ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

support.downloads.sonymobile.com

ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

Zahvaljujemo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson

C510 Cyber-shot. Elegantan Cyber-shot telefon s

fantastičnim fotoaparatom za zadivljujuće slike.

Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte

www.sonyericsson.com/fun. Registrirajte se odmah da biste

dobili komplet alata, pristup besplatnom prostoru za

spremanje sadržaja, posebnim ponudama, novostima i

natjecanjima na adresi www.sonyericsson.com/myphone.

Za podršku proizvodu pogledajte

www.sonyericsson.com/support.


Dodatna oprema – više za vaš telefon

Bluetooth slušalica HBH-PV715

Praktična i moderna slušalica za svakodnevno korištenje

M2 USB adaptor CCR-70

Kopirajte, spremite i podijelite sadržaj svoje kartice Memory

Stick Micro (M2)

Digitalni okvir za fotografije IDP-100

Bežično podijelite svoje fotografije s drugima

Navedena dodatna oprema može se kupiti zasebno, ali možda neće biti dostupna

na svim tržištima. Za prikaz opisa svih mogućnosti i asortiman dodatne opreme

posjetite www.sonyericsson.com/accessories.


Sadržaj

Početak rada.........................6

Sklapanje............................................6

Uključivanje telefona..........................7

Pomoć................................................8

Punjenje baterije.................................8

Pregled telefona...............................10

Pregled izbornika.............................12

Navigacija.........................................14

Memorija..........................................15

Jezik telefona...................................16

Upisivanje teksta..............................16

Cyber-shot ......................18

Korištenje fotoaparata......................18

Dodatne funkcije kamere.................19

Prikaz i označavanje fotografija........20

Rad s fotografijama..........................22

Blogiranje.........................................22

Ispis fotografija.................................24

Kopiranje i upravljanje

sadržajem............................24

Upravljanje sadržajem u telefonu ....24

Slanje sadržaja na drugi telefon.......25

Prijenos sadržaja na računalo i s

njega.................................................25

Korištenje USB kabela.....................26

Naziv telefona...................................27

Korištenje Bluetooth bežične

tehnologije........................................27

Izrada i vraćanje sigurnosnih

kopija podataka................................29

Pozivi...................................31

Upućivanje i primanje poziva...........31

Kontakti............................................33

Brzo biranje......................................36

Dodatne funkcije poziva...................37

Poruke.................................41

SMS i MMS poruke..........................41

Govorne poruke...............................42

E‑pošta.............................................43

Instant poruke .................................44

Glazba ................................46

Stereo portable handsfree...............46

PlayNow........................................48

TrackID.........................................48

Online glazba i video........................49

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

1


2

Videoprikazivač................................49

Radio................................................49

MusicDJ........................................50

Snimanje zvuka................................50

Internet................................51

Favoriti..............................................51

Povijest stranica...............................52

Dodatne funkcije preglednika..........52

Internet zaštita i certifikati................53

Web izvori.........................................53

Usklađivanje .......................55

Usklađivanje koristeći računalo........55

Usklađivanje putem

internetskog servisa.........................56

Dodatne mogućnosti..........57

Zrakoplovni rad................................57

Nadogradnja softvera.......................57

Lokacijske usluge.............................58

Alarmi...............................................59

Kalendar...........................................60

Bilješke.............................................61

Zadaci..............................................61

Profili................................................61

Vrijeme i datum................................62

Teme................................................62

Izgled glavnog izbornika..................62

Zvukovi zvona .................................63

Orijentacija zaslona..........................63

Igre...................................................63

Programi...........................................63

Zaključavanje...................................64

Rješavanje problema..........66

Česta pitanja....................................66

Poruke o pogreškama......................69

Važne informacije................71

Kazalo..................................83

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Sony Ericsson C510 Cyber-shot

UMTS/HSPA band 1 GSM/GPRS/EDGE

900/1800/1900

Izdavač ovog priručnika je Sony Ericsson Mobile

Communications AB ili njegovo lokalno pridruženo

društvo, bez ikakvih jamstava. Sony Ericsson Mobile

Communications AB u bilo koje vrijeme i bez najave

može izvršiti preinake i poboljšanja ovog priručnika

zbog ispravljanja tipografskih pogrešaka, netočno

navedenih informacija, ili poboljšanja programa i/ili

opreme. Međutim, takve izmjene će biti uključene u

nova izdanja ovog priručnika.

Sva prava pridržana.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Broj izdanja: 1220-9860.1

Imajte na umu:

Neke mreže ne podržavaju sve usluge opisane u

ovom priručniku. To također vrijedi za GSM

međunarodni broj hitnih službi 112.

Obratite se svojem mrežnom operatoru ili davatelju

usluga ako ste u nedoumici u pogledu dostupnosti

pojedine usluge.

Prije korištenja svojeg mobilnog telefona pročitajte

Važne informacije.

Vaš mobilni telefon može preuzimati, spremati i

prosljeđivati i dodatne sadržaje, npr. melodije zvona.

Korištenje takvih sadržaja može biti ograničeno ili

zabranjeno pravima trećih strana, uključujući, ali ne

ograničavajući se na, ograničenja prema važećim

zakonima o zaštiti autorskih prava. Vi, a ne

Sony Ericsson, u cijelosti ste odgovorni za dodatne

sadržaje koje preuzimate ili prosljeđujete sa svojeg

mobilnog telefona. Prije korištenja bilo kakvih

dodatnih sadržaja provjerite je li način na koji

namjeravate koristiti takve sadržaje dopušten prema

važećim zakonima i jeste li za to valjano ovlašteni.

Sony Ericsson ne jamči za točnost, cjelovitost niti

kvalitetu bilo kakvih dodatnih sadržaja niti za bilo koji

sadržaj koji se dobije od trećih strana.

Sony Ericsson ni pod kojim uvjetima neće biti

odgovoran za neodgovarajuće ili nedopušteno

korištenje bilo kakvih dodatnih sadržaja ili sadržaja

koji se dobiva od trećih strana.

Smart‑Fit Rendering je zaštitni znak ili registrirani

zaštitni znak tvrtke ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak

tvrtke Bluetooth SIG Inc., a Sony Ericsson ga koristi

u skladu s licencijom.

Logotip sa špekulom, BestPic, PlayNow, MusicDJ,

PhotoDJ, TrackID i VideoDJ zaštitni su znaci ili

registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Ericsson Mobile

Communications AB.

TrackID koristi Gracenote Mobile MusicID.

Gracenote i Gracenote Mobile MusicID zaštitni su

znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Gracenote,

Inc.

Cyber-shot je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak

tvrtke Sony Corporation.

Sony, Memory Stick Micro i M2 zaštitni su znaci

ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

Google i Google Maps zaštitni su znaci ili

registrirani zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.

SyncML je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak

tvrtke Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak

tvrtke Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition registrirani

je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Adobe Systems

Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim

državama.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows

Media i Vista su bilo registrirani zaštitni znaci ili

zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u

Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.

T9 Unos teksta zaštitni je znak ili registrirani

zaštitni znak tvrtke Tegic Communications. T9

Unos teksta zaštićen je jednim ili više sljedećih

patenata: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928, i 6,011,554; Canadian Pat.

No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

3


4

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic

of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842

463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE,

GB; a dodatni patenti u postupku su u cijelom

svijetu.

Ovaj je proizvod zaštićen određenim pravima zaštite

intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Korištenje

ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda

bez posebne licencije Microsofta zabranjeni su.

Vlasnici sadržaja koriste Windows Media tehnologiju

upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) u svrhu

zaštite svojih intelektualnih prava, uključujući i

autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver

za pristup sadržaju koji koristi WMDRM za zaštitu.

Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi sadržaj,

vlasnici sadržaja mogu od Microsofta zatražiti da

ukine mogućnost softvera da koristi WMDRM za

prikaz ili kopiranje zaštićenih sadržaja. Takvo

ukidanje ne utječe na sadržaj koji nije zaštićen. Kada

preuzimate licencije za zaštićeni sadržaj, pristajete

na odredbu da Microsoft s licencijama može uključiti

i popis za ukidanje. Vlasnici sadržaja mogu od vas

zatražiti da nadogradite WMDRM za pristup njihovim

sadržajima. Ako ne pristanete na nadogradnju,

nećete moći pristupati sadržaju koji zahtijeva

nadogradnju.

Ovaj je proizvod licenciran prema MPEG-4 i AVC

licencijama vizualnih patenata za osobno i

nekomercijalno korištenje od strane krajnjeg

korisnika u svrhu (i) kodiranja videa u skladu s

MPEG-4 vizualnim standardom ("MPEG-4 video") ili

AVC standardom ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje

MPEG- 4 ili AVC videa kojega su kodirali krajnji

korisnici za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je

dobiven od davatelja videosadržaja koji ima licenciju

MPEG LA za proizvodnju MPEG- 4 i/ili AVC videa.

Licencija se ne odnosi niti se daje za bilo kakvo

drugo korištenje. Dodatne informacije, uključujući i

one koje se odnose na promotivno, interno i

komercijalno korištenje i licenciranje, mogu se dobiti

od tvrtke MPEG LA, L.L.C. Pogledajte http://

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija

dekodiranja zvuka koristi se prema licenciji

Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript i svi zaštitni znaci i logotipi

temeljeni na Javi zaštitni su znaci ili registrirani

zaštitni znaci tvrtke Sun Microsystems, Inc. u SADu

i drugim državama.

Ugovor o korištenju za krajnjeg korisnika za Sun

Java Micro Edition platformu.

1. Ograničenja: Softver sadržava povjerljive

informacije zaštićene autorskim pravima tvrtke Sun,

a vlasništvo nad svim primjercima zadržavaju Sun i/

ili osobe koje su ovlastile Sun za korištenje

navedenoga. Korisniku nije dopušteno

modificiranje, dekompiliranje, disasembliranje,

dekriptiranje, ekstrakcija, niti reverzni inženjering

Softvera na bilo koji drugi način. Softver se ne smije

davati u najam, ustupati niti davati u podnajam, ni

djelomično niti u cijelosti.

2. Izvozni propisi: Softver, uključujući i tehničke

podatke, podliježe odredbama zakona kojima se

nadzire izvoz iz SAD‑a, uključujući i U.S. Export

Administration Act i pridružene propise, a može biti

podložan uvoznim i izvoznim propisima i u drugim

državama. Korisnik se obvezuje da će se u

potpunosti pridržavati svih takvih propisa i ovime

prihvaća da je obvezan ishoditi potrebne dozvole za

izvoz, ponovni izvoz ili uvoz Softvera. Softver se ne

smije preuzimati niti na drugi način izvoziti (i) u, ili u

korist građana, sljedećih država: Kube, Iraka, Irana,

Sjeverne Koreje, Libije, Sudana, Sirije (već prema

važećem popisu takvih država) niti u bilo koju drugu

državu za koju postoji zabrana izvoza iz SAD‑a, ili (ii)

bilo kome s popisa U.S. Treasury Department

"Specially Designated Nations" ili s popisa U.S.

Commerce Department "Table of Denial Orders". 3.

Ograničenje prava: Korištenje, kopiranje ili odavanje

od strane vlade Sjedinjenih Država podložno je

ograničenjima kako su navedena u propisu Rights in

Technical Data and Computer Software Clauses,

DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2),

kako je što primjenjivo.

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Ograničenje prava: Korištenje, kopiranje ili davanje

na uvid od strane vlade Sjedinjenih Država podliježe

ograničenjima navedenim u propisu Rights in

Technical Data and Computer Software Clauses,

DFARS 252.227‑7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2),

kako je što primjenjivo.

Drugi nazivi proizvoda i tvrtki koji se spominju mogu

biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Sva prava koja ovdje nisu izrijekom navedena

pridržana su.

Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda

neće posve odgovarati stvarnom telefonu.

Simboli uputa

U ovom se priručniku mogu pojavljivati

sljedeći simboli.

Napomena

Savjet

Pozor

Usluga ili funkcija ovisna je o mreži

ili o pretplati. Obratite se svojem

mrežnom operatoru za

pojedinosti.

> Koristite tipku odabira ili

navigacijsku tipku za pomicanje i

odabir. Pogledajte Navigacija na

str. 14.

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

5


Početak rada

Sklapanje

Da biste mogli početi koristiti svoj

telefon, morate umetnuti SIM karticu i

bateriju.

Za umetanje SIM kartice

1 Skinite poklopac baterije.

2 Gurnite SIM karticu u držač tako da su

kontakti zlatne boje okrenuti prema

dolje.

Za umetanje baterije

6 Početak rada

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


1 Umetnite bateriju tako da naljepnica

bude okrenuta prema gore, a priključci

jedan prema drugome.

2 Gurnite poklopac baterije na mjesto.

Uključivanje telefona

Za uključivanje telefona

1 Pritisnite i držite .

2 Upišite PIN svoje SIM kartice, ako se

traži, i odaberite U redu.

3 Odaberite jezik.

4 Za korištenje Čarobnjaka za osnovna

podešenja i korisne savjete slijedite

upute.

Ako želite ispraviti pogrešku prilikom

unosa PIN koda, pritisnite .

SIM kartica

SIM (Subscriber Identity Module)

kartica, koju dobivate od svojeg

mrežnog operatora, sadržava podatke

o vašoj pretplati. Uvijek isključite

telefon i iskopčajte punjač prije

umetanja ili vađenja SIM kartice.

Kontakte možete spremiti na SIM karticu

prije nego je izvadite iz telefona.

Pogledajte Za kopiranje imena i brojeva

na SIM karticu na str. 34.

PIN

Možda će vam trebati PIN (engl.

Personal Identification Number –

osobni identifikacijski broj) za

aktiviranje usluga i funkcija na svojem

telefonu. Svoj PIN broj dobivate od

svojeg mrežnog operatora. Kada

upisujete svoj PIN, umjesto znamenki

se prikazuje *, osim ako počinje istim

znamenkama kao i broj za slučaj

nužde, npr. 112 ili 911. Broj za slučaj

nužde možete vidjeti i nazvati i bez

unosa PIN koda.

Ako triput uzastopce utipkate neispravni

PIN, SIM kartica se blokira. Pogledajte

Zaključavanje SIM kartice na str. 64.

Stanje čekanja

Nakon uključivanja telefona i upisivanja

PIN koda, na zaslonu se pojavljuje

Početak rada 7

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


naziv mrežnog operatora. Taj se prikaz

naziva stanjem čekanja. Vaš je telefon

sada spreman za korištenje.

Korištenje drugih mreža

Dodatni troškovi mogu nastati ako npr.

upućujete ili primate pozive, koristite

poruke ili podatkovnu vezu, npr. za

internetske usluge, a nalazite se u

roamingu (niste u svojoj domaćoj

mreži). Za dodatne informacije obratite

se svojem operatoru.

Pomoć

Osim ovog priručnika, na stranicama

www.sonyericsson.com/support

dostupni su vam i vodiči za funkcije i

dodatne informacije.

U telefonu su vam dostupni i pomoć i

informacije.

Za prikaz savjeta i pomoći

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito >

Čarobnjak.

2 Odaberite Savjeti i trikovi.

Za prikaz informacija o funkcijama

• Pomaknite se do funkcije i odaberite

Info, ako je dostupno. U nekim se

slučajevima Info pojavljuje pod Opcije.

Za prikaz demonstracije telefona

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Zabava > Demo prikaz.

Za prikaz statusa uređaja

• U stanju čekanja pritisnite tipku

glasnoće. Prikazuju se podaci o

telefonu, memoriji i bateriji.

Punjenje baterije

Prilikom kupnje telefona, baterija je

samo djelomično napunjena.

8 Početak rada

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za punjenje baterije

1 Priključite punjač na telefon. Potrebno

je oko 2,5 sata da bi se baterija

napunila do kraja. Pritisnite bilo koju

tipku za uključivanje zaslona.

2 Punjač odvojite tako da nagnete utikač

prema gore.

Telefon možete koristiti i dok se puni.

Bateriju možete staviti na punjenje u bilo

koje vrijeme, a možete je puniti duže ili

kraće od 2,5 sata. Punjenje možete

prekinuti bilo kada, bez opasnosti

oštećenja baterije.

Početak rada 9

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Pregled telefona

1 Zvučnik slušalice

2 Kamera videopoziva

3 Priključak za punjač, handsfree i

USB kabel

4 Zaslon

5 Tipke odabira

6 Navigacijska tipka

7 Tipka pozivanja

8 Tipka izbornika Aktivnosti

9 Utor memorijske kartice

10 Tipka za zaključavanje tipkovnice

11 Tipka Kraj i Uključiti/Isključiti

12 Tipka C

13 Tipka Nečujno

10 Početak rada

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14 Bljeskalica

15 Objektiv fotoaparata

16 Tipke glasnoće, digitalno zumiranje

kamere

17 Poklopac objektiva

18 Tipka kamere

14

15

16

17

18

Početak rada 11

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Pregled izbornika

PlayNow*

Cyber-shot

Alarmi

Pozivi**

Svi pozivi

Odgovoreni

Odlazni

Propušteni

Internet

Poruke

Napisati novu

Primljeno/Čavrljanja*

Poruke

E-pošta

IM*

Govorna pošta

Kontakti

Ja

Novi kontakt

Rokovnik

Datoteke **

Programi

Videopoziv

Kalendar

Zadaci

Bilješke

Usklađivanje

Odbrojavanje

Štoperica

Kalkulator

Memorija kodova

Zabava

Online usluge*

TrackID

Lokacijske usluge

Igre

VideoDJ

PhotoDJ

MusicDJ

Daljinsko upravljanje

Snimanje zvuka

Demo prikaz

Multimedija

Foto

Glazba

Video

Igre

Web izvori

Podešenja

Radio

Podešenja**

Općenito

Profili

Vrijeme i datum

Jezik

Nadogr. softvera

Glasovne naredbe

Novi događaji

Prečaci

Zrakoplovni rad

Zaštita

Čarobnjak

Pristupačnost*

Status

Glavni reset

Zvuci i upozorenja

Glasnoća zvona

Zvuk zvona

Nečujno

Post. pojač. zvono

Vibriranje

Zvuk poruke

Zvuk tipki

Zaslon

Pozadina

Izgled izbornika

Tema

Početni zaslon

Čuvar zaslona

12 Početak rada

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Veličina sata

Svjetlina

Izmijeniti naziv*

Pozivi

Brzo biranje

Pametno traženje

Preusmjerenja

Prebaciti na L2*

Opcije poziva

Trajanje i trošak*

Prikaz broja

Handsfree

Povezivost

Bluetooth

USB

Naziv uređaja

Usklađivanje

Rad s uređajem

Mobilne mreže

Podatkovna podeš.*

Internet podešenja

Streaming podešenja

Podešenja poruka*

SIP podešenja

Pribor

* Neki izbornici ovise o

operatoru, mreži ili pretplati.

** Možete koristiti

navigacijsku tipku za kretanje

po karticama na

podizbornicima. Za više

informacija pogledajte

Navigacija na str. 14.

