27.11.2023 Views

Infolist

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z D R U Ž E N I E N K Z / I N F O L I S T / R O Č N Í K 32 / 2 / 2 0 2 3

Sme radi, keď noviny

a knihy opúšťajú náš

sklad

V júli sme dokončili rozdávanie našich novín Na každom záleží

v Nitrianskom a v auguste sme začali rozdávanie v Žilinskom

kraji. Od júla do novembra sa naše noviny dostali do 97 430

domácností.

Momentálne sme tesne pred tlačou nového vydania, na ktorom

od leta pracujeme. Bude na inom papieri, bude mať iný

rozmer, viac strán, nový obsah, ale stále ten istý cieľ –

inšpirovať ľudí k osobnému vzťahu s Bohom, priniesť im

podnety k prehodnocovaniu aktuálnych okolností ich života,

povzbudiť ich ku kvalitnejšiemu vzťahu k sebe samému i k

druhým ľuďom. A veríme, že i obyčajné noviny v schránke

môžu prispieť k zmene perspektívy a života, otvoriť oči,

dotknúť sa srdca, ukázať človeku, že ho Boh má rád a záleží mu

na ňom.

To je dôvod, prečo sa s našimi novinami neustále presúvame z

kraja do kraja, z okresu do okresu, z mesta do mesta. V rámci

nového vydania pripravujeme pre 2 okresy (ZA a DK) regio

vydanie, v ktorom budú na zadnej strane informácie o

lokálnom kresťanskom spoločenstve a tiež o práci s mládežou v

meste.

Okrem toho sa tešíme spolupráci s viacerými kresťanmi v

rôznych častiach Slovenska, ktorí nám v šírení evanjelia

pomáhajú vo svojom prostredí. Touto cestou bolo v období máj

– október rozdaných 13 664 našich novín. V Bratislave,

Leviciach, Košiciach, Banskej Bystrici. Dokonca vo Švajčiarsku

na parkovisku kamiónov jeden starší kresťan rozdáva naše

Pohľadnica pre Vášho

suseda, priateľa, Vašu

kolegyňu či opustenú

starenku

Vianoce sú čochvíľa tu. Zas. Prešiel ďalší rok. Všeličím sme si

prešli. Sme iní. Svet je iný. Okolnosti nášho života sa zmenili

tiež. Podstata Vianoc však ostáva nemenná...rok čo rok.

Pripomíname si príchod Boha na tento svet v Ježišovi z

Nazareta... Imanuel – Boh je s nami.

Ľuďom okolo nás môžeme rôznymi spôsobmi priblížiť Ježiša,

jeho lásku a nádej, jeho život meniace slová. Osobné vzťahy a

autentický život viery patria iste k tým najúčinnejším a

najspontánnejším. Slová sú však tiež dôležité. Niekedy nám

odvahu k rozhovoru o viere môže dodať aj „niečo“ v ruke, čo

nám pomôže komunikovať ľuďom, ako veľmi na nich Bohu

záleží, že ich miluje a že vo vzťahu s ním môžu prežiť

naplnený a zmysluplný život.

V niektorých protestantských zboroch v Taliansku neoslavujú

Vianoce. Veď oslava Vianoc nikde v Biblii spomenutá

nie je… Takto sa odlišujú od iných, menej biblických. Takto

hľadajú svoju identitu.

My si zase na Vianoce toho pripomíname veľa. Narodenie

Ježiša sa dá vnímať na mnohých úrovniach. Nová éra,

inkarnácia, začiatok náboženstva, príchod spasiteľa,

záchrana...

No tak ako v prípade našich priateľov v Taliansku, táto udalosť

tiež môže znamenať aj novú identitu.

Nie tým, či ich oslavujeme alebo nie. Kristov odkaz neznamená

pre nás nič menej ako zmenu pochopenia toho, kým

sme...

„Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus,“ hovorí apoštol Pavol.

Čo tým myslí? Je to viac než len hlboká metafora príležitostného

mystika.

Kristus znamená, že človek neostal sám vo svojej mizérii

materiálnosti a ega. Kristus znamená, že stvoriteľ vesmíru,

Ten, ktorý umožňuje bytie samotné, sa rozhodol vo svojej

láske stať sa človekom, aby sa tak ľudia mohli spojiť s Kristom.

Byť spoločne bunkami jeho mystického tela. (list

Rimanom 12,5)

Môže to znieť trúfalo, ale odpustenie hriechov je len začiatok.

Premena sveta cez individuálne vliatie Božieho ducha

do jeho milovaných je to, čo sa deje. To je ten kvas, ktorý

prekvasí všetko cesto, to semienko, ktoré vyrastie na veľký

strom. Jeho Duch, Jeho identita v nás - naše pravé JA je tá

perla, ktorú keď nájdeme na poli, tak všetko, čo sa nám

doteraz zdalo hodnotné, sa bude zdať ako slama.

Kto si, kto mám povedať, že ma posiela? JA SOM ťa poslal.

JA SOM ten, ktorý sa môže narodiť aj v tebe.

Gabriel Kosmály

riaditeľ

noviny slovenským šoférom. Sme za Vás všetkých vďační.

Modlime sa spoločne, aby Boh hovoril k srdciam ľudí nielen na

Slovensku cez našu i Vašu službu!

To malé „niečo v ruke“ sú aj naše vianočné pohľadnice s

posolstvom o skutočnej podstate Vianoc. Minulý rok sa s

objednávkami doslova roztrhlo vrece. Takmer 11 000 ks sme

rozposlali po celom Slovensku. A tak pokračujeme i tento rok.

Od mája do novembra sme prostredníctvom ponuky v našich

novinách, cez náš eshop, kníhkupectvá a pri rôznych ďalších

príležitostiach rozdistribuovali dokopy 466 rôznych kníh. V

tomto období 49 ľudí prispelo finančne na našu činnosť a sme

vďační za ich dary, ktoré nám spolu s podporou zo zahraničia

umožňujú pokračovať v našej misijnej službe.

Ak poznáte niekoho, komu by naše knihy mohli byť prínosom

v ich hľadaní Boha, zmyslu života, či vo vzťahoch - využite

možnosť objednávky cez náš eshop.nakazdomzalezi.sk.

Možno v ňom nájdete vhodný vianočný darček. Ak by ste našu

Vytvorili sme 2 nové, dokopy sú na výber 4 druhy – odlišujúce

sa v grafike i texte. I tento rok prišlo veľa objednávok. Ak sa

poponáhľate, možno Vám ešte nejaké množstvo budeme môcť

zaslať (v prípade záujmu nám napíšte na

info@nakazdomzalezi.sk) – ideme až do vyčerpania zásob.

Pokiaľ by ste sa chceli budúci rok pridať k tejto iniciatíve i Vy

a pohľadnice rozdať známym/kolegom/susedom..., napíšte

nám už teraz. O rok Vás budeme na jeseň kontaktovať s

aktuálnou ponukou vianočných pohľadníc zdarma.

literatúru vedeli použiť pri Vašich zborových podujatiach,

alebo sa chceli zapojiť do rozdávania novín vo Vašich

miestnych nemocniciach či na Vašom sídlisku, ulici, v obci atď.

kontaktujte nás cez formulár na:

www.nakazdomzalezi.sk/pridajte-sa

Pre tých z Vás, ktorí vianočné pozdravy posielate radšej

mailom než poštou, máme dve pohľadnice aj v elektronicej

verzii. Stačí naskenovať QR kód pri nich a poslať link rodine či

priateľom.


My sme misia

V uplynulom polroku sme odštartovali nový projekt s

názvom My sme misia. Tento projekt má za cieľ

zmapovať slovenské kresťanské misijné projekty a

iniciatívy. Ide o sériu diskusií s kresťanmi po

celom Slovensku, ktorí sa venujú misii v

rôznych oblastiach a rôznymi spôsobmi a zdá

sa, že im to funguje. Keďže víziou Na

každom záleží je pomáhať cirkvi šíriť dobrú

správu, záleží nám na tom, aby sme misijne

mysliace organizácie a jednotlivcov

združovali a spoločne pátrali po tom, ako sa

dnes Boh prihovára ľuďom, čo na poli

evanjelizácie funguje, čo nie, aké sú poznatky a

skúsenosti ľudí "z praxe". Diskusie My sme misia

nesú v sebe posolstvo, že misia sa neuskutočňuje len

v zahraničí, a že všetci kresťania sú súčasťou Božej

misie. Súčasťou lokálnej misie je teda aj náš cirkevný zbor a

zvlášť my, jeho členovia, veriaci nasledovníci Pána Ježiša Krista.

Môžete si vypočuť nasledovné diskusie:

Royal Rangers

O skautoch sme už počuli, ale počuli ste už o kráľovských

rangeroch? Royal Rangers je pozoruhodná partia mladých

ľudí s potenciálom. V prvej časti sa dozviete, ako vznikli a čo

robia.

Čo majú spoločné ženy, väznice a misie?

V tejto epizóde sme hovorili o misii s Rút Krajčiovou a aj

dlhoročným misijným služobníkom, Jankom Heverom.

Fight Club

Stretnutie s mužmi, ktorí slúžia iným mužom. Pracujú spolu

na tom, aby rástli, aby boli lepší, bojujú, aby víťazili sami nad

sebou. Fight Club povzbudzuje mužov, aby na sebe pracovali

v oblasti fyzickej, duševno-vzťahovej ale aj duchovnej.

Dajte si pozor na kresťančinu

Rozhovor s Jančim Máhrikom z CB Za kostolom, v ktorom

sme rozoberali tému, prečo a v akých situáciách si treba

dávať pozor na kresťanský žargón, ktorý až pričasto

používame my kresťania.

Misia na vidieku

Na zborovom dni evanjelikov v Sobotišti sme spolu so

vzácnymi hosťami diskutovali možnosti oslovovania

evanjeliom vo vidieckom prostredí. Prišla Lenka Janotková,

farárka zo Žiliny, domáci duchovný Marcel Ištván a aj

mnohým známy misiológ Miroslav Hvožďara.

Garáž klub - miesto, ktoré teenageri milujú

Mladí evanjelici v Dolnom Kubíne vytvorili klub pre svojich

rovesníkov, pre veriacich aj neveriacich, aby tu mohli

spoločne zmysluplne tráviť voľný čas. Roman, pôvodom IT

technik, ho dnes vedie. Jozef ho kedysi zakladal. Garáž klub

oslávil 10 rokov od otvorenia. Týždenne tu trávi čas aj pár

stovák teenegerov. Čo dnes ešte zaujme dušu mladého

človeka? A môže mladých viera "baviť"?

Naskenovaním QR kódu si

môžete vypočuť nahrávky z

diskusií. Nájdete ich aj na

podcastových platformách

pod heslom: „My sme

misia“.

GNÓTHI SEAUTON

- poznaj sám seba

Túžite po duchovnom raste a hlbšom sebapoznaní? Cítite

potrebu porozprávať sa s niekým o (Vašom) duchovnom

živote? Hľadáte duchovné sprevádzanie, koučing v oblasti

spirituality, prípadne by ste sa radi dozvedeli, ako by na Vaše

otázky odpovedali kresťanskí mystici ako Ján z Kríža,

Terézia z Avily, Majster Eckhart, Ján Tauler či Juliana z

Norwich?

Naše združenie sa rozhodlo ponúknuť ľuďom možnosť

osobných rozhovorov či konzultácií s našou

spolupracovníčkou Mgr. Janou Kutášovou Trajtelovou, PhD.

Dlhodobo sa venuje spiritualite mystikov a s radosťou sa delí

o skúsenosti s vlastným duchovným rastom. Janku môžete

poznať aj z podcastov Na každom záleží. Dobrou zvesťou

evanjelií, autentických mystikov a kontemplatívcov je, že

Boh je Láska, ktorá nás vedie k vnútornej slobode,

osobnému naplneniu a šťastiu, ktoré sú dostupné pre

každého z nás. Mystici sú nám na tejto duchovnej ceste

výborným sprievodcom.

Stretnutia a osobné rozhovory možno realizovať online cez

WhatsApp alebo v prípade záujmu aj osobne. Cena

konzultácie bola stanovená na 7 eur, no pri dlhodobom

duchovnom sprevádzaní je možnosť úpravy

ceny podľa možností záujemcu.

Záujemca, ktorý si nemôže dovoliť

zaplatiť tento finančný príspevok,

môže požiadať o štipendium.

Veríme, že aj týmto

spôsobom

môžeme

nadviazať na niekdajšiu

poradenskú službu a

pomôcť tým, ktorí o takýto

spôsob pomoci stoja.

Zároveň tým, ktorí majú

záujem sa vo svojom

duchovnom živote posunúť

alebo ďalej rozvíjať

kontemplatívnu

spiritualitu

ponúkame možnosť zúčastniť sa

duchovných cvičení s Jankou.

Predbežný termín bol stanovený na

leto 2024. Ak by ste mali o niečo takéto

záujem aj Vy, sledujte našu webstránku a

Facebook, kde zverejníme možnosť prihlasovania ako aj

termín cvičení.

Ukrajinci na Slovensku

Aj náš spolupracovník Vladymyr v uplynulom období

nezaháľal. Naďalej pokračuje v práci s ľuďmi z Ukrajiny. Pre

všetkých tých, ktorí majú záujem sa pravidelne stretávať,

organizuje stretnutia s biblickou tematikou. Svoje miesto tu

majú aj deti, pre ktoré je vždy pripravený biblický príbeh a

dielničky, kde sa môžu kreatívne realizovať. Tínedžeri majú

možnosť stretávať sa pri volejbale a taktiež navštevovať hodiny

biblickej histórie.

Príležitostne táto komunita trávi spoločný čas aj

piknikovaním. Účelom je tráviť spolu čas, lepšie sa spoznať a

mať možnosť sa porozprávať.

Aj vďaka týmto stretnutiam začalo päť ľudí navštevovať

bohoslužby a dvaja robili pokánie. Aj deti majú takto

možnosť počuť o Bohu a mnohé sú tým premieňané. Vďaka

Bohu za to.

Ďakujeme

Milí priatelia,

opäť Vám chceme poďakovať za Vašu rôznorodú pomoc,

slová povzbudenia a tiež finančnú podporu, ktorú ste nám

v uplynulom roku poskytovali.

Do nadchádzajúceho sviatočného obdobia Vám chceme

popriať, aby Vám Vianoce priniesli svetlo do života a

okolností, v ktorých žijete tak, ako priniesli svetlo na tento

svet pred dvoma tisíckami rokov. Boží pokoj nech Vás

sprevádza aj nadchádzajúci rok.

Infolist NKZ 2/2023

polročný spravodaj, 32. ročník

vydáva združenie

Na každom záleží

adresa:

A. Kmeťa 24, 934 05 Levice

IČO: 30996970

tel.č.: 036/6310 270

e-mail: info@nakazdomzalezi.sk

www.nakazdomzalezi.sk

Tím Na každom záleží

Ak si odoberanie spravodaja ďalej neželáte, alebo si želáte odoberať

jeho elektronickú verziu, prosíme, oznámte nám to na adresu

infolist@nakazdomzalezi.sk.

Naša činnosť je financovaná najmä z darov jednotlivcov. Ak vám záleží

na Dobrej správe a veríte, že práca, ktorú robíme má zmysel, budeme

radi, ak zvážite finančnú podporu nášho združenia. Vaše dary nám

pomáhajú oslovovať ľudí evanjeliom a robiť to

kreatívne.

Veľké ĎAKUJEME za všetky dary, ktoré sme už

od vás dostali a budeme veľmi vďační, ak nás

budete podporovať aj naďalej. Môžete tak

urobiť na:

IBAN SK13 1100 0000 0029 4646 3152

(BIC/SWIFT: TATRASKBX),

alebo prostredníctvom QR kódu cez vašu mobilnú

bankovú aplikáciu alebo na stránke

www.nakazdomzalezi.sk/podporte nás

ĎAKUJEME!

zodpovedná redaktorka:

Zuzana Márföldiová

fotografie: pexels.com

vyšlo v decembri 2023

tlačovina, ZsRP-3624/96

ISSN 1335-0188

MKSR EV 427/08, nepredajné

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!