яюS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

support.downloads.sonymobile.com

яюS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

Zahvaljujemo se vam za nakup telefona Sony Ericsson

C905Cyber-shot. Eleganten telefon Cyber-shot s

fantastičnimi funkcijami kamere za izjemne slike.

Za dodatne vsebine telefona obiščite

www.sonyericsson.com/fun. Registrirajte se, da boste dobili

komplet orodij, brezplačni spletni pomnilnik, posebne

ponudbe, novice in tekmovanja na naslovu

www.sonyericsson.com/myphone.

Za pomoč za izdelek obiščite

www.sonyericsson.com/support.


Dodatna oprema – Več za vaš telefon

Namizno stojalo CDS-75

Napolnite telefon in hkrati prenesite datoteke v računalnik

Komplet za telefone s kamero

IPK-100

Nikoli ne zamudite zanimivega posnetka z

zaščitnim ohišjem, trinožnikom in zaponko za

pas

Izhodni kabel za TV ITC-60

Svoje slike pokažite drugim na velikem zaslonu

To dodatno opremo lahko kupite ločeno, vendar morda ni na voljo na vseh trgih.

Če si želite ogledati celotne opise in vse izdelke, ki so na voljo, obiščite

www.sonyericsson.com/accessories.


Kazalo

Prvi koraki.............................6

Sestavljanje........................................6

Vklop telefona....................................7

Pomoč................................................8

Polnjenje baterije................................8

Pregled telefona...............................10

Pregled sistema menijev..................12

Uporaba menijev..............................14

Pomnilnik..........................................15

Jezik telefona...................................16

Vnašanje besedila............................16

Cyber-shot ......................18

Uporaba kamere..............................18

Dodatne funkcije kamere.................19

Pregledovanje in označevanje

fotografij...........................................21

Delo s fotografijami..........................22

Pisanje bloga....................................23

Tiskanje fotografij.............................24

Prenos in ravnanje z

vsebino................................25

Urejanje vsebine v telefonu..............25

Pošiljanje vsebine v drug telefon......26

Prenos vsebin v računalnik in iz

njega.................................................26

Uporaba kabla USB.........................27

Ime telefona......................................28

Uporaba brezžične tehnologije

Bluetooth......................................28

Varnostno kopiranje in

obnavljanje.......................................30

Klicanje................................32

Klicanje in sprejemanje klicev..........32

Imenik...............................................34

Hitro izbiranje...................................37

Dodatne klicne funkcije....................37

Sporočila.............................41

Sporočila SMS in MMS....................41

Glasovna sporočila...........................43

E-pošta.............................................43

Neposredna sporočila .....................45

Glasba ................................47

Stereo prenosni komplet za

prostoročno uporabo.......................47

Predvajalnik glasbe..........................47

PlayNow........................................49

TrackID.........................................49

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

1


2

Spletna glasba in video izrezki.........49

Video predvajalnik............................50

Radio................................................50

MusicDJ........................................51

Snemanje zvoka...............................51

Internet................................52

Zaznamki..........................................52

Strani z zgodovino...........................52

Dodatne funkcije brskalnika.............52

Internetna varnost in certifikati.........53

Spletni viri.........................................53

YouTube...........................................55

Wi-Fi.............................................55

DLNA............................................56

GPS.....................................57

Uporaba funkcije GPS......................57

Google Maps za mobilne

naprave............................................58

Navodila za vožnjo...........................58

Dodatne funkcije GPS......................58

Sinhroniziranje....................61

Sinhronizacija z računalnikom..........61

Sinhronizacija z uporabo

internetne storitve............................62

Dodatne funkcije.................62

Način Flight mode............................62

Storitev posodabljanja.....................62

Alarmi...............................................63

Koledar.............................................65

Beležke.............................................65

Opravila............................................66

Profili................................................66

Ura in datum.....................................66

Tema................................................67

Postavitev glavnega menija..............67

Zvonjenje..........................................67

Orientacija zaslona...........................67

Igre...................................................68

Aplikacije..........................................68

Zaklepanje........................................69

Odpravljanje težav..............71

Pogosta vprašanja...........................71

Sporočila o napakah........................74

Pomembne informacije.......75

Stvarno kazalo....................87

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Sony Ericsson C905 Cyber-shot

UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE

850/900/1800/1900

Ta Navodila za uporabo izdaja družba

Sony Ericsson Mobile Communications AB ali njena

krajevna podružnica brez vsakega jamstva.

Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki

so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih

informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi,

sme družba Sony Ericsson Mobile Communications

AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila.

Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih

izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Številka publikacije: 1213-7679.2

Pomnite:

Nekaterih storitev, opisanih v teh navodilih za

uporabo, ni na voljo v vseh omrežjih. To velja tudi za

mednarodno številko GSM za klic v sili 112.

Če ste v dvomih, ali lahko uporabljate neko storitev,

se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali

ponudnika storitev.

Prosimo, da pred uporabo mobilnega telefona

preberete Pomembne informacije.

Vaš mobilni telefon ima zmožnost prenašanja,

shranjevanja in posredovanja dodatnih vsebin, na

primer načinov zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je

lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih,

kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve v okviru

zadevnih zakonov za varstvo avtorskih pravic. Vi, ne

družba Sony Ericsson, ste v celoti odgovorni za

dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali

jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se

prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je

uporaba kako drugače dovoljena. Družba

Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali

kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin

tretjih oseb. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim

pogojem odgovorna za nepravilno uporabo

dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

Smart-Fit Rendering je blagovna znamka ali

zaščitena blagovna znamka družbe ACCESS Co.,

Ltd.

Bluetooth je blagovna znamka ali zaščitena

blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc.,

vsakršna raba te blagovne znamke s strani družbe

Sony Ericsson pa se izvaja po licenci.

Tekočinski logotip, BestPic, PlayNow, MusicDJ,

PhotoDJ, TrackID in VideoDJ so blagovne znamke

ali zaščitene blagovne znamke družbe

Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID omogoča storitev Gracenote Mobile

MusicID. Gracenote in Gracenote Mobile MusicID

sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki

družbe Gracenote, Inc.

Cyber-shot je blagovna znamka družbe Sony

Corporation.

Wi-Fi je blagovna znamka ali zaščitena blagovna

znamka združenja Wi-Fi Alliance.

DLNA je blagovna znamka ali zaščitena blagovna

znamka združenja Digital Living Network Alliance.

YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali

zaščiteni blagovni znamki družbe Google, Inc.

PLAYSTATION je blagovna znamka ali zaščitena

blagovna znamka družbe Sony Computer

Entertainment, Inc.

Sony, Memory Stick Micro in M2 so blagovne

znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony

Corporation.

Google in Google Maps sta blagovni znamki ali

zaščiteni blagovni znamki družbe Google, Inc.

Wayfinder in Wayfinder Navigator sta blagovni

znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe

Wayfinder Systems AB.

SyncML je blagovna znamka ali zaščitena blagovna

znamka družbe Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je blagovna znamka družbe

Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

3


4

Adobe Photoshop Album Starter Edition je blagovna

znamka ali registrirana blagovna znamka družbe

Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih

državah.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows

Media in Vista so blagovne znamke ali zaščitene

blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v

ZDA in/ali drugih državah.

T9 Text Input je zaščitena blagovna znamka

družbe Tegic Communications. T9 Text Input je

uporabljen po licenci iz naslednjih patentov: U.S.

Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,

5,945,928 in 6,011,554; Canadian Pat. No.

1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic

of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842

463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE,

GB; po vsem svetu so v postopku pridobivanja

dodatni patenti.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za izrabo

intelektualne lastnine s strani družbe Microsoft.

Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije izven tega

izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite

licence družbe Microsoft.

Ponudniki vsebine uporabljajo tehnologijo za

upravljanje digitalnih pravic Windows Media

(WMDRM), da zaščitijo svoje pravice za uporabo

intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi

pravicami. Ta naprava uporablja programsko

opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito

WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe

zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo

Microsoft, da prekliče zmožnost programske

opreme za uporabo tehnologije WMDRM za

predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne

prizadene nezaščitenih vsebin. Ko prenesete licence

za zaščiteno vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft

licencam priloži seznam za preklic. Lastniki vsebin

lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo

WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih

vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli

uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc

za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje

osebno in nekomercialno uporabo s strani

uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki

je skladen z vizualnim standardom MPEG-4

("MPEG-4 video") ali standardom AVC ("AVC video")

in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4

ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se

ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali

je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA

za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC.

Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo,

prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne

informacije, vključno z informacijami o promocijskih,

internih in komercialnih načinih uporabe ter

podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG

LA, L.L.C. Obiščite http://www.mpegla.com.

Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je

uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Java, JavaScript ter vse blagovne znamke in

logotipi, ki temeljijo na znamki Java, so blagovne

znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sun

Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun

Java Platform, Micro Edition.

1. Omejitve: Programska oprema je zaupna

informacija z zaščitenimi avtorskimi pravicami in

pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi

sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik

programske opreme ne sme povratno prevajati,

povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače

izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme

ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti

deloma niti v celoti.

2. Izvozni predpisi: Programsko opremo, vključno s

tehničnimi podatki, zadeva izvozna zakonodaja

ZDA, vključno z zakonom U.S. Export Administration

Act in z njim povezanimi predpisi, in jo zadevajo

zakonodaje o uvažanju in izvažanju v drugih državah.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Uporabnik se zavezuje, da bo v celoti upošteval vse

takšne predpise in se strinja, da je odgovoren, da za

izvoz, ponovni izvoz ali uvoz programske opreme

pridobi ustrezne licence. Programske opreme ni

dovoljeno prenašati ali na drug način izvažati ali

ponovno izvažati (i) v naslednje države ali za njihove

državljane ali prebivalce: Kubo, Irak, Iran, Severno

Korejo, Libijo, Sudan, Sirijo (ta seznam se lahko

občasno spremeni) ali katerokoli državo, za katero

so ZDA uvedle embargo; (ii) komurkoli, ki je na

seznamu posebej označenih držav finančnega

ministrstva ZDA ali seznamu za zavrnitev naročil

trgovinskega ministrstva ZDA. 3. Omejene pravice:

Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade ZDA je

omejeno s Pravicami v klavzulah Tehnični podatki in

Računalniška programska oprema v DFARS

252.227-7013(c) (1) in FAR 52.227-19(c) (2).

Omejene pravice: Uporaba, kopiranje ali razkritje s

strani vlade ZDA je omejeno s Pravicami v klavzulah

Tehnični podatki in Računalniška programska

oprema v DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) in FAR

52.227-19(c) (2).

Druga omenjena imena izdelkov ali podjetij so lahko

blagovne znamke njihovih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene

v tem dokumentu.

Vse slike so samo za ilustracijo in morda telefona ne

odražajo natančno.

Znaki v navodilih

V teh Navodilih za uporabo se lahko

pojavljajo naslednji znaki:

Opomba

Nasvet

Opozorilo

Storitev ali funkcija je odvisna od

omrežja ali naročnine. Dodatne

informacije lahko dobite pri

mobilnem operaterju.

> Za premikanje in izbiranje

uporabljajte izbirno ali

navigacijsko tipko. Glejte Uporaba

menijev na strani 14.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

5


Prvi koraki

Sestavljanje

Pred začetkom uporabe morate v

telefon vstaviti kartico SIM in baterijo.

Vstavljanje kartice SIM

1 Odstranite pokrovček baterije.

2 Kartico SIM potisnite v nosilec tako, da

so zlati priključki obrnjeni navzdol.

Vstavljanje baterije

1 Baterijo vstavite tako, da je nalepka

obrnjena navzdol, priključki pa drug

proti drugemu.

2 Namestite pokrovček za baterijo.

6 Prvi koraki

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Vklop telefona

Vklop telefona

1 Pridržite .

2 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje

kartice SIM in izberite V redu.

3 Izberite jezik.

4 Sledite navodilom za uporabo

čarovnika za nastavitve, kjer nastavite

osnovne nastavitve in dobite uporabne

nasvete.

Če želite popraviti napako pri vnosu kode

PIN, pritisnite .

Kartica SIM

Kartica SIM (Subscriber Identity

Module – modul za identifikacijo

naročnika), ki jo dobite od svojega

omrežnega operaterja, vsebuje

informacij o vaši naročnini. Pred

vstavljanjem in odstranjevanjem kartice

SIM vedno izključite telefon ter

odstranite polnilnik.

Pred odstranjevanjem kartice SIM lahko

nanjo shranite osebe. Glejte Kopiranje

imen in številk na kartico SIM na

strani 35.

Koda PIN

Za vklop storitev in funkcij v telefonu

boste morda potrebovali kodo PIN

(Personal Identification Number –

osebna identifikacijska številka).

Dobite jo pri svojem operaterju. Mesta

kode PIN se prikažejo kot *, razen če se

koda začne z enakimi številkami kot

številka za klic v sili, na primer 112 ali

911, da lahko vidite in pokličete številko

za klic v sili tudi brez vnašanja kode

PIN.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno

kodo PIN, se kartica SIM blokira. Glejte

Zaklepanje kartice SIM na strani 69.

Pripravljenost

Ko vključite telefon in vpišete kodo PIN,

se na zaslonu prikaže ime omrežnega

operaterja. Temu pogledu pravimo

pripravljenost. Telefon je zdaj

pripravljen na uporabo.

Prvi koraki 7

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Uporaba drugih omrežij

Klicanje in sprejemanje klicev, uporaba

sporočil in prenašanje podatkov, na

primer za internetne storitve, zunaj

vašega domačega omrežja (med

gostovanjem) lahko povzroči dodatne

stroške. Za dodatne informacije se

obrnite na svojega operaterja.

Pomoč

Poleg teh navodil za uporabo lahko na

strani www.sonyericsson.com/support

dobite tudi vodnike po funkcijah in

druge informacije.

Informacije in pomoč so na voljo tudi v

telefonu.

Prikaz nasvetov in zvijač

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Čarovnik

za nastavit..

2 Izberite Nasveti in zvijače.

Prikaz informacij o funkcijah

• Premaknite se na funkcijo in izberite

možnost Inform., če je na voljo. V

nekaterih primerih se možnost Inform.

prikaže v meniju Možn..

Prikaz predstavitve telefona

• V pripravljenosti izberite Meni >

Zabava > Predstavitev.

Prikaz stanja telefona

• V pripravljenosti pritisnite tipko za

glasnost. Prikažejo se informacije o

telefonu, pomnilniku in bateriji.

Polnjenje baterije

Ko telefon kupite, je baterija delno

napolnjena.

Polnjenje baterije

8 Prvi koraki

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


1 Polnilnik priključite na telefon. Popolno

polnjenje baterije traja okoli 2,5 ure.

Pritisnite katerokoli tipko, da se vključi

zaslon.

2 Polnilnik odstranite tako, da vtikač

upognete navzgor.

Telefon lahko uporabljate tudi med

polnjenjem. Baterijo lahko polnite

kadarkoli in več ali manj časa kot 2,5 ure.

Polnjenje lahko prekinete, ne da bi s tem

škodovali bateriji.

Prvi koraki 9

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Pregled telefona

1 Tipka za fotografiranje, tipka za

igre B

2 Tipka za fotografiranje, tipka za igre

A

3 Svetlobno tipalo

4 Zaslon

5 Izbirni tipki

6 Reža za pomnilniško kartico

7 Klicna tipka

8 Tipka za meni aktivnosti

9 Priključek za polnilnik, komplet za

prostoročno uporabo in kabel USB

10 Zvočnik slušalke

11 Tipka za konec klica, tipka za vklop/

izklop

12 Tipka C (brisanje)

13 Navigacijska tipka

10 Prvi koraki

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14 Ogledalo za avtoportret

15 Tipki za glasnost in digitalni zoom

16 Objektiv kamere

17 Bliskavica

18 Tipka za pogled kamere

19 Tipka za način kamere

20 Tipka kamere

21 Držalo pasu

14

15

16

17

18

19

20

21

Prvi koraki 11

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Pregled sistema menijev

PlayNow*

Cyber-shot

St. določanja lokacije

Google maps*

Navigacija*

Sledilnik

Moja priljubljena

Informacije o stanju

Dnevnik

Nastavitve

Klici**

Vsi klici

Sprejeti klici

Odhodni klici

Neodgovorjeni klici

Internet

Sporočanje

Ustvari novo

Prejeto/Pogovori*

Sporočila

E-pošta

NS*

Pokliči tel. predal

Imenik

Jaz

Nova oseba

Organizator

Upravitelj datotek **

Alarmi

Aplikacije

Video klic

Koledar

Opravila

Beležke

Sinhronizacija

Odštevalnik

Štoparica

Kalkulator

Seznam kod

Zabava

Online storitve*

TrackID

Igre

VideoDJ

PhotoDJ

MusicDJ

Daljinsko upravljanje

Snemanje zvoka

Predstavitev

Vrsta medija

Fotografija

Glasba

Video posnetki

Igre

Spletni viri

Nastavitve

Radio

Nastavitve**

Splošno

Profili

Čas in datum

Jezik

Storitev posodabljan.

Glasovni nadzor

Novi dogodki

Bližnjice

Način Flight mode

Varnost

Čarovnik za nastavit.

Dostopnost*

Stanje telefona

Ponastavitev

Zvoki in opozorila

Glasnost zvonjenja

Način zvonjenja

Tihi način

Naraščaj. zvonjenje:

Opoz. z vibriranjem

Opozor. na sporočila

Zvok tipk

Zaslon

Ozadje

12 Prvi koraki

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Postav. gl. menija

Tema

Zaslon ob vklopu

Ohranjevaln. zaslona

Velikost ure

Svetlost

Uredi imeni linij*

Klici

Hitro izbiranje

Pametno iskanje

Preusmeritve klic.

Preklop na linijo 2*

Upravljanje klicev

Časi in stroški*

Prik./skrij mojo štev.

K. za prostoroč.upor.

Odpri za sprejem

Zaprite za konč. klica

Povezljivost

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Ime telefona

Souporaba omrežja

Sinhronizacija

Upravljanje naprave

Mobilna omrežja

Podatkov. komunik.*

Internetne nastavitve

Nastavitve pretakanja

Nastavitve sporočil*

Nastavitve SIP

Dodatna oprema

* Nekateri meniji so odvisni od

operaterja, omrežja in

naročnine.

** Po zavihkih v podmenijih se

premikate z navigacijsko

tipko. Za več informacij glejte

Uporaba menijev na

strani 14.

Prvi koraki 13

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Uporaba menijev

Uporaba menijev telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni.

2 Po menijih se lahko premikate z

navigacijsko tipko.

Izbiranje dejanj na zaslonu

• Pritisnite levo, srednjo ali desno izbirno

tipko.

Prikaz možnosti za element

• Izberite Možn., če želite na primer

urediti element.

Končanje funkcije

• Pritisnite .

Vrnitev v pripravljenost

• Pritisnite .

Uporaba medijev

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija.

2 Premaknite se na element menija in

pritisnite navigacijsko tipko v desno.

3 Za vrnitev pritisnite navigacijsko tipko v

levo.

Brisanje elementov

• Pritisnite za brisanje elementov,

kot so številke, črke, slike in zvoki.

Zavihki

Na voljo so lahko zavihki. Zavihke ima

na primer meni Nastavitve.

Premikanje med zavihki

• Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali

desno.

Bližnjice

Bližnjice tipkovnice lahko uporabljate

za neposreden dostop do funkcij.

Uporaba bližnjic na navigacijski tipki

• V pripravljenosti pritisnite , , ali

, da neposredno odprete funkcijo.

14 Prvi koraki

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Urejanje bližnjice na navigacijski tipki

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Bližnjice.

2 Premaknite se na možnost in izberite

Uredi.

3 Premaknite se na menijsko možnost in

izberite Bližnjica.

Bližnjice glavnega menija

Številke menijev se začnejo z zgornjo

levo ikono in potekajo prečno ter

navzdol po vrsticah.

