top trieda Logamax plus GB112 - Buderus

buderus.sk

top trieda Logamax plus GB112 - Buderus

[ Vzduch ]

[ Voda ]

[ Zem ]

[ Buderus ]

Využite viac Vašu energiu

Teplo je náš element

Závesný kondenzačný kotol

GB112/GB122


Nápady, ktoré šetria peniaze:

kondenzačná technika

Ak kladiete na Vaše kúrenie najvyššie nároky, kondenzačná technika značky Buderus

Vám poskytne všetko po čom túži Vaše srdce. Kompaktné závesné kotly Logamax plus

výrazne šetria s minimálnymi nárokmi na priestor miesta inštalácie.

S programom Logamax plus nájdete efektívne riešenie pre prakticky každý byt

a budovu.

Keď 100 % nestačí

Vykurovanie pomocou kondenzačného kotla Logamax plus s normovanou účinnosťou

až do 109% robí možným i zdanlivo nemožné. Funguje to takto: pri spaľovaní plynu

vzniká oxid uhličitý a vodná para. V kondenzačnom kotle sa vodná para ochladzuje,

kondenzuje a uvoľňuje pritom dodatočný podiel tepla - takzvané kondenzačné alebo

latentné teplo.

Tradičné systémy nechávajú túto energiu unikať nevyužitú cez komín.

Závesné kondenzačné kotly GB112 a GB122 sú koncipované tak, aby mohli získavať

dodatočnú energiu z vodnej pary. Efektívne využitie energie, ktoré tiež samozrejme

šetrí životné prostredie.

2

Využitím kondenzačného tepla, ktoré sa

nachádza v spalinách sa dá dosiahnuť účinnosť

viac ako 100%. Nástenné vykurovacie kotly

Logamax plus dosiahnu pomocou kondenzačnej

techniky až do 109% normovanej účinnosti.


Kondenzačná technika - systém, ktorý sa oplatí

V porovnaní s tradičným vykurovacím kotlom šetrí kondenzačná technika od 10

do 14 % nákladov na vykurovanie, v porovnaní so staršími zariadeniami dokonca

až do 30 %. Kondenzačné kotly Logamax plus majú rýchlu návratnosť investícií.

Keďže je moderná kondenzačná technika firmy Buderus s lepším využitím energie

spojená aj s výrazne nižšími emisnými hodnotami, je táto technika často predmetom

programov, ktoré v krajinách EÚ podporuje štát.

Logamax plus GB112 Logamax plus GB122

Vybavené pre každé použitie

Dva modely na výber pre každého. Classic je kompaktný, cenovo výhodný základný

model s kompletnou výbavou. Top je zase názov pre kompletnú sériu, ktorá ponúka

vyspelú kondenzačnú techniku a výraznú úsporu energie. S oboma radmi Top

(Logamax plus GB112) a Classic (Logamax plus GB122) je možné realizovať kúrenie

kúrenia v každej situácii týkajúcej sa bývania: počnúc malým 1-izbovým bytom až po

veľké obytné a kancelárske budovy, od 11 do 60 kW, v kaskádovom zapojení až do

480 kW. Pritom sa navzájom kombinujú viaceré prístroje s veľkým výkonom;

s kondenzačnou technikou sa tak dajú vykurovať domy s viacerými rodinami

a podnikateľské objekty.

Závesný kondenzačný kotol

Technológia

„Konečne kúrenárska technológia, ktorá je

šetrná vzhľadom na obytnú plochu. Nízke

náklady na energiu a montáž na stene na

najmenšom možnom priestore - to u nás

rozhodlo pre Logamax plus.”

Výhody kondenzačného vykurovacieho kotla

Logamax plus GB112 a GB122:

❚ nízke náklady na vykurovanie

❚ montáž na stenu šetriaca miesto

❚ systém vzduch-spaliny pre flexibilný výber

miesta

3


Dokonalá technika, perfektný design:

top trieda Logamax plus GB112

Prístroje radu Top právom nesú svoje meno. S týmito vyspelými kondenzačnými

prístrojmi dostanete technológiu, ktorá ušetrí množstvo energie.

