30.05.2024 Views

Konfeksiyon Teknik May 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

MAYIS MAY <strong>2024</strong><br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


Atlas MAX


Presto S MAX


INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

HALL: 2 / STAND: 201


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

GRAFİK & TASARIM DANIŞMANI<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n M an ag e r<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyontknk<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyonteknik<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

ali.erdem@img.com.tr


8<br />

Global tekstilciler<br />

ITM <strong>2024</strong>’de buluşuyor<br />

Dünyanın değişik yerlerinde düzenlenen fuar ve etkinlikler, alıcı ile satıcının<br />

bir araya geldiği ticari merkezlerdir. Sektörünün ihtiyaç duyduğu<br />

ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya<br />

getirerek, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan<br />

fuarlar, yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı<br />

sağlamaktadır. Tekstil sektörünü yakından ilgilendiren ITM <strong>2024</strong> Uluslararası<br />

Tekstil Makineleri Fuarı 04-08 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da<br />

düzenlenecek. Tekstil makine ve teknolojilerinde dünya markası olan<br />

firmaların geliştirdikleri en son ürünleri tanıtacağı ITM <strong>2024</strong> Fuarı, gerek<br />

katılımcıların çeşitliliği gerek ziyaretçi profili gerekse de oluşturduğu iş<br />

hacmiyle benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapacak.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

Teknoloji ve yenilikler Texprocess’te sergilendi<br />

23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında küresel tekstil endüstrisi, Texprocess’te<br />

yeni teknolojilerini sergilediler. Texprocess’te, yenilikçi yapay zekâ teknolojilerinden<br />

tasarım sistemlerine ve görselleştirme araçlarına, yüksek verimli<br />

kesim ve son teknoloji dikiş makinelerine kadar tekstil ve konfeksiyon<br />

işlemeye yönelik çok çeşitli son teknoloji makineler, süreçler ve hizmetler<br />

sergilendi. Tüm tekstil işleme endüstrisi, dünya çapında değişen ticaret<br />

koşulları veya işgücü yetersizliği gibi büyük zorluklarla karşı karşıya. Texprocess’te<br />

bu zorluklara yönelik birçok yeni teknolojik çözüm sergilendi.<br />

Global textile manufacturers<br />

meet at ITM <strong>2024</strong><br />

Fairs and events held in different parts of the world are commercial<br />

centers where buyers and sellers come together. Fairs, which aim to<br />

mediate the establishment of commercial connections by bringing<br />

together suppliers who produce the products the sector needed and<br />

trade these products, contribute greatly to the exports of the sector<br />

through bilateral business meetings. ITM <strong>2024</strong> International Textile Machinery<br />

Fair, which is closely related to the textile sector, will be held in<br />

Istanbul between 04 and 08 June. ITM <strong>2024</strong> Fair, where companies that<br />

are world brands in textile machinery and technologies will introduce<br />

the latest products developed, will host a unique experience with the<br />

diversity of participants, visitor profile and business volume.<br />

Technology and innovations were exhibited at Texprocess<br />

The global textile sector exhibited their new technologies at Texprocess<br />

between 23 and 26 April <strong>2024</strong>. At Texprocess, a wide range of cutting-edge<br />

technological machines, processes and services for textile and<br />

apparel processing, from innovative artificial intelligence technologies<br />

to design systems and visualization tools, to high-efficiency cutting<br />

and cutting-edge sewing machines, were exhibited. The entire textile<br />

processing industry faces major challenges such as changing trade<br />

conditions or labor shortages around the world. Many new technological<br />

solutions to these challenges were exhibited at Texprocess.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


“Barkodʼda Çözüm Ortağınız”<br />

ENDÜSTRİYEL TABLET<br />

BARKOD SARF MALZEMELERİ<br />

ETİKET YAZICI<br />

M. Nesih Özmen Mah. Zakkum Sk. No: 10 Merter/İstanbul<br />

+90 212 637 25 30 (Pbx) eticaret@akbarkod.com<br />

www.akbarkod.com.tr<br />

/akbarkodetiket<br />

EL TERMİNALİ<br />

E-KATALOG İÇİN OKUTUNUZ!<br />

ÜRÜN GRUPLARI<br />

AKBARKOD SATIŞ NOKTALARINDA


10 TEXPROCESS<br />

Texprocess dijitalleşme ve<br />

otomasyon alanındaki<br />

öncü rolünü güçlendirdi<br />

Texprocess’te, yenilikçi yapay zekâ teknolojilerinden<br />

tasarım sistemlerine ve görselleştirme<br />

araçlarına, yüksek verimli kesim ve<br />

son teknoloji dikiş makinelerine kadar tekstil<br />

ve konfeksiyon işlemeye yönelik çok çeşitli<br />

son teknoloji makineler, süreçler ve hizmetler<br />

sergilendi. Texprocess, en son teknolojilerden<br />

yararlanan önemli çözümler sundu. VDMA<br />

Tekstil Bakımı, Kumaş ve Deri Teknolojileri Genel<br />

Müdürü Elgar Straub, “Texprocess katılımcıları<br />

için bu ticaret fuarı her zamankinden<br />

daha önemliydi. Tüm tekstil işleme endüstrisi,<br />

dünya çapında değişen ticaret koşulları<br />

veya işgücü yetersizliği gibi büyük zorluklarla<br />

karşı karşıya. Texprocess’te bu zorluklara yönelik<br />

birçok yeni teknolojik çözüm sergilendi.<br />

Özellikle dijitalleşme, otomasyon ve yapay<br />

zekâ alanlarında büyük yeni gelişmeler var.<br />

Texprocess bu nedenle geleceğe odaklandı<br />

ve birçok yeni fırsatın altını çizdi,” dedi.<br />

Dürkopp Adler COO’su Michael Kilian,<br />

“Sektörün mevcut durumu karşısında<br />

beklentilerimiz oldukça düşüktü. Fuar bu<br />

At Texprocess, a vast array of cutting-edge<br />

machines, processes, and services for<br />

textile and apparel processing were exhibited,<br />

spanning from innovative AI technologies<br />

to design systems and visualization<br />

tools, along with highly efficient cutting<br />

and state-of-the-art sewing machines.<br />

Texprocess presented pivotal solutions<br />

harnessing the latest technologies.<br />

“For the Texprocess exhibitors, this trade fair<br />

was more important than ever before. The<br />

entire textile processing industry is facing<br />

enormous challenges worldwide, such as<br />

changing trade conditions or labor shortages.<br />

Many new technological solutions to<br />

these challenges were on show at Texprocess.<br />

There are great new developments,<br />

especially in the areas of digitalisation,<br />

automation and AI. Texprocess has thus<br />

focused on the future and highlighted<br />

many new opportunities”, says Elgar Straub,<br />

Managing Director, VDMA Textile Care,<br />

Fabrics and Leather Technologies.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TEXPROCESS<br />

11<br />

Texprocess strengthens its<br />

pioneering role in digitalisation<br />

and automation<br />

“Against the backdrop of the current industry<br />

situation, our expectations were rather<br />

muted. The trade fair really exceeded them.<br />

The visitors were very well balanced in terms<br />

of internationality and fields of application.<br />

Europe was there entirely, but also the Middle<br />

East, Bangladesh, India, Pakistan, the USA<br />

and Mexico. Our customers drive automation<br />

and process optimisation. We presented future-oriented<br />

solutions in this field - including<br />

our CNC sewing unit with rotating sewing<br />

kinematics, which won the Innovation Award,<br />

as well as an AI-based seam correction”, says<br />

Michael Kilian, COO, Dürkopp Adler.<br />

In the areas of sewing technology and cutting<br />

solutions, Texprocess offered the world’s<br />

most comprehensive range of suppliers<br />

presenting pioneering solutions for efficient<br />

and advanced manufacturing processes<br />

- also through AI: “This year, we presented<br />

our latest innovation, which integrates<br />

AI directly on the machine. Texprocess is<br />

exactly the right platform for this: a meeting<br />

beklentilerimizi gerçekten aştı. Ziyaretçiler<br />

uluslararasılık ve uygulama alanları açısından<br />

çok iyi dengelenmişti. Avrupa tamamen<br />

oradaydı ama aynı zamanda Orta<br />

Doğu, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, ABD<br />

ve Meksika’dan da müşteriler vardı. Müşterilerimiz<br />

otomasyon ve süreç optimizasyonuna<br />

yön veriyor. İnovasyon Ödülünü kazanan<br />

döner dikiş kinematiğine sahip CNC dikiş<br />

ünitemizin yanı sıra yapay zekâ tabanlı dikiş<br />

düzeltme de dahil olmak üzere bu alanda<br />

geleceğe yönelik çözümler sunduk,” dedi.<br />

Dikiş teknolojisi ve kesim çözümleri alanlarında<br />

Texprocess, verimli ve gelişmiş üretim süreçleri<br />

için -aynı zamanda yapay zekâ çözümlerini<br />

içeren- öncü çözümler sunan dünyanın en<br />

kapsamlı tedarikçi yelpazesini sundu: Orox<br />

Group Baş Teknoloji Sorumlusu Marta Maiandi,<br />

“Bu yıl, yapay zekayı doğrudan makineye<br />

entegre eden en son yeniliğimizi sunduk.<br />

Texprocess bunun için tam olarak doğru<br />

platform: teknoloji, ortaklıklar, dünyanın her<br />

yerinden müşteriler için bir buluşma noktası ve<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


12 TEXPROCESS<br />

point for technology, partnerships,<br />

customers from all over the world<br />

and indispensable for the global<br />

fashion industry. We made numerous<br />

new contacts, including from markets<br />

new to us such as South Africa<br />

and Australia,” emphasises Marta<br />

Maiandi, CTO, Orox Group.<br />

The exhibitor Eurolaser was also<br />

delighted: “The trade fair went<br />

excellently for us. Visitors came from<br />

all over Europe, the USA, Mexico and<br />

further interesting markets and, of<br />

course, from very diverse application<br />

areas such as protective clothing,<br />

medicine and automotive. The<br />

format trade fair is back in full force.<br />

Our biggest innovation is our camera<br />

system, which sits directly on the<br />

bar. It scans the entire table in three<br />

seconds and optimises the cut and<br />

contours,” says Laura Capone, Chief<br />

Sales Officer, Eurolaser.<br />

küresel moda endüstrisi için vazgeçilmez. Güney Afrika<br />

ve Avustralya gibi bizim için yeni olan pazarlar da<br />

dahil olmak üzere çok sayıda yeni bağlantı kurduk,”<br />

sözleriyle fuarın başarısına dikkat çekti.<br />

Katılımcı Eurolaser de çok memnun kalanlar arasında:<br />

Eurolaser Satış Müdürü Laura Capone, “Ticaret<br />

fuarı bizim için mükemmel geçti. Ziyaretçiler<br />

Avrupa’nın her yerinden, ABD’den, Meksika’dan<br />

ve diğer ilginç pazarlardan ve tabii ki koruyucu<br />

giysiler, tıp ve otomotiv gibi çok çeşitli uygulama<br />

alanlarından geldi. Format ticaret fuarı tüm gücüyle<br />

geri döndü. En büyük yeniliğimiz, doğrudan<br />

tezgâhın üzerine yerleştirilebilen kamera sistemimiz.<br />

Üç saniye içinde tüm masayı tarıyor ve kesimi<br />

ve konturları optimize ediyor,” dedi.<br />

The exhibitor Assyst provided insights<br />

into what a completely digital,<br />

sustainable and profitable future<br />

for the fashion industry looks like -<br />

with AI-driven solutions that support<br />

design in the creative process and<br />

visualise styles in real time: “Texprocess<br />

<strong>2024</strong> was extremely successful<br />

for us. Our visitors were enthusiastic<br />

about how uncomplicated digitalisation<br />

becomes for the apparel<br />

industry when AI, 3D simulation and<br />

2D CAD are seamlessly integrated.<br />

With a highly interested international<br />

trade audience, the trade fair offers<br />

the ideal environment to present<br />

this type of product innovation,”<br />

says Hans Peter Hiemer, Managing<br />

Director, Style3D | Assyst.<br />

Katılımcı Assyst, ürün geliştirme sürecinde tasarımı<br />

destekleyen ve stilleri gerçek zamanlı olarak görselleştiren<br />

yapay zekâ odaklı çözümlerle moda endüstrisi<br />

için tamamen dijital, sürdürülebilir ve kârlı bir geleceğin<br />

nasıl göründüğüne dair bilgiler verdi: Style3D |<br />

Assyst Genel Müdürü Hans Peter Hiemer, “Texprocess<br />

<strong>2024</strong> bizim için son derece başarılı geçti. Ziyaretçilerimiz,<br />

yapay zekâ, 3D simülasyon ve 2D CAD sorunsuz<br />

bir şekilde entegre edildiğinde dijitalleşmenin hazır<br />

giyim endüstrisi için ne kadar basit hale geldiği<br />

konusunda hevesliydi. Oldukça ilgili bir uluslararası<br />

ticaret kitlesine sahip olan fuar, bu tür ürün yeniliklerini<br />

sunmak için ideal bir ortam sunuyor,” dedi.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


14 TEXPROCESS<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TEXPROCESS<br />

15<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


16<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

Delta Tekstil Makina, kumaş kesim<br />

ve dikim makineleri ile ITM’de<br />

Delta Tekstil Makina is<br />

at ITM with its fabric cutting and<br />

sewing machines<br />

1990’dan bu yana kumaş kesim ve dikim makinaları imalatı<br />

alanında faaliyet gösteren Delta Tekstil Makina, tekstil<br />

sektörüne teknik ve nitelikli ara ürünler sağlıyor ve endüstriyel<br />

çözümler sunuyor. Ülkemizin alanında tanınmış birçok<br />

tekstil firmaları ile iyi ticari ilişkiler içerisinde olan firma,<br />

müşteri isteklerini ürün kalitesini ön planda tutmayı prensip<br />

kabul ederek faaliyetini sürdürüyor. Kumaş kesim dikim<br />

makinası, tanpon baskı, çift kafa dikim ve en boy kesim<br />

makinalarını ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda sergileyeceklerini belirten<br />

Delta Tekstil Makine Genel Müdürü Harun Dinç, yurt<br />

içi ticari ilişkilerin yanında yurtdışı ticari ilişkilere de büyük<br />

önem verdiklerini söyledi. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa<br />

ülkeleri ile yoğun ticari ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayan<br />

Dinç, katıldıkları uluslararası fuarlar aracıyla kurumsal<br />

yapılarını güçlendirmek, yurtdışı ticari ilişkileri sağlam<br />

bir zemine oturtabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.<br />

Delta Tekstil Makina, which<br />

has been operating in the<br />

field of fabric cutting and<br />

sewing machines manufacturing<br />

since 1990, provides<br />

technical and qualified<br />

intermediate products and<br />

presents industrial solutions to<br />

the textile sector. The company,<br />

having good commercial<br />

relations with many<br />

well-known textile companies<br />

in our country, continues its<br />

activities by accepting customer<br />

demands and product<br />

quality as a principle. Delta<br />

Tekstil Makina General Manager<br />

Harun Dinç, stating that<br />

they will exhibit fabric cutting<br />

and sewing machines, pad<br />

printing, double head sewing<br />

and length cutting machines<br />

at the ITM <strong>2024</strong> Fair, said that<br />

they attach great importance<br />

to international commercial<br />

relations as well as domestic<br />

commercial relations. Dinç,<br />

emphasizing that they have<br />

intense commercial relations<br />

with the Middle East,<br />

Central Asian and European<br />

countries, stated that they<br />

are working to strengthen<br />

their corporate structures and<br />

establish foreign commercial<br />

relations on a solid basis<br />

through the international fairs<br />

they participate in.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


18<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

MatTex, sürdürülebilirliği ve<br />

susuz üretimi destekliyor<br />

MatTex supports sustainability<br />

and waterless production<br />

Matset Matbaa Makine ve Malzemeleri San. Tic.<br />

A.Ş., Türk basım sektörünün en eski ve en köklü kuruluşlarından<br />

biridir. Firmamız, 1974 yılında kurulmuştur.<br />

Müşteri portföyümüzü matbaalar, film çıkış hizmeti<br />

veren firmalar, gazeteler, etiket – ambalaj firmaları,<br />

Matset Matbaa Makini ve Malzemeleri,<br />

Inc, is one of the oldest<br />

and most established companies<br />

in the Turkish printing sector.<br />

Our company was established<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM SURVEY ITM DOSYASI 19<br />

in 1974. Our customer portfolio<br />

consists of printing houses,<br />

companies providing film output<br />

services, newspapers, label -<br />

packaging companies, plate<br />

makers, digital printing centers<br />

and wholesalers. MatTex Sales<br />

Manager İlke Ülcan, who stated<br />

that they have been serving with<br />

the brands they represent in the<br />

textile sector under the name of<br />

MatTex for three years, answered<br />

our questions about ITM.<br />

Can you mention the products<br />

and their features that you will<br />

exhibit at ITM Fair?<br />

“At the ITM Fair, we will exhibit<br />

the Kornit Presto Max S, which<br />

can print on colored fabric with<br />

unrivaled white ink technology<br />

and offer a real three-dimensional<br />

printing experience, and the<br />

TS 1800 model of our new partner<br />

Twine brand. We believe that<br />

the TS 1800 Waterless Digital Yarn<br />

Dyeing System will attract the<br />

attention of all our manufacturers<br />

in the sector. Both products we<br />

represent support sustainability<br />

and waterless production.”<br />

What are your expectations<br />

from the fair?<br />

“It is to bring our visitors together<br />

with our class-leading<br />

products and to introduce our<br />

technology in detail.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“In line with our targets for <strong>2024</strong>,<br />

we plan to introduce the Kornit<br />

Max S printing machine and Twine<br />

TS 1800 digital yarn dyeing systems<br />

in our product portfolio to<br />

all interested parties in the sector.<br />

We aim to reduce environmental<br />

impact by contributing to the<br />

sustainable textile industry with<br />

our technologies that support<br />

waterless production.”<br />

Susuz üretimi destekleyen<br />

teknolojileri ile sürdürülebilir<br />

tekstil sektörüne hizmet veren<br />

MatTex, ITM Fuarı’nda Kornit<br />

Presto Max S ile Twine markasının<br />

TS 1800 modelini sergileyecek.<br />

MatTex, serving the sustainable<br />

textile sector with its technologies<br />

that support waterless production,<br />

will exhibit Kornit Presto Max S<br />

and the TS 1800 model of the<br />

Twine brand at the ITM Fair.<br />

klişeciler, dijital baskı merkezleri ve toptancılar oluşturmaktadır.<br />

Üç yıldır MatTex adı ile tekstil sektöründe<br />

de temsilciliğini aldıkları markalar ile hizmet<br />

verdiklerini belirten MatTex Satış Müdürü İlke Ülcan,<br />

ITM ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“ITM Fuarında rakipsiz beyaz boya teknolojisi ile<br />

renkli kumaşa baskı yapabilen ve gerçek üç boyutlu<br />

baskı deneyimi sunan Kornit Presto Max S ile yeni<br />

partnerimiz Twine markasının TS 1800 modelini sergileyeceğiz.<br />

TS 1800 Susuz Dijital İplik Boyama Sistemi’nin<br />

sektördeki tüm üreticilerimizin ilgisini çekeceğine<br />

inanıyoruz. Temsilciliğini yaptığımız iki ürün de<br />

sürdürülebilirliği ve susuz üretimi desteklemektedir.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Sınıflarında lider olan ürünlerimizle ziyaretçilerimizi<br />

bir araya getirebilmek, teknolojimizi detaylı bir şekilde<br />

tanıtabilmek.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılı hedeflerimiz doğrultusunda, ürün portföyümüzdeki<br />

Kornit Max S baskı makinesi ve Twine TS<br />

1800 dijital iplik boyama sistemlerini sektör dahilindeki<br />

tüm ilgililere tanıtmayı planlıyoruz. Susuz<br />

üretimi destekleyen teknolojilerimiz ile sürdürülebilir<br />

tekstil sektörüne katkıda bulunarak çevresel etkiyi<br />

azaltmayı amaçlıyoruz.”<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


22<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

Sadece Türkiye’de değil dünyada bilinen markalardan biri olan<br />

Nit Örme’nin ana hedefi kaliteli malı ucuza üreterek kullanıcıların<br />

maliyetlerini düşürmek ve orijinal parça kalitesinde hizmet vermektir.<br />

The main goal of Nit Örme, one of the well-known brands not only in<br />

Turkey but also in the world, is to reduce the costs of users and to provide<br />

service with original part quality by producing quality goods cheaply.<br />

Nit Örme, yenilikleri ile<br />

ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Nit Örme is at ITM <strong>2024</strong><br />

with its innovations<br />

Yeni iş birlikleri ile triko sektöründeki<br />

gücünü ve ürün çeşitliliğini her geçen<br />

gün arttırarak devam eden Nit Örme, ITM<br />

<strong>2024</strong> Fuarı’nda düz örme makine üreticisi<br />

BEWORTH, yaka makinesi üreticisi SINOTEX<br />

ve Çin’in en büyük sensör üreticilerinden<br />

biri olan SODRON firmalarının ürünlerini<br />

ziyaretçilerin beğenisine sunacak.<br />

Nit Örme, continuing to increase its power<br />

and product diversity in the knitwear sector<br />

day by day with new collaborations, will<br />

present the products of flat knitting machine<br />

manufacturer BEWORTH, collar machine<br />

manufacturer SINOTEX and SODRON, one of<br />

China’s largest sensor manufacturers, to the<br />

visitors at the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM SURVEY ITM DOSYASI 23<br />

Nit Örme, founded in Bayrampaşa in 1995<br />

by Electrical and Electronics engineer İrfan<br />

Yolcular, consists of R&D center, technical<br />

service, electronic card repair, cable manufacturing,<br />

pattern design department,<br />

rubber injection department and machining<br />

departments. It produces spare parts<br />

for textile machines in these departments<br />

on the production line with its professional<br />

staff. More than 8,000 products can be<br />

produced with the CNC vertical machining<br />

centers, wire erosion machines, CNC rapid<br />

hole drilling machines and rubber injection<br />

machines within the company. Currently, it<br />

can produce 80% of the spare parts of flat<br />

knitting machines. It continues to increase<br />

the spare parts production quality of the<br />

sector. Nit Örme’s first abroad structuring<br />

is that Nit Bangladesh Ltd. opened company<br />

in Dhaka, the capital of Bangladesh,<br />

in 2019. In this way, it has approximately<br />

tripled its market share in Bangladesh. With<br />

its new collaborations, it has added the<br />

sales of flat knitting machines, collar ma-<br />

Elektrik Elektronik mühendisi İrfan Yolcular<br />

tarafından 1995 yılında Bayrampaşa’da<br />

kurulan Nit Örme, Ar-Ge merkezi, teknik<br />

servis, elektronik kart tamiri, kablo imalatı,<br />

desen tasarım bölümü, kauçuk enjeksiyon<br />

bölümü ve talaşlı imalat bölümlerinden<br />

oluşmaktadır. Üretim bandında bulunan<br />

bu bölümlerde tekstil makinalarının yedek<br />

parça üretimini profesyonel kadrosu ile<br />

gerçekleştirmektedir. Firma bünyesinde<br />

bulunan CNC dik işleme merkezleri, Tel<br />

erezyon tezgâhları, CNC hızlı delik delme<br />

tezgâhı ve Kauçuk enjeksiyon makinesi<br />

ile birlikte 8.000’den fazla ürün üretilebilmektedir.<br />

Şu anda düz örme makinelerinin<br />

yedek parçalarının % 80’lik kısmını üretebilmektedir.<br />

Sektörün yedek parça üretim kalitesini<br />

arttırarak devam ettirmektedir. Nit<br />

Örme ilk yurtdışı yapılanması Nit Bangladeş<br />

Ltd. firmasını 2019 yılında Bangladeş’in<br />

başkenti olan Dakka şehrinde açmıştır.<br />

Bu sayede Bangladeş’teki pazar payını<br />

da yaklaşık üç katına çıkarmış bulunmaktadır.<br />

Yeni iş birlikleri ile birlikte yedek<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


24<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

parça üretimi dışında düz örme makinesi,<br />

yaka makinesi ve sensör satışını da ürün<br />

portföyüne eklemiştir. Bunun yanı sıra Nit<br />

Örme firması 2022 yılında başlamış olduğu<br />

MESEM programı ve ücretsiz uygulamalı<br />

desen tasarım eğitimleri ile her yıl yüzlerce<br />

öğrenciyi sektörde deneyimli personeller<br />

olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Bir<br />

üretim tesisinden fazlası olarak bir eğitim<br />

yuvası olmak, personellerine ve öğrencilerine<br />

gerekli eğitimleri ve uygulama imkanlarını<br />

sunmak şirketin ana hedeflerinden<br />

biridir. Nit Örme Kurucusu İrfan Yolcular,<br />

yeni gelişmeler ve ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda<br />

sergileyecekleri ürün portföyü hakkında<br />

sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Nit Örme Firması Ar- Ge, inovasyon ve<br />

tasarım merkezinde ürettiği ürünler ile triko<br />

sektörüne yenilikler katmaya devam etmektedir.<br />

Ayrıca 2022 yılında trikoya yeni bir<br />

soluk katan gelişmiş teknolojisi ve ekonomik<br />

fiyatları ile düz örme makine üreticisi<br />

BEWORTH firmasının Türkiye mümessilliğini<br />

almışlardır. <strong>2024</strong> yılı itibariyle de Çin’de<br />

bulunan yaka makinesi üreticisi SINOTEX ve<br />

Sensör teknolojisine ürün çeşitliliği ve üretim<br />

potansiyeli ile yön veren Çin’in en büyük<br />

sensör üreticilerinden biri olan SODRON<br />

firmasıyla mümessillik anlaşması yapılmıştır.<br />

SODRON, küresel pazar için demiryolu<br />

taşımacılığı, pV, akıllı lojistik, otomotiv, tekstil,<br />

takım tezgâhı, mühendislik makineleri ve<br />

diğer otomasyon kontrol alanlarında yaygın<br />

kullanım için müşteri ihtiyaçlarını karşılamak<br />

üzere endüstriyel algılama ve kontrol<br />

ürünleri üretmektedir. Yeni iş birlikleri ile triko<br />

sektöründeki gücünü ve ürün çeşitliliğini her<br />

geçen gün arttırarak devam etmektedir.<br />

Triko sektöründe gelişen teknolojiye ayak<br />

uyduran kaliteli ürünler ve hizmetleri ile ITM<br />

fuarında misafirlerini beklemektedir.”<br />

chines and sensors to its product portfolio,<br />

in addition to spare parts production. In<br />

addition, Nit Örme Company tries to train<br />

hundreds of students every year as experienced<br />

personnel in the sector with the<br />

MESEM program and free applied pattern<br />

design trainings that it started in 2022. One<br />

of the main goals of the company is to be a<br />

training center, more than a production facility,<br />

and to provide the necessary training<br />

and practice opportunities to its staff and<br />

students. Nit Örme Founder İrfan Yolcular<br />

answered our questions about new developments<br />

and the product portfolio they<br />

will exhibit at ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Do you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“Nit Örme Company continues to add<br />

innovations to the knitwear sector with the<br />

products it produces in its R&D, innovation<br />

and design center. Furthermore, in 2022,<br />

they became the Turkish representative of<br />

BEWORTH, a flat knitting machine manufacturer<br />

with its advanced technology and<br />

economical prices, which brings a new<br />

breath to knitwear. As of <strong>2024</strong>, a representation<br />

agreement has been signed with<br />

SINOTEX, a collar machine manufacturer<br />

in China, and SODRON, one of the largest<br />

sensor manufacturers in China, which<br />

directs sensor technology with its product<br />

diversity and production potential. SOD-<br />

RON manufactures industrial sensing and<br />

control products to meet customer needs<br />

for widespread use in rail transportation,<br />

pV, intelligent logistics, automotive, textile,<br />

machine tool, engineering machinery<br />

and other automation control fields for<br />

the global market. It continues to increa-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


26<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Ar- Ge, inovasyon ve tasarım merkezimizde<br />

geliştirmiş olduğu ürünlerin ve iş birlikleri ile<br />

Türkiye’de satışını yaptığı ürünlerin tanıtımı<br />

yapmayı ve daha çok firmaya ulaşım sağlamayı<br />

hedeflemektedir. Yeni iş birlikleri ile<br />

triko sektöründe sadece yedek parça üretimi<br />

ve satışı yapmadığını aynı zamanda düz<br />

örme makinesi, yaka makinesi ve triko makinelerinde<br />

kullanılan sensörlerin de tanıtımını<br />

yapmayı planlamaktadır. Ayrıca müşteriler<br />

ve diğer firmalar ile görüşerek sektördeki<br />

eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“Güçlü ve profesyonel kadrosu ile birlikte<br />

müşterilerine sunmuş olduğu desteği ve<br />

teknolojiye yön veren Ar -Ge çalışmalarını arttırarak<br />

büyümeyi hedeflemektedir. Bununla<br />

birlikte uzun yıllardır “Üretim İçinde Eğitim, Eğitim<br />

İçinde Üretim” anlayışıyla yapmış olduğu<br />

ücretsiz uygulamalı eğitimlerle, binlerce kişiye<br />

bilgi ve tecrübelerini aktarmışlardır. Desen<br />

tasarımı ve elektronik kart tamiri bölümlerinde<br />

verdiği ücretsiz eğitimler sonucunda şu<br />

anda birçok firmada yetiştirmiş olduğu nitelikli<br />

personeller çalışmaktadır. Üniversite- Sanayi iş<br />

birliği kapsamında üniversitelerin mühendislik<br />

fakültelerinden gelen öğrencilere staj imkânı<br />

sağlanmaktadır. İTÜ Rover Takımının University<br />

Rover Challange yarışmasında, tasarladıkları<br />

tüm mekanik aksamları firmanın üretim bandında<br />

üretilerek, Evren Sponsorları arasında<br />

yer almışlardır. MESEM programına kayıt<br />

olmuş öğrencilere yetenekleri doğrultusunda<br />

firmanın çeşitli bölümlerinde öğrencilere iş<br />

imkânı sağlamaktadır. Bu yıl için Nit Örme firmasının<br />

hedefi vizyon haline getirmiş oldukları<br />

eğitim politikalarını geliştirerek devam etmek<br />

ve ürün çeşitliliğini arttırmaktır. Özellikle tekstil<br />

sektöründe yapmış oldukları bu yatırımı diğer<br />

alanlarda çalışan firmalarda uygularsa nitelikli<br />

iş gücünü elde edilmiş olur.”<br />

se its power and product diversity in the<br />

knitwear sector day by day with new collaborations.<br />

It waits for its guests at the ITM<br />

fair with its quality products and services<br />

that keep up with the developing technology<br />

in the knitwear industry.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“It aims to promote the products developed<br />

in our R&D, innovation and design<br />

center and the products it sells in Turkey<br />

through collaborations and to provide access<br />

to more companies. With its new collaborations,<br />

it plans to not only produce and<br />

sell spare parts in the knitwear sector, but<br />

also introduce sensors used in flat knitting<br />

machines, collar machines and knitwear<br />

machines. Besides, it aims to eliminate<br />

deficiencies in the sector by meeting with<br />

customers and other companies.”<br />

What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“With its strong and professional staff, it<br />

aims to grow by increasing the support it offers<br />

to its customers and its R&D studies that<br />

shape technology. In addition, they have<br />

conveyed their knowledge and experience<br />

to thousands of people through free practical<br />

trainings they have provided for many<br />

years with the understanding of ‘Education<br />

within Production, Production within Education’.<br />

As a result of the free training he provided<br />

in the pattern design and electronic<br />

card repair departments, the qualified personnel<br />

they trained are currently working<br />

in many companies. Within the scope of<br />

University-Industry cooperation, internship<br />

opportunities are provided to students coming<br />

from engineering faculties of universities.<br />

In the ITU Rover Team’s University Rover<br />

Challenge competition, all the mechanical<br />

parts they designed were produced on the<br />

company’s production line, and they were<br />

among the Evren Sponsors. It provides job<br />

opportunities to students enrolled in the<br />

MESEM program in various departments of<br />

the company, in line with their abilities. The<br />

goal of Nit Örme Company for this year is to<br />

continue developing the training policies<br />

they have made a vision and to increase<br />

their product diversity. If this investment, especially<br />

made in the textile sector, is applied<br />

to companies working in other fields, a<br />

qualified workforce will be obtained.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


28<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

Prodigital, dijital baskı<br />

çözümlerini ziyaretçilerin<br />

beğenisine<br />

sunacak<br />

Prodigital dijital baskı sektörünün gelişimi ile<br />

dünya çapında teknoloji üreten firmaların<br />

Türkiye distrübütörlüklerini alarak dijital baskı<br />

teknolojilerini Türk iş adamları ile buluşturmaya<br />

devam ediyor. Portföyünde açık hava ve<br />

endüstriyel reklam, tekstil, halı, mobilya, cam,<br />

ambalaj, etiket ve matbaa sektörlerine yönelik<br />

geniş format dijital baskı makineleri, UV baskı<br />

makineleri, reklam ve baskı malzemeleri, mürekkepler,<br />

dijital kesim sistemleri bulunan Prodigital;<br />

Mutoh, Gongzheng, Dilli, Aristo, Protexjet,<br />

Proprint markalarıyla sektörde uzun zamandır<br />

adından sıkça söz ettirmektedir.<br />

Dijital tekstil sektöründeki tecrübesi ile Süblime<br />

Tekstil Baskı Makinaları, Halı Baskı Hatları,<br />

Ev Tekstili Baskı Makinaları, Direkt Tekstil Baskı<br />

Makinaları, Tekstil Ön İşlem ve Son İşlem Makinaları,<br />

Dijital Tekstil Boyaları, Transfer Kağıdı,<br />

Koruma Kağıdı, Tekstil RIP Programları, Makine<br />

Yedek Parçaları, Satış Sonrası <strong>Teknik</strong> Servis<br />

Hizmetleri vermeye devam etmekte.<br />

Endüstriyel alanlarda Ahşap, Cam, Ambalaj,<br />

İnşaat, Dekorasyon gibi sektörlere yönelik<br />

Gelişen baskı teknolojisiyle<br />

her türlü kumaşlara ve tekstil<br />

ürünlerine renkli ve beyaz<br />

kumaşlara dijital baskı<br />

yapılabilmektedir. Sektörlerin<br />

bütün ihtiyaçları dijital baskı<br />

ile çözülebilmektedir.<br />

büyük ebat Endüstriyel UV Baskı Makinaları,<br />

Dijital Kesim Sistemleri ile üretime destek olmaktadır.<br />

Bursa, Afyon, Gaziantep, Ankara ve<br />

İzmir’de bulunan ofisleri ile Türkiye’nin dört bir<br />

yanına ulaşan güçlü teknik servis ağı “Müşterimizin<br />

işi bizim işimiz” felsefesi ile hareket ediyor<br />

ve üretimin durmaması için yoğun çaba<br />

sarf etmektedir. Sektörle ilgili birçok fuara<br />

katılım sağlayan Prodigital, fuarlarda sektörün<br />

ihtiyaçlarına cevap verebilecek en yeni<br />

teknolojileri müşterilerin beğenisine sunmakta.<br />

Gelişen teknolojiyle beraber üretimde çeşitlilik<br />

ve renklilik artmaktadır. Bu paralelde tüm<br />

sektörler dijital baskıya ihtiyaç duymaktadır.<br />

Dijital baskı reklamdan, ambalajdan tekstile,<br />

deriye, inşaat ve cam sektörüne kadar bütün<br />

alanlarda bulunmaktadır. Tekstil sektörü %70<br />

dijitale geçmiş durumdadır. Süblime transfer<br />

baskı sistemleri ile bütün polyester kumaşlara<br />

baskı yapılabilmektedir. Pigment pamuk baskı<br />

sistemleri ev tekstilinde yoğun kullanılmaya<br />

başlanmıştır. Boyahaneler artık üretimlerini reaktif<br />

boyayla dijital baskıya kaydırmış durum-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM SURVEY ITM DOSYASI 29<br />

dadır. Perde ve teknik tekstil baskıları tamamen<br />

dijital baskıya geçmiş durumdadır, deri<br />

suni deri sektörü dijital baskıya ciddi bir oranda<br />

kullanmaktadır. Tekstil sektörüne sunduğumuz<br />

en büyük ayrıcalık konumunda uzman<br />

yetişmiş personellerdir. Tekstilin her alanında<br />

baskı sistemlerini ihtiyaca göre sunuyoruz.<br />

Süblime baskı sektörüne uygun boya, uygun<br />

kağıt, uygun dijital baskı makinası ve bunlara<br />

uygun kalender veriyoruz. Direkt tekstil baskı<br />

makinalarımızı ön işlem ve son işlem makinalarımızla<br />

beraber sunuyoruz. Halı sektörüne ciddi<br />

bir yatırım ve Ar-Ge yapmış durumdayız.<br />

Halı baskı makinaları<br />

Halı dijital baskı hatlarımız 2 şekilde oluşmaktadır.<br />

Kaymaz taban halı hattı ve Direkt baskı halı<br />

hattı. Gongzheng, Mutoh ve Protexjet olarak<br />

üç marka altında çeşitli ebat ve hızlarda tekstil<br />

ve halı baskı sistemleri satmaktayız. 160cm,<br />

180cm, 200cm, 220cm, 280cm, 320cmve<br />

420cm ebatlarında olmak üzere birçok çeşit<br />

kaymaz taban baskı makinalarımız bulunmaktadır.<br />

Kaymaz taban halı sistemi; Dijital baskı<br />

makinası, kalender, laminasyon makinası ve<br />

konfeksiyon hatlarından oluşmaktadır.<br />

Direkt baskı halı hattı; Bu hattımız 200cm ve<br />

320cm ve 420cm ve 530cm enlerinde konveyör-Blanketli<br />

bir sistemdir. Havlı halılara ve havsız<br />

halılara direkt baskı yapmaktadır. Bu hat baskı<br />

makinası ve Tünel fikse fırınından oluşmaktadır.<br />

Süblime transfer baskı makinaları<br />

Gongzheng GZS3204PLUS-Bayrak/Kumaş<br />

baskı makinası; 4 adet Dimatix starfire baskı<br />

kafası kullanan makinamız, Akıllı çıkarılabilen<br />

baskı tablası, hızlıca süblime kağıt veya tekstil<br />

kumaş baskıya hazırlama (maksimum saat/m2<br />

baskı hızı 241m2/ süblime kağıt) hem bayrak<br />

makinası olarak hem de direkt kumaşa baskı<br />

yapabiliyor, sınıfının en hızlı ve stabil çalışan<br />

makine serisi, pigment, reaktif, dispers veya<br />

asit boya ile çalışabilmektedir. Uzun ömürlü<br />

(4yıl) baskı kafalarıyla işletme maliyeti çok<br />

uygundur. Gongzheng’in yeni serisi olan Apsaras<br />

süblime transfer baskı makinamız 160cm<br />

ve 190cm baskı genişliğine sahip Epson İ3200<br />

kafa kullanmakta olup saatte 85m2 hızlardan<br />

1115 m2 hızlara kadar çıkmaktadır 2 kafadan<br />

24 kafaya yükselen kafa teknolojisine sahiptir.<br />

Makinamız bu yılın gözdeleri arasında olup<br />

ITM fuarında sergilenecektir.<br />

Diğer yandan tekstil baskının yeni yıldızı Proflag<br />

2204HI kendinden fikseli Direkt Tekstil/Bayrak<br />

baskı makinemiz yerini aldı. 220 cm baskı<br />

genişliğine sahip olan Proflag 2204HI modelimiz<br />

4 adet orijinal Epson İ3200 baskı kafası<br />

ile saatte 140m/s baskı hızı sunuyor. Saten,<br />

Raşel vb kumaşlara direkt baskı imkanı sunan<br />

makinemiz sektörün tekstil baskı ihtiyaçlarına<br />

hızlı, pratik çözümler üretti. Aynı modelin 320<br />

cm baskı genişliğine sahip Proflag 3204HI<br />

kendinden fikseli Direkt Tekstil/Bayrak baskı<br />

makinesi de müşterilerimizin ilgisini çekebilecek<br />

modellerimiz arasındadır.<br />

Thunderjet süblime transfer baskı makinası<br />

Transfer baskı grubunda Gongzheng’in Sublime<br />

grubu olan Endüstriyel kasa, yüksek hızlı<br />

üretim performansı ile sınıfında ses getiren hızlı<br />

baskı kafasına sahip Orijinal epson I3200 A1<br />

baskı kafalı Thunderjet AC1902T, AC1904T ve<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


30<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

GS1908T, GS2208T, GS3208T en son teknoloji<br />

olup 403m2 ye ulaşan hızları ile İnce kağıtlara<br />

koyu zemin basarken kağıttaki kırışıklığı ve hamurlaşmayı<br />

önleyici sistem ile TEKSTECH Bursa<br />

ve ITM 2022 İstanbul fuarlarında sergilenmiş ve<br />

müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.<br />

Mutoh 2638WX süblime baskı makinası; 260<br />

cm baskı alanı 108m2/s maksimum baskı hızı<br />

2 adet Epson DX7 baskı kafası, 1440dpi baskı<br />

çözünürlüğü olan makinamız Japon menşei<br />

olup tekstil firmalarının en çok tercih edilen<br />

makinaları olarak bünyemizde bulunmaktadır.<br />

Mutoh 1948WX Süblime transfer baskı makinası<br />

190cm baskı alanı maksimum 194m2/s<br />

baskı hızı 4adet Epson DX7 baskı kafası,<br />

1440dpi baskı çözünürlüğü olan ve hızları ile<br />

tüm beğenileri üzerine toplayan makinamız<br />

da çok tercih edilenler arasındadır.<br />

MUTOH 1938TX Kumaşa direkt baskı makinası;190cm<br />

baskı alanı, maksimum 6mm kafa<br />

yüksekliği 2 adet Epson DX7 baskı kafası,<br />

1440dpi baskı çözünürlüğü ile saatte 40m2/s<br />

baskı hızına sahiptir. Pamuk, polyester v.b tüm<br />

kumaşlara direkt baskı yapabilmektedir.<br />

Mutoh 1642WR-1682WR Baskı makinası; 162cm<br />

baskı alanı,2 adet mikro piezzo baskı kafası<br />

1440dpi baskı çözünürlüğü ile saatte 75m2/s<br />

baskı hızı bulunmaktadır. Step kalibrasyon<br />

ayarını kendisi yapmaktadır. En büyük özelliklerinden<br />

birisi olan eksik nozzle atma özelliği ile<br />

daha uzun kafa kullanımı sağlamaktadır. Mutoh<br />

Drafstatıon RJ-900XG Süblime transfer baskı<br />

makinası; 110cm baskı alanı 39m2/s maksimum<br />

baskı hızı Epson DX5 baskı kafası ile net baskılar<br />

ile *i2 Teknolojisi ile pass izine son sistemler ile<br />

kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır.<br />

Protexjet Süblime transfer baskı makinaları<br />

180cm,280cm,320cm enlerinde transfer kağıdına<br />

ekonomik ve hızlı baskı yapan makinalar<br />

uygun fiyatlarla satılmaktadır, epson kafa kullanan<br />

bu makinalar maliyetten dolayı tekstil ve<br />

halı sektöründe tercih edilmektedir. Maksimum<br />

120m2 ile 350m2/saat baskı hızlarına sahiptir.<br />

basılmakta ve büyük bir çift tablanın olduğu<br />

zeminde basılabilmektedir.<br />

Protexjet masaüstü tişört baskı makinası<br />

Birçok kumaş türüne baskı yapan makinamız<br />

direkt kumaşa baskı yapmaktadır. CMYK+White<br />

boya sistemiyle çalışmaktadır.3 farklı<br />

üretim modu ile çok yönlü baskılara sahip<br />

olabilirsiniz, Canlı renkler ve mükemmel boya<br />

kalitesi ile kullanıcı dostu ve kolay kullanılabilen<br />

baskı programına sahiptir.<br />

DTF tozlama transfer baskı sistemi<br />

Tozlama sistemli transfer baskı sistemi pigment<br />

boya kullanan makinamız 60cm baskı ebadında<br />

CMYK ve Beyaz boya kullanmaktadır.<br />

Her türlü kumaşa transfer baskıya uygundur.<br />

Dijital baskı makinası, tozlama fırını ve transfer<br />

presinden oluşan bu sistemde her türlü logo ve<br />

dijital baskı baskes yapmadan kumaşa aktarılabilmektedir.<br />

Beyaz boyadan dolayı pamuk,<br />

polyester, naylon, tişört, Jean kumaşları, etek,<br />

şapka, ayakkabı, mayo bikini, dekoratif yastıklar,<br />

bebek ürünleri, deri gibi renkli kumaşlara<br />

da transfer yapılabilmektedir. Tuşesiz yüksek<br />

yıkama hassasiyetli baskılar ve canlı renklerden<br />

oluşmaktadır. Ekonomik seri bir sistemdir.<br />

Testilde kaliteye ulaşmanın ilk şartı yetişmiş<br />

personel ve ihtiyaca uygun ürünler olmalıdır.<br />

Prodigital olarak önce personeli yetiştiriyoruz<br />

sonra müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda en<br />

uygun boya, makine ve program sunuyoruz.<br />

Türkiye’nin birçok bölgesinde ofislerimizde<br />

teknik servis, satış ve satış sonrası hizmetler<br />

sunuyoruz. Ekonomik krizlerin olduğu dünyada<br />

Türkiye’nin zararsız bir şekilde çıkabilmesi için<br />

istikrarlı bir ekonomiye ihtiyaç duyulmaktadır.<br />

Enflasyonun makul seviyelere çekilmesi ve<br />

dövizin istikrara kavuşturulması gerekiyor.<br />

Parça baskı ve tozlama transfer makinaları<br />

Gongzheng Endüstriyel (wet to wet) Tişort baskı<br />

makinası. DTG parça baskı ve tişört baskı makinası,<br />

endüstriyel baskı makinası olan cihazımız<br />

3 parçadan oluşmaktadır. Baskı makinası, ön<br />

işlem makinası ve fikse fırını makinamız ıslaktan<br />

ıslağa (wet to wet) baskı yapmaktadır. CMYK<br />

ve Beyaz renk kullanmaktadır. Makinamızda<br />

çift tabla bulunduğundan 2 parça aynı anda<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


32<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

T.A. Makine yeniliklerini<br />

ITM’de sergileyecek<br />

T.A. Makine will exhibit<br />

its innovations at ITM<br />

Temelleri 1996 yılına dayanan TA Makine, yüksek<br />

standartlarla imalat anlayışı ile başta tekstil sektörü<br />

olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyor. Firmamız<br />

TA Makine; sektörde ev tekstili, giyim ve non<br />

woven kumaş üreticisi firmalara; kalite kontrol makinaları,<br />

paketleme ve sarım makinaları, dilimleme<br />

hatları ve boyahane parti hazırlama makinaları<br />

konusunda standart modellerle veya firma ihtiyaçlarına<br />

özel tasarımlarla çözüm ortaklığı yapmakta<br />

ve günden güne adını duyurmaktadır. Yeni teknoloji<br />

donanımlı makine ve ekipmanlar ile hizmet<br />

verdiklerini belirten Firma Sahibi Tarık Akbaş, ITM<br />

<strong>2024</strong> Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Bu fuarda giyim sektörü başta olmak üzere hassas<br />

kumaş imalatçılarına hitap eden kalite kontrol<br />

makinamız, ev tekstili imalatçılarına hitap eden ve<br />

firmamıza ait patentli tasarımıyla muadillerine fark<br />

atan kurşun dikme makinamız ve tambur sarım<br />

makinamız ile katılmayı planlıyoruz.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Türkiye genelinde bilinirliğimizi arttırmak ve teknolojiyi<br />

makul fiyatlara edinmek isteyen tüketiciye<br />

ulaşmanın yanı sıra, yurtdışı ziyaretçilerinin dikkatini<br />

çekmeyi umuyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“Her şeyden önce son 3 yıldır devam eden yatırımlarımıza<br />

devam etmeyi ve pazar payımızı daha da<br />

artırmayı hedefliyoruz.”<br />

TA Makine, of which foundations<br />

date back to 1996, serves many sectors,<br />

especially the textile sector, with<br />

its understanding of manufacturing<br />

with high standards. Our company<br />

TA Makine is making solution partnership<br />

to home textile, clothing and<br />

non-woven fabric manufacturers<br />

in the sector about quality control<br />

machines, packaging and wrapping<br />

machines, slicing lines and dye-house<br />

party preparation machines with<br />

standard models or special designs<br />

for company needs and is making<br />

a name for itself day by day. Company<br />

Owner Tarık Akbaş, stating that<br />

they provide service with new technology<br />

equipped machines and<br />

equipment, answered our questions<br />

about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Can you mention the products<br />

and their features that you<br />

will exhibit at ITM Fair?<br />

“We plan to participate in this fair<br />

with our quality control machine,<br />

which appeals to sensitive fabric<br />

manufacturers, especially the<br />

apparel sector, and our lead sewing<br />

machine and drum winding machine,<br />

which appeal to home textile<br />

manufacturers and distinguishes<br />

itself from its counterparts with our<br />

company’s patented design.”<br />

What are your expectations<br />

from the fair?<br />

“We hope to increase our awareness<br />

throughout Turkey and reach<br />

consumers who want to acquire<br />

technology at reasonable prices,<br />

as well as attract the attention of<br />

foreign visitors.”<br />

What would you like to say about<br />

your goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“Above all, we aim to continue our<br />

investments that have been ongoing<br />

for the last 3 years and further increase<br />

our market share.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


34<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

İz Mümessillik<br />

ITM Fuarı’nda dijital baskı<br />

makinelerini sergileyecek<br />

İz Mümessillik will exhibit<br />

its digital printing machines<br />

at ITM Fair<br />

Endüstriyel serigrafi, dijital baskı makinaları ve tekstil<br />

ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren İz Mümessillik, ITM<br />

<strong>2024</strong> Fuarı’nda MHM markasının hybrit ve dijital baskı bölümü<br />

olan oval baskı makinasını ve bilgisayardan kalıba lazerli<br />

LUSHER marka kalıp desen makinesini sergileyecek.<br />

Iz Mümessillik, which operates in the fields of industrial screen<br />

printing, digital printing machines and textile equipment, will<br />

exhibit the oval printing machine, which is the hybrid and digital<br />

printing division of the MHM brand, and the LUSHER brand pattern<br />

machine with computer-to-plate laser at the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

İz Mümessillik San. ve Tic. Ltd. Şti. 1989<br />

yılında tekstil sektöründe makina ithalat,<br />

eğitim ve servis hizmeti vermek amacıyla<br />

kuruldu. Tekstil sektöründe öncü gelen<br />

yabancı şirketlerin Türkiye ve civar ülkelerde<br />

mümessilliğini yaparak endüstriyel serigrafi,<br />

dijital baskı makinaları ve tekstil ekipmanları<br />

alanlarında faaliyet göstermektedir. İz<br />

Mümessillik Kurucusu Eftal Pekiz, ITM Fuarı ile<br />

ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

İz Mümessillik, Inc, was established in 1989<br />

to provide machinery import, training and<br />

service in the textile sector. It operates<br />

in the fields of industrial screen printing,<br />

digital printing machines and textile equipment<br />

by representing leading foreign<br />

companies in the textile sector in Turkey<br />

and surrounding countries. Eftal Pekiz,<br />

Founder of İz Mümessillik, answered our<br />

questions about the ITM Fair.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden<br />

ve özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“Avusturya MHM Markasının hybrit ve<br />

dijital baskı bölümü olan Oval Baskı makinasını<br />

aynı zamanda bilgisayardan kalıba<br />

Can you mention the products and their<br />

features that you will exhibit at ITM Fair?<br />

“We will exhibit the Oval Printing machine,<br />

which is the hybrid and digital printing division<br />

of the Austrian MHM Brand and also<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


ITM SURVEY ITM DOSYASI 35<br />

the LUSHER brand plate pattern machine<br />

with computer-to-plate laser.”<br />

lazerli LUSHER marka kalıp desen makinesini<br />

sergileyeceğiz.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“Our expectation from the fair is to be able<br />

to introduce our products to many people<br />

and show new technologies.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Fuardan beklentimiz ürünlerimizi oldukça<br />

çok kişiye tanıtabilmek, yeni teknolojileri<br />

gösterebilmek.”<br />

What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“We expect a much more efficient and<br />

innovative market to emerge in <strong>2024</strong>.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız<br />

hakkında neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılında çok daha verimli, yenilikçi bir<br />

piyasa oluşmasını bekliyoruz.”<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


36<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

Karya Dijital yenilikçi<br />

çözümlerini ITM’de sunacak<br />

Karya Dijital will present<br />

its innovative solutions at ITM<br />

Müşteri memnuniyetinin her<br />

zaman öncelikleri olduğunu<br />

belirten Karya Dijital İş<br />

Geliştirme Müdürü Berkay<br />

Alper, müşterilerine yenilikçi<br />

ve yüksek kaliteli çözümler<br />

sunarak onların iş süreçlerini<br />

optimize etmelerine yardımcı<br />

olmayı misyon olarak kabul<br />

ettiklerini söyledi.<br />

Karya Dijital Business<br />

Development Manager Berkay<br />

Alper, stating that customer<br />

satisfaction is always their<br />

priority, said that they provide<br />

innovative and high-quality<br />

solutions to their customers and<br />

consider as their mission to<br />

help their customers optimize<br />

their business processes.<br />

Tekstil dijital baskı sektöründe faaliyet gösteren<br />

Karya Dijital dijital baskı’nın kullanıldığı her<br />

uygulamaya azar azar odaklanmak yerine,<br />

tamamen tekstile odaklanıp, uzmanlaşmayı<br />

tercih ediyor. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa,<br />

Afrika ve Orta Asya ülkelerindeki rakipleriyle<br />

kıyasla hacim anlamında lider pozisyonda<br />

bulunuyor. Ürün tedariğine basit bir ithalat<br />

yaklaşımı olarak görmediklerini vurgulayan<br />

Karya Dijital İş Geliştirme Müdürü Berkay<br />

Karya Dijital, operating in the textile digital<br />

printing sector, prefers to focus entirely on<br />

textiles and specialize instead of focusing<br />

on each application where digital printing<br />

is used. It is in a leading position in terms of<br />

volume compared to its competitors not<br />

only in Turkey but also in European, African<br />

and Central Asian countries. Karya Dijital<br />

Business Development Manager Berkay<br />

Alper, emphasizing that they do not see a<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


TOZAN<br />

MAKİNA<br />

Pastal altı, plotter ve makina ile ilgili tüm ürünleri<br />

sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tozan makina ailesi olarak<br />

her zaman müşteri memnuniyetimizi ön planda tutarak<br />

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.<br />

Merkez: Yeşilova Mahallesi 4141 Sokak No: 22/A İç Kapı : 1 Yeşilova - Bornova / İZMİR<br />

Tel: +90 232 431 09 51 | +90 232 570 08 81 | +90 535 875 89 61 | +90 554 159 09 51<br />

+90 850 833 09 61 | +90 232 935 19 61 | +90 532 769 46 61 | +90 532 743 36 61<br />

e-mail: tozanmakina@gmail.com


38<br />

ITM DOSYASI ITM SURVEY<br />

simple import approach to product<br />

supply, said that they are involved in<br />

the entire process by collaborating<br />

with their suppliers in R&D and that<br />

they also have their own investments<br />

in China. Alper Alper, touching on<br />

that its competent technical staff and<br />

superior performance products are<br />

recognized in the market, answered<br />

our questions about the ITM <strong>2024</strong> Fair.<br />

Alper, tedarikçileri ile Ar&Ge işbirliği yaparak,<br />

sürecin tamamında yer aldıklarını ve ayrıca Çin’de<br />

kendi yatırımlarının olduğunu söyledi. Yetkin teknik<br />

kadrosu ve üstün performans gösteren ürünlerinin<br />

piyasada tanındığına vurgu yapan Alper, ITM <strong>2024</strong><br />

Fuarı ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünlerinizden ve<br />

özelliklerinden bahseder misiniz?<br />

“ITM Fuarı’nda sergileyeceğimiz ürünler arasında<br />

öne çıkanlar arasında G20 süblimasyon baskı<br />

makinesi ve B8 pigment direkt baskı makinesi yer<br />

almaktadır. G20, artık markamızda özdeşleşen,<br />

en hızlı ve stabil baskı yapabilen, kağıt baskı<br />

ürün ailemizin en yeni üyesidir. ürün gamımızda<br />

bundan daha hızlı G30 (30 adet baskı kafalı,<br />

1200 m2/saat) model de bulunmaktadır. B8 ise,<br />

direkt baskı makine serimizin, en küçüğü olup,<br />

piyasada sıkça sorulan, pamuğa, su atığı olmaksızın<br />

baskı uygulamaları için ideal ebattır. 8 kafalı<br />

olan bu modelimize ek olarak, 16,32,48,72 kafalı<br />

model seçeneklerimiz de bulunmaktadır.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Fuardan beklentilerimiz, sektördeki yenilikleri takip<br />

etmek, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimde<br />

bulunmak ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmektir.<br />

Ayrıca, markamızın görünürlüğünü<br />

artırmak ve sektördeki liderliğimizi pekiştirmek için<br />

fuardan maksimum verim almayı hedefliyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve çalışmalarınız hakkında<br />

neler söylemek istersiniz?<br />

“<strong>2024</strong> yılında, yerel pazarda lider konumumuzu<br />

korumak ve ihracat pazarındaki payımızı artırmak<br />

gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. Bunun yanı<br />

sıra, Ar-Ge faaliyetlerimizi genişleterek ve müşteri<br />

memnuniyetini artırarak daha da büyümeyi<br />

hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için kadro<br />

artışı ve yeni yatırımlar planlıyoruz. Son olarak,<br />

değerli müşterilerimize teşekkür ederiz; onların<br />

katkıları olmadan bu başarıyı elde etmek mümkün<br />

olmazdı. Gelecekteki işbirliklerini dört gözle<br />

bekliyoruz ve müşteri memnuniyetinin her zaman<br />

önceliğimiz olduğunu belirtmek isteriz.”<br />

Can you mention the products and<br />

their features that you will exhibit<br />

at ITM Fair?<br />

“Among the products we will exhibit<br />

at the ITM Fair, the highlights include<br />

the G20 sublimation printing machine<br />

and the B8 pigment direct printing<br />

machine. G20 is the newest member<br />

of our paper printing product family,<br />

which is now identified with our brand<br />

and can print the fastest and most<br />

stable. There is also a faster G30 (30<br />

print heads, 1200 m2/hour) model in<br />

our product range. B8 is the smallest<br />

of our direct printing machine series<br />

and is the ideal size for printing applications<br />

on cotton without water waste,<br />

which is a frequently sought in the<br />

market. In addition to this model with<br />

8 heads, we also have model options<br />

with 16, 32, 48 and 72 heads.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“Our expectations from the fair are to<br />

follow the innovations in the sector,<br />

interact with existing and potential<br />

customers and evaluate cooperation<br />

opportunities. In addition, we aim to<br />

get maximum efficiency from the fair to<br />

increase the visibility of our brand and<br />

reinforce our leadership in the sector.”<br />

What would you like to say about your<br />

goals and work for <strong>2024</strong>?<br />

“In <strong>2024</strong>, we have goals to maintain<br />

our leading position in the local<br />

market and increase our share in the<br />

export market. Beside this, we aim to<br />

grow further by expanding our R&D<br />

activities and increasing customer<br />

satisfaction. In order to achieve<br />

these goals, we are planning staff<br />

increases and new investments.<br />

Finally, we would like to thank our<br />

valued customers; it was impossible<br />

to achieve this success without<br />

their contributions. We are looking<br />

forward to future collaborations and<br />

would like to point out that customer<br />

satisfaction is always our priority.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Tekstil sektörüne dair geniş ürün stoğumuz ile<br />

her isteğe cevap vermek amaçlı çıktığımız bu yolda ilk önceliğimiz<br />

her zaman müşteri memnuniyetidir.<br />

Ve yolumuzda bu şekilde yürümeye devam edeceğiz.<br />

Poşet Üretim: O.S.B. 10010 Sokak No: 7 Çiğli / İZMİR<br />

Merkez: Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No: 55/A Bornova / İZMİR<br />

Tel: +90 232 935 19 61 | +90 850 833 09 61 | +90 539 854 26 61 | +90 539 597 76 61 | +90 532 769 46 61<br />

e-mail: belsantekstil@gmail.com | muhasebe.belsantekstil@gmail.com


MARKA TESCİLİNDE<br />

ÜLKESELLİK İLKESİ VE YURT DIŞI<br />

MARKA TESCİLİNİN ÖNEMİ<br />

Deniz ÖNDER<br />

Adım Patent Marka Vekili<br />

Yurt dışı marka<br />

tescil işlemi, gerek<br />

ön araştırma<br />

gerekse başvuru<br />

ve süreç takip<br />

noktasında<br />

uzmanlık gerektiren<br />

bir konudur.<br />

Ülkesellik ilkesi gereğince,<br />

bir ülkede elde edilen marka<br />

hakkı sadece o ülkenin<br />

sınırları dahilinde geçerlidir ve<br />

marka sahibinin diğer ülkelerde<br />

geçerli marka hakkına<br />

sahip olabilmesi için markasını<br />

koruma talep ettiği ülkelerin<br />

ofislerinde de tescil ettirmesi<br />

gerekmektedir. Bu nedenle<br />

ihracat yapılan ülkelerde de<br />

yurtdışı marka tescili yapılmalıdır.<br />

İhracat yapmadan<br />

önce ilgili ülkelerde marka uygunluk<br />

taramasının yapılması<br />

ve marka müsait ise tescil<br />

başvurunun yapılması zaman<br />

ve maliyet kaybını önleyecektir.<br />

İlgili ülkede marka taraması<br />

yapılmadan yapılacak ihracat<br />

neticesinde ülke gümrüklerinde<br />

ürünlere el konulması<br />

riski de her zaman olacaktır.<br />

Bu durumda firma hem maddi<br />

zarar görecek hem de prestij<br />

kaybına uğrayacaktır.<br />

Genellikle ihracat yapan firmalarımız,<br />

ürünleri ilgili ülke<br />

pazarına gönderip belli bir<br />

süre geçtikten sonra marka<br />

tescili yapmayı düşünmektedir.<br />

Firmalarımız tarafından<br />

yoğun emek ve uğraşlarla<br />

bilinir ve saygın hale getirilen<br />

markalarımız ihracat yapılan<br />

ülkelerde yurtdışı tescil başvurusu<br />

yapılmamasından<br />

kaynaklı kullanılamaz hale<br />

gelmektedir. Tescilsiz marka<br />

ile ihracat yapan firmalarımız<br />

bu nedenle büyük maddi<br />

kayıplarla karşılaşmaktadır.<br />

İlgili pazarlarda markanın<br />

tanınmışlığından yararlanmak<br />

isteyen kötü niyetli kişi/kişiler<br />

tarafından markanın taklit<br />

edilme olasılığı yüksektir. Bu<br />

taklitlerin önüne geçilmesi ise<br />

ancak yurtdışı marka tesciliyle<br />

mümkündür.<br />

Yurt dışı marka tescili için birbirinden<br />

farklı olan başvuru<br />

yöntemleri bulunmaktadır.<br />

• İlgili ülkenin kendi patent<br />

ofisine direk başvuru<br />

yapılması<br />

• Madrid Protokolü<br />

kapsamında WIPO<br />

başvurusu<br />

• Avrupa Birliği marka<br />

başvurusu (EUTM)<br />

Her ülkenin marka tescil<br />

kriterleri birbirinden farklılık<br />

göstermektedir. Bu<br />

nedenle yurtdışı marka<br />

tescil işlemi, gerek ön<br />

araştırma gerekse başvuru<br />

ve süreç takip noktasında<br />

uzmanlık gerektiren<br />

bir konudur. Firmamız<br />

bünyesinde bulunan<br />

tecrübeli uzman ekip<br />

tarafından yurtdışı marka<br />

tescil süreçleri titizlikle takip<br />

edilmektedir. Başvurudan<br />

önce ilgili ülkelerde marka<br />

ön araştırması yapılarak<br />

markanın tescil edilip<br />

edilmeyeceğine dair<br />

rapor müvekkillerimize<br />

sunulmaktadır. Adım<br />

Patent olarak ihracatçı<br />

firmalarımızın maddi ve<br />

manevi zarar görmemeleri<br />

için yurtdışı marka tesciline<br />

yönelmelerini arzu ediyor<br />

bu konuda gerekli desteği<br />

sağlayacağımızı belirtmek<br />

istiyoruz.<br />

• Afrika Fikri Mülkiyet<br />

Organizasyonu tescil<br />

başvurusu (OAPI)


Adım Patent Fikri ve Sınai Hakları San. Tic. Ltd. Şti.<br />

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat:8 Ofis No:294 Bakırköy/İstanbul<br />

+90 212 320 84 85 - +90 549 502 80 82<br />

www.adimpatent.com.tr


42<br />

PANORAMA<br />

Fashion Tech İzmir Fuarı<br />

rekora koşuyor...<br />

Fashion Tech Izmir Fair<br />

is running for a record...<br />

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde,<br />

İZGİ FUARCILIK & İZFAŞ ortaklığında, Exen<br />

Media İşbirliğinde, EGSD- Ege Giyim Sanayicileri<br />

Derneği ve DETGİS -Denizli Tekstil ve<br />

Giyim Sanayicileri Derneği desteklerinde<br />

9-12 Ekim <strong>2024</strong> tarihleri arasında kapılarını<br />

açacak olan FASHION TECH Fuarı yeni<br />

FASHION TECH Fair, which will open its doors<br />

between 9-12 October <strong>2024</strong>, hosted by Izmir<br />

Metropolitan Municipality, in partnership<br />

with İZGİ FUARCILIK & İZFAŞ, in cooperation<br />

with Exen Media, with the support of<br />

EGSD - Aegean Clothing Manufacturers<br />

Association and DETGİS - Denizli Textile and<br />

Ülkemizin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’de Hazırgiyim<br />

ve <strong>Konfeksiyon</strong> Üretim <strong>Teknik</strong> ve Teknolojilerinin sergileneceği<br />

FASHION TECH Fuarı, 9-12 Ekim <strong>2024</strong> tarihleri arasında yüzlerce<br />

marka ve firmanın katılımıyla rekordan rekora koşarken Avrasya<br />

Bölgesinin en büyük entegre sektör buluşmasına hazırlanıyor.<br />

FASHION TECH Fair, where Readymade and Apparel Production<br />

Techniques and Technologies will be exhibited in Fuar Izmir, the<br />

largest and most modern fairground of our country, is preparing for<br />

the largest integrated sector meeting of the Eurasia Region, while<br />

going from record to record with the participation of hundreds of<br />

brands and companies between 9-12 October <strong>2024</strong>.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 43<br />

rekorlara koşuyor. Hazırgiyim ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

üretiminde kullanılan Dikiş Makineleri<br />

ve Otomatları, Serim, Kesim ve Otomatik<br />

Kesim Makineleri, Apareler, İğne, İplik,<br />

Yazılımlar ve Programlar, Baskı ve Nakış<br />

Makineleri gibi geniş ürün yelpazesiyle<br />

yüzlerce marka ve katılımcı firmayı tek çatı<br />

altında buluşturacak olan FASHION TECH<br />

İzmir Fuarı sektör firmalarının yoğun ilgi ve<br />

talepleriyle Avrasya Bölgesinin en büyük<br />

fuarları arasındaki yerini aldı.<br />

Clothing Industrialists Association, is running<br />

towards new records. FASHION TECH Izmir<br />

Fair, which will bring together hundreds of<br />

brands and participating companies under<br />

one roof with a wide range of products such<br />

as Sewing Machines and Automatics, Laid,<br />

Cutting and Automatic Cutting Machines,<br />

Apparatuses, Needle, Thread, Software and<br />

Programs, Printing and Embroidery Machines<br />

used in Ready-Made Clothing and Apparel<br />

Production, took its place among the largest<br />

fairs of the Eurasia Region with the intense<br />

interest and demands of sector companies.<br />

Teknoloji, moda ve şıklık bir arada…<br />

9-12 Ekim <strong>2024</strong> tarihleri arasında ülkemizin<br />

en büyük ve en modern fuar alanı olma<br />

özelliğine sahip Fuar İzmir’de gerçekleşecek<br />

olan FASHION TECH Fuarı 9-11 Ekim<br />

tarihleri arasında eş zamanlı olarak düzenlenecek<br />

olan FASHION PRIME – Kumaş ve<br />

Hazırgiyim – <strong>Konfeksiyon</strong> aksesuarları fuarı<br />

ve FASHION HOME – İzmir Evtekstili Fuarlarıyla<br />

teknoloji, moda ve şıklığı buluşturacak.<br />

İzgi Fuarcılık ve İzfaş FASHION TECH,<br />

FASHION PRIME ve FASHION HOME Fuarlarıyla<br />

sektöre yılın en büyük buluşmasını<br />

sağlarken Fuar İzmir’in büyüleyici atmosferi,<br />

İzmir’in tarihsel ve kültürel zenginliklerini teknoloji,<br />

moda ve şıklıkla buluşturarak sizlerin<br />

unutulmaz anılar biriktirmesini sağlayacak.<br />

Technology, fashion and elegance<br />

come together …<br />

FASHION TECH Fair, which will be arranged<br />

at Fuar İzmir, which is the largest and most<br />

modern fairground in our country, between<br />

9 and 12 October <strong>2024</strong>, will be held simultaneously<br />

between 9 and 11 October with<br />

FASHION PRIME - Fabric and Ready-to-Wear<br />

– Apparel Accessories Fair and FASHION<br />

HOME- Izmir Home Textile Fair, and will bring<br />

together technology, fashion and elegance.<br />

While İzgi Fuarcılık and İzfaş present provide<br />

the biggest meeting of the year with<br />

FASHION TECH, FASHION PRIME and FAS-<br />

HION HOME Fairs, will combine the fascinating<br />

atmosphere of İzmir and the historical<br />

and cultural riches of İzmir with technology,<br />

fashion and elegance and will enable you<br />

to accumulate unforgettable memories.<br />

FASHION HOME; Fashion Trends,<br />

decorating our homes and living spaces<br />

Izmir Home Textile Fair, which will be organized<br />

for the first time this year in partnership<br />

with Izgi Fuarcılık & İzfaş and in cooperation<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


44<br />

PANORAMA<br />

Sektörün bir araya geldiği en büyük<br />

entegre buluşma<br />

FASHION PRIME, FASHION TECH Fuarıyla birlikte<br />

hazırgiyim ve konfeksiyon üreticilerinin<br />

kumaştan aksesuara, makine teknolojilerinwith<br />

DETGİS- Denizli Textile and Clothing Industrialists<br />

Association, will gather hundreds<br />

of manufacturers and brands under one<br />

roof, from Bathroom Textiles to Kitchen and<br />

Living Room Textiles, from Beach Textiles to<br />

Hotel Textiles. The fair, in which local and<br />

foreign direct manufacturers participate,<br />

will host thousands of visitors.<br />

FASHION PRIME Fair will present the latest<br />

trends in fabrics and accessories.<br />

FASHION PRIME Fair, which will be organized<br />

by Izfaş for the 7th time, will shed light on<br />

determining the fashion trends of the next<br />

seasons between 9 and 11 October <strong>2024</strong>. The<br />

fair, where hundreds of products from fabrics<br />

to threads, buttons and zippers to ready-made<br />

clothing accessories will be exhibited, will<br />

be one of the largest meetings of the sector.<br />

FASHION HOME; Evlerimizi ve yaşam<br />

alanlarımızı süsleyen Moda Trendleri<br />

Bu yıl ilk kez İzgi Fuarcılık & İzfaş ortaklığında,<br />

DETGİS- Denizli Tekstil ve Giyim<br />

Sanayicileri Derneği ile iş birliğiyle düzenlenecek<br />

olan İzmir Evtekstili fuarı Banyo<br />

Tekstillerinden, Mutfak ve Salon Tekstillerine,<br />

Plaj Tekstillerinden Otel Tekstillerine<br />

kadar yüzlerce üretici firma ve markayı tek<br />

çatı altında toplayacak. Yerli ve Yabancı<br />

direkt üretici firmanın katılım sağladığı fuar<br />

binlerce ziyaretçisini ağırlayacak.<br />

FASHION PRIME Fuarı kumaş ve aksesuarda<br />

en son trendleri sunacak.<br />

İzfaş tarafından 7. Kez düzenlenecek olan<br />

FASHION PRIME Fuarı 9-11 Ekim <strong>2024</strong> tarihleri<br />

arasında gelecek sezonların moda trendlerinin<br />

belirlenmesine ışık tutacak. Kumaşlardan<br />

ipliklere, düğme ve fermuarlardan, hazırgiyim<br />

aksesuarlarına kadar yüzlerce ürünün<br />

sergileneceği fuar sektörün en büyük buluşmalarından<br />

birisini gerçekleştirmiş olacak.<br />

The largest integrated meeting where the<br />

sector comes together<br />

Together with FASHION PRIME and FASHION<br />

TECH Fair, the fairs where ready-made clothing<br />

and apparel manufacturers can find<br />

everything they are looking for, from fabrics<br />

to accessories, from machine technologies<br />

to software, will also be the first, single and<br />

largest integrated meeting where the sector<br />

comes together. In halls A-B and C, which<br />

consist of a total closed area of 78,800 m2,<br />

hundreds of participating companies will<br />

have an atmosphere where they can cooperate<br />

commercially with each other, as<br />

well as the domestic market and exports.<br />

Leaders of sector at FASHION TECH Fair<br />

Tens of local and foreign companies with<br />

hundreds of brands, such as TETAŞ, UĞUR<br />

MAKINA, DEMİRBİLEK MAKINA, GALERİ<br />

MAKINA, KEÇOĞLU MAKINA, SEA SPECİAL,<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


46<br />

PANORAMA<br />

den yazılımlara kadar aradığı her şeyi bulabileceği<br />

fuarlar aynı zamanda sektörün bir<br />

araya geldiği ilk, tek ve en büyük entegre<br />

buluşma olacaktır. Toplam 78.800 m2 kapalı<br />

alandan oluşan A-B ve C salonlarında<br />

yüzlerce katılımcı firma iç Pazar ve ihracatın<br />

yanı sıra birbirleriyle ticari işbirlikleri yapabileceği<br />

atmosferi yakalayacak.<br />

Sektörün Liderleri FASHION TECH Fuarında<br />

Aralarında TETAŞ, UĞUR MAKİNA, DEMİR-<br />

BİLEK MAKİNA, GALERİ MAKİNA, KEÇOĞLU<br />

MAKİNA, SEA SPECİAL, NEW-TECH, DMS<br />

MAKİNA, ORTADOĞU MAKİNA, ÖZBİLİM,<br />

KAR-DES, DEKAT, ACCURATE, ÖZBİLİM MA-<br />

KİNA, KONSAN İÇ VE DIŞ TİCARET, ŞİMŞEK<br />

MAKİNA, SAĞLAM MAKİNA, ÖZER MAKİNA,<br />

ROBOTECH, MCN MAKİNA, MESEL MAKİNA,<br />

ALSER, TUĞRA MAKİNA, VOLTRAN, BEDİR<br />

MAKİNA, ÖZSÜMER,SERMAKS, BULUTMATEKS,<br />

ARİŞ MAKİNA, MRT TEKNİK, MTK MAKİNA,<br />

MEYDAN MAKİNA, SEÇKİN ÜTÜ, PLENARY,<br />

FİLİZ MAKİNA, MARSES, ATA BİLİŞİM, DATA-<br />

TECH, gibi yerli ve yabancı onlarca firma<br />

yüzlerce markayla fuardaki yerini aldı.<br />

FASHION TECH İzmir- İç pazarın yanı sıra<br />

ihracata açılan kapınız<br />

FASHION TECH Fuarı 2021 ve 2022 yıllarında<br />

iç pazarın yanı sıra katılımcı firmalarına ihracatın<br />

kapılarını araladı. Balkanlar, Afrika,<br />

Türk Cumhuriyetleri gibi birçok bölgeden ve<br />

ülkeden B2B, Alım Heyetleri gibi programın<br />

uygulandığı FASHION TECH Fuarlarında doğusundan<br />

batısına birçok kentten yatırımcı<br />

ağırlanırken milyonlarca liralık iş birliği gerçekleşmiş<br />

oldu. <strong>2024</strong> yılı için İzgi Fuarcılık ve<br />

İzfaş tarafından katılımcı firmalarla koordineli<br />

bir şekilde yürütülen tanıtım ve ziyaretçi<br />

çalışmaları şimdiden sektörde heyecan<br />

yaratırken, doluluk oranını %100’lere taşıdı.<br />

NEW-TECH, DMS MAKINA, ORTADOĞU MA-<br />

KINA, ÖZBİLİM, KAR-DES, DEKAT, ACCURATE,<br />

ÖZBİLİM MAKINA, KONSAN İÇ VE DIŞ TİCARET,<br />

ŞİMŞEK MAKINA, SAĞLAM MAKINA, ÖZER<br />

MAKINA, ROBOTECH, MCN MAKINA, MESEL<br />

MAKINA, ALSER, TUĞRA MAKINA, VOLTRAN,<br />

BEDİR MAKINA, ÖZSÜMER,SERMAKS, BU-<br />

LUTMATEKS, ARİŞ MAKINA, MRT TEKNİK, MTK<br />

MAKINA, MEYDAN MAKINA, SEÇKİN ÜTÜ,<br />

PLENARY, FİLİZ MAKINA, MARSES, ATA BİLİŞİM,<br />

DATATECH, took their places at the fair.<br />

FASHION TECH Izmir- Your gateway to<br />

export as well as the domestic market<br />

FASHION TECH Fair opened the doors of<br />

export to participating companies as well<br />

as the domestic market in 2021 and 2022.<br />

While investors from many cities from east<br />

to west were hosted at FASHION TECH Fairs,<br />

where programs such as B2B and Procurement<br />

Delegations were implemented from<br />

many regions and countries such as the<br />

Balkans, Africa and Turkish Republics, cooperation<br />

worth millions of liras was realized.<br />

Promotion and visitor activities carried out<br />

by İzgi Fuarcılık and İzfaş in coordination<br />

with participating companies for <strong>2024</strong> have<br />

already made excitement in the sector and<br />

increased the occupancy rate to 100%.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


48<br />

PANORAMA<br />

AYSAD, Sait Salıcı ile devam dedi<br />

AYSAD-Ayakkabı Yan<br />

Sanayicileri Derneği’nin<br />

bugün gerçekleşen seçimli<br />

olağan genel kurulunda<br />

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na<br />

Sait Salıcı yeniden seçildi.<br />

2021 – 2023 döneminde AYSAD yönetim kurulu<br />

başkanlığını yapan Sait Salıcı 29 Nisan’da yapılan<br />

genel kurulda toplantıya katılan üyelerin<br />

tamamının oyu ile yeniden seçilerek güven<br />

tazeledi. Yılmaz Polat, Ömer Sağlam, Tolga<br />

Denizel, Kadir Beşkardeş, Erol Darılmaz, Oğuz<br />

Aksu, Göksu Tuğsuz, Serkan Cevahir de AYSAD<br />

Yönetim Kurulu’na seçildiler. 2021 yılından bu<br />

yana AYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini<br />

yürütmekte olan Salıcı, İstanbul Ticaret Odası’nda<br />

Meclis Üyesi ve TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü<br />

Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nda<br />

da yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini<br />

de sürdürmektedir. 1988 yılında ayakkabı yan<br />

sanayicilerini tek bir çatı altında birleştirmek<br />

amacıyla kurulan AYSAD-Ayakkabı Yan Sanayicileri<br />

Derneği, ayakkabı üretiminde kullanılan<br />

her türlü malzemenin üretici, mümessil, ithalat<br />

ve ihracatçı firmaları ile ayakkabı tasarımcılarını,<br />

yenilikçi ve dinamik yaklaşımı ile kucaklayan<br />

sektörün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak<br />

faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 36 farklı iş kolundan<br />

girdiyi bir araya getiren AYSAD, 530 üyesi<br />

ile, ayakkabı yan sanayi alanında sektörün en<br />

önemli temsilcisi olarak, üyelerinin sektörel ve<br />

global gelişmelere adaptasyonlarını sağlayacak<br />

programları hayata geçirmek ve uygulamak<br />

amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


50<br />

PANORAMA<br />

Gezegeni iyileştirmeyi önemseyen<br />

markalar kazanıyor<br />

dünyayı değiştirebileceğine inanmak istiyor.<br />

İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel<br />

Selvi, sürdürülebilir tüketim alışkanlığının geldiği<br />

noktada satın alma davranışlarını ele alıyor.<br />

Her markanın dünyaya bir mesajı olmalı<br />

Markaların kuşkusuz ki kendilerine özgü kişilikleri<br />

ve bunun paralelinde hedef gruplarına,<br />

paydaşlarına, topluma verdikleri mesajları var.<br />

Günümüzde ise bu mesajın tonunu sürdürülebilirlik<br />

belirliyor. Markaların üretim anlayışı, tedarik<br />

zincirinde benimsediği yollar, geri ve ileri dönüşüm<br />

yatırımları, gezegeni iyileştirmek için attığı<br />

adımlar ve daha fazlası yeşil bir tonda olduğunda<br />

tüketicinin kalbini kazanmak da kolaylaşıyor.<br />

Bu durum özellikle pandemi ile birlikte büyük bir<br />

sıçrama yaşadı. Google ve C Space tarafından<br />

yapılan bir araştırmaya göre; tüketicilerin yüzde<br />

82’si sürdürülebilirliğin Covid-19 öncesi döneme<br />

kıyasla daha önemli bir konu haline geldiğini<br />

düşünüyor. Çıkan sonuçlar, bu büyük eve kapanış<br />

döneminin aslında zihinlerde bir açılış festivaline<br />

dönüştüğünün de kanıtı. Çünkü giderek<br />

artan nüfus, azalan biyo-çeşitlilik, derinleşen<br />

iklim krizi, gelecek için oluşturulan korkutucu<br />

senaryolar karşısında tüketici sorumluluk almak<br />

istiyor. Bunu da satın aldığı ürünler aracılığıyla<br />

yapmayı hedefliyor. Dolayısıyla satın alacağı<br />

ürünün sürdürülebilir, bunu üreten firmanın da<br />

ekolojik olmasını bir tercih kriteri olarak görüyor.<br />

Tüketici ne istiyor, hangi markaları markajına<br />

alıyor, hangi ürünleri sepetine atıyor? Tüm bu<br />

kritik sorular, bizi tek bir cevaba götürüyor.<br />

Tüketici, sürdürülebilirliği esas alan ve bize<br />

binlerce yıldır yuva olan gezegenimizi iyileştirmeyi<br />

önemseyen markaları istiyor. Çılgın<br />

tüketim furyası devam ederken bir yandan da<br />

giderek artan sorumlu tüketim anlayışı satın<br />

alma davranışlarında devrimsel bir fark yaratıyor.<br />

Ekolojik üretim, yeşil tüketim, sürdürülebilir<br />

dünya, düşük karbon emisyonu gibi kavramlar<br />

sepetimize attığımız ürünler üzerinde belirleyici<br />

olurken eko-ekonomik yaklaşımlar markajımıza<br />

alacağımız markalar üzerinde de rol üstleniyor.<br />

Dünya yaşlandıkça sorumluluk alan markalar<br />

kazanıyor, tüketici satın aldığı ürün ve hizmetle<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


52<br />

PANORAMA<br />

Tüketici sürdürülebilir bir ürüne daha fazla para<br />

ödemeye hazır<br />

Pandemi ile birlikte artan çevre hassasiyeti giderek<br />

daha da artacak gibi görünüyor. Çünkü<br />

yapılan küresel ve ulusal araştırmalar, tüketicilerin<br />

markaların da önderliğinde sorumluluk<br />

almaya hazır olduğunu gösteriyor. 2022’de 19<br />

ülkede 10 binin üzerinde tüketici ile yapılan<br />

Global Sürdürülebilirlik Araştırması’na göre,<br />

katılımcıların yüzde 89’u daha sürdürülebilir<br />

olmak için son beş yılda satın alma alışkanlıklarını<br />

değiştirdiğini açıkça ifade ediyor. Aynı<br />

araştırmada katılımcıların yüzde 32’si sürdürülebilir<br />

ürün veya hizmetler için daha fazla<br />

para ödeyeceklerini söylerken, yüzde 66’sı ise<br />

sürdürülebilirliği satın alma kararı ardındaki ilk<br />

beş etkenden biri olarak gördüklerini belirtiyor.<br />

Tüm bu rakamlar hem iletişimcilere hem de<br />

markalara şu mesajı veriyor; sürdürülebilirlik kâğıt<br />

üzerinde bir hedeften çok daha öte bir var<br />

olma mücadelesine dönüşüyor. Bu var olma<br />

mücadelesinde yer almaya hazır mısınız?<br />

Değişim yavaş ama etkili oluyor, köklü<br />

dönüşüm kapıda bekliyor<br />

İnsanoğlu köklü değişimlere karşı her zaman<br />

mesafesini korumuştur ki zaten değişimin<br />

makbulü yavaş yavaş ama etkili şekilde gerçekleşenidir.<br />

Dolayısıyla dünyayı korumak isteyen<br />

tüketici, majör bir dönüşümden ziyade alacağı<br />

kıyafetin sürdürülebilir moda akımına uyması,<br />

kullanacağı otomobilin atmosfere daha az zarar<br />

vermesi, makinesinin daha az su kullanması<br />

gibi kriterleri değerlendiriyor. Günlük rutinlerinde<br />

yapabilecekleri değişiklikler iyi hissettiriyor. Bu<br />

noktada tüketicinin günlük hayatına dokunabilen,<br />

rutinine dahil olan markalar kazanıyor. Yeşil<br />

üretim ve tüketim şu an için pazarda hala bakir<br />

bir alanı temsil etse de bireysel küçük çabalar<br />

çığ gibi büyüyerek hâkim güç olmaya hazırlanıyor.<br />

PwC Türkiye’nin Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiği<br />

“Tüketici Öngörüleri Araştırması 2022”<br />

raporuna göre de tüketiciler sürdürülebilirliğe giderek<br />

daha fazla yöneliyor. Araştırmaya katılan<br />

tüketicilerin yüzde 71’i sürdürülebilirlik kavramını<br />

duyduğunu söylüyor. Değişim yavaş ama etkili<br />

oluyor, köklü dönüşüm kapıda bekliyor.<br />

Markalar ekonomik krize rağmen sürdürülebilir<br />

olmaya daha da istekli<br />

İletişim stratejilerinin de merkezine yerleşen<br />

sürdürülebilirlik, somut verilerle kamuoyuna<br />

aktarıldığında amacına ulaşıyor. Dünya genelinde<br />

olduğu gibi ülkemizdeki markalar da<br />

bunun farkında… Sadece ‘biz sürdürülebiliriz’<br />

demenin, web sitelerini ağaçlarla süslemenin,<br />

yüksek bütçeli reklamlarla konunun altını<br />

çizmenin yetmediği de aşikâr. Bu noktada<br />

Deloitte’un 2023 CxO Sürdürülebilirlik Raporu<br />

da küresel belirsizlik ortamında üst düzey<br />

yöneticilerin sürdürülebilirliği gündemlerinin<br />

ilk üç sırasında tuttuğunu ortaya koyarak bu<br />

tezi destekliyor. Sonuçlar çarpıcı ve etkileyici…<br />

Buna göre şirketlere iklimle ilgili neler yaptıkları<br />

sorulduğunda; yüzde 59’u daha sürdürülebilir<br />

malzemeler kullandığını, yüzde 50’si çalışanlarını<br />

iklim değişikliği konusunda eğittiğini, yüzde<br />

59’u enerji verimliliğini artırdığını ve yüzde 49’u<br />

da iklim dostu yeni ürün veya hizmetler geliştirdiğini<br />

ifade ediyor. Tepe yöneticilerin atacağı<br />

her adım, domino etkisiyle tüm dünyadaki<br />

markaların bakış açısını değiştirebilir.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


54<br />

PANORAMA<br />

21 Yıl önce başlayan girişim<br />

bugün Çin dahil<br />

tüm dünyaya satış yapıyor<br />

The initiative, started 21 years ago,<br />

today sells all over the world,<br />

including China<br />

Cotton, an important commodity product<br />

worldwide, is most widely used in the textile<br />

industry. Cotton, which is processed and baled<br />

after harvest, becomes the most important<br />

raw material of the textile sector. Waste<br />

DCT Trading, 21 yıl önce küçük<br />

bir sermaye ile başladığı<br />

yolculuğunda bugün Çin<br />

dahil tüm dünyaya pamuk<br />

satan bir şirkete dönüştü. Bir<br />

Türk şirketini global alanda<br />

tanınan sayılı şirketler arasına<br />

sokan DCT Trading Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Levent Sadık<br />

Ahmet sektöre yönelik önemli<br />

değerlendirmelerde bulundu.<br />

Dünya genelinde önemli bir emtia ürünü<br />

olan pamuk, en yaygın şekilde tekstil<br />

endüstrisinde kullanılıyor. Hasadın ardından<br />

işlenerek balyalanan pamuk, tekstil sektörünün<br />

en önemli hammaddesi haline dönüşü-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong><br />

DCT Trading, on its journey that<br />

started 21 years ago with a small<br />

capital, has today turned into<br />

a company that sells cotton all<br />

over the world, including China.<br />

The Chairman of the Board of<br />

Directors of DCT Trading, Levent<br />

Sadık Ahmet, who placed<br />

a Turkish company among<br />

the few globally recognized<br />

companies, made important<br />

evaluations about the sector.


PANORAMA 55<br />

yor. Pamuğun işlenmesi sırasında elde edilen<br />

atık malzeme; linter pamuğu formatında<br />

mobilya ve ev tekstili sektöründe, tohumdan<br />

elde edilen yağı ise gıda sektörü ve kimya<br />

sektöründe sabun, mum gibi üretim yapan<br />

şirketlerce kullanılıyor. Pamuğun yağı alındıktan<br />

sonra ortaya çıkan proteince zengin<br />

malzemesi küspe ise hayvansal yem sanayinde<br />

hammadde ve girdi olarak değerlendiriliyor.<br />

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Levent Sadık Ahmet “Pamuk bu özellikleri ile<br />

birçok ülke için önemli gelir kaynağı yaratan,<br />

katma değerli ekonomik değere sahip kıymetli<br />

bir emtia. Böylesine önemli bir emtianın<br />

global alanda alım ve satımı hem üreticiler<br />

hem de yatırımcılar açısından kritik öneme<br />

sahip.” Değerlendirmesinde bulundu.<br />

material, which was obtained during the<br />

processing of cotton, is used in the furniture<br />

and home textile sector In its linter cotton<br />

format and the oil obtained from the seed<br />

is used in the food sector and chemical<br />

sector by companies producing soaps and<br />

candles. Pulp, the protein-rich material that<br />

emerges after the oil is removed from cotton,<br />

is used as raw material and input in the<br />

animal feed industry. Levent Sadık Ahmet,<br />

Chairman of the Board of Directors of DCT<br />

Trading, said “With these features, cotton is<br />

a valuable commodity with added value<br />

economic value that makes an important<br />

source of income for many countries. The<br />

global buying and selling of such an important<br />

commodity is of critical importance for<br />

both producers and investors.”<br />

Pamuk, dünya genelinde<br />

önemli bir emtia ürünüdür<br />

Pamuk, dünya genelinde önemli bir emtia<br />

ürünüdür değerlendirmesinde bulunan<br />

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent<br />

Sadık Ahmet, “Bu değerli ürün en yaygın<br />

şekilde tekstil endüstrisinde kullanıldığı<br />

gibi, yağ, yem ve ilaç endüstrilerinde de<br />

kullanılmaktadır. DCT Trading olarak Türkiye,<br />

Amerika, Yunanistan, Brezilya, Afrika ve<br />

Hindistan gibi Dünya’daki önemli pamuk<br />

üreticisi ülkelerden alım yapıyor, iç pazar<br />

talebine veya ihracatına aracılık ediyoruz.<br />

Ülkemiz dışında, Vietnam, Pakistan, Çin ve<br />

Japonya gibi ülkelere pamuk satışı gerçekleştiriyoruz.<br />

Pamuk aynı zamanda fiyatı<br />

organize borsalarda belirlenen bir emtia<br />

olduğundan, arz/talep dengeleri ve fiyat<br />

seviyelerini yönetmek için güne asya borsaları<br />

ile başlıyor, amerika borsasını izleyerek<br />

tamamlıyoruz. Çünkü sadece fiziki pamuk<br />

alım satımı ile sınırlı kalmayıp, organize piyasalarda<br />

kontrat bazlı alım satım da yaparak<br />

kendimizi risklerden koruyoruz.’’ Dedi.<br />

Cotton is an important commodity<br />

around the world<br />

Levent Sadık Ahmet, Chairman of the Board<br />

of Directors of DCT Trading, evaluating that<br />

cotton is an important commodity product<br />

worldwide, said “This valuable product is<br />

most widely used in the textile industry, as<br />

well as in the oil, feed and pharmaceutical<br />

industries. As DCT Trading, we purchase<br />

from important cotton producing countries<br />

in the world such as Turkey, America, Greece,<br />

Brazil, Africa and India, and we mediate<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


56<br />

PANORAMA<br />

domestic market demand or export. Apart<br />

from our country, we sell cotton to countries<br />

such as Vietnam, Pakistan, China and<br />

Japan. Since cotton is also a commodity<br />

whose price is determined in organized stock<br />

exchanges, we start the day with Asian<br />

stock markets and finish it by watching the<br />

American stock exchange in order to manage<br />

supply/demand balances and price<br />

levels. It is because we are not only limited<br />

to physical cotton buying and selling, but<br />

we also protect ourselves from risks by contract-based<br />

trading in organized markets.”<br />

Çin Devletine Türkiye’den doğrudan<br />

satış yapabilen bir Türk şirketiyiz<br />

DCT Trading olarak Türkiye ve dünyada<br />

sayılı şirketler tarafından temin edilebilen<br />

“Organik Pamuk Satış Sertifikası” sahibiyiz<br />

diyen Levent Sadık Ahmet: Global alanda<br />

tanınan ve saygın bir marka kimliğine sahip<br />

olmamız her yıl düzenli büyüme yakalamamızda<br />

önemli rol üstleniyor. Paydaşlarımızla<br />

karşılıklı güven ve deneyim paylaşımımız<br />

bizi ayrıştıran en önemli özelliklerimizden<br />

biri diyebilirim. Bu çerçevede her dönem<br />

kabiliyetlerimizi ve pazar alanlarımızı geliştiriyoruz.<br />

Bu anlamda Çin devletine doğrudan<br />

pamuk satışı gerçekleştirebilen bir<br />

Türk şirketi konumundayız. “Doğrusu bu bizi<br />

oldukça gururlandırıyor.”<br />

Topraktan gelen her şeyi alır, her şeyi satarız<br />

DCT Trading olarak hem ihracat, hem ithalat,<br />

hem de transit ticaret yapıyoruz diyerek<br />

sözlerine devam eden Levent Sadık Ahmet:<br />

Tarım alanında pamuk satışının dışında, Yunanistan’da<br />

kurmuş olduğumuz taze meyve<br />

işleme tesisimiz ile bölgede yetişen kirazları<br />

Avrupa’nın büyük zincir marketlerine ihrac<br />

ediyoruz. Kalite sertifikasyonları tam olan<br />

bağlı ortaklığımız YAKA firması, dalından<br />

koparılan kirazın tüm kalite denetimi, sertifikasyon<br />

gereklilikleri ve paketleme süreçlerini<br />

yöneterek 48 saat içerisinde muhtelif Avrupa<br />

ülkelerindeki zincir marketlerinin raflarında<br />

yer alacak şekilde organize çalışmaktadır.<br />

Yine Yunanistan’da kurmuş olduğumuz<br />

BLUEFARM firmamız da ÜR-GE çalışmalarını<br />

tamamlayarak, 200 dönüm arazi üzerinde<br />

Yunanistan’ın en büyük yaban mersini üreticisi<br />

konumuna gelmiştir. “DCT Trading, bağlı<br />

ortaklıkları ile sadece alım satım yapan bir<br />

firma olmaktan çıkmış, tarım sektöründe<br />

üretici olarak da faaliyete başlamıştır.”<br />

We are a Turkish company that can sell<br />

directly to the Chinese State from Turkey.<br />

Levent Sadık Ahmet, saying that we as DCT<br />

Trading have the ‘Organic Cotton Sales<br />

Certificate’, which can be obtained by<br />

limited companies in Turkey and the world,<br />

stated that we have a globally recognized<br />

and respected brand identity plays an<br />

important role in achieving regular growth<br />

every year. I can say that mutual trust and<br />

sharing experience with our stakeholders is<br />

one of our most important features distinguishing<br />

us. In this context, we improve our<br />

capabilities and market areas every period.<br />

In this sense, we are a Turkish company<br />

that can sell cotton directly to the Chinese<br />

state. Honestly, this makes us very proud.”<br />

We buy and sell everything coming<br />

from the ground<br />

Levent Sadık Ahmet continued by saying<br />

that as DCT Trading, we do both export,<br />

import and transit trade, declared that beside<br />

selling cotton in the field of agriculture,<br />

we export the cherries grown in the region<br />

to large chain markets in Europe with our<br />

fresh fruit processing facility we established<br />

in Greece. Our subsidiary YAKA Company,<br />

having full quality certifications, manages<br />

all the quality control, certification requirements<br />

and packaging processes of the picked<br />

cherries and works to organize them so<br />

that they can be placed on the shelves of<br />

chain markets in various European countries<br />

within 48 hours. Our BLUEFARM Company we<br />

also established in Greece has completed<br />

its P&D studies and has become the largest<br />

blueberry producer in Greece on 200 decare<br />

of land. “DCT Trading, with its subsidiaries,<br />

has ceased to be a company that only buys<br />

and sells, and has started to operate as a<br />

producer in the agricultural sector.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


58<br />

PANORAMA<br />

Soldan Sağa: cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, Nazlı Ceylan Balduk, Microsoft Güneydoğu Avrupa<br />

Teknoloji Direktörü Berkay Mimaroğlu ve cotcast.ai Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı.<br />

Dünyanın ilk pamuk piyasası<br />

tahminleme modeli Türkiye’den çıktı<br />

The world’s first cotton market<br />

forecasting model came out of Turkey<br />

Pamuk fiyatlarını tahmin etmek için yapay<br />

zekâyı kullanan yerli girişim cotcast.ai, Microsoft<br />

Türkiye ofisinde gerçekleştirilen etkinlikle<br />

basına tanıtıldı. Kahramanmaraş’ta üç kuşaktır<br />

tekstil sektöründe faaliyet gösteren Nazar<br />

Tekstil’in pamuk alanındaki tecrübesini Hey<br />

Teknoloji’nin yapay zeka alanındaki vizyonuyla<br />

birleştiren cotcast.ai, yapay zeka modeli ile<br />

çiftçiden hazır giyimciye, çırçırcıdan konfeksiyoncuya<br />

tüm tekstil tedarik zincirini optimize<br />

etmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.<br />

Bir TÜBİTAK projesinden doğan marka<br />

Domestic startup cotcast.ai, which uses artificial<br />

intelligence to predict cotton prices,<br />

was introduced to the press at an event<br />

held at Microsoft Turkey office. Cotcast.<br />

ai, combining the experience in cotton of<br />

Nazar Tekstil, which has been operating<br />

in the textile sector in Kahramanmaraş for<br />

three generations, with Hey Teknoloji’s vision<br />

in the field of artificial intelligence, aims to<br />

optimize the entire textile supply chain from<br />

farmers to garment manufacturers, from<br />

ginners to garment manufacturers, and to<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 59<br />

increase sustainability with its artificial intelligence<br />

model. The platform, which emerged<br />

as a brand born from a TÜBİTAK project, also<br />

helps global investors minimize their investment<br />

risks with its high-accuracy predictions.<br />

Cotcast.ai, aiming to make it easier<br />

to compete by correctly managing risks in<br />

the cotton market, which is an extremely<br />

important agricultural product for the Turkish<br />

economy, contributes to making production<br />

and trade more efficient with the artificial<br />

intelligence-supported solutions it offers to<br />

predict market movements. It is possible to<br />

access detailed information on worldwide<br />

cotton production, demand, stocks and prices<br />

thanks to cotcast.ai analysis supported<br />

by global data and current information. Cotcast.ai<br />

targets all textile supply stakeholders<br />

as well as investors who want to invest in the<br />

cotton stock market. In addition to this, the<br />

platform plans to offer similar tools in other<br />

commodities and energy sectors, especially<br />

agricultural products, in the future.<br />

“We help our users make more informed<br />

and accurate decisions”<br />

Cotcast.ai Founding Partner Emre Balduk,<br />

stated that there is a very serious potential<br />

to meet the information needs in the<br />

agriculture, textile and stock market sectors<br />

with artificial intelligence tools and said<br />

“Cotcast.ai was shaped in line with the ne-<br />

olarak ortaya çıkan platform, aynı zamanda<br />

sunduğu yüksek doğruluk oranlı tahminleriyle<br />

global yatırımcıların yatırım risklerini minimize<br />

etmelerine de yardımcı oluyor.<br />

Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir<br />

tarım ürünü olan pamuk pazarındaki riskleri<br />

doğru yöneterek rekabet etmeyi kolaylaştırmayı<br />

hedefleyen cotcast.ai, piyasa hareketlerinin<br />

öngörülebilmesi için sunduğu yapay<br />

zeka destekli çözümlerle üretimin ve ticaretin<br />

daha verimli hale gelmesine katkıda bulunuyor.<br />

Küresel verilerle ve güncel bilgilerle<br />

desteklenen cotcast.ai analizleri sayesinde<br />

dünya çapında pamuk üretimi, talep, stoklar<br />

ve fiyatlara ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmek<br />

mümkün oluyor. cotcast.ai, pamuk borsasında<br />

yatırım yapmak isteyen yatırımcıların<br />

yanı sıra tüm tekstil tedarik paydaşlarını<br />

hedefliyor. Bunun yanı sıra platform ilerleyen<br />

süreçte tarım ürünleri başta olmak üzere diğer<br />

emtialar ve enerji sektöründe de benzer<br />

araçlar sunmayı planlıyor.<br />

“Kullanıcılarımızın daha bilinçli ve doğru<br />

kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz.”<br />

Tarım, tekstil ve borsa sektörlerindeki bilgi ihtiyacını<br />

yapay zekâ araçlarıyla karşılamanın<br />

çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyen<br />

cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, “cotcast.ai<br />

sektör paydaşlarının yanı sıra pamuk<br />

alanında yatırım yapmayı düşünenlerin<br />

Pamuk piyasasına yapay zekâ ile yön verme düşüncesiyle yola<br />

çıkan cotcast.ai, Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenen etkinlikle<br />

basına tanıtıldı. Microsoft Azure altyapısını kullanan sistemin<br />

şirketin kurucuları Emre Balduk ve Ertuğrul Kazancı tarafından<br />

uygulamalı olarak gazetecilere aktarıldığı etkinlikte, Microsoft<br />

Güneydoğu Avrupa Teknoloji Direktörü Berkay Mimaroğlu da yerli<br />

yapay zekâ girişimlerine sundukları fırsatlara vurgu yaptı. Etkinlikte<br />

lansmana özel hazırlanan reklam filminin ilk gösterimi de yapıldı.<br />

Cotcast.ai, which set out with the idea of guiding the cotton market<br />

with artificial intelligence, was introduced to the press at an event<br />

held at Microsoft Turkey office. At the event, where the company’s<br />

founders Emre Balduk and Ertuğrul Kazancı explained the system,<br />

which uses the Microsoft Azure infrastructure, to journalists in<br />

practice, Microsoft Southeastern Europe Technology Director Berkay<br />

Mimaroğlu also emphasized the opportunities they offer to local<br />

artificial intelligence startups. The first screening of the commercial<br />

film prepared specifically for the launch was also held at the event.<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


60<br />

PANORAMA<br />

ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi ve biz bu<br />

platformu kullanıcılar için güvenilir bir rehber<br />

olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Modelimizin<br />

doğruluğunu kanıtlamak adına,<br />

geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl<br />

ciddi kazançlar elde edebileceğini gösteren,<br />

‘backtest’ simülasyonları gerçekleştirdik.<br />

Bu simülasyonlar cotcast.ai’ın, pamuk fiyatlarını<br />

yüzde 99,45’lik bir doğruluk oranıyla<br />

tahmin ettiğini ortaya koydu. 1 centlik fiyat<br />

farkının bile yüz binlerce Amerikan Dolarına<br />

sebep olduğu bir piyasada kullanıcılarımızın<br />

piyasaya ilişkin daha bilinçli ve doğru kararlar<br />

vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.<br />

Etkinlikte konuşan, cotcast.ai’ın diğer Kurucu<br />

Ortağı Ertuğrul Kazancı ise cotcast.ai’ın ürettiği<br />

teknolojiyi dünyaya ihraç ederek yerli bir<br />

unicorn haline gelme vizyonunun altını çizdi.<br />

Kazancı, “Veriye dayalı öngörüler yapmak<br />

her alanda önem kazanıyor. Yapay Zeka ise<br />

bu alandaki çalışmalara çok farklı bir soluk<br />

kattı. Bu sayede büyük miktarda veriyi analiz<br />

ederek karmaşık ilişkileri anlamlandırabilmek,<br />

verilerdeki gizli trendleri ve desenleri<br />

en hızlı şekilde tanımlayabilmek; bu sırada<br />

da insandan kaynaklanan hataları minimuma<br />

indirebilmek kullanıcıya önemli avantajlar<br />

sunuyor. cotcast.ai’ı tüm dünyada tekstil<br />

sektöründe yer alan aktörlerin kullanımına<br />

kazandırıyoruz” dedi.<br />

Microsoft’un start-up’ları desteklemek için<br />

oluşturduğu Founders Hub inisiyatifinin üyesi<br />

olan ve aynı zamanda Microsoft bulutu<br />

Azure altyapısını kullanan cotcast.ai’in<br />

tanıtım lansmanına ev sahipliği yapmaktan<br />

mutluluk duyduklarını belirten Microsoft<br />

Güney Doğu Avrupa Teknoloji Direktörü<br />

Berkay Mimaroğlu, yaptığı konuşmada<br />

Türkiye’de 2021 yılında hayata geçirilen<br />

Founders Hub programı kapsamında<br />

bugüne dek 1524 start-up’a fikir aşamasından<br />

büyüme aşamasına kadar olan süreç<br />

boyunca destek verdiklerini dile getirdi.<br />

Mimaroğlu, “Founders Hub’a kabul edilen<br />

söz konusu girişimler toplamda 15.049.820<br />

dolarlık Azure kredisi kullandılar. Burada bir<br />

parantez açıp her yeni yıl bir önceki yıla<br />

oranla iki kat Azure kredisi kullandırdığımızı<br />

da belirtmek isterim. Öte yandan 1.351<br />

start-up Azure’un Open AI hizmetleri sayesinde<br />

yapay zeka entegrasyonu sağlayarak<br />

üretkenliklerini artırma fırsatını yakaladı.<br />

Halihazırda bini aşkın girişimcimiz, GitHub<br />

ve M365 gibi diğer Microsoft ürünlerini de<br />

avantajlı şekilde sunan Founders Hub’ın<br />

sağladığı fırsatlardan faydalanmaya devam<br />

ediyor. Programa katılan startupların<br />

yüzde 40’ı Türkiye’de şirketleşmiş ve büyümekte<br />

olan girişimlerden oluşuyor” dedi.<br />

eds of sector stakeholders as well as those<br />

who are considering investing in the cotton<br />

field, and we aim this platform to position<br />

as a reliable guide for users. In order to prove<br />

the accuracy of our model, we carried<br />

out ‘backtest’ simulations, showing how it<br />

can achieve serious gains when applied on<br />

historical data. These simulations revealed<br />

that cotcast.ai predicted cotton prices with<br />

a 99.45 percent accuracy rate. In a market<br />

where even a 1 cent price difference causes<br />

hundreds of thousands of US dollars, we<br />

help our users make more conscious and<br />

accurate decisions about the market.”<br />

Speaking at the event, Ertuğrul Kazancı, the<br />

other Founding Partner of cotcast.ai, underlined<br />

the vision of becoming a domestic<br />

unicorn by exporting the technology produced<br />

by cotcast.ai to the world. Kazancı<br />

said “Making data-based predictions is<br />

gaining importance in every field. Artificial<br />

Intelligence has brought a very different<br />

breath to the studies in this field. In this<br />

way, being able to make sense of complex<br />

relationships by analyzing large amounts<br />

of data and identifying hidden trends and<br />

patterns in the data in the fastest way; meanwhile,<br />

minimizing human errors are offering<br />

significant advantages to the user. We<br />

are making cotcast.ai available to actors in<br />

the textile sector all over the world.”<br />

Microsoft South East Europe Technology<br />

Director Berkay Mimaroğlu, stating that they<br />

are happy to host the launch of cotcast.<br />

ai, which is a member of the Founders Hub<br />

initiative made by Microsoft to support startups<br />

and also uses the Microsoft cloud Azure<br />

infrastructure, said in his speech that they<br />

have supported 1524 start-ups so far from<br />

the idea stage to the growth stage within<br />

the scope of the Founders Hub program<br />

launched in Turkey in 2021. Mimaroğlu said<br />

“The startups in question accepted to Founders<br />

Hub used a total of $15,049,820 in Azure<br />

credits. I would like to open a parenthesis<br />

here and state that every new year we provide<br />

twice as much Azure credit compared<br />

to the previous year. On the other hand,<br />

1,351 start-ups had the opportunity to increase<br />

their productivity by integrating artificial<br />

intelligence thanks to Azure’s Open AI services.<br />

Currently, more than a thousand of our<br />

entrepreneurs continue to benefit from the<br />

opportunities provided by Founders Hub,<br />

which also offers other Microsoft products<br />

such as GitHub and M365 advantageously.<br />

40 percent of the startups participating in<br />

the program consist of startups that are<br />

incorporated and growing in Turkey.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


62<br />

PANORAMA<br />

Yeni İnci, her gün<br />

kadınların yanında!<br />

Kurulduğu günden bugüne kadınların ihtiyaçları<br />

ve talepleri doğrultusunda faaliyet gösteren<br />

Yeni İnci, kadınların iç giyimde yaşadıkları<br />

zorlukları ortadan kaldırarak onlara en konforlu<br />

ürünleri sunmaya devam ediyor. Kadınların sadece<br />

bir gün değil yılın 365 günü daha rahat ve<br />

özel hissetmelerine destek olan Yeni İnci, inovatif<br />

ürünlerle kadınlara güçlü ve zarif bir destek<br />

veriyor. Kadınlarla 60 yıldır samimi ve organik<br />

bağ kurduklarını belirten Yeni İnci CMO’su<br />

Pınar Göktürk; ‘Dayatılmış güzellik algısının çok<br />

dışında kadınların özel ve konforlu hissetmelerini<br />

sağlamak için ürünlerimizi tasarlıyor ve üretiyoruz.<br />

Kadınların hem fiziksel hem de duygusal<br />

anlamda iyi olmalarını önemsiyor ve kadınların<br />

mutluluğunu önceliklendiriyoruz. Gerek ürün<br />

stratejimiz gerekse istihdam politikamız kadınlar<br />

üzerine kurgulandı ve bu anlayışla da devam<br />

ediyor. Her kadının benzersizliğini ve ihtiyaçlarını<br />

ön planda tutarak tasarladığımız ürünlerimizle,<br />

kadınlara destek olmaya ve onlara özel iç<br />

çamaşırı deneyimi sunmaya devam edeceğiz.<br />

Her kadın özeldir, hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar<br />

Günü kutlu olsun!’ diye konuştu.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


64<br />

PANORAMA<br />

Gabriel Ceket ve<br />

Lumer Pantolon<br />

ile zamansız şıklık<br />

Kendine özgü çizgisi<br />

ve anı yakalayan<br />

tasarımlarıyla<br />

dikkat çeken Lufian,<br />

Gabriel Spor Erkek<br />

Blazer Ceket ve<br />

Lumer Spor Erkek<br />

Chino Pantolonu ile<br />

özel günlerin en şık<br />

eşlikçisi oluyor. Slim<br />

Fit kesimi ile dikkat<br />

çeken Gabriel Blazer<br />

Ceket ve Lumer<br />

Chino Pantolon, spor<br />

ve klasik şıklığı bir<br />

arada sunuyor.<br />

Lufian, zamansız tasarımları ile ön<br />

plana çıkan Gabriel Spor Erkek Blazer<br />

Ceket ve Lumer Spor Erkek Chino<br />

Pantolonu ile hem rahat hem de şık<br />

kombinler yapmaya yardımcı oluyor.<br />

İş yemeklerinden günlük kullanıma<br />

kadar her an her yerde sıradanlıktan<br />

uzak, kendine ait bir tarz oluşturma<br />

imkânı sağlayan Gabriel Blazer<br />

Ceket ve Lumer Chino Pantolon, her<br />

zevke ve ihtiyaca hitap ediyor.<br />

Dokuma kumaşı ve renk alternatifleri<br />

ile öne çıkıyor<br />

Mono yaka ve slim fit kalıp ile tasarlanan<br />

Gabriel Blazer Ceket, sade ama<br />

her zaman her şeyle kombinlenebilecek<br />

bir tasarım olarak öne çıkıyor.<br />

Dokuma kumaşı ile şık bir görünüm<br />

sağlayan ceket; kahverengi, deve<br />

tüyü ve gri olmak üzere üç ayrı alternatifi<br />

ile dolaplara renk katıyor.<br />

Her kombine kolaylıkla uyum sağlıyor<br />

Slim fit kalıbı ve belden bağlamalı<br />

tasarımı ile hem şık hem de spor<br />

bir görünüm sunan Lumer Chino<br />

Pantolon ise klasik ve modern tarzı<br />

bir araya getiriyor. Günlük giyimden,<br />

özel günlere kadar her kombine<br />

uyum sağlayan pantolon; antrasit,<br />

siyah ve lacivert renk alternatifleriyle<br />

her kombine kolaylıkla eşlik ediyor.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

<strong>2024</strong><br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

OCAK<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

NISAN<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

MAYIS<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

EKIM<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

KASIM<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

<strong>2024</strong> Uluslarası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarları<br />

Mısır Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> Makinaları<br />

Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarı<br />

18-21 Ocak <strong>2024</strong><br />

KAHİRE/MISIR<br />

<br />

Vietnam Saigon Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

10-13 Nisan <strong>2024</strong><br />

HO CHI MINH/VİETNAM<br />

Fas Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

7-9 <strong>May</strong>ıs <strong>2024</strong><br />

KASABLANKA/FAS<br />

<br />

Vietnam Hanoi Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

23-25 Ekim <strong>2024</strong><br />

HANOİ/VİETNAM<br />

Suudi Arabistan Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

18-20 Kasım <strong>2024</strong><br />

RİYAD/SUUDİ ARABİSTAN<br />

info@leadexhibitions.com<br />

+90 216 545 86 96


66<br />

PANORAMA<br />

Fashiontech İzmir Fuarında<br />

nakış teknolojilerine ayrı salon<br />

Separate hall<br />

for embroidery technologies<br />

at Fashiontech Izmir Fair<br />

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde<br />

İzfaş ve İzgi Fuarcılık ortaklığında Exen Media,<br />

EGSD-Ege Giyim Sanayicileri Derneği<br />

ve DETGİS-Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri<br />

Derneği destekleriyle düzenlenen FASHION<br />

TECH – Hazırgiyim, <strong>Konfeksiyon</strong> ve Tekstil Makineleri,<br />

Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı 09-12<br />

FASHION TECH - Ready-made Clothing, Apparel<br />

and Textile Machinery, Textile Printing<br />

Technologies Fair, hosted by Izmir Metropolitan<br />

Municipality, in partnership with Izfaş<br />

and Izgi Fuarcılık, with the support of Exen<br />

Media, EGSD-Aegean Clothing Manufacturers<br />

Association and DETGİS-Denizli Textile<br />

FASHION HOME -İzmir Evtekstili ve FASHION PRIME – Hazırgiyim ve<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> Tedarikçileri Fuarıyla eş zamanlı düzenlenecek olan<br />

FASHIONTECH İzmir Fuarına Nakış Makineleri üreticisi ve tedarikçisi<br />

firmaların yoğun talepleri sonucu ayrı bir salon açılmasına karar verildi.<br />

It was decided to open a separate hall for FASHIONTECH Izmir Fair,<br />

which will be held simultaneously with the FASHION HOME -<br />

Izmir Home Textiles and FASHION PRIME - Ready-made Clothing<br />

and Apparel Suppliers Fair, as a result of the intense demands<br />

of the Embroidery Machinery manufacturers and suppliers.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 67<br />

Ekim <strong>2024</strong> tarihleri arasında Fuar İzmir’de 3.<br />

Kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2021-2022<br />

yıllarında iki kez düzenlenen Fashiontech İzmir<br />

Fuarı, Türkiye ve Türkiye dışından binlerce<br />

ziyaretçiyi ağırlarken, geniş ürün yelpazesiyle<br />

katılımcılarına ve ziyaretçilerine sağlamış olduğu<br />

maksimum fayda ile kendisini gelecek<br />

yıllara taşımıştır. Hazırgiyim ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

üretiminde kullanılan dikiş makineleri ve otomatlarının<br />

yanı sıra, serim ve otomatik kesim<br />

makineleri, iğneler, sarf malzemeler, apareler,<br />

baskı ve nakış teknolojilerinde sektörün<br />

lider makine üreticilerini ve markalarını tek<br />

çatı altında buluşturmayı başaran FASHION<br />

TECH İzmir Fuarı, bugün Avrasya Bölgesinin<br />

en büyük fuarı olmayı başarmıştır.<br />

Clothing Manufacturers Association, is getting<br />

ready to open its doors for the 3rd time<br />

between 09 and 12 October <strong>2024</strong> in Izmir.<br />

Fashiontech Izmir Fair, which was held twice<br />

in 2021-2022, hosted thousands of visitors<br />

from Turkey and abroad and carried itself<br />

into the next years with the maximum benefit<br />

it provided to its participants and visitors<br />

with its wide product range. FASHION TECH<br />

Izmir Fair, which managed to bring together<br />

the sector’s leading machine manufacturers<br />

and brands under one roof in the fields<br />

of sewing machines and automats used in<br />

ready-made clothing and apparel production,<br />

as well as laid and automatic cutting<br />

machines, needles, consumables, apparatus,<br />

printing and embroidery technologies,<br />

today has succeeded in becoming the<br />

largest fair in the Eurasia Region.<br />

Nakış teknik, teknoloji ve uygulamaları<br />

ön plana çıkıyor<br />

Hazırgiyim, Evtekstili, Gelinlik ve Abiye,<br />

Ayakkabı, Çanta, Otomotiv, Mobilya, Yatak<br />

Endüstrisi, Perde ve Döşemelik kumaşlar<br />

gibi birçok alanda katma değerli ürünlerin<br />

oluşmasını sağlayan Nakış Makineleri ve<br />

Yan Sanayi ürünleri FASHION TECH İzmir<br />

Fuarında ön plana çıkmayı başardı.<br />

Nakış teknolojilerine ayrı salon<br />

İzgi Fuarcılık ve İZFAŞ’ın FASHIONTECH katılımcı<br />

ve ziyaretçilerinin görüş ve önerilerini<br />

alarak Nakış Teknolojilerini ayrı bir salon<br />

ayırması sektörde ayrı bir heyecana neden<br />

Embroidery techniques, technology and<br />

applications come to the fore<br />

Embroidery Machines and Sub-Industry<br />

products, which enable to produce value-added<br />

products in many areas such as<br />

Ready-made Clothing, Home Textiles, Wedding<br />

Dresses and Evening Dresses, Shoes,<br />

Bags, Automotive, Furniture, Bedding Industry,<br />

Curtains and Upholstery fabrics, managed to<br />

stand out at the FASHION TECH Izmir Fair.<br />

Separate hall for embroidery technologies<br />

That İzgi Fuarcılık and İZFAŞ allocated a<br />

separate hall for Embroidery Technologies<br />

by taking the opinions and suggestions of<br />

FASHIONTECH exhibitors and visitors caused<br />

a different excitement in the sector. Today,<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


68<br />

PANORAMA<br />

in addition to technology manufacturers<br />

such as SIN-SIM, TAJIMA, PROMAKER, FOR-<br />

TEVER, PLENARY, ACCURATE, many brands<br />

in Embroidery Thread and Accessories<br />

have already taken their place at the fair.<br />

Fashion home and fashion prime fairs<br />

are a good market<br />

FASHION HOME - Izmir Home Textile Fair and<br />

FASHION PRIME - Ready-Made Clothing<br />

and Apparel Accessories and Fabrics Fairs,<br />

which will be held simultaneously with the<br />

FASHION TECH Fair in partnership with Izgi<br />

Fuarcılık and Izfaş, will provide a great advantage<br />

for companies that will exhibit their<br />

Embroidery Machines and Technologies to<br />

reach new markets. The products that will<br />

be exhibited at FASHION HOME and FAS-<br />

HION PRIME, where hundreds of companies<br />

take part between 9 and 11 October <strong>2024</strong>,<br />

will meet with Embroidery Technologies and<br />

present new trends in fashion.<br />

oldu. Bugün SIN-SIM, TAJIMA, PROMA-<br />

KER, FORTEVER, PLENARY, ACCURATE gibi<br />

teknoloji üreticilerinin yanı sıra Nakış İpliği<br />

ve Aksesuarlarında birçok marka şimdiden<br />

fuardaki yerini almış oldu.<br />

Fashıon home ve fashıon prıme fuarları<br />

iyi bir pazar<br />

İzgi Fuarcılık ve İzfaş ortaklığında FASHION<br />

TECH Fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek<br />

FASHION HOME – İzmir Evtekstili Fuarı ve<br />

FASHION PRIME – Hazırgiyim ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Aksesuarları ve Kumaşları Fuarları Nakış Makinelerini<br />

ve Teknolojilerini sergileyecek firmalar<br />

için yeni pazarlara ulaşmaları için büyük bir<br />

avantaj sağlayacak. 9-11 Ekim <strong>2024</strong> tarihleri<br />

arasında yüzlerce firmanın yer aldığı FAS-<br />

HION HOME ve FASHION PRIME’de sergilenecek<br />

ürünler Nakış Teknolojileriyle buluşarak<br />

Modaya yeni trendleri de sunmuş olacak.<br />

Printing technologies will combine<br />

with embroi<br />

Textile digital printing machines and dyes<br />

will be among the most important actors at<br />

the fair to be held in <strong>2024</strong> in addition to piece<br />

and meter printing machines, which are<br />

among the most important product groups<br />

exhibited at the FASHION TECH Fair held in<br />

2021 and 2022. The products that will be<br />

exhibited in the same hall together with the<br />

Embroidery Machines and technologies will<br />

once again ensure the unity and inseparable<br />

integrity of Printing and Embroidery.<br />

Baskı teknolojileri nakış ile birleşecek<br />

2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen FAS-<br />

HION TECH Fuarında sergilenen en önemli<br />

ürün grupları arasında yer alan parça ve<br />

metraj baskı makinelerinin yanı sıra tekstil<br />

dijital baskı makineleri ve boyaları <strong>2024</strong> yılında<br />

düzenlenecek olan fuarında en önemli<br />

aktörleri arasında yer alacak. Nakış Makineleri<br />

ve teknolojileriyle birlikte aynı salonda<br />

sergilenecek olan ürünler Baskı -Nakış<br />

birlikteliğini ve ayrılmaz bütünlüğünü bir kez<br />

daha sağlamış olacak.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


70<br />

PANORAMA<br />

İsveç Tekstil Makineleri Birliği TMAS’ın bir üyesi olan ACG Nyström, en yeni Tajima<br />

TMEZ modelleriyle Danimarka, Norveç, İsveç ve belki de biraz şaşırtıcı bir şekilde<br />

Ukrayna’da nakış makinesi satışlarında sağlam bir başarı elde ettiğini bildirdi.<br />

As a member of TMAS – the Swedish Textile Machinery Association – ACG Nyström<br />

reports solid success in embroidery machine sales with the latest Tajima TMEZ models<br />

in Denmark, Norway, Sweden – and perhaps a little surprisingly, also in Ukraine.<br />

ACG Nyström ve TMAS,<br />

Ukrayna’da özgün kimliği destekliyor<br />

ACG Nyström and TMAS support<br />

creative identity in Ukraine<br />

Tajima TMEZ tek ve çok kafalı nakış makineleri<br />

serisi, akıllı iplik yönetimini (I-TM)<br />

hızlı bir şekilde pazara sunarak neredeyse<br />

herkesin hızlı ve kolay bir şekilde<br />

nakış uzmanı olmasını sağlıyor.<br />

The Tajima TMEZ range of single and multi-head<br />

embroidery machines is rapidly introducing<br />

intelligent thread management (I-TM) to the<br />

market, enabling virtually anyone to quickly and<br />

easily become an embroidery specialist.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 71<br />

“With I-TM, each individual design is analysed,<br />

with automatic detection of the fabric<br />

thickness, and exactly the right amount of<br />

thread needed is precisely supplied for the<br />

job,” explains ACG Nyström sales engineer<br />

Richard Carlsson. “This eliminates the need<br />

for manual thread tension adjustment, making<br />

it much easier for non-skilled operatives<br />

to obtain consistent results. The age-old<br />

problem of pulling on designs is also a thing<br />

of the past with the TMEZ machines, so all<br />

the operator needs to master is accurately<br />

positioning the fabric through the machine.”<br />

A digitally controlled presser foot for secure<br />

fabric stability further reduces fabric fluttering,<br />

he adds, and is especially effective<br />

when working with very thick or thin fabrics,<br />

or folds of material. Fluttering can occur<br />

when a material is lifted up during embroidery,<br />

causing skipped stitches, mis-trimming<br />

and reduced quality stitching.<br />

The TMEZ machines are fully enabled for ease<br />

of operation by Tajima DG by Pulse – the<br />

strongest embroidery software on the market.<br />

Adding value<br />

ACG Nyström, which marked its 100th<br />

anniversary in 2021, is a complete supplier<br />

of CAD/CAM solutions for adding value<br />

throughout the garment manufacturing<br />

ACG Nyström satış mühendisi Richard Carlsson,<br />

“I-TM, kumaş kalınlığını otomatik olarak<br />

algılayarak her bir tasarımı analiz ediyor ve<br />

iş için tam olarak ihtiyaç duyulan doğru miktarda<br />

iplik tam olarak sağlanıyor,” şeklinde<br />

açıklıyor. Carlsson, “Bu, manuel iplik gerginliği<br />

ayarı ihtiyacını ortadan kaldırarak vasıfsız<br />

operatörlerin tutarlı sonuçlar elde etmesini<br />

çok daha kolay hale getirir. Tasarımları çekmenin<br />

asırlık sorunu da TMEZ makineleriyle<br />

geçmişte kalıyor, artık operatörün ustalaşması<br />

gereken tek şey, kumaşı makineye<br />

doğru şekilde konumlandırmaktır,” diyor.<br />

Güvenli kumaş stabilitesi için dijital olarak<br />

kontrol edilen baskı ayağının kumaş dalgalanmasını<br />

daha da azalttığını ve özellikle<br />

çok kalın veya ince kumaşlarla veya malzeme<br />

kıvrımlarıyla çalışırken etkili olduğunu<br />

ekliyor. Nakış sırasında bir malzeme kaldırıldığında<br />

dalgalanma meydana gelebilir, bu<br />

da dikişlerin atlanmasına, yanlış kesime ve<br />

dikiş kalitesinin düşmesine neden olur.<br />

TMEZ makineleri, piyasadaki en güçlü nakış<br />

yazılımı olan Tajima DG by Pulse tarafından<br />

kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tamamen<br />

etkinleştirilmiştir.<br />

Değer eklemek<br />

2021 yılında 100. yıldönümünü kutlayan ACG<br />

Nyström, - ürün geliştirme, teknik tasarım ve<br />

MAYIS | MAY | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


72<br />

PANORAMA<br />

kesim, dikiş ve kaynaktan nakış ve tekstil baskı<br />

ile iyileştirmeyi içeren geniş bir yelpazede<br />

- giysi üretim süreçlerine değer katan CAD/<br />

CAM çözümlerinin eksiksiz bir tedarikçisidir.<br />

Müşterileri ve ortaklarıyla uzun yıllar süren<br />

yakın iş birliği sonucu oluşan teknik üretim<br />

sistemleri ve süreçlerine ilişkin bilgi birikimi, şirkete<br />

dünyanın önde gelen makine üreticileri<br />

ile hazır giyim dikim endüstrisi arasında bağlantı<br />

olarak benzersiz bir rol kazandırmıştır.<br />

processes – from product development,<br />

technical design and cutting, sewing and<br />

welding to refining with embroidery and<br />

textile printing. Its knowledge of technical<br />

production systems and processes, built<br />

up over many years of close collaboration<br />

with customers and partners, has given the<br />

company a unique role as the link between<br />

the world’s leading machine manufacturers<br />

and the garment assembly industry.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


74<br />

PANORAMA<br />

ACG Nyström CEO Thomas Arvidsson, “Hizmetlerimiz<br />

ve ürünlerimiz, bireysel tüccarlardan<br />

çok uluslu şirketlere kadar geniş bir şirket<br />

yelpazesine sunulmaktadır ve ürün geliştirme,<br />

dikim sistemleri ve etiketleme alanlarında en<br />

verimli ve kârlı genel çözüm uygulamalarına<br />

yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz,” diyor.<br />

En yeni Tajima nakış makinelerinin özellikle de<br />

büyük şirketlerin düzenli olarak personel değiştirdiği<br />

ve makineleri hızlı ve kolay bir şekilde<br />

çalışır duruma getirmek için uzman yardımına<br />

ihtiyaç duyduğu günümüzün hızlı ve sürekli<br />

bir değişim içinde olan ortamında bir oyun<br />

değiştirici olduğunu kanıtladıklarını ekliyor.<br />

Ukrayna’da etkin<br />

2005 yılında kurulan ve merkezi Polonya sınırına<br />

70 kilometre uzaklıktaki Lviv’de bulunan<br />

ACG Nyström Ukrayna, Rusya’nın ülkesine<br />

yönelik devam eden saldırısına rağmen, müşterilerinin<br />

şu anda son derece aktif olduğunu<br />

ve geçtiğimiz yıl ülkenin batısında çok sayıda<br />

yeni nakış makinesinin kurulduğunu bildirdi.<br />

ACG Nyström Ukrayna Genel Müdürü Halya<br />

Andrushkiv, “Halen çok korkmamıza ragmen,<br />

bazı müşterilerimiz de ülkenin doğusundaki işletmelerini<br />

bırakmak zorunda kaldılar ve şimdi<br />

nispeten sakin olan batıya başarılı bir şekilde<br />

yerleştiler,” diyor ve ekliyor: “Meşgul olmak<br />

aynı zamanda herkesin aklını buradaki durumdan<br />

uzak tutmaya da yardımcı oluyor.”<br />

Askeri rozetler bir büyüme alanı olsa da<br />

markalı kurumsal kıyafetlerde de büyük bir<br />

hareketlilik var ve bu arada, ülkede geleneksel<br />

olarak giyilen özenle işlenmiş gömlekler<br />

ve elbiseler olan vişivankalara olan<br />

ilgide de büyük bir canlanma yaşandı.<br />

Vişivankalar<br />

Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından<br />

bu yana, olumlu ulusal gurur<br />

ve kimliğin bir ifadesi olarak vişivankaları<br />

giymenin popülaritesi de büyük ölçüde arttı.<br />

Geleneksel olarak ülkenin her bölgesi kendine<br />

özgü tasarımlar oluşturmuştur ve vişivankalar<br />

onları dünya çapında başarılı bir şekilde<br />

tanıtan büyük Ukraynalı markalar tarafından<br />

benimsenmiş olduğundan, birçok tarzda giyilebilecek<br />

şekillerde uyarlanabilmektedir.<br />

Vişivanka Günü artık her yıl <strong>May</strong>ıs ayının<br />

üçüncü Perşembe günü düzenlenen ulusal<br />

“Our services and products are provided<br />

to a wide range of companies, from individual<br />

traders to multi-nationals, and we<br />

commit to helping them implement the<br />

most efficient and profitable overall solution<br />

in the areas of product development,<br />

garment assembly and labelling,” says<br />

ACG Nyström CEO Thomas Arvidsson.<br />

The latest Tajima embroidery machines,<br />

he adds, are proving a game changer<br />

– especially in today’s fast moving<br />

environment when bigger companies<br />

are changing staff regularly and need<br />

expert assistance in getting machines<br />

up and running quickly and easily.<br />

Active in Ukraine<br />

Despite Russia’s ongoing assault on its<br />

country, ACG Nyström Ukraine, which was<br />

founded in 2005 and is based in Lviv, 70<br />

kilometres from the Polish border, reports<br />

that its customers are currently extremely<br />

active and a number of new embroidery<br />

machines have been installed in the west<br />

of the country over the past year.<br />

“Some of our customers have also been<br />

forced to leave their businesses in the<br />

east of the country and have now successfully<br />

relocated in the west, where it<br />

is relatively calm, although we are still<br />

very scared,” says ACG Nyström Ukraine<br />

managing director Halya Andrushkiv.<br />

“Keeping busy also helps to keep everybody’s<br />

minds off the situation here.”<br />

While military badges have been one<br />

growth area, there also remains much<br />

activity in branded corporate apparel<br />

and there has meanwhile been a huge<br />

revival of interest in vyshyvankas – the<br />

elaborately embroidered shirts and<br />

dresses traditionally worn in the country.<br />

Vyshyvankas<br />

Since Ukraine restored its independence in<br />

1991, the wearing of vyshyvankas has greatly<br />

increased in popularity as an expression<br />

of positive national pride and identity.<br />

Traditionally, each region of the country<br />

established its own unique designs and<br />

vyshyvankas are adaptable enough to be<br />

worn in many styles, having been adopted<br />

by major Ukrainian brands who have<br />

successfully promoted them globally.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


eady-to-wear...<br />

...the technology ...the magazine<br />

ISSN 2148-9246<br />

CCL LO OT HTI HN G I NT G E C HT NE OCL HO GN Y O ML AO GAY Z I NME<br />

A G A Z I N E<br />

KYSD’nin<br />

Katkılarıyla<br />

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KONFEKSİYON TEKNİK OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


76<br />

PANORAMA<br />

bir bayramdır ve Rus saldırganlığına karşı<br />

direnişin sembolü haline gelmiştir.<br />

Bu yıl pek çok ünlü, bu amaca destek<br />

olmak için, Ukraynalı nakış markası Etnodim<br />

ve diğerleri tarafından tasarlanan kişiye<br />

özel vişivankalar giyerek bu etkinliğe katıldı.<br />

Yıldızlardan bazıları atalarının yaşadığı bölgelere<br />

özgü desenlere sahip gömlekler giydi;<br />

örneğin Liev Schreiber’inki Odesa’dan,<br />

Barbara Streisand’ınki ise Ternopil’dendi.<br />

Andrushkiv, “Ukraynalılar artık ülke genelinde<br />

ulusal kimliklerini ifade etme konusunda<br />

birleşmiş durumda. Vişivankalar geleneksel<br />

olarak Noel ve Paskalya gibi dini bayramlarla<br />

ilişkilendirilirdi ve Ukrayna kimliğinin<br />

herhangi bir işareti gibi bu bayramlar da<br />

elbette SSCB tarafından hoş karşılanmazdı.<br />

1991’den sonra geri döndüler ve şimdi elbette<br />

bizim için özgürlüğü her zamankinden<br />

daha fazla temsil ediyorlar. Ve popülerlikleri<br />

artık tüm dünyaya yayıldı,” diyor.<br />

İsveç’teki ana şirketi tarafından desteklenen<br />

ACG Nyström Ukrayna, en son Tajima<br />

nakış teknikleri ve ilgili yazılımlar aracılığıyla<br />

dünya çapındaki bu büyümeyi sağlıyor.<br />

Tasarım imkanları<br />

Andrushkiv, “Geleneksel olarak tüm nakışlar<br />

elle yapılıyordu ve zengin tasarımlar,<br />

renkler ve dokular yüzyıllar boyunca rafine<br />

edilmişti. Artık en yeni Tajima teknolojisi<br />

ve ACG Nyström’ün uzman hizmetleriyle<br />

desteklenen yazılım çözümleri sayesinde,<br />

her türlü geleneksel tasarım ve günümüzün<br />

durumunu yansıtan yeni motif fikirleri<br />

yeniden oluşturulabilir veya kitlesel pazar<br />

tasarımları için daha da geliştirilebilir.<br />

Uzmanlığımız, tüm bitmiş ürün fikirlerinin<br />

geliştirilmesinde üstün kaliteyi kolaylaştırabilir<br />

ve garanti edebilir,” diyor.<br />

“Ukrayna da dahil olmak üzere tüm<br />

şirketimiz genelinde TMAS, hizmetlerimizin<br />

tanıtımı konusunda bize değerli destek<br />

sağlıyor. Diğer İsveçli tekstil teknoloji<br />

uzmanlarıyla açık tartışmalar ve iş<br />

birliklerinden pek çok sinerjik fayda elde<br />

edilmektedir ve TMAS üyelerinin tamamı<br />

dijitalleşme ve otomasyonda ön saflarda<br />

yer almaktadır. Halya Andrushkiv ve ACG<br />

Nyström Ukrayna’ya elimizden gelen her<br />

türlü yardımı yapmaktan mutluluk duyuyoruz,”<br />

diyor Thomas Arvidsson.<br />

Vyshyvanka Day is now a national holiday<br />

held on the third Thursday of <strong>May</strong> each<br />

year, and has become a symbol of resistance<br />

against Russian aggression.<br />

This year, many celebrities joined in to support<br />

the cause, wearing tailor-made vyshyvankas,<br />

designed by the Ukrainian embroidery<br />

brand Etnodim and others. Some of<br />

the stars wore shirts with patterns specific to<br />

the regions where their ancestors lived – Liev<br />

Schreiber’s, for instance, came from Odesa<br />

and Barbara Streisand’s from Ternopil.<br />

“Ukrainians are now united across the<br />

country in wanting to express their national<br />

identity,” said Andrushkiv. “Vyshyvankas<br />

were traditionally associated with religious<br />

holidays such as Christmas and Easter, which<br />

were, of course, frowned upon by the<br />

USSR, as was any sign of Ukrainian identity.<br />

After 1991 they returned, and now, of course,<br />

they represent freedom for us more than<br />

ever before. And their popularity has now<br />

spread around the world.”<br />

Supported by its parent company in Sweden,<br />

ACG Nyström Ukraine is enabling this growth<br />

worldwide, via the latest Tajima embroidery<br />

techniques and associated software.<br />

Design possibilities<br />

“Traditionally, all of the embroidery was by<br />

hand, and the rich designs, colours and<br />

textures have been refined over many centuries,”<br />

said Andrushkiv. “Now, with the latest<br />

Tajima technology and software solutions<br />

backed by ACG Nyström’s expert services,<br />

any traditional design – as well as new ideas<br />

for motifs reflecting today’s situation – can<br />

be invented or further developed for mass<br />

market designs. Our expertise can streamline<br />

and ensure premium quality in the development<br />

of all finished product ideas.”<br />

“Throughout our company, including in<br />

Ukraine, TMAS provides us with valuable<br />

support in the promotion of our services,”<br />

says Thomas Arvidsson. “There are many<br />

synergistic benefits from open discussions<br />

and co-operations with other Swedish<br />

textile technologists and TMAS members<br />

are all at the forefront of digitalisation and<br />

automation. We are happy to provide all<br />

assistance we can to Halya Andrushkiv<br />

and ACG Nyström Ukraine.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


78<br />

PANORAMA<br />

Yaz modasına<br />

şık alternatifler<br />

Dice Kayek, İlkbahar-Yaz<br />

<strong>2024</strong> koleksiyonunda estetiği<br />

ve lüksü birleştirerek yaz<br />

modasına ferahlatıcı bir<br />

yorum sunuyor. Modern<br />

kadının sıcak havalarda<br />

rahat giyinme ihtiyacına<br />

cevap olan yeni koleksiyon,<br />

sade zarafeti ve şıklığı bir<br />

arada sunuyor.<br />

Dice Kayek’in İlkbahar-Yaz’24 Koleksiyonu,<br />

rahatlık ve SIKLIGI zenginlikle kusursuz bir şekilde<br />

harmanlayarak yaz modası dünyasına yeni bir<br />

soluk getiriyor. Yaz sıcaklıklarının yarattığı zorluklara<br />

karşı Dice Kayek, şortları ve mini etekleri ilk<br />

sıralara yerleştirirken modern kadının sıcak havalarda<br />

şık ama rahat stili için alternatifler sunuyor.<br />

Pastel tonların yanı sıra pembe, kırmızı, yavruağzı,<br />

beyaz siyah renklerin tercih edildiği Dice<br />

Kayek İlkbahar-Yaz’24 koleksiyonunu, kumaş<br />

tercihleri ile de dikkat çekiyor. Gösterişli yün-ipek<br />

karışımlarından pamuk ve popline kadar<br />

uzanıyor. Dice Kayek yaz koleksiyonu elbiseler,<br />

ikonik koton gömlekler ve göz alıcı detaylardan<br />

oluşan çok yönlü bir giyim yelpazesine sahip.<br />

Koleksiyondaki pratiklik ve zarafetin bu uyumlu<br />

birlikteliği, Dice Kayek’in tasarım felsefesinin<br />

tanımlayıcı bir özelliği olarak yansıyor.<br />

New ptf-100 / d-100 dryer combo<br />

increases productivity, saves space<br />

A new Vastex PTF-100 Powder-To-Film Coating<br />

System with integral D-100 Conveyor Dryer increases<br />

production of DTF films by applying and<br />

curing adhesive powder quickly and conveniently<br />

within a footprint of less than one square<br />

metre. “Mounted on a utility cart, the mobile<br />

system allows an operator to apply a uniform<br />

layer of adhesive powder to a run of DTF graphics,<br />

and cure them uniformly in an infrared<br />

conveyor dryer from a single location,” says<br />

Mark Vasilantone, president, adding, “When not<br />

needed for DTF, the system can be rolled away.”<br />

The PTF-100 coating system (patent pending)<br />

features an angled steel casing and clear<br />

polycarbonate door with dust-tight seal for<br />

mess-free operation. Supplied as standard<br />

are two interchangeable cartridges, each<br />

of which can hold approximately 1.4 kg of<br />

adhesive powder, for quick and clean refills.<br />

The coating cabinet accommodates film up<br />

to 406 to 508 mm, and features an adjustable<br />

timer for repeatable results.The compact<br />

D-100 dryer with 46 cm wide conveyor allows<br />

adjustment of temperature, belt speed and<br />

heater height to cure DTF film at high rates. An<br />

integral exhaust hood removes moisture and<br />

fumes for operator safety, which is especially<br />

critical in confined spaces typical of many DTF<br />

shops. The heaters of all Vastex dryers carry a<br />

15-year warranty, and feature closely spaced<br />

coils that provide high-density, medium-wavelength<br />

infrared heat for maximum cure speed<br />

without cold spots or under curing.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>


Yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerinizde en uygun fiyat ve<br />

koşullarla uzman personelimizle 1992’den beri hizmetinizdeyiz.<br />

UÇAK BİLETİ<br />

OTEL REZERVASYONU<br />

En uygun fiyat!<br />

VİZE İŞLEMLERİ<br />

YURTDIŞI FUAR TURLARI<br />

PAKET TUR VE<br />

SEYAHAT ORGANİZASYONU<br />

BAYİ TOPLANTI<br />

ORGANİZASYONU<br />

VIP TRANSFER<br />

HİZMETİ<br />

Diğer hizmetlerimiz, rezervasyon ve tüm<br />

sorularınız için 0212 604 51 00 – voli@volicentro.com<br />

Voli Centro Turizm Seyahat Acentası 22.05.1992 tarih<br />

2228 Belge No’lu A Grubu TÜRSAB üyesi ve IATA Yetkili Seyahat Acentasıdır.<br />

VOLİ TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD. ŞTİ.<br />

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No: 4M Iç Kapı No:1272 Kuyumcukent Bahçelievler – İstanbul<br />

Telefon: +90 212 604 51 00 Eposta: voli@volicentro.com


80<br />

PANORAMA<br />

HEIMTEXTIL<br />

10-13 Ocak 2023 / Frankfurt, Almanya<br />

EGY STITCH & TEX’24<br />

18-21 Ocak, <strong>2024</strong> Kahire/Mısır<br />

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı<br />

31-01 – 03-02 Şubat, <strong>2024</strong> / Adana<br />

FUAR<br />

TAKVİMİ<br />

<strong>2024</strong><br />

DTG’24<br />

1-4 Şubat, <strong>2024</strong> Dakka/Bangladeş<br />

TEXWORLD<br />

5-7 Şubat <strong>2024</strong> / Paris – Fransa<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07- 10 Şubat, <strong>2024</strong> / IFM – İstanbul<br />

BURSA TEXTILE SHOW<br />

13-15 Şubat / Bursa<br />

İSTANBUL İPLİK FUARI<br />

22-24 Şubat <strong>2024</strong> / TÜYAP – İstanbul<br />

Texhibition<br />

06-08 Mart <strong>2024</strong> / IFM- İstanbul<br />

TEXPROCESS <strong>2024</strong><br />

23-26 Nisan, <strong>2024</strong> Frankfurt/Almanya<br />

IGATEX<br />

1- 4 <strong>May</strong>ıs <strong>2024</strong> Lahore – Pakistan<br />

HOMETEX ISTANBUL<br />

21-25 <strong>May</strong>ıs, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

ITM <strong>2024</strong><br />

4-8 Haziran, <strong>2024</strong> İstanbul /Türkiye<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07-9 Ağustos, <strong>2024</strong> – İstanbul<br />

CAITME <strong>2024</strong><br />

11-14 Eylül <strong>2024</strong> Taşkent/Özbekistan<br />

INTERMOB<br />

12-15 -Eylül <strong>2024</strong> Tüyap- İstanbul<br />

IBIA EXPO <strong>2024</strong><br />

26-29 Eylül, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

SIGN ISTANBUL<br />

31 Ekim – 03 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

FASHIONTECH İZMİR<br />

9-12 Ekim, <strong>2024</strong> / İzmir / Türkiye<br />

TGSD / İSTANBUL KONFERANSI<br />

Ekim, <strong>2024</strong> / İstanbul / Türkiye<br />

AYSAF<br />

13-16 Kasım, <strong>2024</strong> IFM –İstanbul<br />

FESPA Eurasia <strong>2024</strong><br />

23-26 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

* Yayın takvimi değişebilir.<br />

SUSTAINABILTY TALKS IST.<br />

Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

KONFEKSİYONTEKNİK MAYIS | MAY | <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!