Za neposreden prikaz glavnega

menija

• V pripravljenosti izberite Meni in

pritisnite – , , ali

.

Nastavitev Postav. gl. menija mora biti

nastavljena na V mreži. Glejte

Spreminjanje postavitve glavnega menija

na strani 67.

Meni aktivnosti

Meni aktivnosti omogoča hiter dostop

do naslednjih funkcij:

• Novi dogodki – neodgovorjeni klici in

nova sporočila.

• Zagnane aplik. – aplikacije, ki delujejo

v ozadju.

• Moje bližnjice – dodajte svoje

najljubše funkcije za hiter dostop.

• Internet – hiter dostop do interneta.

Odpiranje menija aktivnosti

• Pritisnite .

Pomnilnik

Vsebino lahko shranite na pomnilniško

kartico, v pomnilnik telefona ali na

kartico SIM. Fotografije in glasba se

shranijo na pomnilniško kartico, če je

le-ta vstavljena. Sicer se fotografije in

glasba shranijo v pomnilnik telefona,

kar se zgodi tudi, kadar je pomnilniška

kartica polna. Sporočila in osebe lahko

shranite v pomnilnik telefona ali na

kartico SIM.

Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico boste morda morali

kupiti ločeno.

Vaš telefon podpira pomnilniške

kartice Memory Stick Micro (M2), s

katerimi mu lahko dodate več prostora

za shranjevanje. Uporabljate jih lahko

tudi kot prenosni pomnilnik in jih

uporabljate z drugimi združljivimi

napravami.

Vsebino lahko premikate med

pomnilniško kartico in pomnilnikom

Prvi koraki 15

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


telefona. Glejte Urejanje vsebine v

telefonu na strani 25.

Vstavljanje pomnilniške kartice

• Odprite pokrovček in vstavite

pomnilniško kartico z zlatimi priključki

navzgor.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

• Odprite pokrovček in pritisnite na rob

pomnilniške kartice, da jo sprostite in

odstranite.

Jezik telefona

Izberete lahko jezik, ki ga želite

uporabljati v telefonu.

Spreminjanje jezika telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Jezik >

Jezik telefona.

2 Izberite možnost.

Vnašanje besedila

Za vnašanje besedila lahko uporabite

vnos besedila z več pritiski na tipko ali

16 Prvi koraki

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


vnos besedila T9 . Vnos besedila

T9 uporablja vgrajen slovar.

Spreminjanje načina vnosa besedila

• Ko vnašate besedilo, pridržite .

Preklop med velikimi in malimi črkami

• Ko vnašate besedilo, pritisnite .

Vnašanje številk

• Ko vnašate besedilo, pridržite –

.

Vnos pik in vejic

• Ko vnašate besedilo, pridržite .

Vnos simbola

1 Ko vnašate besedilo, izberite Možn. >

Dodaj simbol.

2 Premaknite se na simbol in izberite

Vstavi.

Vnašanje besedila v načinu T9

1 V pripravljenosti na primer izberite

Meni > Sporočanje > Ustvari novo >

Sporočilo.

2 Če se ne prikaže znak , pridržite

, da preklopite na vnos besedila

T9.

3 Vsako tipko pritisnite le enkrat, tudi če

želena črka ni prva na pritisnjeni tipki.

Če želite na primer napisati besedo

"Jane", pritisnite , , in

. Pred izbiranjem predlaganih

besed napišite celotno besedo.

4 S tipkama in si oglejte predlagane

besede.

5 Predlog sprejmete s pritiskom na .

Vnašanje besedila z več pritiski na

tipko

1 V pripravljenosti na primer izberite

Meni > Sporočanje > Ustvari novo >

Sporočilo.

2 Če se prikaže znak , pridržite ,

da preklopite na vnos besedila z več

pritiski na tipko.

3 Večkrat pritisnite – , dokler se

na zaslonu ne prikaže želena črka.

4 Ko je beseda napisana, dodajte

presledek s pritiskom na .

Dodajanje besed v vgrajeni slovar

1 Ko vnašate besedilo z vnosom besedila

T9, izberite Možn. > Črkuj besedo.

2 Besedo napišite z več pritiski na tipko

in izberite Vstavi.

Prvi koraki 17

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Cyber-shot

Posnamete lahko fotografije in video

izrezke, ki jih lahko potem pregledujete,

shranite ali pošiljate. Shranjene

fotografije in video izrezke lahko

najdete v mapah Vrsta medija in

Upravitelj datotek.

Uporaba kamere

6

5

4

3 2

1 Snemanje fotografij/video izrezkov

2 Izbiranje načina kamere

1

10

9

8

7

3 Prikaz fotografij in video izrezkov

4 Zoom (povečava ali pomanjšava)

5 Fotografija: Prizorišča Video

izrezek: Nočni način

6 Fotografija: Način snemanja Video

izrezek: Dolžina video posnetka

7 Fotografija: Ostrenje

8 Samosprožilec

9 Fotografija: Bliskavica Video

izrezek: Vgrajena lučka

10 Svetlost

18 Cyber-shot

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Vklop kamere

• Odprite zložljivi pokrov objektiva.

Fotografiranje

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 pritisnite do polovice, da uporabite

samodejno ostrenje.

3 Ko sta pika in okvir za ostrenje zelena,

do konca pritisnite , da posnamete

fotografijo. Fotografija Ta se

samodejno shrani.

Snemanje video izrezka

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Do konca pritisnite , da začnete s

snemanjem.

3 Za konec snemanja do konca pritisnite

. Video izrezek se samodejno shrani.

Uporaba zoom-a (povečava/

pomanjšava)

• Pritisnite tipko za glasnost.

Nastavitev svetlosti

• Pritisnite in potem ali .

Prikaz fotografij in video izrezkov

1 Vključite kamero in pritisnite .

2 Premaknite se na element.

3 Če želite prikazati video izrezek,

pritisnite srednjo izbirno tipko.

Dodatne funkcije kamere

Spreminjanje nastavitev

• Vključite kamero in izberite .

Prikazovanje informacij o nastavitvah

• Premaknite se na nastavitev in izberite

.

Izboljšanje fotografije s funkcijo Photo

fix

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Poskrbite, da je nastavitev Pregled

nastavljena na Vključeno. Izberite >

Cyber-shot 19

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Nastavitve in se premaknite na Pregled

> Vključeno.

3 Posnemite fotografijo.

4 Med pregledom izberite Možn. > Photo

fix.

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite, da

izostrite obraz, ki ni na sredini. Kamera

samodejno zazna do tri obraze, ki so

označeni z belimi okvirji. Zeleni okvir

kaže, kateri obraz je bil izbran za

samodejno ostrenje. Ostrenje se opravi

za obraz, ki je najbližji kameri.

Nastavljanje zaznavanja obraza

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Izberite > Ostrenje > Zaznav. obraza.

Smile Shutter

Funkcija Smile Shutter vam omogoča,

da ujamete nasmehe prijateljev in

družine. Kamera zazna do tri obraze,

potem pa enega izbere za zaznavanje

nasmeha in samodejno ostrenje.

Rumeni okvir kaže, kateri obraz je

izbran. Ko se izbrani obraz nasmehne,

kamera samodejno posname

fotografijo.

Nastavitev funkcije Smile Shutter

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Izberite > Način snemanja > Smile

Shutter.

3 Ko se prikaže , je kamera v načinu

Smile Shutter.

Uporaba funkcije Smile Shutter

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Ko vidite rumeni okvir, pritisnite tipko

kamere do konca. Ko se prikaže , je

vključeno zaznavanje nasmeha.

3 Ko se fotografirana oseba nasmehne,

kamera samodejno posname

fotografijo.

4 Če želite posneti fotografijo kljub temu,

da ni bil zaznan nasmeh, znova do

konca pritisnite tipko kamere.

BestPic

Z enim pritiskom na tipko fotoaparata

lahko posnamete serijo fotografij.

Potem lahko shranite samo najboljšo

fotografijo ali pa kar vse.

Uporaba funkcije BestPic

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Izberite > Način snemanja >

BestPic.

20 Cyber-shot

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


3 pritisnite do polovice, da uporabite

samodejno ostrenje.

4 Ko sta pika in okvir za ostrenje zelena,

do konca pritisnite , da dokončate

fotografijo.

5 Izberite Možn. > Shrani vse ali pritisnite

navigacijsko tipko v levo ali desno, da

izberete najboljšo fotografijo, potem pa

izberite Shrani.

Pregledovanje in označevanje

fotografij

Prikaz fotografij na televizorju

1 Priključite TV-izhodni kabel na telefon

in televizor.

2 V pripravljenost izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

3 Izberite mesec.

4 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

Prikaz fotografij v diaprojekciji

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Diaprojekcija.

5 Izberite razpoloženje.

Prikaz fotografij na zemljevidu

Ko se na zaslonu prikaže , se skupaj

s posnetimi fotografijami shrani še vaš

zemljepisni položaj. Temu pravimo

zemljepisno označevanje in kaže

približno mesto snemanja fotografije.

Prikaz fotografij na zemljevidu

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Prik.na zemljevidu.

Spreminjanje nastavitev za

zemljepisno označevanje

1 Vključite kamero in pritisnite , da

izberete .

2 Izberite > Nastavitve > Dodaj položaj.

3 Izberite eno od možnosti.

Oznake fotografij

Fotografije lahko označite in jih tako

uredite po kategorijah v meniju Oznake

fotog.. Ustvarite lahko na primer

oznako za počitnice in jo dodate vsem

fotografijam s počitnic.

Ustvarjanje nove oznake za fotografije

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

Cyber-shot 21

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Pritisnite in izberite Možn. > Nova

oznaka.

5 Vnesite ime in izberite V redu.

6 Izberite ikono.

7 Če želite označiti fotografijo, izberite

Možn. > Označi to fotogr..

Označevanje fotografij

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Pritisnite in se premaknite na oznako.

5 Izberite Možn. > Označi to fotogr..

6 Za vsako fotografijo, ki jo želite

označiti, se premaknite do fotografije in

izberite Možn. > Označi to fotogr..

Uporaba fotografij

Fotografijo lahko dodate osebi, jo

uporabite ob vklopu telefona, za ozadje

v pripravljenosti ali kot ohranjevalnik

zaslona.

Uporaba fotografij

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Uporabi kot.

5 Izberite eno od možnosti.

Izbiranje aplikacije Java za ozadje

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Zaslon.

2 Izberite Ozadje > Aplikacija.

3 Izberite aplikacijo Java.

Vidite lahko samo aplikacije Java, ki

podpirajo ozadje.

Delo s fotografijami

Fotografije in video izrezke v svojem

računalniku lahko prikažete, izboljšate

ter uredite tako, da namestite program

Adobe Photoshop Album Starter

Edition. Najdete ga na CD-ju, ki je

priložen telefonu, ali pa ga prenesite z

naslova

www.sonyericsson.com/support.

Za prenos vsebin v telefon in iz njega

uporabite programsko opremo

Sony Ericsson Media Manager. Za več

informacij glejte Prenos vsebin v

računalnik in iz njega na strani 26.

PhotoDJ in VideoDJ

Urejate lahko fotografije in video

izrezke.

22 Cyber-shot

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Urejanje in shranjevanje fotografije

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Ured.v PhotoDJ.

5 Uredite fotografijo.

6 Izberite Možn. > Shrani sliko.

Urejanje in shranjevanje video izrezka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek > Video

posnetki.

2 Premaknite se na video izrezek in

izberite Možn. > Uredi z VideoDJ.

3 Uredite video izrezek.

4 Izberite Možn. > Shrani.

Obrezovanje video izrezkov

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek > Video

posnetki.

2 Premaknite se na video izrezek in

izberite Možn. > Uredi z VideoDJ >

Uredi > Skrajšaj.

3 Izberite V redu > Nastavi > Začetek, da

nastavite začetno točko.

4 Izberite Nastavi > Konec, da nastavite

končno točko.

5 Izberite Skrajšaj > Možn. > Shrani.

Pisanje bloga

Blog je osebna spletna stran. Če vaša

naročnina to storitev podpira, lahko v

blog pošiljate fotografije ali video

izrezke. Če ne morete uporabljati

funkcije za blog, glejte Ne morem

uporabljati internetnih storitev na

strani 71.

Spletne storitve lahko zahtevajo ločeno

licenčno pogodbo med vami in vašim

ponudnikom storitev. Veljajo lahko

dodatni predpisi in stroški. Obrnite se na

svojega ponudnika storitev.

Pošiljanje fotografij v obstoječi blog

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Pošlji > V spletno

mesto > Novo spletno mesto > Dodaj.

5 Vnesite naslov bloga in izberite V redu.

6 Vnesite naslov in ime.

7 Izberite Shrani in izberite blog.

8 Vnesite besedilo.

9 Izberite Nadaljuj > Pošlji.

Pošiljanje fotografij v storitev Blogger

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

2 Izberite mesec.

Cyber-shot 23

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


3 Premaknite se na fotografijo in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Pošlji > V spletno

mesto.

5 Izberite Blogger.

6 Vnesite naslov in besedilo ter izberite V

redu > Objavi.

Pošiljanje fotografij ali video izrezkov,

ki ste jih ravnokar posneli, v blog

1 Ko posnamete fotografijo, izberite

Pošlji > V spletno mesto.

2 Izberite Novo spletno mesto > Dodaj.

3 Vnesite naslov e-poštnega naslova, ki

ga uporabljate za pošiljanje v svoj blog.

4 Vnesite spletni naslov in ime.

5 Izberite Shrani in izberite blog.

6 Vnesite besedilo.

7 Izberite Nadaljuj > Pošlji.

Pošiljanje video izrezkov v obstoječi

blog

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Video posnetki > Video

posnetki.

2 Izberite Možn. > Pošlji > V spletno

mesto.

3 Izberite Novo spletno mesto > Dodaj.

4 Vnesite naslov e-poštnega naslova, ki

ga uporabljate za pošiljanje v svoj blog.

5 Vnesite spletni naslov in ime.

6 Izberite Shrani in izberite blog.

7 Vnesite besedilo.

8 Izberite Nadaljuj > Pošlji.

9 Vnesite besedilo.

Pošiljanje video izrezkov v storitev

Blogger

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Video posnetki > Video

posnetki.

2 Premaknite se na video izrezek.

3 Izberite Možn. > Pošlji > V spletno

mesto.

4 Izberite Blogger.

5 Vnesite naslov in besedilo ter izberite V

redu > Objavi.

Obisk naslova bloga iz imenika

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na osebo in izberite

Odpri.

3 Premaknite se na spletni naslov in

izberite Pojdi na.

Tiskanje fotografij

Fotografije lahko natisnete prek kabla

USB, priključenega na združljiv

tiskalnik.

Tiskate lahko tudi z združljivim

tiskalnikom Bluetooth, ki podpira profil za

potisne predmete.

Tiskanje fotografij prek kabla USB

1 Kabel USB priključite na telefon.

24 Cyber-shot

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


2 Kabel USB priključite na tiskalnik.

3 Počakajte na obvestilo telefona in

izberite V redu.

4 Po potrebi vnesite nastavitve tiskalnika

in izberite Natisni.

5 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Moji posnetki.

6 Izberite mesec.

7 Premaknite se na fotografijo in izberite

Možn. > Natisni.

Če pride do napake tiskalnika, izključite

in znova vključite kabel USB.

Prenos in ravnanje z

vsebino

Prenašate in urejate lahko vsebino, kot

so slike in glasba.

Izmenjava nekaterih vsebin z zaščitenimi

avtorskimi pravicami ni dovoljena.

označuje zaščiten element.

Urejanje vsebine v telefonu

Meni Upravitelj datotek lahko

uporabljate za delo z vsebinami,

shranjenimi v pomnilniku telefona ali na

pomnilniški kartici. Zavihki in ikone v

meniju Upravitelj datotek kažejo, kje je

shranjena vsebina. Če je pomnilnik

poln, zbrišite nekaj vsebine, da

sprostite prostor.

Prikaz stanja pomnilnika

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek.

2 Izberite Možn. > Stanje pomnilnika.

3 Izberite Pomnilniška kartica ali Telefon.

Izbiranje več kot enega elementa v

mapi

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek.

2 Premaknite se na mapo in izberite

Odpri.

3 Izberite Možn. > Označi > Označi več.

Prenos in ravnanje z vsebino 25

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


4 Za vsak element, ki ga želite označiti,

se premaknite do elementa in izberite

Označi.

Elemente lahko premikate med

pomnilniško kartico in pomnilnikom

telefona.

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek.

2 Premaknite se na element in izberite

Možn. > Upravljanje datot. > Premakni.

3 Izberite Pomnilniška kartica ali Telefon.

4 Premaknite se na mapo in izberite

Odpri.

5 Izberite Prilepi.

Prikaz informacij o vsebini

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek.

2 Premaknite se na element in izberite

Možn. > Informacije.

Pošiljanje vsebine v drug

telefon

Vsebine lahko pošiljate na primer s

sporočili ali z brezžično tehnologijo

Bluetooth.

Pošiljanje vsebin

1 Premaknite se na element in izberite

Možn. > Pošlji.

2 Izberite način prenosa.

Poskrbite, da sprejemna naprava podpira

izbrani način prenosa.

Prenos vsebin v računalnik in

iz njega

Za prenos vsebin med telefonom in

računalnikom lahko uporabite

programsko opremo Sony Ericsson

Media Manager.

Programsko opremo Sony Ericsson

Media Manager najdete na CD-ju, ki je bil

priložen telefonu in je na voljo za prenos

na naslovu

www.sonyericsson.com/support.

Ko premikate ali kopirate vsebino iz

računalnika v telefon, se neprepoznane

vsebine shranijo v mapo Drugo v meniju

Upravitelj datotek.

Potrebni operacijski sistemi

Če želite uporabljati programsko

opremo, ki je vključena na CD-ju,

potrebujete enega od naslednjih

operacijskih sistemov:

• Microsoft ®Windows Vista (32- in

64-bitne različice: Ultimate,

Enterprise, Business, Home

Premium, Home Basic)

• Microsoft® Windows XP (Pro ali

Home), Service Pack 2 ali višji

26 Prenos in ravnanje z vsebino

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Namestitev programske opreme Sony

Ericsson Media Manager

1 Vključite svoj računalnik in vstavite CD.

Ta se samodejno zažene in odpre se

okno za namestitev.

2 Izberite želeni jezik in kliknite OK.

3 Kliknite Install Sony Ericsson Media

Manager in sledite navodilom.

Prenos vsebin s programsko opremo

Sony Ericsson Media Manager

1 Telefon povežite z računalnikom s

kablom USB, ki ga podpira vaš telefon.

2 Računalnik: Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

3 Telefon: Izberite Prenos medij. dat..

4 Računalnik: Izberite Prenosna

naprava in kliknite V redu.

5 Počakajte, da se telefon prikaže v

programu Sony Ericsson Media

Manager.

6 Premikajte datoteke med telefonom in

računalnikom v programu

Sony Ericsson Media Manager.

Med prenosom kabla USB ne odstranite s

telefona ali računalnika, ker lahko s tem

poškodujete vsebino pomnilniške kartice

ali pomnilnika telefona.

Za informacije o prenosu glasbe kliknite

v zgornjem desnem vogalu okna

Sony Ericsson Media Manager.

Uporaba kabla USB

Telefon lahko povežete z računalnikom

s kablom USB, da lahko sinhronizirate,

prenašate in varnostno kopirate

vsebine v telefonu in da lahko telefon

uporabljate kot modem. Za več

informacij obiščite

www.sonyericsson.com/support in

preberite vodnike po funkcijah.

Pred uporabo kabla USB

Glejte Potrebni operacijski sistemi na

strani 26.

Uporabljajte samo kable USB, ki jih

podpira vaš telefon. Med prenosom kabla

USB ne odstranite s telefona ali

računalnika, saj lahko s tem poškodujete

vsebino pomnilniške kartice ali pomnilnika

telefona.

Prenos in ravnanje z vsebino 27

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Varen izklop kabla USB

1 Računalnik: Zaprite vso programsko

opremo, ki jo uporabljate s telefonom.

2 Odklopite kabel USB.

Vlečenje in spuščanje vsebin

Vsebine lahko s programom

Raziskovalec (Microsoft Windows

Explorer) vlečete in spuščate iz telefona

ali pomnilniške kartice v računalnik ali

obratno.

Vlečenje in spuščanje vsebin

1 Telefon povežite z računalnikom s

kablom USB.

2 Telefon: Izberite Prenos medij. dat..

Telefon med prenosom datotek ostane

vključen.

3 Računalnik: Počakajte, da se

pomnilnik telefona in pomnilniška

kartica v programu Raziskovalec

(Windows Explorer) pojavita kot

zunanja diska.

4 Med telefonom in računalnikom

prenašajte datoteke z vlečenjem.

Ime telefona

Vnesete lahko ime telefona, ki se

prikaže drugim napravam, na primer pri

uporabi brezžične tehnologije

Bluetooth.

Vnos imena telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost > Ime

telefona.

2 Vnesite ime telefona in izberite V redu.

Uporaba brezžične

tehnologije Bluetooth

Funkcija Bluetooth omogoča, da se

brezžično povezujete z drugimi

napravami Bluetooth. Ponuja naslednje

možnosti:

• Povezovanje s prostoročnimi

napravami.

• Povezovanje z več napravami hkrati.

• Povezovanje z računalniki in dostop

do interneta.

• Izmenjava elementov.

• Igranje iger za več igralcev.

Priporočamo, da za komunikacijo

Bluetooth med napravami ni več kot 10 m

(33 čevljev) razdalje in trdnih predmetov.

Pred uporabo brezžične tehnologije

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth za

komunikacijo z drugimi napravami.

Telefon morate poleg tega morda še

povezati z drugimi napravami

Bluetooth.

28 Prenos in ravnanje z vsebino

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Vklop funkcije Bluetooth

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Bluetooth > Vključi.

Poskrbite, da bo funkcija Bluetooth v

napravi, ki jo želite dodati, vključena in da

bo naprava vidna.

Povezovanje telefona in naprave

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Bluetooth > Moje naprave.

2 Premaknite se na Nova naprava in

izberite Dodaj, da poiščete

razpoložljive naprave.

3 Izberite napravo.

4 Po potrebi vnesite geslo.

Omogočanje povezovanja s

telefonom

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Bluetooth > Moje naprave.

2 S seznama izberite napravo.

3 Izberite Možn. > Dovoli povezavo.

4 Izberite Vedno vprašaj ali Vedno dovoli.

To je mogoče samo z napravami, ki

zahtevajo povezovanje z zaščiteno

napravo.

Prvo povezovanje telefona s

kompletom za prostoročno uporabo

Bluetooth

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Bluetooth > K. za prostoroč.upor..

2 Premaknite se na napravo in izberite

Da.

3 Po potrebi vnesite geslo.

Varčevanje z energijo

S funkcijo Varčevanje energije lahko

varčujete z energijo baterije. Če je

vključena, se lahko povezujete le z eno

napravo Bluetooth. Če se želite hkrati

povezati z več napravami Bluetooth,

morate to funkcijo izključiti.

Vklop varčevanja z energijo

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Bluetooth > Varčevanje energije >

Vključeno.

Prenos zvoka v in iz kompleta za

prostoročno uporabo Bluetooth

Zvok lahko v ali iz kompleta za

prostoročno uporabo Bluetooth

prenesete s tipko telefona ali

prostoročno tipko.

Prenos in ravnanje z vsebino 29

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Prenos zvoka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Bluetooth > K. za prostoroč.upor. >

Dohodni klic.

2 Izberite možnost. Telefon prenese zvok

v telefon. V k. za prostor.up. prenese

zvok v komplet za prostoročno

uporabo.

Prenos zvoka med klicem

1 Med klicem izberite Zvok.

2 Izberite s seznama.

Varnostno kopiranje in

obnavljanje

S programsko opremo Sony Ericsson

PC Suite lahko varnostno kopirate in

obnavljate imenik, koledar, opravila,

beležke ter zaznamke. S programsko

opremo Sony Ericsson Media

Manager lahko varnostno kopirate in

obnavljate vsebine, kot so glasba, slike

ter video izrezki.

Pred varnostnim kopiranjem in

obnavljanjem morate namestiti

programsko opremo Sony Ericsson PC

Suite in Sony Ericsson Media Manager.

S pomnilniško kartico Memory Stick

Micro (M2) lahko varnostno

kopirate in obnavljate osebe v svojem

telefonu. Vsebino lahko premikate med

pomnilniško kartico in pomnilnikom

telefona. Glejte Urejanje vsebine v

telefonu na strani 25.

Redno varnostno kopirajte vsebino

svojega telefona, da je ne izgubite.

Varnostno kopiranje s programsko

opremo Sony Ericsson PC Suite

1 Računalnik: Zaženite programsko

opremo Sony Ericsson PC Suite na

mestu Start/Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Sledite navodilom za povezovanje v

programski opremi Sony Ericsson PC

Suite.

3 Telefon: Izberite Telefon. način.

4 Računalnik: Pojdite v del programske

opreme Sony Ericsson PC Suite za

varnostno kopiranje in obnavljanje ter

izdelajte varnostno kopijo.

Programski paket Sony Ericsson PC

Suite bo med obnovitvijo prepisal vse

vsebine telefona. Če postopek prekinete,

lahko telefon poškodujete.

Obnovitev vsebine telefona s

programsko opremo Sony Ericsson

PC Suite

1 Računalnik: Zaženite programsko

opremo Sony Ericsson PC Suite na

30 Prenos in ravnanje z vsebino

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


mestu Start/Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Sledite navodilom za povezovanje v

programski opremi Sony Ericsson PC

Suite.

3 Telefon: Izberite Telefon. način.

4 Računalnik: Pojdite v del programske

opreme Sony Ericsson PC Suite za

varnostno kopiranje in obnavljanje ter

obnovite telefon.

Varnostno kopiranje s programsko

opremo Sony Ericsson Media

Manager

1 Telefon povežite z računalnikom s

kablom USB.

2 Telefon: Izberite način Prenos medij.

dat..

3 Računalnik: Zaženite programsko

opremo Sony Ericsson Media

Manager na mestu Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

4 Pojdite v del za varnostno kopiranje v

programu Sony Ericsson Media

Manager.

5 Izberite datoteke, ki jih želite varnostno

kopirati, in opravite varnostno

kopiranje.

Telefon lahko povežete z računalnikom

tudi s tehnologijo Bluetooth.

Program Sony Ericsson Media Manager

primerja vsebine v telefonu z vsebinami, ki

ste jih varnostno kopirali v računalnik, in

obnovi manjkajoče datoteke. Če

postopek prekinete, lahko telefon

poškodujete.

Obnovitev vsebine telefona s

programsko opremo Sony Ericsson

Media Manager

1 Telefon priključite na računalnik.

2 Telefon: Izberite način Prenos medij.

dat..

3 Računalnik: Zaženite programsko

opremo Sony Ericsson Media

Manager na mestu Start/Programi/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

4 Pojdite v del za varnostno kopiranje v

programu Sony Ericsson Media

Manager.

5 Izberite datoteke, ki jih želite obnoviti,

in jih obnovite.

Za več informacij o varnostnem kopiranju

in obnavljanju v programu Sony Ericsson

Media Manager glejte vodnik po funkcijah

za program Sony Ericsson Media

Manager na naslovu

www.sonyericsson.com/support.

Prenos in ravnanje z vsebino 31

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

Telefon morate vključiti in v dosegu

mora biti omrežje.

Klicanje

1 V pripravljenosti vpišite telefonsko

številko (po potrebi z mednarodno

kodo države in območno kodo).

2 Pritisnite .

Kličete lahko številke iz imenika in s

seznama klicev. Glejte Imenik na

strani 34 in Seznam klicev na

strani 34. Kličete lahko tudi z glasovnim

izbiranjem. Glejte Glasovni nadzor na

strani 37.

Končanje klica

• Pritisnite .

Mednarodno klicanje

1 V pripravljenosti pridržite , dokler

se ne prikaže znak +.

2 Vnesite kodo države, območno kodo

(brez prve ničle) in telefonsko številko.

3 Pritisnite .

Ponovno klicanje številke

• Ko se pojavi vprašanje Poskusim

ponoviti klic?, izberite Da.

Med čakanjem telefona ne držite ob

ušesu. Ko se klic vzpostavi, boste

zaslišali glasen signal.

Sprejem klica

• Pritisnite .

Zavrnitev klica

• Pritisnite .

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri

ušesu med klicem

• Pritisnite tipko za povečanje ali

zmanjšanje glasnosti.

Izklop mikrofona med klicem

1 Pridržite .

2 Znova pridržite za nadaljevanje

klica.

Vklop zvočnika med klicem

• Pritisnite Vklj. zv..

Med uporabo zvočnika telefona ne držite

ob ušesu. Lahko vam poškoduje sluh.

Prikaz neodgovorjenih klicev v

pripravljenosti

• Pritisnite , da odprete seznam

klicev.

Omrežja

Telefon samodejno preklopi med

omrežji GSM in UMTS (3G), odvisno od

32 Klicanje

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


njihove dostopnosti. Nekateri omrežni

operaterji omogočajo ročno

preklapljanje omrežij.

Ročno preklapljanje omrežij

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Mobilna omrežja > Omrežja GSM/3G.

2 Izberite možnost.

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo

mednarodnih številk za klice v sili, kot

sta 112 in 911. Te številke lahko

običajno uporabite za klic v sili v

katerikoli državi, z vstavljeno kartico

SIM ali brez, če ste le v dosegu

omrežja.

V nekaterih državah se lahko uporabljajo

tudi druge številke za klice v sili. V tem

primeru je morda vaš mobilni operater na

kartico SIM shranil dodatne krajevne

številke za klic v sili.

Klicanje v sili

• V pripravljenosti vnesite 112

(mednarodna številka za klice v sili) in

pritisnite .

Pregledovanje krajevnih številk za

klice v sili

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Posebne številke > Številke za

klice v sili.

Video klic

Svoje doživljaje lahko delite s prijatelji

in družino takrat, ko se zgodijo, ali pa

jih shranite in jih pokažete pozneje.

Osebo, s katero se pogovarjate, vidite

na zaslonu. Sogovornik lahko med

klicem vidi, kaj vidi vaša glavna kamera.

Pred vzpostavljanjem video klicev

Omrežje UMTS (3G) je na voljo, ko se

prikaže znak . Če želite vzpostaviti

video klic, morata imeti oba

udeleženca telefonsko naročnino, ki

podpira storitev UMTS (3G) in morata

biti v dosegu omrežja UMTS (3G).

Vzpostavljanje video klica

1 V pripravljenosti vpišite telefonsko

številko (po potrebi z mednarodno

kodo države in območno kodo).

2 Izberite Možn. > Vzpost. video klic.

Uporaba povečave z odhodnim video

klicem

• Pritisnite ali .

Prikaz možnosti za video klice

• Med klicem izberite Možn..

Klicanje 33

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Seznam klicev

Ogledate si lahko informacije o zadnjih

klicih.

Klicanje številke s seznama klicev

1 V pripravljenosti izberite in se

premaknite na zavihek.

2 Premaknite se na osebo ali številko in

pritisnite .

Imenik

V meni Imenik lahko shranite imena,

telefonske številke in osebne

informacije. Informacije lahko shranite

v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

Svoj imenik lahko sinhronizirate s

programsko opremo Sony Ericsson PC

Suite.

Privzeti imenik

Izberete lahko, kateri imenik je privzeto

prikazan. Če za privzeti imenik izberete

Imenik telefona, bo vaš imenik prikazal

vse informacije, shranjene v meniju

Imenik. Če za privzeti imenik izberete

Imenik kart. SIM, bo vaš imenik prikazal

imena in številke, shranjene na kartici

SIM.

Izbiranje privzetega imenika

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Privzeti imenik.

3 Izberite eno od možnosti.

Imenik v telefonu

V imenik lahko shranite imena,

telefonske številke in osebne

informacije. Vse to se shrani v

pomnilnik telefona.

Dodajanje osebe v imenik telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Dodaj.

3 Vnesite ime in izberite V redu.

4 Premaknite se na Nova številka: in

izberite Dodaj.

5 Vnesite številko in izberite V redu.

6 Izberite vrsto številke.

7 Premikajte se med zavihki in dodajte

informacije v polja.

8 Izberite Shrani.

Klicanje oseb

Klicanje osebe

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na osebo in pritisnite

.

Neposreden prikaz imenik

• V pripravljenosti pridržite – .

34 Klicanje

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Klicanje s funkcijo Pametno iskanje

1 V pripravljenosti pritisnite – ,

da vnesete zaporedje (najmanj dveh)

številk. Na seznamu se prikažejo vsi

vnosi, ki se ujemajo z zaporedjem

številk ali črk.

2 Premaknite se na osebo ali telefonsko

številko in pritisnite .

Vklop ali izklop funkcije Pametno

iskanje

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Pametno

iskanje.

2 Izberite eno od možnosti.

Urejanje oseb

Dodajanje informacij za osebo

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na osebo in izberite

Možn. > Uredi osebo.

3 Premaknite med zavihki in izberite

Dodaj ali Uredi.

4 Izberite možnost in element, ki ga želite

urediti ali dodati.

5 Izberite Shrani.

Če vaša naročnina podpira storitev za

identifikacijo klicne linije (CLI), lahko

osebam v imeniku določite osebni način

zvonjenja in slike.

Kopiranje imen in številk v imenik

telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Kopiraj s SIM.

3 Izberite eno od možnosti.

Kopiranje imen in številk na kartico

SIM

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Kopiraj na SIM.

3 Izberite eno od možnosti.

Ko kopirate vse osebe iz telefona na

kartico SIM, se vsi obstoječi podatki na

kartici SIM nadomestijo z novimi.

Samodejno shranjevanje imen in

številk na kartico SIM

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Samod. shr. na

SIM.

3 Izberite eno od možnosti.

Shranjevanje oseb na pomnilniško

kartico

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Varn. kopiraj na

p. k..

Klicanje 35

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Osebe na kartici SIM

Osebe na kartici SIM lahko vsebujejo

samo imena in številke. Shranjene so

na kartici SIM.

Dodajanje osebe na kartico SIM

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Dodaj.

3 Vnesite ime in izberite V redu.

4 Vnesite številko in izberite V redu.

5 Izberite možnost za številko in dodajte

druge informacije, če so na voljo.

6 Izberite Shrani.

Brisanje oseb

Brisanje vseh oseb v telefonu

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Zbriši vse osebe.

3 Izberite eno od možnosti.

Stanje pomnilnika imenika

Število oseb, ki jih lahko shranite v

telefon ali na kartico SIM, je odvisno od

prostega pomnilnika.

Prikaz stanja pomnilnika imenika

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Zahtevnejše > Stanje

pomnilnika.

Jaz

Vnesete lahko informacije o sebi in na

primer pošljete svojo vizitko.

Vnašanje informacij o sebi

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Jaz in izberite Odpri.

3 Premaknite se na možnost in uredite

informacije.

4 Izberite Shrani.

Dodajanje lastne vizitke

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Jaz in izberite Odpri.

3 Premaknite se na Moji osebni pod. in

izberite Dodaj > Ustvari novo.

4 Premikajte se med zavihki in dodajte

informacije v polja.

5 Vnesite informacije in izberite Shrani.

Skupine

Ustvarite lahko skupino telefonskih

številk in e-poštnih naslovov v meniju

Imenik telefona, kateri lahko potem

pošiljate sporočila. Glejte Sporočila na

strani 41. Skupine (s telefonskimi

številkami) lahko uporabite tudi, če

ustvarite seznam dovoljenih kličočih.

Glejte Selektivni sprejem klicev na

strani 40.

36 Klicanje

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Ustvarjanje skupine številk in epoštnih

naslovov

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Skupine.

3 Premaknite se na Nova skupina in

izberite Dodaj.

4 Vnesite ime skupine in izberite

Nadaljuj.

5 Premaknite se na Novo in izberite

Dodaj.

6 Za vsako telefonsko številko ali epoštni

naslov osebe, ki ga želite

označiti, se premaknite in izberite

Označi.

7 Izberite Nadaljuj > Končano.

Hitro izbiranje

Hitro izbiranje omogoča, da izberete

devet oseb, ki jih lahko hitro pokličete.

Te osebe lahko shranite na mesta od 1

do 9.

Dodajanje oseb med številke za hitro

izbiranje

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Hitro izbiranje.

3 Premaknite se na številko mesta in

izberite Dodaj.

4 Izberite osebo.

Hitro izbiranje

• V pripravljenosti vnesite številko

položaja in pritisnite .

Dodatne klicne funkcije

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje telefonski

predal, vam lahko kličoči pustijo

glasovno sporočilo, kadar klica ne

morete sprejeti.

Če želite vnesti svojo številko

telefonskega predala

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Sporočila > Nastavitve >

zavihek Nastavitve sporočil > Številka

tel. predala.

2 Vnesite številko in izberite V redu.

Klicanje telefonskega predala

• V pripravljenosti pridržite .

Glasovni nadzor

Z ustvarjanjem glasovnih ukazov lahko

uporabljate naslednje funkcije:

• Glasovno izbiranje – osebo lahko

pokličete tako, da izgovorite njeno

ime.

• Sprejem in zavrnitev klicev, ko

uporabljate komplet za prostoročno

uporabo.

Klicanje 37

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Snemanje glasovnega ukaza za

glasovno izbiranje

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Glasovni

nadzor > Glasovno izbiranje > Vklopi.

2 Izberite Da > Nov glasovni ukaz in

izberite osebo. Če ima oseba več kot

eno številko, izberite številko, kateri

želite dodati glasovni ukaz.

3 Posnemite glasovni ukaz, na primer

"Janez, mobilnik".

4 Sledite navodilom, ki se prikažejo.

Počakajte na ton in izgovorite ukaz za

snemanje. Glasovni ukaz se nato

predvaja.

5 Če je posnetek ustrezen, izberite Da. V

nasprotnem primeru izberite Ne in

ponovite koraka 3 in 4.

Glasovni ukazi se shranijo samo v

pomnilnik telefona. V drugih telefonih jih

ne morete uporabljati.

Glasovno izbiranje

1 V pripravljenosti pridržite tipko za

glasnost.

2 Počakajte na ton in izgovorite ime, ki

ste ga prej posneli, na primer "Janez,

mobilnik". Ime se predvaja, nato se

vzpostavi klic.

Preusmeritev klicev

Klice lahko preusmerite na primer v

telefonski predal.

Ko uporabljate funkcijo Zapore za klice, ne

morete vključiti nekaterih možnosti

preusmeritev. Glejte Omejitev klicanja na

strani 40.

Preusmeritev klicev

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici >

Preusmeritve klic..

2 Izberite vrsto klica in možnost

preusmerjanja.

3 Izberite Vklopi.

4 Vnesite številko za preusmeritev in

izberite V redu.

Več klicev hkrati

Obravnavate lahko več klicev hkrati. Če

na primer zadržite trenutni klic, lahko

vzpostavite nov klic ali sprejmete

čakajoči klic. Poleg tega lahko

preklapljate med klici. Tretjega klica ne

morete sprejeti, če prej ne končate

enega od prvih dveh.

Čakajoči klic

Če je čakajoči klic vključen, boste ob

sprejemu drugega klica zaslišali pisk.

38 Klicanje

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Vklop storitve čakajočega klica

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Upravljanje

klicev > Čakajoči klic > Vklopi.

Vzpostavitev drugega klica

1 Med klicem pritisnite . S tem

zadržite trenutni klic.

2 Izberite Možn. > Dodaj klic.

3 Vnesite številko, ki jo želite poklicati, in

pritisnite .

Sprejem drugega klica

• Med klicem pritisnite . S tem

zadržite trenutni klic.

Zavrnitev drugega klica

• Med klicem pritisnite in nadaljujte

s trenutnim klicem.

Končanje trenutnega in sprejem

drugega klica

• Med klicem izberite Zamenjaj aktivni

klic.

Upravljanje dveh glasovnih klicev

Hkrati imate lahko en aktiven in en

zadržan klic.

Preklop med klicema

• Med klicem pritisnite .

Združevanje dveh klicev

• Med klicem izberite Možn. > Združi

klica.

Povezovanje dveh klicev

• Med klicem izberite Možn. > Prenesi

klic. V tem primeru boste iz obeh klicev

izločeni.

Končanje trenutnega in ponovni

prevzem zadržanega klica

• Najprej pritisnite , potem pa .

Konferenčni klici

S konferenčnim klicem se lahko hkrati

pogovarjate z do petimi osebami.

Dodajanje novega udeleženca

1 Med klicem pritisnite . S tem

zadržite pridruženi klic.

2 Izberite Možn. > Dodaj klic.

3 Vnesite številko, ki jo želite poklicati, in

pritisnite .

4 Izberite Možn. > Združi klica, da dodate

novega udeleženca.

5 To opravilo ponovite, če želite dodati

več udeležencev.

Izločanje udeleženca

1 Izberite Možn. > Sprosti udeležen..

2 Izberite udeleženca, ki ga želite izločiti.

Klicanje 39

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Zaseben pogovor z enim od

udeležencev

1 Med klicem izberite Možn. > Pogovor z

in izberite udeleženca, s katerim se

želite pogovoriti.

2 Če želite nadaljevati konferenčni klic,

izberite Možn. > Združi klica.

Moje številke

Svoje telefonske številke lahko

pregledujete, dodajate in urejate.

Pregledovanje lastnih številk

1 V pripravljenosti izberite Meni > Imenik.

2 Premaknite se na Nova oseba in izberite

Možn. > Posebne številke > Moje

številke.

3 Izberite eno od možnosti.

Selektivni sprejem klicev

Odločite se lahko, da želite sprejemati

samo klice z določenih telefonskih

številk.

Dodajanje številk na seznam

dovoljenih

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Upravljanje

klicev > Selekt. sprejem klicev > Samo s

seznama.

2 Premaknite se na Novo in izberite

Dodaj.

3 Izberite osebo ali Skupine.

Glejte Skupine na strani 36.

Sprejem vseh klicev

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Upravljanje

klicev > Selekt. sprejem klicev > Vsi klici.

Omejitev klicanja

Omejite lahko odhodne in dohodne

klice. Geslo dobite pri ponudniku

storitev.

Če imate vključene preusmeritve,

nekaterih možnosti za omejitve klicev ne

boste mogli uporabljati.

Možnosti za omejevanje klicev

Običajne možnosti so:

• Vsi odhodni – omejitev vseh

odhodnih klicev.

• Odhodni mednarod. – omejitev vseh

odhodnih mednarodnih klicev.

• Odhodni medn. gost. – omejitev vseh

odhodnih mednarodnih klicev, razen

v domačo državo.

• Vsi dohodni – omejitev vseh

dohodnih klicev.

• Dohodni med gost. – omejitev vseh

dohodnih klicev, ko ste v tujini.

40 Klicanje

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Omejevanje klicev

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Upravljanje

klicev > Zapore za klice.

2 Izberite eno od možnosti.

3 Izberite Vklopi.

4 Vnesite geslo in izberite V redu.

Trajanje in stroški klica

Med klicem telefon kaže trajanje klica.

Preverite lahko tudi trajanje zadnjega

klica, odhodnih klicev in skupno

trajanje vseh klicev.

Preverjanje trajanja klica

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Časi in

stroški > Števci klicev.

Prikazovanje ali skrivanje lastne

telefonske številke

Ko kličete, lahko svojo telefonsko

številko prikažete ali prikrijete.

Skrivanje lastne telefonske številke

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Klici > Prik./skrij

mojo štev..

2 Izberite Skrij številko.

Sporočila

Sporočila SMS in MMS

Sporočila lahko vsebujejo slike, zvočne

učinke, animacije in melodije. Ustvarite

in uporabljate lahko tudi predloge za

sporočila.

Ko pošiljate sporočila, telefon izbere

najboljši način (SMS ali MMS) za

pošiljanje sporočila.

Če ne morete uporabljati sporočil

MMS, glejte Ne morem uporabljati

internetnih storitev na strani 71.

Pošiljanje sporočil

S telefonom lahko pošiljate sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Ustvari novo > Sporočilo.

2 Vnesite besedilo. Če želite v sporočilo

dodati elemente, pritisnite , se

premaknite na in izberite element.

3 Izberite Nadaljuj > Poišči v Imeniku.

4 Izberite prejemnika in Pošlji.

Če pošljete sporočilo skupini, boste

plačali za vsakega prejemnika posebej.

Glejte Skupine na strani 36.

Sporočila 41

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Kopiranje in lepljenje besedila v

sporočilu

1 Ko napišete sporočilo, izberite Možn. >

Kopiraj in prilepi.

2 Izberite Kopiraj vse ali Označi in kopiraj.

Premaknite se na besedilo v sporočilu

in ga izberite.

3 Izberite Možn. > Kopiraj in prilepi >

Prilepi.

Prejemanje in shranjevanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, se prikaže

obvestilo. Sporočila se samodejno

shranijo v pomnilnik telefona. Ko je

pomnilnik telefona poln, lahko zbrišete

sporočila ali jih shranite na pomnilniško

kartico ali kartico SIM.

Shranjevanje sporočila na

pomnilniško kartico

• V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Sporočila > Nastavitve >

Shrani v > Pomnilnišk. kartica.

Shranjevanje sporočila na kartico SIM

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje in izberite mapo.

2 Premaknite se na sporočilo in izberite

Možn. > Shrani sporočilo.

Prikaz prejetega sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Prejeto.

2 Premaknite se na sporočilo in izberite

Prikaži.

Klicanje številke v sporočilu

• Ko je prikazano sporočilo, se

premaknite na telefonsko številko in

pritisnite .

Predloge

Če v sporočilu pogosto uporabljate

enake izjave in slike, lahko sporočilo

shranite kot predlogo.

Dodajanje predloge za sporočila

1 V pripravljenost izberite Meni >

Sporočanje > Sporočila > Predloge >

Nova predloga > Dodaj.

2 Vnesite besedilo. Če želite v sporočilo

dodati elemente, pritisnite , se

premaknite na in izberite element.

3 Izberite Shrani.

4 Vnesite naslov in izberite V redu.

Shranjevanje sporočila kot predloge

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Prejeto.

2 Premaknite se na sporočilo in izberite

Prikaži > Možn. > Shrani kot predl..

Možnosti za sporočila

Nastavite lahko nekatere možnosti, na

primer opozorilo na sporočila in

privzeto mesto shranjevanja, ki veljajo

42 Sporočila

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


za vsa sporočila. Za vsako poslano

sporočilo lahko nastavite tudi druge

možnosti, na primer pomembnost in

čas dostave.

Če želite nastaviti možnosti za vsa

sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Sporočila > Nastavitve.

2 Premaknite se na možnost in izberite

Izberi.

Nastavljanje možnosti za določeno

sporočilo

1 Ko je sporočilo pripravljeno in izberete

prejemnika, izberite Možn. >

Zahtevnejše.

2 Premaknite se na možnost in izberite

Uredi.

Glasovna sporočila

Pošiljate in sprejemate lahko zvočne

posnetke kot glasovna sporočila.

Pošiljateljeva in prejemnikova naročnina

morata podpirati sporočila MMS.

Snemanje in pošiljanje glasovnega

sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > Ustvari novo > Glasovno

spor..

2 Posnemite sporočilo in izberite Ustavi >

Pošlji > Poišči v Imeniku.

3 Izberite prejemnika in izberite Pošlji.

E-pošta

S telefonom lahko uporabljate običajne

e-poštne funkcije in e-poštni naslov

svojega računalnika.

Svojo e-pošto lahko sinhronizirate s

tehnologijo Microsoft® Exchange

ActiveSync®.

Preden začnete uporabljati e-pošto

Če želite preveriti, ali so za e-poštni

račun na voljo nastavitve, uporabite

čarovnika za nastavitve ali pa te vnesite

ročno. Nastavitve lahko dobite tudi na

spletnem mestu

www.sonyericsson.com/support.

Ustvarjanje e-poštnega računa

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Računi.

2 Premaknite se na Nov račun in izberite

Dodaj.

Če ročno vnesete nastavitve, se lahko za

dodatne nastavitve obrnete na svojega

ponudnika e-pošte. Ponudnik e-pošte je

običajno podjetje, ki vam je izdalo vaš epoštni

naslov.

Sporočila 43

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Pisanje in pošiljanje e-poštnega

sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Ustvari novo.

2 Izberite Dodaj > Vnesi e-poštni naslov.

Vnesite e-poštni naslov in izberite V

redu.

3 Če želite dodati več prejemnikov, se

premaknite na Prejemnik: in izberite

Uredi.

4 Premaknite se na možnost in izberite

Dodaj > Vnesi e-poštni naslov. Vnesite

e-poštni naslov in izberite V redu. Ko

ste pripravljeni, izberite Končano.

5 Izberite Uredi in vnesite zadevo. Izberite

V redu.

6 Izberite Uredi in vnesite besedilo.

Izberite V redu.

7 Izberite Dodaj in izberite datoteko za

prilogo.

8 Izberite Nadaljuj > Pošlji.

Sprejemanje in branje e-poštnih

sporočil

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Prejeto >

Možn. > Prev.novo e-pošto.

2 Premaknite se na sporočilo in izberite

Prikaži.

Shranjevanje e-poštnega sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Prejeto.

2 Premaknite se na sporočilo in izberite

Prikaži > Možn. > Shrani sporočilo.

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Prejeto.

2 Premaknite se na sporočilo in izberite

Možn. > Odgovori.

3 Napišite odgovor in izberite V redu.

4 Izberite Nadaljuj > Pošlji.

Prikaz priloge v e-poštnem sporočilu

• Ko pregledujete sporočilo, izberite

Možn. > Priloge > Uporabi > Prikaži.

Uporabljeni e-poštni račun

Če imate več e-poštnih računov, lahko

nastavite, katerega želite uporabljati.

Spreminjanje uporabljenega epoštnega

računa

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Računi.

2 Izberite račun.

Potisna e-pošta

Iz strežnika za e-pošto lahko v telefon

prejmete obvestilo, da imate nova epoštna

sporočila.

44 Sporočila

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Vklop potisnih obvestil o e-pošti

• V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > E-pošta > Nastavitve >

Potisna e-pošta.

Neposredna sporočila

Povežete in prijavite se lahko v strežnik

za neposredna sporočila, kjer lahko

spletno komunicirate s sporočili

klepetalnice. Če ne morete uporabljati

neposrednih sporočil, glejte Ne morem

uporabljati internetnih storitev na

strani 71.

Pred uporabo neposrednih sporočil

Če v vašem telefonu ni nastavitev,

morate vnesti nastavitve strežnika. Vaš

ponudnik storitev vam lahko priskrbi

običajne informacije o nastavitvah:

• uporabniško ime,

• geslo,

• naslov strežnika,

• internetni profil.

Vnos nastavitev strežnika za

neposredna sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > Konfigurir..

2 Premaknite se na nastavitev in izberite

Dodaj.

Prijava v strežnik za neposredna

sporočila

• V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > Prijavi se.

Odjava iz strežnika za neposredna

sporočila

• Izberite Možn. > Odjavi.

Dodajanje osebe za klepet

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > zavihek Seznam

oseb.

2 Izberite Možn. > Dodaj osebo.

Pošiljanje sporočila klepetalnice

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > zavihek Seznam

oseb.

2 Premaknite se na osebo in izberite

Klepet.

3 Napišite sporočilo in izberite Pošlji.

Stanje

Svoje stanje, na primer Srečen/srečna

ali Zaseden, lahko pokažete samo

osebam iz svojega imenika ali pa vsem

uporabnikom strežnika Moji prijatelji.

Prikaz lastnega stanja

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS.

2 Ste prva prikazana oseba.

Sporočila 45

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Sprememba lastnega stanja

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > zavihek Seznam

oseb.

2 Premaknite se na svoje ime in izberite

Sprem..

3 Uredite informacije in izberite Shrani.

Klepetalnica

Klepetalnico lahko odpre ponudnik

storitev, posamezni uporabnik storitve

za neposredna sporočila ali vi sami.

Klepetalnice lahko shranite tako, da

shranite povabilo na klepet ali poiščete

želeno klepetalnico.

Ustvarjanje klepetalnice

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > zavihek

Klepetalnice.

2 Izberite Možn. > Dodaj klepetaln. > Nova

klepetalnica.

3 Na seznamu izberite osebe, ki jih želite

povabiti, in izberite Nadaljuj.

4 Napišite kratko povabilo in izberite

Nadaljuj > Pošlji.

Dodajanje klepetalnice

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > zavihek

Klepetalnice > Možn. > Dodaj klepetaln..

2 Izberite eno od možnosti.

Zgodovina pogovorov se med prijavo in

odjavo ohrani, tako da se lahko vrnete na

sporočila iz starih pogovorov.

Shranjevanje pogovora

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Sporočanje > NS > zavihek Pogovori.

2 Vnesite pogovor.

3 Izberite Možn. > Zahtevnejše > Shrani

pogovor.

46 Sporočila

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Glasba

Poslušate lahko glasbo, zvočne knjige

in poddaje. Za prenos vsebin v telefon

in iz njega uporabite programsko

opremo Sony Ericsson Media

Manager. Za več informacij glejte

Prenos vsebin v računalnik in iz njega

na strani 26.

Stereo prenosni komplet za

prostoročno uporabo

Uporaba kompleta za prostoročno

uporabo

• Povežite prenosni komplet za

prostoročno uporabo. Glasba se

ustavi, ko prejmete klic, in nadaljuje, ko

se klic konča.

Predvajalnik glasbe

Predvajanje glasbe

1 V pripravljenost izberite Meni > Vrsta

medija > Glasba.

2 Kategorije izbirajte z navigacijsko tipko.

3 Poiščite naslov in izberite Predvajaj.

Ustavitev predvajanja glasbe

• Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

Hitro previjanje naprej in nazaj

• Pridržite ali .

Premikanje med skladbami

• Pritisnite ali .

Spreminjanje glasnosti

• Pritisnite tipko za povečanje ali

zmanjšanje glasnosti.

Pomanjšanje predvajalnika

• Izberite Možn. > Pomanjšaj.

Vrnitev v predvajalnik

• V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija.

Seznami za predvajanje

Glasbo lahko uredite v sezname za

predvajanje. Skladbe lahko dodate na

več seznamov za predvajanje hkrati.

Glasba 47

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Brisanje seznama za predvajanje ali

skladbe s seznama za predvajanje

skladbe ne odstrani iz pomnilnika,

ampak odstrani samo povezavo do

skladbe iz tega seznama.

Telefon bo morda potreboval nekaj minut

za ustvarjanje seznama za predvajanje.

Ustvarjanje seznama za predvajanje

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Glasba > Seznami predvajanja.

2 Premaknite se na Nov seznam predvaj.

in izberite Dodaj.

3 Vnesite ime in izberite V redu.

4 Za vsako skladbo, ki jo želite dodati, se

premaknite do skladbe in izberite

Označi.

5 Izberite Dodaj, če želite označene

skladbe dodati na seznam za

predvajanje.

Dodajanje skladb na seznam za

predvajanje

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Glasba > Seznami predvajanja.

2 Izberite seznam za predvajanje.

3 Premaknite se na Dodaj glasbo in

izberite Dodaj.

4 Za vsako skladbo, ki jo želite dodati, se

premaknite do skladbe in izberite

Označi.

5 Izberite Dodaj, če želite označene

skladbe dodati na seznam za

predvajanje.

Zvočne knjige

Poslušate lahko zvočne knjige, ki ste jih

prenesli v svoj telefon iz računalnika s

programom Sony Ericsson Media

Manager.

Morda bo trajalo nekaj minut, preden se

prenesena zvočna knjiga prikaže na

seznamu razpoložljivih zvočnih knjig.

Dostop do zvočnih knjig

• V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Glasba > Zvočne knjige.

Zvočne knjige v zapisih, ki se razlikujejo

od M4B, ali zvočne knjige, ki nimajo

oznak za poglavja v zapisu ID3v2, lahko

najdete v mapi Skladbe.

Kupite zdaj

Če se naročite na glasbeno storitev, ki

omogoča omejeno in netrajno uporabo

s telefonom, lahko označite skladbo, ki

bi jo radi kupili pozneje. Ob naslednji

sinhronizaciji svoje glasbe s

predvajalnikom Windows Media®

Player na računalniku, ki ima dostop do

interneta, bi vas moral predvajalnik

vprašati, če želite kupiti prej označeno

skladbo. Če to sprejmete, se skladba

48 Glasba

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


prenese v računalnik, strošek pa bo

obračunan na izbranem računu za

glasbeno storitev. Ta storitev zahteva

naročnino in račun s storitvijo za

prenos glasbe, računalnik s

predvajalnikom Microsoft® Windows

Media® Player 11 ali poznejšo

združljivo različico predvajalnika

Windows Media® Player in priključek

USB na računalniku.

Ne morete videti, da je skladba označena.

Že označenih skladb ne morete opustiti.

Označevanje skladbe

• Ko se predvaja skladba, ki jo želite

označiti, pridržite .

PlayNow

S storitvijo PlayNow se lahko

povežete za prenos melodij zvonjenja,

iger, glasbe, tem in ozadij. Preden

vsebino kupite in jo prenesete v telefon,

si jo lahko ogledate oziroma jo lahko

poslušate. Če ne morete uporabljati

funkcije PlayNow, glejte Ne morem

uporabljati internetnih storitev na

strani 71.

Te storitve ni na voljo povsod po svetu.

Uporaba funkcije PlayNow

1 V pripravljenosti izberite Meni >

PlayNow.

2 Preiščite spletno mesto PlayNow in

sledite navodilom za predogled ter

nakup vsebine.

TrackID

TrackID je storitev za prepoznavanje

glasbe. Z njo lahko samodejno

poiščete naslov, izvajalca in album za

skladbo, ki jo slišite, ko se predvaja

prek zvočnika ali radia. Če ne morete

uporabljati funkcije TrackID, glejte

Ne morem uporabljati internetnih

storitev na strani 71.

Iskanje informacij o skladbi

• Ko skozi zvočnik zaslišite skladbo, v

pripravljenosti izberite Meni > Zabava >

TrackID > Začni.

• Ko se predvaja radio, izberite Možn. >

TrackID.

Za najboljše rezultate uporabljajte

funkcijo TrackID v tihem okolju.

Spletna glasba in video izrezki

Video izrezke in glasbo lahko gledate in

poslušate tako, da jih pretakate iz

interneta v telefon. Če ne morete

uporabljati interneta, glejte Ne morem

Glasba 49

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


uporabljati internetnih storitev na

strani 71.

Izbiranje podatkovnega računa za

pretakanje

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Nastavitve pretakanja > Poveži z:.

2 Izberite želeni podatkovni račun.

3 Izberite Shrani.

Pretakanje glasbe in video izrezkov

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Internet.

2 Izberite Možn. > Pojdi na > Zaznamki.

3 Izberite povezavo za pretok.

Video predvajalnik

Predvajanje video izrezkov

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Video posnetki > Video

posnetki.

2 Premaknite se na naslov in izberite

Predvajaj.

Ustavitev predvajanja video izrezkov

• Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

Radio

Telefona kot radijskega sprejemnika ne

uporabljajte na mestih, kjer je to

prepovedano.

Poslušanje radia

1 Komplet za prostoročno uporabo

priključite na telefon.

2 V pripravljenosti izberite Meni > Radio.

Samodejno iskanje postaj

• Izberite Išči.

Ročno iskanje postaj

• Pritisnite ali .

Spreminjanje glasnosti

• Pritisnite tipko za povečanje ali

zmanjšanje glasnosti.

Pomanjšanje radia

• Izberite Možn. > Pomanjšaj.

Vrnitev v radio

• V pripravljenosti izberite Meni > Radio.

Shranjevanje postaj

Shranite do 20 postaj.

Shranjevanje postaj

1 Ko najdete radijsko postajo, izberite

Možn. > Shrani.

50 Glasba

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


2 Premaknite se na položaj in izberite

Vstavi.

Izbiranje shranjenih postaj

1 Izberite Možn. > Radijske postaje.

2 Izberite radijsko postajo.

Preklop med shranjenimi postajami

• Pritisnite ali .

MusicDJ

Skladate in urejate lahko svoje

melodije, ki jih lahko uporabite za

načine zvonjenja. Na voljo so vnaprej

posneti zvoki z različnimi lastnostmi.

Skladanje melodije

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Zabava > MusicDJ.

2 Izberite možnost Vstavi, Kopiraj ali

Prilepi za zvoke.

3 Med zvoki se premikajte z , , ali

.

4 Izberite Možn. > Shrani melodijo.

Snemanje zvoka

Posnamete lahko glasovno beležko ali

klic. Posnete zvoke lahko nastavite kot

načine zvonjenja.

V nekaterih državah je z zakonom

določeno, da morate sogovornika

predhodno obvestiti o snemanju

telefonskega pogovora.

Snemanje zvoka

• V pripravljenosti izberite Meni >

Zabava > Snemanje zvoka > Snemaj.

Snemanje klica

1 Med klicem izberite Možn. > Snemaj.

2 Izberite Shrani, da shranite posnetek.

Poslušanje posnetka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Upravitelj datotek.

2 Premaknite se na Glasba in izberite

Odpri.

3 Premaknite se na posnetek in izberite

Predvajaj.

Glasba 51

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Internet

Če ne morete uporabljati interneta,

glejte Ne morem uporabljati internetnih

storitev na strani 71.

Zagon brskalnika

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Internet.

2 Izberite Možn. > Pojdi na.

3 Izberite eno od možnosti.

Izhod iz brskalnika

• Ko brskate po internetu, izberite

Možn. > Končaj brskalnik.

Zaznamki

Ustvarjate in urejate lahko zaznamke, ki

omogočajo hiter dostop do vaših

najljubših spletnih strani.

Ustvarjanje zaznamka

1 Ko brskate po internetu, izberite

Možn. > Orodja > Dodaj zaznamek.

2 Vnesite ime in naslov. Izberite Shrani.

Izbiranje zaznamka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Internet.

2 Izberite Možn. > Pojdi na > Zaznamki.

3 Premaknite se na zaznamek in izberite

Pojdi na.

Strani z zgodovino

Ogledate si lahko spletne strani, ki ste

jih obiskali z brskalnikom.

Ogled zgodovine strani

• V pripravljenosti izberite Meni >

Internet > Možn. > Pojdi na >

Zgodovina.

Dodatne funkcije brskalnika

Premikanje in funkcija zoom

(povečava/pomanjšava) na spletni

strani

1 Ko brskate po internetu, pritisnite

.

2 Za premikanje okvirja uporabite

navigacijsko tipko.

3 Pritisnite Zoom.

4 Za preklop nazaj na premikanje

pritisnite .

Za uporabo premikanja in zoom-a morate

izključiti funkcijo Smart-Fit: Možn. >

Zahtevnejše > Smart-Fit > Izključeno.

Klicanje med uporabo brskalnika

• Pritisnite .

Shranjevanje slike s spletne strani

1 Ko brskate po internetu, izberite

Možn. > Orodja > Shrani sliko.

2 Izberite sliko.

52 Internet

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Iskanje besedila na spletni strani

1 Ko brskate po internetu, izberite

Možn. > Orodja > Najdi na strani.

2 Vnesite besedilo in pritisnite Najdi.

Pošiljanje povezave

1 Ko brskate po internetu, izberite

Možn. > Orodja > Pošlji povezavo.

2 Izberite način prenosa.

Poskrbite, da sprejemna naprava podpira

izbrani način prenosa.

Internetne bližnjice na tipkovnici

Tipkovnico lahko uporabljate za

neposreden dostop do funkcij

internetnega brskalnika.

Tipka Bližnjica

Zaznamki

- Vnesite besedilo v Vnesite

naslov ali Išči po internetu ali

pa preiščite meni Zaznamki.

Poveč. / pomanjš.

Pomik in povečava (ko je

izključena funkcija Smart-

Fit)

Izbiranje internetnih bližnjic na

tipkovnici

1 V pripravljenost izberite Meni >

Internet.

2 Izberite Možn. > Zahtevnejše > Način

štev.tipkovnice > Bližnjice.

Internetna varnost in certifikati

Vaš telefon podpira zaščiteno uporabo

brskalnika. Za nekatere internetne

storitve, na primer bančništvo,

potrebujete v telefonu certifikate.

Morda so v njem ob nakupu nekateri že

shranjeni, prenesete pa lahko nove.

Prikaz certifikatov v telefonu

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Varnost > Certifikati.

Spletni viri

Naročite se lahko na pogosto

posodobljene vsebine, na primer

poddaje, fotografije ali novice, ki jih

lahko prejmete kot spletne vire.

Dodajanje novih virov za spletno stran

1 Ko prebirate spletno stran, ki ima

spletne vire, kar označuje ikona ,

izberite Možn. > Spletni viri.

2 Za vsak vir, ki ga želite dodati, se

premaknite do vira in izberite Označi.

Internet 53

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


3 Izberite Nadaljuj.

Iskanje spletnih virov

1 V pripravljenost izberite Meni > Vrsta

medija > Spletni viri.

2 Izberite Nov vir in vnesite spletni naslov.

Prenos vsebine preko spletnih virov

1 V pripravljenost izberite Meni > Vrsta

medija > Spletni viri.

2 Premaknite se na spletni vir in izberite

Prikaži ali .

3 Izberite naslov, ki ga želite razširiti.

4 Izberite ikono, ki je odvisna od vsebine,

za odpiranje spletne strani, za

prenos zvočne poddaje, za prenos

video poddaje ali za prenos

fotografije.

Na vsebine se lahko naročite in jih

prenašate na računalnik s programom

Sony Ericsson Media Manager. Potem

lahko vsebino prenesete v telefon.

Posodabljanje spletnih virov

Svoje vire lahko ročno posodobite ali

pa določite čas posodobitve. Ko so na

voljo posodobitve, se na zaslonu

prikaže znak .

Določanje časa posodobitve spletnih

virov

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Spletni viri.

2 Premaknite se na vir in izberite Možn. >

Urnik posodobit..

3 Izberite eno od možnosti.

Pogosto posodabljanje lahko pomeni

velike stroške.

Spletni viri v pripravljenosti

Posodobitve novic lahko prikažete na

zaslonu v pripravljenosti.

Prikaz spletnih virov v pripravljenosti

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Spletni viri.

2 Premaknite se na vir in izberite Možn. >

Nastavitve > Ok. novic v st. pripr. > Prik.

v stanju prip..

Dostop do spletnih virov v

pripravljenosti

1 V pripravljenosti izberite Ok.nov..

2 Če želite prebrati več o viru, pritisnite

ali , da se premaknete na naslov, in

izberite Pojdi na.

Poddaje

Poddaje so datoteke, na primer radijski

programi ali video vsebine, ki jih lahko

prenašate in predvajate. Poddaje lahko

naročite in prenašate s spletnimi viri.

54 Internet

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Dostop do poddaj

• V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Glasba > Poddaje.

Dostop do video poddaj

• V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Video posnetki > Poddaje.

Spletni viri s fotografijami

Naročite se lahko na spletne vire s

fotografijami in prenašate fotografije.

Če želite začeti uporabljati spletne vire

s fotografijami, glejte Spletni viri na

strani 53.

Dostop do virov s fotografijami

• V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Fotografija > Viri fotografij.

YouTube

Z aplikacijo YouTube Java si lahko

ogledate video izrezke na svojem

telefonu. Video izrezke lahko iščete ali

pošiljate lastne.

Dostop do storitve YouTube

• V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Video posnetki > YouTube.

Wi-Fi

S funkcijo Wi-Fi lahko brezžično

dostopate do interneta s telefonom. Po

spletu lahko brskate doma (osebna

omrežja) ali v javnih območjih dostopa

(vroče točke):

• Osebna omrežja – običajno so

zaščitena. Od lastnika morate dobiti

geslo ali ključ.

• Vroče točke – običajno niso

zaščitene, vendar pogosto

zahtevajo, da se pred internetnim

dostopom prijavite pri storitvi

operaterja.

Uporaba funkcije Wi-Fi

Če želite brskati po spletu s funkcijo

Wi-Fi, morate poiskati in se povezati z

razpoložljivim omrežjem terin potem

odpreti internetni brskalnik.

Vklop funkcije Wi-Fi

• V pripravljenost izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost > Wi-

Fi > Vključi.

Povezovanje z omrežjem

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost > Wi-

Fi.

2 Premaknite se na omrežje in izberite

Poveži.

Internet 55

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Začetek uporabe brskalnika s

tehnoplogijo WiFi

1 Poskrbite, da se v vrstici stanja prikaže

ikona .

2 V pripravljenosti izberite Meni >

Internet.

Pogosto uporabljena omrežja lahko

shranite kot priljubljene. Omrežja v

dosegu se povežejo samodejno, če

vključite Samod. povezovanje.

DLNA

Vaš telefon ima vgrajen strežnik

DLNA (Digital Living Network

Alliance), ki se poveže z vašim

domačim omrežjem preko vmesnika

Wi-Fi. Druge naprave DLNA, ki so

povezane z istim domačim omrežjem,

lahko dostopajo do slik in glasbe v

vašem telefonu in jih prikazujejo

oziroma predvajajo. Združljiva naprava

DLNA je lahko računalnik, televizor ali

igralna konzola PLAYSTATION®3. Če

želite uporabljati funkcijo DLNA, mora

biti vključen vmesnik Wi-Fi, telefon pa

mora biti povezan s priljubljenim

omrežjem.

Vklop funkcije DLNA

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Souporaba omrežja.

2 Premaknite se na priljubljeno omrežje

in ga izberite.

3 Izberite Vključeno > Shrani.

56 Internet

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


GPS

Telefon je opremljen s sprejemnikom

GPS, ki uporablja satelitske signale za

izračun vašega položaja.

Če ne morete uporabljati katere od funkcij

GPS, glejte Ne morem uporabljati

internetnih storitev na strani 71.

Uporaba funkcije GPS

Kadar imate prost pogled do neba,

lahko določite svoj položaj. Če naprava

položaja ne najde po nekaj minutah, se

premaknite na drugo mesto. Da si

olajšate določitev položaja, stojte

mirno in ne zakrivajte antene GPS.

Ko prvič uporabite sprejemnik GPS, lahko

določanje položaja traja do 10 minut.

Zagon s pomočjo

S funkcijo Zagon s pomočjo se vaš

položaj izračuna hitreje. Če je ne

izključite, se funkcija Zagon s pomočjo

samodejno uporabi za določitev

vašega položaja, kadar je na voljo

tehnologija Assisted GPS (GPST s

pomočjo – A-GPS).

Nastavitev uporabe funkcije za zagon

s pomočjo

1 V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Nastavitve > Zagon

s pomočjo.

2 Izberite eno od možnosti.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

GPS 57


Google Maps za mobilne

naprave

Program Google Maps omogoča

prikaz vašega trenutnega položaja,

iskanje drugih mest in izračun poti.

Ko zaženete program Google Maps, se

vaš približni položaj prikaže s pomočjo

informacij iz bližnjih baznih postaj. Ko

sprejemnik GPS najde vaš položaj, se

le-ta posodobi na bolj natančno

vrednost.

Uporaba programa Google Maps

• V pripravljenosti izberite Meni > St.

določanja lokacije > Google maps.

Več informacij o programu Google

Maps

• Ko uporabljate program Google Maps,

izberite Možn. > Pomoč.

Navodila za vožnjo

Aplikacija Wayfinder Navigator vas

vodi do vašega cilja z glasovnimi

navodili. Telefon vključuje brezplačno

trimesečno različico aplikacije

Wayfinder Navigator.

Družba Sony Ericsson ne jamči za

natančnost katerekoli storitve za

usmerjanje, kar med drugim vključuje tudi

58 GPS

navigacijske storitve za usmerjanje po

križiščih.

Zagon aplikacije Wayfinder Navigator

• V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Navigacija.

Dodatne funkcije GPS

Shranjevanje položajev

Vse shranjene položaje najdete v

meniju Moja priljubljena.

Shranjevanje trenutnega položaja

1 V pripravljenosti izberite Meni > St.

določanja lokacije > Moja priljubljena >

Dodaj novo mesto.

2 Izberite Uredi in vnesite naslov. Izberite

V redu.

3 Premaknite se na Opis: in izberite

Dodaj. Vnesite opis in izberite V redu.

4 Premaknite se na Položaj: in izberite

Dodaj > Trenutni položaj.

5 Izberite Shrani.

Prikaz shranjenega položaja na

zemljevidu

1 V pripravljenosti izberite Meni > St.

določanja lokacije > Moja priljubljena.

2 Premaknite se na lokacijo in izberite

Pojdi na.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Dostop do priljubljenih v programu

Google Maps

• Pritisnite .

Zahteve za določanje položaja

Vaš položaj lahko zahtevajo tudi

zunanje storitve.

Spreminjanje dostopa za zunanje

storitve

1 V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Nastavitve >

Zasebnost.

2 Izberite eno od možnosti.

Izklop funkcije GPS

Sprejemnik GPS se samodejno izključi,

če ga ne uporabljate. Izključite pa ga

lahko tudi ročno. S tem varčujete z

baterijo, kadar uporabljate funkcije, ki

za določitev položaja ne potrebujejo

sprejemnika GPS.

Ročni vklop ali izklop sprejemnika

GPS

1 V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Nastavitve.

2 Izberite Omogoči GPS ali Onemogoči

GPS.

Sledilnik

Sledilnik je aplikacija za šport na osnovi

tehnologije GPS, s katero lahko sledite

svoji hitrosti, razdalji, poti in porabljeni

energiji med treningom. Trening lahko

načrtujete glede na čas treninga ali na

premagano razdaljo. Poleg tega ga

lahko načrtujete na podlagi prejšnje

poti za trening, za katero imate

shranjene podatke GPS.

Aplikacija Sledilnik daje zgolj približne

informacije. Družba Sony Ericsson ne

daje nobenih garancij za natančnost

aplikacije Sledilnik. Če imate resne

pomisleke glede zdravja in kondicije, se

posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Začetek treninga

1 V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Sledilnik > Začni

trening.

2 Izberite način treninga.

3 Premaknite se na predmet, izberite

Uredi in vnesite podatke.

4 Izberite Končano za shranjevanje.

5 Izberite Začni za začetek treninga.

Primerjava rezultatov med treningom

1 V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Sledilnik > Začni

trening.

2 Izberite Na podlagi poti.

3 Premaknite se na Pot:, izberite Uredi in

izberite pot.

4 Premaknite se na Primerjava v živo in

izberite Uredi.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

GPS 59


5 Premaknite se do rezultata, ki ga želite

primerjati, in izberite Primerjaj.

6 Izberite Končano in potem Začni.

Ročno končanje seje treninga

• Med treningom izberite Pavza >

Končaj.

Rezultati

Rezultat treninga se prikaže po koncu

seje. Pretekle rezultate si lahko

kadarkoli ogledate in jih primerjate, če

imajo shranjene podatke GPS.

Primerjava rezultatov

1 V pripravljenost izberite Meni> St.

določanja lokacije > Sledilnik > Rezultati.

2 Poiščite rezultat in izberite Možnosti >

Primerjaj.

3 Izberite rezultat za primerjavo.

Poraba energije

Če želite izračunati in videti porabo

energije za določeno sejo, morate

najprej nastaviti osebni profil v meniju

Nastavitve v aplikaciji Sledilnik. Porabo

energije potem vidite v pogledu

rezultatov.

Vklop porabe energije

• V pripravljenost izberite Meni > St.

določanja lokacije > Sledilnik >

60 GPS

Nastavitve > Poraba energije >

Vključeno.

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Sinhroniziranje

Sinhronizacijo lahko opravite na dva

različna načina. Telefon lahko

sinhronizirate z računalniškim

programom ali pa z internetno

storitvijo.

S telefonom uporabljajte vedno samo en

način sinhronizacije.

Za več informacij obiščite

www.sonyericsson.com/support in

preberite vodnik po funkciji

Sinhronizacija.

Sinhronizacija z računalnikom

Kabel USB ali brezžično tehnologijo

Bluetooth lahko uporabljate za

sinhronizacijo oseb, sestankov,

zaznamkov, opravil in beležk v telefonu

z računalniškimi programi, kot je

Microsoft Outlook®.

Pred sinhronizacijo morate namestiti

programsko opremo Sony Ericsson PC

Suite.

Programsko opremo Sony Ericsson PC

Suite najdete na CD-ju, ki je bil priložen

telefonu, na voljo pa je tudi za prenos na

naslovu

www.sonyericsson.com/support.

Glejte Potrebni operacijski sistemi na

strani 26.

Namestitev programske opreme Sony

Ericsson PC Suite

1 Vključite svoj računalnik in vstavite CD.

Ta se samodejno zažene in odpre se

okno za namestitev.

2 Izberite želeni jezik in kliknite OK.

3 Kliknite Install Sony Ericsson PC Suite

in sledite navodilom.

Sinhronizacija z uporabo programske

opreme Sony Ericsson PC Suite

1 Računalnik: Zaženite programsko

opremo Sony Ericsson PC Suite na

mestu Start/Programi/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Sledite navodilom za povezovanje v

programski opremi Sony Ericsson PC

Suite.

3 Telefon: Izberite Telefon. način.

4 Računalnik: Ko se prikaže obvestilo,

da je programska oprema

Sony Ericsson PC Suite našla vaš

telefon, lahko začnete s sinhronizacijo.

Za podrobnosti o uporabi glejte pomoč

za programsko opremo Sony Ericsson

PC Suite, ko jo namestite v računalnik.

Sinhroniziranje 61

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Sinhronizacija z uporabo

internetne storitve

Sinhronizacijo lahko opravite tudi z

internetnimi storitvami, ki uporabljajo

protokol SyncML, ali s strežnikom

Microsoft® Exchange Server, ki

uporablja protokol Microsoft Exchange

ActiveSync. Za več informacij obiščite

www.sonyericsson.com/support in

preberite vodnik po funkciji

Sinhronizacija.

Dodatne funkcije

Način Flight mode

V načinu Flight mode se izključijo

sprejemniki in oddajniki za omrežje ter

radio, da so preprečene motnje na

občutljivi opremi.

Ko je vključen meni Flight mode, vas ob

naslednjem vklopu telefon vpraša,

kateri način želite izbrati:

• Običajni način – vse funkcije

• Flight mode – omejene funkcije

Vklop menija Flight mode

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Način

Flight mode > Nadaljuj > Prikaži ob

vklopu.

Izbiranje načina Flight mode

1 Ko je meni Flight mode vključen,

izključite telefon.

2 Vključite telefon in izberite Flight mode.

Storitev posodabljanja

Svoj telefon lahko posodobite z

najnovejšo programsko opremo s

telefonom ali osebnim računalnikom.

Te storitve ni na voljo v vseh državah/

regijah.

62 Dodatne funkcije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Prikaz trenutne programske opreme v

telefonu

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Storitev

posodabljan..

2 Izberite Različica prog. opr..

Storitev posodabljanja s telefonom

Svoj telefon lahko posodobite z

najnovejšo programsko opremo preko

omrežja. Pri tem ne boste izgubili

osebnih informacij ali informacij o

telefonu.

Storitev posodabljanja s telefonom

zahteva podatkovni dostop, kot je GPRS,

UMTS ali HSDPA.

Izbiranje nastavitev za posodabljanje

• V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Storitev

posodabljan. > Nastavitve > Internetne

nastavitve.

Uporaba storitve posodabljanja s

telefonom

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Storitev

posodabljan..

2 Izberite Išči posodobitve in sledite

navodilom, ki se prikažejo.

Storitev posodabljanja z osebnim

računalnikom

Svoj telefon lahko posodobite s

priloženim kablom USB in

računalnikom, povezanim z

internetom.

Poskrbite, da ste ustvarili varnostno

kopijo vseh osebnih podatkov v

pomnilniku telefona. Med posodobitvijo

z osebnim računalnikom bodo vsi

uporabniški podatki in nastavitve

prepisani. Podatki na pomnilniški kartici

se ne spremenijo.

Uporaba storitve posodabljanja z

osebnim računalnikom

• Obiščite

www.sonyericsson.com/support.

Alarmi

Kot signal alarma lahko nastavite zvok

ali radio. Alarm zazvoni tudi, če je

telefon izključen. Ko zazvoni alarm, ga

lahko utišate ali izključite.

Nastavitev alarma

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Premaknite se na alarm in izberite

Uredi.

3 Premaknite se na Čas: in izberite Uredi.

4 Vnesite čas in izberite V redu > Shrani.

Dodatne funkcije 63

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Nastavitev ponavljajočega se alarma

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Premaknite se na alarm in izberite

Uredi.

3 Premaknite se na Ponavljanje: in

izberite Uredi.

4 Premaknite se na dan in izberite

Označi.

5 Če želite izbrati drug dan, se

premaknite nanj in izberite Označi.

6 Izberite Končano > Shrani.

Nastavitev signala alarma

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Premaknite se na alarm in izberite

Uredi.

3 Premaknite se na zavihek .

4 Premaknite se na Zvok alarma: in

izberite Uredi.

5 Poiščite in izberite želen signal alarma.

Izberite Shrani.

Utišanje alarma

• Ko se oglasi alarm, pritisnite katerokoli

tipko.

• Če želite ponoviti alarm, izberite

Dremež.

Izklop alarma

• Ko se oglasi alarm, izberite Izključi.

Preklic alarma

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Premaknite se na alarm in izberite

Izključi.

Alarm v tihem načinu

Alarm lahko nastavite tako, da se ne

oglasi, ko je telefon v tihem načinu.

Nastavljanje alarma, da se v tihem

načinu oglasi ali ne

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Premaknite se na alarm in izberite

Uredi.

3 Premaknite se na zavihek .

4 Premaknite se na Tihi način: in izberite

Uredi.

5 Izberite eno od možnosti.

Nastavitev trajanja dremeža

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Alarmi.

2 Premaknite se na alarm in izberite

Uredi.

3 Premaknite se na Trajanje dremeža: in

izberite Uredi.

4 Izberite eno od možnosti.

64 Dodatne funkcije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Koledar

Koledar lahko sinhronizirate s koledarjem

v računalniku, spletnim koledarjem ali

strežnikom Microsoft® Exchange Server

(Microsoft® Outlook®).

Sestanki

Dodate lahko nove sestanke ali znova

uporabite obstoječe.

Dodajanje sestanka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Koledar.

2 Izberite datum.

3 Premaknite se na Nov sestanek in

izberite Dodaj.

4 Vnesite informacije in potrdite vsak

vnos.

5 Izberite Shrani.

Pregledovanje sestanka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Koledar.

2 Izberite datum.

3 Premaknite se na sestanek in izberite

Prikaži.

Urejanje sestanka

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Koledar.

2 Izberite datum.

3 Premaknite se na sestanek in izberite

Prikaži.

4 Izberite Možn. > Uredi.

5 Uredite sestanek in potrdite vsak vnos.

6 Izberite Shrani.

Nastavitev časa opomnikov

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Koledar.

2 Izberite datum.

3 Izberite Možn. > Zahtevnejše >

Opomniki.

4 Izberite eno od možnosti.

Opomniki, nastavljeni v koledarju, vplivajo

na opomnike za opravila.

Beležke

Pripravite si lahko beležke in jih

shranite. Beležko lahko prikažete tudi v

pripravljenosti.

Dodajanje beležke

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Beležke.

2 Premaknite se na Nova beležka in

izberite Dodaj.

3 Napišite beležko in izberite Shrani.

Prikaz beležke v pripravljenosti

1 V pripravljenost izberite Meni >

Organizator > Beležke.

Dodatne funkcije 65

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


2 Premaknite se na beležko in izberite

Možn. > Prik. v stanju prip..

Skrivanje beležke v pripravljenosti

1 V pripravljenost izberite Meni >

Organizator > Beležke.

2 Premaknite se na beležko, prikazano v

pripravljenost. Označena je z ikono.

Izberite Možn. > Skrij v stanju prip..

Opravila

Dodate lahko nova opravila ali znova

uporabite obstoječa.

Dodajanje opravila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Opravila.

2 Izberite Novo opravilo in izberite Dodaj.

3 Izberite možnost.

4 Vpišite podrobnosti in potrdite vsak

vnos.

Nastavitev časa opomnikov

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Opravila.

2 Premaknite se na opravilo in izberite

Možn. > Opomniki.

3 Izberite eno od možnosti.

Opomniki, nastavljeni za opravila, vplivajo

na opomnike v koledarju.

Profili

Nekatere nastavitve telefona, na primer

glasnost zvonjenja in opozarjanje z

vibriranjem, se prilagodijo različnim

krajem. Vse profile lahko ponastavite

na prvotne nastavitve telefona.

Izbiranje profila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Profili.

2 Izberite profil.

Pregledovanje in urejanje profila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Profili.

2 Premaknite se na profil in izberite

Možn. > Prikaži in uredi.

Profila Običajno ne morete preimenovati.

Ura in datum

Nastavitev ure

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Čas in

datum > Čas.

2 Vnesite čas in izberite Shrani.

Nastavitev datuma

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Čas in

datum > Datum.

2 Vnesite datum in izberite Shrani.

66 Dodatne funkcije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Nastavitev časovnega pasu

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Čas in

datum > Moj časovni pas.

2 Nastavite svoj časovni pas.

Če izberete mesto, funkcija Moj časovni

pas posodobi čas tudi ob preklopu na

poletni čas.

Tema

Videz zaslona lahko spremenite z

uporabo različnih elementov, kot so

barve in ozadja. Ustvarite lahko tudi

nove teme in jih prenesete. Za dodatne

informacije obiščite

www.sonyericsson.com/fun.

Nastavljanje teme

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Zaslon > Tema.

2 Premaknite se na temo in izberite

Nastavi.

Postavitev glavnega menija

Spremenite lahko razporeditev ikon v

glavnem meniju.

Spreminjanje postavitve glavnega

menija

1 V pripravljenosti izberite Meni > Možn.

> Postav. gl. menija.

2 Izberite eno od možnosti.

Zvonjenje

Nastavljanje načina zvonjenja

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Zvoki in opozorila >

Način zvonjenja.

2 Poiščite in izberite melodijo zvonjenja.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Zvoki in opozorila >

Glasnost zvonjenja.

2 Pritisnite ali , da spremenite

glasnost.

3 Izberite Shrani.

Izklop načina zvonjenja

• V pripravljenosti pridržite .

To ne vpliva na signal alarma.

Nastavljanje opozarjanja z vibriranjem

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Zvoki in opozorila >

Opoz. z vibriranjem.

2 Izberite možnost.

Orientacija zaslona

Preklapljate lahko med ležečo in

pokončno orientacijo zaslona, sicer pa

izberite Samodejno zavrti, da se

Dodatne funkcije 67

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


orientacija spremeni, ko zavrtite

telefon.

Spreminjanje orientacije zaslona v

meniju Medij

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Nastavitve > Orientacija.

2 Izberite eno od možnosti.

Spreminjanje orientacije zaslona v

brskalniku

1 V pripravljenost izberite Meni >

Internet.

2 Izberite Možn. > Zahtevnejše >

Orientacija.

3 Izberite eno od možnosti.

Igre

V telefonu je shranjenih več iger. Igre

lahko tudi prenašate. Za večino iger so

na voljo besedila s pomočjo.

Začetek igre

1 V pripravljenosti izberite Meni > Vrsta

medija > Igre.

2 Izberite igro.

Konec igre

• Pritisnite .

Aplikacije

Prenašate in zaganjate lahko aplikacije

Java. Prikažete lahko informacije ali

nastavite različna dovoljenja. Če ne

morete uporabljati aplikacij Java, glejte

Ne morem uporabljati internetnih

storitev na strani 71.

Izbiranje aplikacije Java

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Aplikacije.

2 Izberite aplikacijo.

Nastavljanje dovoljenj za aplikacije

Java

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Aplikacije.

2 Premaknite se na aplikacijo in izberite

Možn. > Dovoljenja.

3 Nastavite dovoljenja.

Velikost zaslona aplikacije Java

Nekatere aplikacije Java so namenjene

za določeno velikost zaslona. Več

informacij lahko dobite pri ponudniku

aplikacije.

Nastavitev velikosti zaslona za

aplikacijo Java

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Aplikacije.

68 Dodatne funkcije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


2 Premaknite se na aplikacijo in izberite

Možn. > Velikost zaslona.

3 Izberite eno od možnosti.

Zaklepanje

Zaklepanje kartice SIM

To zaklepanje ščiti samo vašo

naročnino. Če v telefon vstavite novo

kartico SIM, bo vseeno deloval. Če je

zaklepanje vključeno, morate vnesti

kodo PIN (Personal Identity Number –

osebna identifikacijska številka).

Če trikrat zaporedoma vpišete

napačno kodo PIN, se kartica SIM

blokira, potem pa morate vnesti svojo

kodo PUK (Personal Unblocking Key –

osebni ključ za odblokiranje). Kodi PIN

in PUK dobite pri operaterju.

Odblokiranje kartice SIM

1 Ko se prikaže sporočilo Koda PIN

blokirana, vnesite svojo kodo PUK in

izberite V redu.

2 Vpišite novo 4- do 8-mestno kodo PIN

in izberite V redu.

3 Znova vpišite novo kodo PIN in izberite

V redu.

Spreminjanje kode PIN

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Varnost > Zaklepanje > Zaščita SIM >

Spremeni PIN.

2 Vnesite kodo PIN in izberite V redu.

3 Vnesite novo štiri- do osemmestno

kodo PIN in izberite V redu.

4 Znova vpišite novo kodo PIN in izberite

V redu.

Če se prikaže obvestilo Kodi se ne

ujemata, ste se zmotili pri vnosu nove

kode PIN. Če se prikaže obvestilo

Napačna koda PIN in potem Stara koda

PIN:, ste se zmotili pri vnosu stare kode

PIN.

Zaklepanje kartice SIM

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Varnost > Zaklepanje > Zaščita SIM >

Zaščita.

2 Izberite možnost.

3 Vnesite kodo PIN in izberite V redu.

Zaklepanje telefona

Preprečite lahko nepooblaščeno

uporabo telefona. Kodo za zaklepanje

(0000) lahko spremenite v katerokoli 4do

8-mestno številko.

Novo kodo si dobro zapomnite. Če jo

pozabite, vam lahko telefon odklene le

krajevni prodajalec izdelkov

Sony Ericsson.

Dodatne funkcije 69

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Uporaba zaklepanja telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Varnost > Zaklepanje > Zaščita telefona

> Zaščita.

2 Izberite eno od možnosti.

3 Vnesite kodo za zaklepanje telefona in

izberite V redu.

Odklepanje telefona

• Vnesite kodo in izberite V redu.

Spreminjanje kode za zaklepanje

telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Varnost > Zaklepanje > Zaščita telefona

> Spremeni kodo.

2 Vnesite staro kodo in izberite V redu.

3 Vnesite novo kodo in izberite V redu.

4 Ponovite kodo in izberite V redu.

Zaklepanje tipk

S tem zaklepanjem lahko preprečite

nehoteno klicanje. Dohodne klice lahko

sprejmete brez odklepanja tipkovnice.

Klici na mednarodno številko za klice v sili

112 so mogoči tudi, ko je tipkovnica

zaklenjena.

Uporaba samodejnega zaklepanja

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Varnost > Samodej. zaklep.tipk..

2 Izberite možnost.

Ročno odklepanje tipkovnice

• V pripravljenost pritisnite poljubno

tipko in izberite Odkleni > V redu.

Številka IMEI

Zapišite si številko svoje kode IMEI

(International Mobile Equipment

Identity – mednarodna identifikacija

mobilne opreme), če vam telefon

ukradejo.

Prikaz svoje številke IMEI

• V pripravljenosti pritisnite , ,

, , .

70 Dodatne funkcije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Odpravljanje težav

Pri nekaterih težavah se boste morali

obrniti na omrežnega operaterja.

Za dodatno pomoč obiščite

www.sonyericsson.com/support.

Pogosta vprašanja

Težave imam s pomnilnikom ali

počasnostjo telefona

Vsak dan znova zaženite telefon, da

sprostite nekaj pomnilnika, ali pa

opravite postopek Ponastavitev.

Ponastavitev

Če izberete Ponastavi nastavitve, se

bodo zbrisale vse spremembe

nastavitev.

Če izberete Ponastavi vse, bodo

zbrisane vse nastavitve in vsebine, na

primer imenik, sporočila, slike, zvoki in

prenesene igre. Izgubite lahko tudi

vsebine, ki so bile v telefonu ob

nakupu.

Ponastavitev telefona

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno >

Ponastavitev.

2 Izberite možnost.

3 Sledite navodilom, ki se prikažejo.

Telefona ne morem napolniti ali pa je

zmogljivost baterije majhna

Polnilnik ni pravilno priključen na

telefon ali pa je baterija slabo

priključena. Odstranite baterijo in

očistite priključke.

Baterija je izrabljena in jo morate

zamenjati. Glejte Polnjenje baterije na

strani 8.

Ko začnem polniti telefon, se ne

pojavi ikona baterije

Preden se na zaslonu pojavi znak za

polnjenje, utegne trajati nekaj minut.

Nekatere možnosti v meniju so sive.

Storitev ni vključena. Obrnite se na

mobilnega operaterja.

Ne morem uporabljati internetnih

storitev

Vaša naročnina ne podpira te funkcije.

Niste določili nastavitev ali pa niso

pravilne.

Nastavitve lahko prenesete s

čarovnikom za nastavitve ali s spletne

strani

www.sonyericsson.com/support.

Odpravljanje težav 71

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Prenos nastavitev s čarovnikom za

nastavitve

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Splošno > Čarovnik

za nastavit. > Prenos nastavitev.

2 Sledite navodilom, ki se prikažejo.

Za več informacij se obrnite na

mobilnega operaterja ali ponudnika

storitev.

S telefonom ne morem pošiljati

sporočil

Večina sporočil zahteva za pošiljanje

številko centra za storitve. Priskrbi vam

jo ponudnik storitev in je običajno

shranjena na kartici SIM. Če številka

centra za storitve ni shranjena na vaši

kartici SIM, jo morate vnesti sami.

Za pošiljanje večine sporočil MMS

morate nastaviti profil MMS in naslov

svojega strežnika za sporočila. Če

nimate profila MMS ali podatkov o

strežniku za sporočila, vam lahko

mobilni operater samodejno pošlje

nastavitve ali pa jih dobite na spletni

strani

www.sonyericsson.com/support.

Nastavljanje številke centra za storitve

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Nastavitve sporočil > Sporočilo SMS in

se premaknite na Center za storitve. Če

je številka shranjena na kartici SIM, se

prikaže.

2 Če se številka ne prikaže, izberite

Uredi.

3 Premaknite se na Nov center za storit.

in izberite Dodaj.

4 Vnesite številko, vključno z

mednarodnim znakom + in kodo

države.

5 Izberite Shrani.

Izbiranje profila MMS

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Nastavitve sporočil > Sporočilo MMS.

2 Izberite obstoječi profil ali ustvarite

novega.

Nastavljanje naslova strežnika za

sporočila

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Nastavitve > zavihek Povezljivost >

Nastavitve sporočil > Sporočilo MMS.

2 Premaknite se na profil in izberite

Možn. > Uredi.

3 Premaknite se na Strežnik za spor. in

izberite Uredi.

4 Vnesite naslov in izberite V redu >

Shrani.

72 Odpravljanje težav

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Telefon ne zvoni ali zvoni tiho

Poskrbite, da nastavitev Tihi način ni

nastavljena na Vključeno. Glejte Izklop

načina zvonjenja na strani 67.

Preverite glasnost zvonjenja. Glejte

Nastavljanje glasnosti zvonjenja na

strani 67.

Preverite profil. Glejte Izbiranje profila

na strani 66.

Preverite možnosti preusmeritev.

Glejte Preusmeritev klicev na strani 38.

Drugi uporabniki telefona ne zaznajo

z uporabo brezžične tehnologije

Bluetooth

Niste vključili funkcije Bluetooth.

Poskrbite, da je vključena vidnost

telefona. Glejte Vklop funkcije

Bluetooth na strani 29.

Ne morem sinhronizirati ali prenašati

podatkov med telefonom in

računalnikom, če uporabljam kabel

USB.

Kabla niste pravilno priključili ali

programske opreme, ki je bila priložena

telefonu, niste pravilno namestili v

računalnik. Obiščite

www.sonyericsson.com/support, če

želite prebrati vodnike po funkcijah, ki

vsebujejo podrobne nastavitve za

namestitev in navodila za odpravljanje

težav.

Pozabil sem svoje geslo za seznam

kod

Če ste geslo pozabili, morate seznam

kod ponastaviti. S tem zbrišete vse

vnose na seznamu kod. Ko naslednjič

odpirate seznam kod, morate ravnati

tako, kot da ga odpirate prvič.

Ponastavljanje seznama kod

1 V pripravljenosti izberite Meni >

Organizator > Seznam kod.

2 3-krat vnesite napačno geslo.

3 Prikaže se Ponastavim Seznam kod in

zbrišem vse elemente?.

4 Izberite Da.

Odpravljanje težav 73

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Kje lahko najdem informacije, kot je

moja številka IMEI, če telefona ne

morem vključiti?

Sporočila o napakah

Vstavite kartico SIM

V telefonu ni kartice SIM ali pa ste jo

vstavili napačno.

Glejte Vstavljanje kartice SIM na

strani 6.

Priključke kartice SIM je treba očistiti.

Če je kartica poškodovana, se obrnite

na svojega mobilnega operaterja.

Vstavite ustrezno kartico SIM

Telefon je nastavljen tako, da deluje le

z nekaterimi karticami SIM. Preverite,

ali uporabljate pravilno kartico SIM za

mobilnega operaterja.

Napačna koda PIN/Napačna koda

PIN2

Vnesli ste napačno kodo PIN ali PIN2.

Vnesite pravilno kodo PIN ali PIN2 in

izberite Da.

Koda PIN blokirana/Koda PIN2 je

blokirana

Trikrat zaporedoma ste vnesli napačno

kodo PIN ali PIN2.

Če želite odblokirati kartico, glejte

Zaklepanje kartice SIM na strani 69.

Kodi se ne ujemata

Kodi, ki ste ju vnesli, se ne ujemata. Ko

želite spremeniti eno od zaščitnih kod,

na primer PIN, morate potrditi novo

kodo. Glejte Zaklepanje kartice SIM na

strani 69.

Ni doseglj. omrežij

Telefon je v načinu Flight mode. Glejte

Način Flight mode na strani 62.

Vaš telefon ne prejema signala omrežja

ali pa je signal prešibek. Obrnite se na

74 Odpravljanje težav

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


mobilnega operaterja in se prepričajte,

da je vaše omrežje v dosegu.

Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite

kartico SIM v drug telefon. Če to deluje,

je verjetno težava v telefonu. Obrnite se

na najbližji servis Sony Ericsson.

Samo klici v sili

Ste v dosegu omrežja, a ga ne smete

uporabljati. Kljub temu nekateri

operaterji dovolijo klice v sili na

mednarodno številko 112. Glejte Klici v

sili na strani 33.

PUK blokirana. Obrnite se na

operaterja.

Desetkrat zaporedoma ste vnesli

napačno kodo za odblokiranje (PUK).

Pomembne informacije

Spletna stran za potrošnike

Sony Ericsson

Na strani www.sonyericsson.com/support je

razdelek za podporo, kjer so nasveti in pomoč

oddaljeni le nekaj klikov. Tu lahko najdete najnovejše

posodobitve programske opreme za računalnik in

nasvete, kako učinkoviteje uporabljati izdelke.

Servis in podpora

Omogočen vam je dostop do zbirke ekskluzivnih

storitev, kot so:

• Globalna in krajevna spletna mesta za podporo.

• Globalno omrežje klicnih centrov.

• Razširjena mreža servisnih partnerjev družbe

Sony Ericsson.

• Garancijska doba. Več o garancijskih pogojih

lahko izveste v Pomembnih informacijah.

Na spletnem mestu

www.sonyericsson.com/support boste vedno našli

najnovejše informacije in orodja za podporo. Če vas

zanimajo storitve in funkcije, odvisne od operaterja,

se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Lahko pokličete tudi naše klicne centre. Če vaše

države ali regije ni na spodnjem seznamu, se obrnite

na svojega krajevnega prodajalca. (Klic se

obračunajo po državni tarifi, vključno z lokalnimi

davki, razen če je telefonska številka brezplačna.)

Če bo treba vaš izdelek kdaj popraviti, se obrnite na

prodajalca, pri katerem ste ga kupili, ali enega od

naših servisnih partnerjev. Shranite potrdilo o

nakupu, da boste lahko uveljavili garancijo.

Pomembne informacije 75

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Anguilla 1-800-080-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Antigua and Barbuda 1-800-081-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Argentina 0800-333-7427 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Australia 1300 650-050 (Toll Free) questions.AU@support.sonyericsson.com

The Bahamas 1-800-205-6062 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Barbados 1-800-082-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Belgique/België 02-0745 1611 questions.BE@support.sonyericsson.com

Belize AN 815, PIN 5597 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bermuda 1-800-083-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bolivia 800-100-542 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Brasil 4001-0444 (ligação gratuita) questions.BR@support.sonyericsson.com

Canada 1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais) questions.CA@support.sonyericsson.com

Cayman Islands 1-800-084-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Central and Southern

Africa

+27 11 506 0123 questions.CF@support.sonyericsson.com

Česká republika 0844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com

Chile 1230-020-0656 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Colombia 01800-0966-080 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Costa Rica 0 800 011 0400 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Danmark 3331 2828 questions.DK@support.sonyericsson.com

Deutschland 0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren) questions.DE@support.sonyericsson.com

Dominica 1-800-085-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Ecuador 1-800-0102-50 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Eesti 06 032 032 questions.EE@support.sonyericsson.com

Egypt/رصم 16727 questions.EG@support.sonyericsson.com

Ελλάδα 801 11 810 810

+30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)

questions.GR@support.sonyericsson.com

El Salvador 800-6323 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

España 902 180 576 (tarifa local) questions.ES@support.sonyericsson.com

France 0825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com

Guatemala 1-800-300-0057 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

76 Pomembne informacije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Haïti/Ayiti AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo

gratis)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Honduras AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Hong Kong/香港 +852 8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com

Hrvatska 062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com

India/भारत 1800 11 1800 (Toll Free)

+91 (011) 39011111

questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesia 021 2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com

Ireland 1850 545 888 (Local rate) questions.IE@support.sonyericsson.com

Italia 06 48895206 (tariffa locale) questions.IT@support.sonyericsson.com

Jamaica 1-800-442-3471 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Κύπρος/Kıbrıs 0800 90 909 questions.CY@support.sonyericsson.com

Latvija 67 21 43 01 questions.LV@support.sonyericsson.com

Lietuva 8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com

Magyarország 01 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com

Malaysia 1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol) questions.MY@support.sonyericsson.com

Maroc/برغملا +212 2 2958 344 questions.MA@support.sonyericsson.com

México 0 1800 000 4722 (número gratuito) questions.MX@support.sonyericsson.com

Nederland 0900 8998318 questions.NL@support.sonyericsson.com

Nederlandse Antillen 001-866-509-8660 (gratis nummer) questions.CO@support.sonyericsson.com

New Zealand 0800-100-150 (Toll Free) questions.NZ@support.sonyericsson.com

Nicaragua AN 1800-0166, PIN 5600 (número

gratuito)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Norge 815 00 840 (lokaltakst) questions.NO@support.sonyericsson.com

Österreich 0810 200 245 questions.AT@support.sonyericsson.com

Pakistan/ناتسکاپ 021 - 111 22 55 73 questions.PK@support.sonyericsson.com

Panamá 00800-787-0009 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Paraguay 009 800 54 20032 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Perú 0800-532-38 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Philippines/Pilipinas +63 2 7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com

Polska +48 22 22 77 444 questions.PL@support.sonyericsson.com

Pomembne informacije 77

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Portugal 808 204 466 (chamada local) questions.PT@support.sonyericsson.com

República Dominicana 1-800-751-3370 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

România +40 21 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com

Saint Kitts and Nevis 1-800-087-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Saint Vincent and the

Grenadines

Schweiz/Suisse/

Svizzera

1-800-088-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com

Singapore +65 6744 0733 questions.SG@support.sonyericsson.com

Slovensko 02 5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com

South Africa 0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com

Suomi 09 299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com

Sverige 013 24 45 00 (lokal taxa) questions.SE@support.sonyericsson.com

Trinidad and Tobago 1-800-080-9521 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Türkiye +90 212 473 77 77 questions.TR@support.sonyericsson.com

United Kingdom 08705 237 237 (Local rate) questions.GB@support.sonyericsson.com

United States 1 866 766 9374 questions.US@support.sonyericsson.com

Uruguay 000-401-787-013 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Venezuela 0-800-1-00-2250 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Việt Nam 1900 1525 (miễn phí) questions.VN@support.sonyericsson.com

Беларусь 8 82 00 361 0001 questions.BY@support.sonyericsson.com

България 0800 1 8778 questions.BG@support.sonyericsson.com

Россия +7 (495) 7870986 questions.RU@support.sonyericsson.com

Україна (+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com

ندرألا +971 4 3919 880 questions.JO@support.sonyericsson.com

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا +971 4 3919 880 (UAE) questions.AE@support.sonyericsson.com

تيوكلا +971 4 3919 880 questions.KW@support.sonyericsson.com

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 800-8200-727 questions.SA@support.sonyericsson.com

中国 +86 400 810 0000 questions.CN@support.sonyericsson.com

台灣 +886 2 25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com

78 Pomembne informacije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


ไทย 02 2483 030 questions.TH@support.sonyericsson.com

Navodila za varno in

učinkovito uporabo

Prosimo, da sledite tem smernicam.

Če tega ne storite, lahko to morda

ogrozi vaše zdravje ali povzroči

okvaro izdelka. Če dvomite o

pravilnem delovanju izdelka,

poskrbite, da ga pred polnjenjem ali uporabo

pregleda pooblaščen servisni partner.

Priporočila za nego in varno uporabo

naših izdelkov

• Izdelek uporabljajte previdno in ga hranite v

čistem okolju, kjer ni prahu.

• Opozorilo! Če ga odvržete v ogenj, ga lahko

raznese.

• Izdelka ne močite in ga ne izpostavljajte vlagi.

• Da zagotovite optimalno

delovanje, izdelka ne

uporabljajte pri temperaturah

pod -10 °C(+14 °F) ali nad

+45 °C(+113 °F). Baterije

nikoli ne izpostavljate temperaturam nad

+60 °C (+140 °F).

• Izdelka ne izpostavljajte

odprtemu ognju ali prižganim

tobačnim izdelkom.

• Izdelka ne izpostavljajte

padcem in ga ne mečite ali

zvijajte.

• Izdelka ne barvajte ali ga

poskušajte razstaviti ali

predelati. Servisiranje sme

izvajati le pooblaščeno

osebje Sony Ericsson.

• Pred uporabo izdelka v bližini srčnih

spodbujevalnikov in drugih medicinskih naprav

ali opreme se posvetujte s pooblaščenim

zdravstvenim osebjem ter preberite navodila

proizvajalca medicinske naprave ali opreme.

• Napravo prenehajte uporabljati ali onemogočite

funkcije za radijsko oddajanje na mestih, kjer je

tako označeno ali zahtevano.

• Izdelka ne uporabljajte na krajih, kjer lahko

obstaja eksplozivno ozračje.

• Izdelka ali brezžične opreme ne odlagajte ali

nameščajte na prostor nad zračno blazino vozila.

• Pozor: Zlomljeni ali počeni zasloni lahko ustvarijo

ostre robove ali črepinje, ki bi vas lahko ob stiku

poškodovali.

• Slušalke Bluetooth ne uporabljajte v položajih,

kjer povzroča neudobje ali je izpostavljena

pritisku.

Otroci

Opozorilo! Izdelek varujte pred

dosegom otrok. Otrokom ne

dovolite, da bi se igrali z mobilnimi

telefoni ali opremo. Pri tem lahko poškodujejo sebe

ali druge. Izdelki lahko vsebujejo majhne dele, ki se

lahko ločijo in povzročijo nevarnost zadušitve.

Napajalnik (polnilnik)

Napajalnik priključite le na takšne vire napajanja, kot

so označeni na izdelku. Ne uporabljajte ga na

prostem ali v vlažnih območjih. Kablov ne predelujte

in jih ne izpostavljajte obremenitvam ali poškodbam.

Pred čiščenjem enoto odklopite. Nikoli ne predelujte

vtikača. Če vtikača ne morete vključiti v omrežno

vtičnico, naj vam pravilno vtičnico namesti

kvalificiran elektrotehnik. Ko je napajalnik priključen,

porablja majhno moč. Da se izognete tej majhni

Pomembne informacije 79

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


porabi moči, izključite napajalnik, ko je izdelek

napolnjen. Uporaba naprav za polnjenje, ki niso

znamke Sony Ericsson, lahko povzroči povečano

nevarnost.

Baterija

Nove ali dolgo nerabljene baterije lahko imajo nekaj

časa manjšo zmogljivost. Pred prvo uporabo

napolnite baterijo do konca. Baterijo uporabljajte

izključno namensko. Baterijo polnite le pri

temperaturi med +5 °C (+41 °F) in +45 °C (+113 °F).

Baterije ne dajajte v usta. Kovinski stiki na bateriji se

ne smejo dotakniti drugih kovinskih predmetov.

Pred odstranjevanjem baterije telefon izključite.

Zmogljivost je odvisna od temperature, moči

signala, vzorcev uporabe, izbranih funkcij in

prenosov govora ali podatkov. Vgrajene baterije

smejo odstraniti ali zamenjati samo servisni partnerji

družbe Sony Ericsson. Uporaba baterij, ki niso

znamke Sony Ericsson, lahko povzroči povečano

nevarnost. Baterijo zamenjajte izključno z drugo

baterijo Sony Ericsson, ki je bila odobrena za ta

izdelek, kot to določa standard IEEE-1725. Uporaba

neodobrene baterije lahko povzroči tveganje požara,

eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Osebne medicinske naprave

Mobilni telefoni lahko vplivajo na vsajeno

medicinsko opremo. Nevarnost motenj zmanjšate

tako, da skrbite, da je med telefonom in napravo

vedno najmanj 15 cm (6 palcev). Telefon uporabljajte

ob desnem ušesu. Telefona ne nosite v naprsnem

žepu. Če sumite, da prihaja do motenj, telefon

izključite. Glede vseh medicinskih naprav se

posvetujte s svojim zdravnikom in proizvajalcem

naprave.

Vožnja

Nekateri proizvajalci vozil ne dovoljujejo uporabe

telefona v vozilu, razen če je v njem nameščen

komplet za prostoročno uporabo z zunanjo anteno.

Pri svojem predstavniku proizvajalca vozil preverite,

ali vaš mobilni telefon ali komplet za prostoročno

uporabo Bluetooth zagotovo ne bo vplival na

elektronske sisteme v vašem vozilu. Med vožnjo

vedno posvetite vso pozornost vožnji in upoštevajte

krajevne zakone ter predpise o omejevanju uporabe

brezžičnih naprav med vožnjo.

Funkcije GPS/funkcije na podlagi

položaja

Nekateri izdelki ponujajo funkcije GPS/funkcije na

podlagi položaja. Funkcije za določanje položaja so

ponujene "takšne, kot so" in "z vsemi napakami".

Družba Sony Ericsson ne daje nobenih zagotovil ali

garancije za natančnost takšnih informacij o

položaju.

Uporaba informacij na podlagi položaja s strani

naprave morda ne bo potekala brez prekinitev, poleg

tega pa je lahko odvisna od razpoložljivosti omrežnih

storitev. Ne pozabite, da lahko delovanje oteži ali

onemogoči uporaba v določenih okoljih, na primer v

notranjosti stavb ali v območjih ob stavbah.

Pozor: Funkcije GPS ne uporabljajte na način, ki bi

povzročil motnje pri vožnji.

Klici v sili

Ne moremo zagotoviti, da bo mogoče klicati v vseh

pogojih. Pri nujnih komunikaciji se zato nikoli ne

zanašajte samo na mobilne telefone. Klici morda ne

bodo mogoči v vseh območjih, v vseh omrežjih ali

če so vključene nekatere omrežne storitve in/ali

funkcije telefona.

Antena

Uporaba antenskih naprav, ki jih ne trži družba

Sony Ericsson, lahko poškoduje vaš telefon,

zmanjša zmogljivost in zviša vrednosti SAR nad

dovoljene meje. Antene ne pokrivajte z roko, saj to

80 Pomembne informacije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


vpliva na kakovost klicev in porabo energije ter lahko

skrajša čase pogovora in pripravljenosti.

Izpostavljenost radijskim frekvencam

(RF) in SAR

Ko je telefon ali komplet za prostoročno uporabo

Bluetooth vključen, oddaja majhne količine

radiofrekvenčne energije. Z rednim in temeljitim

ovrednotenjem znanstvenih študij so bila določena

mednarodna varnostna priporočila. Ta priporočila

določajo dovoljene vrednosti izpostavljenosti

radijskim valovom. Priporočila vključujejo varnostno

rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb in pokriva

vse razlike v meritvah.

Specifična hitrost absorpcije (SAR – Specific

Absorption Rate) je merilna enota za

radiofrekvenčno energijo, ki se absorbira v telesu

med uporabo mobilnega telefona. Vrednost SAR se

določa pri najvišji moči oddajnika v laboratorijskih

pogojih, dejanska vrednost SAR pri uporabi telefona

pa je lahko precej nižja, saj je telefon načrtovan tako,

da vedno uporablja zgolj toliko moči, kolikor je

potrebno za dosego omrežja. Ni dokazov o razliki v

varnosti na podlagi razlik v vrednosti SAR.

Izdelki z radijskimi oddajniki, prodani v ZDA, morajo

imeti certifikat zvezne komisije za komunikacije

(Federal Communications Commission – FCC).

Kadar je to potrebno, se opravijo preizkusi, kjer je

telefon nameščen ob ušesu ali se nosi na telesu. Za

nošnjo na telesu je bil telefon preizkušen tako, da je

bil od telesa oddaljen najmanj 15 mm in v bližini ni

bilo kovinskih delov ali da je bil uporabljen z ustrezno

dodatno opremo Sony Ericsson in je bil nameščen

na telesu.

Za dodatne informacije o SAR in izpostavljenosti

radijskim frekvencam obiščite:

www.sonyericsson.com/health.

Način Flight mode

Če naprava ponuja funkciji Bluetooth in WLAN, ju je

mogoče vključiti v načinu Flight mode, vendar je

lahko njuna uporaba prepovedana na letalih ali v

drugih območjih, kjer so prepovedani radijski

prenosi. V takšnih okoljih vedno pridobite ustrezno

dovoljenje, preden omogočite funkcijo Bluetooth ali

WLAN, tudi v načinu Flight mode.

Zlonamerna programska oprema

Zlonamerna programska oprema je programska

oprema, ki lahko škoduje mobilnemu telefonu ali

drugim računalnikom. Zlonamerna programska

oprema ali škodljive aplikacije lahko vključujejo

viruse, črve, vohunsko programsko opremo in druge

neželene programe. Naprava sicer uporablja

varnostne ukrepe za preprečevanje takšnih težav,

vendar družba Sony Ericsson ne jamči ali izjavlja, da

je naprava popolnoma odporna na vdor zlonamerne

programske opreme. Tveganje napadov zlonamerne

programske opreme lahko zmanjšate tako, da pazite

pri prenašanju vsebin ali sprejemanju aplikacij, da se

izogibate odpiranju ali odzivanju na sporočila iz

neznanih virov, da uporabite zaupanja vredne

storitve za dostop do interneta in da v telefon

prenašate vsebine samo iz znanih in zanesljivih

virov.

Dodatna oprema

Uporabljajte samo pristno dodatno opremo

Sony Ericsson in odobrene servisne partnerje.

Družba Sony Ericsson ne preizkuša dodatne opreme

drugih proizvajalcev. Uporaba dodatne opreme

lahko vpliva na izpostavljenost RF-sevanju,

glasnost, električno varnost in drugo. Uporaba

dodatne opreme in delov drugih proizvajalcev lahko

poslabša delovanje ali povzroči nevarnost za vaše

zdravje ali varnost.

Pomembne informacije 81

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Rešitve za večjo dostopnost in

posebne potrebe

Telefoni Sony Ericsson, prodani v ZDA, so lahko

združljivi s terminali TTY (z ustrezno dodatno

opremo). Za več informacij pokličite center za

posebne potrebe Sony Ericsson (Sony Ericsson

Special Needs Center) na številki 877 878 1996 (TTY)

ali 877 207 2056 (govor) ali obiščite

www.sonyericsson-snc.com.

Odstranjevanje stare

električne in elektronske

opreme

Elektronske opreme in baterij ne zavrzite med

gospodinjske odpadke, ampak jih odnesite na

ustrezno zbirno mesto za recikliranje. S tem

pomagate pri zmanjšanju morebitnih škodljivih

posledic za okolje in zdravje ljudi. Krajevne predpise

preverite tako, da se obrnete na svojo občinsko

pisarno, službo za odstranjevanje gospodinjskih

odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek, ali da

pokličete klicni center Sony Ericsson. Ne poskušajte

odstraniti notranjih baterij. Te sme odstraniti samo

ustanova za predelavo odpadkov ali usposobljen

servisni strokovnjak.

Odlaganje baterije

Preverite krajevne predpise ali

pokličite krajevni klicni center

Sony Ericsson za več informacij.

Nikoli je ne zavrzite med gospodinjske odpadke.

Pomnilniška kartica

Če je izdelku ob nakupu priložena izmenljiva

pomnilniška kartica, je na splošno združljiva s

kupljenim telefonom, morda pa ne bo združljiva z

drugimi napravami ali z zmožnostmi njihovih

pomnilniških kartic. Pred nakupom ali uporabo

drugih naprav preverite njihovo združljivost. Če je

izdelek opremljen s čitalnikom pomnilniških kartic,

pred nakupom ali uporabo preverite združljivost

pomnilniške kartice.

Pomnilniška kartica se pred prodajo običajno

formatira. Za ponovno formatiranje pomnilniške

kartice uporabite združljivo napravo. Za formatiranje

pomnilniške kartice na osebnem računalniku ne

uporabite standardnega sistemskega postopka

formatiranja. Za podrobnosti glejte navodila za

uporabo naprave ali se obrnite na službo za pomoč

uporabnikom.

Opozorilo!

Če naprava zahteva prilagodilnik za vstavljanje v

telefon ali drugo napravo, kartice ne vstavljajte brez

prilagodilnika.

Opozorila glede uporabe pomnilniške

kartice

• Pomnilniške kartice ne izpostavljajte vlagi.

• Priključkov kartice se ne dotikajte z roko ali

kovinskimi predmeti.

• Pomnilniško kartico varujte pred udarci,

zvijanjem in padci.

• Pomnilniške kartice ne skušajte razstaviti ali

predelati.

• Pomnilniške kartice ne hranite na vlažnih mestih

ali mestih s korozivnimi snovmi, prav tako pa jo

varujte pred previsokimi temperaturami, na

primer v zaprtem avtomobilu poleti, v neposredni

sončni svetlobi, v bližini grelnika itd.

• Prilagodilnika pomnilniške kartice ne pritiskajte

ali zvijajte na silo.

• Pazite, da v režo za pomnilniško kartico na

kateremkoli prilagodilniku za pomnilniške kartice

ne vdrejo umazanija, prah ali tujki.

• Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno

vstavljena.

• Pomnilniško kartico vstavite do konca v potrebni

prilagodilnik za pomnilniško kartico. Pomnilniška

82 Pomembne informacije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


kartica morda ne bo delovala pravilno, če je ne

vstavite do konca.

• Priporočamo, da pomembne podatke varnostno

kopirate. Ne prevzemamo odgovornosti za

izgubo ali poškodbe vsebine, shranjene na

pomnilniški kartici.

• Posneti podatki se lahko poškodujejo ali izgubijo,

ko pomnilniško kartico ali prilagodilnik

odstranite, če izključite napajanje med

formatiranjem, branjem ali zapisovanjem

podatkov ali če pomnilniško kartico uporabite na

mestih, kjer se pojavlja statična elektrika ali

močna elektromagnetna polja.

Zaščita osebnih informacij

Pred odstranjevanjem izdelka zbrišite osebne

informacije. Podatke zbrišete tako, da opravite

ponastavitev. Če podatke zbrišete iz pomnilnika

telefona, s tem ne zagotovite, da jih ne bo mogoče

obnoviti. Družba Sony Ericsson ne jamči, da

podatkov ne bo mogoče obnoviti, in ne odgovarja za

kakršnokoli razkritje podatkov, tudi po ponastavitvi.

Opozorilo glede glasnosti!

Izogibajte se glasnostim, ki bi lahko škodovale

vašemu sluhu.

Licenčna pogodba za

končnega uporabnika

Programska oprema, ki je priložena tej napravi in

njenim medijem, je last družbe Sony Ericsson Mobile

Communications AB in/ali njenih podružnic,

dobaviteljev in licencodajalcev.

Družba Sony Ericsson vam podeljuje neizključno

omejeno licenco za uporabo programske opreme

izključno skupaj z Napravo, v kateri je nameščena ali

s katero je bila dostavljena. Lastništvo nad

programsko opremo se s tem ne proda, prenese ali

drugače preda.

Izvorne kode programske opreme ali kateregakoli

njenega dela ni dovoljeno odkrivati na kakršenkoli

način, Programske opreme pa prav tako ni

dovoljeno reproducirati, razširjati ali spreminjati.

Pravice in obveznosti za programsko opremo lahko

kadarkoli prenesete na drugo osebo izključno skupaj

z napravo, s katero ste dobili programsko opremo,

pod pogojem, da ta oseba pisno soglaša, da jo

obvezujejo določila te licence.

Ta licenca obstaja skozi celotno življenjsko dobo

naprave. Licenco lahko končate s pisnim prenosom

vseh svojih pravic za napravo na drugo osebo.

Če ne ravnate skladno s katerimkoli omenjenim

določilom, licenca nemudoma preneha veljati.

Družba Sony Ericsson in njeni dobavitelji ter

licencodajalci ohranjajo vse pravice, lastništvo in

deleže za programsko opremo. Družba Sony

Ericsson in, če programska oprema vsebuje gradivo

ali programsko kodo drugega ponudnika, ta drugi

ponudnik sta zunajpogodbena upravičenca teh

določil.

To licenco ureja Švedska zakonodaja. Kadar je to

dovoljeno z zakonom, velja to tudi za zakonsko

določene pravice potrošnikov.

Če ima programska oprema, ki spremlja napravo ali

je ponujena skupaj z njo, dodatne pogoje in določila,

ta določila prav tako urejajo vaše lastništvo in

uporabo programske opreme.

Omejena garancija

Sony Ericsson Mobile Communications AB,

SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) ali

njegova lokalna podružnica daje za vaš mobilni

telefon, originalno opremo, ki mu je bila priložena ob

nakupu in/ali vaš mobilni računalniški izdelek (v

nadaljevanju ”izdelek”), to Omejeno garancijo.

Če je treba med garancijo vaš izdelek popraviti, ga

vrnite prodajalcu, pri katerem ste ga kupili, ali pa

pokličite krajevni klicni center Sony Ericsson (klic

morda ne bo brezplačen) ali obiščite spletno mesto

Pomembne informacije 83

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


www.sonyericsson.com, kjer boste dobili dodatne

informacije.

Naša garancija

Ob upoštevanju pogojev omejene garancije

Sony Ericsson zagotavlja, da je ta izdelek ob nakupu

brez napak v oblikovanju, materialu in izdelavi.

Omejena garancija velja dve (2) leti od datuma

prvotnega nakupa za mobilni telefon in eno (1) leto

od datuma prvotnega nakupa za vso originalno

dodatno opremo (na primer baterijo, polnilnik ali

komplet za prostoročno uporabo), ki utegne biti

priložena telefonu.

Za kaj se obvezujemo

Če ta izdelek v garancijskem obdobju pri normalni

uporabi preneha delovati zaradi slabega

oblikovanja, materiala ali izdelave, bodo

pooblaščeni zastopniki ali servisni partnerji

Sony Ericsson v državi/regiji* nakupa po svoji presoji

izdelek popravili ali zamenjali pod spodaj

navedenimi pogoji.

Sony Ericsson in servisni partnerji si pridržujejo

pravico do izstavitve računa za delo, če garancija,

kot jo določajo spodnji pogoji, za izdelek ne velja

več.

Ob popravilu ali zamenjavi izdelka Sony Ericsson

lahko izgubite svoje nastavitve ter prenesene in

druge podatke. Veljavna zakonodaja, drugi predpisi

ali tehnične omejitve lahko preprečujejo podjetju

Sony Ericsson, da bi naredilo varnostno kopijo

nekaterih prenesenih podatkov. Podjetje

Sony Ericsson ne odgovarja za kakršnokoli izgubo

podatkov in vam ne bo povrnilo nastale škode.

Vedno naredite varnostne kopije vseh podatkov v

izdelku Sony Ericsson, kot so preneseni podatki,

koledar in imenik, preden ga odnesete na popravilo

ali ga zamenjate.

Pogoji

1. Omejeno garancijo lahko uveljavljate le, če imate

potrjen originalni račun z datumom nakupa in

serijsko številko**, ki ga je izstavil pooblaščeni

prodajalec izdelkov Sony Ericsson. Sony Ericsson si

pridržuje pravico, da zavrne uveljavitev garancije, če

te informacije manjkajo ali če so bile spremenjene po

prvotnem nakupu izdelka.

2. Če Sony Ericsson izdelek popravi ali zamenja, ima

popravilo napake ali zamenjani izdelek garancijo do

konca prvotne garancije izdelka ali devetdeset (90)

dni po datumu popravila, če je preostanek prvotne

garancije krajši od devetdesetih dni. Izdelek mora

biti popravljen ali zamenjan z uporabno

enakovrednimi delujočimi deli. Zamenjani deli

postanejo last podjetja Sony Ericsson.

3. Garancija ne velja za okvare izdelka, ki so posledica

normalne obrabe ali zlorabe, vključno z uporabo, ki

se razlikuje od običajne, skladne z navodili podjetja

Sony Ericsson za uporabo in vzdrževanje izdelka. Ta

garancija prav tako ne velja, če je okvara izdelka

nastala zaradi nesreče, predelave ali nastavljanja ter

zaradi višje sile ali izpostavljenosti tekočinam.

Baterijo lahko napolnite in spraznite več kot stokrat.

Sčasoma pa se bo izrabila – to ni okvara, ampak le

posledica običajne obrabe. Če opazite, da je čas

pogovora ali pripravljenosti bistveno krajši, je čas, da

baterijo zamenjate. Sony Ericsson priporoča, da

uporabljate samo baterije in polnilnike, ki jih je

odobril Sony Ericsson.

Med telefoni lahko pride do manjših razlik v svetlosti

in barvah. Na zaslonu se lahko pojavijo majhne

svetle ali temne pike. To so okvarjene slikovne pike

in se pojavijo, ko pride do okvare posameznih pik, in

se jih ne da odpraviti. Dve okvarjeni slikovni piki se

štejeta za sprejemljivi.

Med telefoni lahko pride do manjših odstopanj v

videzu slike iz kamere. To ni neobičajno in ne gre za

okvaro.

4. Ker je sistem mobilne telefonije, prek katerega deluje

izdelek, last neodvisnega ponudnika,

84 Pomembne informacije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Sony Ericsson ni odgovoren za delovanje,

dostopnost, pokritost ali doseg tega sistema.

5. Ta garancija ne zajema okvar izdelka, ki so nastale

zaradi namestitev, predelav, popravil ali

razstavljanja izdelka, ki jih je opravila oseba, ki je ni

pooblastilo podjetje Sony Ericsson.

6. Ta garancija ne zajema okvar izdelka, ki so nastale

zaradi uporabe opreme ali drugih zunanjih naprav, ki

niso originalna oprema Sony Ericsson, namenjena

uporabi z izdelkom.

Sony Ericsson zavrača vsa jamstva, izrecna ali

vsebovana, za okvare izdelka ali zunanjih naprav, ki

so jih povzročili virusi, trojanski konji, vohunska

programska oprema ali druga zlonamerna

programska oprema. Sony Ericsson priporoča, da v

izdelek in nanj priključene zunanje naprave

namestite protivirusno programsko opremo, ki je na

voljo, ter da jo redno posodabljate, da bi izdelek

bolje zaščitili. Vendar pa takšna programska oprema

razumljivo ne more popolnoma zaščititi izdelka ali

njegovih zunanjih naprav in Sony Ericsson zavrača

vsa jamstva, izrecna ali vsebovana, če takšna

protivirusna programska oprema ne bi v celoti

opravila svoje naloge.

7. Uničenje kateregakoli pečata na izdelku izniči

garancijo.

8. DRUGIH GARANCIJ, NITI PISNIH NITI USTNIH, NI,

VELJA LE TA NATISNJENA OMEJENA

GARANCIJA. VSE VSEBOVANE GARANCIJE,

VKLJUČNO, VENDAR BREZ OMEJITEV, Z

VSEBOVANIMI GARANCIJAMI O USTREZNOSTI

ZA PRODAJO ALI NEKI NAMEN, SO OMEJENE S

TRAJANJEM TE OMEJENE GARANCIJE.

SONY ERICSSON IN NJEGOVI LICENČNI

PARTNERJI V NOBENEM PRIMERU NISO

ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI NAKLJUČNO IN

POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR

BREZ OMEJITEV, Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN

POSLOVNO ŠKODO, KOLIKOR TO DOVOLJUJE

ZAKON.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali

omejevanja naključne ali posledične škode oziroma

omejevanja trajanja vsebovanih garancij, zato

nekatere zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

Ta garancija ne vpliva na pravice, ki potrošniku

pripadajo z veljavnimi zakoni, pa tudi ne na njegove

pravice pri prodajalcu, ki izhajajo iz kupoprodajne

pogodbe.

* GEOGRAFSKI OBSEG GARANCIJE

Če ste izdelek kupili v državi članici Evropskega

gospodarskega prostora (EGP) ali Švici ali Turčiji in

je bil izdelek namenjen za prodajo v EGP, Švici ali

Turčiji, vam lahko izdelek popravijo v katerikoli državi

članici EGP, Švici ali Turčiji, skladno z garancijskimi

pogoji, ki veljajo v državi, kjer želite izdelek popraviti,

če pooblaščeni zastopnik Sony Ericsson v tej državi

prodaja enak izdelek. Če želite izvedeti, ali se vaš

izdelek prodaja v državi, kjer ste, pokličite krajevni

klicni center Sony Ericsson. Nekatere storitve morda

niso mogoče drugje kakor v državi nakupa, na

primer če ima vaš izdelek drugačno notranjo ali

zunanjo opremo od enakovrednih modelov, ki se

prodajajo v drugih državah. Poleg tega izdelkov,

zaklenjenih na kartico SIM, včasih ni mogoče

popraviti.

** V nekaterih državah/regijah se zahtevajo dodatne

informacije (na primer veljaven garancijski list).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of

the FCC rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference

received, including interference that may cause

undesired operation.

Any change or modification not expressly approved

by Sony Ericsson may void the user's authority to

operate the equipment.

This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

Pomembne informacije 85

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular

installation.

If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment

and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is

connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry

Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2)

this device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of

the device.

This Class B digital apparatus complies with

Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme

à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for

C905

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our

product

Sony Ericsson type AAD-3352021-BV

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301

908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300

328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.4.1, EN 300

440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301

489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 301

489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the

provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive

1999/5/EC.

Lund, October 2008

Rikko Sakaguchi,

Head of Creation & Development

Izpolnjujemo zahteve direktive za radijsko in

telekomunikacijsko terminalsko opremo (1999/5/

ES).

86 Pomembne informacije

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


Stvarno kazalo

A

alarmi ....................................................63

aplikacije ..............................................68

B

baterija

polnjenje .........................................9

uporaba in vzdrževanje ................80

vstavljanje .......................................6

beležke .................................................65

besedilna sporočila Glejte sporočila SMS

BestPic .............................................20

bližnjice ................................................14

blog ......................................................23

brezžična tehnologija Bluetooth .......28

Č

časovni pas ..........................................67

D

datum ...................................................66

declaration of conformity .....................86

delo s fotografijami ...............................18

DLNA ................................................56

E

e-pošta .................................................43

F

fotografije .............................................21

geografsko označevanje ..............21

izboljšanje .....................................19

oznake ..........................................21

spletni viri .....................................55

urejanje .........................................22

G

garancija ...............................................83

geografsko označevanje ......................21

glasnost

način zvonjenja .............................67

zvočnik pri ušesu .........................32

glasovna sporočila ...............................43

glasovni nadzor ....................................37

Google Maps ....................................58

gostovanje ..............................................8

GPS ......................................................57

H

hitro izbiranje ........................................37

I

igre .......................................................68

ime telefona ..........................................28

imenik

privzeti imenik ..............................34

skupine .........................................36

Stvarno kazalo 87

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


internet

orientacija zaslona ........................68

varnost in certifikati ......................53

Internet

nastavitve .....................................71

zaznamki ......................................52

iskanje, po spletnih straneh ..................53

izbirni tipki ............................................14

J

jezik ......................................................16

K

kabel USB ............................................27

kamera .................................................18

pregled .........................................18

tiskanje .........................................24

kartica SIM

kopiranje na/s ...............................35

vstavljanje .......................................6

zaklepanje in odblokiranje ............69

klicanje številk v sporočilu ....................42

klici

mednarodni ..................................32

snemanje ......................................51

sprejemanje ..................................40

sprejemanje in zavračanje ............32

upravljanje dveh klicev .................39

v sili ..............................................33

video izrezek ................................33

vzpostavljanje in sprejemanje

klicev ............................................32

zadržanje ......................................38

koda PIN ...........................................7, 69

koledar .................................................65

komplet za prostoročno uporabo .........37

brezžična tehnologija

Bluetooth ..................................29

konferenčni klici ...................................39

L

licenčna pogodba za končnega

uporabnika ...........................................83

M

Media Manager ....................................26

meni aktivnosti .....................................15

mikrofon ...............................................32

moje številke ........................................40

MusicDJ ............................................51

N

način Flight mode .................................62

način prenašanja

brezžična tehnologija

Bluetooth ..................................28

kabel USB ....................................27

način vnosa T9 ..................................17

načini zvonjenja ....................................67

nastavitve, internet ...............................71

navodila za varno uporabo ...................79

neposredna sporočila ...........................45

88 Stvarno kazalo

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


O

omejitev klicanja ...................................40

opravila .................................................66

orientacija zaslona ..........................67, 68

osebe

dodajanje v imenik telefona .........34

osebni načini zvonjenja ........................35

označevanje fotografij ..........................21

P

PC Suite ...............................................61

photo fix ...............................................19

PhotoDJ ............................................22

PlayNow ............................................49

poddaje ................................................54

podpora ................................................75

pomnilnik ..............................................15

pomnilnik telefona ................................15

pomnilniška kartica ..............................15

pomoč ....................................................8

ponastavitev .........................................71

posnetek, poslušanje ...........................51

potisna e-pošta ....................................44

predloge ...............................................42

predvajalnik glasbe ..............................47

pregled sistema menijev ......................12

premikanje in zoom (povečava/

pomanjšava), spletne strani .................52

prenašanje glasbe ................................49

prenos

fotografije .....................................26

glasba ...........................................26

zvok ..............................................29

prenos datotek .....................................27

preusmeritev klicev ..............................38

pripravljenost ..........................................7

beležke .........................................65

profili .....................................................66

prostoročno ..........................................47

PUK ......................................................69

R

radio .....................................................50

S

samodejno vrtenje ................................67

sestanki ................................................65

sestavljanje .............................................6

seznam klicev .......................................34

seznam kod ..........................................73

seznami za predvajanje ........................47

sinhroniziranje ......................................61

skrivanje številke ..................................41

skupine .................................................36

Sledilnik ................................................59

slike ......................................................21

slikovna sporočila Glejte sporočila MMS

snemalnik zvoka ...................................51

SOS Glejte številke za klic v sili

spletna glasba in video izrezki .............49

spletne strani, zgodovina .....................52

spletni viri .............................................53

Stvarno kazalo 89

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.


sporočila

e-pošta .........................................43

glasovna .......................................43

SMS in MMS ................................41

sporočila MMS .....................................41

sporočila SMS ......................................41

stanje pomnilnika .................................36

stopnja specifične absorpcije ...............81

Storitev posodabljanja ..........................62

storitve za določanje položaja ..............57

stroški .....................................................8

Š

številka IMEI .........................................70

številke za klic v sili ..............................33

T

telefon, vklop ..........................................7

telefonski način ....................................61

telefonski predal ...................................37

tema .....................................................67

tipke ......................................................10

TrackID .............................................49

trajanje klica .........................................41

trening ..................................................59

U

uporaba menijev ...................................14

upravitelj datotek ..................................25

ura ..................................................66, 67

urejanje video izrezkov .........................22

V

varčevanje z energijo ............................29

varnostno kopiranje in obnavljanje .......30

video kamera ........................................18

video predvajalnik ................................50

VideoDJ ............................................22

viri RSS Glejte spletni viri

vizitke ...................................................36

vklop/izklop

funkcija Bluetooth .....................29

zaklepanje telefona ......................70

zaščita kartice SIM .......................69

vnašanje besedila .................................16

W

Wi-Fi .................................................55

Z

zaklepanje

kartica SIM ...................................69

telefon ..........................................69

tipkovnica .....................................70

zaklepanje tipk .....................................70

zaznamki ..............................................52

zaznavanje obraza ................................20

zoom ....................................................19

zvočna knjiga ........................................48

90 Stvarno kazalo

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

More magazines by this user
Similar magazines