V súčasnosti sa používa viac ako 1 milión prístrojov firmy Buderus. Vsadíte teda na

množstvo skúseností a kompetencie v kondenzačnej technológii.

Vnútri Top-technika, zvonku Top-forma. Závesné vykurovacie kotly Logamax plus

GB112 sa hodia na inštaláciu na poschodí, do pivnice alebo podkrovia a všade

pôsobia dobrým dojmom.

Viac výkonu pre každý priestor

S Top triedou nástenných kondenzačných kotlov Logamax plus GB112 pokrýva

Buderus nezvyčajne široké spektrum výkonov od 11 do 60 kW. Vyššie tepelné

výkony je možné realizovať pomocou kaskád, tzn. zapojením viacerých prístrojov

za sebou.

4


Logamax plus GB112-11 a -19

Logamax plus GB112-24, -29, -43 a -60

Viac využíva energiu: vysoké využitie kondenzácie

Inteligentná kombinovaná regulácia plynu a vzduchu, veľká plocha výmenníka tepla

ako aj modulačný horák - práve vďaka týmto prvkom dosahujú prístroje Top triedy

maximálne využitie energie. Tak sa získa späť takmer celé latentné teplo, ktoré

obsahujú spaliny. Koeficient využiteľnosti 109 % určuje trend kvality a pokroku.

Závesný kondenzačný kotol

Logamax plus GB112

„Pre náš dom som dostal riešenie

tepla šité na mieru.

Nízke emisie šetria životné

prostredie a máme z toho

skvelý pocit.”

Plusové body radu Top:

❚ maximálne využitie kondenzácie

❚ separátne zásobníky na teplú vodu

v mnohých veľkostiach

❚ riešenie až do 480 kW tepelného výkonu

pomocou zapojenia do kaskády

❚ modulovateľný spôsob prevádzky od 30

do100 %; predzmiešavací horák pre nízku

emisiu škodlivých látok

5


Modulovateľné horenie: najlepšie prispôsobenie sa klíme

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus flexibilne reagujú na požiadavku tepla.

Pre reguláciu teploty výstupu sa tradičné horáky zapnú a vypnú. Modulovateľné horenie

u kotla Logamax plus pracuje variabilne vo výkonovom rozsahu 30 až 100 %.

To znamená: horák štartuje a vypína podstatne menej často, čo šetrí horák, energiu

a znižuje emisie.

Čerpadlo, ktoré sa stará o viac pokoja

Modulovateľné čerpadlo je ďalšie plus modernej vykurovacej techniky firmy

Buderus. Pracuje výrazne tichšie ako tradičné čerpadlá.

Kotly Logamax plus GB 112-24 až 60 šetria elektrickú energiu a počas celoročnej

prevádzky je možné ušetriť cca 10 000 SK.

6

Maximálnu prevádzku kondenzácie je možné

dosiahnuť pomocou veľkej plochy výmenníka

tepla a modulovateľného horáka. Logamax plus

GB112 má oboje a tak svojím koeficientom

využiteľnosti až do 109 % určuje kritériá.


Logamax plus GB112-19

Dobré známky pre najmodernejšiu techniku a ochranu životného prostredia

Vynikajúca technika od firmy Buderus: nadácie pre testovanie tovaru dala kotlu

Logamax plus GB112-19 známku „veľmi dobré”. Podstatné plusy pre testujúcich: veľmi

dobré využitie energie, veľmi dobré vlastnosti vo vzťahu k životnému prostrediu veľmi

dobrá bezpečnosť a veľmi dobrá manipulácia. 3 zo 14 plynových kondenzačných

kotlov dostali známku „veľmi dobré”. Z týchto prístrojov bol Logamax plus cenovo

najvýhodnejší výrobok. Hodnotenie „hodné odporúčania” bolo aj od ekotestu pre

Logamax plus GB112-24 (špeciálne vydanie ekotestu „Energia”, vydané v r. 2000, č. 32).

Závesný kondenzačný kotol

Logamax plus GB112

„Kondenzačná technika pre dom

s viacerými rodinami: s kotlom Logamax

plus GB112 žiaden problém. Bol som

prekvapený aká bezproblémová bola

výmena starého kúrenia.”

