<br />

1920 x 1200<br />

4K UHD<br />

3840 x 1080<br />

Projektorji<br />

Projektor z višjo svetilnostjo<br />

Projektor z nižjo svetilnostjo<br />

2.<br />

3.<br />

Kontrast<br />

Kontrastno razmerje je določeno na podlagi najsvetlejših<br />

in najtemnejših delov slike. Poslovni projektorji zmorejo<br />

visoke kontraste (2000 : 1 in večje), saj ti pridejo prav pri<br />

ogledu fotografij ali videoposnetkov. Za prikaz dokumentov,<br />

grafov in preglednic, skratka računalniških vsebin, pa<br />

<strong>za</strong>dostujejo že manjše vrednosti (recimo 500 : 1).<br />

Svetilnost<br />

Svetilnost projektorja merimo v ANSI-lumnih, krajše<br />

lumnih, ki določajo sposobnost prika<strong>za</strong> slike v svetlih<br />

prostorih. Za učilnice brez svetlobe je dovolj 2.500-3.000<br />

lumnov, <strong>za</strong> učilnice z nekaj ambientalne svetlobe svetujemo<br />

projektor s 3.000 - 4.500 lumni, <strong>za</strong> svetle učilnice<br />

z direktno svetlobo pa projektorje z več kot 4.500 lumni.<br />

4.<br />

•<br />

Razdalja projekcije<br />

Projekcijska razdalja je razdalja med projektorjem in sliko na <strong>za</strong>slonu ter jo delimo na:<br />

Normalno projekcijo – projektor montiran<br />

na strop v učilnici in daje sliko na platno.<br />

Primerno <strong>za</strong> projiciranje večjih projekcij.<br />

• Kratko projekcijo (širokokotni projektor) -<br />

zmanjšuje senco uporabnika in bleščanje v<br />

oči. Razdalja do 120 cm. Primerno <strong>za</strong> interaktivne<br />

table.<br />

• Ultra kratko projekcijo (ultra širokokotni<br />

projektor) - popolnoma odpravlja sence<br />

in bleščanje v oči. Razdalja projekcije je od<br />

0-100 cm. Primerno <strong>za</strong> interaktivne table.<br />

8 cm<br />

Ultra kratka<br />

projekcija<br />

a<br />

Kratka<br />

projekcija<br />

Normalna<br />

projekcija<br />

1 m 3 m<br />

33


Projektorji <strong>za</strong> interaktivne table<br />

Projektor <strong>za</strong> kratko projekcijsko razdaljo<br />

Optoma X309ST<br />

Kratka projekcija, visoka svetilnost in dolga življenjska doba – primeren <strong>za</strong> interaktivne table<br />

formata 4:3 (XGA)<br />

• Tehnologija projekcije: DLP<br />

• Ločljivost: XGA (1024x768)<br />

• Svetilnost: 3.700 lumnov<br />

• Kontrast: 25.000:1<br />

• Velikost slike: 0,81-6,28 m (31,9”~247,3”) diagonala<br />

• Oddaljenost projektorja pri 77” sliki: 96 cm<br />

Projektor <strong>za</strong> ultra kratko projekcijsko razdaljo<br />

Optoma W340UST<br />

Ultra kratka projekcija in visoka svetilnost <strong>za</strong>gotavljata odlično sliko brez moteče<br />

sence in bleščanja v oči. Idealen <strong>za</strong> interaktivne table formata 16:10 (WXGA)<br />

• Tehnologija projekcije: DLP<br />

• Ločljivost: WXGA (1280x800)<br />

• Svetilnost: 4.000 lumnov<br />

• Kontrast: 22.000:1<br />

• Velikost slike: 2,16-2,92 m (85”~115”) diagonala<br />

• Oddaljenost projektorja pri 87” sliki: 51 cm<br />

Laserski projektor <strong>za</strong> kratko projekcijsko razdaljo.<br />

Optoma ZW350ST<br />

Kompakten in zmogljiv laserski projektor z tehnologijo DuraCore in ločljivostjo WXGA.<br />

• Tehnologija projekcije: DLP<br />

• Ločljivost: WXGA (1280x800)<br />

• Svetilnost: 3.600 lumnov<br />

• Kontrast: 300.000:1<br />

• Velikost slike: 0,76-7,62 m (30”~300”) - diagonala<br />

• Razdalja projekcije: 0,3-3,4 m<br />

34


Kompaktni večnamenski projektorji <strong>za</strong> učilnico ali knjižnico<br />

Zmogljiv laserski projektor<br />

Optoma ZH400<br />

Kompakten Full HD 1080p laserski projektor s katerim lahko projicirate impresivno sliko<br />

do 300-palcev.<br />

Projektorji<br />

• Tehnologija projekcije: DLP<br />

• Vrsta svetlobnega vira: Laser z življenjsko dobo 30.000 ur<br />

• Ločljivost: 1080p Full HD (1920x1080)<br />

• Svetilnost: 4.000 lumnov<br />

• Kontrast: 300.000:1<br />

• Velikost slike: 0,51-7,62m (20”~300,5”) diagonala<br />

Laserski projektor visoke svetilnosti<br />

Optoma ZH461<br />

Kompakten Full HD 1080p laserski projektor. Ne potrebuje vzdrževanja in ga je mogoče vgraditi<br />

v praktično katerikoli usmeritvi. Odlična kakovost slike <strong>za</strong> vsak prostor in priložnost.<br />

• Tehnologija projekcije: DLP<br />

• Vrsta svetlobnega vira: Laser z življenjsko dobo 30.000 ur<br />

• Ločljivost: 1080p Full HD (1920x1080)<br />

• Svetilnost: 5.000 lumnov<br />

• Kontrast: 300.000:1<br />

• Velikost slike: 0,51-8,14 m (20,2”~320,4”) diagonala<br />

Laserski projektor z izjemno svetilnostjo in ločljivostjo<br />

Optoma ZU725T<br />

Visoko zmogljiv laserski projektor z WUXGA ločljivostjo, fiksno lečo, HDR<br />

kompatibilnostjo in 7800 lumni svetilnosti. Idealen <strong>za</strong> večje dogodke,<br />

predavlanice, muzeje ali dvorane.<br />

Projektor <strong>za</strong> večje<br />

predavalnice, telovadnice<br />

ali večnamenske dvorane<br />

• Tehnologija projekcije: DLP<br />

• Vrsta svetlobnega vira: DuraCore Laser z življenjsko dobo 30.000 ur<br />

• Ločljivost: WUXGA (1920x1200)<br />

• Svetilnost: 7.800 lumnov<br />

• Kontrast: 3.000.000:1<br />

• Velikost slike: 1,27-7,62 m (50”~300”) diagonala<br />

35


Blagovne znamke<br />

InCharge<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

36


Shrani ali polni?<br />

Oboje!<br />

kontakt@inovatio.si<br />

Zakaj si težko predstavljamo šolo brez <strong>rešitve</strong> <strong>za</strong><br />

polnjenje in shranjevanje mobilnih naprav?<br />

V tem sklopu kataloga boste našli večnamenske polnilne postaje <strong>za</strong> shranjevanje, polnjenje, prenašanje in<br />

sinhroni<strong>za</strong>cijo vaših mobilnih naprav. S porastom digitali<strong>za</strong>cije v šolah raste tudi število mobilnih naprav<br />

(tablice, prenosni računalniki). Trendi v svetu se nagibajo k sistemu 1:1, torej, da bo vsak učenec oz. dijak<br />

imel svojo mobilno napravo.<br />

Polnilne postaje<br />

Na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu polnilne postaje <strong>za</strong> vaše<br />

mobilne naprave?<br />

1. Prezračevanje<br />

Izdelki, ki jih ponujamo, so <strong>za</strong>snovani tako, da<br />

imajo urejeno prezračevanje in se naprave ob<br />

shranjevanju ter polnjenju ne pregrevajo.<br />

2.<br />

3.<br />

Električna <strong>za</strong>ščita pred prenapetostmi<br />

Vsi ponujeni izdelki imajo prenapetostno <strong>za</strong>ščito,<br />

tako da so vaše naprave varne tudi ob morebitnih<br />

nihanjih napetosti.<br />

Ločen električni predal<br />

Visokonapetostni kabli, po katerih lahko teče tudi napetost do 240 V, so ločeni od predalov z<br />

napravami in izolirani v predalu, <strong>za</strong>prtim s posebnimi vrati.<br />

4.<br />

Robustna <strong>za</strong>snova<br />

Vsaka polnilna rešitev v naši ponudbi <strong>za</strong>gotavlja<br />

varnost naprav in uporabnikov, kot tudi infrastrukture<br />

stavbe, v kateri se uporablja.<br />

5. Stabilnost<br />

Naši vozički so stabilni in <strong>za</strong>gotavljajo, da ga sila,<br />

s katero otroci vlečejo naprave iz vozička, ne bo<br />

prevrnila in poškodovala uporabnika.<br />

V Inovatiu vam ponujamo številne <strong>rešitve</strong>, ki bodo rešile te izzive. Ponujamo vam svetovno uveljavljene<br />

izdelke, ki so izjemno enostavni <strong>za</strong> uporabo, vendar hkrati zmogljivi in zelo trpežni. Hkrati vam ponujamo<br />

tudi možnost, da vašo polnilno postajo, kovček ali omaro oblikujemo in izdelamo po meri, glede na vaše<br />

želje in potrebe.<br />

Z našimi polnilnimi rešitvami bodo vaše naprave vedno na varnem in pripravljene <strong>za</strong> uporabo, ko jih boste<br />

najbolj potrebovali.<br />

37


Kovček <strong>za</strong> polnjenje in sinhroni<strong>za</strong>cijo tabličnih računalnikov<br />

InCharge<br />

• Univer<strong>za</strong>lna in mobilna rešitev <strong>za</strong> polnjenje, sinhroni<strong>za</strong>cijo in shranjevanje<br />

do 10 tablic v velikosti 9”-11”<br />

• Zaradi večplastnega vstavka iz pene, v vsaki reži, so vaše tablice v notranjosti<br />

<strong>za</strong>ščitene med polnjenjem in transportom<br />

• Z režo <strong>za</strong> prenosni računalnik<br />

• Povežite vaš računalnik s kovčkom in enostavno sinhronizirajte vse pove<strong>za</strong>ne<br />

tablice hkrati<br />

• Polnjenje/sinhroni<strong>za</strong>cija poteka preko vgrajenih 10-ih USB priključkov<br />

• Ročaji <strong>za</strong> nošenje, teleskopski ročaj in vgrajena kolesa <strong>za</strong>gotavljajo, da boste<br />

naprave enostavno prenašali, medtem ko bodo popolnoma <strong>za</strong>ščitene<br />

Mobilna polnilna omara <strong>za</strong> polnjenje tabličnih ali prenosnih računalnikov (16, 24, 36 ali 42)<br />

InCharge<br />

• Omogoča polnjenje, shranjevanje in prenos 16, 24, 36 oz. 42 tabličnih ali<br />

prenosnih računalnikov velikosti 7’’ do 15’’<br />

• Polnjenje poteka preko vgrajenih vtičnic, ki omogočajo učinkovito polnjenje<br />

katerekoli naprave z vtičnim električnim adapterjem<br />

• Polnilna omara ima možnost nastavitve časovnika polnjenja<br />

• Močna, a z lahko jekleno <strong>za</strong>snovo<br />

• Vgrajena ventilacija preprečuje pregrevanje naprav<br />

• Vrata imajo možnost <strong>za</strong>klepa<br />

• Štiri 5‘‘ kolesa z <strong>za</strong>vorami in priročen ročaj <strong>za</strong>gotavljajo enostavno premikanje<br />

38


USB-C polnilna postaja<br />

InCharge<br />

• Idealna <strong>za</strong> transport, hrambo, <strong>za</strong>ščito in polnjenje do 8 mobilnih naprav<br />

• Primerna <strong>za</strong> skoraj vse naprave, kot so tablični računalniki / Chromebook /<br />

prenosni računalniki do velikosti <strong>za</strong>slona 14”<br />

• Funkcija sinhroni<strong>za</strong>cije podatkov omogoča enostavno sinhroni<strong>za</strong>cijo podatkov<br />

med polnjenjem<br />

• Omogoča <strong>za</strong>klep s ključi<br />

• Iz zunanje strani vidni LED polnilni indikatorji<br />

• Postaja je naložljiva, kar pomeni, da lahko modularno naložite več postaj<br />

Polnilne postaje<br />

Polnilna omara <strong>za</strong> 10 ali 24 naprav<br />

InCharge<br />

• Rešitev <strong>za</strong> polnjenje in shranjevanje 10 ali 24 naprav<br />

• Posamično dostopni polnilni predali varno shranjujejo in polnijo<br />

prenosne računalnike, tablice ali mobilne telefone<br />

• Naprave uporabnikov so varno <strong>za</strong>klenjene in se učinkovito polnijo,<br />

ko so le-ti odsotni<br />

• Vsak polnilni predal ima napajalno vtičnico in 2 x USB vhod<br />

• Vsak polnilni predal ima 4-mestno kodno ključavnico, ki jo nastavi<br />

uporabnik (priložen je tudi glavni ključ)<br />

• Zaščita pred nepričakovanim nihanjem napetosti <strong>za</strong> varno polnjenje<br />

39


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

40


Dodatki <strong>za</strong> višjo<br />

učinkovitost<br />

Kako pomembno je izbrati primerne dodatke?<br />

Opremite svojo učilnico tako, da bo vaša tehnologija delovala <strong>za</strong> vas - ne obratno. S primernimi dodatki<br />

boste nadgradili vaš interaktivni <strong>za</strong>slon in si <strong>za</strong>gotovili rešitev, ki je <strong>za</strong> vas optimalna.<br />

Dodatki<br />

02 828 00 53<br />

Vgradni OPS računalnik<br />

Namestite računalnik v režo <strong>za</strong> OPS v interaktivnem <strong>za</strong>slonu in si <strong>za</strong>gotovite popolno rešitev z Windows<br />

11 Pro na dosegu roke, brez potrebe po zunanjem računalniku ali dodatnih kablih.<br />

Konferenčna kamera<br />

Namestite jo na vrh interaktivnega <strong>za</strong>slona in pripravljeni ste<br />

na konferenčne klice ter poučevanje na daljavo.<br />

Konferenčni zvočnik z mikrofonom<br />

Zvočnik postavite v bližino interaktivnega <strong>za</strong>slona in učenci bodo vaš glas v konferenčnem klicu ali video<br />

posnetku slišali jasno in razločno.<br />

Dokumentna kamera<br />

Spremenite slike in videoposnetke predmetov ter izdelkov<br />

učencev v interaktivne vsebine <strong>za</strong> interaktivni <strong>za</strong>slon.<br />

Virtualna realnost<br />

Predstavljamo popolnoma nov koncept v izobraževalni<br />

tehnologiji! Naše <strong>rešitve</strong> poleg strojne opreme ponujajo<br />

tudi namensko programsko opremo <strong>za</strong> poučevanje in<br />

ogromno bazo že pripravljenih VR gradiv.<br />

Grafične tablice<br />

Glavni namen grafične tablice je ustvarjanje <strong>za</strong>piskov,<br />

ročno narisanih slik, animacij in grafik s pomočjo pisala,<br />

ki je podobno svinčniku. Dodajte jih v svoje obstoječe<br />

datoteke, ali ustvarite nove, v želeni programski opremi.<br />

41


Vgradni računalnik z Windows® 11 Pro<br />

OPS<br />

• Namestite vgradni računalnik SMART OPS PC v režo v interaktivnem<br />

<strong>za</strong>slonu in si <strong>za</strong>gotovite popolno 4K UHD rešitev z Windows 11 Pro<br />

• Brez potrebe po zunanjem računalniku in motečih kablih<br />

• Zmogljiva in prilagodljiva konfiguracija (i5 ali i7 procesor, do 32GB<br />

rama in do 1TBGB SSD), dostopajte do svojih Microsoft Office® datotek<br />

in vseh vaših aplikacij, v računalniku z Windows, direktno na<br />

<strong>za</strong>slonu<br />

Dokumentna kamera<br />

SMART 650<br />

• Naj bodo vaša predavanja <strong>za</strong>nimivejša in digitalno privlačnejša<br />

• Kamera <strong>za</strong>jema avdio in video v programsko opremo SMART Notebook - po <strong>za</strong>jetih<br />

vsebinah lahko učitelji in učenci pišejo, jih kopirajo in shranjujejo<br />

• Brezžična in fleksibilna – brez napajalnih in računalniških kablov – pokažite<br />

vsebine kjerkoli v učilnici se nahajate<br />

• Prilagodljiv »gosji« vrat omogoča <strong>za</strong>jem slike in video pod katerimkoli kotom<br />

• Abstraktni predmeti <strong>za</strong>živijo s kamero s 13-mi milijoni slikovnih pik, 230 kratno<br />

povečavo in 4K Ultra HD sliko<br />

Dokumentna kamera<br />

HUE HD Pro<br />

• Inovativen in vsestranski model kamere - izjemno enostavna <strong>za</strong> uporabo<br />

in prenosna<br />

• S priključitvijo na računalnik ali projektor omogočite učencem, da<br />

vidijo, kar želite - sliko, predmet, tekst, poskus, video ali karkoli drugega<br />

• Vgrajen mikrofon omogoča snemanje tako vaših predstavitev kot<br />

predstavitev učencev<br />

• Vgrajena LED lučka <strong>za</strong>gotavlja vidnost, fleksibilni vrat pa omogoča,<br />

da približate tudi zelo majhne predmete in vse to v živo delite na<br />

<strong>za</strong>slonu ali projektorju<br />

• Prihaja skupaj s posebej izdelano programsko opremo Hue Intuition<br />

42


VR očala<br />

ClassVR Premium<br />

• Nov koncept v izobraževalni tehnologiji - VR očala <strong>za</strong> drugačen pogled na obravnavano<br />

tematiko<br />

• Samostojna naprava brez potrebe po pove<strong>za</strong>vi z računalnikom<br />

• Za učence vseh starosti<br />

• Opremljena z velikim naborom privlačne vsebine, skupaj s strukturiranimi učnimi<br />

načrti<br />

• Izjemno zmogljiva – 64GB spomina, 4GB RAM-a in procesor Octa-Core Qualcomm<br />

Snapdragon XR1, prilagojen posebej <strong>za</strong> VR/AR<br />

Dodatki<br />

Grafična tablica<br />

XP-Pen Deco<br />

• Ustvarjajte <strong>za</strong>piske, ročno narisane slike, animacije in grafike s pomočjo<br />

pisala, ki je podobno svinčniku<br />

• Z veliko aktivno površino <strong>za</strong>gotavlja dovolj prostora <strong>za</strong> ustvarjanje<br />

vaših kreacij, <strong>za</strong>piskov, idej, risb in ostalega<br />

• Pisalo podpira do 60 stopinj nagiba – omogoča tudi senčenje<br />

• Združljivost z številnimi aplikacijami, kot so Microsoft Office (Word,<br />

PowerPoint, OneNote)<br />

• Pisalo je resnično življenjsko, z 8192-imi stopnjami občutljivosti na<br />

pritisk<br />

43


Konferenčna kamera<br />

Epos Vision 1 4K kamera<br />

• Je vrhunska USB kamera z ostro sliko in natančno barvno reprodukcijo v<br />

UHD 4K ločljivosti<br />

• Vgrajena 2 mikrofona poskrbita <strong>za</strong> čisti zvok brez odmevov<br />

• Z velikim 90° vidnim poljem je mogoče <strong>za</strong>jeti vse, ki sedijo v sobi, brez kakršnihkoli<br />

ročnih nastavitev položaja<br />

• Z izvlečeno sponko lahko kamere montirate na vrhu interaktivnega ali<br />

računalniškega <strong>za</strong>slona, pod monitorjem, na trinožno stojalo ali na steno<br />

Videokonferenčni zvočnik z vgrajenimi mikrofoni<br />

Epos Expand 40T<br />

• Je visoko zmogljiv mali speakerphone, ki omogoča avdio konferenčno pove<strong>za</strong>vo<br />

do 6-im osebam<br />

• Enostavna in učinkovita povezljivost preko brezžične pove<strong>za</strong>ve Bluetooth ali žične<br />

pove<strong>za</strong>ve USB<br />

• Digitalni MEMS 3 polni mikrofoni omogočajo <strong>za</strong>jem čistega zvoka<br />

• Vgrajena aktivna nevtrali<strong>za</strong>cija odmeva in zvoka iz o<strong>za</strong>dja<br />

• Velika avtonomija baterije (do 18 ur pogovora)<br />

Sledilna kamera <strong>za</strong> učenje na daljavo<br />

AVer DL10<br />

• Lahki in prenosljivi di<strong>za</strong>jn omogoča novo dimenzijo učenja na daljavo<br />

• Samodejno sledenje AI sledi govorcu brez potrebnih senzorjev ali naprav<br />

• S 3-kratnim optičnim zoom-om in 6-kratnim skupnim razmerjem<br />

poučevanja je idealna <strong>za</strong> hibridno poučevanje<br />

• Vgrajena napredna tehnologija <strong>za</strong> <strong>za</strong>tiranje hrupa<br />

• <strong>Inovativne</strong> kontrole s kretnjami omogočajo vklop in izklop sledenja in<br />

prilagajanje kotov<br />

44


USB kamera z mikrofonom<br />

Digitalinx TeamUp+ 120°<br />

• Zmogljiva spletna kamera z izredno širokim kotom vidnega polja<br />

120°<br />

• Kamera ima vgrajene mikrofone, ki zmanjšujejo hrup in omogočajo<br />

čisti zvok<br />

• Odlična rešitev <strong>za</strong> izvajanje spletnih tečajev (webinarjev) ali<br />

poučevanja na daljavo<br />

• Kakovostna slika v ločljivosti Full HD 1920x1080 z 30 fps<br />

• Ob uporabi in snemanju vas bo na delovanje obvestil LED indikator<br />

• Z vgrajeno sponko boste lahko kamero namestili na <strong>za</strong>slon<br />

Dodatki<br />

Vmesnik <strong>za</strong> brezžično projekcijo<br />

Optoma UHDCast Pro<br />

• Omogoča brezžično projiciranje vsebine iz vašega računalnika, tablice ali<br />

telefona na projektor ali <strong>za</strong>slon<br />

• Podpira ločljivost 4K UHD<br />

• Deljen <strong>za</strong>slon 4:1 – hkrati predstavljajte iz do štirih naprav – kot nalašč <strong>za</strong><br />

predstavitev več oseb hkrati<br />

• Deluje preko aplikacije EZCast Pro, ki jo lahko namestite na vse sisteme<br />

(Windows, Android, iOS, MacOS, Chorme OS)<br />

Obroč <strong>za</strong> povezovanje zunanjih naprav<br />

Digitalinx HDMI Ring 2.0<br />

• Inovativen in prilagodljiv način pove<strong>za</strong>ve naprav z različnimi izhodi,<br />

• Povežite projektor ali <strong>za</strong>slon s HDMI vhodom z računalnikom, tablico<br />

ali telefonom<br />

• Na obroč izberete adapterje, ki jih potrebujete (DP, USB-C, VGA, DVI,<br />

Lightning,…)<br />

• Adapterji so varno shranjeni na obroču in jih ni mogoče sneti.<br />

45


Blagovne znamke<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

46


Pripravljeni na<br />

prihodnost<br />

kontakt@inovatio.si<br />

Robotika in programiranje spodbujata logično<br />

sklepanje in kreativno reševanje problemov<br />

Izobraževanje robotike in programiranja je pomembno, saj povezuje mnoga področja našega življenja.<br />

Znanost je prodrla v vsa področja življenja, tehnologija se nenehno razvija, inženirstvo daje osnove <strong>za</strong><br />

gradnjo, matematika pa je del skoraj vsake <strong>za</strong>poslitve.<br />

Pripravljeni na prihodnost<br />

Otroci, ki bodo od malih nog v stiku z robotiko, bodo pripravljeni na tehnološke inovacije, ki jih bodo<br />

brez dvoma doživeli v svojem življenju. Tehnologija je z vsakim dnem pomembnejši vidik naše družbe in<br />

pomembno je, da se otroci tega <strong>za</strong>vedajo.<br />

Robotika in programiranje<br />

Reševanje problemov<br />

Izobraževanje v smeri robotike razvija in spodbuja otroke h kreativnemu reševanju problemov. S tem<br />

namenom razvijajo veščine, s katerimi se otroci naučijo probleme analizirati, načrtovati <strong>rešitve</strong> in jih<br />

nenehno aktivno izboljševati.<br />

Razumevanje konceptov<br />

Pridobljena znanja in koncepte otroci<br />

vseskozi razširjajo in poglabljajo. To jim<br />

pomaga k vse boljšemu razumevanju sveta<br />

okoli njih. Predvsem pa jim približa logično<br />

razmišljanje in vpogled, kako računalniki<br />

razumejo ukaze.<br />

Kreativnost, unikatnost in inovativnost<br />

V sožitju z znanostjo in tehnologijo lahko vodi kreativnost do odlične kariere. V inovacij polnem svetu<br />

je prav kreativnost gorivo <strong>za</strong> tehnologijo in nove ideje, kreativen pogled pa učencem omogoča, da<br />

razmišljajo zunaj ustaljenih okvirjev.<br />

Sodelovanje in komunikacija<br />

Tudi pri heterogeni skupini moramo spodbujati možnosti <strong>za</strong> skupno in kakovostno učenje. Komuniciranje<br />

in iskanje učinkovitega načina <strong>za</strong> reševanje problemov sta, skupaj s pisanjem poročil in podajanjem<br />

informacij, dobra podlaga <strong>za</strong> nadaljnje aktivnosti.<br />

Grajenje vztrajnosti<br />

V času, kjer se svet in tehnologija spreminjata s svetlobno hitrostjo, je vztrajnost ključnega pomena <strong>za</strong><br />

premagovanje težav oziroma iskanje rešitev. Tako se bodo otroci lahko samo<strong>za</strong>vestneje lotili reševanja<br />

nastale problematike in lažje ocenili kako blizu ali daleč je rešitev.<br />

47


Robot<br />

Photon<br />

Photon je robot, namenjen poučevanju programiranja <strong>za</strong> otroke v vrtcu, osnovnošolce in srednješolce. Namen robota je uvajanje otroka v<br />

svet tehnologije od 4. leta naprej. Otrokom omogoča razvijanje ustvarjalnosti in logike v 4-ih programskih jezikih. Robot ponuja povezljivost<br />

s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki (iOS, Android), namiznimi računalniki (Windows & MacOS) in interaktivnimi <strong>za</strong>sloni.<br />

Na voljo tudi različni<br />

kompleti<br />

Fizika, <strong>za</strong> otroke s posebnimi potrebami,<br />

ekologija, socialno-čustveno učenje, robotika<br />

in programiranje, spoznavanje umetne<br />

intelegence, predšolsko izobraževanje.<br />

Proizvajalec Photona je ustvaril in razvil 4 programska orodja, ki so<br />

oblikovana tako, da so primerna <strong>za</strong> vsa starostna obdobja, od 4. leta<br />

do srednje šole.<br />

Photon Draw<br />

Za <strong>za</strong>četek programerske avanture <strong>za</strong> najmlajše, z razvijanjem<br />

ročnih spretnosti in prostorske orientacije. Programska oprema<br />

otroku v realnem času nazorno prikaže, kako se rokovati z njo.<br />

Photon Badge<br />

Omogoča sestavljanje vizualne programske kode v obliki blokov. V en program je mogoče<br />

vstaviti 10 blokov vizualnih navodil. Za <strong>za</strong>htevnejše uporabnike omogoča priklic dveh<br />

dodanih funkcij.<br />

Photon Blocks<br />

Programsko orodje, ki deluje na principu programskih blokov. Programi nastanejo tako,<br />

da v programsko ploščo povlečete bloke in jih pritrdite drug pod drugega.<br />

Photon Code<br />

Gre <strong>za</strong> najnaprednejšo različico, ki je namenjena učencem srednje šole. Programsko<br />

orodje združuje programske bloke in svobodo programiranja v besedilnih programskih<br />

jezikih.<br />

48


ALPHA KIT<br />

Humanoiden inteligenten robot<br />

Alpha Mini<br />

• Omogoča intuitivno grafično kodiranje <strong>za</strong> prilagajanje funkcij in odzivov<br />

• Pripravljen se je spoprijateljiti, <strong>za</strong>bavati, učiti in komunicirati v najrazličnejših<br />

situacijah<br />

• Prinaša <strong>za</strong>bavne interakcije ter številne izraze in funkcije, vključno<br />

z glasovno interakcijo, prepoznavanjem obrazov in predmetov<br />

in izraze<br />

• Številni senzorji in natančni algoritmi pomagajo<br />

robotku Alpha Mini tudi pri nadzoru ravnotežja in izogibanju<br />

oviram<br />

Mikrofoni<br />

Senzor <strong>za</strong> dotik<br />

Robotika in programiranje<br />

HD kamera<br />

TOD IR senzor (<strong>za</strong> ovire in razdaljo)<br />

Smerni senzorji (Gyro, pospešek, GPS)<br />

Zvočniki<br />

Kompleti <strong>za</strong> programiranje<br />

Sam Labs<br />

Edinstveni paketi, namenjeni poučevanju programiranja in izobraževanju robotike. Rešitve, ki omogočajo učencem, da spoznajo svet<br />

elektronike in robotike skozi osnovne elemente elektrotehnike. Učenci lahko sestavljajo enostavna vezja in kreirajo idejne <strong>za</strong>snove v<br />

virtualnem svetu oziroma aplikaciji, ki jih lahko prenesejo v realni svet.<br />

ALPHA KIT<br />

LEARN TO CODE KIT<br />

STEAM COURSE KIT<br />

STEAM EXTENSION KIT<br />

LEARN TO CODE KIT<br />

49


Blagovne znamke<br />

InSign<br />

POSKENIRAJTE KODO<br />

50


Postanite<br />

vidni<br />

www.inovatio.si<br />

Kakšne so prednosti digitalnega obveščanja?<br />

Digitalno obveščanje je oblika komuniciranja preko <strong>za</strong>slonov, ki prikazujejo vsebine različnih formatov.<br />

Uporablja se <strong>za</strong> razne vrste informiranja – nadomešča oglasne deske, <strong>za</strong> obveščanje staršev in učencev, <strong>za</strong><br />

razpored učiteljev, predvajanje <strong>za</strong>bavnih in poučnih vsebin v skupnih prostorih ipd.<br />

Kakšne so torej prednosti takšnega obveščanja pred klasičnim, ko smo obvestila tiskali na<br />

papir ali pisali na table?<br />

1.<br />

2.<br />

Pritegne pozornost<br />

Za človeško oko so bolj privlačne gibljive slike in dinamični videoposnetki, kot pa statična slika.<br />

Digitalno sporočanje vam omogoča, da kombinirate besedilo, grafiko, videoposnetke in zvoke.<br />

Tako bo vaše sporočilo bolj prepričljivo in vizualno privlačno.<br />

Vsebino lahko spremenite v<br />

trenutku<br />

Z <strong>za</strong>sloni <strong>za</strong> digitalno obveščanje je mogoče<br />

vsebino na različnih <strong>za</strong>slonih spremeniti<br />

hkrati z ene oddaljene lokacije. Vsebino<br />

<strong>za</strong>slonov lahko spremenite z nekaj kliki, torej<br />

takoj, ko jo potrebujete.<br />

Zasloni <strong>za</strong> digitalno obveščanje<br />

3.<br />

Ljudje si sporočilo <strong>za</strong>pomnijo<br />

Ko so preučevali učinke digitalnih plakatov, se je 83% ljudi spomnilo vsaj enega sporočila, ki<br />

so jim ga prika<strong>za</strong>li v <strong>za</strong>dnjih 30-ih dneh. 65% se je spomnilo 2-eh in skoraj polovica - 47% -<br />

se je spomnila kar 3-eh sporočil.<br />

analogno<br />

digitalno<br />

4.<br />

Zmanjšuje stroške in ima pozitiven vpliv na okolje<br />

Pomislite o stroških in okoljskem odtisu tiskanega oglaševanja (plakati, letaki…). Poseka se<br />

na tisoče dreves, uporabijo se strupena črnila, prištejte še strošek tiskanja, prevo<strong>za</strong> in dela.<br />

Na koncu pa vse skupaj konča v smeteh. Energetska učinkovitost <strong>za</strong>slonov <strong>za</strong> digitalno obveščanje<br />

pa hkrati <strong>za</strong>gotavlja, da porabljajo izjemno malo energije. Številne vgrajene funkcije<br />

(časovniki, senzorji svetlobe, ipd.) pa še dodatno racionalizirajo porabo energije.<br />

51


Digitalne oglasne deske<br />

Stenski <strong>za</strong>slon <strong>za</strong> obveščanje s sistemom Android (19” - 55”)<br />

InSign /<br />

Uporabite ga kot oglasno desko, <strong>za</strong>slon <strong>za</strong> prikaz jedilnikov, nadomeščanj ali <strong>za</strong>menjave<br />

učilnic. Obveščajte svoje učence in njihove starše o pomembnih dogodkih.<br />

• Ležeča ali pokonočna usmeritev<br />

• Izjemno tanek profil<br />

• Visoka svetilnost in ultra širok kot gledanja<br />

Delujejo in trajajo:<br />

• Primerni <strong>za</strong> uporabo 24/7<br />

• Profesionalni <strong>za</strong>sloni z dolgo življenjsko dobo<br />

• Visoka svetilnost in odlična slika<br />

Veliki 4K <strong>za</strong>slon <strong>za</strong> obveščanje (65”, 75” in 86”)<br />

InSign /<br />

Neverjetna 4K kakovost slike. Idealni <strong>za</strong> večje prostore, kot so avle, hodniki<br />

ali knjižnice. Odlični <strong>za</strong> predvajanje raznih slik, filmov in drugih multimedijskih<br />

vsebin.<br />

• 4K UHD ločljivost <strong>za</strong> kristalno sliko<br />

• Nastavitev časovnika <strong>za</strong> vklop in vsebino<br />

• Možnost nalaganja in urejanja vsebine na daljavo<br />

52


Samostoječi digitalni plakati<br />

Samostoječ digitalni plakat (50 ali 55”)<br />

InSign<br />

Z možnostjo delovanja 24/7, visoko svetilnostjo in enostavnim načinom<br />

priprave vsebine na daljavo. Pripravite obvestila <strong>za</strong> vaše učence na daljavo<br />

in jih z enim klikom objavite na <strong>za</strong>slonu.<br />

• Kaljeno steklo in trpežen okvir<br />

• Predvajanje vsebine iz USB ključka<br />

• Možnost nalaganja in urejanja vsebine na daljavo<br />

Zasloni <strong>za</strong> digitalno obveščanje<br />

Zunanji samostoječ digitalni plakat (43” - 75”)<br />

InSign /<br />

Odporen na kakršnekoli zunanje vremenske vplive - <strong>za</strong>snovan z robustnim zunanjim ohišjem.<br />

Izjemno visoka svetilnost <strong>za</strong>gotavlja, da je vsebina vidna tudi pri direktni sončni svetlobi.<br />

• Odporen na vandalizem<br />

• Možnost nalaganja in urejanja vsebine na daljavo<br />

• Za vse vremenske pogoje<br />

Uporabniku prijazna<br />

programska oprema <strong>za</strong><br />

digitalno oglaševanje<br />

53


Zasloni velikega formata<br />

LCD <strong>za</strong>sloni <strong>za</strong> video zid večjih dimenzij (43” in 55”)<br />

S temi <strong>za</strong>sloni lahko ustvarite različne konfiguracije in velikosti video zidov.<br />

Rešitev je kot nalašč <strong>za</strong> prostore, kjer je potrebna večja projekcijska površina<br />

(večnamenske dvorane, avle, večje predavalnice).<br />

• Visoka svetilnost (500 nitov) <strong>za</strong>gotavlja vidnost vsebine v vseh pogojih<br />

• Ultra tanek rob (3,5mm) omogoča elegantno postavitev in videz celotne slike<br />

brez vidnih robov<br />

• Optična tehnologija razpršuje zrcalne odseve in močne svetlobe, tako da je vse<br />

na <strong>za</strong>slonu jasno in vidno.<br />

LED All-in-one <strong>za</strong>slon<br />

Samostoječi All-in-one LED <strong>za</strong>slon velikega formata lahko deluje 24 ur<br />

na dan, 7 dni v tednu brez prekinitev. Izjemna velikost pa <strong>za</strong>gotavlja, da<br />

bo prika<strong>za</strong>na vsebina vidna tudi iz daljše razdalje.<br />

• 500 nitov svetilnosti<br />

• Visoki interval osveževanja<br />

• 160° vidni kot<br />

• Večslojna <strong>za</strong>ščita HRC12<br />

• Hitra namestitev - postavite, ko potrebujete<br />

na voljo<br />

136”, 138” in 163”<br />

54


Kaj če bi lahko produkte testirali brezplačno pred nakupom?<br />

Pri Inovatiu verjamemo v kvaliteto in inovativnost ponujenih produktov, <strong>za</strong>to menimo, da vas bodo produkti navdušili<br />

s svojim delovanjem, funkcijami, fleksibilnostjo in kvaliteto.<br />

Smo eni izmed redkih, ki ponujajo možnost preizkusa produktov v Centru Inovativnih Rešitev Inovatio (Maribor in<br />

Ljubljana), in eni izmed redkih, ki ponujajo možnost brezplačnega preizkusa na lokaciji šole ali podjetja.<br />

Rezervirajte si svoj termin <strong>za</strong> ogled produktov v<br />

Centru Inovativnih Rešitev Inovatio ali nas<br />

kontaktirajte glede brezplačnega preizkusa<br />

produktov na lokaciji.<br />

kontakt@inovatio.si 02 828 00 53<br />

55


Inovatio d.o.o.<br />

Ulica heroja Bračiča 6<br />

SI-2000 Maribor<br />

www.inovatio.si<br />

E: kontakt@inovatio.si<br />

T: 02 / 828 00 53<br />

Avtorske pravice<br />

Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, Maribor. Vse pravice pridržane.<br />

Brez pisnega dovoljenja podjetja Inovatio d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela. Vse informacije so namenjenje izključno informiranju<br />

o novostih na področju interaktivne tehnologije, sodobnih načinih poučevanja in uporabe programske opreme <strong>za</strong> namene poučevanja. Podjetje Inovatio d.o.o. si pridržuje pravico do<br />

sprememb ali dopolnitev že objavljenih informacij.<br />

Koncept in oblikovanje<br />

Inovatio d.o.o.<br />

Fotografije<br />

Slike so simbolične: Inovatio d.o.o.<br />

Zaradi tiska lahko pride do barvnih odstopanj.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!