Pobierz - Buderus

buderus.pl

Pobierz - Buderus

[ Powietrze ]

[ Woda ]

[ Ziemia ]

[ Buderus ]

Podgrzewacze pojemnościowe

i zasobniki ciepłej wody użytkowej Logalux

Ciepło jest naszym żywiołem

Katalog urządzeń

2008/2009

rozdział 10


Rozdział 10

Podgrzewacze pojemnościowe

i zasobniki ciepłej wody użytkowej Logalux

ST150/3 - ST300/3

ST160/4 - ST300/4

SU160 - SU300

SU400 - SU1000

SF300 - SF1000

LAP

LSP

LSE

LT135 - LT300

LT135/1 - LT300/1

L135/1 - L200/1

LTN400 - L2TN6000

LTH400 - L2TH6000

LTD400 - L2TD6000

LF400 - L2F6000

• Stojące

• Do kotłów grzewczych stojących

• Ze wspawaną wężownicą

• Czynnik grzewczy – woda

• Stojące

• Do kotłów grzewczych stojących

• Ze wspawaną wężownicą

• Czynnik grzewczy – woda

• Stojące

• Do kotłów grzewczych stojących/wiszących

• Ze wspawaną wężownicą

• Czynnik grzewczy – woda/wodna sieć zdalaczynna

• Także w kolorze białym (SU 160 W – SU 300 W)

• Stojące

• Do kotłów grzewczych stojących

• Ze wspawaną wężownicą

• Czynnik grzewczy – woda

• Stojące

• Do współpracy z systemami ładowania LAP/LSP

• Do instalacji zasilanych z wodnej sieci zdalaczynnej

• Do kotłów grzewczych stojących

• Czynnik grzewczy – woda/wodna sieć zdalaczynna

• Wymiennik ciepła z rur ożebrowanych (do wbudowania)

• Zewnętrzny wymiennik ciepła

• Zestaw wymiennika ciepła

• Wymiennik ciepła nabudowany

• System ładowania we współpracy z SF 300 – SF 1000

wzgl. SU 400 – SU 1000

• Zestaw wymiennika ciepła

• Wymiennik ciepła usytuowany z boku

• System ładowania we współpracy z LF 400 – LF 3000

wzgl. SF 300 – SF 1000

• System ładowania zasobników z wykorzystaniem

energii elektrycznej

• Leżące

• Do kotłów grzewczych stojących

• Ze wspawaną wężownicą

• Czynnik grzewczy – woda

• Nowoczesna forma obudowy

• Leżące

• Do kotłów grzewczych stojących

• Ze wspawaną wężownicą

• Czynnik grzewczy – woda

• Leżące

• Do kotłów stojących/inst. zasilanych z sieci zdalaczynnej

• Wężownice z rur gładkich (wymienne)

• Wykonania: normalne, o podwyższonej mocy, zasilane parą wodną

• Możliwość zestawiania do 3 szt. podgrzewaczy

• Leżące we współpracy z systemem ładowania LSP

• Do kotłów stojących/inst. zasilanych z sieci zdalaczynnej

• Zewnętrzny wymiennik ciepła

• Czynnik grzewczy – woda/wodna sieć zdalaczynna

• Możliwość zestawiania do 3 szt. zasobników

str.: 10 – 002 do 10 – 007

str.: 10 – 008 do 10 – 013

str.: 10 – 014 do 10 – 021

str.: 10 – 022 do 10 – 030

str.: 10 – 031 do 10 – 039

str.: 10 – 040 do 10 – 047

str.: 10 – 048 do 10 – 055

str.: 10 – 056 do 10 – 059

str.: 10 – 060 do 10 – 065

str.: 10 – 066 do 10 – 070

str.: 10 – 071 do 10 – 083

str.: 10 – 084 do 10 – 091

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 001


ST150/3-ST300/3 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux ST150/3-ST300/3

Oznaczenie Pojemność podgrzewacza l Numer artykułu

ST150/3 150 30 008 794

ST200/3 200 30 008 795

ST300/3 300 30 008 796

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1.


10 – 002

Przewody łączące

kocioł z podgrzewaczem

BW2501

Urządzenie regulacyjne

– Logamatic 4115Dodatkowy moduł

ogranicznika temp.

bezpieczeństwa ZM436

Uniwersalna siatka

transportowa

• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją cieplną

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

do Logano G125

do Logano G134

• do montażu naściennego

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą lub zaworem z siłownikiem elektrycznym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście ze stykami bezpotencjałowymi oraz cyfrowy

wyświetlacz temperatury

• do montażu naściennego

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody, przez sterowanie

pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na tryb letni,

załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem wybiegu

pompy oraz przełącznikiem podgrzewania elektrycznego/lub z kotła

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowego zabudowania w sterowniku Logamatic 4115, jeżeli temperatura

wody grzewczej na zasilaniu >110°C

• siatka transportowa z polipropylenu, z 4 pętlami do uchwytu

• wymiary 2100 x 1200 mm

Szczegółowe informacje ⇒ rozdział 7

5 584 348

30 002 673

80147 500

5 868 665

5 991 812

80 452 080


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

ST150/3-ST300/3

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu


Elektryczny system

ładowania

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej przez obieg grzewczy z użyciem

energii elektrycznej, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w połączeniu z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000, 4000 oraz EMS

(z modułem UM10), ręczne przełączanie na podgrzewanie elektryczne/lub z kotła,

regulacja elektroniczna 30-75°C, z urządzeniami regulującymi i zabezpieczającymi,

różne wskazania przy pomocy diod świetlnych, przyłącza zasilania i powrotu R1½

• do zamocowania naściennego

• składa się z grzałki elektrycznej w obudowie, pompy ładującej oraz układu regulacji

wewnętrznej, zmontowanych w jedną całość

• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz z izolacją termiczną i obudową

• całość przygotowana do montażu w obiegu grzewczym na miejscu przeznaczenia,

przez przyłączenie do króćców wbudowanej wężownicy z rur gładkich

• ciężar ok. 10 kg

LSE 2, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 2V, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 6, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 6V, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9V, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

82 325 300

82 325 340

82 325 310

82 325 350

82 325 320

82 325 360

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 003


ST150/3-ST300/3 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu

stojącym, ze wspawaną wężownicą

z rur gładkich sterowaną temperaturowo, cyfrowym

wyświetlaczem temperatury oraz armaturą

do szybkiego płukania.

• Duża moc ciągła, dzięki wewnętrznej, zwymiarowanej

z nadmiarem wężownicy z rur

gładkich.

• Dostępne są trzy, posiadające badanie typu

wielkości, o pojemnościach 150, 200 oraz

300 litrów.

• Kształtem i kolorystyką dostosowane do kotłów

Logano G134 (gazowe, żeliwne) oraz

Logano G115 (olejowo/gazowe, żeliwne).

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę”.

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż wewnątrz

pokryte są higieniczną termoglazurą

marki Buderus – DUOCLEAN MKT.

• Urządzenia regulacyjne powinny być wyposażeniem

dodatkowym.

Moc/Rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach woda pitna jest podgrzewana

i magazynowana jako c.w.u. Ważnym

kryterium przy przenoszeniu mocy jest wielkość

powierzchni grzejnej. Celem powinno

być zapewnienie podgrzewania wody w podgrzewaczu,

bez „taktowania” kotła. To jest

możliwe, przy zastosowaniu pojemnościo-

Budowa podgrzewaczy

Rodzaj budowy

Pojemnościowe podgrzewacze wody Logalux

ST150/3-ST300/3 są produkowane jako

zbiorniki stojące.

Rejestracja wg DIN/wytycznych do urządzeń

ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3 jest

zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokrywane

termoglazurą wg DIN 4753-3 oraz zarejestrowane

wg cz.2 DIN, tzn. po sprawdzeniu

rodzaju budowy. Tym samym spełniają wymagania

niemieckich „Przepisów dotyczących

ogólnych wymagań zaopatrzenia w wodę”

(AVB Wasser V, § 12, ust.4).

Zgodnie z obowiązującymi w międzyczasie wytycznymi

odnośnie urządzeń ciśnieniowych,

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max 110°C. Przy jednoczesnym uwzględnieniu

maksymalnego nadciśnienia po stronie

grzewczej (powyżej lub poniżej 16 bar), uzyskuje

się przy konstruowaniu zróżnicowane

grubości ścianek oraz nakłady na badania

wewnętrzne i zewnętrzne.

Jeżeli dopuszczalna temperatura zasilania

przekracza 110°C, obowiązuje dopuszczenie

wg dyrektywy „ciśnieniowej”. Certyfikacja

odbywa się na podstawie badań

typu (Moduł B), wg wytycznych dyrektywy

97/23/EG.

10 – 004

• 2 miejsca pomiaru temperatury dla rozdzielenia

temperatury w podgrzewaczu:

na górnym otworze rewizyjnym (w powiązaniu

z IMP) oraz w okolicach połowy

wysokości, w tulei pomiarowej (pomiar

w celu regulacji pracy kotła grzewczego).

• Cyfrowe wyświetlacze temperatury.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna oraz

cieplna

• Ochrona przed korozją w/g normy DIN

4753-3, przez zastosowanie termoglazury

DUOCLEAN MKT marki Buderus oraz nie

wymagającej konserwacji anody, zasilanej zewnętrznie

(anoda inercyjna, wraz z układem

regulacji IMP).

• Wbudowana izolowana anoda inercyjna.

• Regulacja pracy anody inercyjnej ze zintegrowaną

funkcją sygnalizacji awarii.

• Izolacja cieplna wykonana z twardej pianki

poliuretanowej, wolnej od związków FCKW,

o grubości 60 mm.

wych podgrzewaczy wody Logalux ST oraz

normalnym (prawidłowym) doborze kotła

grzewczego.

Podgrzewanie

Podgrzewanie c.w.u. następuje podczas przepływu

przez wężownicę wody grzewczej o maksymalnej

temp. 110°C i maksymalnym ciśnieniu 16 bar.

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy

wody jest zamontowana wewnątrz wężownica

grzejna, posiadająca następujące zalety:

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody, bez przegrzań,

• przez korzystne usytuowanie wężownicy

w dolnej części zasobnika, uzyskuje się w pełni

podgrzanie całej objętości podgrzewacza,

• higieniczna eksploatacja,

• równomiernie wyrównana temperatura całej

pojemności podgrzewacza.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN

MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła oraz stali, wspomagany

przez ochronę katodową w postaci

anody inercyjnej. Ciepła woda ma kontakt jedynie

z materiałami o wysokich walorach higienicznych,

wobec czego pojemnościowe

podgrzewacze wody, trwale spełniają następujące

zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody, przy twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie,

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

• Ilość ciepła na utrzymywanie w gotowości

podgrzewaczy wszystkich wielkości, jest niższa

od normatywnych wartości granicznych.

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwo dostępny otwór rewizyjny w górnej

części podgrzewacza, w celu rewizji oraz

czyszczenia.

• Obniżony nakład na serwis, dzięki systemowej

armaturze do płukania.

• Prefabrykowane przewody połączeniowe:

kocioł-podgrzewacz, jako wyposażenie dodatkowe.

• Ergonomiczne uchwyty do przenoszenia, ułatwiające

transport.

• Pokryte tworzywem sztucznym nóżki podgrzewacza

o regulowanej wysokości, pozwalają

szybko i łatwo ustawić podgrzewacz,

również na nierównym lub źle wypoziomowanym

podłożu.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

Elektryczny system ładowania LSE

Ten sposób ładowania polega na równoległym

w stosunku do kotła, podłączeniu do

wężownicy podgrzewacza. Woda grzewcza

będzie podgrzewana tylko wówczas, gdy zakamienienie

lub korozja, nie wpłyną niekorzystnie

na opór cieplny.

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną,

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od - 30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT

oraz anodę inercyjną,

• zabezpieczone przed zapowietrzaniem,

niezagrożone przez gromadzące się części

stałe na dnie zbiornika.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, przewidziano

wystarczająco duży otwór z pokrywą.

Armatura szybkiego płukania, jest częścią

składową dostawy.

Izolacja cieplna/obudowa zewnętrzna

Wysokowartościową izolację cieplną stanowi

fabrycznie wytworzona, 60 mm grubości warstwa

twardej pianki poliuretanowej, wolna od

związków FCKW, zabezpieczona obudową

z blachy stalowej, polakierowanej na niebiesko.


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

Przy pomocy regulatora temperatury z czujnikiem

w zbiorniku, sterowana jest pompa ładująca

podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby uzyskać nastawioną wartość temperatury

c.w.u. Zawór zwrotny zainstalowany za pompą

ładującą, pozwala uniknąć niepożądanego

schłodzenia c.w.u. w podgrzewaczu, przez

obieg grzewczy.

Załączanie priorytetowe/programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u. w stosunku do pracy

grzewczej lub równoległą pracę obu układów.

Czasowe funkcje załączania urządzeń regulacyjnych

np. Logamatic 4221, umożliwiają programy

czasowe dla procesu podgrzewania

Sposób dostawy

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody,

kompletny.

Projektowanie

Zakres zastosowania

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Logalux

ST są przeznaczone do podgrzewania wody

użytkowej. Można je stosować pod warunkiem,

że po stronie czynnika grzewczego nie znajdą

się substancje palne, żrące lub trujące, oraz że

po stronie grzewczej nie będzie przekroczone

nadciśnienie 16 bar, wzgl. nie zostanie przekroczona

temperatura 110°C.

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody użytkowej

Podstawą doboru urządzeń do budynków

mieszkalnych w Niemczech, jest norma DIN

4708, arkusz 2.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania: „Dobór wielkości pojemnościowych

podgrzewaczy ciepłej wody”.

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń do

podgrzewania wody użytkowej należy sprawdzić,

czy zwiększenie mocy kotła jest konieczne

do nieprzerwanego dostarczania ciepła do

obiegów grzewczych, po odłączeniu podgrzewania

c.w.u. Podstawą do tego jest norma DIN

4708 cz.2. Ustalenie wartości 2-go i 3-go wymagania

tej normy pozwoli ustalić, czy dodatek do

mocy kotła należy utrzymać.

Praca równoległa

Dwa lub więcej jednakowych podgrzewaczy

może pracować i być regulowanymi, przy zastosowaniu

pompy ładującej lub zaworu regulacyjnego.

Konieczne jest jednak wykonanie

instalacji w układzie Tichelmanna, zarówno

po stronie grzewczej, jak również instalacyjnej

(c.w.u.). Przy podgrzewaczach o różnej wielkości,

należy dokonać regulacji hydraulicznej instalacji

lub zastosować odrębną regulację dla

każdego podgrzewacza.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

c.w.u oraz pracy pompy cyrkulacyjnej. Przy

współpracy ze stałotemperaturowym kotłem

grzewczym, można zastosować naścienne

urządzenia sterownicze, do sterowania pompą

ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest przez

urządzenie regulacyjne np. Logamatic 4221,

to na życzenie można aktywować funkcję automatycznej

dezynfekcji termicznej. Podgrzewacz

oraz układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy

podgrzewane raz w tygodniu, do temperatury

np. 70°C. Wymagany przy tym przepływ wody

przy wszystkich punktach poboru c.w.u., należy

zapewnić staraniem inwestora.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

1 opakowanie w folii na palecie.

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej należy zainstalować

dostarczoną armaturę do szybkiego płukania.

Dzięki dużym przekrojom, możliwy jest

szybki spust, płukanie.,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować termicznie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami

(Heiz-AnIV).

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751, arkusze 1-4.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest konieczne.

W przypadkach podłączenia rurociągów

wykonanych z metalu, należy usunąć

z wody składniki powodujące reakcje agresywne

lub odkładanie się osadów kamienia

(np. wapnia).,

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują wytyczne VDI 2035.

Szczegółowe informacje w Arkuszu roboczym

K8 ⇒ rozdział 15

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

Pojemność

nominalna

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤ 200 75

DN 20 200-1000 150

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz, powinny

być wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

ST150/3-ST300/3

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Aby tego uniknąć, należy zastosować

armaturę z termostatyczną regulacją

temperatury pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek wysokiej

temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne,

w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

• Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić, powyżej

podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40 mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach! Nie

wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów. W

szczególnym przypadku, powinien mieć średnicę

większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Konserwacja/rewizje

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się osady.

Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie ich

konserwacji (według normy DIN 4753 co najmniej

co dwa lata, a w przypadku wody średniotwardej

i twardej, odpowiednio częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować z regularnej

konserwacji zainstalowanego na dopływie

wody filtra zanieczyszczeń stałych. Zalecane

jest zawarcie przez użytkownika umowy konserwacyjnej,

z fachową firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- zainstalowany po stronie wody grzewczej filtr

zanieczyszczeń stałych, powinien być obsługiwany

zgodnie z wymaganiami instalacji (np.

sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 005


ST150/3-ST300/3 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux ST150-ST300

10 – 006

���


�����

� ��

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

ST150/3 ST200/3 ST300/3

Pojemność podgrzewacza l 150 200 300

Wysokość H mm 880 1075 1465

Szerokość konieczna do wprowadzenia mm 700 700 700

Zasilanie podgrzewacza H VS mm 483 583 683

Wejście cyrkulacji H EZ mm 563 663 763

Wyjście c.w.u. H AB mm 743 937 1327

Pojemność wody grzewczej l 8 10 12

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 1) kWh/24h 1,5 1,7 2,0

Ciężar netto 2) kg 111 133 155

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 110 woda grzewcza/95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0191/2000-13 MC

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektyw Z-DDK-MUC-02-318-302-14

1) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

2) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

���

���

�� �������������������������������������������

��

��

��

����

��

��

��

��

��

������

� ��

� ��

� ��

���

��

���


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Trwałe wydajności ciepłej wody użytkowej

Wysokie zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

ST150/3

ST200/3

ST300/3

Temp. wody grzewczej

na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C 60°C

l/h kW l/h kW m3 /h mbar

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

Zredukowane zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

Temp. wody grzewczej

na zasilaniu2,3

2,9

3,44,4

5,3

5,8

-

-

9,0

10,1

10,7

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

237

440

594

811

1012

297

594

847

1133

1364

380

787

1089

1491

1870

9,6

17,8

24,2

33,0

41,3

12,1

24,2

34,5

46,1

55,6

15,4

32,0

44,2

60,7

76,1303

468

616468

671

831

-

-

572

891

1210

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)17,6

27,3

35,827,3

39,1

48,2

-

-

33,1

52,0

70,2

3,5 90

4,0 130

5,0 250

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t = 60°C (oznaczonych

sp

tłustym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

ST150/3

ST200/3

ST300/3

60°C 45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

902,0

2,2

2,43,9

4,3

4,58,5

8,9

9,2

204

374

484

660

853

259

506

743

946

1122

314

655

919

1249

1562

8,3

15,2

19,8

27,0

34,7

10,5

20,7

30,3

38,5

45,7

12,9

26,6

37,3

50,7

63,6259

391

512396

568

699473

737

100715,2

22,6

29,722,9

33,0

40,727,6

43,3

58,5

1,8 25

2,0 35

2,5 70

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t sp = 60°C (oznaczonych

tłustym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy

N L dotyczącego pojedynczego podgrzewacza.

Wydajność trwała musi być odpowiednio

dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedynczego

podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie

Tichelmanna.

Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4

Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.

ST150/3-ST300/3

Przykład:

1 podgrzewacz Logalux ST150/3, N L = 2,9

2 podgrzewacze Logalux ST150/3,

N L = 2,9 x 2,4 = 6,96 ≈ 7,0

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 007


ST160/4-ST300/4 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux ST160/4-ST300/4

Oznaczenie Pojemność grzewcza l Numer artykułu

ST160/4 160 7 747 303 592

ST200/4 200 7 747 303 593

ST300/4 300 7 747 303 594

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1


10 – 008

Przewody łączące

kocioł z podgrzewaczem

BW2501

Urządzenie regulacyjne

– Logamatic 4115Dodatkowy moduł

ogranicznika temp.

bezpieczeństwa ZM436

Uniwersalna siatka

transportowa

Anoda inercyjna

LSE

• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją cieplną do Logano G125 5 584 348

• do montażu naściennego

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą lub zaworem z siłownikiem elektrycznym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście ze stykami bezpotencjałowymi

oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury

• do montażu naściennego

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody, przez sterowanie

pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na tryb

letni, załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem wybiegu

pompy oraz przełącznikiem podgrzewania elektrycznego/lub z kotła

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowego zabudowania w sterowniku Logamatic 4115, jeżeli temperatura

wody grzewczej na zasilaniu >110°C

• siatka transportowa z polipropylenu, z 4 pętlami do uchwytu

• wymiary 2100x1200 mm

Szczegółowe informacje ⇒ rozdział 7

• z wtyczką ze stykiem ochronnym układu stałopotencjałowego

• do montażu w izolowanej mufie 1½

• do podłączenia do gniazda wtykowego

• wraz z kablem łączącym

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

80 147 500

5 868 665

5 991 812

80 452 080

63 029 276


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu


Wymiennik ciepła z rur

ożebrowanych

– Grzałka elektryczna 2)Pokrywa włazu rewizyjnego

Armatura do szybkiego

płukania (trójnik)

– TermometrPrzewody łączące kocioł

z podgrzewaczem

Elektryczny system

ładowania

• do 2-3 kolektorów słonecznych

• z miedzi cynowanej

• montowany we włazie rewizyjnym

• kompletny, z uszczelnieniem i śrubunkiem izolującym

Przyłączenia R½

• powierzchnia grzejna ok. 1m 2

• moc przenoszona Q D = 22,5 kW, przy 600 l/h (strata ciśnienia 365 mbar)

i 80/50°C po stronie pierwotnej, oraz 10/60°C po stronie wtórnej

do Logalux ST160/4-ST200/4

do Logalux ST300/4

• połączenie R1½

• kompletna, z regulacją

• bez pokrywy włazu rewizyjnego 1)

• do grzałki elektrycznej

• mufa R1½ z ochroną cieplną i kołpakiem

2,0 kW (prąd przemienny 230V)

3,0 kW (prąd trójfazowy 400V)

4,5 kW (prąd trójfazowy 400V)

6,0 kW (prąd trójfazowy 400V)

do Logalux ST160/4-ST200/4

dla Logalux ST300/4

• do czyszczenia podgrzewacza wzgl. odwodnienia

• z mosiądzu

• odwodnienie zamykane

do Logalux ST160/4-ST200/4, Rp1

dla Logalux ST300/4, Rp1¼

• 30-80°C

• wraz z czujnikiem o kształcie ¼ walca

• z izolacją cieplną i płaskim połączeniem, pompą ładującą i zaworem zwrotnym

• dla Logano G125

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej przez obieg grzewczy z użyciem

energii elektrycznej, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w połączeniu z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000, 4000 oraz

EMS (z modułem UM10), ręczne przełączanie na podgrzewanie elektryczne/

lub z kotła, regulacja elektroniczna 30-75°C, z urządzeniami regulującymi i zabezpieczającymi,

różne wskazania przy pomocy diod świetlnych, przyłącza

zasilania i powrotu R1½

• do zamocowania naściennego

• składa się z grzałki elektrycznej w obudowie, pompy ładującej oraz układu

regulacji wewnętrznej, zmontowanych w jedną całość

• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz z izolacją termiczną i obudową

• całość przygotowana do montażu w obiegu grzewczym na miejscu przeznaczenia,

przez przyłączenie do króćców wbudowanej wężownicy z rur

gładkich

• ciężar ok. 10 kg

LSE 2, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 2V, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 6, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 6V, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9V, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

ST160/4-ST300/4

1) Przy pierwotnym instalowaniu, należy dodatkowo zamówić pokrywę włazu rewizyjnego

2) Proszę zwrócić uwagę na wskazówki ⇒ str. 10 – 010

3) Dotyczy podgrzewaczy wyprodukowanych po 01.07.2007r. Dla wcześniejszej produkcji, obowiązuje nr z katalogu części zamiennych

7 747 006 838

7 747 006 843

5 238 250

5 238 254

5 238 258

5 238 262

7 747 004 755 3)

7 747 004 756 3)

63 024 016

63 024 017

5 236 210

5 584 348

82 325 300

82 325 340

82 325 310

82 325 350

82 325 320

82 325 360

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 009


ST160/4-ST300/4 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu

stojącym, ze wspawaną wężownicą

z rur gładkich sterowaną temperaturowo.

