27.09.2023 Views

Invitation Digital

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

30 ΣΕΠ - 2 ΟΚΤ 2023 METROPOLITAN EXPO<br />

Scan to register<br />

e-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ<br />

www.supplychainexpo.gr<br />

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ<br />

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS<br />

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ<br />

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ VAN<br />

ΥΛΙΚA & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ<br />

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ<br />

30<br />

ΣΕΠ<br />

ΣΑΒΒΑΤΟ<br />

10.00 - 19.00<br />

1<br />

ΟΚΤ<br />

ΚΥΡΙΑΚΗ<br />

10.00 - 19.00<br />

2<br />

ΟΚΤ<br />

∆ΕΥΤΕΡΑ<br />

10.00 - 19.00<br />

º£ª¹°ºÃ ºÁÆÄà METROPOLITAN EXPO<br />

Βρίσκεται στο τέρµα της Αττικής Οδού, µόλις 2 χιλιόµετρα µετά τα κτίρια του<br />

∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής και λίγα λεπτά<br />

από τον σταθµό του Μετρό και του Προαστιακού Σιδηροδρόµου.<br />

Η πρόσβαση στο εκθεσιακό είναι δυνατή µε αυτοκίνητο, λεωφορείο και µετρό,<br />

ενώ υπάρχει δωρεάν parking.<br />

Συµπληρώστε τα στοιχεία σας πριν από την επίσκεψή σας ή κάντε ηλεκτρονικά ∆ωρέαν Εγγραφή στο www.supplychainexpo.gr<br />

ªôïéøåÝá ðéóëÛðôè<br />

ëõÛôè÷<br />

Ονοµατεπώνυµο:<br />

Εταιρεία:<br />

Ιδιότητα:<br />

Ε-mail:<br />

Τηλέφωνο:<br />

PETROPOULOS<br />

(ISUZU & MAXUS)<br />

Hall<br />

Stand<br />

4 Α02 Α04 Β01 Β03<br />

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ<br />

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ<br />

Τ. 210 90 10 040 • info@omind.gr • www.sce.gr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!