7


Kompaktný a cenovo výhodný nástup:

Logamax plus GB122

Cenovo výhodný nástup do technológie budúcnosti, ktorá šetrí náklady: s radom

Classic Logamax plus GB122 máte kompaktné riešenie vykurovania pre Váš byt

na poschodí, Váš rodinný dom s jednou alebo dvoma rodinami. Kompaktné

a kompletné prístroje umožňujú jednoduchú a rýchlu výmenu Vášho starého

„horúceho žriedla”.

Neuveriteľný Varius pre Vaše individuálne riešenie

Varius je to čarovné slovo pre rad Classic. Podľa Vašich individuálnych požiadaviek

zostavíme zo stavebnice každý model a to zásadne s kompletnou výbavou.

Pomocou modulovateľného horáka s variabilným výkonom od 40 do 100 % môžete

Váš Logamax plus GB122 optimálne prispôsobiť podľa konkrétnej potreby

vykurovacej a teplej vody.

8


Logamax plus GB122-11, -19, -24

Zázrak v priestore: Logamax plus GB122

Vysoké využitie paliva na najmenšom možnom priestore: rad Classic Logamax plus

GB122 dosahuje koeficienty účinnosti až do 107 %. Skutočná veľkosť pri šetrení

energiou, kotol však prekvapí neuveriteľne malými rozmermi.

Pri výbere miesta máte prakticky všetky možnosti. S voľbou medzi spôsobom

prevádzky závislým alebo nezávislým od vzduchu v miestnosti môžete zavesiť

kondenzačné vykurovanie od firmy Buderus prakticky všade, aj na chodbe,

v kuchyni alebo v kúpeľni.

Závesný kondenzačný kotol

Logamax plus GB122

„Skvelá technika bez príkras. Rad Classic

je presne podľa môjho vkusu - plná výbava

v najmenšom možnom priestore a najlepšie

využitie energie.“

Výhody radu Classic:

❚ kompletná výbava

❚ separátne zásobníky na teplú vodu v

mnohých veľkostiach

❚ kombinovaný prístroj s prípravou pitnej vody

❚ ľahká údržba a servis

❚ nízka emisia škodlivých látok

9


Všetko perfektne regulované:

riadenie so systémom

Pri téme teplo sme vo svojom živle. Pre Vás to znamená nasledovné: Buderus Vám

ponúka systém, ktorý pochádza od jedného výrobcu. V balíkoch Logaplus je všetko

kompletne zahrnuté. Napríklad regulačné systémy , ktoré sa perfektne hodia

k Vašim kondenzačným prístrojom. Jedno stlačenie tlačidla a všetko sa reguluje:

individuálna hodnota tepla, pri ktorom sa cítite príjemne a teplá voda pri najnižšej

možnej spotrebe energie. Regulácie Buderus Logamatic to umožňujú.

Balíky kompetencie od firmy Buderus - jednoduchšie to nejde

Či získate prístroj triedy Top alebo Classic: Váš odborný kúrenár Vám na želanie

dodá kompletný balík Buderus pripravený na pripojenies s reguláciou a zásobníkom

na teplú vodu, na želanie pripravenými na voliteľnú solárnu prevádzku a variabilitou

rôznych rôznych systémov vzduch-spaliny.

Pomocou mnohých variantov vykurovacích balíkov Logaplus je možné presne

vyplniť akúkoľvek Vašu požiadavku na vykurovanie.

10

Inteligentná bezpečnosť:

Univerzálny horákový automat UBA

V kotle Logamax plus stráži kontrolná a riadiaca

elektronika „univerzálny horákový automat UBA"

všetky dôležité procesy:

❚ termická kontrola nedostatku vody (vypne

horenie okamžite pri nedostatku vody)

❚ nepretržitá kontrola dôležitých dielov

a indikácia porúch

❚ protiblokovacie spínanie cirkulačného čerpadla

❚ automatická ochrana proti mrazu


Tímový hráč

Zariadenia s viacerými vykurovacími

okruhmi reguluje Logamatic 4111.

Najdôležitejšia funkcia je možnosť

rozšírenia na viacero vykurovacích

okruhov, riadenie zapojenia do kaskády

ako aj optimalizácia prevádzky

solárnych zariadení.

Šetrnosť ako program

Priestorový regulátor Logamatic ERC

spoľahlivo reguluje Vašu želanú teplotu

a pomocou inteligentnej elektroniky

pomáha šetriť náklady na vykurovanie:

tak si môžete nastaviť želanú teplotu na

určité časy, meniť z časového programu

na trvalú prevádzku (funkcia Party)

alebo podľa potreby zariadenie odstaviť

(funkcia Prázdniny, odstavenie cez

leto).

Komfort vykurovania stlačením tlačidla

Pomocou priestorového regulátora

Logamatic RC otočíte a Vaša želaná

teplota je nastavená. Je to také

jednoduché: Logamatic RC je malý,

elegantný, praktický a presvedčí svojim

atraktívnym pomerom medzi cenou

a možnosťami. Zníženie teploty na noc

dosiahnete jednoduchým stlačením

tlačidla.

Logamatic 4111

Logamatic ERC

Logamatic RC

Závesný kondenzačný kotol

Regulácia

„Je to dobrý pocit, dostať všetko od

jedného výrobcu.

U firmy Buderus sa všetky diely k sebe

navzájom hodia.”

Regulačné systémy pre Logamax plus:

❚ jednoduchá regulácia teploty v obytnom priestore

❚ Logamatic 4111 pre dodatočné vykurovacie

okruhy a prevádzku v kaskáde

❚ priestorový regulátor Logamatic ERC zameraný

na komfort

❚ cenovo výhodný priestorový regulator

Logamatic RC

Všetko pod kontrolou a prehľadne - digitálny

displej prístroja Logamatic ERC Vám dá jasnú

a presnú informáciu.

11


Stále teplá voda:

THERMOquick a Logalux

Komfortný a flexibilný: Systém Buderus ponúka riešenia pre ohrev pitnej vody šité

na mieru, ktoré môžete kombinovať so závesnými kondenzačnými kotlami Logamax

plus. Na výber sú dva systémy: Buď sa rozhodnete pre kombinované prístroje, ktoré

ohrievajú vodu priamo pri jej prietoku - to šetrí miesto. Alebo si zvolíte zásobník na

teplú vodu Logalux, keď potrebujete viac teplej vody.

Spoľahlivá hygiena vody: Termoglazúra DUOCLEAN MKT

Program Logalux poskytuje kompaktné závesné zásobníky na teplú vodu

a stacionárne modely do 300 litrov. Nezáleží na tom, ktorý variant si vyhľadáte -

všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, sme nalakovali termoglazúrou

DUOCLEAN MKT. To znamená: bezchybná hygiena pitnej vody na dlhú dobu

a spoľahlivá ochrana proti korózii.

Vaňa 140 l Sprcha 10 l/Min Umývadlo 3 l/Min

Vaňa 140 l zároveň s Logalux SU160 Logalux S120 Logalux HT110/S120

Sprcha 10 l/min zároveň s Logalux S120 Logalux HT110/HT70 Logalux HT110/S120

Umývadlo 3 l/min zároveň s Logalux HT110/S120 Logalux HT110/S120 Logalux HT70

12

Kombinovaný prístroj Logamax plus GB122-24 K:

okamžite teplá voda pomocou systému

THERMOquick.

Kým dosiahne prietokový ohrievač svoj plný

výkon, prichádza teplá voda

z prípravného zásobníka.

Atraktívne kombinované riešenia:

Kondenzačné prístroje Logamax plus

so zásobníkom teplej vody Logalux.

Buderus ponúka pre každú požiadavku vhodný

model.


Teplá voda v najlepšej forme

Závesné zásobníky na teplú vodu

Logalux HT70 (70 litrov) a Logalux

HT110 (110 litrov) presvedčia skvelým

vzhľadom. Je možné ich namontovať

pod, vľavo príp. vpravo vedľa kotla

Logamax plus GB122 GB112-11/-19.

Minimálne nároky na miesto - ideálne

pre byty na poschodí a domy s jednou

rodinou.

Jednoducho dobré: Logalux S120

Veľmi dobrý pomer medzi cenou

a výkonom, 120 litrový objem. Logalux

S120 slúži na komfortný ohrev pitnej

vody v dome s jednou rodinou. Prístroj

je možné nenápadne nainštalovať

v pivnici alebo v podkroví.

