23.08.2023 Views

Fjarðarfréttir 24. ágúst 2023

Fjarðarfréttir 9. tbl. 21. árg. - 24. ágúst 2023 Bæjarblað Hafnarfjarðar

Fjarðarfréttir 9. tbl. 21. árg. - 24. ágúst 2023
Bæjarblað Hafnarfjarðar

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.fjardarposturinn.is

Finndu okkur á

Fimmtudagur 24. ágúst 2023 | 9. tbl. 21. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

HRAUNHAMAR.IS

SÍMI: 520-7500

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

FJÖLBREYTT

ÚRVAL

PERSÓNULEG

ÞJÓNUSTA

www.errea.is

í hjarta Hafnarfjarðar

FJORDUR.IS FJORDUR FJORDUR.IS

SKANNAÐU KÓÐANN

100 ára

afmæli

Hellisgerðis

Bæjarbúum er boðið í 100 ára

afmæli Hellisgerðis á laugardaginn

milli kl. 14 og 16.30

NÆSTA BLAÐ

„HAFNFIRSK ÆSKA“

fimmtudaginn

14. sept.

Skilafrestur augl.: 8. sept.

www.fjardarfrettir.is


2 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Pødus er ný verslun fyrir hressa stráka

Verslunin Pødus var opnuð á efri

hæðinni í Firði í síðustu viku.

Það eru þeir félagarnir Hlynur Snær

Stefánsson, Guðjón Pétur Lýðsson og

Brynjólfur Willumsson sem reka

verslunina.

Vörur verslunarinnar segja þeir höfða

helst til stráka og bjóða þeir eingöngu

upp á íslensk vörumerki. Þar má finna

fatnað frá Pandagang, skartgripi frá

Iced Out og húfur frá Mold Reykjavík.

Eigendurnir hafa sterka tengingu inn

í fótboltaheiminn og eru vörur þeirra

vinsælar þar. Nefna þeir sérstaklega

hvítu Pandagang sokkana sem þeir

segja hafi notið mikilla vinsælda.

Eru með íslensk vörumerki eins og Pandagang, Iced out og Mold Reykjavík

Ljósm.: Guðni Gíslason

Hlynur Snær Stefánsson og Guðjón Pétur Lýðsson, tveir eigendanna.

Stefna þeir á að auka vöruúrvalið á

næstunni og bjóða upp á enn fleiri

íslensk vörumerki.

KYNNING

Verslunin er á 2. hæð í verslunarmiðstöðinni

Firði.

M Design er nýtt nafn á glæsilegri verslun

Hönnunarverslunin Reykjavík

Design og barnavöruverslunin Mini Mi

sem sameinuðust í apríl sl. í 300

fermetra glæsilegu verslunarrými á

annarri hæð í verslunarmiðstöðinni

Firði hafa nú fengið nýtt nafn, M

Design.

Vöruúrvalið er mikið, barnavörur,

hönnunarvörur, gjafavörur, húsgögn,

ljós og fl. og verslunin hreint augnakonfekt.

Veróníka Von Harðardóttir, einn

eigenda M Design segir verslunina hafa

fengið mjög góðar móttökur. Junama

barnavagnarnir og bílstólarnir hafi t.d.

Verslunin NOMA opnaði glæsilega

verslun á 2. hæð í Firði í maí sl.

Þar má finna fjölbreytt og fallega

framsett úrval af vörum fyrir öll tilefni,

eins og ilmkerti, froðusápur, ilmstangir,

innstungu-ilmi, heimilisúða, handspritt,

ilmvax, kertastjaka, Body spray, Body

lotion, Body krem, Body sápur,

sápustykki, ilmvötn, freyðiböð, baðbombur,

rakspíra, Aroma Therapy,

Body skrúbba, handáburði, bílailmi,

snyrtivörur og margt fleira.

Reykjavík Design og Mini Mi sameinuðust og hafa nú fengið nýtt nafn

sannað sig enda komi þeir fullbúnir

öllum nauðsynlegum aukahlutum og

ýmsum þægindum.

M Design er lífsstíls- og hönnunarverslun

sem selur fallegar vörur fyrir

heimilið og margvíslegar gjafavörur.

Þar finnur þú allt milli himins og jarðar

til að fegra heimilið og einnig ýmislegt

glæsilegt til að gefa þeim sem eiga allt.

Ýmsar glæsilegar vörur má nú fá á

góðu tilboði en með haustinu er von á

mikið af nýjum vörum.

Veróníka Von Harðardóttir í litríkri

verslun M Design á 2. hæð í Firði.

Í NOMA færðu krem og ilm fyrir öll tilefni

Aníta Mist Guðmundsdóttir með eina af

vinsælu vörunum frá Victoria‘s Secret.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Vandaðar vörur m.a. frá Bath & Body Works og Victoria‘s Secret

Ljósm.: Guðni Gíslason

KYNNING

KYNNING


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 3


4 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf. kt. 450106-1350

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason

Ritstjórn og auglýsingar: sími 896 4613

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja • Dreifing:

Póstdreifing

ISSN 2298-8858 Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is

www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf.,

Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

Margir misstu mikið í

stórbruna í gömlu iðnaðarhúsi

Þrettán bjuggu þar ólöglega að sögn lögreglu

leiðarinn

Fagnað verður 100

ára afmæli Hellisgerðis

á laugardaginn.

Garðurinn var mikið

stolt Hafn firðinga í

marga áratugi og það

var áhugafólk sem

vann að stofnun hans, félagar í

Málfundafélaginu Magna.

Haustið 1922 samþykkti bæjarstjórn

Hafnarfjarðar að láta félaginu í

té hið umbeðna garðstæði endurgjaldslaust.

Það skilyrði fylgdi þó

samþykkt bæjarstjórnar að skemmtigarðurinn

yrði opinn almenningi á

sunnudögum á sumrin og að ef eigi

yrði búið að girða svæðið af og hefja

ræktun þar innan tveggja ára, missti

félagið rétt sinn til landsins. Vorið

eftir var búið að girða Hellisgerði af

og þann 24. júní var haldin þar útiskemmtun

sem hafði þann tilgang að

afla fjár til starfseminnar og kynna

fyrir bæjarbúum. Við það tækifæri

afhenti Magnús Jónsson bæjarfógeti

Málfundafélaginu Magna Hellisgerði

fyrir hönd bæjarfélagsins og óskaði

þeim velfarnaðar í starfinu. Skemmtun

in þótti takast svo vel að ákveðið

var að halda Jónsmessuhátíð árlega til

fjáröflunar. Til skemmtunar voru

ræðuhöld, lúðrablástur, söngur og

dvöl í gerðinu sjálfu.

Í skipulagsskrá fyrir garðinn kemur

fram að tilgangur hans var fyrst og

fremst þvíþættur. Í fyrsta lagi að vera

skemmtigarður, þar sem bæjarbúar

áttu kost á að njóta ánægju og hvíldar

í tómstundum sínum. Í öðru lagi að

vekja áhuga bæjarbúa á blóma- og

trjárækt og í þriðja lagi að geyma

óraskaðar minjar um hið sérkennilega

bæjarstæði Hafnarfjarðar.

Eftir að félagið Magni leið undir

lok tók Hafnarfjarðarbær við rekstri

Hellisgerðis og hefur garðurinn átt

bæði góð og slæm tímabil. Nú er

vakningin vonandi nægilega sterk til

að tryggt verði að garðinum verði

haldið við af sóma og hann þróaður í

anda upphaflegra áætlana.

Bæjarbúum er boðið í 100 ára

afmælishátíð í Hellisgerði á laugardaginn

og vonandi verður það til að

efla enn fremur áhuga á garðinum og

verndun hans í framtíðinni.

Hátíðin stendur kl. 14-16.30

Guðni Gíslason ritstjóri.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

Eyðileggingin var mikil og mikil mildi að enginn slasaðist en fólk var sofandi í húsinu þegar eldurinn kom upp.

Eldur braust út í iðnaðarhúsnæði að

Hvaleyrarbraut 22 upp úr hádegi sl.

sunnudag og allt tiltækt slökkvilið

barðist við mikinn eld sem ekki náðist

að slökkva fyrr en undir morgun,

tæpum sólarhring frá eldsupptökum.

Var húsið þá ónýtt.

Skv. tilkynningu frá lögreglu er talið

að þréttán manns hafi búið í húsinu.

Engin heimild var til íbúðar í húsinu

og skv. teikningum var húsið

iðnaðarhúsnæði og skrifstofur. Húsið

var byggt á sjötta áratugnum undir

starfsemi Lýsis og mjöls en síðar var

húsnæðið endurbyggt.

NÍTJÁN BRUNAHÓLF

Í brunahönnun frá 2006 er húsið sagt

ein brunasamstæða, samtals 2.494 m²,

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Kristján Guðnason

skipt niður í 19 brunahólf á þremur

hæðum. Ákvæði voru um að í húsinu

væri viðurkennt brunaviðvörunarkerfi.

Breytingar voru samþykktar á

húsnæðinu 2015 og yfirfarðar af

brunahönnuði en síðustu breytingar á

teikningum voru samþykktar 2016.

Miðað við það hversu hratt eldurinn

braust út taldi talsmaður slökkviliðsins

nokkuð víst að brunavarnir hafi ekki

verið í lagi, ekki síst þegar horft væri til

Eldurinn hefur átt greiða leið á milli brunahólfa miðað við hversu hratt eldurinn barst um húsið.

þess hversu hratt eldurinn barst á milli

brunahólfa.

Eigendur voru margir að mismunandi

hlutum hússins og margir hafa misst

mikið í brunanum enda hafa ýmsir

notað sitt húsnæði til að geyma

verðmæta hluti.

Húsið er að mestu stálgrindarhús þar

sem lítið er um steypta veggi. Í raun er

þetta mörg hús enda hefur verið byggt

við húsið oftar en einu sinni.

Sjáðu fleiri myndir

á fjardarfrettir.is


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 5

VIÐ HÖFUM

OPNAÐ

Á VÖLLUNUM

Í HAFNARFIRÐI

SELHELLA 1 - REYKJAVÍKURVEGUR 62


6 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Útgáfutónleikar

Dan Van Dango

Verða á Ölstofu Hafnarfjarðar á morgun, föstudag

„Týndi sonur Hafnarfjarðar“ Dan

Van Dango mun halda sýna fyrstu og

mögulega síðustu og jafnframt

margfalda útgáfutónleika á Ölstofu

Hafnarfjarðar á morgun, 25. ágúst. Á

bak við nafnið er Hafnfirðingurinn Karl

Gunnar Jónsson.