Početak rada 13

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Navigacija

Za kretanje po izbornicima uređaja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik.

2 Koristite navigacijsku tipku za

pomicanje po izbornicima.

Za odabir radnji na zaslonu

• Pritisnite lijevu, središnju ili desnu tipku

odabira.

Za prikaz opcija za određenu stavku

• Odaberite Opcije za npr. izmjenu.

Za kraj funkcije

• Pritisnite .

Za povratak u stanje čekanja

• Pritisnite .

Za kretanje po multimedijskim

sadržajima

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija.

2 Pomaknite se do stavke izbornika i

pritisnite navigacijsku tipku desno.

3 Za povratak pritisnite navigacijsku

tipku lijevo.

Za brisanje stavki

• Pritisnite za brisanje stavki poput

brojeva, slova, slika i zvukova.

Kartice

Ponekad se možete koristiti karticama.

Primjerice, Podešenja ima kartice.

Za pomicanje po karticama

• Pritisnite navigacijsku tipku lijevo ili

desno.

Prečaci

Možete koristiti prečace numeričkih

tipki za izravan pristup funkcijama.

14 Početak rada

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Korištenje prečaca navigacijskih tipki

• U stanju čekanja pritisnite , , ili

za izravni pristup funkciji.

Za izmjenu prečaca navigacijske tipke

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito >

Prečaci.

2 Pomaknite se na opciju i odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se na opciju izbornika i

odaberite Prečac.

Prečaci glavnog izbornika

Redni brojevi izbornika počinju lijevim

gornjim simbolom i kreću se prema

desno, a zatim prelaze na sljedeći red.

Za izravno otvaranje stavke glavnog

izbornika

• Iz stanje čekanja odaberite Izbornik i

pritisnite – , , ili

.

Izgled izbornika mora biti namješten na

Mreža. Pogledajte Za promjenu izgleda

glavnog izbornika na str. 62.

Izbornik Aktivnosti

Izbornik Aktivnosti nudi brzi pristup

sljedećemu:

• Novi događaji – propušteni pozivi i

nove poruke.

• Aktivne funkcije – programi koji se

izvršavaju u pozadini.

• Moji prečaci – dodavanje funkcija

kojima želite brzo pristupati.

• Internet – brzi pristup internetu.

Za otvaranje izbornika Aktivnosti

• Pritisnite .

Memorija

Sadržaje možete spremati na

memorijskoj kartici, u memoriji telefona

i na SIM kartici. Fotografije i glazba

automatski se spremaju na memorijsku

karticu, ako je umetnuta. Ako to nije

slučaj ili ako je memorijska kartica

puna, fotografije i glazba spremaju se u

memoriju telefona. Poruke i kontakti

spremaju se u memoriju telefona, ali

možete odabrati i spremanje na SIM

karticu.

Memorijska kartica

Memorijsku karticu ćete možda morati

kupiti posebno.

Vaš telefon podržava Memory Stick

Micro (M2) memorijske kartice,

koje omogućuju dodatni kapacitet za

spremanje raznih sadržaja. Kartica se

može koristiti i kao prijenosna

memorijska kartica s drugim

kompatibilnim uređajima.

Početak rada 15

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Datoteke možete premještati i kopirati

između memorijske kartice i memorije

telefona. Pogledajte Upravljanje

sadržajem u telefonu na str. 24.

Za umetanje memorijske kartice

• Otvorite poklopac i umetnite

memorijsku karticu sa zlatnim

kontaktima okrenutima prema gore.

Za vađenje memorijske kartice

• Otvorite poklopac i pritisnite rub

memorijske kartice da biste je

oslobodili i izvadili.

Jezik telefona

Možete odabrati jezik koji ćete koristiti

u telefonu.

Za izmjenu jezika telefona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Jezik >

Jezik uređaja.

2 Odaberite opciju.

Upisivanje teksta

Tekst možete upisivati koristeći

višestruke pritiske na tipke ili T9 unos

teksta . T9 unos teksta koristi

ugrađeni rječnik.

16 Početak rada

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za promjenu načina unosa teksta

• Tijekom upisivanja teksta pritisnite i

držite .

Za prebacivanje s velikih na mala

slova i obratno

• Tijekom upisivanja teksta pritisnite

.

Za unos brojki

• Tijekom upisivanja teksta pritisnite i

držite – .

Za unos točki i zareza

• Kod upisivanja teksta pritisnite .

Za unos simbola

1 Tijekom upisivanja teksta odaberite

Opcije > Umetnuti simbol.

2 Pomaknite se do simbola i odaberite

Umetnuti.

Za unos teksta koristeći T9 Unos

teksta

1 U stanju čekanja odaberite npr.

Izbornik > Poruke > Napisati novu >

Poruka.

2 Ako nije prikazano, pritisnite i držite

za uključivanje T9 Unosa teksta.

3 Svaku tipku pritisnite samo jednom,

čak i ako slovo koje vam je potrebno

nije prvo slovo na tipki. Primjerice, da

biste napisali riječ "Jane", pritisnite

, , , . Upišite cijelu

riječ prije gledanja prijedloga.

4 Koristite ili za prikaz prijedloga.

5 Pritisnite za prihvaćanje

prijedloga.

Za unos teksta koristeći uobičajeni

način pisanja (multitap)

1 U stanju čekanja odaberite npr.

Izbornik > Poruke > Napisati novu >

Poruka.

2 Ako je prikazano , pritisnite i držite

za uključivanje uobičajenog

načina pisanja teksta.

3 Pritišćite – opetovano dok se

ne pojavi željeno slovo.

4 Kada je riječ gotova, pritisnite za

dodavanje razmaka.

Za dodavanje riječi u ugrađeni rječnik

1 Tijekom unosa teksta koristeći T9 Unos

teksta odaberite Opcije > Upisati novu

riječ.

2 Upišite riječ koristeći uobičajeni način

pisanja i odaberite Umetnuti.

Početak rada 17

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Cyber-shot

Možete snimati fotografije i

videoisječke te ih pregledavati,

spremati ili slati. Fotografije i

videoisječci spremaju se u Multimedija i

u Datoteke.

Korištenje fotoaparata

1

1 Zumiranje

2 Snimanje fotografija/videa

3 Fotografije: Bljeskalica

Videokamera: Svjetlo

4 Fotografije: Izoštravanje

2

7

3

4

5

6

5 Fotografije: Scene Videokamera:

Noćni način

6 Fotografije: Način slikanja

Videokamera: Trajanje videa

7 Svjetlina

Za uključivanje fotoaparata

• Otvorite poklopac objektiva.

Za snimanje fotografije

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

18 Cyber-shot

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Pritisnite do pola radi korištenja

automatskog izoštravanja

(autofokusa).

3 Kada točka i okvir fokusa postanu

zeleni, pritisnite do kraja za

snimanje fotografije. Fotografija se

automatski sprema.

Za snimanje videoisječka

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Za početak snimanja do kraja pritisnite

.

3 Za završetak snimanja pritisnite

do kraja. Videoisječak se automatski

sprema.

Za korištenje zumiranja

• Pritisnite tipku glasnoće.

Za podešavanje svjetline

• Pritisnite navigacijsku tipku. Svjetlina

se pokazuje pokraj .

Za prikaz fotografija

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Pomičite se po fotografijama.

Za prikaz videoisječaka

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Pomaknite se do videoisječka i

pritisnite srednju tipku odabira.

Dodatne funkcije kamere

Za promjenu podešenja

• Uključite fotoaparat i odaberite .

Za prikaz informacija o podešenjima

• Pomaknite se do podešenja i odaberite

.

Za poboljšanje slike korištenjem

funkcije Fotokorekcija

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Vodite računa da Pregled bude

namješteno na Uključiti. Odaberite >

Podešenja i pomaknite se na Pregled >

Uključiti.

3 Snimite fotografiju.

4 Tijekom pregleda odaberite Opcije >

Fotokorekcija.

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica možete koristiti za

izoštravanje na lice koje nije u središtu

kadra. Fotoaparat automatski

prepoznaje do tri lica, koja su u tražilu

označena bijelim okvirima. Zeleni okvir

pokazuje lice koje je odabrano za

autofokus. Izoštrava se na lice koje je

najbliže fotoaparatu.

Cyber-shot 19

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za namještanje prepoznavanja lica

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Odaberite > Izoštravanje >

Prepoznav. lica.

Smile Shutter

Smile Shutter vam omogućuje

snimanje osmijeha na licima prijatelja i

obitelji. Kamera otkriva do tri lica i

odabire jedno lice za otkrivanje

osmijeha i autofokus. Oko lica koje je

odabrano vidi se žuti okvir. Kada se

odabrano lice nasmiješi, kamera

automatski snima fotografiju.

Za namještanje funkcije Smile

Shutter

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Odaberite > Način snimanja > Smile

Shutter.

3 Kada se pojavi , kamera je u Smile

Shutter načinu rada.

Za korištenje funkcije Smile Shutter

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Pritisnite tipku fotoaparata do kraja

kada ugledate žuti okvir. Kada se pojavi

, otkrivanje osmijeha je uključeno.

3 Kamera automatski snima fotografiju

kada se osoba nasmije.

4 Za snimanje fotografije u slučaju kada

osmijeh nije otkriven, ponovno

pritisnite tipku fotoaparata do kraja.

Prikaz i označavanje

fotografija

Za prikaz fotografija u slikokazu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Slikokaz.

5 Odaberite raspoloženje.

Prikaz fotografija na zemljovidu

Kada se na zaslonu vidi , s

fotografijama koje snimate sprema se i

vaš zemljopisni položaj. To se naziva

zemljopisno označavanje (geo

tagiranje), a prikazuje približnu lokaciju

mjesta na kojemu je fotografija

snimljena.

Za prikaz fotografija na zemljovidu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Prikazati na karti.

20 Cyber-shot

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za izmjenu podešenja zemljopisnog

označavanja

1 Uključite kameru i pritisnite

navigacijsku tipku za pomicanje na .

2 Odaberite > Podešenja > Dodati

poziciju.

3 Odaberite opciju.

Foto oznake

Fotografijama možete dodavati oznake

radi njihove kategorizacije u Foto

oznake. Primjerice, možete napraviti

oznaku nazvanu izlet i dodavati je svim

fotografijama snimljenima na izletima.

Za izradu nove oznake fotografije

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Pritisnite i odaberite Opcije > Nova

oznaka.

5 Upišite naziv i odaberite U redu.

6 Odaberite simbol.

7 Za označavanje fotografije odaberite

Opcije > Označi fotografiju.

Za dodavanje oznaka fotografijama

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Pritisnite i pomaknite se na oznaku.

5 Odaberite Opcije > Označi fotografiju.

6 Pomaknite se do svake fotografije koju

želite označiti i odaberite Opcije >

Označi fotografiju.

Korištenje fotografija

Fotografiju možete dodati kontaktu,

koristiti je kao početni zaslon, kao

pozadinu u stanju čekanja ili kao čuvar

zaslona.

Za korištenje fotografija

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Koristiti kao.

5 Odaberite opciju.

Da biste koristili Java program kao

pozadinu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Zaslon.

2 Odaberite Pozadina > Program.

3 Odaberite Java program.

Možete koristiti samo one Java programe

koji nude podršku za pozadine.

Cyber-shot 21

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Rad s fotografijama

Fotografije i videoisječke možete

pregledavati, poboljšavati i organizirati

na računalu instaliranjem programa

Adobe Photoshop Album Starter

Edition. Nalazi na CD-u kojeg ste dobili

s telefonom, a može se i preuzeti na

adresi

www.sonyericsson.com/support.

Koristite Sony Ericsson Media

Manager za kopiranje sadržaja na svoj

telefon i s njega. Za više informacija

pogledajte Prijenos sadržaja na

računalo i s njega na str. 25.

PhotoDJ i VideoDJ

Moguće je mijenjanje fotografija i

videoisječaka.

Za izmjenu i spremanje fotografije

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Izmij. u PhotoDJ.

5 Izmijenite fotografiju.

Za izmjenu i spremanje videoisječka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke > Video.

2 Pomaknite se do videoisječka i

odaberite Opcije > Izmij. u VideoDJ.

3 Izmijenite videoisječak.

4 Odaberite Opcije > Sprem..

Za kraćenje videoisječka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke > Video.

2 Pomaknite se do videoisječka i

odaberite Opcije > Izmij. u VideoDJ >

Izmijeniti > Izrezivanje.

3 Odaberite U redu > Podesiti > Početak

za određivanje početne točke.

4 Odaberite Podesiti > Kraj za

određivanje završne točke.

5 Odaberite Izrezivanje > Opcije >

Spremiti.

Blogiranje

Blog je osobna web stranica. Ako vaša

pretplata podržava tu uslugu, možete

slati fotografije ili videoisječke na blog.

Ako ne možete koristiti blogiranje,

pogledajte Ne mogu koristiti

internetske usluge na str. 67.

Moguće je da će za web usluge trebati

zaseban ugovor o licenciranju između vas

i davatelja usluga. Pritom je moguće da će

vrijediti posebni propisi i dodatna naplata.

Obratite se svojem davatelju usluga.

22 Cyber-shot

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za slanje fotografija na postojeći blog

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Poslati > Na web

stranicu > Nova web stranica > Dodati.

5 Upišite adresu bloga i odaberite U

redu.

6 Upišite adresu i naslov.

7 Odaberite Sprem. i odaberite blog.

8 Upišite tekst.

9 Odaberite Nastaviti > Poslati.

Za slanje fotografija na Blogger

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

2 Odaberite mjesec.

3 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Poslati > Na web

stranicu.

5 Odaberite Blogger.

6 Upišite naslov i tekst i odaberite U

redu > Objaviti.

Za slanje fotografija ili videa koje ste

upravo snimili na blog

1 Nakon snimanja fotografije odaberite

Poslati > Na web stranicu.

2 Odaberite Nova web stranica > Dodati.

3 Upišite adresu e-pošte za račun koji

koristite za slanje na blog.

4 Upišite web adresu i naslov.

5 Odaberite Sprem. i odaberite blog.

6 Upišite tekst.

7 Odaberite Nastaviti > Poslati.

Za slanje videoisječaka na postojeći

blog

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Video > Video.

2 Odaberite Opcije > Poslati > Na web

stranicu.

3 Odaberite Nova web stranica > Dodati.

4 Upišite adresu e-pošte za račun koji

koristite za slanje na blog.

5 Upišite web adresu i naslov.

6 Odaberite Sprem. i odaberite blog.

7 Upišite tekst.

8 Odaberite Nastaviti > Poslati.

9 Upišite tekst.

Za slanje videoisječaka na Blogger

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Video > Video.

2 Pomaknite se do videoisječka.

3 Odaberite Opcije > Poslati > Na web

stranicu.

4 Odaberite Blogger.

5 Upišite naslov i tekst i odaberite U

redu > Objaviti.

Cyber-shot 23

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za otvaranje blog adrese u

kontaktima

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se do kontakta i odaberite

Otvoriti.

3 Pomaknite se do web adrese i

odaberite Otvoriti.

Ispis fotografija

Fotografije možete ispisivati koristeći

kompatibilni pisač na koji se spajate

USB kabelom.

Ispisivati možete i na pisač koji koristi

Bluetooth komunikaciju i koji podržava

Object Push profil.

Za ispis fotografija korištenjem USB

kabela

1 Priključite USB kabel na telefon.

2 Priključite USB kabel na pisač.

3 Pričekajte na odziv s telefona i

odaberite U redu.

4 Unesite podešenja pisača (ako je

potrebno), a zatim odaberite Ispis.

5 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Album kamere.

6 Odaberite mjesec.

7 Pomaknite se do fotografije i odaberite

Opcije > Ispis.

U slučaju greške pisača valja iskopčati i

ponovno prikopčati USB kabel.

Kopiranje i upravljanje

sadržajem

Sadržaj poput slika i glazbe možete

kopirati i upravljati njime.

Neke materijale zaštićene autorskim

pravima nije dozvoljeno razmjenjivati.

označava zaštićenu datoteku.

Upravljanje sadržajem u

telefonu

Program Datoteke možete koristiti za

upravljanje sadržajem koji je spremljen

u memoriji telefona ili na memorijskoj

kartici. Kartice i simboli programa

Datoteke pokazuju gdje je sadržaj

spremljen. Ako je memorija popunjena,

izbrišite nešto postojećeg sadržaja radi

oslobađanja mjesta.

Za prikaz stanja memorije

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke.

2 Odaberite Opcije > Stanje memorije.

3 Odaberite Memorijska kartica ili Uređaj.

Za odabir više stavki u mapi

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke.

2 Pomaknite se do mape i odaberite

Otvoriti.

24 Kopiranje i upravljanje sadržajem

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


3 Odaberite Opcije > Označiti > Označiti

nekoliko.

4 Pomaknite se do svake stavke koju

želite označiti i odaberite Označiti.

Za premještanje stavki iz memorije

telefona na memorijsku karticu i

obratno

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke.

2 Pronađite stavku i odaberite Opcije >

Rad s datotekom > Premjestiti.

3 Odaberite Memorijska kartica ili Uređaj.

4 Pomaknite se do mape i odaberite

Otvoriti.

5 Odaberite Zalijepi.

Za prikaz informacija o sadržaju

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke.

2 Pronađite stavku i odaberite Opcije >

Informacije.

Slanje sadržaja na drugi

telefon

Sadržaj možete slati npr. u poruci ili

koristeći Bluetooth bežičnu

tehnologiju.

Za slanje sadržaja

1 Pomaknite se na stavku i odaberite

Opcije > Poslati.

2 Odaberite način prijenosa.

Prijemni uređaj mora podržavati odabrani

način prijenosa.

Prijenos sadržaja na računalo

i s njega

Možete koristiti Sony Ericsson Media

Manager za kopiranje sadržaja između

telefona i računala.

Softver Sony Ericsson Media Manager

nalazi se na CD‑u kojeg ste dobili s

telefonom, a može se i preuzeti na adresi

www.sonyericsson.com/support.

Kada premještate ili kopirate sadržaj s

računala na telefon, datoteke koje nisu

prepoznate spremaju se u mapu

Drugo u Datoteke.

Potrebni operacijski sustavi

Da biste na računalu mogli koristiti

programe s CD‑a, morate imati jedan

od sljedećih operacijskih sustava:

• Microsoft® Windows Vista

(32‑bitne i 64‑bitne inačice: Ultimate,

Enterprise, Business, Home

Premium, Home Basic)

• Microsoft® Windows XP (Pro ili

Home), Service Pack 2 ili noviji

Kopiranje i upravljanje sadržajem 25

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za instaliranje Sony Ericsson Media

Managera

1 Uključite računalo i umetnite CD. CD se

automatski pokreće i pojavljuje se

instalacijski prozor.

2 Odaberite jezik i pritisnite U redu.

3 Pritisnite Install Sony Ericsson Media

Manager i slijedite upute.

Za kopiranje sadržaja koristeći Sony

Ericsson Media Manager

1 Priključite telefon na računalo koristeći

USB kabel koji je kompatibilan s vašim

telefonom.

2 Računalo: Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

3 Telefon: Odaberite Prijenos multimed..

4 Računalo: Odaberite Prenosivi uređaj i

pritisnite U redu.

5 Pročekajte da se telefon pojavi u

Sony Ericsson Media Manageru.

6 Datoteke između telefona i računala

premještajte koristeći Sony Ericsson

Media Manager.

Nemojte iskopčavati USB kabel iz

telefona ili iz računala tijekom kopiranja,

jer time možete izazvati kvar memorijske

kartice ili memorije telefona.

Za informacije o tome kako kopirati glazbu

pritisnite u gornjem desnom kutu

prozora Sony Ericsson Media Manager.

Korištenje USB kabela

USB kabelom možete povezati telefon

s računalom za usklađivanje, prijenos

datoteka i izradu sigurnosnih kopija

(backup) i za korištenje telefona kao

modema. Za više informacije otvorite

www.sonyericsson.com/support za

čitanje vodiča za funkcije.

Prije korištenja USB kabela

Pogledajte Potrebni operacijski sustavi

na str. 25.

Koristite samo USB kabel koji vaš telefon

podržava. Nemojte iskopčavati USB kabel

iz telefona ili iz računala tijekom kopiranja,

jer time možete izazvati kvar memorijske

kartice ili memorije telefona.

26 Kopiranje i upravljanje sadržajem

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za sigurno iskopčavanje USB kabela

1 Računalo: Zatvorite programe koje

koristite s telefonom.

2 Iskopčajte USB kabel.

Tehnika "povuci i ispusti"

Koristite tehniku "povuci i ispusti" za

kopiranje i premještanje sadržaja

između telefona ili memorijske kartice i

računala koristeći program Microsoft

Windows Explorer.

Za korištenje tehnike "povuci i ispusti"

1 Priključite telefon na računalo koristeći

USB kabel.

2 Telefon: Odaberite Prijenos multimed..

Telefon ostaje uključen tijekom

kopiranja datoteka.

3 Računalo: Pričekajte dok se memorija

telefona i memorijska kartica ne pojave

kao vanjski diskovi u Windows

Exploreru.

4 Datoteke kopirajte između telefona i

računala koristeći tehniku "povuci i

ispusti".

Naziv telefona

Možete upisati naziv za svoj telefon koji

će se prikazivati drugim uređajima

kada koristite npr. Bluetooth bežičnu

tehnologiju.

Za upisivanje naziva telefona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost > Naziv

uređaja.

2 Upišite naziv telefona i odaberite U

redu.

Korištenje Bluetooth

bežične tehnologije

Funkcija Bluetooth omogućuje bežično

povezivanje s drugim Bluetooth

uređajima. Možete npr.:

• Povezivati se s handsfree uređajima.

• Povezivati se s nekoliko uređaja

istovremeno.

• Povezivati se s računalima i

pristupati internetu.

• Razmjenjivati stavke.

• Igrati igre za više igrača.

Za Bluetooth komunikaciju preporučuje

se korištenje na udaljenostima od najviše

10 metara (33 stope), pri čemu između

uređaja ne smije biti čvrstih prepreka.

Prije korištenja Bluetooth bežične

tehnologije

Morate uključiti funkciju Bluetooth za

komunikaciju s drugim uređajima. Svoj

telefon možda ćete morati združiti s

drugim Bluetooth uređajima.

Kopiranje i upravljanje sadržajem 27

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za uključivanje funkcije Bluetooth

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Bluetooth > Uključiti.

Uređaj kojega želite združiti sa svojim

telefonom mora imati uključenu funkciju

Bluetooth, a mora biti uključena i

Bluetooth vidljivost.

Za združivanje uređaja s telefonom

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Bluetooth > Moji uređaji.

2 Pomaknite se na Novi uređaj i odaberite

Dodati za traženje dostupnih uređaja.

3 Odaberite uređaj.

4 Upišite pristupni kôd, ako je to

potrebno.

Za dopuštanje povezivanja s

telefonom

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Bluetooth > Moji uređaji.

2 Odaberite uređaj s popisa.

3 Odaberite Opcije > Dopustiti vezu.

4 Odaberite Uvijek pitati ili Uvijek

dopustiti.

To je moguće jedino za uređaje koji

zahtijevaju pristup zaštićenoj usluzi.

Za prvo združivanje telefona s

Bluetooth handsfree opremom

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Bluetooth > Handsfree.

2 Pomaknite se do uređaja i odaberite

Da.

3 Upišite pristupni kôd, ako je to

potrebno.

Štednja baterije

Potrošnju baterije možete smanjiti

uključivanjem funkcije štednje baterije.

Kada je uključena štednja energije,

možete se povezati samo s jednim

Bluetooth uređajem. Tu funkciju

morate isključiti ako želite ostvariti vezu

s više Bluetooth uređaja istovremeno.

Za uključivanje funkcije štednje

energije

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Bluetooth > Štednja baterije >

Uključeno.

Prijenos zvuka s i na Bluetooth

handsfree

Zvuk možete prenositi s i na Bluetooth

handsfree koristeći tipku telefona ili

handsfree tipku.

28 Kopiranje i upravljanje sadržajem

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za prijenos zvuka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Bluetooth > Handsfree > Dolazni poziv.

2 Odaberite opciju. Na telefon prenosi

zvuk na telefon. Na handsfree prenosi

zvuk na handsfree.

Za prijenos zvuka tijekom poziva

1 Tijekom poziva odaberite Zvuk.

2 Odaberite s popisa.

Izrada i vraćanje sigurnosnih

kopija podataka

Koristeći Sony Ericsson PC Suite

možete izraditi sigurnosnu kopiju

(backup) kontakata, kalendara,

zadataka, bilješki i favorita, i vratiti ih

nazad na telefon. Koristeći

Sony Ericsson Media Manager možete

izraditi i vratiti sigurnosnu kopiju

(backup) sadržaja poput glazbe, slika i

videoisječaka

Prije izrade ili vraćanja sigurnosnih

kopija morate instalirati Sony Ericsson

PC Suite i Sony Ericsson Media

Manager.

Koristeći Memory Stick Micro (M2)

memorijsku karticu možete izraditi

sigurnosnu kopiju kontakata s telefona

i vratiti ih nazad na telefon. Sadržaj

možete premještati i kopirati između

memorijske kartice i memorije uređaja.

Pogledajte Upravljanje sadržajem u

telefonu na str. 24.

Redovito izrađujte sigurnosne kopije

sadržaja telefona za osiguranje od slučaja

gubitka podataka.

Za izradu sigurnosne kopije koristeći

Sony Ericsson PC Suite

1 Računalo: Pokrenite Sony Ericsson PC

Suite koristeći Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson PC

Suite.

2 Za povezivanje slijedite upute iz

programa Sony Ericsson PC Suite.

3 Telefon: Odaberite Modemski rad.

4 Računalo:Otvorite odjeljak za izradu i

vraćanje sigurnosnih kopija u

programu Sony Ericsson PC Suite i

napravite sigurnosnu kopiju.

Za vraćanje sadržaja telefona

koristeći Sony Ericsson PC Suite

Sony Ericsson PC Suite će tijekom

vraćanja sigurnosne kopije prebrisati sav

postojeći sadržaj telefona. Prekidanje

postupka može dovesti do oštećenja

telefona.

1 Računalo: Pokrenite Sony Ericsson PC

Suite koristeći Start/Programi/

Kopiranje i upravljanje sadržajem 29

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Sony Ericsson/Sony Ericsson PC

Suite.

2 Za povezivanje slijedite upute iz

programa Sony Ericsson PC Suite.

3 Telefon: Odaberite Modemski rad.

4 Računalo:Otvorite odjeljak za izradu i

vraćanje sigurnosnih kopija u

programu Sony Ericsson PC Suite i

vratite natrag sigurnosnu kopiju

telefona.

Za izradu sigurnosne kopije (backupa)

koristeći Sony Ericsson Media

Manager

1 Priključite telefon na računalo koristeći

USB kabel.

2 Telefon: Odaberite način rada Prijenos

multimed..

3 Računalo: Pokrenite Sony Ericsson

Media Manager koristeći Start/

Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson Media Manager.

4 Otvorite odjeljak za sigurnosne kopije u

programu Sony Ericsson Media

Manager.

5 Odaberite datoteke za koje želite

napraviti sigurnosne kopije i pokrenite

backup.

Svoj telefon možete povezati s računalom

koristeći Bluetooth.

Za vraćanje sadržaja telefona

koristeći Sony Ericsson Media

Manager

Sony Ericsson Media Manager će

usporediti sadržaj telefona sa sadržajem

sigurnosne kopije na računalu i zatim će

vratiti datoteke koje nedostaju u telefonu.

Prekidanje postupka može dovesti do

oštećenja telefona.

1 Spojite svoj telefon na računalo.

2 Telefon: Odaberite način rada Prijenos

multimed..

3 Računalo: Pokrenite Sony Ericsson

Media Manager koristeći Start/

Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson Media Manager.

4 Otvorite odjeljak za sigurnosne kopije u

programu Sony Ericsson Media

Manager.

5 Odaberite datoteke za vraćanje i vratite

ih.

Za više informacija o izradi i vraćanju

sigurnosnih kopija u Sony Ericsson Media

Manageru pogledajte Sony Ericsson

Media Manager vodič na adresi

www.sonyericsson.com/support.

30 Kopiranje i upravljanje sadržajem

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Pozivi

Upućivanje i primanje poziva

Telefon mora biti uključen i u dometu

mreže.

Za upućivanje poziva

1 U stanju čekanja upišite telefonski broj

(s međunarodnim pozivnim brojem

zemlje i predbrojem, ako je potrebno).

2 Pritisnite .

Možete pozivati brojeve iz kontakata i s

dnevnika poziva. Pogledajte Kontakti na

str. 33 i Popis poziva na str. 33. Za

upućivanje poziva možete se služiti i

glasom. Pogledajte Glasovne naredbe

na str. 37.

Za završavanje poziva

• Pritisnite .

Za upućivanje međunarodnih poziva

1 U stanju čekanja pritisnite i držite

dok se znak '+' ne pojavi na zaslonu.

2 Upišite pozivni broj zemlje, predbroj

(bez početne nule) i telefonski broj.

3 Pritisnite .

Za ponovno biranje broja

• Kada se na zaslonu pojavi Ponoviti?,

odaberite Da.

Nemojte držati telefon uz uho dok

čekate. Kada se poziv spoji, telefon se

oglašava glasnim signalom.

Za odgovaranje na poziv

• Pritisnite .

Za odbijanje poziva

• Pritisnite .

Za promjenu glasnoće zvučnika

slušalice tijekom poziva

• Pritisnite tipku glasnoće prema gore ili

prema dolje.

Za isključivanje mikrofona tijekom

poziva

1 Pritisnite i držite .

2 Pritisnite i držite ponovno za

nastavak.

Za uključivanje zvučnika tijekom

poziva

• Pritisnite Uklj. Zv..

Ne držite telefon uz uho dok koristite

zvučnik. To može izazvati oštećenje

sluha.

Za prikaz propuštenih poziva u stanju

čekanja

• Pritisnite za otvaranje dnevnika

poziva.

Pozivi 31

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Mreže

Telefon se automatski prebacuje

između GSM i 3G (UMTS) mreža,

ovisno o dostupnosti. Neki mrežni

operatori omogućuju vam ručnu

promjenu mreže.

Za ručnu promjenu mreže

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Mobilne mreže > GSM/3G mreže.

2 Odaberite opciju.

Hitni pozivi

Vaš telefon podržava međunarodne

brojeve hitnih službi, poput 112 ili 911.

Te brojeve možete normalno koristiti za

pozive u slučaju nužde u bilo kojoj

zemlji, s umetnutom SIM karticom ili

bez nje, ako ste u dometu mreže.

U nekim se državama možda koriste i

drugi brojevi hitnih službi. Vaš mrežni

operator je stoga možda spremio dodatne

lokalne brojeve hitnih službi na SIM

karticu.

Za upućivanje hitnih poziva

• Utipkajte 112 (međunarodni hitni broj) i

pritisnite .

Za pregled svojeg lokalnog popisa

hitnih brojeva

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Posebni brojevi >

Hitni brojevi.

Videopoziv

Svoje doživljaje možete odmah

podijeliti s prijateljima i obitelji ili ih

spremiti za kasnije. Osobu s kojom

razgovarate možete vidjeti na zaslonu.

Druga osoba vidi vas ili ono što je na

vašoj kameri.

Prije upućivanja videopoziva

3G (UMTS) usluga je dostupna kada se

na zaslonu vidi simbol . Za

upućivanje videopoziva, oba

sugovornika u pozivu moraju imati 3G

(UMTS) telefonsku pretplatu koja

podržava 3G (UMTS) uslugu i moraju

biti u dometu 3G (UMTS) mreže.

Za upućivanje videopoziva

1 U stanju čekanja upišite telefonski broj

(s međunarodnim pozivnim brojem

zemlje i predbrojem, ako je potrebno).

2 Odaberite Opcije > Videopoziv.

32 Pozivi

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za korištenje zumiranja tijekom

odlaznog videopoziva

• Pritisnite ili .

Za prikaz opcija videopoziva

• Tijekom poziva odaberite Opcije.

Popis poziva

Možete prikazati informacije o zadnjim

pozivima.

Za nazivanje broja iz dnevnika poziva

1 U stanju čekanja pritisnite i

pomaknite se do kartice.

2 Pomaknite se do imena ili broja i

pritisnite .

Kontakti

Kontakti služe za spremanje imena,

telefonskih brojeva i osobnih podataka.

Podaci se mogu spremati u memoriju

telefona ili na SIM karticu.

Kontakte možete usklađivati koristeći

Sony Ericsson PC Suite.

Uobičajeni imenik

Možete odabrati koji se imenik

(kontakti) pokazuje kao uobičajeni. Ako

odaberete Kontakti kao uobičajeni

imenik, prikazuju se sve informacije

koje su spremljene u Kontakti. Ako

odaberete SIM kontakti kao uobičajeni

imenik, u imeniku se prikazuju samo

imena i brojevi spremljeni na SIM

kartici.

Za odabir zadanog imenika

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno >

Uobičajeni imenik.

3 Odaberite opciju.

Kontakti telefona

Kontakti u telefonu mogu sadržavati

imena, brojeve i osobne podatke.

Spremaju se u memoriju telefona.

Za dodavanje kontakta u telefon

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Dodati.

3 Upišite ime i odaberite U redu.

4 Pomaknite se na Broj: i odaberite

Dodati.

5 Upišite broj i odaberite U redu.

6 Odaberite opciju broja.

7 Pomičite se po karticama i upisujete

informacije u polja.

8 Odaberite Sprem..

Pozivi 33

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Upućivanje poziva kontaktima

Za nazivanje kontakta

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se do kontakta i pritisnite

.

Za izravno otvaranje popisa kontakata

• U stanju čekanja pritisnite i držite

– .

Za nazivanje koristeći Pametno

traženje

1 U stanju čekanja pritisnite –

za unos niza znamenki (najmanje dvije).

Na popisu se pojavljuju sve stavke koje

odgovaraju slijedu znamenki ili

odgovarajućih slova.

2 Pomaknite se do kontakta ili

telefonskog broja i pritisnite .

Za uključivanje ili isključivanje

Pametnog traženja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Pametno

traženje.

2 Odaberite opciju.

Izmjene kontakata

Za dodavanje podataka telefonskom

kontaktu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se do kontakta i odaberite

Opcije > Izmijeniti kontakt.

3 Pomičite se po karticama i odaberite

Dodati ili Izmijeniti.

4 Odaberite opciju i stavku koju mijenjate

ili dodajete.

5 Odaberite Sprem..

Ako vaša pretplata uključuje uslugu

identifikacije pozivatelja (Calling Line

Identification – CLI), možete dodijeliti

osobna zvona i slike kontaktima.

Za kopiranje imena i brojeva u

telefonske kontakte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno > Kopirati

s kartice.

3 Odaberite opciju.

Za kopiranje imena i brojeva na SIM

karticu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

34 Pozivi

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno > Kopirati

na karticu.

3 Odaberite opciju.

Kada kopirate sve kontakte s telefona na

SIM karticu, time prepisujete sve

postojeće informacije na SIM kartici.

Za automatsko spremanje imena i

telefonskih brojeva na SIM karticu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno >

Autom.Sprem. u SIM.

3 Odaberite opciju.

Za spremanje kontakata na

memorijsku karticu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno > Backup

na mem.kart..

SIM kontakti

SIM kontakti mogu sadržavati samo

imena i brojeve. Spremaju se na SIM

karticu.

Za dodavanje SIM kontakta

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Dodati.

3 Upišite ime i odaberite U redu.

4 Upišite broj i odaberite U redu.

5 Odaberite opciju broja i dodajte još

informacija, ako su dostupne.

6 Odaberite Sprem..

Brisanje kontakata

Za brisanje svih kontakata

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno > Brisati

sve kontakte.

3 Odaberite opciju.

Stanje memorije kontakata

Broj kontakata koje možete spremiti u

telefon ili na SIM karticu ovisi o količini

preostale memorije.

Za prikaz stanja memorije kontakata

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Napredno > Stanje

memorije.

Ja

Moguće je upisivanje informacija o sebi

te, primjerice, slanje svoje posjetnice.

Pozivi 35

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za upisivanje informacija o sebi

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Ja i odaberite Otvoriti.

3 Pomaknite se na opciju i izmijenite

informacije.

4 Odaberite Sprem..

Za dodavanje vlastite posjetnice

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Ja i odaberite Otvoriti.

3 Pomaknite se na Moji podaci i odaberite

Dodati > Izraditi novu.

4 Pomičite se po karticama i upisujete

informacije u polja.

5 Upišite informacije i odaberite Sprem..

Grupe

Možete napraviti grupu telefonskih

brojeva i adresa e-pošte iz Kontakti radi

slanja poruka. Pogledajte Poruke na

str. 41. Također možete koristiti

grupe (s telefonskim brojevima)

prilikom izrade popisa dozvoljenih

dolaznih poziva. Pogledajte

Prihvaćanje poziva na str. 39.

Za izradu grupe brojeva i adresa

e‑pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Grupe.

3 Pomaknite se na Nova grupa i odaberite

Dodati.

4 Upišite ime za grupu i odaberite

Nastaviti.

5 Pomaknite se na Novo i odaberite

Dodati.

6 Za svaki telefonski broj ili adresu

e‑pošte kontakta koje želite označiti,

pomaknite se do broja ili adrese i

odaberite Označiti.

7 Odaberite Nastaviti > Gotovo.

Brzo biranje

Brzo biranje omogućuje vam odabir

devet kontakata koje možete brzo

birati. Kontakti se mogu spremiti na

mjesta od 1 do 9.

Za dodavanje kontakata na brojeve za

brzo biranje

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Brzo biranje.

3 Pomaknite se na broj mjesta i odaberite

Dodati.

4 Odaberite kontakt.

36 Pozivi

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za brzo biranje

• U stanju čekanja upišite broj mjesta i

pritisnite .

Dodatne funkcije poziva

Govorna pošta

Ako vaša pretplata uključuje i uslugu

automatske sekretarice, pozivatelji

vam mogu ostaviti poruku govorne

pošte ako ne možete odgovoriti na

poziv.

Za upisivanje svojeg broja govorne

pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Poruke > Podešenja > kartica

Podešenja poruka > Broj govorne pošte.

2 Upišite broj i odaberite U redu.

Za pozivanje svoje službe govorne

pošte

• U stanju čekanja pritisnite i držite .

Glasovne naredbe

Glasovne naredbe možete koristiti za

sljedeće:

• Glasovno biranje – pozovite nekoga

izgovaranjem imena

• Odgovaranje na pozive i njihovo

odbijanje kada koristite handsfree

Za snimanje glasovne naredbe

korištenjem glasovnog biranja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito >

Glasovne naredbe > Glasovno biranje >

Uključiti.

2 Odaberite Da > Nova glas. naredba i

odaberite kontakt. Ako kontakt ima

više od jednog broja, odaberite broj

kojem želite dodati glasovnu naredbu.

3 Snimite glasovnu naredbu, npr. "Mario

mobitel".

4 Slijedite upute koje se pojavljuju.

Pričekajte tonski signal i izgovorite

naredbu koju snimate. Nakon toga ćete

čuti glasovnu naredbu.

5 Ako snimka zvuči kako treba, odaberite

Da. Ako to nije slučaj, odaberite Ne i

ponovite korake 3 i 4.

Glasovne naredbe spremaju se samo u

memoriju telefona. Ne mogu se koristiti u

drugim telefonima.

Za glasovno biranje

1 U stanju čekanja pritisnite i držite tipku

glasnoće.

2 Pričekajte tonski signal i izgovorite

snimljeno ime, npr. "Mario mobitel".

Nakon toga ćete čuti ime, a poziv se

uspostavlja.

Pozivi 37

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Preusmjeravanje poziva

Možete preusmjeravati pozive, npr. na

automatsku sekretaricu.

Kada se koristi Zabraniti pozive, neke

opcije preusmjeravanja neće biti

dostupne. Pogledajte Zabrana biranja na

str. 40.

Za preusmjeravanje poziva

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi >

Preusmjerenja.

2 Odaberite tip poziva i opciju

preusmjeravanja.

3 Odaberite Uključiti.

4 Upišite broj na koji želite

preusmjeravati pozive i odaberite U

redu.

Višestruki pozivi

Istovremeno možete obraditi više od

jednog poziva. Primjerice, možete

zadržati poziv koji je u tijeku (staviti ga

na čekanje), a zatim uputiti ili odgovoriti

na drugi poziv. Možete se i prebacivati

između ta dva poziva. Na treći poziv ne

možete odgovoriti ako prije toga ne

završite jedan od prva dva poziva.

Poziv na čekanju

Ako primite drugi poziv dok je poziv na

čekanju uključen, čuje se zvučni signal.

Za uključivanje poziva na čekanju

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Opcije

poziva > Poziv na čekanju > Uključiti.

Za upućivanje drugog poziva

1 Tijekom poziva pritisnite . Time se

zadržava aktivni poziv (stavlja se na

čekanje).

2 Odaberite Opcije > Novi poziv.

3 Upišite broj koji želite nazvati i pritisnite

.

Za odgovaranje na drugi poziv

• Tijekom poziva pritisnite . Time se

zadržava aktivni poziv (stavlja se na

čekanje).

Za odbijanje drugog poziva

• Tijekom poziva pritisnite i

nastavite s aktivnim pozivom.

Za završavanje aktivnog poziva i

odgovaranje na drugi poziv

• Tijekom poziva odaberite Zamijeniti

aktivni.

Upravljanje dvama govornim

pozivima

Istovremeno možete upravljati aktivnim

i pozivima na čekanju.

38 Pozivi

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za prebacivanje između dva poziva

• Tijekom poziva pritisnite .

Za združivanje dva poziva

• Tijekom poziva odaberite Opcije >

Združiti pozive.

Za spajanje dva poziva

• Tijekom poziva odaberite Opcije >

Prenijeti poziv. Time prekidate svoju

vezu s oba sugovornika.

Za završetak tekućeg poziva i

povratak na poziv na čekanju

• Prvo pritisnite , a zatim .

Konferencijski pozivi

U konferencijskom pozivu možete

istovremeno razgovarati s najviše pet

osoba.

Za dodavanje novog sudionika

1 Tijekom poziva pritisnite . Time se

zadržavaju združeni pozivi (stavljaju se

na čekanje).

2 Odaberite Opcije > Novi poziv.

3 Upišite broj koji želite nazvati i pritisnite

.

4 Za dodavanje novog sudionika

odaberite Opcije > Združiti pozive.

5 Za dodavanje još sudionika ponovite

isti postupak.

Za otpuštanje sudionika

1 Odaberite Opcije > Otpustiti sudion..

2 Odaberite sudionika kojeg želite

otpustiti.

Za razgovor udvoje

1 Tijekom poziva odaberite Opcije >

Izdvojiti i odaberite sudionika s kojim

želite razgovarati.

2 Za nastavak konferencijskog poziva

odaberite Opcije > Združiti pozive.

Moji brojevi

Možete pregledavati, dodavati i

mijenjati vlastite telefonske brojeve.

Za provjeru svojih brojeva telefona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Kontakti.

2 Pomaknite se na Novi kontakt i

odaberite Opcije > Posebni brojevi >

Moji brojevi.

3 Odaberite opciju.

Prihvaćanje poziva

Možete odabrati prihvaćanje poziva

samo s određenih telefonskih brojeva.

Za dodavanje brojeva na popis

dopuštenih dolaznih poziva

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Opcije

poziva > Prihvatiti pozive > S popisa.

Pozivi 39

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Pomaknite se na Novo i odaberite

Dodati.

3 Odaberite kontakt ili Grupe.

Pogledajte Grupe na str. 36.

Za prihvaćanje svih poziva

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Opcije

poziva > Prihvatiti pozive > Sve.

Zabrana biranja

Možete zabraniti odlazne i dolazne

pozive. Potrebna je zaporka koju

dobivate od svojeg davatelja usluga.

Ako preusmjeravate dolazne pozive, neke

opcije zabrane poziva ne mogu se koristiti.

Opcije zabrane poziva

Standardne opcije su:

• Sve odlazne – svi odlazni pozivi

• Međun. odlazne – svi odlazni

međunarodni pozivi

• Međun.odl. u roam. – svi odlazni

međunarodni pozivi, osim poziva u

svoju zemlju

• Sve dolazne – svi dolazni pozivi

• Dolazne u roamingu – svi dolazni

pozivi kada ste u inozemstvu

Za zabranu poziva

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Opcije

poziva > Zabraniti pozive.

2 Odaberite opciju.

3 Odaberite Uključiti.

4 Upišite svoju zaporku i odaberite U

redu.

Trajanje i trošak poziva

Tijekom poziva telefon prikazuje

trajanje poziva. Možete provjeriti

trajanje svojeg zadnjeg poziva,

odlaznih poziva i ukupno trajanje svih

poziva.

Za provjeru trajanja poziva

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Trajanje i

trošak > Trajanje poziva.

Prikaz ili skrivanje vlastitog

telefonskog broja

Možete odabrati skrivanje ili prikaz

svojeg broja prilikom upućivanja

poziva.

Za skrivanje svojeg telefonskog broja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Pozivi > Prikaz

broja.

2 Odaberite Sakriti broj.

40 Pozivi

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Poruke

SMS i MMS poruke

Poruke mogu sadržavati tekst, slike,

zvučne efekte, animacije i melodije. Za

svoje poruke možete izraditi i koristiti i

predloške.

Prilikom slanja poruka, telefon

automatski bira najprikladniji način

slanja poruke (kao SMS ili MMS

poruku).

Ako ne možete koristiti MMS poruke,

pogledajte Ne mogu koristiti

internetske usluge na str. 67.

Slanje poruka

Sa svojeg telefona možete slati poruke.

Za izradu i slanje poruke

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Napisati novu > Poruka.

2 Upišite tekst. Za dodavanje stavki

poruci, pritisnite , pomaknite se

koristeći i odaberite stavku.

3 Odaberite Nastaviti > Tražiti u

Kontaktima.

4 Odaberite primatelja, a zatim odaberite

Poslati.

Ako šaljete poruku grupi, naplatit će vam

se slanje poruke svakom pojedinačnom

članu. Pogledajte Grupe na str. 36.

Za kopiranje i lijepljenje teksta u

poruci

1 Tijekom pisanja poruke odaberite

Opcije > Kopirati i zalijepiti.

2 Odaberite Kopirati sve ili Označiti i

kopirati. Pomaknite se do teksta u

poruci i označite ga.

3 Odaberite Opcije > Kopirati i zalijepiti >

Zalijepi.

Primanje i spremanje poruka

Dojavljuje vam se primanje nove

poruke. Poruke se automatski

spremaju u memoriju telefona. Kada je

memorija telefona puna, možete

izbrisati poruke ili ih spremiti na

memorijsku karticu ili na SIM karticu.

Za spremanje dolazne poruke na

memorijsku karticu

• Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Poruke > Podešenja > Spremiti

u > Mem. kartica.

Za spremanje poruke na SIM karticu

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Poruke i odaberite mapu.

2 Pomaknite se do poruke i odaberite

Opcije > Spremiti poruku.

Poruke 41

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za prikaz poruke iz Primljenog

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Primljeno.

2 Pomaknite se do poruke i odaberite

Prikazati.

Za nazivanje telefonskog broja koji se

nalazi u poruci

• Prilikom čitanja poruke pomaknite se

na telefonski broj i pritisnite .

Predlošci

Ako u poruci često koristite iste fraze i

slike, možete poruku spremiti kao

predložak.

Za dodavanje predloška poruke

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Poruke > Predlošci > Novi

predložak > Dodati.

2 Upišite tekst. Za dodavanje stavki

poruci, pritisnite , pomaknite se

koristeći i odaberite stavku.

3 Odaberite Spremiti.

4 Upišite naslov i odaberite U redu.

Za spremanje poruke kao predloška

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Primljeno.

2 Pomaknite se do poruke i odaberite

Prikaz > Opcije > Kao predložak.

Opcije poruka

Neke opcije, poput zvuka poruke i

zadanog mjesta spremanja, možete

primijeniti na sve poruke. Druge opcije,

kao što je prioritet isporuke i vrijeme

isporuke, možete odrediti za svaku

pojedinačnu poruku.

Za određivanje opcija za sve poruke

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Poruke > Podešenja.

2 Pomaknite se na opciju i odaberite

Odabrati.

Za određivanje opcija za pojedinačnu

poruku

1 Kada izradite poruku i odaberete

primatelja, odaberite Opcije >

Napredno.

2 Pomaknite se na opciju i odaberite

Izmijeniti.

Govorne poruke

Možete slati i primati zvučni zapis kao

govornu poruku.

I pošiljatelj i primatelj moraju imati

pretplatu koja podržava MMS poruke.

Za snimanje i slanje govorne poruke

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > Napisati novu > Govorna por..

42 Poruke

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Snimite poruku i odaberite Stop >

Poslati > Tražiti u Kontaktima.

3 Odaberite primatelja, a zatim odaberite

Poslati.

E‑pošta

Na svojem telefonu možete koristiti

standardne funkcije e-pošte i adresu epošte

koju koristite i na računalu.

Možete usklađivati e-poštu koristeći

Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Prije korištenja e-pošte

Možete koristiti Čarobnjaka radi

provjere raspoloživosti podešenja za

vaš račun e‑pošte ili pak podešenja

možete upisati i ručno. Podešenja

možete primiti i s adrese

www.sonyericsson.com/support.

Za izradu računa e-pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Računi.

2 Pomaknite se na Novi račun i odaberite

Dodati.

Ako podešenja upisujete ručno, od

svojeg davatelja usluga e-pošte možete

zatražiti dodatne informacije. Davatelj

usluga e‑pošte može biti organizacija od

koje ste dobili adresu e‑pošte.

Za pisanje i slanje poruke e‑pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Napisati novu.

2 Odaberite Dodati > Upisati e-adresu.

Upišite adresu e‑pošte i odaberite U

redu.

3 Za dodavanje još primatelja pomaknite

se na Prima: i odaberite Izmijeniti.

4 Pomaknite se na opciju i odaberite

Dodati > Upisati e-adresu. Upišite

adresu e‑pošte i odaberite U redu.

Kada budete gotovi, odaberite Gotovo.

5 Odaberite Izmijeniti i upišite predmet.

Odaberite U redu.

6 Odaberite Izmijeniti i upišite tekst.

Odaberite U redu.

7 Odaberite Dodati i odaberite datoteku

koju želite poslati kao privitak.

8 Odaberite Nastaviti > Poslati.

Za primanje i čitanje poruke e‑pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Primljeno > Opcije >

Provjeriti e-poštu.

2 Pomaknite se do poruke i odaberite

Prikazati.

Za spremanje poruke e‑pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Primljeno.

2 Pomaknite se do poruke i odaberite

Prikazati > Opcije > Spremiti poruku.

Poruke 43

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za odgovaranje na poruku e‑pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Primljeno.

2 Pomaknite se do poruke i odaberite

Opcije > Odgovoriti.

3 Napišite odgovor i odaberite U redu.

4 Odaberite Nastaviti > Poslati.

Za prikaz privitka iz poruke e‑pošte

• Prilikom čitanja poruke odaberite

Opcije > Privici > Koristiti > Prikazati.

Aktivni račun e-pošte

Ako imate više računa e-pošte, jedan

od njih možete odrediti kao aktivni.

Za promjenu aktivnog računa e-pošte

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Računi.

2 Odaberite račun.

Push e‑pošta

Telefonom možete primati obavijesti o

novim porukama e‑pošte sa svojeg

poslužitelja e‑pošte.

Za uključivanje obavijesti putem push

e-pošte

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > E-pošta > Podešenja > Push

e-pošta.

Instant poruke

Možete se spojiti i prijaviti na poslužitelj

Instant poruka za online komuniciranje

putem poruka čavrljanja. Ako ne

možete koristiti instant poruke,

pogledajte Ne mogu koristiti

internetske usluge na str. 67.

Prije korištenja instant poruka

Ako u svojem telefonu nemate

podešenja, morate upisati podešenja

poslužitelja. Od svojeg davatelja usluga

možete dobiti podatke o standardnim

podešenjima, kao što su:

• Korisničko ime

• Zaporka

• Adresa poslužitelja

• Internet profil

Za upis podešenja poslužitelja Instant

poruka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > Konfigur..

2 Pomaknite se do podešenja i odaberite

Dodati.

Za prijavu na poslužitelj Instant

poruka

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > Prijava.

44 Poruke

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za odjavu s poslužitelja Instant

poruka

• Odaberite Opcije > Odjava.

Za dodavanje kontakta čavrljanja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > kartica Kontakti.

2 Odaberite Opcije > Dodati kontakt.

Za slanje poruke čavrljanja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > kartica Kontakti.

2 Pomaknite se do kontakta i odaberite

Čavrljanje.

3 Napišite poruku i odaberite Poslati.

Status

Možete prikazati svoj status, primjerice

Sretno ili Zauzet, i to samo svojim

kontaktima. Svoj status također

možete prikazati i svim korisnicima na

poslužitelju funkcije Instant poruke.

Za prikaz statusa

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM.

2 Vi ste prvi kontakt na popisu.

Za ažuriranje svojeg statusa

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > kartica Kontakti.

2 Pomaknite se na svoje ime i odaberite

Izmjena.

3 Izmijenite informacije i odaberite

Sprem..

Čavrljaonica

Čavrljaonicu može pokrenuti vaš

davatelj usluga, pojedinačni korisnik

funkcije Instant poruke ili vi sami.

Čavrljaonice možete spremiti tako da

spremite poziv na čavrljanje ili

traženjem određene čavrljaonice.

Za izradu čavrljaonice

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > kartica Čavrljaonice.

2 Odaberite Opcije > Dodati čavrljaon. >

Nova čavrljaonica.

3 Odaberite koga želite pozvati sa svojeg

popisa kontakata i odaberite Nastaviti.

4 Upišite kratki pozdravni tekst i

odaberite Nastaviti > Poslati.

Za dodavanje čavrljaonice

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > kartica Čavrljaonice >

Opcije > Dodati čavrljaon..

2 Odaberite opciju.

Povijest čavrljanja se sprema između

odjave i ponovne prijave da biste se mogli

vratiti na poruke iz ranijih čavrljanja.

Za spremanje čavrljanja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Poruke > IM > kartica Čavrljanja.

Poruke 45

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Upišite čavrljanje.

3 Odaberite Opcije > Napredno > Spremiti

čavrljanje.

Glazba

Možete slušati glazbu, audioknjige i

podcaste. Koristite Sony Ericsson

Media Manager za kopiranje sadržaja

na svoj telefon i s njega. Za više

informacija pogledajte Prijenos

sadržaja na računalo i s njega na

str. 25.

Stereo portable handsfree

Za korištenje handsfree kompleta

• Priključite portable handsfree. Glazba

se zaustavlja kada primite poziv, a

nastavlja se nakon završetka poziva.

46 Glazba

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za slušanje glazbe

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Glazba.

2 Kategorije pregledavajte koristeći

navigacijsku tipku.

3 Pomaknite se do naslova i odaberite

Start.

Za zaustavljanje glazbe

• Pritisnite središnju tipku odabira.

Za brzi prijelaz prema naprijed ili

prema natrag

• Pritisnite i držite ili .

Za pomicanje po skladbama

• Pritisnite ili .

Za promjenu glasnoće

• Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Za stavljanje svirača u pozadinu

• Odaberite Opcije > U pozadinu.

Za povratak na svirač

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija.

Popisi naslova

Možete izraditi popise naslova radi

organiziranja glazbene kolekcije.

Skladbe možete dodavati na više

popisa naslova.

Kada izbrišete popis naslova ili uklonite

skladbu s popisa naslova, stvarna

skladba ne briše se iz memorije, već

samo referenca popisa naslova na tu

skladbu.

Za izradu popisa naslova telefonu može

trebati do nekoliko minuta.

Za izradu popisa naslova

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Glazba > Popisi naslova.

2 Pomaknite se na Novi popis naslova i

odaberite Dodati.

3 Upišite naziv i odaberite U redu.

4 Pomaknite se do svake skladbe koju

želite dodati i odaberite Označiti.

5 Odaberite Dodati za dodavanje

označenih skladbi na popis naslova.

Audioknjige

Možete slušati audioknjige koje ste

kopirali na telefon s računala koristeći

Sony Ericsson Media Manager.

Može proći nekoliko minuta prije nego li

se kopirana audioknjiga pojavi na popisu

dostupnih audioknjiga.

Glazba 47

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za pristup audioknjigama

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Glazba > Audioknjige.

U mapi Skladbe pronaći ćete audioknjige

u formatima koji nisu M4B i one koje

nemaju ID3v2 oznake za poglavlja.