Viac vody, viac komfortu

Logalux SU 160 W/200 W a 300 W sú

zásobníky určené pre pre domy s dvomi

a viacerými rodinami. So 160, 200 príp.

300 litrami sa používajú všade tam,

kde je väčšia potreba teplej vody.

Tieto úlohy riešia komfortne

a hospodárne.

Logalux HT-Serie

Logalux S-Serie

Logalux SU-Serie

Logalux HT70 HT110 S120 SU160 W SU200 W SU300 W

Kombinovateľný

s kotlom

GB112–11/19

GB122

GB112–11/19

GB122

GB112

GB122

GB112

GB122

GB112

GB122

GB112

GB122

Výška H (mm) 850 850 956 1188 1448 1465

Šírka/priemer B/D (mm) 480 480 512 556 556 672

Hĺbka T (mm) 370 500 – – – –

Hmotnosť (kg) 50 65 72 98 110 145

Závesný kondenzačný kotol

Zásobník na teplú vodu

„Teplá voda v každom okamihu - to je

kvalita života, ktorú si vedome

vychutnávam každý deň.”

Pitná voda s prístrojom Logalux plus:

❚ vysoký trvalý výkon

❚ šesť veľkostí zásobníka pre každú

požiadavku

❚ termoglazúra DUOCLEAN MKT

pre optimálnu hygienu pitnej vody

❚ tepelná izolácia bez freónu minimalizuje

straty tepla

13


S komínom a bez komína:

kondenzačná technika je nasadená všade

Kúrenie, ktoré si nájde miesto prakticky všade - pre prevádzkovanie kondenzačných

kotlov sú povolené rôzne systémy vzduch - spaliny. Pre Vás to znamená: nezávisle od

komína je možné inštalovať prístroje takmer všade vo Vašej budove. Predovšetkým

pri montáži kotla Logamax plus na stenu nie je potrebný žiaden špeciálny priestor na

inštaláciu, montážna plocha je tiež pomerne malá. Tak sa vlastne vždy nájde medzi

pivnicou a strechou vhodné miesto.

Prevádzka závislá od vzduchu v miestnosti

Máte možnosť montáže v blízkosti komína? Potom môže byť Logamax plus

nainštalovaný tak, že bude závislý od vzduchu v miestnosti. To znamená:

prístroj bude získavať kyslík potrebný pre spaľovanie zo vzduchu v miestnosti.

V montážnej miestnosti musia byť na tento účel k dispozícii dostatočne veľké otvory

pre privádzaný vzduch. Spaliny sa potom budú odvádzať cez rúru odolnú voči korózii

alebo cez komín, ktorý je vhodný pre spaliny z kondenzačných kotlov.

14

Vo vnútornej rúre stúpajú spaliny nahor a cez

vonkajšiu rúru sa privádza spaľovací vzduch.

Až tento systém „rúra v rúre” umožňuje

prevádzku kotla Logamax plus nezávisle od

vzduchu v miestnosti.


Systémy nezávislé od vzduchu v miestnosti: nová nezávislosť

Múdry nápad: Koncepcia „rúra v rúre” od firmy Buderus. Jedna rúra vyvádza

spaliny a zároveň privádza potrebný spaľovací vzduch. Tak je možné namontovať

kondenzačné kotly Logamax plus prakticky do každej miestnosti. O zásobovanie

spaľovacím vzduchom si nemusíte robiť žiadne starosti. Tieto systémy sú

samozrejme odskúšané a povolené.

1 2

A B

C

1 2

Ušetrite si sanáciu komína

Často musí byť pri výmene

vykurovacieho zariadenia sanovaný

aj komín. Je to preto, lebo moderné

kúrenia majú chladnejšie spaliny

a menší objem spalín. Ak sa tomuto

neprispôsobí komín, hrozí, že sa

„zadechtuje”, tzn. bude vnútri vlhký.

Inštaláciou systému vzduch-spaliny

od firmy Buderus, ktorý je nezávislý

od vzduchu v miestnosti, tieto problémy

elegantne vyriešite. Pri inštalácii ako

strešná vykurovacia centrála sa môžete

dokonca celkom zriecť komína.

