Views
3 years ago

Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I ...

Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I ...

Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I

Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1. Zuwaæn Bayaæjiddaæ appleasa® Baæ®no TARIHIN BAYAJIDDA I Lawan Îanladi Yalwa Ta\®êhìn Haæusa¥wa\ ya\ nu\naæ ce]wa\ aæ da] can an yi wani shaæhaæ®a®®en muætu]m maæi su\na\ Bayaæjiddaæ. Shê wannaæn muætu]m an ce] asalinsaæ ∂an Sarkin Baægaæda\zaæ ne\ aæ can ˚asa® Sha]m. To¥, ana¥ nan ana¥ nan, sai wata ra\na\ Bayaæjiddaæ, shê daæ muta¥nensaæ sukaæ bar Baægaæda\zaæ sukaæ yi ya]mma. Ba\yan sun yi taæfiyaæ maæi nêsa\, sai sukaæ ìsa ˚asa® Baæ®no. Daæ sukaæ ìsa Baæ®no, Sarkin Baæ®no ya kaær∫e\ suæ daæ mu®na¥, ya kuma ba\ suæ masaukê maæi kya]u. Bayaæjiddaæ ya zauna¥ aæ Baæ®no ha® ma\ ya sa¥mi da\ma\ ya aæuri &ya® Sarkin Baæ®no sukaæ zauna¥ cikin jôn da\∂ê. To], ana¥ nan ana¥ nan, sai Bayaæjiddaæ daæ Sarkin Baæ®no sukaæ ∂an sa\∫a¥. Sabo¥daæ hakaæ, sai ya yi shir∑ ya fìta daægaæ ˚asa® Baæ®no. 2. Bayaæjiddaæ Ya\ Äsa Ga¥®un Gabaæs Ba\yan Bayaæjiddaæ ya\ bar ˚asa® Baæ®no, sai ya yi ta taæfiya¥ ya]mma daæ ˚asa® Baæ®no ha® sai daæ ya ìsa wani baæbban gaærê maæi su\na\ Ga¥®un Gabaæs. AÆ wannaæn lo\kaæcê ma¥ta®saæ tana¥ daæ cik∑. Sabo¥daæ waæhalaæ® taæfiya¥ daægaæ gaære\ taæ, sai Bayaæjiddaæ ya bar taæ ta¥re daæ wasu ba\yinsaæ aæ waænnan gaærê. Shê kuæwa ya ci gaæba daæ taæfiya¥. Ba\yan ya\ taæfi, baæ aæ jima¥ ba, sai ma¥ta®saæ ta haæifi ∂a\ namijì. To¥ shê wannaæn ∂a\, an sa] masaæ su\na\ Bì®aæm. Ba\yan ya\ girma ne¥, sai Alla¥h ya ba\ shì saærautaæ® Bì®aæm, wa¥to¥ Ga¥run Gabaæs. 1

Godište 37 supplement 1 - Institut za reumatologiju
reumatologija.org.rs
Godište 39 supplement 1 - Institut za reumatologiju
reumatologija.org.rs
Page 1 exteriér 215 Poteśenie pre telo i duśu, relax a pohodlie. To ...
compasspools.eu
Page 1 Page 2 EDWARD Criiu ]Evvt1,i,tRY, To HoNc; KONG ...
edwardchiu.com
EU – Što to znači za mene? - Europa
www1.zagreb.hr
I QL! January FROM A TO: FROM B TO: FROM C To ... - Imperial Pools
imperialpoolsb2b.com
LCA to go - Instytut Tele- i Radiotechniczny
itr.org.pl
LCA to go - Instytut Tele- i Radiotechniczny
itr.org.pl
Page 1 Page 2 N__i L__i I _I_i by Carl LemieuxI A TRIP TO ST ...
grumpyogre.com
Odrediti što želimo, kako to ostvariti, financirati i prodati_Dina i ...
hgk.hr
Page 1 Page 2 ' Eff "'ï' .I- uuTsmE TEMP 75°F f mmm@ ' I. to w. n . O ...
john1701a.com
Bio je to partizanski i britanski genocid nad 330.000 ... - Pobijeni.info
pobijeni.info
Mikroprocesor - a co to takiego? cz. 1 - Elportal
elportal.pl
Grillbaski 400 g 14,98/1 kg Musisz to mieć! - Netto
netto.pl