Buy Now

Ako imate pretplatu na glazbeni servis

koji omogućuje ograničeno korištenje

glazbe s telefonom, možete označiti

skladbu za koju ste zainteresirani za

kasniju kupnju. Prilikom sljedećeg

usklađivanja glazbe s programom

Windows Media® Player na računalu

koje ima pristup internetu, pitat će vas

se želite li kupiti skladbu koju ste ranije

označili. Ako prihvatite, skladba se

preuzima na računalo uz terećenje

troška na vaš račun za glazbeni servis.

Taj servis zahtijeva pretplatu i račun

kod glazbenog servisa za preuzimanje

glazbe, računalo s programom

Microsoft® Windows Media® Player

11 ili s novijom kompatibilnom

inačicom programa Windows Media®

Player te vezu s računalom putem USB

priključka.

Ne možete vidjeti da je skladba označena.

Ne možete odznačiti skladbe koje ste

ranije označili.

Za označavanje skladbe

• Kada skladba koju želite označiti svira,

pritisnite i držite .

PlayNow

Možete se spojiti na PlayNow radi

preuzimanja zvukova zvona, igara,

tema i pozadina. Možete preslušati

glazbu ili pregledati željeni sadržaj prije

kupnje i preuzimanja na svoj telefon.

Ako ne možete koristiti PlayNow,

pogledajte Ne mogu koristiti

internetske usluge na str. 67.

Ova usluga nije dostupna u svim

zemljama.

Za korištenje PlayNow

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

PlayNow.

2 Krećite se po PlayNow web

stranicama i slijedite upute za prikaz i

kupnju sadržaja.

TrackID

TrackID je servis prepoznavanja

glazbe. Možete tražiti naslov, izvođača

ili naziv albuma za skladbu koju čujete

na zvučniku ili na radiju. Ako ne možete

koristiti TrackID, pogledajte Ne mogu

koristiti internetske usluge na str. 67.

48 Glazba

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za traženje informacija o skladbi

• Kada začujete pjesmu na zvučniku, u

stanju čekanja odaberite Izbornik >

Zabava > TrackID > Start.

• Tijekom slušanja radija odaberite

Opcije > TrackID.

Najbolje ćete rezultate postići ako

TrackID koristite u okolini bez buke.

Online glazba i video

Možete gledati videoisječke i slušati

glazbu koristeći streaming prijenos

sadržaja s interneta na telefon. Ako ne

možete koristiti internet, pogledajte Ne

mogu koristiti internetske usluge na

str. 67.

Za odabir podatkovnog računa za

streaming

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Streaming podešenja > Povezati

koristeći:.

2 Odaberite podatkovni račun koji ćete

koristiti.

3 Odaberite Sprem..

Za streaming prijenos glazbe i

videoisječaka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Internet.

2 Odaberite Opcije > Otvoriti > Favoriti.

3 Odaberite poveznicu na stream

sadržaj.

Videoprikazivač

Za gledanje videa

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Video > Video.

2 Pomaknite se do naslova i odaberite

Start.

Za zaustavljanje videa

• Pritisnite središnju tipku odabira.

Radio

Ne koristite telefon kao radio na mjestima

gdje je to zabranjeno.

Za uključivanje radija

1 Priključite handsfree na telefon.

2 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Radio.

Za automatsko traženje stanica

• Odaberite Tražiti.

Za ručno traženje stanica

• Pritisnite ili .

Za promjenu glasnoće

• Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Glazba 49

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za stavljanje radija u pozadinu

• Odaberite Opcije > U pozadinu.

Za povratak na radio

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Radio.

Spremanje stanica

Možete spremiti do 20 radijskih

stanica.

Za spremanje stanica

1 Kada pronađete željenu radijsku

stanicu, odaberite Opcije > Sprem..

2 Pomaknite se na mjesto i odaberite

Umetnuti.

Za odabir spremljenih stanica

1 Odaberite Opcije > Popis stanica.

2 Odaberite radijsku stanicu.

Za prebacivanje između spremljenih

stanica

• Pritisnite ili .

MusicDJ

Možete skladati i mijenjati vlastite

melodije koje ćete koristiti kao zvona.

Dostupni su vam već snimljeni zvukovi

različitih karakteristika.

Za skladanje melodije

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Zabava > MusicDJ.

2 Odaberite Umet., Kopirati ili Zalijepi

zvuk.

3 Koristite , , ili za pomicanje

između zvukova.

4 Odaberite Opcije > Spremiti melodiju.

Snimanje zvuka

Možete snimiti glasovni podsjetnik ili

poziv. Snimljeni zvukovi mogu se

koristiti i kao zvukovi zvona.

U nekim zemljama ili saveznim državama

zakonom ste obvezni izvijestiti

sugovornika da namjeravate snimati

razgovor.

Za snimanje zvuka

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Zabava > Snimanje zvuka > Snimiti.

Da biste snimili poziv

1 Tijekom poziva odaberite Opcije >

Snimiti.

2 Odaberite Spremi za spremanje

snimke.

Za preslušavanje snimke

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Datoteke.

50 Glazba

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Pomaknite se na Glazba i odaberite

Otvoriti.

3 Pomaknite se do snimke i odaberite

Start.

Internet

Ako ne možete koristiti internet,

pogledajte Ne mogu koristiti

internetske usluge na str. 67.

Za početak pregledavanja

1 Iz stanje čekanja odaberite Tražiti.

2 Upišite web adresu, frazu koju tražite ili

naziv favorita.

3 Pomaknite se do stavke na popisu i

odaberite Otvoriti ili Tražiti.

Za zatvaranje Preglednika

• Tijekom pregledavanja interneta

odaberite Opcije > Izlaz.

Favoriti

Možete izrađivati i mijenjati favorite kao

brze veze na omiljene web stranice.

Za izradu favorita

1 Tijekom pregledavanja interneta

odaberite Opcije > Dodatno > Dodati

favorit.

2 Upišite naslov i adresu. Odaberite

Sprem..

Za odabir favorita

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Internet.

2 Odaberite Opcije > Otvoriti > Favoriti.

Internet 51

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


3 Pomaknite se do favorita i odaberite

Otvoriti.

Povijest stranica

Možete vidjeti web stranice koje ste

ranije pregledali.

Za prikaz stranica iz povijesti

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Internet > Opcije > Otvoriti > Povijest.

Dodatne funkcije preglednika

Za korištenje funkcije pan i zoom na

web stranici

1 Tijekom pregledavanja interneta

pritisnite .

2 Koristite navigacijsku tipku za

pomicanje okvira.

3 Pritisnite Zoom.

4 Za povratak na funkciju pan pritisnite

.

Za korištenje funkcije pan i zoom morate

isključiti Smart-Fit.

Da biste uključili ili isključili Smart-Fit

Rendering

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Internet > Opcije > Napredno > Smart-

Fit.

2 Odaberite opciju.

Za upućivanje poziva tijekom

pregledavanja internetskog sadržaja

• Pritisnite .

Za spremanje slike s web stranice

1 Tijekom pregledavanja interneta

odaberite Opcije > Dodatno > Spremiti

sliku.

2 Odaberite sliku.

Za pronalaženje teksta na web

stranici

1 Tijekom pregledavanja interneta

odaberite Opcije > Dodatno > Naći na

stranici.

2 Upišite tekst i pritisnite Naći.

Za slanje poveznice (linka)

1 Tijekom pregledavanja interneta

odaberite Opcije > Dodatno > Poslati

poveznicu.

2 Odaberite način prijenosa.

Prijemni uređaj mora podržavati odabrani

način prijenosa.

Prečaci internetske tipkovnice

Možete koristiti tipkovnicu za izravno

otvaranje internetskog preglednika.

Tipka Prečac

Favoriti

52 Internet

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


- Upišite tekst za Upisati

adresu, Tražilica ili tražite u

Favoriti

Zoom

Pan i zoom (kada je Smart-

Fit isključeno)

Za odabir prečaca internetske

tipkovnice

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Internet.

2 Odaberite Opcije > Napredno > Nač.

rada tipkovnice > Prečaci.

Tipka Prečac

Favoriti

- Upišite tekst za Upisati

adresu, Tražilica ili tražite u

Favoriti

Puni zaslon ili Pejzažno ili

Normalni zaslon (kada je

Autom. zakretanje

isključeno)

Zoom

Pan i zoom (kada je Smart-

Fit isključeno)

Internet zaštita i certifikati

Vaš telefon podržava zaštićeno

pregledavanje internetskih sadržaja.

Određene internetske usluge, poput

bankarstva, zahtijevaju certifikate u

vašem telefonu. Prilikom kupnje, svoj

telefon možete dobiti s već učitanim

certifikatima, a možete preuzeti i nove.

Za provjeru certifikata u telefonu

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Zaštita

> Certifikati.

Web izvori

Na sadržaje koji se često obnavljaju,

kao npr. podcaste ili vijesti, možete se

pretplatiti i primati ih kao web izvore.

Za dodavanje novih izvora za web

stranicu

1 Kada je otvorena web stranica koja

nudi web izvore, što je označeno

simbolom , odaberite Opcije > Web

izvori.

Internet 53

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Pomaknite se do svakog pojedinačnog

izvora kojeg želite dodati i odaberite

Označiti.

3 Odaberite Nastaviti.

Za traženje web izvora

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Web izvori.

2 Odaberite Novi izvor i upišite web

adresu.

Za preuzimanje sadržaja putem web

izvora

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Web izvori.

2 Pomaknite se do ažuriranog izvora i

odaberite Prikazati ili .

3 Odaberite naslov koji želite proširiti.

4 Odaberite simbol ovisno o sadržaju,

za otvaranje web stranice, za

preuzimanje zvučnog podcasta, za

preuzimanje video podcasta ili za

preuzimanje fotografije.

Možete koristiti i Sony Ericsson Media

Manager za pretplatu na izvore i

preuzimanje sadržaja na računalo

koristeći izvore. Sadržaj zatim možete

prenijeti na svoj telefon.

Ažuriranje web izvora

Izvore možete ručno ažurirati ili

rasporediti ažuriranja. Kada su

dostupni novi sadržaji, na zaslonu se

pokazuje .

Za raspoređivanje ažuriranja web

izvora

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Web izvori.

2 Pomaknite se do izvora i odaberite

Opcije > Raspored ažurir..

3 Odaberite opciju.

Često ažuriranje može biti skupo.

Web izvori u stanju čekanja

Novosti možete prikazivati na zaslonu

u stanju čekanja.

Za prikaz web izvora u stanju čekanja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Web izvori.

2 Pomaknite se do izvora i odaberite

Opcije > Podešenja > Trč. tekst u

čekanju > Objaviti bilješku.

Za pristup web izvorima u stanju

čekanja

1 U stanju čekanja odaberite Tr.tekst.

2 Da biste doznali više o izvoru, pritisnite

ili za pomicanje do naslova i

odaberite Otvoriti.

54 Internet

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Podcasti

Podcasti su datoteke, npr. radijski

programi ili videosadržaji, koje možete

preuzimati i slušati ili gledati. Na

podcaste se pretplaćujete i preuzimate

ih koristeći web izvore.

Za pristup zvučnim podcastima

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Glazba > Podcasti.

Za pristup video podcastima

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Video > Podcasti.

Foto izvori

Možete se pretplatiti na foto izvore i

preuzimati fotografije. Za početak

korištenja foto izvora pogledajte Web

izvori na str. 53.

Za pristup foto izvorima

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Foto > Foto izvori.

Usklađivanje

Usklađivanje možete obavljati na dva

načina. Telefon možete uskladiti

koristeći program na računalu ili

možete koristiti usklađivanje putem

interneta.

S telefonom istovremeno koristite samo

jedan od navedenih načina usklađivanja.

Za više informacije otvorite

www.sonyericsson.com/support da

biste pročitali vodič za usklađivanje.

Usklađivanje koristeći

računalo

Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth

bežičnu tehnologiju za usklađivanje

telefonskih kontakata, obveza, favorita,

zadataka i bilješki s računalnim

programima kao što je Microsoft

Outlook®.

Prije usklađivanja trebate instalirati

Sony Ericsson PC Suite.

Softver Sony Ericsson PC Suite nalazi se

na CD‑u kojeg ste dobili s telefonom, a

može se i preuzeti na adresi

www.sonyericsson.com/support.

Pogledajte Potrebni operacijski sustavi

na str. 25.

Usklađivanje 55

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za instaliranje programa Sony

Ericsson PC Suite

1 Uključite računalo i umetnite CD. CD se

automatski pokreće i pojavljuje se

instalacijski prozor.

2 Odaberite jezik i pritisnite U redu.

3 Pritisnite Instaliraj Sony Ericsson PC

suite i slijedite upute na zaslonu.

Za usklađivanje koristeći Sony

Ericsson PC Suite

1 Računalo: Pokrenite Sony Ericsson PC

Suite koristeći Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson PC

Suite.

2 Za povezivanje slijedite upute iz

programa Sony Ericsson PC Suite.

3 Telefon: Odaberite Modemski rad.

4 Računalo: Kada se prikaže obavijest

da je Sony Ericsson PC Suite pronašao

vaš telefon, možete početi s

usklađivanjem.

Za informacije o korištenju pogledajte

odjeljak pomoći u Sony Ericsson PC

Suite programu nakon instalacije

softvera na računalo.

Usklađivanje putem

internetskog servisa

Pomoću programa Microsoft

Exchange ActiveSync možete koristiti

internetske servise za usklađivanje koji

koriste SyncML ili Microsoft®

Exchange Server. Za više informacije

otvorite

www.sonyericsson.com/support da

biste pročitali vodič za usklađivanje.

56 Usklađivanje

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Dodatne mogućnosti

Zrakoplovni rad

Kada se koristi Zrakopl. rad,

primopredajnici mreže i radija isključuju

se u svrhu izbjegavanja ometanja

osjetljive opreme.

Kada se uključi zrakoplovni rad,

postavlja vam se pitanje želite li

odabrati način rada prilikom sljedećeg

uključivanja telefona:

• Normalni rad – sve funkcije telefona

• Zrakopl. rad – ograničena

funkcionalnost

Za uključivanje izbornika

zrakoplovnog rada

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito >

Zrakoplovni rad > Nastaviti > Prikaz kod

uključ..

Za odabir zrakoplovnog rada

1 Nakon uključivanja zrakoplovnog rada

isključite telefon.

2 Uključite telefon i odaberite Zrakopl.

rad.

Nadogradnja softvera

Svoj telefon možete nadograditi

najnovijim softverom koristeći telefon ili

računalo.

Ta usluga nije dostupna u svim zemljama/

regijama.

Za prikaz softvera koji je trenutno

instaliran na vašem telefonu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Nadogr.

softvera.

2 Odaberite Inačica softvera.

Nadogradnja softvera koristeći

telefon

Nadogradnju možete preuzeti izravno

na telefon koristeći svoju mobilnu

mrežu. Time ne gubite osobne podatke

niti podatke u telefonu.

Nadogradnja softvera korištenjem

telefona zahtijeva podatkovnu vezu, kao

što je npr. GPRS, 3G ili HSDPA.

Za odabir podešenja nadogradnje

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Nadogr.

softvera > Podešenja > Internet

podešenja.

Dodatne mogućnosti 57

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za korištenje Nadogradnje softvera

koristeći telefon

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Nadogr.

softvera.

2 Odaberite Naći novi softver i slijedite

upute koje se pojavljuju.

Nadogradnja softvera koristeći

računalo

Telefon možete nadograditi koristeći

priloženi USB kabel i računalo koje ima

pristup internetu.

Prije nadogradnje softvera koristeći

računalo, provjerite jeste li izradili

sigurnosnu kopiju osobnih podataka iz

memorije telefona.

Za korištenje Nadogradnje softvera

putem računala

• Pogledajte

www.sonyericsson.com/updateservice

.

Lokacijske usluge

Možete dobiti pomoć u pronalaženju

puta i spremati svoje omiljene lokacije.

Uz podatke koji se dobivaju s obližnjih

mobilnih repetitora, možda ćete moći

vidjeti svoj približni položaj na

zemljovidu.

Preciznije podatke o svojoj lokaciji

možete dobiti ako koristite dodatni GPS

modul, ako ga vaš telefon podržava.

Ako ne možete koristiti neke funkcije

lokacijskih usluga, pogledajte Ne mogu

koristiti internetske usluge na str. 67.

Da biste koristili Google Maps za

mobilne uređaje

• U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Zabava > Lokacijske usluge > Google

Maps.

Više o programu Google Maps

• Kada koristite Google Maps, odaberite

Opcije > Pomoć.

Za prikaz svoje lokacije

• Kada koristite Google Maps, pritisnite

.

Za prikaz spremljene lokacije na

zemljovidu

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Zabava > Lokacijske usluge > Moji

favoriti.

2 Pomaknite se do lokacije i odaberite Ići

na.

Za pristup favoritima iz programa

Google Maps

• Pritisnite .

58 Dodatne mogućnosti

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Alarmi

Kao signal alarma možete koristiti radio

ili neki drugi zvuk. Zvuk alarma

oglašava se čak i kad je telefon

isključen. Kada se alarm oglasi, možete

ga stišati ili ga isključiti.

Za namještanje alarma

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Alarmi.

2 Pomaknite se do alarma i odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se na Vrijeme: i odaberite

Izmijeniti.

4 Upišite vrijeme i odaberite U redu >

Sprem..

Za namještanje ponavljajućeg alarma

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Alarmi.

2 Pomaknite se do alarma i odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se na Ponavljanje: i

odaberite Izmijeniti.

4 Pomaknite se do dana i odaberite

Označiti.

5 Za odabir drugog dana pomaknite se

do dana i odaberite Označiti.

6 Odaberite Gotovo > Sprem..

Za namještanje zvuka alarma

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Alarmi.

2 Pomaknite se do alarma i odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se do kartice .

4 Pomaknite se na Zvuk alarma: i

odaberite Izmijeniti.

5 Pronađite i odaberite zvuk alarma.

Odaberite Sprem..

Za stišavanje alarma

• Kada se alarm oglasi, pritisnite bilo koju

tipku.

• Za ponavljanje alarma odaberite

Odgodi.

Za isključivanje alarma

• Kada se alarm oglasi, pritisnite bilo koju

tipku, a zatim odaberite Isključiti.

Za isključivanje alarma

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Alarmi.

2 Pomaknite se do alarma i odaberite

Isključiti.

Alarm u nečujnom radu

Možete namjestiti da se alarm ne

oglašava kada je telefon u nečujnom

načinu rada.

Dodatne mogućnosti 59

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za namještanje alarma u nečujnom

načinu rada

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Alarmi.

2 Pomaknite se do alarma i odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se do kartice .

4 Pomaknite se na Nečujno: i odaberite

Izmijeniti.

5 Odaberite opciju.

Za podešavanje trajanja odgode

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Alarmi.

2 Pomaknite se do alarma i odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se na Trajanje odgode: i

odaberite Izmijeniti.

4 Odaberite opciju.

Kalendar

Svoj kalendar možete usklađivati s

kalendarom na računalu, s kalendarom

na webu ili s Microsoft® Exchange

Serverom (Microsoft® Outlook®).

Obveze

Možete dodavati nove obveze ili

ponovno koristiti postojeće.

Za dodavanje obveze

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Kalendar.

2 Odaberite datum.

3 Pomaknite se na Nova obveza i

odaberite Dodati.

4 Upišite podatke i potvrdite svaki unos.

5 Odaberite Sprem..

Za prikaz obveze

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Kalendar.

2 Odaberite datum.

3 Pomaknite se na obvezu i odaberite

Prikaz.

Za izmjenu obveze

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Kalendar.

2 Odaberite datum.

3 Pomaknite se na obvezu i odaberite

Prikaz.

4 Odaberite Opcije > Izmijeniti.

5 Izmijenite obvezu i potvrdite svaki

unos.

6 Odaberite Sprem..

Za određivanje kada se podsjetnici

trebaju oglašavati

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Kalendar.

2 Odaberite datum.

60 Dodatne mogućnosti

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


3 Odaberite Opcije > Napredno >

Podsjetnici.

4 Odaberite opciju.

Opcija podsjetnika podešena u kalendaru

utječe na opcije podsjetnika podešene u

zadacima.

Bilješke

Možete pisati bilješke i spremati ih.

Bilješku također možete prikazati u

stanju čekanja.

Za dodavanje bilješke

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Bilješke.

2 Pomaknite se na Nova bilješka i

odaberite Dodati.

3 Upišite bilješku i odaberite Sprem..

Za prikaz bilješke u stanju čekanja

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Bilješke.

2 Pomaknite se do bilješke i odaberite

Opcije > Objaviti bilješku.

Za skrivanje bilješke u stanju čekanja

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Bilješke.

2 Pomaknite se do bilješke prikazane u

stanje čekanja. Ona je označena

simbolom. Odaberite Opcije > Sakriti

bilješku.

Zadaci

Možete dodavati nove zadatke ili

ponovno koristiti postojeće.

Za dodavanje zadatka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Zadaci.

2 Odaberite Novi zadatak i odaberite

Dodati.

3 Odaberite opciju.

4 Upišite detalje i potvrdite svaki unos.

Za određivanje kada se podsjetnici

trebaju oglašavati

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Zadaci.

2 Pomaknite se do zadatka i odaberite

Opcije > Podsjetnici.

3 Odaberite opciju.

Opcija podsjetnika podešena u zadacima

utječe na opciju podsjetnika podešenu u

kalendaru.

Profili

Neke profile, poput glasnoće zvona i

vibriranja, možete prilagoditi različitim

lokacijama. Sve profile možete vratiti

na tvorničke postavke.

Za odabir profila

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Profili.

Dodatne mogućnosti 61

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


2 Odaberite profil.

Za prikaz i izmjenu profila

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Profili.

2 Pomaknite se do profila i odaberite

Opcije > Pregled i izmjena.

Naziv profila Standardna ne možete

mijenjati.

Vrijeme i datum

Vrijeme i datum mogu se resetirati ako

izvadite bateriju.

Za namještanje vremena

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Vrijeme

i datum > Vrijeme.

2 Upišite vrijeme i odaberite Sprem..

Za namještanje datuma

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Vrijeme

i datum > Datum.

2 Upišite datum i odaberite Sprem..

Za namještanje vremenske zone

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Vrijeme

i datum > Moja vrem. zona.

2 Odaberite vremensku zonu u kojoj se

nalazite.

Ako odaberete grad, Moja vrem. zona

također ažurira i vrijeme kada se mijenja

ljetno vrijeme.

Teme

Moguće je mijenjanje izgleda zaslona

korištenjem boja i pozadina. Također

možete izraditi i preuzeti nove teme. Za

više informacija pogledajte

www.sonyericsson.com/fun.

Za namještanje teme

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Zaslon > Tema.

2 Pomaknite se do teme i odaberite

Podesiti.

Izgled glavnog izbornika

Možete izmijeniti izgled simbola na

glavnom izborniku.

Za promjenu izgleda glavnog

izbornika

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Opcije > Izgled izbornika.

2 Odaberite opciju.

62 Dodatne mogućnosti

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Zvukovi zvona

Za namještanje zvuka zvona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Zvuci i upozorenja >

Zvuk zvona.

2 Pronađite i odaberite zvuk zvona.

Za podešavanje glasnoće zvona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Zvuci i upozorenja >

Glasnoća zvona.

2 Pritisnite ili za promjenu

glasnoće.

3 Odaberite Sprem..

Za isključivanje zvuka zvona

• U stanju čekanja pritisnite i držite .

To ne utječe na zvuk alarma.

Za namještanje vibriranja

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Zvuci i upozorenja >

Vibriranje.

2 Odaberite opciju.

Orijentacija zaslona

Možete odabrati portretnu ili pejsažnu

orijentaciju, ili možete odabrati Autom.

zakretanje da bi se orijentacija

automatski promijenila kada zakrenete

telefon.

Za promjenu orijentacije u

pregledniku

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Internet.

2 Odaberite Opcije > Napredno >

Orijentacija.

3 Odaberite opciju.

Za promjenu orijentacije zaslona u

programu Multimedija

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Podešenja > Orijentacija.

2 Odaberite opciju.

Igre

Sa svojim telefonom dobivate i već

instalirane igre. Igre možete i

preuzimati. Za većinu igara dostupni su

i tekstovi pomoći.

Za pokretanje igre

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Multimedija > Igre.

2 Odaberite igru.

Za završavanje igre

• Pritisnite .

Programi

Možete preuzimati i pokretati Java

programe. Također možete prikazati

informacije ili odrediti različita

Dodatne mogućnosti 63

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


dopuštenja. Ako ne možete koristiti

Java programe, pogledajte Ne mogu

koristiti internetske usluge na str. 67.

Za odabir Java programa

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Programi.

2 Odaberite program.

Za određivanje dopuštenja za Java

program

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Programi.

2 Pomaknite se na program i odaberite

Opcije > Dopuštenja.

3 Odredite dopuštenja.

Veličina zaslona Java programa

Neki Java programi napravljeni su za

određenu veličinu zaslona. Više

informacija možete dobiti od

dobavljača programa.

Za podešenje veličine zaslona za Java

program

1 Iz stanje čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Programi.

2 Pomaknite se na program i odaberite

Opcije > Veličina zaslona.

3 Odaberite opciju.

Zaključavanje

Zaključavanje SIM kartice

To zaključavanje štiti vašu SIM karticu.

Vaš telefon će raditi s novom SIM

karticom. Ako je zaključavanje

uključeno, morate upisati PIN (Personal

Identity Number - osobni

identifikacijski broj).

Ako triput uzastopce utipkate

neispravni PIN, SIM kartica se blokira,

pa ćete morati upisati svoj PUK

(Personal Unblocking Key - osobni

ključ deblokiranja). PIN i PUK brojeve

dobivate od svojeg mrežnog operatora.

Za deblokiranje SIM kartice

1 Kada se pojavi PIN blokiran, upišite svoj

PUK i odaberite U redu.

2 Upišite novi PIN koji se sastoji od četiri

do osam znamenki i odaberite U redu.

3 Ponovno upišite novi PIN i odaberite U

redu.

Za izmjenu PIN‑a

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Zaštita

> Zaključavanja > SIM zaštita >

Promijeniti PIN.

2 Upišite svoj PIN i odaberite U redu.

3 Upišite novi PIN koji se sastoji od četiri

do osam znamenki i odaberite U redu.

64 Dodatne mogućnosti

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


4 Ponovno upišite novi PIN i odaberite U

redu.

Ako se pojavi poruka Kodovi se ne slažu,

niste ispravno upisali novi PIN. Ako se

prikaže poruka Pogrešan PIN, nakon koje

slijedi Stari PIN:, niste ispravno upisali svoj

stari PIN.

Za korištenje zaključavanja SIM

kartice

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Zaštita

> Zaključavanja > SIM zaštita > Zaštita

kartice.

2 Odaberite opciju.

3 Upišite svoj PIN i odaberite U redu.

Zaključavanje telefona

Možete spriječiti neovlašteno

korištenje svojeg telefona. Promijenite

kôd zaključavanja telefona (0000) u bilo

koji osobni kôd od četiri do osam

znamenki.

Važno je da zapamtite svoj novi kôd. Ako

ga zaboravite, morate odnijeti telefon na

otključavanje kod najbližeg

Sony Ericsson zastupnika.

Za korištenje zaključavanja telefona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Zaštita

> Zaključavanja > Zaštita uređaja >

Zaštita.

2 Odaberite opciju.

3 Upišite kôd zaključavanja telefona i

odaberite U redu.

Za otključavanje telefona

• Upišite svoj kôd i odaberite U redu.

Za izmjenu koda zaključavanja

telefona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Zaštita

> Zaključavanja > Zaštita uređaja >

Promijeniti kôd.

2 Upišite stari kôd i odaberite U redu.

3 Upišite novi kôd i odaberite U redu.

4 Ponovno upišite kôd i odaberite U

redu.

Zaključavanje tipkovnice

Možete uključiti to zaključavanje da

biste izbjegli nenamjerno biranje

telefonskih brojeva. Na dolazne pozive

možete odgovarati bez otključavanja

tipkovnice.

I dalje je moguće nazivanje

međunarodnog broja za slučaj nužde -

112.

Dodatne mogućnosti 65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Za korištenje automatskog

zaključavanja tipkovnice

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Zaštita

> Zaklj. tipkovnice.

2 Odaberite opciju.

Za ručno otključavanje tipkovnice

• U stanju čekanja pritisnite i

odaberite Otključ..

IMEI broj

Pribilježite svoj IMEI (International

Mobile Equipment Identity) broj u

slučaju krađe vašeg telefona.

Za prikaz IMEI broja

• U stanju čekanja pritisnite , ,

, , .

Rješavanje problema

Za neke probleme morat ćete se

obratiti mrežnom operatoru.

Za više informacija pogledajte

www.sonyericsson.com/support.

Česta pitanja

Imam problema s kapacitetom

memorije ili sa sporim radom telefona

Svaki dan isključite i ponovno uključite

telefon za oslobađanje memorije ili

napravite Glavni reset.

Glavni reset

Ako odaberete Reset podešenja,

izmjene koje ste napravili u

podešenjima bit će izbrisane.

Ako odaberete Resetirati sve, brišu se

vaša podešenja i sadržaj poput

kontakata, poruka, slika, zvukova i

preuzetih igara. Također možete

izgubiti sadržaj koji je bio spremljen u

telefonu prilikom kupnje.

Za reset telefona

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito > Glavni

reset.

2 Odaberite opciju.

3 Slijedite upute koje se pojavljuju.

66 Rješavanje problema

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Ne mogu napuniti telefon ili je

kapacitet baterije preslab

Punjač nije valjano priključen ili su

kontakti baterije slabi. Izvadite bateriju

i očistite kontakte.

Baterija je istrošena i mora se

zamijeniti. Pogledajte Punjenje baterije

na str. 8.

Kada punim telefon, ne pojavljuje se

simbol baterije

Ponekad je potrebno nekoliko minuta

da bi se na zaslonu pojavio simbol

baterije.

Neke opcije izbornika su sive

Usluga nije uključena. Javite se svojem

mrežnom operatoru.

Ne mogu koristiti internetske usluge

Vaša pretplata ne uključuje prijenos

podataka. Nemate podešenja ili

podešenja nisu ispravna.

Podešenja možete preuzeti koristeći

Čarobnjak ili s adrese

www.sonyericsson.com/support.

Za preuzimanje podešenja putem

Čarobnjaka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Općenito >

Čarobnjak > Preuzimanje podeš..

2 Slijedite upute koje se pojavljuju.

Za dodatne informacije javite se svojem

mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

Ne mogu slati poruke s telefona

Većina poruka zahtijeva broj centra

poruka za slanje. Broj vam daje vaš

davatelj usluga, a obično je već

spremljen na SIM kartici. Ako broj

vašeg centra usluge nije spremljen na

vašoj SIM kartici, morate sami upisati

taj broj.

Za slanje većine slikovnih (MMS)

poruka, morate podesiti adresu centra

poruka i MMS profil. Ako u telefon nisu

upisani MMS profil ili centar poruka,

sva potrebna podešenja možete dobiti

od svojeg mrežnog operatora ili na

adresi

www.sonyericsson.com/support.

Za upisivanje broja centra usluga

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Podešenja poruka > SMS poruke i

pomaknite se na Centar usluge. Broj se

Rješavanje problema 67

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


prikazuje ako je spremljen na SIM

kartici.

2 Ako broj nije prikazan, odaberite

Izmijeniti.

3 Pomaknite se na Novi centar usluge i

odaberite Dodati.

4 Upišite broj, uključujući međunarodni

znak “+” i pozivni broj zemlje.

5 Odaberite Sprem..

Za odabir MMS profila

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Podešenja poruka > MMS poruke.

2 Odaberite postojeći profil ili izradite

novi.

Za upisivanje adrese centra poruka

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Podešenja > kartica Povezivost >

Podešenja poruka > MMS poruke.

2 Pomaknite se do profila i odaberite

Opcije > Izmijeniti.

3 Pomaknite se na Centar poruka i

odaberite Izmijeniti.

4 Upišite adresu i odaberite U redu >

Sprem..

Telefon ne zvoni ili je zvuk zvona

previše tih

Opcija Nečujno ne smije biti

namještena na Uključeno. Pogledajte

Za isključivanje zvuka zvona na str. 63.

Provjerite glasnoću zvona. Pogledajte

Za podešavanje glasnoće zvona na

str. 63.

Provjerite postavku. Pogledajte Za

odabir profila na str. 61.

Provjerite opciju preusmjeravanja

poziva. Pogledajte Za preusmjeravanje

poziva na str. 38.

Drugi korisnici ne mogu pronaći vaš

telefon koristeći Bluetooth bežičnu

tehnologiju

Niste uključili funkciju Bluetooth.

Vidljivost telefona mora biti uključena.

Pogledajte Za uključivanje funkcije

Bluetooth na str. 28.

Ne mogu usklađivati ili kopirati

sadržaj između telefona i računala

kada koristim USB kabel.

Kabel ili softver koji ste dobili s

telefonom nije valjano instaliran.

Posjetite

www.sonyericsson.com/support i

pročitajte vodiče za funkcije, koji nude

detaljne upute za instalaciju i načine

rješavanja problema.

68 Rješavanje problema

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Zaboravio/la sam pristupni kôd

memorije kodova

Ako zaboravite svoj pristupni kôd,

morate resetirati memoriju kodova. To

znači da će biti izbrisane sve stavke

upisane u memoriji kodova. Sljedeći

put kad otvorite memoriju kodova

morat ćete početi ispočetka.

Za reset memorije kodova

1 U stanju čekanja odaberite Izbornik >

Rokovnik > Memorija kodova.

2 Upišite netočan pristupni kôd 3 puta.

3 Na zaslonu se prikazuje poruka

Resetirati Memoriju kodova i brisati sve

stavke?.

4 Odaberite Da.

Gdje mogu pronaći regulativne

informacije, npr. IMEI broj, ako ne

mogu uključiti telefon?

Poruke o pogreškama

Umetnite karticu

U telefonu nema SIM kartice ili ste je

nepravilno umetnuli.

Pogledajte Za umetanje SIM kartice na

str. 6.

Treba očistiti kontakte SIM kartice. Ako

je kartica oštećena, obratite se svojem

mrežnom operatoru.

Umetnite odgovarajuću SIM karticu

Telefon je podešen da radi samo s

određenim SIM karticama. Provjerite

Rješavanje problema 69

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


koristite li valjanu SIM karticu

odgovarajućeg operatora.

Pogrešan PIN/Pogrešan PIN2

Upisali ste neispravan PIN ili PIN2.

Upišite ispravan PIN ili PIN2 i odaberite

Da.

PIN blokiran/PIN2 blokiran

Tri ste puta uzastopce neispravno

upisali svoj PIN ili PIN2.

Za deblokiranje pogledajte

Zaključavanje SIM kartice na str. 64.

Kodovi se ne slažu

Kodovi koje ste upisali nisu isti. Kada

želite promijeniti sigurnosni kôd, npr.

svoj PIN, morate potvrditi novi kôd.

Pogledajte Zaključavanje SIM kartice

na str. 64.

Nema signala

Uređaj je u Zrakoplovnom načinu rada.

Pogledajte Zrakoplovni rad na str. 57.

Vaš telefon ne prima nikakav signal, ili

je signal koji se prima preslab. Obratite

se svojem mrežnom operatoru da biste

utvrdili je li lokacija na kojoj se nalazite

pokrivena signalom.

SIM kartica ne radi kako valja. Umetnite

svoju SIM karticu u neki drugi telefon.

Ako to radi kako valja, onda je

vjerojatno telefon uzrok problema.

Obratite se najbližem Sony Ericsson

servisnom centru.

Samo hitni pozivi

U dometu ste mreže, ali nemate

dozvolu korištenja te mreže. Međutim,

u slučaju nužde, neki mrežni operatori

omogućuju vam pozivanje

međunarodnog broja hitnih službi 112.

Pogledajte Hitni pozivi na str. 32.

PUK blokiran. Javite se operatoru.

Svoj ste osobni kôd za deblokiranje

(PUK) neispravno upisali 10 puta

uzastopce.

70 Rješavanje problema

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Važne informacije

Web stranice za kupce Sony

Ericsson proizvoda

Na stranicama www.sonyericsson.com/support

pronaći ćete odjeljak za podršku, gdje u nekoliko

pritisaka mišem možete pronaći savjete i pomoć. Tu

možete naći najnovije nadogradnje softvera za

računalo i savjete za učinkovitije korištenje svojeg

proizvoda.

Servis i podrška

Nudi vam se pristup paketu ekskluzivnih servisnih

pogodnosti, kao što su:

• Globalne i lokalne web stranice s podrškom.

• Globalna mreža Službi za korisnike.

• Široka mreža Sony Ericsson servisnih partnera.

• Jamstveno razdoblje. Više o jamstvenim uvjetima

možete doznati u Važnim informacijama.

Na adresi www.sonyericsson.com/support možete

naći najnovije alate za podršku i informacije. Za

informacije o mogućnostima i uslugama koje ovise

o operatoru obratite se svojem mrežnom operatoru.

Možete se obratiti i nekoj od naših Službi za

korisnike. Ako vaša zemlja/regija nije na donjem

popisu, obratite se svojem lokalnom zastupniku.

(Poziv se naplaćuje prema nacionalnoj tarifi,

uključujući i lokalne poreze, osim u slučaju kada je

riječ o besplatnom broju.)

U slučaju da vaš proizvod treba servisiranje, obratite

se prodavatelju kod kojega ste proizvod kupili ili

nekom od naših servisnih partnera. Za popravke u

jamstvenom roku morate sačuvati dokaz o kupnji

(račun).

Anguilla 1-800-080-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Antigua and Barbuda 1-800-081-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Argentina 0800-333-7427 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Australia 1300 650-050 (Toll Free) questions.AU@support.sonyericsson.com

The Bahamas 1-800-205-6062 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Barbados 1-800-082-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Belgique/België 02-0745 1611 questions.BE@support.sonyericsson.com

Belize AN 815, PIN 5597 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bermuda 1-800-083-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bolivia 800-100-542 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Brasil 4001-0444 (ligação gratuita) questions.BR@support.sonyericsson.com

Canada 1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais) questions.CA@support.sonyericsson.com

Cayman Islands 1-800-084-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Central and Southern

Africa

+27 11 506 0123 questions.CF@support.sonyericsson.com

Važne informacije 71

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Česká republika 0844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com

Chile 1230-020-0656 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Colombia 01800-0966-080 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Costa Rica 0 800 011 0400 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Danmark 3331 2828 questions.DK@support.sonyericsson.com

Deutschland 0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren) questions.DE@support.sonyericsson.com

Dominica 1-800-085-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Ecuador 1-800-0102-50 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Eesti 06 032 032 questions.EE@support.sonyericsson.com

Egypt/رصم 16727 questions.EG@support.sonyericsson.com

Ελλάδα 801 11 810 810

+30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)

questions.GR@support.sonyericsson.com

El Salvador 800-6323 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

España 902 180 576 (tarifa local) questions.ES@support.sonyericsson.com

France 0825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com

Guatemala 1-800-300-0057 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Haïti/Ayiti AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo

gratis)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Honduras AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Hong Kong/香港 +852 8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com

Hrvatska 062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com

India/भारत 1800 11 1800 (Toll Free)

+91 (011) 39011111

questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesia 021 2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com

Ireland 1850 545 888 (Local rate) questions.IE@support.sonyericsson.com

Italia 06 48895206 (tariffa locale) questions.IT@support.sonyericsson.com

Jamaica 1-800-442-3471 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Κύπρος/Kıbrıs 0800 90 909 questions.CY@support.sonyericsson.com

Latvija 67 21 43 01 questions.LV@support.sonyericsson.com

Lietuva 8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com

Magyarország 01 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com

72 Važne informacije

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Malaysia 1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol) questions.MY@support.sonyericsson.com

Maroc/برغملا +212 2 2958 344 questions.MA@support.sonyericsson.com

México 0 1800 000 4722 (número gratuito) questions.MX@support.sonyericsson.com

Nederland 0900 8998318 questions.NL@support.sonyericsson.com

Nederlandse Antillen 001-866-509-8660 (gratis nummer) questions.CO@support.sonyericsson.com

New Zealand 0800-100-150 (Toll Free) questions.NZ@support.sonyericsson.com

Nicaragua AN 1800-0166, PIN 5600 (número

gratuito)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Norge 815 00 840 (lokaltakst) questions.NO@support.sonyericsson.com

Österreich 0810 200 245 questions.AT@support.sonyericsson.com

Pakistan/ناتسکاپ 021 - 111 22 55 73 questions.PK@support.sonyericsson.com

Panamá 00800-787-0009 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Paraguay 009 800 54 20032 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Perú 0800-532-38 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Philippines/Pilipinas +63 2 7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com

Polska +48 22 22 77 444 questions.PL@support.sonyericsson.com

Portugal 808 204 466 (chamada local) questions.PT@support.sonyericsson.com

República Dominicana 1-800-751-3370 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

România +40 21 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com

Saint Kitts and Nevis 1-800-087-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Saint Vincent and the

Grenadines

Schweiz/Suisse/

Svizzera

1-800-088-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com

Singapore +65 6744 0733 questions.SG@support.sonyericsson.com

Slovensko 02 5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com

South Africa 0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com

Suomi 09 299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com

Sverige 013 24 45 00 (lokal taxa) questions.SE@support.sonyericsson.com

Trinidad and Tobago 1-800-080-9521 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Türkiye +90 212 473 77 77 questions.TR@support.sonyericsson.com

Važne informacije 73

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


United Kingdom 08705 237 237 (Local rate) questions.GB@support.sonyericsson.com

United States 1 866 766 9374 questions.US@support.sonyericsson.com

Uruguay 000-401-787-013 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Venezuela 0-800-1-00-2250 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Việt Nam 1900 1525 (miễn phí) questions.VN@support.sonyericsson.com

Беларусь 8 82 00 361 0001 questions.BY@support.sonyericsson.com

България 0800 1 8778 questions.BG@support.sonyericsson.com

Россия +7 (495) 7870986 questions.RU@support.sonyericsson.com

Україна (+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com

ندرألا +971 4 3919 880 questions.JO@support.sonyericsson.com

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا +971 4 3919 880 (UAE) questions.AE@support.sonyericsson.com

تيوكلا +971 4 3919 880 questions.KW@support.sonyericsson.com

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 800-8200-727 questions.SA@support.sonyericsson.com

中国 +86 400 810 0000 questions.CN@support.sonyericsson.com

台灣 +886 2 25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com

ไทย 02 2483 030 questions.TH@support.sonyericsson.com

Smjernice za sigurnu i

učinkovitu uporabu

Postupajte prema ovim uputama.

Ako to propustite učiniti, posljedice

mogu biti kvar proizvoda ili moguća

opasnost po vaše zdravlje. Ako

sumnjate u ispravnost proizvoda,

provjerite ga u ovlaštenom servisu prije daljnjeg

korištenja ili punjenja.

Preporuke za održavanje i sigurno

korištenje naših proizvoda

• Pažljivo postupajte s proizvodom i držite ga na

čistom mjestu, bez prašine.

• Pozor! Može eksplodirati ako se baci u vatru.

• Ne izlažite tekućinama ili vlazi.

• Za optimalni rad, proizvod ne

biste smjeli koristiti na

temperaturama nižim od

-10°C(+14°F), niti višim od

+45°C(+113°F). Ne izlažite

bateriju temperaturama iznad +60°C(+140°F).

• Ne izlažite proizvod plamenu

niti duhanskom dimu.

• Ne ispuštajte, ne bacajte i ne

pokušavajte savijati proizvod.

• Ne pokušavajte bojati,

rastaviti ili modificirati

proizvod. Servisiranje smiju

obavljati samo ovlašteni

Sony Ericsson serviseri.

• Prije korištenja proizvoda u blizini srčanih

stimulatora (pacemakera) i druge medicinske

74 Važne informacije

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


opreme, zatražite savjet ovlaštenog liječnika ili

proizvođača takve medicinske opreme.

• Prekinite korištenje elektroničkih uređaja ili

isključite primopredajnik uređaja kada se to od

vas zatraži ili kada vas na to upućuju propisi.

• Nemojte koristiti uređaj u područjima s

potencijalno eksplozivnom atmosferom.

• Nemojte držati proizvod niti instalirati bežičnu

opremu u području iznad zračnog jastuka u

automobilu.

• Pažnja: Napuknuti ili razbijeni zaslon može imati

oštre rubove ili vrhove i može uzrokovati ozljede

pri kontaktu.

• Ne koristite Bluetooth slušalicu u nelagodnom

položaju ili na mjestu na kojemu je izložena

pritisku.

Djeca

Pozor! Držite izvan dohvata djece.

Ne dozvoljavajte djeci da se igraju

mobilnim telefonom ili dodatnom

opremom telefona. Mogu ozlijediti sebe ili druge.

Proizvodi mogu sadržavati sitne dijelove koji se

mogu odvojiti i dovesti do opasnosti od gušenja.

Napajanje (punjač)

Punjač priključujte na izvore napajanja prema

naznakama na proizvodu. Ne koristite na otvorenom

prostoru ili na vlažnim mjestima. Nemojte

preinačivati kabel punjača niti ga izlagati

oštećenjima ili naprezanju. Prije čišćenja uređaja

iskopčajte punjač. Nipošto nemojte preinačivati

utikač. Ako utikač ne pristaje u utičnicu, neka vam

ovlašteni električar instalira odgovarajuću utičnicu.

Kada se uređaj priključi na punjač, troši se neznatna

količina struje. Da biste izbjegli i tu malu potrošnju

energije, iskopčajte punjač iz utičnice kada se uređaj

napuni do kraja. Korištenje punjača koji nemaju

oznaku Sony Ericsson može dovesti do povećanja

rizika po sigurnost.

Baterija

Nove baterije ili baterije koje nisu korištene duže

vrijeme mogu imati kratkotrajni umanjeni kapacitet.

Prije prvog korištenja napunite bateriju do kraja.

Koristite samo za predviđenu namjenu. Baterija se

smije puniti samo na temperaturama između

+5°C(+41°F) i +45°C(+113°F). Ne stavljajte bateriju u

usta. Ne dozvoljavajte da kontakti baterije dodiruju

druge metalne predmete. Isključite proizvod prije

vađenja baterije. Performanse ovise o radnoj

temperaturi, jačini signala, načinu korištenja,

odabranim funkcijama i glasovnoj ili podatkovnoj

komunikaciji. Imajte na umu da ugrađene baterije

smiju vaditi ili mijenjati samo Sony Ericsson servisni

partneri. Korištenje baterija koje nemaju oznaku

Sony Ericssona može dovesti do povećanja rizika po

sigurnost. Bateriju smijete zamijeniti samo drugom

Sony Ericsson baterijom, koja je odobrena za

korištenje s proizvodom po standardu IEEE-1725.

Korištenje baterije koja nije odobrena može dovesti

do rizika od požara, eksplozije, curenja ili drugih

opasnosti.

Osobni medicinski uređaji

Mobilni telefoni mogu utjecati na implantiranu

medicinsku opremu. Rizik od interferencije

(ometanja) možete smanjiti ako telefon držite na

udaljenosti od najmanje 15 cm (6 inča) od takvog

uređaja. Telefon koristite uz desno uho. Telefon

nemojte nositi u gornjem džepu odijela. Isključite

telefon ako posumnjate na interferenciju. Za sve

medicinske uređaje posavjetujte se s liječnikom i

proizvođačem takvog uređaja.

Vožnja

Neki proizvođači vozila ne dozvoljavaju korištenje

telefona u svojim vozilima, osim kada instalacija

uključuje handsfree komplet s vanjskom antenom.

Provjerite kod ovlaštenog predstavnika proizvođača

vašeg vozila ometaju li vaš mobilni telefon ili

Važne informacije 75

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Bluetooth handsfree ispravan rad elektroničkog

sustava vozila. Posvetite punu pozornost vožnji i

postupajte u skladu s lokalnim zakonima i propisima

koji ograničavaju korištenje bežičnih uređaja tijekom

vožnje.

Funkcije koje koriste GPS/lociranje

Neki proizvodi nude funkcije koje koriste GPS/

lociranje. Funkcionalnost koja određuje lokaciju nudi

se u stanju "kako jest" i "sa svim pogreškama".

Sony Ericsson ne daje nikakva jamstva u pogledu

točnosti takvih podataka lociranja.

Korištenje funkcija uređaja koje služe za određivanje

lokacije možda neće biti bez prekida ili bez

pogrešaka, a osim toga mogu ovisiti i o dostupnosti

mrežnog signala. Imajte na umu da funkcije mogu

biti ograničene ili nedostupne u okruženjima poput

unutrašnjosti zgrada ili na mjestima pokraj

građevina.

Pažnja: ne koristite GPS funkcije na način koji bi

ometao vožnju.

Hitni pozivi

Ne može se jamčiti uspostava poziva u svim

uvjetima. Nikada se ne smijete osloniti isključivo na

mobilni telefon za bitnu komunikaciju. Pozivi ne

moraju biti mogući u svim područjima, na svim

mobilnim mrežama, odnosno kada su neke mrežne

usluge i/ili mogućnosti telefona u uporabi.

Antena

Korištenje antene koju Sony Ericsson ne

preporučuje može dovesti do oštećenja telefona i

slabijeg rada uređaja, a može dovesti i do razina

SAR‑a iznad utvrđenih granica. Ne prekrivajte

antenu rukom, jer to može utjecati na kvalitetu

poziva i može dovesti do toga da telefon radi na

većoj energetskoj razini od one koja bi inače bila

potrebna te skratiti vrijeme razgovora i stanja

čekanja.

Informacije o izlaganju radijskoj

frekvenciji (RF) i specifičnoj

apsorbiranoj snazi (Specific

Absorption Rate – SAR)

Kada su telefon ili Bluetooth handsfree uključeni, oni

emitiraju niske razine radiofrekvencijske energije.

Putem periodičnog i temeljitog vrednovanja

znanstvenih istraživanja razvijene su međunarodne

sigurnosne smjernice. Tim smjernicama određene

su dopuštene razine izloženosti radijskim valovima.

Smjernice uključuju i sigurnosnu granicu,

predviđenu radi osiguranja zaštite svih osoba te

uzimanja u obzir bilo kakvih varijacija u mjerenjima.

Specifična apsorbirana snaga (SAR) koristi se za

mjerenje radiofrekvencijske energije koju tijelo

apsorbira tijekom korištenja mobilnog telefona.

Vrijednost SAR‑a određuje se kao najviša potvrđena

razina snage u laboratorijskim uvjetima, dok stvarna

razina SAR-a može biti daleko ispod te vrijednosti

zbog toga jer je telefon dizajniran tako da koristi

minimalnu snagu potrebnu za uspostavljanje veze s

mrežom. Ne postoji dokaz o razlici u sigurnosti zbog

razlike u vrijednostima SAR‑a.

Proizvodi koji koriste radijske predajnike u prodaji na

tržištu SAD‑a moraju imati certifikat koji izdaje

Federal Communications Commission (FCC).

Prema potrebi provode se testovi kada je telefon

prislonjen uz uho i kada se nosi uz tijelo. Za rad kada

se drži uz tijelo, telefon je testiran na udaljenosti od

najmanje 15 mm od tijela bez metalnih dijelova u

blizini telefona ili kada se ispravno koristi uz

odgovarajuću Sony Ericsson dodatnu opremu za

nošenje uz tijelo.

Za više informacija o SAR-u i radiofrekvencijskoj

izloženosti posjetite:

www.sonyericsson.com/health.

76 Važne informacije

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Zrakoplovni rad

Funkcije Bluetooth i WLAN, ako ih vaš uređaj nudi,

mogu se uključiti u Zrakoplovnom radu, ali njihovo

korištenje može biti zabranjeno u zrakoplovima ili na

drugim mjestima na kojima nije dopušteno koristiti

radiouređaje. U takvim okruženjima zatražite

dopuštenje prije korištenja funkcija Bluetooth ili

WLAN, čak i u Zrakoplovnom radu.

Zlonamjerni softver (malware)

Malware (zlonamjerni softver) je vrsta programa koji

mogu nauditi mobilnom telefonu ili drugim

računalima. Malware ili zlonamjerni programi mogu

biti virusi, tzv. "crvi", špijunski programi (spyware) i

drugi neželjeni programi. Premda vaš uređaj koristi

zaštitne mjere za obranu od takvih napada,

Sony Ericsson ne jamči niti tvrdi da vaš uređaj ne

može biti žrtvom takvih napada. Međutim, rizik od

takvih zlonamjernih napada možete umanjiti ako

budete pažljivi prilikom preuzimanja raznih sadržaja

ili prihvaćanja instalacija programa, tj. ako ne

otvarate niti odgovarate na poruke od nepoznatih

pošiljatelja, ako koristite provjerene načine pristupa

internetu i ako na svoj mobilni telefon preuzimate

samo sadržaje iz poznatih i pouzdanih izvora.

Dodatna oprema

Koristite samo originalnu dodatnu opremu

Sony Ericssona i ovlaštene servisne partnere.

Sony Ericsson ne provjerava dodatnu opremu

drugih proizvođača. Dodatna oprema može utjecati

na izloženost RF‑u, kvalitetu rada, glasnoću,

sigurnost u radu i drugo. Korištenje dodatne opreme

drugih proizvođača može dovesti do lošijeg rada ili

rizika za zdravlje ili sigurnost.

Accessible Solutions/Special Needs

U SAD‑u kompatibilni Sony Ericsson telefoni mogu

biti kompatibilni s TTY terminalima (uz korištenje

potrebne dodatne opreme). Za više informacija

nazovite Sony Ericsson Special Needs Center na

broju 877 878 1996 (TTY) ili 877 207 2056 (glas) ili

posjetite adresu www.sonyericsson-snc.com.

Odlaganje u otpad stare

električne i elektroničke

opreme

Elektronička oprema i baterije ne smiju se odlagati

zajedno s kućnim otpadom, nego se moraju odlagati

na za to predviđena reciklažna mjesta. Time

pomažete spriječiti potencijalne negativne

posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje. Provjerite što

o tome kažu lokalni propisi tako što ćete se

informirati u nadležnom lokalnom uredu, kod tvrtke

koja se bavi prikupljanjem i odvozom smeća, u

dućanu u kojemu ste kupili svoj proizvod ili tako što

ćete nazvati Sony Ericsson službu za korisnike. Ne

pokušavajte vaditi ugrađene baterije. Ugrađene

baterije vade se samo u pogonu za recikliranje ili u

servisu.

Odlaganje baterije u

otpad

Za informacije provjerite lokalne

propise ili nazovite Sony Ericsson

službu za korisnike. Ne odlažite zajedno s kućnim

otpadom.

Memorijska kartica

Ako ste uz svoj proizvod dobili i izmjenjivu

memorijsku karticu, ona je općenito kompatibilna s

kupljenim mobilnim uređajem, ali možda neće biti

kompatibilna s drugim uređajima ili s funkcijama

njihovih memorijskih kartica. Provjerite

kompatibilnost s drugim uređajima prije kupnje ili

korištenja. Ako je proizvod opremljen čitačem

memorijskih kartica, provjerite kompatibilnost s

memorijskom karticom prije kupnje ili korištenja.

Važne informacije 77

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Memorijske kartice se uglavnom dobivaju već

formatirane. Za ponovno formatiranje memorijske

kartice koristite kompatibilan uređaj. Prilikom

formatiranja memorijske kartice na osobnom

računalu ne koristite uobičajeni format operacijskog

sustava. Za detaljniju pomoć pogledajte upute

uređaja ili se obratite službi za podršku korisnicima.

Pozor!

Ako uređaj zahtijeva adaptor za umetanje u telefon

ili drugi uređaj, nemojte umetati karticu bez

potrebnog adaptora.

Mjere opreza prilikom korištenja

memorijske kartice

• Ne izlažite memorijsku karticu vlazi.

• Ne dodirujte kontakte rukom ili bilo kakvim

metalnim predmetima.

• Memorijsku karticu ne smijete savijati, udarati niti

bacati.

• Ne pokušavajte rastaviti ili modificirati

memorijsku karticu.

• Memorijsku karticu ne koristite i ne spremajte na

vlažnim mjestima ili na previsokoj temperaturi,

npr. u zatvorenom automobilu ljeti, izravno

izloženu suncu ili blizu grijalica i sl.

• Rub adaptora memorijske kartice nemojte

prejako pritiskati niti savijati.

• Pazite na to da prašina, prljavština i drugo ne

ulaze u priključak adaptora memorijske kartice.

• Provjerite jeste li ispravno umetnuli memorijsku

karticu.

• Ako koristite adaptor memorijske kartice,

pripazite na to da memorijsku karticu umetnete

do kraja u adaptor. Memorijska kartica neće raditi

kako valja ako nije ispravno umetnuta u adaptor.

• Preporučujemo vam da napravite sigurnosnu

kopiju važnih podataka. Nećemo se smatrati

odgovornima za bilo koju štetu ili gubitak

sadržaja koji spremate na memorijsku karticu.

• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti

prilikom vađenja memorijske kartice ili njezinog

adaptora, isključivanja uređaja tijekom

formatiranja, čitanja ili pisanja podataka, ili ako se

kartica koristi na mjestima na kojima je izložena

statičkom elektricitetu ili snažnom električnom

polju.

Zaštita osobnih podataka

Izbrišite osobne podatke prije bacanja proizvoda.

Napravite glavni reset da biste izbrisali podatke.

Brisanjem podataka iz memorije telefona ne

osiguravate da se ti podaci neće moći naknadno

obnoviti. Sony Ericsson ne jamči da se izbrisani

podaci neće moći naknadno rekonstruirati i ne

preuzima odgovornost za otkrivanje bilo kakvih

podataka, čak i nakon glavnog reseta.

Upozorenje u pogledu glasnoće!

Izbjegavajte pretjeranu glasnoću koja može štetiti

sluhu.

Ugovor o korištenju za

krajnjeg korisnika

Softver koji se isporučuje s ovim uređajem i

priloženim medijima u vlasništvu je tvrtke

Sony Ericsson Mobile Communications AB, i/ili

njezinih pridruženih društava i njezinih dobavljača i

izdavatelja licencija.

Sony Ericsson vam odobrava neisključivo

ograničeno pravo korištenja Softvera isključivo

zajedno s Uređajem na kojemu je instaliran ili s kojim

je isporučen. Vlasništvo Softvera se ne prodaje, ne

prenosi niti na drugi način ustupa.

Ne koristite nikakve načine za otkrivanje izvornog

koda ili bilo kojih dijelova Softvera, ne reproducirajte,

ne distribuirajte Softver, niti ga ne modificirajte.

Imate pravo prenositi sva prava i obveze u pogledu

Softvera na treću osobu, ali isključivo zajedno s

78 Važne informacije

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Uređajem s kojim ste dobili Softver, i uvijek pod

uvjetom da takva treća strana pisanim putem potvrdi

da pristaje na odredbe ovog ugovora o korištenju.

Ovaj ugovor o korištenju ostaje na snazi tijekom

trajanja životnog vijeka ovog Uređaja. Može ga se

raskinuti prenošenjem vašeg prava na Uređaj na

treću osobu pisanim putem.

Nepridržavanje bilo kojih navedenih odredbi i uvjeta

za posljedicu ima automatski raskid ugovora o

korištenju.

Sony Ericsson i treće strane koje su njegovi

dobavljači i izdavatelji licencija su jedini i isključivi

vlasnici Softvera, te zadržavaju sva prava, vlasništvo

i interese vezane za Softver. U mjeri u kojoj Softver

sadržava materijal ili kôd neke treće strane, takva

treća strana ima pravo na koristi iz ovih odredbi i

uvjeta.

Ovaj Ugovor tumačit će se u skladu sa zakonima

Švedske. Kada je to primjenjivo, gore navedeno se

primjenjuje na zakonom zajamčena prava

potrošača.

U slučaju da je Softver koji se dobiva ili koji se

isporučuje zajedno s uređajem podložan dodatnim

odredbama i uvjetima, takve odredbe će se također

primjenjivati na vaš posjed i korištenje Softvera.

Ograničeno jamstvo

Sony Ericsson Mobile Communications AB,

SE-221 88 Lund, Švedska, (Sony Ericsson) ili

njegovo lokalno pridruženo društvo, daje ovo

Ograničeno Jamstvo na vaš mobilni telefon i

originalni pribor i/ili proizvod za mobilno računalstvo

isporučen s vašim mobilnim telefonom (dalje u

tekstu "Proizvod").

Ako vaš Proizvod iziskuje jamstveni popravak,

vratite ga trgovcu kod kojeg je kupljen ili se obratite

lokalnoj Sony Ericsson službi za korisnike (pri čemu

se može naplaćivati lokalna telefonska cijena

razgovora) ili posjetite www.sonyericsson.com za

dodatne informacije.

Naše jamstvo

Podložno uvjetima ovog Ograničenog Jamstva,

Sony Ericsson jamči da ovaj Proizvod nema grešaka

u dizajnu, materijalu i izradi u vrijeme kad se prvi put

prodaje kupcu. Ovo Ograničeno jamstvo vrijedi za

razdoblje od jedne (1) godine od originalnog datuma

kupnje Proizvoda.

Što ćemo mi učiniti

Ako tijekom jamstvenog razdoblja, uz normalnu

uporabu i održavanje, ovaj Proizvod ne bude radio

zbog neodgovarajućeg dizajna, materijala ili izrade,

Sony Ericsson ovlašteni distributeri ili servisni

partneri u zemlji/regiji* u kojoj ste kupili Proizvod, će,

prema svojem izboru, ili popraviti ili zamijeniti

Proizvod, pod uvjetima koji su ovdje navedeni.

Sony Ericsson i servisni partneri zadržavaju pravo

naplate naknade za rukovanje ako se utvrdi da

vraćeni Proizvod nije obuhvaćen jamstvenim

uvjetima kako su dolje navedeni.

Imajte na umu da se neka osobna podešenja

telefona, preuzeti materijal i druge informacije mogu

izgubiti prilikom popravka ili zamjene vašeg

Sony Ericsson Proizvoda. Zbog važećih zakona,

drugih propisa ili tehničkih ograničenja,

Sony Ericsson možda neće moći izraditi sigurnosnu

kopiju nekih preuzetih sadržaja. Sony Ericsson ne

odgovara ni za kakve izgubljene informacije bilo koje

vrste te vam neće naknaditi štetu takve vrste. Trebali

biste uvijek izrađivati sigurnosne kopije svih

informacija spremljenih na svojem Sony Ericsson

Proizvodu, kao npr. preuzetih sadržaja, kalendara i

kontakata, prije nego svoj Sony Ericsson Proizvod

predate na popravak ili zamjenu.

Uvjeti

1. Ovo Ograničeno jamstvo vrijedi samo ako se uz

Proizvod koji treba popraviti ili zamijeniti priloži

originalni račun za ovaj Proizvod kojeg je izdao

ovlašteni Sony Ericsson trgovac, s navedenim

Važne informacije 79

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


datumom kupnje i serijskim brojem**.

Sony Ericsson pridržava pravo uskratiti jamstvenu

uslugu ako su ovi podaci uklonjeni ili promijenjeni

nakon prvobitne kupnje Proizvoda.

2. Ako Sony Ericsson popravi ili zamijeni Proizvod,

jamstvo će na popravak navedenog kvara ili na

zamijenjeni Proizvod vrijediti tijekom preostalog

vremena iz prvobitnog jamstvenog razdoblja, ili

devedeset (90) dana od datuma popravka, što god

je od navedenoga dulje. Popravak ili zamjena može

uključivati korištenje funkcionalno ekvivalentnog

obnovljenog aparata. Zamijenjeni neispravni dijelovi

postaju vlasništvo tvrtke Sony Ericsson.

3. Ovo jamstvo ne odnosi se na neispravan rad

Proizvoda uslijed uobičajenog trošenja i habanja,

zlouporabe, uključujući, ali ne ograničavajuće se na,

uporabu drugačiju od normalne i uobičajene, u

skladu sa Sony Ericssonovim uputama za uporabu i

održavanje Proizvoda. Nadalje, ovo jamstvo ne

pokriva neispravan rad Proizvoda uslijed nezgode,

izmjene ili prilagodbe softvera ili hardvera, više sile

ili oštećenja uzrokovanog tekućinom.

Baterija s mogućnošću punjenja može se puniti i

prazniti više od stotinu puta. Međutim, s vremenom

će se istrošiti – što ne znači da je došlo do kvara, već

do toga dolazi zbog uobičajenog trošenja. Kada

vrijeme razgovora ili vrijeme čekanja postanu

osjetno kraći, vrijeme je da zamijenite bateriju.

Sony Ericsson preporučuje samo korištenje baterija

koje Sony Ericsson izrijekom odobrava.

Telefoni se mogu donekle razlikovati u osvjetljenju i

boji zaslona. Mogu postojati sićušne svijetle ili tamne

točkice na zaslonu. One se nazivaju neispravnim

pikselima, a do njih dolazi zbog grešaka u pojedinim

točkama zaslona, koje se ne mogu podesiti. Smatra

se da su dva neispravna piksela u granicama

prihvatljivosti.

Telefoni se mogu donekle razlikovati i u izgledu slika

fotoaparata. To nije ništa neobično i ne smatra se

neispravnošću fotoaparata.

4. Budući da se GSM sustav na kojemu se Proizvod

koristi nudi od strane operatora s kojim

Sony Ericsson ni na koji način nije povezan,

Sony Ericsson neće biti odgovoran za rad,

dostupnost, pokrivenost, uslugu ili domet tog

sustava.

5. Ovo jamstvo ne obuhvaća kvarove Proizvoda

uzrokovane instalacijama, izmjenama, servisiranjem

ili popravcima ili otvaranjem Proizvoda koje obave

osobe koje za to Sony Ericsson nije ovlastio.

6. Ovo jamstvo ne obuhvaća kvarove Proizvoda koji su

nastali zbog korištenja pribora ili drugih perifernih

uređaja koji ne nose oznaku Sony Ericsson i koji nisu

originalni pribor namijenjen za korištenje s ovim

Proizvodom.

7. Neovlašteno diranje bilo kojeg pečata na Proizvodu

poništava jamstvo.

8. NE POSTOJE IZRIČITA JAMSTVA, BILO PISANA ILI

USMENA, OSIM OVOG TISKANOG

OGRANIČENOG JAMSTVA. BILO KAKVA

IZVEDENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI BEZ

OGRANIČENJA IZVEDENA JAMSTVA U POGLEDU

TRŽIŠNE PROĐE ILI PRIKLADNOSTI ZA

ODREĐENU NAMJENU OGRANIČENA SU NA

TRAJANJE OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA.

SONY ERICSSON I NJEGOVI IZDAVATELJI

LICENCIJA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI

ODGOVORNI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE

ŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ

OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT ILI

KOMERCIJALNI GUBITAK, DO PUNE MJERE U

KOJOJ JE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA

TAKVU ŠTETU DOPUŠTENO ZAKONOM.

Neke države/savezne države ne dopuštaju

isključivanje ili ograničavanje slučajne ili posljedične

štete, odnosno ograničavanje trajanja izvedenih

jamstava, tako da prethodna ograničenja ili

isključenja možda za vas ne vrijede.

Navedeno jamstvo ne utječe na zakonska prava

kupca prema važećim i primjenjivim zakonima, niti

na prava kupca u odnosu na prodavatelja koja

proizlaze iz njihovog kupoprodajnog ugovora.

80 Važne informacije

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


*Zemljopisno određenje jamstva

Ako ste svoj Proizvod kupili u državi-članici

Europske Ekonomske zajednice (EEA) ili u

Švicarskoj ili u Republici Turskoj, a takav Proizvod je

namijenjen prodaji u EEA ili u Švicarskoj ili Turskoj,

svoj Proizvod možete servisirati u bilo kojoj EEA

državi, u Švicarskoj ili Turskoj, u skladu sa servisnim

uvjetima na snazi u državi u kojoj ostvarujete

servisne usluge, pod uvjetom da ovlašteni

Sony Ericsson distributer u takvoj državi prodaje

jednaki Proizvod. Za informaciju o tome prodaje li se

vaš Proizvod u državi u kojoj se nalazite nazovite

lokalnu Sony Ericsson službu za korisnike. Imajte

razumijevanja za činjenicu da određene usluge

možda neće biti dostupne izvan države u kojoj ste

Proizvod kupili, na primjer zbog činjenice da vaš

Proizvod može imati unutrašnjost ili vanjštinu koje su

različite od odgovarajućih modela koji se prodaju u

drugim državama. Imajte na umu i da možda neće

biti moguće popraviti Proizvode koji su namijenjeni

za korištenje samo sa SIM karticama određenog

operatora.

** U nekim državama/regijama traže se dodatne

informacije (npr. valjani jamstveni list).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of

the FCC rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference

received, including interference that may cause

undesired operation.

Any change or modification not expressly approved

by Sony Ericsson may void the user's authority to

operate the equipment.

This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular

installation.

If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment

and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is

connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry

Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2)

this device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of

the device.

This Class B digital apparatus complies with

Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme

à la norme NMB-003 du Canada.

Važne informacije 81

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Declaration of Conformity for

C510

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our

product

Sony Ericsson type AAD-3880009-BV

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301

908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300

328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301

489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 60

950-1:2006 following the provisions of, Radio

Equipment and Telecommunication Terminal

Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, October

2008

Rikko Sakaguchi,

Head of Creation & Development

Mi ispunjavamo zahtjeve R&TTE Direktive (1999/5/

EC).

82 Važne informacije

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Kazalo

A

alarmi ....................................................59

audioknjiga ...........................................47

automatska sekretarica ........................37

automatsko zakretanje .........................63

B

baterija

korištenje i održavanje .................75

punjenje ..........................................9

umetanje .........................................7

bilješke .................................................61

blog ......................................................22

Bluetooth bežična tehnologija ..........27

brojevi hitnih službi ...............................32

brzo biranje ...........................................36

D

Datoteke ...............................................24

datum ...................................................62

declaration of conformity .....................82

E

e‑pošta .................................................43

F

favoriti ...................................................51

fotoaparat .............................................18

ispis ..............................................24

pregled .........................................18

fotografije .............................................20

izmjena .........................................22

izvori .............................................55

oznake ..........................................21

poboljšanje ...................................19

zemljopisno označavanje .............20

fotokorekcija .........................................19

G

glasnoća

zvučnik slušalice ..........................31

zvuk zvona ...................................63

glasovne naredbe .................................37

glavni reset ...........................................66

gledanje videa ......................................49

govorna pošta ......................................37

govorne poruke ....................................42

grupe ....................................................36

H

handsfree .......................................37, 46

Bluetooth bežična tehnologija ..28

I

igre .......................................................63

IMEI broj ...............................................66

instant poruke ......................................44

Kazalo 83

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


Internet

favoriti ...........................................51

orijentacija zaslona .......................63

podešenja .....................................67

zaštita i certifikati .........................53

izbornik Aktivnosti ................................15

izrada i vraćanje sigurnosnih kopija

podataka ..............................................29

J

jamstvo .................................................79

jezik ......................................................16

K

kalendar ................................................60

konferencijski pozivi .............................39

kontakti

dodavanje kontakata u telefon .....33

grupe ............................................36

uobičajeni imenik .........................33

kopiranje multimedijskih sadržaja ........26

L

lokacijske usluge ..................................58

M

Media Manager ....................................25

memorija ...............................................15

memorija kodova ..................................69

memorija telefona .................................15

memorijska kartica ...............................15

mikrofon ...............................................31

MMS poruke .........................................41

modemski rad ......................................56

moji brojevi ...........................................39

montaža videa ......................................22

MusicDJ ............................................50

N

način prijenosa

Bluetooth bežična tehnologija ..27

USB kabel ....................................26

Nadogradnja softvera ...........................57

navigacija izbornicima ..........................14

naziv telefona .......................................27

nazivanje brojeva u poruci ....................42

O

obveze ..................................................60

online glazba i video .............................49

orijentacija zaslona ...............................63

označavanje fotografija ........................20

P

pan i zoom, web stranice .....................52

PC Suite ...............................................55

PhotoDJ ............................................22

PIN ....................................................7, 64

PlayNow ............................................48

podcasti ...............................................55

podešenja, internetska .........................67

podrška ................................................71

pomoć ....................................................8

popis poziva .........................................33

84 Kazalo

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


popisi naslova ......................................47

poruke

e‑pošta .........................................43

govor ............................................42

SMS i MMS ..................................41

posebni zvukovi zvona za različite

pozivatelje ............................................34

posjetnica .............................................36

pozivi

hitni ...............................................32

međunarodni ................................31

odgovaranje i odbijanje ................31

prihvaćanje ...................................39

snimanje .......................................50

stavljanje na čekanje

(zadržavanje) ................................38

upravljanje dvama pozivima .........38

upućivanje i primanje ...................31

video .............................................32

prečaci ..................................................14

predlošci ...............................................42

pregled izbornika ..................................12

prepoznavanje lica ...............................19

preusmjeravanje poziva ........................38

preuzimanje glazbe ..............................48

prijenos

fotografije .....................................25

glazba ...........................................25

zvuk ..............................................28

profili .....................................................61

programi ...............................................63

PUK ......................................................64

push e‑pošta ........................................44

R

radio .....................................................49

roaming ..................................................8

RSS izvori Pogledajte Web izvori

S

sigurnosne smjernice ...........................74

SIM kartica

kopiranje s/na ...............................34

umetanje .........................................6

zaključavanje i deblokiranje .........64

sklapanje ................................................6

skrivanje broja ......................................40

slike ......................................................20

Slikovne poruke - Pogledajte MMS

poruke

slikovni sadržaj .....................................18

SMS Pogledajte SMS poruke

SMS poruke .........................................41

snimanje zvuka .....................................50

snimka, slušanje ...................................50

SOS Pogledajte brojevi hitnih službi

Specific Absorption Rate (Specifična

apsorbirana snaga) ...............................76

stanje čekanja ........................................7

bilješke .........................................61

stanje memorije ....................................35

svirač glazbe ........................................46

Š

štednja baterije .....................................28

Kazalo 85

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.


T

T9 Unos teksta ..................................17

telefon, uključivanje ................................7

teme .....................................................62

tipke ......................................................10

tipke odabira ........................................14

TrackID .............................................48

trajanje poziva ......................................40

traženje, na web stranicama ................52

trošak .....................................................8

U

ugovor o korištenju za krajnjeg

korisnika ...............................................78

uključivanje/isključivanje

Bluetooth funkcija .....................28

zaključavanje SIM kartice .............65

zaključavanje telefona ..................65

upisivanje teksta ...................................16

USB kabel ............................................26

usklađivanje ..........................................55

V

VideoDJ ............................................22

videokamera .........................................18

vremenska zona ...................................62

vrijeme ..................................................62

W

Web izvori .............................................53

web stranice, povijest ..........................52

Z

zabrana biranja .....................................40

zadaci ...................................................61

zaključavanje

SIM kartica ...................................64

telefon ..........................................65

tipkovnica .....................................65

zaključavanje tipkovnice .......................65

zemljopisno označavanje .....................20

zrakoplovni rad .....................................57

zumiranje ..............................................19

zvukovi zvona .......................................63

86 Kazalo

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

More magazines by this user
Similar magazines