3

2

3

A Oblasť použitia: hlavne v starých budovách, keď je

k dispozícii komín alebo šachta, ale nehodí sa na

nasávanie vzduchu. Použitie je tiež možné pri väčších

zariadeniach (kaskádach).

1 jednoduché osadenie, závislé od vzduchu v miestnosti

2 kaskáda, závislé od vzduchu v miestnosti

B Oblasť použitia: hlavne v starých budovách, keď je

k dispozícii komín alebo šachta a hodí sa na nasávanie

vzduchu. Riešenie je tiež možné použiť v novostavbách.

1 nezávislé od vzduchu v miestnosti

s nainštalovanou rúrou na spaliny v komíne

2 nezávislé od vzduchu v miestnosti, ak je

v komíne k dispozícii šachta na spaliny

(jednoduché osadenie)

3 nezávislé od vzduchu v miestnosti, ak je

v komíne k dispozícii šachta na spaliny

(viacnásobné osadenie)

C Oblasť použitia: hlavne v starých budovách, keď je

k dispozícii komín alebo šachta a hodí sa na nasávanie

vzduchu. 1 Riešenie je tiež možné použiť v novostavbách.

1 nezávislé od vzduchu v miestnosti,

systém „rúra v rúre”

2 nezávislé od vzduchu v miestnosti,

systém „rúra v rúre”

3 nezávislé od vzduchu v miestnosti,

systém „rúra v rúre”

1

Závesný kondenzačný kotol

Systémy vzduch-spaliny

„Že je možné urobiť kompletné kúrenie

také malé! Logamax plus u nás pracuje

úplne hore v podkroví. Prístroj vlastne ani

nie je vidieť a napriek tomu je tu stále pre

nás.”

Výhody umiestnenia kotla Logamax plus:

❚ umiestnenie prístrojov je možné prakticky

všade v budove (napr. v pivnici, v kuchyni,

v podkroví alebo v hobby-miestnosti)

❚ systémy vzduch-spaliny pre prevádzku

závislú od vzduchu v miestnosti

❚ systémy vzduch-spaliny pre prevádzku

nezávislú od vzduchu v miestnosti

❚ všetky systémy vzduch-spaliny sú

odskúšané a povolené

❚ pomocou systémov vzduch-spaliny je možné

upustiť od sanácie komína

15


Premyslené riešenia,

ktoré urýchľujú montáž

Nápady o servise a montáži, ktoré tešia každého odborného kúrenára - tým sa šetrí

čas a nervy. A nakoniec šetríte aj Vy, keď ide všetko plynule od ruky. Kondenzačné

prístroje Logamax plus sú pripravené na všetko: na prvú inštaláciu, náhradnú

montáž a údržbu. Buderus myslel aj na Vašu peňaženku.

Všetko vo vnútri, všetko k dispozícii: kompletný balík

Logamax plus GB122 obsahuje všetko. Okrem kompletnej bezpečnostnej techniky

sú tu už všetky komponenty pre komfortnú vykurovaciu prevádzku: 12 l expanzná

nádoba, čerpadlo pre vykurovací obvod, plniaci a výpustný kohút, poistný ventil

a prepúštací ventil, teplomer a tlakomer. Pre Vás to znamená: prakticky žiadne

dodatočné náklady. A kúrenár ušetrí veľa práce, napokon nemusí všetky tieto prvky

zostavovať a montovať.

16


Ľahká výmena

Vaše staré zariadenie sa dá

prekvapujúco rýchlo vymeniť

za Logamax plus GB112-11/-19

alebo GB122. Prípojky sú často priamo

kompatibilné. Ak nie, ponúka Buderus

vhodné adaptéry. Ani v samotných

výklenkoch nie je montáž žiaden

problém. Všetky montážne

a údržbárske práce je možné vykonať

spredu.

Perfektne pripravený od výroby

Už od výroby je Váš Logamax plus

najlepšie pripravený na inštaláciu.

Sada pre rýchlu montáž vykurovacieho

obvodu obsahuje prefabrikované

a odskúšané sústavy potrubí a sadu

tesnení. Pre kúrenára to znamená:

odpadajú práce s utesňovaním,

izolovaním a prispôsobovaním.

