15.01.2024 Views

Best Practices Magazyn - n.31 Polska

Na łamach trzydziestego pierwszego wydania czasopisma Best Practices Mecalux prezentuje portfolio swoich najnowszych wdrożeń. Jednym z nich jest automatyczny magazyn pojemnikowy dla hiszpańskiego producenta ładowarek elektrycznych Wallbox, mieszczący 43 700 pojemników. Kolejny projekt obejmował automatyzację najnowocześniejszej w Europie fabryki ziemniaków, dzięki której Patatas Meléndez zmaksymalizował wydajność operacyjną. Słoweńska firma Steklarna Rogaška, specjalizująca się w wytwarzaniu ekskluzywnych wyrobów ze szkła kryształowego, zcyfryzowała zarządzanie logistyką i zoptymalizowała zaopatrywanie produkcji metodą just-in-time przy pomocy oprogramowania magazynowego Mecalux. Za oceanem natomiast, brazylijski koncern obuwniczy Alpargatas wyposażył swoje dwa magazyny w systemy składowania zapewniające sprawną wysyłkę 1500 zamówień dziennie. W wywiadzie przeprowadzonym z Michaelem Burtonem, Kierownikiem ds. Dostaw w największej cukrowni w Europie, dowiedzieliśmy się, jakie korzyści brytyjskiej firmie British Sugar przyniosły zautomatyzowane rozwiązania Mecaluxu. Najnowszy numer magazynu to również przegląd wiodących trendów i osiągnięć technologicznych kształtujących obraz współczesnej logistyki. Matthias Winkenbach, główny badacz w Massachusetts Institute of Technology (MIT), bada wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość handlu elektronicznego. René De Koster, wykładowca na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, w swojej nowo wydanej publikacji analizuje współczesne osiągnięcia technologiczne w magazynach, a dwaj naukowcy Carl Marcus Wallenburg (Otto Beisheim School of Management) i Michael Knemeyer (Uniwersytet Stanu Ohio) zgłębiają kierunki, którymi będą podążały w przyszłości przedsiębiorstwa świadczące outsourcing logistyki. Kwartalnik bierze także pod lupę tematykę AI, prezentując raport poświęcony potencjałowi generatywnej sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw oraz analizę przeprowadzoną przez Harvard Business Review ukazującą sposób, w jaki firmy oparte na sztucznej inteligencji tworzą wartość w swoich biznesach. Nie zabraknie ponadto nowości od Mecalux. Automatyczny Pallet Shuttle 3D to zaawansowany system składowania wyposażony w elektryczny wózek, który transportuje palety wewnątrz regałów w sposób w pełni autonomiczny.

Na łamach trzydziestego pierwszego wydania czasopisma Best Practices Mecalux prezentuje portfolio swoich najnowszych wdrożeń.

Jednym z nich jest automatyczny magazyn pojemnikowy dla hiszpańskiego producenta ładowarek elektrycznych Wallbox, mieszczący 43 700 pojemników. Kolejny projekt obejmował automatyzację najnowocześniejszej w Europie fabryki ziemniaków, dzięki której Patatas Meléndez zmaksymalizował wydajność operacyjną. Słoweńska firma Steklarna Rogaška, specjalizująca się w wytwarzaniu ekskluzywnych wyrobów ze szkła kryształowego, zcyfryzowała zarządzanie logistyką i zoptymalizowała zaopatrywanie produkcji metodą just-in-time przy pomocy oprogramowania magazynowego Mecalux. Za oceanem natomiast, brazylijski koncern obuwniczy Alpargatas wyposażył swoje dwa magazyny w systemy składowania zapewniające sprawną wysyłkę 1500 zamówień dziennie. W wywiadzie przeprowadzonym z Michaelem Burtonem, Kierownikiem ds. Dostaw w największej cukrowni w Europie, dowiedzieliśmy się, jakie korzyści brytyjskiej firmie British Sugar przyniosły zautomatyzowane rozwiązania Mecaluxu.


Najnowszy numer magazynu to również przegląd wiodących trendów i osiągnięć technologicznych kształtujących obraz współczesnej logistyki. Matthias Winkenbach, główny badacz w Massachusetts Institute of Technology (MIT), bada wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość handlu elektronicznego. René De Koster, wykładowca na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, w swojej nowo wydanej publikacji analizuje współczesne osiągnięcia technologiczne w magazynach, a dwaj naukowcy Carl Marcus Wallenburg (Otto Beisheim School of
Management) i Michael Knemeyer (Uniwersytet Stanu Ohio) zgłębiają kierunki, którymi będą podążały w przyszłości przedsiębiorstwa świadczące outsourcing logistyki.

Kwartalnik bierze także pod lupę tematykę AI, prezentując raport poświęcony potencjałowi generatywnej sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw oraz analizę przeprowadzoną przez Harvard Business Review ukazującą sposób, w jaki firmy oparte na sztucznej inteligencji tworzą wartość w swoich biznesach.

Nie zabraknie ponadto nowości od Mecalux. Automatyczny Pallet Shuttle 3D to zaawansowany system składowania wyposażony w elektryczny wózek, który transportuje palety wewnątrz regałów w sposób w pełni autonomiczny.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!