Rjómi hafnfirskra hljóðfæraleikara

verða í föruneytinu, Gísli Árnason á

bassa, Hlynur Johnsen á hljóðgervla og

Flóki Árnason heldur uppi taktinum,

allt fyrrum liðsmenn epísku hafnfirsku

hljómsveitarinnar Dallas en Karl

Gunnar lék einnig með henni..

Eftir sigurgöngu plötunar Hættulegir

menn kom út fljótlega á eftir breiðskífan

Blautur Grautur sem eru nú báðar

fáanlegar á vínyl.

Dan Van Dango gaf út fyrstu EP

skífuna 2006 Kveðjur að handan,

styttist í 20 ára afmæli.

Síðan hafa komið út skífurnar:

Svangur og Kaldur (2010),

Yfir áhrifum (2017),

Lægð yfir landinu (2018) og

Hættulegir menn (2022).

Blautur Grautur mun vera

aðgengilegasta efnið hingað til þar sem

Dan leitar til baka til rótanna.

Frítt verður inn á tónleikana sem

hefjast kl. 22, en útgöngumiðar verða í

boði fyrir þá sem vilja.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Rótarýklúbbur gaf sex

bekki á Káldárselsstíginn

Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar er eitt

þeirra félaga sem hefur land í fóstri í

upplandi Hafnarfjarðar en klúbburinn

fékk svæði milli Klifsholtanna, ofarlega

við Kaldárselsveg, ásamt Inner Wheel

klúbbi Hafnarfjarðar um 1980. Þar er í

dag orðinn dágóður skógur og rótarýklúbburinn

hefur útbúið fallegt rjóður

með bekkjum og minningarsteini.

Þar hittust klúbbfélagar fyrir stuttu og

afhentu Hafnarfjarðarbæ formlega sex

bekki sem komið hefur verið fyrir á nýja

göngu- og hjólastígnum sem mun liggja

upp í Kaldársel. Stígurinn er hluti af

Græna treflinum, sem er samheiti yfir

skógræktar- og útivistarsvæði á útmörkum

sveitarfélaganna sjö á höfuð borgarsvæðinu.

Að sögn Ingvars Geirssonar, nýs

forseta Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar

kvikn aði hugmynd á klúbbþingi klúbbsins

um að leggja til nær um hverfisins með

því að setja niður bekki á skemmti legum

gönguleiðum. „Fyrsti bekkurinn er rétt

innan við hesthúsahverfið Hlíðar þúfur

og næsti til móts við Sörlastaði. Sá þriðji

er við afleggjarann að Hvaleyrar vatni og

svo áfram koll af kolli. Stefnan er að

halda áfram að varða leiðina upp í

Kaldársel á komandi árum með bekkj um

merktum Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar.“

Bekkirnir eru framleiddir af hafnfirska

fyrirtækinu Málmsteypan Hella ehf. Eru

bekkirnir steyptir úr endurunnu áli en

seta og bak eru úr endurunnu plasti.

Sjá nánar:

Ingvar Geirsson, forseti Rótarý klúbbs Hafnarfjarðar og Kolbrún Benedikts dótt ir,

fráfarandi forseti klúbbsins, afhentu Rósu Guð bjarts dóttur, bæjarstjóra

Hafnarfjarðar, bekkina á fundi klúbbsins 6. júlí sl. á skógræktarsvæði klúbbsins.

Skútahraun 11, hafnarfirði

Verið velkomin á móttökustöð okkar.

Þrjár sjálfvirkar talningavélar

sem taka við heilum drykkjarumbúðum.

Opið virka daga frá 10:00 - 18:00

Laugardaga frá 12:00 - 16:30


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 7

Heitavatnslaust í öllum Hafnarfirði á

meðan stofnæð var stækkuð

Vegna framkvæmda við endurnýjun

á stofnæðum var heitavatnslaust á

annan sólarhring í Hafnarfirði og hluta

af Garðabæ. Verið var að skipta um og

setja sverari stofnæð frá tengipunkti við

Reykjanesbraut við Kaplakriki. Gamla

lögnin liggur þar sem göngustígurinn er

bakvið bílskúrana við Álfaskeiðsblokkirnar

en vegna möguleika á að

Reykjanesbrautin verði sett í stokk var

ekki tekin áhætta á að leggja nýju

lögnina, sem er 80 cm sver, þar. Þess í

stað var farið með hana inn á

Nýja stofnæðin næstum jafnsver og lögnin frá Nesjavöllum

Álfaskeiðið og eftir Sólvangsvegi og að

dælustöð á móts við N1 við Lækjargötu.

Reyndar fer hún ekki alla leið svona

sver því þangað fer aðeins 40 cm lögn í

framtíðinni verður tengt við nýju

lögnina til að flytja vatn á aðra staði í

bænum.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Dregist hefur að opna Sólvangsveg en opna átti hann í gær miðvikudag.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Rörin eru engin smásmíð, 80 cm sver

og koma frá Set á Selfossi.

v

Ljósm.: Guðni Gíslason

Dælustöðin við Lækjargötu

Ekki er aðeins verið að tengja nýja

lögn því skipta átti um allan dælubúnað

í dælustöðinni við Lækjargötu.

Til gaman má geta að það tekur

nokkurn tíma að fylla svona svera lögn

og ef hún er 800 m löng má áætla að í

hana þurfi að dæla 128 rúmmetrum af

vatni áður en hún fyllist.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Skipt er um allan stjórnbúnað á báðum endum.

Andi 1923 verður allsráðandi í Hellisgerði laugardaginn

26. ágúst kl. 14-16:30 þegar garðurinn fagnar 100 ára

afmæli. Afmælishátíðin er öllum opin og verður dagskrá

í anda þeirra hugmynda og gilda sem garðurinn hefur

staðið fyrir í 100 ár

hafnarfjordur.is


8 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Hamborgarabúllan verður hafnfirsk

Opnaði nýjan stað á Selhellu í júní og flytur yfir götuna á Reykjavíkurvegi í haust

Stefán Þór Pétursson og starfs lið hans

á nýju Hamborgarabúllunni við

Selhellu stóð sveitt við eldamennskuna

í hádeginu á þriðjudag enda staðurinn

troðfullur þrátt fyrir að allar leiðir hafi

verið lokaðar að staðnum vegna malbikunarframkvæmda.

Reyndar hafði

fleiri götum verið lokað en nauðsyn

krafði og Stefán hafði sent einn

starfsmann heim þar sem ekki var búist

við mörgum vegna lokunarinnar. En

svo fór alls ekki.

Þriðjudagstilboðið var vinsælt enda á

frábæru verði en svangir viðskiptavinir

völdu að sjálfsögðu ekki allir eins.

Stöðugur straumur var inn og þegar

markaðsstjórinn mætti á staðinn var

hann gripinn í eldhúsið, svo mikið var

að gera.

Eftir að róaðist sagði hafnfirski

markaðsstjóri Hamborgarabúllunnar,

Sigurður Bjarna son, að staðurinn hafi

Ljósm.: Guðni Gíslason

Sigurður Bjarnason og Stefán Þór

Pétursson í nýju Búllunni við Selhellu.

fengið gríðarlega góðar viðtökur frá því

hann var opnaður 1. júní sl. Staðurinn

tekur 50 manns í sæti og er nýjasta

Búllan, en alls eru staðirnir á Íslandi níu

auk Trukksins sem er hamborgarastaður

á hjólum og er nú fyrir aftan Bæjarbíó.

Þá eru staðir undir merkjum Tommi‘s

Burger joint m.a. í Danmörku,

Þýskalandi og Bretlandi.

HAFNFIRSK BÚLLA

Hamborgarabúllan leggur áherslu á

að nota aðeins úrvals hráefni og fær nú

allt sitt kjöt frá hafnfirska Kjötkompaníinu.

Þá stefnir fyrirtækið á að flytja skrifstofur

sínar úr Kringlunni í Hafnarfjörð

í haust.

FLYTJA YFIR GÖTUNA

Hamborgarabúllan opnaði á

Reykjavíkurvegi 62 árið 2005 og hefur

verið þar síðan. Staðurinn mun hins

vegar flytjast yfir Hjallahraunið í

nýuppgert húsnæði að Reykjavíkurvegi

64, þar sem prjónabúð var síðast. Segir

Sigurður að þangað verði reynt að flytja

stemminguna af gamla staðnum er

staðurinn verður stækkaður og mun

taka 50 manns í sæti.

Þá munu skrifstofur fyrirtækisins

flytja í sama húsnæði og sagðist

Sigurður hlakka til að þurfa ekki að aka

til Reykjavíkur á hverjum degi í vinnu.

HVERNIG SMAKKAÐIST

BORGARINN?

Jú, vel, takk fyrir en blaðamaður

prófaði að sjálfsögðu hamborgara sem

var á þriðjudagstilboðinu. Stóð hann

alveg undir væntingum, ferskur,

einfaldur og kartöflurnar góðar. Ekki

spillir að hægt er að bæta á af

sósubarnum þar sem líka má næla sér í

súrar gúrkur og fl.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Menningarstyrkir

Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir

umsóknum um styrki til

verkefna, viðburða og

samstarfssamninga á sviði

menningar og lista í Hafnarfirði

Umsóknum skal skilað með rafrænum hætti

í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is til

og með 7. september

Menningar- og ferðamálanefnd metur

umsóknir eftir markmiðum verkefna og hvernig

þau nýtast til að efla fjölbreytt menningarlíf

bæjarbúum og hafnfirskum listamönnum til

góðs.

hafnarfjordur.is 585 5500

Ljósm.: Guðni Gíslason

Búllan flytur í þetta húsnæði að Reykjavíkurvegi 64.

Nýir eigendur Bílarafs

Nýju eigendurnir, hjónin Pétur Júlíus Halldórsson og Kristín Gunnarsdóttir.

Hjónin Pétur Júlíus Halldórsson og

Kristín Gunnarsdóttir hafa keypt og

tekið við rekstri á Bílaraf við Flatahraun.

Bílaraf sérhæfir sig varahlutum,

þjónustu og viðgerðum á ferðavögnum

og tekur einnig að sér almennar

bílaviðgerðir.

Fyrirtækið var upphaflega stofnað af

Val Marinóssyni og Þorsteini Jónssyni

árið 1964 og sérhæfði sig í sölu og

viðgerðum á störturum og alternatorum.

Bílaraf var á fyrstu árum sínum

staðsett við Rauðarárstíg en flutti sig

svo um set í Borgartúnið og uppúr

seinustu aldarmótum flutti Bílaraf svo í

Auðbrekkuna í Kópavogi.

Árið 2007 keypti Sigurður Jóelson,

eigandi Gasþjónustunnar, Bílaraf og

sameinaði þessi tvö fyrirtæki. Þar sem

Bílaraf var umboðsaðili fyrir Truma

gasmiðstöðvar sem eru algengar í

fellihýsum, hjólhýsum og húsbílum lá

það beinast við að opna þjónustuverkstæði

tengda ferðavögnum.

Í lok árs 2007 var starfsemin svo flutt

úr Auðbrekkunni og á Strandgötu 75 í

Hafnarfirði og bættist bílaverkstæði

við. Árið 2014 flutti Bílaraf svo á

núverandi stað að Flatahrauni 25.


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 9

Fjölbreytt og metnaðarfullt vetrarstarf

Fríkirkjunnar í Hafnarfirði að fara af stað

SUNNUDAGASKÓLI: Hefst sunnudaginn 3. september kl. 11:00

TÓNLISTARSTARFIÐ VETURINN 2023 - 2024:

Mánudagar:

Krílakór yngri kl. 16:30 – 17:00

Krílakór eldri kl. 17:00 – 17:30

- Facebooksíða: Krílakórar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 2023 - 2024

Þriðjudagar:

Krílasálmar kl. 10:30 – 11:10

Fermingarfræðsla kl. 17:00 og kl. 18:00

- Facebooksíða: Krílasálmar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði veturinn 2023 - 2024

Miðvikudagar:

Fríkirkjukórinn kl. 18:30 – 21:00

Fimmtudagar:

Barnakór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði kl. 17:00 – 17:50

(Fyrir börn á grunnskólaaldri)

- Faceboksíða: Barnakór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði 2023 - 2024

Sönghópurinn Einar (Sönghópur kvenna á aldrinum 16 – 40 ish)

- Facebooksíða: Sönghópurinn Einar

Skráningar í barnatónlistarstarfið fara fram inn á facebooksíðum hvers hóps.

Langar þig að syngja í kór

og kætast með skemmtilegu fólki?

Kórstjórar Fríkirkjukórsins og Sönghópsins Einars leita eftir nýjum

félögum í kórana.

Áhugasamir hafi samband við orn@frikirkja.is ef áhugi er fyrir

Fríkirkjukórnum en erna@frikirkja.is ef áhugi er fyrir sönghópnum Einari.

FERMINGAR

Nú þegar hafa 180 ungmenni skráð sig til þátttöku í

fermingarstarfi kirkjunnar.

Þau sem ekki hafa enn skráð sig geta gert það inn á

heimasíðu kirkjunnar frikirkja.is eða sent prestunum

okkar póst á netföngin einar@frikirkja.is eða milla@

frikirkja.is

Fermingarfræðslan fer fram alla þriðjudaga kl. 17:00

og kl. 18:00. Framundan eru fjögur sólarhrings

ferðalög fyrir fjóra hópa á Úlfljótsvatn þar sem við

ætlum að hrista saman hópana og fá að kynnast

vel fyrir komandi fermingarvetur. Ferðalagið er

skemmtiferð þar sem við ætlum að fara í allskonar

leiki, vatnasafarí og almennt fjör.

NÝJUNG Í STARFINU

„Sameinast í tónaveröld“ – Fríkirkjan í

Hafnarfirði ætlar í vetur að bjóða upp á sex vikna

tónlistarnámskeið fyrir fólk með heilabilun.

Námskeiðin fara fram inn á hjúkrunarheimilunum

Sólvangi og Hrafnistu. Námskeiðin eru byggð á

verkefninu Music for Life sem hefur verið starfrækt í

London í rúmlega tuttugu ár. Kjarni verkefnisins eru

tónlistarsmiðjur þar sem allir þátttakendur mætast

á jafningjagrundvelli í tónlistarsköpun. Tónlistin

verður farvegur samskipta og þátttaka og virkni allra

þátttakenda leiðir til sameiginlegs þroska hópsins

sem eykur lífsgæði. Þar á ofan eflir þessi vinna

samskipti heimilisfólks og starfsfólks langt út fyrir

tónlistarstundirnar sjálfar.

Umsjón með verkefninu hefur Kirstín Erna Blöndal,

söngkona ásamt þeim Herdísi Önnu Jónsdóttur,

víóluleikara og Magneu Tómasdóttur, söngkonu.

Í vetur verður stefnt að því að bjóða upp á

prjónakvöld einu sinni í mánuði og þá

stendur til að bjóða upp á kaffihúsastemmningu

einu sinni til tvisvar í viku fyrir þá sem ekki eru í

dagvinnu. Nánar verður sagt frá þessum nýjungum

þegar nær dregur inn á facebook-síðu kirkjunnar

Fríkirkjan í Hafnarfirði.

www.frikirkja.is

Allar nánari upplýsingar um starfsemi kirkjunnar

s.s. útleigu á safnaðarheimilinu er hægt að fá inn á

heimasíðu kirkjunnar frikirkja.is eða facebook síðu

kirkjunnar Fríkirkjan í Hafnarfirði.

Einnig er hægt að hafa samband við Ernu Blöndal á

netfangið erna@frikirkja


10 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Nýr viðskiptahraðall í Hafnarfirði!

Ætlaður fyrirtækjum og einstaklingum með það að markmiði að efla ferðaþjónustu í Hafnarfirði

Hugviti - frá hugmynd í heimahöfn -

er nýr viðskiptahraðall á vegum

Hafnarfjarðarbær í umsjón Ný sköpunar

setursins við Lækinn og menningar-

og ferðamálanefndar bæjarins.

Hraðallinn er ætlaður fyrirtækjum og

einstaklingum með það að markmiði að

efla ferðaþjónustu í Hafnarfirði - hvort

sem um er að ræða aukna afþreyingu,

bætta þjónustu eða annan söluvarning.

Hraðalinn er opinn öllum áhugasömum,

hvort sem um er að ræða rótgróin

fyrirtæki, sprotafyrirtæki, einstaklinga

eða hvern sem er - svo lengi

sem markmið verkefnisins sé að draga

að ferðamenn og/eða fá þá til að eyða

tíma í Hafnarfirði.

Hraðallinn hefst 25. september og

stendur í átta vikur. Honum lýkur með

lokahófi um miðjan nóvember. Um ­

sóknar frestur er til 14. september.

Hugviti er unnin í samstarfi við

fyrirtækið RATA sem hefur staðið þétt

við bakið á frumkvöðlum á Íslandi

seinustu ár.

Hraðallinn er þátttakendum að kostnaðarlausu

en gerð er rík krafa um að

þau teymi sem valin eru í hraðallinn

taki virkan þátt í öllu ferlinu.

Við hvetjum öll áhugasöm til að

sækja um og ef einhverja spurningar

vakna - ekki hika við að hafa samband

við okkur hér á samfélagsmiðlum

Nýsköpunarsetrið við Lækinn á

margretk@hafnarfjordur.is.

Dönsum saman

í vetur!

Fjölbreytt dansnám fyrir 2 ára og eldri

Námskeið:

Börn og unglingar

- Ballett

- Djassdans

- Loftfimleikar

- Söngleikjadans

- Nútímadans

- Commercial

- Strákahópur

Fullorðnir

- Salsa

- Loftfimleikar

- Skvísudans

Hægt að koma í fría prufutíma ef laust er á námskeið

Listdansskóli Hafnarfjarðar - Helluhraun 16 - 18 - sími: 894 0577

listdansskoli@listdansskoli.is - www.listdansskoli.is

Ný nálgun í kynfræðslu í Hafnarfirði

Untitled-8 1 18.8.2023 09:05

Hafnarfjarðarbær mun frá og með

haustinu efla kynfræðslu og kynjafræði

í grunnskólum Hafnarfjarðar. Verk efnið

er meðal annars tilkomið vegna

áskorunar ungmennaráðs Hafnarfjarðar,

foreldraráðs, Kennarasambands

Íslands og mikillar umræðu um mikilvægi

aukinnar kynfræðslu og jafnréttisfræðslu

hjá börnum og ungmennum

ásamt því sem framtakið uppfyllir

markmið lögbundinna forvarnarteyma í

skólum. Alhliða kynfræðsla og kynjafræðikennsla

verður innleidd í alla

8.-10. bekki auk sköpunar á námsskrá

sem felur í sér hæfniviðmið fyrir 1.-10.

bekk í kynfræðslu og kynjafræði.

ÝTIR UNDIR JÁKVÆTT

VIÐHORF

Tilgangur og markmið nýrrar nálgunar

og aukinnar kennslu er að auka

þekkingu og færni ungs fólks á kynheilbrigði,

virðingu, mörkum, samskiptum,

samþykki og öðrum grunnþáttum. Þar

vegur þungt að ungt fólk þekki sjálft

réttindi sín og mikilvægi þess að virða

réttindi og mörk annarra auk þess að

þekkja muninn á heilbrigðum og óheilbrigðum

samböndum og samskiptum.

Andlegt og líkamlegt ofbeldi meðal

ungs fólks virðist fara vaxandi og

mikilvægt að bregðast við sem fyrst

með uppbyggjandi fræðslu og samtali.

JAFNRÉTTI OG

FJÖLBREYTILEIKI

Á skólaþingi 2022 sendi Kennarasamband

Íslands frá sér ályktun með

áskorun til stjórnenda allra skólastiga og

menntamálayfirvalda að tryggja nem endum

allra skólastiga al hliða kyn fræðslu.

Allir skólar í Hafnarfirði taka þátt í innleiðingunni

og gera ráð fyrir fræðsl unni í

stundatöflum nemenda. Þessi virka þátttaka

allra er forsenda þess að innleiðingin

verði farsæl og fræðslan nái fótfestu í

hafnfirsku samfélagi. Kynjafræði og

kynfræðsla eru ekki skyldufög í grunnnámi

kennara en hluti af inn leiðingarverkefni

Hafnarfjarðarbæjar snýr að

fræðslu og undirbúningi fyrir kennara í

öllum grunnskólum. Fræðsla fyrir haustið

hefur þegar átt sér stað og var hún í

höndum innleiðingarstýru, Kristínar

Blön dal kynjafræðings og kennara við

Lækjarskóla, sem jafnframt mun sjá um

kynningu til áhugasamra foreldra og veita

áframhaldandi stuðning og fræðslu til

skólasamfélagsins í Hafnar firði í gegnum

kennarasmiðjur og reglubundna fundi.

Með verkefninu er Hafnarfjarðarbær að

svara ákalli barna og ungmenna með

fræðslu til nemenda um jafnrétti og

fjölbreytileika út frá öllum sjónarhornum

og gefa þeim tækifæri til að geta sett sig í

spor annarra með það að leiðarljósi að

draga úr fordómum og jaðarsetningu í

samfélagi margbreytileikans.


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 11

TVÆR

FYRIR

EINA

Þú kaupir eina pizzu, ostafylltar hvítlauksbrauðstangir og

2 l af gosi og færð aðra pizzu sömu stærðar með – ef þú sækir.

Greitt er fyrir dýrari pizzuna.

PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI


12 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

56. Bikarkeppni FRÍ fór fram á

ÍR-vellinum við Skógarsel 12. ágúst sl.

FH sendi tvö lið til keppni, bæði í

karla- og kvennaflokki A-lið FH sem

sigraði í báðum flokkum, karla- og

kvennaflokki og urðu því bikarmeistarar

utanhúss 2023.

Lið FH-A hlaut 114 stig í heildina, en

ÍR, sigursælasta liðið í bikarkeppninni

varð í öðru sæti með 100 stig og

sameiginlegt lið Fjölnis og UMSS varð

í þriðja sæti með 72 stig.

Lið Breiðabliks varð í fjórða sæti

með 68 stig, HSK/Selfoss í fimmta sæti

með 63 stig, FH-B varð í sjötta sæti

með 34 stig og lið Ármanns varð í

sjöunda sæti með 24 stig en þau voru

einungis með karlalið.

FH-INGAR BÆTTU TVÖ

GÖMUL MÓTSMET

Kristín Karlsdóttir, FH, bætti

mótsmetið í kringlukasti kvenna með

kasti upp á 51,56 m. Fyrra metið var

orðið 42 ára gamalt og átti Guðrún

Ingólfsdóttir það, 50,40 m.

Irma Gunnarsdóttir, FH, bætti 27 ára

gamalt mótsmet Sigríðar Önnu

Guðjónsdóttur í þrístökki kvenna er

hún stökk 13,39 metra. Fyrra metið var

13,02 metrar.

FH bikarmeistari í 23. sinn

Aðeins ÍR hefur unnið bikarmeistaratitilinn í frjálsíþróttum oftar

Ljósm.: FRÍ

Bæði kvenna- og karlalið FH urðu bikarmeistarar og unnu því samanlagt í 23. sinn.

FH BIKARMEISTARI

Í 23. SINN

FH varð bikarmeistari í 23. sinn og

nálgast nú óðum ÍR-inga sem hafa

orðið bikarmeistarar í samtals 25 skipti

en Bikarkeppni FRÍ fór fyrst fram árið

1966.

Að sögn Sigurðar P. Sigmundssonar,

hlaupaþjálfara hjá FH er þetta ár einnig

tímamót hjá FH því 50 ár er síðan

fálagið tók fyrst þátt í bikarkeppninni

þann 21. júlí 1973 en þá fór keppni 2.

deildar fram á Akureyri. Sigurður

keppti þar með FH og varð liðið þá í 4.

sæti af 8 liðum en HSÞ sigraði.

Tók svo nokkur ár að komast upp í 1.

deild en árið 1988 sigraði FH í fyrsta

sinn og sigraði síðan 15 sinnum í röð

árin 1994-2008.

Þú getur ennþá

tekið þátt!

Markmiðið með leikn um er að hvetja til

útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu

landi upplands Hafnarfjarðar og um leið að

vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum

sem leynast í okkar næsta nágrenni.

Ratleikur

HEILSUBÆRINN

Hafnarfjörður

https:/ratleikur.fjardarfrettir.is

Ratleikskortin má fá í Fjarðarkaupum Bókasafninu og víðar.

Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

Síðasti skiladagur: 26. september


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 13

TILBOÐ Á ÁRSKORTUM, GILDIR TIL 20. SEPT. 2023

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT OG SUND

Á AÐEINS 39.990 KR. (Eingreiðsla)

Árskort 60 - 67 ára aðeins 31.990 kr.

Árskort 67 plús aðeins 26.990 kr.

Grunnskólaárskort aðeins 26.990 kr.

Kortasala fer fram í afgreiðslu sundlauganna

Kortið gildir í líkamsrækt og sund

í Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

og í sund í Sundhöll Hafnarfjarðar

GYM

heilsa

Hægt er að fara í aðrar GYM heilsustöðvar utan Hafnarfjarðar gegn

greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

Suðurbæjarlaug / sími 565 3080

www.gymheilsa.is


14 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Ný lögmannsstofa

Lögmannsstofa Hafnarfjarðar

Útfararþjónusta

í yfir 70 ár

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Brjálæðisleg bílskúrssala

að Dysjum á laugardaginn!

Verið velkomin á bílskúrssölu þar sem gersemar úr geymslunni

hafa verið dregnar fram, ásamt fallegri búslóð sem selst vegna

flutninga. Skartgripir, glingur, bækur, nytjahlutir, kvenfatnaður og

fleira og fleira. Sjón er sögu ríkari, það verður heitt á könnunni og

góð tónlist í græjunum.

Velkomin í hlöðuna á Dysjum í Garðahverfi, fyrir neðan Garðaholt,

laugardaginn 26. ágúst kl. 13:00-17:00.

Nánar á facebook viðburði:

https://fb.me/e/1a8ZsDHeg

S. Bylgja og Sigurjón

Útfararstofa Hafnarfjarðar

www.utfararstofa.is • Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Elísabet Pétursdóttir lögmaður og Sigmundur Ingi Sigurðsson lögfræðingur.

Nú býðst Hafnfirðingum sem og

öðrum lögmannsþjónusta hjá Lögfræðiþjónustu

Hafnarfjarðar sem er ný og

framsækin lögmannsstofa að Dalshrauni

5 í Hafnarfirði.

Eigandi stofunnar er Elísabet Pétursdóttir

lögmaður, sem starfaði í tæpan

áratug í Stjórnarráðinu áður en hún

opnaði lögmannsstofu í heimabyggð.

Framkvæmdarstjóri stofunnar er

Sigmundur Ingi Sigurðsson, lögfræðingur.

Á stofunni er veitt alhliða lögfræðiþjónusta

og ráðgjöf til einstaklinga,

fyrir tækja, stofnana og félaga, þar á

meðal húsfélaga. Á stofunni er mikil

sér fræðiþekking á ýmsum mála flokkum,

svo sem á mannréttindum, stjórnsýslurétti,

fjölskyldurétti, barnarétti,

vinnurétti o.fl.

Eigendur A Hansen á Vesturgötu 4

munu opna barinn Shots bar & lounge

1. september nk.

Segjast aðstandur vilja gera kvöldin í

Hafnafirði enn áhugaverðari og líflegri

og bjóða öllum sem elska að skemmta

sér að koma. „Á barnum verðum við,

auk góðra skota, einnig með frábært

„Ástæða þess að við fórum í þennan

rekstur er að okkur langaði til að starfa

við það sem við gerum best í heimabyggð.

Í mínum huga er áríðandi að

Hafnfirðingar geti sótt alla helstu

þjónustu í bænum, þar á meðal lögmanns

þjónustu. Hlutverk lögmanna í

samfélaginu er mikilvægt. Kynslóðirnar

á undan okkur og þar á undan hafa

boðið upp á þessa þjónustu hér í

bænum og að mínu mati er mikilvægt

fyrir ört stækkandi bæjarfélag að hér

starfi öflugar lögmannsstofur,“ segir

Elísabet um aðdraganda ákvörðunarinnar

að opna lögmannsstofu í bænum.

Allar frekari upplýsingar um þá þjónustu

sem Lögfræðiþjónusta Hafnarfjarð

ar býður upp á má finna á vefsíðunni

www.loghaf.is.

Ný bar opnaður í

miðbænum 1. sept.

úrval af bjór, áfengum drykkjum og

kokteilum. Karóki verður hjá okkur alla

föstudaga og laugardaga frá kl. 22:30

og alla fimmtudaga og sunnudaga frá

kl. 22 til miðnættis verðum við með tvo

fyrir einn á bjór/skot/kokteil dagsins,“

segir Silbene Dias ein rekstraraðila hins

nýja bars.

Sverrir Einarsson

S: 896 8242

Jóhanna

Eiríksdóttir

Jón G. Bjarnason

S: 793 4455

Útfararstofa Íslands

www.utforin.is • Auðbrekku 1, Kópavogi

Ljósm.: Guðni Gíslason


FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

www.fjardarfrettir.is 15

SKRÁNING Í

MATARÁSKRIFT

ER HAFIN

Skráning fer fram á www.skolamatur.is

FYLGDU OKKUR Á SAMFÉLAGSMIÐLUM

@skolamatur

@skolamatur_ehf

skolamatur@skolamatur.is | S: 420-2500


16 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR | FIMMTUDAGUR 24. ÁGÚST 2023

Gríptu

tækifærið

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

Ostborgari 140 gr.

með salati, rauðlauk

og frönskum

Bættu við beikonjalapeño

sultu á 295,-

1.395,-

Kjúklingabringa

með bakaðri kartöflu,

smjöri og hrásalati

1.495,-

Bragðaðu á tímabundnum réttum

á veitingastað IKEA – gríptu tækifærið!

Veitingastaðurinn er opinn 11-19:30 alla daga

Skoðaðu aðra afgreiðslutíma á IKEA.is

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!