Konštrukčné rady prístroja Logamax

plus majú vo všetkých variantoch

podobný „vnútorný život”. Tým sa

zjednodušuje uvedenie do prevádzky

a údržba a klesajú náklady na

skladovanie pre odborného kúrenára.

Otvorené pre budúcnosť

Buderus ponúka systém.

Pre Vás to znamená: všetky

komponenty sú navzájom zladené,

montáž prebehne bez problémov

a všetko optimálne funguje.

A keď chcete Vaše zariadenie rozšíriť,

napr. o použitie solárnej energie,

s Buderusom to nie je žiaden problém.

Závesný kondenzačný kotol

Servis

„Ako kúrenár môžem len povedať: Buderus

myslel na všetko. Pri montáži všetko beží bez

problémov a rýchlo.”

Výhody montáže prístroja Logamax plus:

❚ montážny rám a sada pre rýchlu montáž

vykurovacieho obvodu pre väčšiu rýchlosť

❚ kompletná výbava prístroja Logamax plus

GB122 pre rýchlu inštaláciu

❚ individuálna koncepcia zariadenia

s prístrojom Logamax plus GB112

17


Technické údaje

Logamax plus GB112-11 GB112-19 GB112-24 GB112-24-T25

Modulovateľný menovitý výkon (kW) 4,8–10,9 8,5–19,1 6,4–23,4 6,4–23,4

Normovaný koeficient účinnosti (%) do 109 do 109 do 109 do 109

Teplota vykurovacej vody (°C) 40–90 40–90 40–90 40–90

Priemer potrubia so spalinami (mm) 80/125 80/125 80/125 80/125

Teplota teplej vody (°C) 30–60 30–60 30–60 60

Výška x šírka x hĺbka (mm) 850x480x370 850x480x370 685x560x 431 1250x560x 431

Hmotnosť (kg) ca. 57 ca. 52 ca. 52 ca. 84

Elektrický príkon, plné zaťaženie (W) 92 115 120 120

Logamax plus GB112-29 GB112-43 GB112-60

Modulovateľný menovitý výkon (kW) 8,2–29,9 11,8–42,9 21,4– 60,0

Normovaný koeficient účinnosti (%) do 109 do 109 do 109

Teplota vykurovacej vody (°C) 40–90 40–90 40–90

Priemer potrubia so spalinami (mm) 80/125 80/125 80/125

Teplota teplej vody (°C) 30–60 30–60 30–60

Výška x šírka x hĺbka (mm) 685x560x 431 685x900x431 685x900x431

Hmotnosť (kg) ca.59 ca.64 ca.72

Elektrický príkon, plné zaťaženie (W) 130 180 200

18


Logamax plus GB122-11 GB122-19 GB122-24 GB122-24 K

Modulovateľný menovitý výkon (kW) 4,3–11,0 8,6–19,0 8,6–24,0 8,6–24,0

Normovaný koeficient účinnosti (%) do 107 do 107 do 107 do 107

Teplota vykurovacej vody (°C) 40–90 40–90 40–90 40–90

Priemer potrubia so spalinami (mm) 80/125 80/125 80/125 80/125

Teplota teplej vody (°C) 30–60 30–60 30–60 40–60

Výška x šírka x hĺbka (mm) 850x480x370 850x480x370 850x 480 x 370 850 x480x370

Hmotnosť (kg) ca.45 ca.45 ca.45 ca.53

Elektrický príkon, plné zaťaženie (W) 105 110 115 115

Závesný kondenzačný kotol

Technické údaje

19


Vysokokvalitná vykurovacia technológia vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Firma Buderus preto dodáva kompletný

program výhradne cez odborných kúrenárov. Informujte sa o vykurovacej technike firmy Buderus, informujte sa v jednej z

našich pobočiek, alebo nás navštívte na Internete.

Váš kompetentný partner pre kúrenie:

Buderus Vykurovacia technika s. r. o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Tel.: (02) 4445 6960, 4445 6966

Fax: (02) 4425 5420

E-mail: buderus@buderus.sk

www.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines