Views
5 years ago

Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki

u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i zeszyty naukowe nr 628 problemy transportu i logistyki nr 13 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Pod redakcją Elżbiety Załogi i Józefa Stanielewicza Szczecin 2010

 • Page 2 and 3: Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska
 • Page 4 and 5: 4 Spis treści JóZEf PErEnc, Marke
 • Page 7: od redaktorów Każda stara uczelni
 • Page 11 and 12: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 13 and 14: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 15 and 16: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 17 and 18: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 19: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 22 and 23: 22 franciszek gronowski W cezurze c
 • Page 24 and 25: 24 franciszek gronowski Po 1971 rok
 • Page 26 and 27: 26 franciszek gronowski Tradycje tr
 • Page 29 and 30: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 31 and 32: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 33 and 34: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 35 and 36: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 37 and 38: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 39 and 40: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 41 and 42: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 43 and 44: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 45 and 46: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 47 and 48: mój nauczyciel - Profesor Przemys
 • Page 49 and 50: mój nauczyciel - Profesor Przemys
 • Page 51 and 52: mój nauczyciel - Profesor Przemys
 • Page 53 and 54:

  mój nauczyciel - Profesor Przemys

 • Page 55:

  mój nauczyciel - Profesor Przemys

 • Page 58 and 59:

  58 włodzimierz Januszkiewicz Obok

 • Page 60 and 61:

  60 włodzimierz Januszkiewicz Reasu

 • Page 62 and 63:

  62 tomasz kwarciński gospodarcza (

 • Page 64 and 65:

  64 tomasz kwarciński ustne, zapras

 • Page 66 and 67:

  66 tomasz kwarciński współautore

 • Page 69 and 70:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 71 and 72:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 73 and 74:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 75 and 76:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 77:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 80 and 81:

  80 Janusz mysłowski dr. inż. Janu

 • Page 82 and 83:

  82 Janusz mysłowski W ramach dzia

 • Page 84 and 85:

  84 5. współpraca z zagranicą Jan

 • Page 86 and 87:

  86 Piotr niedzielski - zastosowania

 • Page 88 and 89:

  88 Piotr niedzielski Postępujące

 • Page 90 and 91:

  90 Piotr niedzielski cych innowacyj

 • Page 92 and 93:

  92 Piotr niedzielski Liczba i rodza

 • Page 94 and 95:

  94 Piotr niedzielski Istotnymi cech

 • Page 96 and 97:

  96 kolejność miejsc wielkość ł

 • Page 98 and 99:

  98 Piotr niedzielski stwierdza on:

 • Page 100 and 101:

  100 Piotr niedzielski 13. Paprocki

 • Page 102 and 103:

  102 Józef Perenc Ważne jest zatem

 • Page 104 and 105:

  104 Józef Perenc - niezawodne dost

 • Page 106 and 107:

  106 Józef Perenc usług i jednocze

 • Page 108 and 109:

  108 Józef Perenc Europejski rynek

 • Page 110 and 111:

  110 Józef Perenc - stworzenie nowe

 • Page 112 and 113:

  112 Józef Perenc mix kupującego.

 • Page 114 and 115:

  114 Józef Perenc klienta. Proces p

 • Page 116 and 117:

  116 Józef Perenc 6. Garbarski L.,

 • Page 118 and 119:

  118 andrzej Piskozub rezygnację z

 • Page 120 and 121:

  120 andrzej Piskozub lat, wskazywa

 • Page 122 and 123:

  122 andrzej Piskozub o transporcie

 • Page 124 and 125:

  124 andrzej Piskozub dotyczyły mi

 • Page 126 and 127:

  126 andrzej Piskozub porzuconą na

 • Page 128 and 129:

  128 andrzej Piskozub Z zamyślenia

 • Page 130 and 131:

  130 andrzej Piskozub Rewelacyjnie p

 • Page 132 and 133:

  132 andrzej Piskozub wiadomość,

 • Page 134 and 135:

  134 andrzej Piskozub symposiums and

 • Page 136 and 137:

  136 kazimierz Sawicki Instytut Rach

 • Page 139 and 140:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 141 and 142:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 143 and 144:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 145 and 146:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 147 and 148:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 149 and 150:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 151 and 152:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 153:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 156 and 157:

  156 adam Szewczuk z głównych sła

 • Page 158 and 159:

  158 adam Szewczuk i ruchową. Okre

 • Page 160 and 161:

  160 adam Szewczuk w przedsiębiorst

 • Page 162 and 163:

  162 adam Szewczuk wówczas tych usp

 • Page 164 and 165:

  164 adam Szewczuk tego nurtu badawc

 • Page 166 and 167:

  166 adam Szewczuk 5. ektra - ogóln

 • Page 168 and 169:

  168 adam Szewczuk - supporting of i

 • Page 170 and 171:

  170 robert tomanek Wpływ Profesora

 • Page 172 and 173:

  172 robert tomanek Pomimo niedoskon

 • Page 174 and 175:

  174 robert tomanek wynika, że zak

 • Page 176 and 177:

  176 robert tomanek tHe roLe oF ProF

 • Page 178 and 179:

  178 Jerzy wronka W okresie najaktyw

 • Page 180 and 181:

  180 Jerzy wronka Kolejną dziedzin

 • Page 182 and 183:

  182 Jerzy wronka Przegląd i analiz

 • Page 184 and 185:

  184 Jerzy wronka uczestniczenie we

 • Page 186 and 187:

  186 Jerzy wronka Uwzględniając pr

 • Page 188 and 189:

  188 Elżbieta Załoga dokumentacji,

 • Page 190 and 191:

  190 Elżbieta Załoga oraz ekonomik

 • Page 192 and 193:

  192 Elżbieta Załoga Przejawem dyn

 • Page 194 and 195:

  194 Elżbieta Załoga Z satysfakcj

 • Page 196 and 197:

  196 36. Elżbieta Załoga Wielopols

 • Page 198 and 199:

  198 Elżbieta Załoga Lata siedemdz

 • Page 200 and 201:

  200 Elżbieta Załoga Górski W., w

 • Page 202 and 203:

  202 Elżbieta Załoga 168. Górski

 • Page 204 and 205:

  204 Elżbieta Załoga 208. Zalewski

 • Page 206 and 207:

  206 Elżbieta Załoga Hozer J., Eko

 • Page 208 and 209:

  208 Elżbieta Załoga Grzywacz W.,

 • Page 210 and 211:

  210 327. 328. 329. 330. 331. 332. 3

 • Page 212 and 213:

  212 Elżbieta Załoga Zmiany w ląd

 • Page 214 and 215:

  214 401. 402. 403. 404. 405. 406. 4

 • Page 217:

  czĘść ii z badań nad transporte

 • Page 220 and 221:

  220 wojciech bąkowski - wzrastają

 • Page 222 and 223:

  222 wojciech bąkowski Miasto płac

 • Page 224 and 225:

  224 wojciech bąkowski zakupu bilet

 • Page 226 and 227:

  226 wojciech bąkowski Rys. 2. Podm

 • Page 228 and 229:

  228 wojciech bąkowski i eksploatac

 • Page 230 and 231:

  230 wojciech bąkowski Kierunek now

 • Page 232 and 233:

  232 roman czaplewski Jako osoba „

 • Page 234 and 235:

  234 roman czaplewski Pozostałe czy

 • Page 236 and 237:

  236 roman czaplewski - urządzeń i

 • Page 238 and 239:

  238 roman czaplewski Można więc p

 • Page 240 and 241:

  240 roman czaplewski 11. Schoser F.

 • Page 242 and 243:

  242 izabela dembińska Choć infras

 • Page 244 and 245:

  244 izabela dembińska badań w obs

 • Page 246 and 247:

  246 izabela dembińska - składowan

 • Page 248 and 249:

  248 izabela dembińska domowymi. G

 • Page 250 and 251:

  250 izabela dembińska Obiekty lini

 • Page 252 and 253:

  252 izabela dembińska na przykład

 • Page 254 and 255:

  254 izabela dembińska Lp. kryteriu

 • Page 256 and 257:

  256 izabela dembińska 2. Wydaje si

 • Page 258 and 259:

  258 izabela dembińska LogiStic inF

 • Page 260 and 261:

  260 Stanisław krawiec czasie odkry

 • Page 262 and 263:

  262 Stanisław krawiec - dekompozyc

 • Page 264 and 265:

  264 Stanisław krawiec Do badań fo

 • Page 266 and 267:

  266 Stanisław krawiec - warunkiem

 • Page 268 and 269:

  268 Stanisław krawiec - jako przem

 • Page 270 and 271:

  270 Stanisław krawiec Wydawało si

 • Page 272 and 273:

  272 Stanisław krawiec w transporci

 • Page 274 and 275:

  274 Stanisław krawiec SYSTEM THEOR

 • Page 276 and 277:

  276 małgorzata łatuszyńska Wymie

 • Page 278 and 279:

  278 małgorzata łatuszyńska Kwali

 • Page 280 and 281:

  280 małgorzata łatuszyńska celem

 • Page 282 and 283:

  282 małgorzata łatuszyńska 25th

 • Page 284 and 285:

  284 małgorzata łatuszyńska Rys.

 • Page 286 and 287:

  286 podsumowanie małgorzata łatus

 • Page 288 and 289:

  288 małgorzata łatuszyńska 27. N

 • Page 290 and 291:

  290 leszek mindur ta wieloletnia ws

 • Page 292 and 293:

  292 Rok leszek mindur Wielkość pr

 • Page 294 and 295:

  294 leszek mindur W 2007 roku przew

 • Page 296 and 297:

  296 leszek mindur W kolejowych prze

 • Page 298 and 299:

  298 leszek mindur e) zawieszeniu ku

 • Page 300 and 301:

  300 leszek mindur - zwolnienie prze

 • Page 302 and 303:

  302 leszek mindur 2) stworzeniu pod

 • Page 304 and 305:

  304 leszek mindur 4. Umożliwienie

 • Page 306 and 307:

  306 podsumowanie leszek mindur Jeż

 • Page 309 and 310:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 311 and 312:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 313 and 314:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 315 and 316:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 317 and 318:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 319 and 320:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 321:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 324 and 325:

  324 michał Pluciński lat powojenn

 • Page 326 and 327:

  326 michał Pluciński Kolejny etap

 • Page 328 and 329:

  328 michał Pluciński do projektu

 • Page 330 and 331:

  330 michał Pluciński „Projekt s

 • Page 332 and 333:

  332 michał Pluciński Przyjęty sy

 • Page 334 and 335:

  334 bibliografia michał Pluciński

 • Page 337 and 338:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 339 and 340:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 341 and 342:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 343 and 344:

  Miasto rdzeniowe Problemy rozwoju s

 • Page 345 and 346:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 347 and 348:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 349 and 350:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 351 and 352:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 353:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 356 and 357:

  356 hermann witte Die bekannteste u

 • Page 358 and 359:

  358 hermann witte O = Outputmenge I

 • Page 360 and 361:

  360 hermann witte Der Zuwachs der E

 • Page 362 and 363:

  362 hermann witte i = Index der Pro

 • Page 364 and 365:

  364 hermann witte Wunderfunktion“

 • Page 366 and 367:

  366 hermann witte 4. die wertbezoge

 • Page 368 and 369:

  368 hermann witte mit Y = Wert des

 • Page 370 and 371:

  370 hermann witte (3) direkt ableit

 • Page 372 and 373:

  372 hermann witte 8. M. Bronfenbren

 • Page 374 and 375:

  374 hermann witte 50. S. Pressman,

 • Page 377 and 378:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 379 and 380:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 381 and 382:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 383 and 384:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 385 and 386:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 387 and 388:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 389 and 390:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 391 and 392:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 393 and 394:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 395 and 396:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 397 and 398:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 399 and 400:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 401 and 402:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 403 and 404:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 405 and 406:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 407 and 408:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 409 and 410:

  podsumowanie konflikty i dylematy w

zeszyty naukowe nr 453 - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
gospodarka elektroniczna - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
POPYT TURYSTYCZNY - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt Naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt Naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiczne problemy turystyki - Wydział Zarządzania i Ekonomiki ...
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług