24.11.2023 Views

Training-PL

Większa wydajność w procesie wtryskiwania. Zacznij szkolenia z ENGEL!

Większa wydajność w procesie wtryskiwania.
Zacznij szkolenia z ENGEL!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Training</strong> Polska 2024<br />

Większa wydajność w procesie wtryskiwania.<br />

Zacznij szkolenia z ENGEL!<br />

engelglobal.com/training


Be the first ...<br />

Get connected -<br />

z naszymi trenerami<br />

Czterech na pięciu<br />

uczestników szkoleń<br />

potwierdza że nauczyli<br />

się funkcji, których<br />

wcześniej nie znali.<br />

A takie funkcje<br />

mogą skrócić czas<br />

cyklu i ograniczyć<br />

ilość braków.<br />

Martin Ruemer,<br />

trener w ENGEL,<br />

Austria<br />

... by doskonalić<br />

produkcję z<br />

przeszkolonymi pracownikami.<br />

Technologia nieustannie się rozwija. Podobnie jak możliwości naszych maszyn.<br />

Wykorzystaj w pełni swój sprzęt, zapewniając pracownikom produkcyjnym<br />

najnowszy poziom wiedzy. Aby zwiększyć potencjał swoich maszyn pod względem<br />

wydajności energetycznej i jakości detali. Get connected - porozmawiaj z<br />

naszymi ekspertami już teraz.<br />

engelglobal.com/training<br />

2_<strong>Training</strong>


Spis treści<br />

1 Ogólne<br />

Więcej wiedzy. Większa produktywność. ....................... 04<br />

Dlaczego szkolenia ENGEL? ............................... 08<br />

Nasze metody nauczania .................................. 09<br />

Seminaria z szerszej perspektywy ............................ 28<br />

Webinary .............................................. 29<br />

Pakiety e-learningowe ..................................... 30<br />

Szkolenia ENGEL - doskonały pomysł ......................... 31<br />

Szczegółowy przegląd oferty w danym kraju można znaleźć w informacji odnośnie kursów na końcu broszury lub online.<br />

2 Szkolenia z obsługi ............................ 10<br />

Machine operation level 1 (MO-L1) ........................... 11<br />

Machine operation level 2 (MO-L2) ........................... 11<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper) ..................... 12<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper) ..................... 12<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix) ..................... 13<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix) ..................... 13<br />

3 Szkolenia z utrzymania ruchu ................. 14<br />

Machine technical operation (MTO) ........................... 15<br />

Machine technical hydraulic level 1 (MTH-L1) .................... 15<br />

Machine technical hydraulic level 2 victory (MTH-L2-victory) ......... 16<br />

Machine technical hydraulic level 2 duo (MTH-L2-duo) ............. 16<br />

Machine technical electrical level 1 (MTE-L1) .................... 17<br />

Machine technical electrical level 2 victory (MTE-L2-victory) .......... 17<br />

Machine technical electrical level 2 duo (MTE-L2-duo) ............. 19<br />

Machine technical electrical level 2 em (MTE-L2-em) .............. 19<br />

Machine technical maintenance (MTM) ........................ 19<br />

Robot technical maintenance viper (RTM-viper) .................. 19<br />

4 Szkolenia z technologii procesu ............... 20<br />

Process injection moulding (PIM) ............................. 21<br />

Process mould change (PMC) ............................... 21<br />

Process plastic surface (PPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Process iQ programs (PIQ) ................................. 22<br />

Process plasticizing competence (PPC) ........................ 23<br />

Process mould sampling (PMS) .............................. 24<br />

Process quality control (PQC) ............................... 24<br />

5 Szkolenia na temat inject 4.0<br />

i wydajności energetycznej ................... 26<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM) ....................... 27<br />

e-connect service operator (ESO) ............................ 27<br />

MES authentic user (MAU) ................................. 27<br />

MES authentic key user (MAK) .............................. 27<br />

<strong>Training</strong>_3


Większa wiedza.<br />

Większa wydajność.<br />

Dzięki szkoleniom ENGEL<br />

Wyższa jakość produktu, stabilniejsze procesy i<br />

zwiększona wydajność produkcyjna z maksymalną<br />

ilością dobrych jakościowo detali. Jeśli Twoi pracownicy<br />

dokładnie rozumieją Twoje wtryskarki,<br />

roboty oraz procesy, osiągasz więcej ze swojej<br />

produkcji wtryskowej. ENGEL <strong>Training</strong> wspiera Państwa<br />

w tym zakresie kompleksową i interaktywną,<br />

szeroką ofertą szkoleniową. Na miejscu lub online,<br />

w jednym z naszych lokalnych centrów szkoleniowych<br />

lub przy Twojej maszynie. Na życzenie możemy<br />

również przeprowadzić szkolenie zgodnie z<br />

Państwa indywidualnymi wymaganiami. Niezależnie<br />

od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym<br />

użytkownikiem - szkolenia ENGEL pozwolą<br />

Tobie i Twoim pracownikom przygotować się na<br />

przyszłość technologii wtryskowej.<br />

4_<strong>Training</strong>


<strong>Training</strong>_5


6_<strong>Training</strong>


Get connected -<br />

z naszymi trenerami<br />

Nowe rozwiązania<br />

wymagają nauki i<br />

praktyki. Polecam<br />

szkolenia ENGEL, dzięki<br />

którym możesz<br />

maksymalnie<br />

wykorzystać możliwości<br />

swojej maszyny.<br />

Flavio Venzon, Dyrektor ds.<br />

produkcji i jakości,<br />

Sulbras, Brazylia<br />

<strong>Training</strong>_7


Dlaczego szkolenia ENGEL?<br />

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie –<br />

szkolenia dostępne w Twoim języku<br />

W naszych centrach szkoleniowych na całym świecie możesz wziąć udział w szkoleniach z<br />

zakresu formowania wtryskowego - w Twojej okolicy i w Twoim języku. Doświadczeni trenerzy<br />

oferują Państwu zróżnicowane portfolio szkoleń stacjonarnych z zakresu przetwórstwa<br />

tworzyw sztucznych.<br />

Zmiany demograficzne powodują, że na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych specjalistów.<br />

Dzięki ukierunkowanym szkoleniom Twoi pracownicy mogą przygotować się do wyzwań<br />

związanych z produkcją - z niezbędnym know-how na temat funkcji, obsługi i konserwacji<br />

wtryskarek i robotów oraz możliwości optymalizacji.<br />

Nasze szkolenia z zakresu formowania wtryskowego są modułowe, dzięki czemu są odpowiednie<br />

zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych oraz ekspertów. W razie<br />

potrzeby, po egzaminie końcowym wystawiamy dla Państwa uznawany w branży certyfikat.<br />

Oprócz naszych standardowych szkoleń jest możliwość pracy z uznanymi ekspertami nad<br />

wybranymi tematami i wyzwaniami w formowaniu wtryskowym. Wspólnie wyjdą Państwo<br />

poza horyzonty swoich specjalizacji.<br />

8_<strong>Training</strong>


C TRAINING<br />

CERTIFIED<br />

CENTER<br />

Nasze formy nauczania<br />

Chętnie Państwu<br />

doradzimy!<br />

Skontaktuj się z nami na<br />

<strong>Training</strong>.<strong>PL</strong>@engel.at, po<br />

więcej informacji! Chętnie<br />

przygotujemy dla Państwa<br />

indywidualny plan szkoleniowy.<br />

Szkolenia stacjonarne<br />

Szkolenie z zakresu formowania wtryskowego w<br />

Państwa zakładzie lub w naszych centrach szkoleniowych.<br />

Blisko Państwa i w Państwa języku. W<br />

formacie modułowym z dużym udziałem praktycznym,<br />

zoptymalizowanym pod względem informacji<br />

i w małych grupach.<br />

Webinary i e-learning<br />

Elastyczna nauka w wirtualnej sali szkoleniowej z<br />

wykwalifikowanymi trenerami lub z interaktywnymi<br />

modułami edukacyjnymi, dostępnymi w każdej<br />

chwili online i do samodzielnej nauki.<br />

Szkolenie hybrydowe<br />

Teoria formowania wtryskowego online i elementy<br />

praktyczne na maszynie jako szkolenie stacjonarne.<br />

W hybrydowym formacie szkolenia, elementy<br />

online i offline uzupełniają się wzajemnie dla większej<br />

indywidualności.<br />

<strong>Training</strong>_9


Szkolenia z zakresu obsługi<br />

Przegląd<br />

ENGEL Obsługa<br />

ENGEL Obsługa<br />

Machine operation level 1 (MO-L1)<br />

Obsługa wtryskarek ENGEL poziom 1<br />

Machine operation level 2 (MO-L2)<br />

Obsługa wtryskarek ENGEL poziom 2<br />

Strona 11<br />

Strona 11<br />

ENGEL Obsługa<br />

ENGEL Obsługa<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Obsługa robotów liniowych ENGEL viper poziom 1<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Obsługa robotów liniowych ENGEL viper poziom 2<br />

Strona 12<br />

Strona 12<br />

ENGEL Obsługa<br />

ENGEL Obsługa<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Obsługa robotów przegubowych ENGEL easix poziom 1<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Obsługa robotów przegubowych ENGEL easix poziom 2<br />

Strona 13<br />

Strona 13<br />

10_<strong>Training</strong>


Szkolenia w szczegółach<br />

ENGEL Obsługa<br />

Utrzymanie ruchu<br />

Obsługa<br />

Machine operation level 1<br />

(MO-L1)<br />

Obsługa wtryskarek ENGEL poziom 1<br />

Machine operation level 2<br />

(MO-L2)<br />

Obsługa wtryskarek ENGEL poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie miał<br />

opanowaną obsługę i konfigurację jednostki<br />

zamykania i jednostki wtryskowej wtryskarek<br />

ENGEL. Będzie samodzielnie i efektywnie potrafił<br />

ustawić procesy próbne i produkcyjne, uwzględniając<br />

specyfikę sterowania ENGEL.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Budowa i obsługa wtryskarki i jej sterowania<br />

• Budowa i ustawianie jednostki zamykania<br />

• Budowa i ustawianie jednostki wtryskowej<br />

• Alarmy i wykrywanie usterek<br />

• Odczytywanie sekwencji maszyn<br />

• Podstawowe informacje o programach iQ<br />

(automatyczna optymalizacja procesów)<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Cele szkolenia:<br />

Doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi<br />

wtryskarek ENGEL. Uczestnik po zakończeniu<br />

szkolenia będzie potrafił sprawnie i efektywnie<br />

ustawić również bardziej złożone przebiegi<br />

procesów a także przeprowadzić optymalizację<br />

produkcji i jakości.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• ENGEL micrograph i microplast<br />

• ENGEL autoprotect<br />

• Dowolnie programowalny przebieg maszyny<br />

• Zdefiniowane przez użytkownika strony ekranu<br />

i rozszerzona konfiguracja<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Technologia procesu<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Ustawiacze, operatorzy maszyn<br />

Wymagania początkowe:<br />

Podstawowa znajomość procesu wtrysku,<br />

szkolenie PIM<br />

Grupa docelowa:<br />

Zaawansowany personel obsługi:<br />

ustawiacze, operatorzy maszyn, technolodzy,<br />

technicy wdrożeniowi<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość procesu formowania<br />

wtryskowego i obsługi maszyn, szkolenie MO-L1<br />

<strong>Training</strong>_11<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Robot operation<br />

level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Obsługa robotów liniowych<br />

ENGEL viper poziom 1<br />

Cele szkolenia:<br />

Podstawy obsługi systemów robotów ENGEL viper.<br />

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna konstrukcję<br />

mechaniczną, elementy oobsługi i ma opanowaną<br />

konfigurację ustawień i stosowania programów<br />

standardowych.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Budowa systemu robota<br />

• Konfiguracja przestrzeni roboczej<br />

• Funkcja, obsługa, programy standardowe<br />

• Interpretacja meldunków alarmowych<br />

• Ćwiczenia praktyczne<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Ustawiacze, operatorzy maszyn<br />

Wymagania początkowe:<br />

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi<br />

wtryskarek, szkolenie MO-L1<br />

Robot operation<br />

level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Obsługa robotów liniowych<br />

ENGEL viper poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Obsługa robotów ENGEL viper dla zaawansowanych.<br />

Po zakończeniu szkolenia uczestnik dysponuje<br />

umiejętnością edycji przebiegu programów<br />

systemów robotów ENGEL viper, a także potrafi<br />

szybko i skutecznie zmieniać lub dostosowywać<br />

różne przebiegi procesów.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Konfiguracja przestrzeni roboczej<br />

• Podstawy edytora sekwencji<br />

• Objaśnienie standardowych sekwencji ENGEL<br />

• Objaśnienie poleceń dotyczących sekwencji<br />

ENGEL<br />

• Ćwiczenia praktyczne na robocie<br />

Czas trwania szkolenia: 3 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Zaawansowany personel obsługi: ustawiacze,<br />

operatorzy maszyn, technolodzy, technicy<br />

wdrożeniowi<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość robotów ENGEL viper,<br />

szkolenie RO-L1-viper<br />

12_<strong>Training</strong>


Robot operation<br />

level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Obsługa robotów przegubowych<br />

ENGEL easix poziom 1<br />

Robot operation<br />

level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Obsługa robotów przegubowych<br />

ENGEL easix poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Po zakończeniu szkolenia uczestnik rozumie konstrukcję,<br />

poszczególne układy współrzędnych i<br />

działanie robota sześcioosiowego. Częścią szkolenia<br />

są również korekcje pozycjonowania i zmiana<br />

sekwencji standardowych. Po ustawieniu sekwencji<br />

jest ona wykonywana trybie krokowym.<br />

Na koniec uczestnik zapoznaje się z techniką<br />

bezpieczeństwa easix KR.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Budowa robota<br />

• Zrozumienie układów współrzędnych<br />

• Rodzaje ruchu robota sześcioosiowego<br />

• Pomiary i wykorzystanie układów<br />

współrzędnych i narzędzi użytkownika<br />

• Kontrola ustawionych już pozycji<br />

• Testowanie sekwencji z potwierdzeniem<br />

kroków<br />

• Ćwiczenia praktyczne na robocie<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa: Ustawiacze, operatorzy<br />

maszyn<br />

Wymagania początkowe:<br />

Podstawowa znajomość obsługi maszyn,<br />

szkolenie MO-L1<br />

Cele szkolenia:<br />

Po szkoleniu uczestnik zna strukturę programu<br />

sekwencyjnego oraz przeznaczenie poszczególnych<br />

poleceń sekwencji. Dodatkowo szerzej<br />

jest poruszana tematyka techniki bezpieczeństwa<br />

easix KR. Częścia szkolenia jest również konfiguracja<br />

obszarów roboczych i zabronionych. Te<br />

umiejętności pozwalają na zmianę i optymalizację<br />

bardziej złożonych sekwencji pracy robota.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Struktura programu sekwencyjnego<br />

• Edytowanie programów standardowych<br />

• Tworzenie nowych programów użytkownika<br />

• Tworzenie ruchów z zaokrągleniem<br />

• Funkcje bezpieczeństwa<br />

• Ćwiczenia praktyczne na robocie<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa: Zaawansowany personel<br />

obsługi: ustawiacze, operatorzy maszyn,<br />

technolodzy, technicy wdrożeniowi<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość robotów ENGEL easix,<br />

szkolenie RO-L1-easix<br />

Technologia procesu<br />

Obsługa<br />

Utrzymanie ruchu<br />

<strong>Training</strong>_13<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Szkolenia z utrzymania ruchu<br />

Przegląd<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

Machine technical operation (MTO)<br />

Obsługa wtryskarek ENGEL dla personelu utrzymania ruchu<br />

Strona 15<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

Machine technical<br />

level 1 (MTH-L1)<br />

Systemy hydrauliczne i ich komponenty<br />

we wtryskarkach ENGEL poziom 1<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Systemy hydrauliczne wtryskarek<br />

ENGEL victory poziom 2<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Systemy hydrauliczne wtryskarek<br />

ENGEL duo poziom 2<br />

Strona 15<br />

Strona 16<br />

Strona 16<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

Machine technical electrical<br />

level 1 (MTE-L1)<br />

Technika sterowania i regulacji<br />

wtryskarek ENGEL poziom 1<br />

Machine technical electrical level 2<br />

victory (MTE-L2-victory)<br />

Technika sterowania i regulacji<br />

wtryskarek ENGEL victory poziom 2<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Technika sterowania i regulacji<br />

wtryskarek ENGEL duo poziom 2<br />

Strona 17<br />

Strona 17<br />

Strona 19<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Technika sterowania i regulacji<br />

wtryskarek elektrycznych ENGEL<br />

poziom 2<br />

Machine technical maintenance<br />

(MTM)<br />

Konserwacja wtryskarek ENGEL<br />

Robot technical maintenance viper<br />

(RTM-viper)<br />

Technika sterowania i konserwacja<br />

robotów liniowych ENGEL viper<br />

Strona 19<br />

Strona 19<br />

Strona 19<br />

14_<strong>Training</strong>


Seminaria w szczegółach<br />

ENGEL Utrzymanie ruchu<br />

Machine technical operation<br />

(MTO)<br />

Obsługa wtryskarek ENGEL dla personelu<br />

utrzymania ruchu<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik zrozumie podstawowe sekwencje<br />

w procesie formowania wtryskowego. Pozna<br />

i zrozumie fachowe słownictwo z dziedziny<br />

technologii tworzyw sztucznych (zabezpieczenie<br />

formy, docisk, ciśnienie spiętrzania itp.) Będzie<br />

w stanie łatwiej rozpoznać konsekwencje swoich<br />

działań. Potrafi zmieniać i kontrolować wartości<br />

zadane i rzeczywiste w ramach poszukiwania<br />

zakłóceń. Osoba odpowiedzialna za konserwacje<br />

może po konsultacji z ustawiaczem samodzielnie<br />

przeprowadzić pracę na sucho i ruchy ręczne.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Podstawowa wiedza z zakresu technologii<br />

formowania wtryskowego<br />

• Budowa i funkcje wtryskarki<br />

• Proces wtrysku i terminologia specjalistyczna<br />

(zabezpieczenie formy, punkt przełączenia itp.).<br />

• Budowa, obsługa i nastawianie jednostki<br />

sterującej ENGEL<br />

• Praca z rozbudowanymi funkcjami pomocy<br />

wtryskarki<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawą<br />

systemów mechanicznych i elektrycznych<br />

Wymagania początkowe:<br />

Brak<br />

Machine technical hydraulic level<br />

1 (MTH-L1)<br />

Systemy hydrauliczne i ich komponenty we<br />

wtryskarkach ENGEL poziom 1<br />

Cele szkolenia:<br />

Podstawy dotyczące budowy instalacji hydraulicznej.<br />

Po zakończonym szkoleniu uczestnik zna<br />

działanie poszczególnych systemów hydraulicznych<br />

wtryskarek ENGEL.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Podstawy hydrauliki<br />

• Funkcje poszczególnych elementów systemu<br />

hydraulicznego<br />

• Ćwiczenia praktyczne z wtryskarką<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel początkujący, personel konserwacji<br />

i utrzymania ruchumusze zaznaczyć w tej<br />

metryczce<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość procesu formowania<br />

wtryskowego i podstawowa wiedza na temat<br />

obsługi maszyn, szkolenie MTO<br />

Obsługa<br />

Utrzymanie ruchu<br />

Technologia procesu<br />

<strong>Training</strong>_15<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Machine technical hydraulic<br />

level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Systemy hydrauliczne wtryskarek<br />

ENGEL victory poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu rozumie<br />

działanie instalacji hydraulicznej wtryskarek victory.<br />

Rozpoznaje i potrafi szybko i skutecznie rozpoznawać<br />

i eliminować błędy.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Budowa hydrauliki wtryskarki victory<br />

• Czytanie schematów instalacji hydraulicznych<br />

• Funkcje komponentów hydraulicznych<br />

• Możliwe awarie instalacji hydraulicznej i<br />

sposoby ich usuwania<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu<br />

Wymagania początkowe:<br />

Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki i<br />

obsługi maszyn, szkolenie MTH-L1<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Systemy hydrauliczne wtryskarek<br />

ENGEL duo poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik szkolenia poznaje budowę hydrauliki<br />

wtryskarek duo i opanowuje działanie napęd,<br />

czujników i elektrykę. Potrafi szybko i skutecznie<br />

przeprowadzić regularną konserwację maszyny<br />

rozpoznawać i eliminować problemy hydrauliczne.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Budowa hydrauliki wtryskarki duo<br />

• Funkcje podzespołów instalacji hydraulicznej<br />

• Odczytywanie schematów instalacji<br />

hydraulicznej<br />

• Możliwe usterki instalacji hydraulicznej i<br />

sposoby ich usuwania<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu<br />

Wymagania początkowe:<br />

Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki i<br />

obsługi maszyn, szkolenie MTH-L1<br />

16_<strong>Training</strong>


Machine technical electrical<br />

level 1 (MTE-L1)<br />

Technika sterowania i regulacji wtryskarek<br />

ENGEL poziom 1<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 victory (MTE-L2-victory)<br />

Technika sterowania i regulacji wtryskarek<br />

ENGEL victory poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Szybkie rozpoznawanie i usuwanie awarii elektrycznych.<br />

Uczestnik poznaje sterownik i jego<br />

funkcje oraz opanowuje metodologię poszukiwania<br />

błędów w układzie elektrycznym.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Odczytywanie schematu elektrycznego<br />

• Objaśnienie elektrycznych obwodów<br />

bezpieczeństwa<br />

• Budowa systemowa układu sterowania<br />

maszyny<br />

• Moduły elektroniczne, narzędzia<br />

diagnostyczne<br />

• Meldunki błędów<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu,<br />

elektryk/elektronik<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość elektrotechniki i obsługi<br />

maszyn, szkolenie MTO<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik po zakończeniu szkolenia zna systemy<br />

sterowania i regulacji, jest biegły w kalibrowaniu i<br />

regulacji układów sterowaniawtryskarek ENGEL<br />

victory.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Funkcje zaworów i pomp<br />

• Budowa pomp EHV<br />

• Regulacja ogrzewania<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu -<br />

elektryk/elektronik<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość elektrotechniki i obsługi<br />

maszyn, szkolenie MTE-L1<br />

Technologia procesu<br />

Obsługa<br />

Utrzymanie ruchu<br />

<strong>Training</strong>_17<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


18_<strong>Training</strong>


Machine technical electrical<br />

level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Technika sterowania i regulacji wtryskarek<br />

ENGEL duo poziom 2<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Technika sterowania i regulacji<br />

wtryskarek elektrycznych ENGEL poziom 2<br />

Cele szkolenia:<br />

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie zaznajomiony<br />

z systemami sterowania i regulacji oraz<br />

będzie w stanie skalibrować i wyregulować jednostkę<br />

sterowania wtryskarek ENGEL duo.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Funkcje zaworów i pomp<br />

• Budowa układu serwohydraulicznego<br />

• Regulacja ogrzewania<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik szkolenia pozna budowę w pełni elektrycznej<br />

wtryskarki oraz działanie napędów, czujników<br />

i układów elektrycznych.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Konstrukcja maszyny i układów napędowych<br />

• Funkce serwonapędów<br />

• Kalibracja silników i czujników<br />

• Kontrola urządzeń zabezpieczających<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Obsługa<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu -<br />

elektryk/elektronik<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość elektrotechniki i obsługi<br />

maszyn, szkolenie MTE-L1<br />

Machine technical maintenance<br />

(MTM)<br />

Konserwacja wtryskarek ENGEL<br />

Cele szkolenia:<br />

Przeprowadzanie prac prewencyjnych w celu<br />

zwiększenia dyspozycyjności maszyn. Po zakończeniu<br />

szkolenia uczestnik zna mechaniczną<br />

konstrukcję wtryskarki, sposoby regularnej konserwacji<br />

maszyn i urządzeń zabezpieczających.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Konserwacja mechaniczna i hydrauliczna<br />

• Komunikaty o błędach związane z<br />

konserwacją<br />

• Kontrola urządzeń zabezpieczających<br />

• Optymalizacja systemu nagrzewania<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu -<br />

elektryk/elektronik<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość elektrotechniki i obsługi<br />

maszyn, szkolenie MTE-L1<br />

Robot technical maintenance<br />

viper (RTM-viper)<br />

Technika sterowania i konserwacja robotów<br />

liniowych ENGEL viper<br />

Cele szkolenia:<br />

Celem szkolenia jest efektywne wykonywanie prac<br />

konserwacyjnych systemów robotów ENGEL<br />

viper oraz szybkie wykrywanie i usuwanie usterek.<br />

Uczestnik poznaje elementy sterowania robotem i<br />

ich funkcje oraz opanuje procedury rozwiązywania<br />

problemów.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Budowa robota<br />

• Moduły sterowania, kalibracja napędów<br />

• Ustawienie robota<br />

• Meldunki błędów i rozwiązywanie problemów<br />

• Ćwiczenia praktyczne na robocie<br />

Utrzymanie ruchu<br />

Technologia procesu<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu<br />

Wymagania początkowe:<br />

Podstawowa znajomość obsługi maszyn,<br />

szkolenie MTO<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Personel konserwacji i utrzymania ruchu<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość elektrotechniki i obsługi<br />

maszyn, szkolenie MTE-L1<br />

<strong>Training</strong>_19<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Szkolenia z technologii procesu<br />

Przegląd<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Podstawy technologii tworzyw sztucznych do wtrysku dla początkujących<br />

Strona 21<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

Process mould change (PMC)<br />

Zmiana form<br />

Process plastic surface (PPS)<br />

Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i błędów<br />

powierzchni<br />

Strona 21<br />

Strona 22<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Zastosowanie programów ENGEL iQ<br />

Process plasticising competence (PPC)<br />

Kompetencje z zakresu plastyfikacji<br />

Strona 22<br />

Strona 23<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

Process mould sampling (PMS)<br />

Systematyczne próby formy i wykonywanie próbnych detali<br />

Process quality control (PQC)<br />

Zapewnienie jakości podczas formowania wtryskowego<br />

Strona 24<br />

Strona 24<br />

20_<strong>Training</strong>


Seminaria w szczegółach<br />

ENGEL Technologia procesu<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Podstawy technologii tworzyw sztucznych do<br />

wtrysku dla początkujących<br />

Cele szkolenia:<br />

Szkolenie to dostarcza niezbędnej wiedzy na temat<br />

procesu formowania wtryskowego osobom<br />

rozpoczynającym pracę w tej branży. Oprócz<br />

wiedzy teoretycznej uczestnicy są wprowadzani<br />

w świat tworzyw sztucznych i technologii wtrysku<br />

poprzez ćwiczenia praktyczne, aby przygotować<br />

ich do pracy w przemyśle tworzyw sztucznych.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Podstawy wiedzy o tworzywach sztucznych:<br />

produkcja, budowa chemiczna, właściwości i<br />

ich zastosowania<br />

• Budowa i funkcje wtryskarki<br />

• Przebieg procesu – cykl wtrysku i jego etapy<br />

• Podstawy technologii form<br />

• Wstęp do specjalnych technologii<br />

• Podstawowe informacje o programach iQ<br />

(automatyczna optymalizacja procesu)<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Początkujący w branży tworzyw sztucznych i<br />

formowania wtryskowego<br />

Wymagania początkowe:<br />

Brak<br />

Process Mould<br />

Change (PMC)<br />

Zmiana form<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik poznaje niezbędne etapy pracy i opanowuje<br />

poszczególne etapy procesu zmiany formy,<br />

z uwzględnieniem danego systemu form i typu<br />

maszyny.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Przygotowanie potrzebnych narzędzi i<br />

komponentów pomocniczych<br />

• Mocowanie różnych rodzajów form<br />

• Uwzględnienie różnych typów maszyn<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Ustawiacze, operatorzy maszyn<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość obsługi maszyn,<br />

szkolenie MO-L1<br />

NOWE<br />

Technologia procesu Utrzymanie ruchu<br />

Obsługa<br />

<strong>Training</strong>_21<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Process plastic surface (PPS)<br />

Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i<br />

błędów powierzchni<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Zastosowanie programów ENGEL iQ<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik uczy się rozpoznawać i klasyfikować<br />

wady detali. Przekazywane są mu narzędzia niezbędne<br />

do wyeliminowania tych wad, a tym samym<br />

poprawy jakości detali. Uczestnik poznaje prawidłowe<br />

procesy i kolejność postępowania oraz procedury<br />

optymalizacji błędów formowania wtryskowego.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Rozpoznawanie błędów wtrysku i błędów<br />

powierzchni<br />

• Klasyfikacja wad<br />

• Fizyczne przyczyny powstawania błędów i<br />

możliwe rozwiązania<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Doświadczony personel obsługi, operatorzy,<br />

personel działów kontroli jakości, technolodzy,<br />

mistrzowie<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość tworzyw sztucznych i<br />

technologii wtrysku, szkolenie MO-L1<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik nauczy się rozumieć, ustawiać i wykorzystywać<br />

w praktyce programy ENGEL iQ. Zdobędzie<br />

konieczną, podstawową wiedzę na temat<br />

podstaw działania i obsługi tych programów.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Zasada działania iQ weight control, iQ clamp<br />

control, iQ flow control, iQ hold control, iQ melt<br />

control i iQ process observer<br />

• Prawidłowa obsługa programów<br />

• Monitorowanie produkcji za pomocą<br />

programów iQ<br />

• Komunikaty o błędach związane z tymi<br />

programami<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Ustawiacze, operatorzy maszyn, technolodzy<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość tworzyw sztucznych i<br />

technologii formowania wtryskowego,<br />

szkolenie MO-L1<br />

22_<strong>Training</strong>


Process plasticising competence<br />

(PPC)<br />

Kompetencje z zakresu plastyfikacji<br />

Cele szkolenia:<br />

Po szkoleniu uczestnik będzie znał wszystkie<br />

aspekty dotyczące plastyfikacji tworzyw termoplastycznych.<br />

Szkolenie koncentruje się na możliwościach<br />

optymalnego wykorzystania jednostki<br />

plastyfikującej, z uwzględnieniem specyficznych<br />

warunków produkcji. Szkolenie obejmuje również<br />

najnowsze technologie i porady, a także działania<br />

prewencyjne zapobiegające niepotrzebnym kosztom<br />

i zużyciu. Cenne wskazówki dotyczące ustawień<br />

prowadzą do optymalnego wykorzystania<br />

jednostki plastyfikującej.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Ogólne informacje o tworzywach<br />

termoplastycznych<br />

• Prawidłowe ustawienie i optymalizacja<br />

jednostki plastyfikującej<br />

• Geometria ślimaka, zawory zwrotne, dysze i<br />

ich prawidłowe zastosowanie<br />

• Cenne wskazówki i wytyczne dotyczące<br />

ustawień<br />

• Zużycie i zapobieganie nadmiernym kosztom<br />

konserwacji<br />

• Konserwacja i czyszczenie komponentów<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa:<br />

Operatorzy maszyn, ustawiacze, personel<br />

wykonujący próbne detale, technolodzy procesu,<br />

optymalizatorzy procesów, kierownicy produkcji,<br />

personel działów zakupów technicznych,<br />

personel utrzymania ruchu i serwis<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość technologii formowania<br />

wtryskowego, podstawowa znajomość układu<br />

sterowania, techniczna znajomość wtryskarek<br />

Technologia procesu Utrzymanie ruchu<br />

Obsługa<br />

<strong>Training</strong>_23<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


24_<strong>Training</strong>


Process mould sampling (PMS)<br />

Systematyczne próby formy i wykonywanie<br />

próbnych detali<br />

Process quality control (PQC)<br />

Zapewnienie jakości podczas formowania<br />

wtryskowego<br />

Cele szkolenia:<br />

Uczestnik poznaje kolejność wykonywania prób.<br />

Opanowuje przygotowanie formy i maszyny oraz<br />

sposób montażu nowych form wtryskowych. Ważną<br />

częścią szkolenia jest rozruch i optymalizacja<br />

wypełnienia części formy, jakości wypraski i czasu<br />

cyklu na podstawie wytycznych działu jakości.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Sekwencje i wstępne informacje dotyczące<br />

wykonania próbnych detali<br />

• Przygotowanie materiałów, form i maszyn<br />

• Optymalny montaż form wtryskowych<br />

• Znalezienie parametrów wtrysku i podstawowe<br />

ustawienia<br />

• Optymalizacja cyklu i detali z uwzględnieniem<br />

wpływu zmian parametrów na jakość<br />

wyprasek<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Zaawansowany personel operacyjny:<br />

optymalizatorzy procesów i kontroli, technolodzy,<br />

inżynierowie procesu, konstruktorzy form<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość technologii tworzyw<br />

sztucznych i technologii wtrysku,<br />

szkolenia MO-L1, MO-L2 i PPS<br />

Cele szkolenia:<br />

Przekazanie niezbędnych warunków do optymalnego<br />

monitorowania jakości podczas procesu<br />

wtryskowego. Po szkoleniu uczestnik jest w stanie<br />

określić ustalone granice specyfikacji z odpowiednimi<br />

parametrami procesu, które mają wpływ<br />

na cechy jakościowe wypraski. Będzie dysponował<br />

umiejętnością sporządzania niezbędnej dokumentacji<br />

za pomocą programów zapewnienia<br />

jakości i będzie umiał rozpoznać i wyeliminować<br />

występujące zakłócenia.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Strategie optymalizacji procesu wtrysku<br />

• Charakterystyka wyprasek, optymalizacja<br />

maszyny z uwzględnieniem odpowiednich<br />

parametrów procesu<br />

• Ustawianie charakterystycznych granic za<br />

pomocą ENGEL micrograph, grafik danych<br />

procesowych oraz monitorowania danych<br />

procesowych<br />

• Monitorowanie lepkości za pomocą ENGEL<br />

microplast<br />

• Dokumentacja produkcji w oparciu o protokół<br />

danych procesowych ENGEL<br />

• Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce<br />

Czas trwania szkolenia: 2 dni<br />

Grupa docelowa:<br />

Mistrzowie, kierownicy produkcji, specjaliści<br />

ds. optymalizacji procesów, technolodzy i<br />

pracownicy działów kontroli jakości<br />

Wymagania początkowe:<br />

Dobra znajomość technologii formowania,<br />

podstawowa znajomość systemu sterowania,<br />

szkolenia MO-L1, MO-L2 i PPS<br />

Technologia procesu Utrzymanie ruchu<br />

Obsługa<br />

<strong>Training</strong>_25<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Szkolenia na temat<br />

inject 4.0 i wydajności energetycznej<br />

Przegląd<br />

inject 4.0 i wydajność energetyczna<br />

inject 4.0 i wydajność energetyczna<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM)<br />

Podstawy wydajności energetycznej i oszczędzania energii w<br />

formowaniu wtryskowym<br />

e-connect service operator (ESO)<br />

Rozwiązania e-connect i e-connect.24<br />

Strona 27<br />

Strona 27<br />

inject 4.0 i wydajność energetyczna<br />

MES authentic user (MAU)<br />

Systemy MES dla użytkowników<br />

NOWE<br />

inject 4.0 i wydajność energetyczna<br />

MES authentic key user (MAK)<br />

Systemy MES dla administratorów<br />

NOWE<br />

Strona 27<br />

Strona 27<br />

26_<strong>Training</strong>


Seminaria w szczegółach<br />

Energy efficiency injection<br />

moulding (EIM)<br />

Podstawy wydajności energetycznej i oszczędzania<br />

energii w formowaniu wtryskowym<br />

Cele szkolenia: Podstawowa wiedza na temat<br />

wydajności energetycznej i oszczędzania energii w<br />

procesach wtryskowych. Rozpoznanie potencjalnych<br />

oszczędności przy wsparciu standardowych<br />

programów programów sterowania ENGEL. Prezentacja<br />

opcjonalnego oprogramowania/produktów.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Wprowadzenie do tematu zużycia energii w<br />

procesie wtrysku<br />

• Wprowadzenie do programu ENGEL ecograph<br />

• Określanie potencjału optymalizacji cyklu<br />

• Korzystanie z urządzeń w celu zapobiegania<br />

skokom zużycia energii<br />

• Prezentacja opcjonalnych produktów ENGEL z<br />

zakresu wydajności energetycznej<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa: Ustawiacze, personel wykonujący<br />

próby, inżynierowie procesu, technolodzy,<br />

kadra kierownicza oraz wszyscy, którzy chcieliby<br />

uzyskać wiedzę na wymienione tematy<br />

Wymagania początkowe: znajomość procesu<br />

formowania wtryskowego i obsługi wtryskarki<br />

(ENGEL CC300/ CC200)<br />

MES authentig user (MAU)<br />

Systemy MES dla użytkowników<br />

Cele szkolenia: Podstawowa wiedza z zakresu<br />

obsługi rozwiązania MES authentig. Szkolenie<br />

podstawowe stanowi idealną podstawę programu<br />

szkoleniowego, zwłaszcza dla nowych pracowników<br />

i podczas etapu wprowadzania.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Przegląd systemu MES authentig<br />

• Poznanie zakresu poszczególnych modułów<br />

• Wskazówki i triki przydatne w codziennej pracy<br />

• Fokus na administrowanie i przygotowywanie<br />

danych<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa: Ustawiacze, operatorzy maszyn,<br />

pracownicy utrzymania ruchu, kierownicy produkcji,<br />

pracownicy produkcji, kierownicy ds. planowania,<br />

kierownicy ds. jakości, dyrektorzy zarządzający oraz<br />

wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać przegląd<br />

wymienionych tematów<br />

Wymagania początkowe: Nie jest wymagana<br />

wcześniejsza wiedza, znajomość zagadnień<br />

IT mile widziana<br />

Języki: Angielski, niemiecki, chiński<br />

NOWE<br />

e-connect service<br />

operator (ESO)<br />

Rozwiązania e-connect i e-connect.24<br />

Cele szkolenia: Poznaj i zastosuj rozwiązania:<br />

e-connect, e-connect.24, e-connect.monitor, aby<br />

zmaksymalizować dostępność swojego parku<br />

maszynowego oraz zredukować czas prac konserwacyjnych,<br />

jak i czas przestojów.<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Wprowadzenie do Portalu klienta e-connect<br />

• Wprowadzenie do zdalnej usługi e-connect.24<br />

• Monitorowanie komponentów maszyny za<br />

pomocą opcji e-connect.monitor<br />

• Funkcje i obsługa portalu klienta e-connect.24<br />

• Uruchomienie urządzenia EDGE<br />

Czas trwania szkolenia: 1 dzień<br />

Grupa docelowa: Ustawiacze, operatorzy<br />

maszyn inżynierowie procesu, personel<br />

utrzymania ruchu, personel techniczny i<br />

zarządzający oraz wszyscy, którzy chcieliby<br />

uzyskać przegląd wymienionych tematów<br />

Wymagania początkowe: Nie jest wymagana<br />

wcześniejsza wiedza, znajomość zagadnień IT<br />

mile widziana<br />

MES authentig key user (MAK)<br />

Systemy MES dla administratorów<br />

Cele szkolenia: Uzyskanie jeszcze głębszego<br />

wglądu w funkcjonalność poszczególnych modułów<br />

"authentig".<br />

Zakres szkolenia:<br />

• Moduł zaawansowanego szkolenia zostanie<br />

specjalnie dostosowany do Twoich potrzeb<br />

• Pogłębianie wiedzy (zarządzanie zmianą<br />

"changes", codzienne przetwarzanie raportów,<br />

oceny parametrów, tworzenie raportów<br />

analitycznych,)<br />

Czas trwania szkolenia: w zależności od<br />

zakresu<br />

Grupa docelowa: Administratorzy,<br />

menedżerowie IT, menedżerowie ds. planowania,<br />

menedżerowie ds. jakości, dyrektorzy<br />

zarządzający i wszyscy ci, którzy chcieliby<br />

uzyskać przegląd wymienionych tematów<br />

Wymagania początkowe: Podstawowa wiedza<br />

na temat obsługi rozwiązania MES "authentig"<br />

(użytkownik MES authentig).<br />

Języki: Angielski, niemiecki, chiński<br />

<strong>Training</strong>_27<br />

NOWE<br />

Technologia procesu Utrzymanie ruchu<br />

Obsługa<br />

inject 4.0 i wydajność<br />

energetyczna energetyczna


Szkolenia z szerszą perspektywą<br />

Oprócz naszych standardowych szkoleń, macie Państwo możliwość pracy z renomowanymi<br />

ekspertami nad wybranymi tematami i wyzwaniami w procesie wtrysku - takimi jak<br />

redukcja odpadów w formowaniu wtryskowym, optymalizacja czasu przezbrojenia, optymalizacja<br />

procesów i wiele innych. Wspólnie wyjdziecie poza granice z poszczególnych<br />

dziedzin. Naszym celem jest dostarczenie Państwa ekspertom bodźców na najwyższym<br />

poziomie dla nowych pomysłów i wizji w przetwórstwie tworzyw sztucznych.<br />

Oferujemy szkolenia, warsztaty i specjalistyczne wydarzenia dotyczące wszystkich aspektów<br />

procesu formowania wtryskowego.<br />

Szczegółowy przegląd aktualnej oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.<br />

28_<strong>Training</strong>


Webinary<br />

Zaproś swojego trenera ENGEL "na żywo" do swojej siedziby w dowolnym momencie.<br />

Idealnie dopasowane szkolenie jako "home game" dla Ciebie: z webinarami ENGEL. Dzięki<br />

temu mogą Państwo wygodnie uczestniczyć w seminariach i szkoleniach bezpośrednio z<br />

Państwa siedziby za pośrednictwem Internetu. Państwa pracownik na miejscu jest połączony<br />

na żywo z trenerem ENGEL w centrum szkoleniowym za pośrednictwem komputera i zestawu<br />

słuchawkowego, dzięki czemu może być indywidualnie szkolony we własnym tempie w<br />

zakresie obsługi wtryskarki i/lub robota.<br />

Zainwestuj w wysoko wykwalifikowany zespół dzięki webinarom ENGEL i zaoszczędź czas<br />

oraz koszty podróży.<br />

Szczegółowy opis i rejestracja na stronie www.engelglobal.com/training<br />

<strong>Training</strong>_29


Pakiety e-learningowe<br />

Niezależność w uczeniu się i szkoleniu<br />

Nasze kursy e-learningowe dają Państwa pracownikom możliwość uczenia się w sposób<br />

elastyczny i we własnym tempie. Przykładowo, nasz moduł podstawowy "First steps" oferuje<br />

praktykantom optymalne wprowadzenie w świat przetwórstwa tworzyw sztucznych i<br />

formowania wtryskowego. W pakiecie uwzględniono również sprawdzanie wiedzy z analizą<br />

postępów w nauce.<br />

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami<br />

bezpośrednio na e-learning-support@engelglobal.com.<br />

Twoje korzyści:<br />

Maksymalna elastyczność<br />

Przyjazny dla użytkownika<br />

Jednolity poziom kompetencji dla wszystkich pracowników<br />

Więcej motywacji<br />

Oszczędność kosztów podróży<br />

Doskonałe zarządzanie wiedzą<br />

Zwięzła wiedza ENGEL dostępna w każdej chwili<br />

Szczegółowy opis i rejestracja na stronie www.engelglobal.com/training<br />

Hybrydowe szkolenia z zakresu formowania wtryskowego<br />

Z naszymi szkoleniami hybrydowymi wiedzę teoretyczną uzupełniasz online, a doświadczenie<br />

praktyczne zdobywasz w naszych centrach szkoleniowych lub przy swojej maszynie. Oznacza<br />

to, że nie musisz tracić cennego praktycznego szkolenia na maszynie, ale możesz dopasować<br />

swoje postępy w nauce w sposób indywidualny dzięki części online. Hybrydowy format<br />

szkolenia zapewnia większą elastyczność i wspiera Cię czasowo w rozwoju zawodowym.<br />

30_<strong>Training</strong>


Szkolenia ENGEL<br />

Nagrodzona koncepcja<br />

2005: Nagroda za inicjatywę w dziedzinie kształcenia zawodowego.<br />

Wyróżnienie dla platformy ENGEL e-trainer przyznane przez fundację Otto-Wolff-Stiftung<br />

oraz Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) jako jednej z siedmiu<br />

najbardziej innowacyjnych koncepcji szkoleń.<br />

2007: Międzynarodowa Niemiecka Nagroda Szkoleniowa.<br />

Złota nagroda za filozofię szkoleń ENGEL od BDVT (Berufsverband Deutscher Verkaufsförderer<br />

und Trainer e.V. - Profesjonalne Stowarzyszenie Promotorów i Trenerów<br />

Sprzedaży w Niemczech) w obliczu konkurencji ze strony licznych międzynarodowych<br />

koncepcji szkoleniowych.<br />

2009 i 2010: ENGEL oferuje certyfikowane szkolenia.<br />

Wysoki standard szkoleń wypracowany przez lata oraz poziom jakości zostały zweryfikowane<br />

przez zewnętrznych audytorów i jednostki certyfikujące w zakresie kształcenia<br />

dorosłych. Pozytywne wyniki: certyfikacja IBE i CERT w Austrii (2009/10), certyfikacja<br />

AZWV w Niemczech (2009). .<br />

Od 2011: Globalne wprowadzenie certyfikacji centrów szkoleniowych ENGEL.<br />

Wszystkie centra szkoleniowe ENGEL są regularnie audytowane zgodnie z jednolitymi<br />

standardami jakości.<br />

>20 certyfikowanych<br />

centrów szkoleniowych<br />

na całym świecie<br />

w pobliżu,<br />

dostępne w<br />

Twoim języku<br />

<strong>Training</strong>_31


<strong>PL</strong> 2023-10<br />

ENGEL POLSKA Sp. z o.o. | ul. Ostródzka 50 B | 03-289 Warszawa, Polska<br />

Tel. +48 22 510 3801 | Fax +48 22 510 3901 | training@engel.at | www.engelglobal.com<br />

Zawarte w niniejszej broszurze informacje, właściwości produktów i rysunki mają charakter wyłącznie informacyjny (poglądowy) i nie są wiążące. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian<br />

technicznych, istnieje również możliwość wystąpienia błędów w druku i w pisowni. Przedruk – również we fragmentach – wymaga wyraźnej zgody ENGEL AUSTRIA GmbH.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!