• Duża moc ciągła, dzięki wewnętrznej wężownicy

z rur gładkich.

• Dostępne są trzy, posiadające badanie typu

wielkości, o pojemnościach 160, 200 oraz

300 litrów.

• W kolorze niebieskim (RAL 5015).

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę”.

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż wewnątrz

pokryte są higieniczną termoglazurą

marki Buderus – DUOCLEAN MKT. Przy

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

Moc/rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach woda pitna jest podgrzewana

i magazynowana jako c.w.u. Ważnym

kryterium przy przenoszeniu mocy, jest wielkość

powierzchni grzejnej. Celem powinno

być zapewnienie podgrzewania wody w podgrzewaczu,

bez „taktowania” kotła. To jest

możliwe, przy zastosowaniu pojemnościowych

podgrzewaczy wody Logalux ST oraz

normalnym (prawidłowym) doborze kotła

grzewczego.

Podgrzewanie

Podgrzewanie c.w.u. następuje podczas przepływu

przez wężownicę wody grzewczej

Budowa podgrzewaczy

Rodzaj budowy

Pojemnościowe podgrzewacze wody Logalux

ST/4 są produkowane jako zbiorniki stojące.

Rejestracja wg DIN/wytycznych do urządzeń

ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3 zaliczony

do grupy II. Zbiorniki są pokrywane termoglazurą

wg DIN 4753-3 oraz zarejestrowane

wg cz.2 DIN, tzn. po sprawdzeniu rodzaju budowy.

Tym samym spełniają wymagania niemieckich

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań zaopatrzenia w wodę (AVB Wasser

V, § 12, ust.4).

Zgodnie z obowiązującymi w międzyczasie

wytycznymi odnośnie urządzeń ciśnieniowych,

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max 110°C.

Przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego

nadciśnienia po stronie grzewczej (powyżej

lub poniżej 16 bar), uzyskuje się przy

konstruowaniu zróżnicowane grubości ścianek

oraz nakłady na badania wewnętrzne i zewnętrzne.

Jeżeli dopuszczalna temperatura zasilania

przekracza 110 °C, obowiązuje dopuszczenie

wg dyrektywy „ciśnieniowej”. Certyfikacja odbywa

się na podstawie badań typu (Moduł B),

wg wytycznych dyrektywy 97/23/EG.

10 – 010

• Urządzenia regulacyjne do podgrzewania

wody, termometr, wymiennik z rur ożebrowanych

oraz grzałka elektryczna, są wyposażeniem

dodatkowym.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna oraz

cieplna

• Ochrona przed korozją wg normy DIN 4753-3,

przez zastosowanie termoglazury DUOCLE-

AN MKT marki Buderus oraz wbudowanej, izolowanej

anody magnezowej.

• Izolacja cieplna wykonana z twardej pianki

poliuretanowej, wolnej od związków FCKW,

o grubości 50 mm.

• Ilość ciepła na utrzymywanie w gotowości

podgrzewaczy wszystkich wielkości, jest

niższa od normatywnych wartości granicznych.

o maksymalnej temperaturze 160°C i maksymalnym

ciśnieniu 16 bar.

Podgrzewanie biwalentne

Możliwy jest montaż wymiennika z rur ożebrowanych

(wyposażenie dodatkowe) w otworze

rewizyjnym (z przodu), np. do podłączenia instalacji

solarnej.

Grzałki elektryczne

Grzałkę elektryczną do podgrzewania wody

np. w lecie przy wyłączonej instalacji grzewczej,

można zamontować w każdym momencie

(jako wyposażenie dodatkowe), w pokrywie

przedniego włazu rewizyjnego. Wysokie twar-

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy wody

jest zamontowana wewnątrz wężownica grzejna,

posiadająca następujące zalety:

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody, bez przegrzań,

• przez korzystne usytuowanie wężownicy

w dolnej części zasobnika, uzyskuje się w pełni

podgrzanie całej objętości podgrzewacza,

• higieniczna eksploatacja,

• równomiernie wyrównana temperatura całej

pojemności podgrzewacza.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN

MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła oraz stali, wspomagany

przez ochronę katodową w postaci

wbudowanej, izolowanej anody magnezowej.

Ciepła woda ma kontakt jedynie z materiałami

o wysokich walorach higienicznych, wobec

czego pojemnościowe podgrzewacze wody,

trwale spełniają następujące zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy całkowitej twardości wody

poniżej 2˚n – na specjalne zamówienie,

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwo dostępny otwór rewizyjny

z przodu podgrzewacza, w celu rewizji oraz

czyszczenia.

• Prefabrykowane przewody połączeniowe:

kocioł-podgrzewacz, jako wyposażenie dodatkowe

do kotła grzewczego Logano G125.

• Ułatwiony montaż, dzięki fabrycznie cieplnie

zaizolowanym, z płaskimi uszczelnieniami,

przewodom łączącym kocioł z podgrzewaczem;

pompa ładująca i zawór zwrotny.

• Nóżki podgrzewacza o regulowanej wysokości,

do szybkiego i łatwego ustawienia

podgrzewacza na nierównym lub pochyłym

podłożu.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

dości wody powodują szybkie zakamienienie

grzałek, a następstwem tego jest najczęściej

ich uszkodzenie. Wody o twardości powyżej

15˚n, wymagają doskonałego urządzenia

uzdatniającego oraz konserwacji/usunięcia

kamienia, najpóźniej po 6 miesiącach eksploatacji.

Elektryczny system ładowania LSE

Ten sposób ładowania polega na równoległym

w stosunku do kotła, podłączeniu do wężownicy

podgrzewacza. Woda grzewcza będzie

podgrzewana tylko wówczas, gdy zakamienienie

lub korozja, nie wpłyną niekorzystnie na

opór cieplny.

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną,

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od - 30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT oraz

anodę magnezową,

• zabezpieczone przed zapowietrzaniem, niezagrożone

przez gromadzące się części stałe

na dnie zbiornika.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, przewidziano

z przodu wystarczająco duży otwór

z pokrywą.

Izolacja cieplna/obudowa zewnętrzna

Wysokowartościową izolację cieplną stanowi

fabrycznie wytworzona, 50 mm grubości warstwa

twardej pianki poliuretanowej, wolna od

związków FCKW, zabezpieczona obudową

z blachy stalowej, w kolorze niebieskim lub

białym.


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

Przy pomocy regulatora temperatury z czujnikiem

w zbiorniku, sterowana jest pompa ładująca

podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby uzyskać nastawioną wartość temperatury

c.w.u. Zawór zwrotny zainstalowany za

pompą ładującą, pozwala uniknąć niepożądanego

schłodzenia c.w.u. w podgrzewaczu,

przez obieg grzewczy. Wymagany przez normę

DIN 4753 dla temperatur czynnika grzewczego

powyżej 110°C, ogranicznik temperatury

bezpieczeństwa, będzie instalowany w tuleji,

w podgrzewaczu.

Załączanie priorytetowe/programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u. w stosunku do pracy

grzewczej lub równoległą pracę obu układów.

Sposób dostawy

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody,

kompletny.

Projektowanie

Zakres zastosowania

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Logalux

ST są przeznaczone do podgrzewania wody

użytkowej. Można je stosować pod warunkiem,

że po stronie czynnika grzewczego nie znajdą

się substancje palne, żrące lub trujące oraz że

po stronie grzewczej nie będzie przekroczone

nadciśnienie 16 bar, wzgl. nie zostanie przekroczona

temperatura 160°C.

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody

użytkowej

Podstawą doboru urządzeń do budynków mieszkalnych

w Niemczech, jest norma DIN 4708,

arkusz 2.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania ⇒ „Dobór wielkości pojemnościowych

podgrzewaczy ciepłej wody”.

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń

do podgrzewania wody użytkowej należy

sprawdzić, czy zwiększenie mocy kotła

jest konieczne do nieprzerwanego dostarczania

ciepła do obiegów grzewczych, po

odłączeniu podgrzewania c.w.u. Podstawą

do tego jest norma DIN 4708 cz.2. Ustalenie

wartości 2-go i 3-go wymagania tej normy

pozwoli ustalić, czy dodatek do mocy kotła

należy utrzymać.

Praca równoległa

Dwa lub więcej jednakowych podgrzewaczy

może pracować i być regulowanymi, przy zastosowaniu

pompy ładującej lub zaworu regulacyjnego.

Konieczne jest jednak wykonanie

instalacji w układzie Tichelmanna, zarówno

po stronie grzewczej, jak również instalacyjnej

(c.w.u.). Przy podgrzewaczach o różnej wielkości,

należy dokonać regulacji hydraulicznej instalacji

lub zastosować odrębną regulację dla

każdego podgrzewacza.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

Czasowe funkcje załączania urządzeń regulacyjnych

np. Logamatic 4221, umożliwiają programy

czasowe dla procesu podgrzewania

c.w.u oraz pracy pompy cyrkulacyjnej. Przy

współpracy ze stałotemperaturowym kotłem

grzewczym, można zastosować urządzenie sterownicze

do podgrzewania wody użytkowej,

sterujące pompą ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest przez

urządzenie regulacyjne np. Logamatic 4221,

to na życzenie można aktywować funkcję automatycznej

dezynfekcji termicznej. Podgrzewacz

oraz układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy

podgrzewane raz w tygodniu, do temperatury

np. 70°C. Wymagany przy tym przepływ wody

przy wszystkich punktach poboru c.w.u. należy

zapewnić staraniem inwestora.

1 opakowanie w folii na palecie.

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, staraniem inwestora

należy zainstalować trójnik o średnicy jednakowej

jak dopływ wody zimnej i z materiału

dostosowanego do instalacji rurowej. Dzięki

dużemu przekrojowi, możliwy jest szybki

spust oraz płukanie,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować termicznie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami

(Heiz-AnIV).

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751, arkusze 1-4.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest konieczne.

W przypadkach podłączenia rurociągów

wykonanych z metalu, należy usunąć

z wody składniki powodujące reakcje agresywne

lub odkładanie się osadów kamienia

(np. wapnia).

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują wytyczne VDI 2035.

Szczegółowe informacje w Arkuszu roboczym

K8, ⇒ rozdział 15

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

Pojemność

nominalna

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤200 75

DN 20 200-1000 150

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz, powinny

być wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

ST160/4-ST300/4

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Podgrzewacz oraz cyrkulacja

c.w.u. będą podgrzewane raz w tygodniu,

do temperatury np. 70°C. Dla takiego trybu

pracy, zaleca się niezwłocznie zamontować

armaturę z termostatyczną regulacją temperatury

pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek wysokiej

temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne,

w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle grzewczym,

lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić, powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40 mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Konserwacja/rewizje

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się osady.

Jednakże ze względów higienicznych, zalecane

jest regularne przeprowadzanie ich konserwacji

(według normy DIN 4753 co najmniej co

dwa lata, a w przypadku wody średniotwardej

i twardej, odpowiednio częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować z regularnej

konserwacji zainstalowanego na dopływie

wody filtra zanieczyszczeń stałych. Zalecane

jest zawarcie przez użytkownika umowy konserwacyjnej,

z fachową firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- zainstalowany po stronie wody grzewczej filtr

zanieczyszczeń stałych, powinien być obsługiwany

zgodnie z wymaganiami instalacji (np.

sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 011


ST160/4-ST300/4 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux ST160/4-ST300/4

10 – 012

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

ST150/4 ST200/4 ST300/4

Pojemność podgrzewacza l 160 200 300

Średnica

D

ØF D

mm

mm

Głębokość T mm 583 583 708

Wysokość bez nóżek H mm 1250 1510 1515

Wysokość pomieszczenia 1) mm 1600 1800 1950

Zasilanie podgrzewacza HVS mm 644 644 682

Powrót podgrzewacza HRS mm 238 238 297

Dopływ wody zimnej


��

��

��

����

��

��

������

���������

��

��

��

������

ØEK

H EK

DN

mm

Wejście cyrkulacji H EZ mm 724 724 762

Wyjście c.w.u. H AB mm 1111 1371 1326

Pojemność wody grzewczej l 4,5 4,5 8,0

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 2) kWh/24h 1,9 2,1 2,3

Ciężar netto 3) kg 98 110 145

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 160 woda grzewcza/95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0215/02-13 MC/E

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektywy 97/23/EG Z-DDK-MUC-02-318302-15

557

495

1) Minimalna wysokość pomieszczenia, wymagana do wymiany anody magnezowej

2) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

3) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

���

���

���

���

���

R1

57


557

495

R1

57


674

610

R1¼

60


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Trwałe wydajności ciepłej wody użytkowej

Wysokie zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

ST300/4

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

Zredukowane zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

ST160/4

ST200/4

ST300/4

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu9,3

10,0

10,7

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

295

520

710

945

1220

12,0

21,2

28,8

38,5

49,6360

545

760

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C20,9

31,7

44,2

5,0 223

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

902,4

2,6

3,04,1

4,2

4,69,1

9,7

10,1

265

440

625

805

1000

265

440

625

805

1000

285

510

695

875

1040

10,7

17,9

25,4

32,8

40,7

10,7

17,9

25,4

32,8

40,7

11,6

20,7

28,2

35,6

42,4335

475

635335

475

635355

500

64519,4

27,5

36,919,4

27,5

36,920,7

29,2

37,6

ST160/4-ST300/4

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania:„Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”.

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t = 60°C (oznaczonych tłu-

sp

stym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

2,0 190

2,6 63

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”.

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t = 60°C (oznaczonych tłu-

sp

stym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy

N L dotyczącego pojedynczego podgrzewacza.

Wydajność trwała musi być odpowiednio

dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedynczego

podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie

Tichelmanna.

Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4

Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.

Przykład:

1 podgrzewacz Logalux ST200/4, N L = 4,1

2 podgrzewacze Logalux ST200/4,

N L = 4,1 x 2,4 ≈ 9,8

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 013


SU160-SU300 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux SU160-SU300

Oznaczenie Kolor Pojemność grzewcza l Numer artykułu

SU160

SU200 niebieski

200 30 008 777

10 – 014

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

160 30 008 775

SU300 300 30 008 779

SU160 W

160 30 008 776

SU200 W biały

200 30 008 778

SU300 W 300 30 008 780

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4115

Dodatkowy moduł ogranicznika

temp. bezpieczeństwa

ZM436

BW2501

Urządzenie regulacyjne

Uniwersalna siatka

transportowa

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody,

przez sterowanie pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na

tryb letni, załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem

wybiegu pompy oraz przełącznikiem podgrzewania elektrycznego/

lub z kotła

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowego zabudowania w sterowniku Logamatic 4115, jeżeli temperatura

wody grzewczej na zasilaniu >110°C

• zabezpieczenie przy maksymalnej temper. wody w podgrzewaczu 95°C

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą lub zaworem z siłownikiem elektrycznym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście ze stykami bezpotencjałowymi oraz

cyfrowy wyświetlacz temperatury

• siatka transportowa z polipropylenu, z 4 pętlami do uchwytu

• wymiary 2100 x 1200 mm

Szczegółowe informacje ⇒ rozdział 7

5 868 665

5 991 812

80 147 500

80 452 080


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1.

Wymiennik ciepła

z rur ożebrowanych

1. Grzałka elektryczna 2)


Pokrywa włazu

rewizyjnego

Armatura do szybkiego

płukania (trójnik)

2. Termometr

3.� �

Przewody łączące kocioł

z podgrzewaczem

4. Nóżki śrubowe


• dla 2-3 kolektorów słonecznych

• z miedzi cynowanej

• montowany we włazie rewizyjnym

• kompletny, z uszczelnieniem i śrubunkiem izolującym

Przyłączenia R½

• powierzchnia grzejna ok. 1m 2

• moc przenoszona Q D = 22,5 kW, przy 600 l/h (strata ciśnienia 365 mbar)

i 80/50°C po stronie pierwotnej oraz 10/60°C po stronie wtórnej

do Logalux SU160/SU160 W-SU200/SU200 W

do Logalux SU300/SU300 W

• połączenie R1½

• kompletna, z regulacją

• bez pokrywy włazu rewizyjnego 1)

2,0 kW (prąd przemienny 230 V)

3,0 kW (prąd trójfazowy 400 V)

4,5 kW (prąd trójfazowy 400 V)

6,0 kW (prąd trójfazowy 400 V)

• do grzałki elektrycznej

• mufa R1½ z ochroną cieplną i kołpakiem

do Logalux SU160/SU160 W-SU200/SU200 W

do Logalux SU300/SU300 W

• do czyszczenia podgrzewacza wzgl. odwodnienia

• z mosiądzu

• odwodnienie zamykane

do Logalux SU160/SU160 W-SU200/SU200 W, Rp1

do Logalux SU300/SU300 W, Rp1¼

• 30-80°C

• wraz z czujnikiem o kształcie ¼ walca

• z izolacją cieplną i płaskim połączeniem, pompą ładującą i zaworem zwrotnym

do Logano G144/G144 V

do Logano SC115

• do regulacji wysokości

• tłumiące dźwięki

7 747 004 760

7 747 004 761

5 238 250

5 238 254

5 238 258

5 238 262

7 747 004 740 3)

7 747 004 748 3)

63 024 016

63 024 017

5 236 210

5 584 332

5 875 440

1 zestaw 5 236 440

1) Przy pierwotnym instalowaniu, należy dodatkowo zamówić pokrywę włazu rewizyjnego

2) Proszę zwrócić uwagę na wskazówki ⇒ str. 10 – 017

3) Dotyczy podgrzewaczy wyprodukowanych po 01.07.2007 r. Dla wcześniejszej produkcji obowiązuje nr z katalogu części zamiennych

SU160-SU300

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 015


SU160-SU300 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu


10 – 016

Elektryczny system

ładowania

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej przez obieg grzewczy z użyciem

energii elektrycznej, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w połączeniu z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000, 4000 oraz

EMS (z modułem UM10), ręczne przełączanie na podgrzewanie elektryczne/lub

z kotła, regulacja elektroniczna 30-75°C, z urządzeniami regulującymi i zabezpieczającymi,

różne wskazania przy pomocy diod świetlnych, przyłącza zasilania i powrotu

R1½

• do zamocowania naściennego

• składa się z grzałki elektrycznej w obudowie, pompy ładującej oraz układu regulacji

wewnętrznej, zmontowanych w jedną całość

• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz z izolacją termiczną i obudową

• całość przygotowana do montażu w obiegu grzewczym na miejscu przeznaczenia,

przez przyłączenie do króćców wbudowanej wężownicy z rur gładkich

• ciężar ok. 10 kg

LSE 2, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 2V, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 6, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 6V, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9V, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

82 325 300

82 325 340

82 325 310

82 325 350

82 325 320

82 325 360


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu

stojącym, ze wspawaną wężownicą

z rur gładkich sterowaną temperaturowo.

• Duża moc ciągła, dzięki wewnętrznej wężownicy

z rur gładkich.

• Dostępne są trzy, posiadające badanie typu

wielkości, o pojemnościach 160, 200 oraz

300 litrów.

• Możliwość dostawy w kolorze niebieskim

(RAL 5015) lub białym (RAL 9016).

• Wykonanie w kolorze białym jest przeznaczone

do zestawiania z kotłami naściennymi

marki Buderus.

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę”.

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż wewnątrz

pokryte są higieniczną termoglazu-

Moc/rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach woda pitna jest podgrzewana

i magazynowana jako c.w.u. Ważnym

kryterium przy przenoszeniu mocy, jest

wielkość powierzchni grzejnej. Celem powinno

być zapewnienie podgrzewania wody

w podgrzewaczu, bez „taktowania” kotła. To

jest możliwe, przy zastosowaniu pojemnościowych

podgrzewaczy wody Logalux SU

oraz normalnym (prawidłowym) doborze kotła

grzewczego.

Podgrzewanie

Podgrzewanie c.w.u. następuje podczas

przepływu przez wężownicę wody grzewczej

Budowa podgrzewaczy

Rodzaj budowy

Pojemnościowe podgrzewacze wody Logalux

SU/SU…W, są produkowane jako zbiorniki

stojące.

Rejestracja wg DIN/wytycznych do urządzeń

ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3 zaliczony

do grupy II. Zbiorniki są pokrywane termoglazurą

wg DIN 4753-3 oraz zarejestrowane

wg cz.2 DIN, t.zn. po sprawdzeniu rodzaju budowy.

Tym samym spełniają wymagania niemieckich

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań zaopatrzenia w wodę (AVB Wasser

V, § 12, ust.4).

Zgodnie z obowiązującymi w międzyczasie

wytycznymi odnośnie urządzeń ciśnieniowych,

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max 110°C. Przy jednoczesnym uwzględnieniu

maksymalnego nadciśnienia po stronie

grzewczej (powyżej lub poniżej 16 bar), uzyskuje

się przy konstruowaniu zróżnicowane

grubości ścianek oraz nakłady na badania

wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli dopuszczalna

temperatura zasilania przekracza 110°C,

obowiązuje dopuszczenie wg dyrektywy „ci-

rą marki Buderus – DUOCLEAN MKT. Przy

twardości ogólnej wody poniżej 2°n – na zapytanie.

• Urządzenia regulacyjne do podgrzewania

wody, termometr, wymiennik z rur ożebrowanych

oraz grzałka elektryczna, są wyposażeniem

dodatkowym.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna

oraz cieplna

• Ochrona przed korozją wg normy DIN 4753-3,

przez zastosowanie termoglazury DUOC-

LEAN MKT marki Buderus oraz wbudowanej,

nie izolowanej anody magnezowej.

• Izolacja cieplna wykonana z twardej pianki

poliuretanowej, wolnej od związków FCKW,

o grubości 50 mm.

• Ilość ciepła na utrzymywanie w gotowości

podgrzewaczy wszystkich wielkości, jest niższa

od normatywnych wartości granicznych.

o maksymalnej temperaturze 160°C i maksymalnym

ciśnieniu 16 bar.

Podgrzewanie biwalentne

Możliwy jest montaż wymiennika z rur ożebrowanych

(wyposażenie dodatkowe)

w otworze rewizyjnym (z przodu), np. do

podłączenia instalacji solarnej.

Grzałki elektryczne

Grzałkę elektryczną do podgrzewania

wody np. w lecie przy wyłączonej instalacji

grzewczej, można zamontować w każdym

momencie (jako wyposażenie dodatkowe),

w pokrywie przedniego włazu rewizyjnego.

śnieniowej”. Certyfikacja odbywa się na podstawie

badań typu (Moduł B), wg wytycznych

dyrektywy 97/23/EG.

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy wody

jest zamontowana wewnątrz wężownica grzejna,

posiadająca następujące zalety:

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody, bez przegrzań,

• przez korzystne usytuowanie wężownicy

w dolnej części zasobnika, uzyskuje się w pełni

podgrzanie całej objętości podgrzewacza,

• higieniczna eksploatacja,

• harmonijnie zmniejszona pojemność podgrzewacza.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

korozją w postaci termoglazury DUOCLE-

AN MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał

kompozytowy, składający się ze szkła oraz

stali, wspomagany przez ochronę katodową

w postaci wbudowanej, nie izolowanej anody

magnezowej. Ciepła woda ma kontakt

jedynie z materiałami o wysokich walorach

SU160-SU300

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwo dostępny otwór rewizyjny

z przodu podgrzewacza, w celu rewizji oraz

czyszczenia.

• Prefabrykowane przewody połączeniowe:

kocioł-podgrzewacz, jako wyposażenie dodatkowe

do kotłów grzewczych Logano

G144 oraz SC115.

• Ułatwiony montaż, dzięki fabrycznie cieplnie

zaizolowanym, z płaskimi uszczelnieniami,

przewodom łączącym kocioł z podgrzewaczem;

pompa ładująca i zawór zwrotny.

• Nóżki podgrzewacza o regulowanej wysokości,

do szybkiego i łatwego ustawienia

podgrzewacza na nierównym lub pochyłym

podłożu.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

Wysokie twardości wody powodują szybkie

zakamienienie grzałek, a następstwem

tego jest najczęściej ich uszkodzenie. Wody

o twardości powyżej 15˚n, wymagają doskonałego

urządzenia uzdatniającego oraz konserwacji/usunięcia

kamienia, najpóźniej po

6 miesiącach eksploatacji.

Elektryczny system ładowania LSE

Ten sposób ładowania polega na równoległym

w stosunku do kotła, podłączeniu do

wężownicy podgrzewacza. Woda grzewcza

będzie podgrzewana tylko wówczas, gdy zakamienienie

lub korozja, nie wpłyną niekorzystnie

na opór cieplny.

higienicznych, wobec czego pojemnościowe

podgrzewacze wody, trwale spełniają następujące

zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy całkowitej twardości wody poniżej

2˚n – na specjalne zamówienie,

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną,

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie od

- 30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT oraz

anodę magnezową,

• zabezpieczone przed zapowietrzaniem, niezagrożone

przez gromadzące się części stałe

na dnie zbiornika.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 017


SU160-SU300 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, przewidziano

z przodu wystarczająco duży otwór

z pokrywą.

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

Przy pomocy regulatora temperatury z czujnikiem

w zbiorniku, sterowana jest pompa ładująca

podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby uzyskać nastawioną wartość temperatury

c.w.u. Zawór zwrotny zainstalowany za pompą

ładującą, pozwala uniknąć niepożądanego

schłodzenia c.w.u. w podgrzewaczu, przez

obieg grzewczy.

Wymagany przez normę DIN 4753 dla temperatur

czynnika grzewczego powyżej 110°C,

ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, będzie

instalowany w tulei, w podgrzewaczu.

Załączanie priorytetowe/programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u. w stosunku do pracy

grzewczej lub równoległą pracę obu układów.

Sposób dostawy

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody,

kompletny.

Projektowanie

Zakres zastosowania

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Logalux

SU są przeznaczone do podgrzewania wody

użytkowej. Można je stosować pod warunkiem,

że po stronie czynnika grzewczego nie

znajdą się substancje palne, żrące lub trujące

oraz że po stronie grzewczej nie będzie przekroczone

nadciśnienie 16 bar, wzgl. nie zostanie

przekroczona temperatura 160°C.

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody użytkowej

Podstawą doboru urządzeń do budynków

mieszkalnych w Niemczech, jest norma DIN

4708, arkusz 2.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania ⇒ „Dobór wielkości pojemnościowych

podgrzewaczy ciepłej wody”.

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń

do podgrzewania wody użytkowej należy

sprawdzić, czy zwiększenie mocy kotła jest konieczne

do nieprzerwanego dostarczania ciepła

do obiegów grzewczych, po odłączeniu

podgrzewania c.w.u. Podstawą do tego jest

norma DIN 4708 cz.2. Ustalenie wartości 2-go

i 3-go wymagania tej normy pozwoli ustalić,

czy dodatek do mocy kotła należy utrzymać.

Praca równoległa

Dwa lub więcej jednakowych podgrzewaczy

może pracować i być regulowanymi, przy zastosowaniu

pompy ładującej lub zaworu regulacyjnego.

Konieczne jest jednak wykonanie

instalacji w układzie Tichelmanna, zarówno

po stronie grzewczej, jak również instalacyjnej

(c.w.u.).

10 – 018

Izolacja cieplna/obudowa zewnętrzna

Wysokowartościową izolację cieplną stanowi

fabrycznie wytworzona, 50 mm grubości warstwa

twardej pianki poliuretanowej, wolna od

Czasowe funkcje załączania urządzeń regulacyjnych

np. Logamatic 4221, umożliwiają programy

czasowe dla procesu podgrzewania

c.w.u oraz pracy pompy cyrkulacyjnej. Przy

współpracy ze stałotemperaturowym kotłem

grzewczym, można zastosować urządzenie

sterownicze do podgrzewania wody użytkowej,

sterujące pompą ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest przez

urządzenie regulacyjne np. Logamatic 4221,

to na życzenie można aktywować funkcję automatycznej

dezynfekcji termicznej. Podgrzewacz

oraz układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy

podgrzewane raz w tygodniu, do temperatury

np. 70°C. Wymagany przy tym przepływ wody

przy wszystkich punktach poboru c.w.u., należy

zapewnić staraniem inwestora.

1 opakowanie w folii na palecie.

Przy podgrzewaczach o różnej wielkości, należy

dokonać regulacji hydraulicznej instalacji

lub zastosować odrębną regulację dla każdego

podgrzewacza.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- do instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, staraniem inwestora

należy zainstalować trójnik o średnicy

jednakowej jak dopływ wody zimnej

i z materiału dostosowanego do instalacji

rurowej. Dzięki dużemu przekrojowi, możliwy

jest szybki spust oraz płukanie,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

(Heiz-AnIV).

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751, arkusze 1-4.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest konieczne.

W przypadkach podłączenia rurociągów

wykonanych z metalu, należy usunąć

z wody składniki powodujące reakcje agresywne

lub odkładanie się osadów kamienia

(np. wapnia),

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n – na

zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują wytyczne VDI 2037. Szczegółowe

informacje w Arkuszu roboczym K8, rozdział

15.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

związków FCKW, zabezpieczona obudową

z blachy stalowej, w kolorze niebieskim lub

białym.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Podgrzewacz oraz cyrkulacja

c.w.u. będą podgrzewane raz w tygodniu,

do temperatury np. 70°C. Dla takiego trybu

pracy, zaleca się niezwłocznie zamontować

armaturę z termostatyczną regulacją temperatury

pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek wysokiej

temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica Pojemność

przyłączenia nominalna

minimum

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤ 200 75

DN 20 200-1000 150

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz, powinny

być wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo

dostępne, w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40 mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Konserwacja/rewizje

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się

osady. Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie

ich konserwacji (według normy DIN

4753 co najmniej co dwa lata, a w przypad-

ku wody średniotwardej i twardej, odpowiednio

częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować

z regularnej konserwacji zainstalowanego

na dopływie wody filtra zanieczyszczeń

stałych. Zalecane jest zawarcie przez użyt-

SU160-SU300

kownika umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- Zainstalowany po stronie wody grzewczej

filtr zanieczyszczeń stałych, powinien być

obsługiwany zgodnie z wymaganiami instalacji

(np. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 019


SU160-SU300 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux SU160-SU300

10 – 020

��

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

SU160/SU160 W SU200/SU200 W SU300 SU300 W

Pojemność podgrzewacza l 160 200 300

Średnica ØD mm 556 556 672

Wysokość T mm 1188 1448 1465

Wysokość pomieszczenia 1) mm 1718 2053 1845

Zasilanie podgrzewacza H VS

mm 644 644 682

Powrót podgrzewacza H RS mm 238 238 297

Dopływ wody zimnej

ØEK

H EK

DN

mm

Wejście cyrkulacji H EZ mm 724 724 762

Wyjście c.w.u. H AB mm 1111 1371 1326

Pojemność wody grzewczej l 4,5 4,5 8,0

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 2) kWh/24h 1,8 2,0 2,1

Ciężar netto 3) kg 98 110 145

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 160 woda grzewcza/95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0215/02-13 MC/E

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektywy 97/23/EG Z-DDK-MUC-02-318302-15

1) Minimalna wysokość pomieszczenia, wymagana do wymiany anody magnezowej

2) W ciągu 24h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

3) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

��

��

��

����

��

��

� ��

��

��

��


� ��

� ��

� ��

� ��

� ��

������

R1

57

���

��������������

�������������

���

R1

57

���

�������������

�� ���������������������������������������������

R1¼

60

���


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Trwałe wydajności ciepłej wody użytkowej

Wysokie zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

SU300

SU300W

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

Zredukowane zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

SU160/

SU160 W

SU200/

SU200 W

SU300/

SU300 W9,3

10,0

10,7

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

295

520

710

945

1220

12,0

21,2

28,8

38,5

49,6360

545

760

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C20,9

31,7

44,2

5,0 223

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

902,4

2,6

3,04,1

4,2

4,69,1

9,7

10,1

265

440

625

805

1000

265

440

625

805

1000

285

510

695

875

1040

10,7

17,9

25,4

32,8

40,7

10,7

17,9

25,4

32,8

40,7

11,6

20,7

28,2

35,6

42,4335

475

635335

475

635355

500

64519,4

27,5

36,919,4

27,5

36,920,7

29,2

37,6

SU160-SU300

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t = 60°C (oznaczonych tłu-

sp

stym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

2,0 190

2,6 63

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t = 60°C (oznaczonych tłu-

sp

stym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy

N L dotyczącego pojedynczego podgrzewacza.

Wydajność trwała musi być odpowiednio

dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedynczego

podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie

Tichelmanna.

Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4

Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.

Przykład:

1 podgrzewacz Logalux SU200, NL = 4,1

2 podgrzewacze Logalux SU200,

N L = 4,1 x 2,4 ≈ 9,8

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 021


SU400-SU1000 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux SU400-SU1000

Oznaczenie Izolacja cieplna mm Pojemność grzewcza l Numer artykułu

SU400-80

SU500-80 500 30 007 419

80

SU750-80 750 30 007 421

10 – 022

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

400 30 007 400

SU1000-80 1000 30 007 423

SU400-100 1)

400 30 007 401

SU500-100

100

1) 500 30 007 420

SU750-1001) 750 30 007 422

SU1000-100 1) 1000 30 007 424

SU400-100 W 2)

400 7 747 302 434

SU500-100 W

100

2) 500 7 743 302 435

SU750-100 W2) 750 7 747 302 436

SU1000-100 W 2) 1000 7 747 302 437

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4115

Dodatkowy moduł ogranicznika

temp. bezpieczeństwa

ZM436

BW2501

Urządzenie regulacyjne

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

1) W kombinacji systemu ładowania, z zestawem wymiennika Logalux LAP można zastosować wyłącznie podgrzewacze Logalux400-100

do Logalux SU1000-100

2) Ochrona cieplna w kolorze białym

Szczegółowe informacje o systemie ładowania Logalux LAP ⇒ od strony 10 – 040

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody, przez sterowanie

pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na tryb letni,

załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem wybiegu

pompy oraz przełącznikiem podgrzewania elektrycznego/lub z kotła

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowego zabudowania w sterowniku Logamatic 4115, jeżeli temperatura

wody grzewczej na zasilaniu >110°C

• zabezpieczenie przy maksymalnej temper. wody w podgrzewaczu 95°C

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą lub zaworem z siłownikiem elektrycznym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście ze stykami bezpotencjałowymi oraz cyfrowy

wyświetlacz temperatury

Inne urządzenia regulacyjne do systemu ładowania Logalux LAP ⇒ strona 10 – 032

5 868 665

5 991 812

80 147 500


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1.

Wymiennik ciepła

z rur ożebrowanych

1. Grzałka elektryczna 2)

2.Pokrywa włazu

rewizyjnego

Elektryczny system

ładowania

– Anoda inercyjna

– Próbnik anody


• dla 2-3 kolektorów słonecznych

• montowany we włazie rewizyjnym

• kompletny, z uszczelnieniem i śrubunkiem izolującym

Przyłączenia R½

• powierzchnia grzejna ok. 1m 2

• moc przenoszona Q D = 22,5kW, przy 600 l/h (strata ciśnienia 365 mbar)

i 80/50°C po stronie pierwotnej oraz 10/60°C po stronie wtórnej

do Logalux SU400-SU500

do Logalux SU750-SU1000

• połączenie R1½

• kompletna, z regulacją

• bez pokrywy włazu rewizyjnego 1)

2,0kW (prąd przemienny 230 V, długość zabudowy ok. 440 mm)

3,0kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 440 mm)

4,5kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 440 mm)

6,0kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 440 mm)

9,0kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 500 mm)

(od pojemności 400 l)

• do grzałki elektrycznej

• mufa R1½ z ochroną cieplną i kołpakiem

do Logalux SU400-SU500

do Logalux SU750-SU1000

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej przez obieg grzewczy z użyciem

energii elektrycznej, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w połączeniu z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000, 4000 oraz EMS

(z modułem UM10), ręczne przełączanie na podgrzewanie elektryczne/lub z kotła,

regulacja elektroniczna 30-75°C, z urządzeniami regulującymi i zabezpieczającymi,

różne wskazania przy pomocy diod świetlnych, przyłącza zasilania i powrotu

R1½

• do zamocowania naściennego

• składa się z grzałki elektrycznej w obudowie, pompy ładującej oraz układu regulacji

wewnętrznej, zmontowanych w jedną całość

• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz z izolacją termiczną i obudową

• całość przygotowana do montażu w obiegu grzewczym na miejscu przeznaczenia,

przez przyłączenie do króćców wbudowanej wężownicy z rur gładkich

• ciężar ok. 10 kg

LSE 2, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 2V, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 6, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 6V, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9V, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

• z wtyczką ze stykiem ochronnym układu stałopotencjałowego

• do montażu w izolowanym otworze, z gwintowanym trzpieniem M8

• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V

• wraz z kablem łączącym

• urządzenie do sprawdzania katodowej ochrony antykorozyjnej emaliowanych,

pojemnościowych podgrzewaczy wody

• wraz z baterią

SU400-SU1000

63 034 905

63 034 906

5 238 250

5 238 254

5 238 258

5 238 262

5 238 264

5 236 456

5 236 458

82 325 300

82 325 340

82 325 310

82 325 350

82 325 320

82 325 360

3 868 354

81 065 120

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 023


SU400-SU1000 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu


10 – 024

Zestaw wkładek ochrony

cieplnej do przyłączy po

stronie grzewczej

– Termometr


Wykonanie

tzw. „morskie”

• przy temperaturach na zasilaniu do 160°C

• do ochrony pianki miękkiej w obrębie króćców przyłączeniowych po stronie

grzewczej

• możliwość zabudowania w listwie zamykającej

• 30-80°C

• wraz z czujnikiem o kształcie ¼ walca

• z dodatkową warstwą pokrywającą

• konieczne do wody o przewodnictwie ponad 150 mS/m

• zalecane zastosowanie anody inercyjnej

do Logalux SU400-SU500

do Logalux SU750-SU1000

1) Przy pierwotnym instalowaniu, należy dodatkowo zamówić pokrywę włazu rewizyjnego

2) Proszę zwrócić uwagę na wskazówki na str. 10 – 025

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

63 235 046

5 236 200

3 873 160

3 873 164


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody

w wykonaniu stojącym, ze wspawaną wężownicą

z rur gładkich sterowaną temperaturowo,

kanałem kablowym oraz termometrem.

• Duża moc ciągła, dzięki wewnętrznej wężownicy

z rur gładkich.

• Dostępne są cztery, posiadające badanie

typu wielkości, o pojemnościach 400, 500,

750 oraz 1000 litrów.

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają

wymagania "Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę".

Moc / rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach woda pitna jest podgrzewana

i magazynowana jako c.w.u. Ważnym

kryterium przy przenoszeniu mocy, jest wielkość

powierzchni grzejnej. Celem powinno

być zapewnienie podgrzewania wody w podgrzewaczu,

bez „taktowania” kotła.

Podgrzewanie

• Podgrzewanie c.w.u. następuje podczas

przepływu przez wężownicę wody grzewczej

o maksymalnej temperaturze 160°C

i maks. ciśnieniu 16 bar.

• Podgrzewanie c.w.u. przy zasilaniu ze zdalaczynnej

wodnej sieci ciepłowniczej – wg

warunków wydanych przez dostawcę ciepła

zdalaczynnego.

Budowa podgrzewaczy

Rodzaj budowy

Pojemnościowe podgrzewacze wody Logalux

SU400-SU1000 są produkowane jako

zbiorniki stojące.

Rejestracja wg DIN/wytycznych do urządzeń

ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3 zaliczony do

grupy II. Zbiorniki są pokrywane termoglazurą

wg DIN 4753-3 oraz zarejestrowane wg cz. 2

DIN, tzn. po sprawdzeniu rodzaju budowy. Tym

samym spełniają wymagania niemieckich „Przepisów

dotyczących ogólnych wymagań zaopatrzenia

w wodę” (AVB Wasser V, § 12, ust.4).

Zgodnie z obowiązującymi w międzyczasie wytycznymi

odnośnie urządzeń ciśnieniowych,

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max < 110°C oraz t max >110°C.

Przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego

nadciśnienia po stronie grzewczej (powyżej

lub poniżej 16 bar), uzyskuje się przy konstruowaniu

zróżnicowane grubości ścianek oraz

nakłady na badania wewnętrzne i zewnętrzne.

Jeżeli dopuszczalna temperatura zasilania przekracza

110°C, obowiązuje dopuszczenie wg dyrektywy

„ciśnieniowej”. Certyfikacja odbywa się

na podstawie badań typu (Moduł B), wg wytycznych

dyrektywy 97/23/EG.

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy

wody jest zamontowana wewnątrz wężownica

grzejna, posiadająca następujące zalety:

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż

wewnątrz pokryte są higieniczną termoglazurą

marki Buderus – DUOCLEAN

MKT.

• Jako wyposażenie dodatkowe, możliwość

rozszerzenia o zestaw wymiennika LAP.

• Urządzenia regulacyjne do podgrzewania

wody, wymiennik z rur ożebrowanych oraz

grzałka elektryczna, są wyposażeniem dodatkowym.

• Do specyficznych zastosowań, podgrzewacz

może być dostarczony w wykonaniu

„morskim.”

Podgrzewanie biwalentne

Biwalentny podgrzew można uzyskać przez

dozbrojenie podgrzewacza Logalux SU

ze 100 mm izolacją cieplną, w nabudowany

zestaw wymiennika ciepła LAP (jako

wyposażenie dodatkowe). Zestaw wymiennika

jest podporządkowany pracy kotła, wężownica

instalacji solarnej. Wyposażenie

w zestaw wymiennikowy, jest możliwe w każdym

czasie. Ponadto, w pokrywie przedniego

otworu rewizyjnego można zainstalować

wymiennik z rur ożebrowanych (wyposażenie

dodatkowe).

Grzałki elektryczne

Grzałkę elektryczną do podgrzewania wody

np. w lecie przy wyłączonej instalacji grzewczej,

można zamontować w każdym mo-

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody, bez przegrzań,

• przez korzystne usytuowanie wężownicy

w dolnej części zasobnika, uzyskuje się

w pełni podgrzanie całej objętości podgrzewacza,

• higieniczna eksploatacja,

• równomiernie wyrównana temperatura całej

pojemności podgrzewacza.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN

MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła oraz stali, wspomagany

przez ochronę katodową w postaci

anody magnezowej. Ciepła woda ma kontakt

jedynie z materiałami o wysokich walorach

higienicznych, wobec czego pojemnościowe

podgrzewacze wody, trwale spełniają następujące

zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy całkowitej twardości wody

poniżej 2˚n – na specjalne zamówienie,

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną,

SU400-SU1000

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna

• Ochrona przed korozją w/g normy DIN

4753-3 przez zastosowanie termoglazury

DUOCLEAN MKT marki Buderus oraz anody

magnezowej.

• Wykonanie „do wody morskiej” posiada dodatkową

warstwę pokrywającą.

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwy do otwarcia otwór rewizyjny

w górnej dennicy oraz łatwo dostępny otwór

do czyszczenia, z przodu podgrzewacza.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

mencie (jako wyposażenie dodatkowe),

w pokrywie przedniego włazu rewizyjnego.

Wysokie twardości wody powodują szybkie

zakamienienie grzałek, a następstwem

tego jest najczęściej ich uszkodzenie. Wody

o twardości powyżej 15˚n, wymagają doskonałego

urządzenia uzdatniającego oraz konserwacji/usunięcia

kamienia, najpóźniej po

6 miesiącach eksploatacji.

Elektryczny system ładowania LSE

Ten sposób ładowania polega na równoległym

w stosunku do kotła, podłączeniu do

wężownicy podgrzewacza. Woda grzewcza

będzie podgrzewana tylko wówczas, gdy zakamienienie

lub korozja, nie wpłyną niekorzystnie

na opór cieplny.

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od -30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT

oraz anodę magnezową,

• zabezpieczone przed zapowietrzaniem,

niezagrożone przez gromadzące się części

stałe na dnie zbiornika.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, istnieje

wystarczająco duży otwór z pokrywą, na górze

oraz z przodu podgrzewacza.

Ochrona cieplna/obudowa zewnętrzna

Wysokowartościowa izolacja cieplna składa

się z wolnej od związków FCKW warstwy

miękkiej pianki poliuretanowej o grubości

100 mm (możliwość wyboru grubości 80 mm),

naklejonej na folię z tworzywa sztucznego

o grubości 1 mm, która służy jako obudowa

zewnętrzna. Folia-obudowa występuje w kolorze

niebieskim, a przy 100 mm grubości

pianki można wybrać wykonanie w kolorze

białym. Minimalna ilość ciepła na utrzymanie

podgrzewacza w gotowości, wynosi –

w zależności od jego wielkości – od 2,5 do

3,7 kWh/24h.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 025


SU400-SU1000 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Wykonanie do wody morskiej

Tzw. „wykonanie morskie” polega na naniesieniu

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

Przy pomocy regulatora temperatury z czujnikiem

w zbiorniku, sterowana jest pompa

ładująca podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby uzyskać nastawioną wartość temperatury

c.w.u. Zawór zwrotny zainstalowany

za pompą ładującą, pozwala uniknąć niepożądanego

schłodzenia c.w.u. w podgrzewaczu,

przez obieg grzewczy. Wymagany przez

normę DIN 4753 dla temperatur czynnika

grzewczego powyżej 110°C, ogranicznik temperatury

bezpieczeństwa, będzie instalowany

w tulei, w podgrzewaczu.

Załączanie priorytetowe/programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u. w stosunku do pracy

grzewczej lub równoległą pracę obu układów.

Sposób dostawy

Projektowanie

Zakres zastosowania

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Logalux

SU są przeznaczone do podgrzewania

wody użytkowej. Można je stosować pod warunkiem,

że po stronie czynnika grzewczego

nie znajdą się substancje palne, żrące lub trujące

oraz że po stronie grzewczej nie będzie

przekroczone nadciśnienie 16 bar, wzgl. nie

zostanie przekroczona temperatura 160°C.

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody użytkowej

Podstawą doboru urządzeń dla budynków

mieszkalnych w Niemczech, jest norma DIN

4708, arkusz 2.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania ⇒ „Dobór wielkości

pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej

wody".

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń

do podgrzewania wody użytkowej należy

sprawdzić, czy zwiększenie mocy kotła jest

konieczne do nieprzerwanego dostarczania

ciepła do obiegów grzewczych, po odłączeniu

podgrzewania c.w.u. Podstawą do tego

jest norma DIN 4708 cz.2. Ustalenie wartości

2-go i 3-go wymagania tej normy pozwoli

ustalić, czy dodatek do mocy kotła należy

utrzymać.

Praca równoległa

Dwa lub więcej jednakowych podgrzewaczy

może pracować i być regulowanymi, przy zastosowaniu

pompy ładującej lub zaworu regulacyjnego.

Konieczne jest jednak wykonanie

10 – 026

i wpaleniu dodatkowej warstwy pokrywającej wewnętrzną

powierzchnię podgrzewacza. Jest ono

Czasowe funkcje załączania urządzeń regulacyjnych

np. Logamatic 4221, umożliwiają programy

czasowe dla procesu podgrzewania

c.w.u oraz pracy pompy cyrkulacyjnej. Przy

współpracy ze stałotemperaturowym kotłem

grzewczym, można zastosować urządzenie

sterownicze do podgrzewania wody użytkowej,

sterujące pompą ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest

przez urządzenie regulacyjne np. Logamatic

4221, to na życzenie można aktywować

funkcję automatycznej dezynfekcji termicznej.

Podgrzewacz oraz układ cyrkulacji c.w.u.

będą wtedy podgrzewane raz w tygodniu, do

temperatury np. 70°C.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

Zbiornik podgrzewacza w worku foliowym na palecie

Izolacja cieplna z obudową 1 karton

instalacji w układzie Tichelmanna, zarówno

po stronie grzewczej, jak również instalacyjnej

(c.w.u.). Przy podgrzewaczach o różnej

wielkości, należy dokonać regulacji hydraulicznej

instalacji lub zastosować odrębną regulację

dla każdego podgrzewacza.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, staraniem inwestora

należy zainstalować trójnik o średnicy

jednakowej jak dopływ wody zimnej

i z materiału dostosowanego do instalacji

rurowej. Dzięki dużemu przekrojowi, możliwy

jest szybki spust oraz płukanie,

- przy współpracy z zestawem wymiennikowym

LAP, jeżeli twardość wody wynosi

ponad 8 ˚n, temperatura c.w.u. nie może

przekraczać 60°C, a temperatura czynnika

grzewczego na zasilaniu – 70°C,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami (Heiz-AnIV).

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751 – 1-4.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest

konieczne. W przypadkach podłączenia

rurociągów wykonanych z metalu, należy

usunąć z wody składniki powodujące reakcje

agresywne lub odkładanie się osadów

kamienia (np. wapnia),

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

konieczne, jeżeli przewodnictwo podgrzewanej

wody przekracza 150mS/m (1500 µS/cm).

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza,

niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Dla takiego trybu pracy,

zaleca się niezwłocznie zamontować armaturę

z termostatyczną regulacją temperatury

pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek

wysokiej temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej 2 0n –

na zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują wytyczne VDI 2037.

Szczegółowe informacje w Arkuszu roboczym

K8 ⇒ rozdział 15

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

Pojemność

nominalna

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤ 200 75

DN 20 200-1000 150

DN 25 1000-5000 250

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz, powinny

być wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo

dostępne, w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym lub na zasilaniu w pobliżu kotła

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym

20-40 mm ponad lejkiem spustowym lub

wpustem. Uwaga na możliwość cofki

w piwnicach! Nie wyprowadzać wylotu

na zewnątrz – niebezpieczeństwo zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpie-

czeństwa oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Konserwacja/rewizje

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się osady.

Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie ich

konserwacji (według normy DIN 4753 co najmniej

co dwa lata, a w przypadku wody średniotwardej

i twardej, odpowiednio częściej),

SU400-SU1000

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować

z regularnej konserwacji zainstalowanego

na dopływie wody, filtra zanieczyszczeń

stałych. Zalecane jest zawarcie przez użytkownika

umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- zainstalowany po stronie wody grzewczej

filtr zanieczyszczeń stałych, powinien być

obsługiwany zgodnie z wymaganiami instalacji

(np. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 027


SU400-SU1000 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Logalux SU400-SU1000

10 – 028

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

SU400 SU500 SU750 SU1000

Pojemność podgrzewacza l 400 500 750 1000

Średnica

ØD 1

ØD 2

ØD SP

mm

mm

mm

Wysokość (także po przewróceniu) H mm 1550 1850 1850 1920

Szerokość do wprowadzenia mm 660 660 810 910

Zasilanie podgrzewacza H VS mm 790 940 973 1033

Powrót podgrzewacza H RS mm 303 303 283 326

Zasilanie/powrót podgrzewacza z rur ożebr.

zainst. w przednim otworze rewizyjnym

Ø

Wysok.

Wysokość otworu rewizyjnego H H mm 408 408 388 401

Dopływ wody zimnej

ØEK

H EK

DN

mm

DN

mm

Wejście cyrkulacji H EZ mm 912 1062 1065 1126

Wyjście c.w.u.

Rozstaw nóżek

�� ��

ØAB

H AB

A 1

A 2

Pojemność wody grzewczej l 12 16 23 28

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 1) przy grubości izolacji

100 mm

� �

������� ��


DN

mm

mm

mm

810

850

650


393

R1¼

148

R1¼

1343

419

483

810

850

650


393

R1¼

148

R1¼

1643

419

483

960

1000

800


373

R1½

133

R1¼

1648

546

628

1060

1100

900


386

R1½

121

R1½

1721

615

711

kWh/24h 2,87 2,94 3,94 4,31

Ciężar netto 2) kg 195 238 319 406

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 160 3) woda grzewcza/95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0237/2000-13 MC/E

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektywy 97/23/EG Z-DDK-MUC-02-318302-15

1) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

2) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

3) Dopuszczalne wyłącznie przy użyciu zestawu ochrony cieplnej (przy króćcach wody grzewczej)

��

��

� ��� ��

� ���� �

�� ��

� �

��

��� �

� ��

� ��

� ��

� ��

� ��

� � ��������������������������������������������

� �

� �


Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Wydajności ciepłej wody użytkowej

Wysokie zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

SU400

SU500

SU750

SU1000

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

9013,8

14,5

15,317,0

17,8

18,924,9

27,4

32,230,8

34,8

39,3

311

744

1081

1486

1838

446

933

1324

1757

2230

554

1163

1838

2176

2811

757

1419

1987

2487

3068

12,7

30,3

44,0

60,5

74,8

18,2

38,0

53,9

71,5

90,8

22,6

47,3

63,0

88,6

114,4

30,8

57,8

80,9

101,2

124,9605

814

1098700

1041

1372899

1267

17401098

1551

196835,2

47,3

63,840,7

60,5

79,852,3

73,7

101,263,8

90,2

114,4

SU400-SU1000

7,00 250

4,95 350

4,30 350

3,80 350

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody"

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t = 60°C (oznaczonych

sp

tłustym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 029


SU400-SU1000 Logalux

Stojące • ze wspawaną wężownicą

Zredukowane zapotrzebowanie wody grzewczej

Opis

SU400

SU500

SU750

SU1000

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: „Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody"

1) Według normy DIN 4708 współczynnik mocy odniesiony jest do standardowych parametrów pracy tv = 80°C oraz t sp = 60°C (oznaczonych

tłustym drukiem). Moc grzewcza odpowiada trwałej wydajności c.w.u. [kW] przy temperaturze 45°C

2) Temperatura wejściowa wody zimnej wynosi 10°C

10 – 030

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

9013,6

14,1

14,716,7

17,2

17,921,7

24,3

29,327,8

30,6

34,5

271

662

959

1311

1636

392

757

1135

1486

1595

473

974

1297

1825

2365

595

1135

1581

1559

2500

11,0

27,0

39,1

53,4

66,6

16,0

30,8

46,2

60,5

75,9

19,3

39,6

52,8

74,3

96,3

24,2

46,2

64,4

79,8

101,8

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy

NL dotyczącego pojedynczego podgrzewacza.

Wydajność trwała musi być odpowiednio

dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedynczego

podgrzewacza.520

728

993605

870

1145757

1059

1456889

1220

1551

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie

Tichelmanna.

Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4

Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.30,3

42,4

57,835,2

50,6

66,644,0

61,6

84,751,7

71,0

90,2

3,5 75

2,5 90

2,2 100

1,9 90

Przykład:

1 podgrzewacz Logalux SU400, N L = 14,1

2 podgrzewacze Logalux SU400

N L = 14,1 x 2,4 = 33,84 ≈ 33,8


Logalux

SF300-SF1000

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Logalux SF300-SF1000

Oznaczenie Izolacja cieplna mm Pojemność grzewcza l Numer artykułu

SF300 48 1) 300 5 233 301

SF400-80

400 5 233 410

SF500-80 500 5 233 420

80

SF750-80 750 5 233 430

SF1000-80 1000 5 233 440

SF400-100

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

400 5 233 415

SF500-100 500 5 233 425

100

SF750-100 750 5 233 435

SF1000-100 1000 5 233 445

1) Wysokogatunkowa izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennika ciepła Logalux LAP ⇒ od strony 10-040

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennika ciepła Logalux LSP ⇒ od strony 10-048

Zakres dostawy nie obejmuje systemu ładowania

Do zasobnika należy dobrać stosowny system

ładowania ⇒ wyposażenie dodatkowe

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 031


SF300-SF1000 Logalux

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania naściennego

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4126

Moduł funkcyjny FM445

Logamatic 4117

Ogranicznik temperatury

bezpieczeństwa

Moduł dodatkowy

ZM436

10 – 032

• do regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP), w połączeniu z dwoma

pompami ładującymi (po stronie pierwotnej i wtórnej)

• dla stojących i wiszących kotłów grzewczych, bez urządzeń regulacyjnych Logamatic 4121,

4122, 4211, 4311 lub 4312

• wraz z jednostką obsługową MEC2, modułem kontrolera CM 431 oraz modułem funkcyjnym

FM445

• z trzema czujnikami temperatury (załączania, wyłączania, wymiennikowym) oraz możliwością

przyłączenia dwóch pomp ładujących, a także pompy cyrkulacyjnej

• z dwoma przełącznikami do pracy ręcznej, wyjściem bezpotencjałowym, wysterowaniem zaworu

3-drogowego z organem nastawczym, do regulacji temperatury na zasilaniu po stronie

pierwotnej, funkcje do ochrony przed zakamienianiem, dezynfekcji termicznej oraz meldunku

usterek (w postaci klarownego tekstu lub przez system zdalnego przekazywania danych

Logamatic)

• Uwaga! można stosować tylko jednofazowe pompy prądu przemiennego! Nie wolno podłączać

dodatkowego podgrzewania elektrycznego!

• do doposażenia urządzeń regulacyjnych Logamatic 4121, 4122, 4211, 4311 lub 4312, wzgl. do

regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP), w połączeniu z dwoma pompami

ładującymi (po stronie pierwotnej i wtórnej)

• do stojących i wiszących kotłów grzewczych, bez urządzeń regulacyjnych Logamatic 4121,

4122 lub 4323

• z trzema czujnikami temperatury (załączania, wyłączania, wymiennikowym) oraz możliwością

przyłączenia dwóch pomp ładujących, a także pompy cyrkulacyjnej

• z dwoma przełącznikami do pracy ręcznej, wyjściem bezpotencjałowym, wysterowaniem zaworu

3-drogowego z organem nastawczym, do regulacji temperatury na zasilaniu po stronie

pierwotnej, funkcje do ochrony przed zakamienianiem, dezynfekcji termicznej oraz meldunku

usterek (w postaci klarownego tekstu lub przez system zdalnego przekazywania danych

Logamatic)

• Uwaga! można stosować tylko jednofazowe pompy prądu przemiennego!

• do regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP)

• do wysterowania pompy ładującej ciepłej wody, w połączeniu z regulatorem działającym bez

energii pomocniczej (w przypadku ogrzewania ciepłem zdalaczynnym lub podobnym)

• z czujnikiem załączania i wyłączania, punktem pomiarowym przełączania oraz wyjściem bezpotencjałowym

Uwaga! nie wolno podłączać dodatkowego podgrzewania elektrycznego!

• możliwość wyposażenia w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa / ZM436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowej zabudowy w urządzeniu regulacyjnym Logamatic 4115 i 4117 przy temperaturze

wody grzewczej na zasilaniu ponad 110°C

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

63 037 465

5 016 844

5 868 668

5 991 812


Logalux

SF300-SF1000

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1.

Wymiennik ciepła

z rur ożebrowanych

1. Grzałka elektryczna

1.

Pokrywa włazu

rewizyjnego

– Anoda inercyjna


Próbnik anody

CorroScout 500

– Termometr
Termometr

cyfrowy (DTA)

Wykonanie

tzw. „morskie”

– Wanna ociekowa

• do 2-3 kolektorów słonecznych

• z miedzi cynowanej

• montowany we włazie rewizyjnym

• kompletny, z uszczelnieniem i śrubunkiem izolującym

Przyłączenia R½

• powierzchnia grzejna ok. 1m2 • moc przenoszona Q = 22,5kW, przy 600 l/h (strata ciśnienia 365 mbar)

D

i 80/50°C po stronie pierwotnej oraz 10/60°C po stronie wtórnej

do SF300

do SF400-SF500

do SF750-SF1000

• połączenie R1½

• kompletna, z regulacją

• bez pokrywy włazu rewizyjnego 1)

2,0 kW (prąd przemienny 230 V, długość zabudowy ok 440 mm, od poj. 300 l)

3,0 kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 440 mm, od poj. 300 l)

4,5 kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 440 mm, od poj. 300 l)

6,0 kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 440 mm, od poj. 300 l)

9,0 kW (prąd trójfazowy 400 V, długość zabudowy ok. 500 mm, od poj. 400 l)

• do grzałki elektrycznej

• mufa R1½ z ochroną cieplną i kołpakiem

• z wtyczką ze stykiem ochronnym układu stałopotencjałowego

• do montażu w izolowanym otworze, z gwintowanym trzpieniem M8

• do podłączenia do gniazda wtykowego 230V

• wraz z kablem łączącym

do SF300

do SF400-SF500

do SF750-SF1000

• urządzenie do sprawdzania katodowej ochrony antykorozyjnej emaliowanych, pojemnościowych

podgrzewaczy wody

• wraz z baterią

• od Logalux SF400

• 30-80°C

• wraz z czujnikiem o kształcie ¼ walca

• możliwość zabudowy w listwie zamykającej

• z baterią

• z dodatkową warstwą pokrywającą

• konieczne do wody o przewodnictwie ponad 150 mS/m

• zalecane zastosowanie anody inercyjnej

• typ 150 SE z syfonem, o wymiarach wewn. 900 x 900 x 100

• celem uniknięcia zalań przez wodę

• wymagana często przy ubezpieczeniach

• z odpływem DN 50

• do zbiorników o średnicy do 850 mm

1) Przy pierwotnym instalowaniu, należy dodatkowo zamówić pokrywę włazu rewizyjnego

do SF400-SF500

do SF750-SF1000

7 747 004 761

63 034 905

63 034 906

5 238 250

5 238 254

5 238 258

5 238 262

5 238 264

7 747 004 748

5 236 456

5 236 458

3 868 354

81 065 150

5 236 200

7 747 201 004

3 873 160

3 873 164

7 747 201 035

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 033


SF300-SF1000 Logalux

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja zasobników

• Zasobniki ciepłej wody w wykonaniu stojącym,

bez wymiennika ciepła.

• Możliwość rozszerzenia o – jako wyposażenie

dodatkowe - zestaw wymiennika LAP (SF300,

SF400-100 do SF1000-100) lub LSP.

• Dostępnych jest pięć, posiadających badanie

typu wielkości, o pojemnościach 300,

400, 500, 750 oraz 1000 litrów.

• Zasobniki ciepłej wody spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych wymagań

dla zaopatrzenia w wodę”.

• Urządzenia regulacyjne do podgrzewania

wody, wymienniki z rur ożebrowanych oraz

System ładowania z zewnętrznym wymiennikiem ciepła

Buderusowski system ładowania składa się

z zasobnika c.w.u. (bez powierzchni grzejnej)

oraz zewnętrznego wymiennika ciepła, który

może być zlokalizowany na zasobniku lub

obok niego. Taki układ posiada następujące

zalety:

Zasobnik ciepłej wody / wymiennik ciepła

Logalux SF300-SF1000 (stojące)

• Zasobnik c.w.u. w połączeniu z zewnętrznym

wymiennikiem ciepła, do podgrzewania

przez kocioł grzewczy lub z sieci

cieplnej zdalaczynnej.

• Króćce do ładowania przez zewnętrzny

wymiennik ciepła.

• Do każdej wody pitnej, z uwagi na higieniczną

termoglazurę DUOCLEAN MKT

marki Buderus; przy twardości wody poniżej

2˚n – na zapytanie.

• Minimalna ilość ciepła na utrzymanie zasobnika

w gotowości, dzięki wolnym od

związków FCKW warstwom: twardej pianki

poliuretanowej o grubości 48 mm, albo miękkiej

pianki poliuretanowej o grubości 80 wzgl.

100 mm.

• Łatwa konserwacja i czyszczenie, przez

górny otwór rewizyjny oraz otwór do czyszczenia

z przodu.

Budowa zasobników

Zasobniki c.w.u. Logalux SF300-SF1000 produkuje

się jako zbiorniki stojące, do współpracy

z systemami ładowania. Możliwe są nabudowane

zestawy wymiennikowe „LAP”, SF300

i SF400-100 – SF1000-100 oraz ustawione

z boku, zestawy wymiennikowe „LSP”. Dodatkowo

można zamontować wymiennik ciepła

z miedzianych, cynowanych rur ożebrowanych,

przez dolny kołnierz (do pokrywy włazu).

Wytyczne do budowy urządzeń ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3 jest

zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokrywane

termoglazurą wg DIN 4753-3. Spełniają

wymagania niemieckich „Przepisów dotyczących,

ogólnych wymagań zaopatrzenia

w wodę (AVB Wasser V, § 12, ust.4). Zgodnie

z obowiązującymi w międzyczasie wytycznymi

odnośnie urządzeń ciśnieniowych (DGR),

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max 110°C. Przy jednoczesnym uwzględnieniu

x

maksymalnego nadciśnienia po stronie grzewczej

(powyżej lub poniżej 16 bar), uzyskuje się

przy konstruowaniu zróżnicowane grubości

ścianek oraz nakłady na badania wewnętrzne

i zewnętrzne. Jeżeli dopuszczalna temperatura

zasilania przekracza 110°C, obowiązuje

dopuszczenie wg dyrektywy „ciśnieniowej”.

Certyfikacja odbywa się na podstawie badań

typu (Moduł B), wg wytycznych dyrektywy ciśnieniowej

97/23/EG.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości wyrobów,

efektywny system ochrony przed korozją

w postaci termoglazury DUOCLEAN MKT

marki Buderus, bazuje na wymaganiach normy

DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła oraz stali, wspomagany

przez ochronę katodową w postaci anody

magnezowej. Ciepła woda ma kontakt jedynie

z materiałami o wysokich walorach higienicz-

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

• Ilość ciepła na utrzymanie zasobnika w gotowości,

wynosi – w zależności od jego

wielkości – od 2,2 do 4,21 kWh/24 h, przy

100 mm grub. izolacji.

• Wykonanie „do wody morskiej” posiada

dodatkową warstwę pokrywającą.

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwy do otwarcia otwór rewizyjny

w górnej dennicy oraz łatwo dostępny

otwór do czyszczenia, z przodu podgrzewacza.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

• po całkowitym rozbiorze c.w.u. jest nadal

do dyspozycji moc trwała wymiennika ciepła.

Dzięki temu, w budynkach mieszkalnych

często można zastosować mniejsze

wielkości zasobników, niż w innych systemach.

• Harmonijnie zmniejszona pojemność zasobnika.

Grzałki elektryczne

Grzałka elektryczna może być od razu lub

później zabudowana w pokrywie przedniego

włazu rewizyjnego (wyposażenie dodatkowe).

Służy do podgrzewania wody np. w lecie,

przy odłączonym urządzeniu grzewczym. Jeżeli

głównym ma być ogrzewanie elektryczne,

to można zastosować system ładowania

elektrycznego LSE (w powiązaniu z wymiennikiem

z rur ożebrowanych).

Wysokie twardości wody powodują szybkie

zakamienienie grzałek, a następstwem

tego jest najczęściej ich uszkodzenie. Wody

o twardości powyżej 15°n, wymagają doskonałego

urządzenia uzdatniającego oraz konserwacji/usunięcia

kamienia, najpóźniej po

6 miesiącach eksploatacji.

nych, wobec czego pojemnościowe podgrzewacze

wody, trwale spełniają następujące

zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na specjalne zamówienie,

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie od

-30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,


Logalux

SF300-SF1000

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN

MKT oraz anodę magnezową.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, istnieje

wystarczająco duży otwór z pokrywą, na górze

oraz z przodu zasobnika.

Regulacja

Rodzaj regulacji zależy od źródła ciepła. Jeżeli

wymienniki ciepła będą przyłączone bezpośrednio

do sieci cieplnej zdalaczynnej lub

podobnej, to należy zastosować urządzenia

regulacyjne działające bez udziału energii pomocniczej

(Logamatic 4117).

W przypadkach pośredniego podłączenia

wymienników ciepła do sieci zdalaczynnej

lub do kotła grzewczego, a więc we współpra-

Podgrzewanie z sieci cieplnej zdalaczynnej

Podgrzewanie z sieci cieplnej zdalaczynnej

Przy bezpośrednim podłączeniu systemu ładowania

z zewnętrznym wymiennikiem ciepła,

na zasilaniu wody grzewczej należy zamontować

termostatyczne urządzenie regulacyjne

bez energii pomocniczej, a jego czujnik temperatury

umieścić na wyjściu c.w.u. z wymiennika

(w tulei na LSP). Tuleja do czujnika

posiada odpowiednią wielkość. Zawór regulacyjny

otwiera lub zamyka dopływ czynnika

grzewczego do wymiennika, stosownie do

odchyłek od zadanej temperatury c.w.u. na

wyjściu z wymiennika.

Możliwe są 2 tryby pracy:

• pompa obiegowa c.w.u. pracuje w sposób

ciągły, aby w zasobniku utrzymać stałą

temperaturę (regulacja inwestorska),

• jeżeli po podgrzaniu całej pojemności zasobnika

pompa ma się wyłączać, to w dolnej

części zasobnika należy zainstalować

czujnik temperatury (np. urządzenie regulacyjne

do podgrzewania wody Logamatic

4117).

Dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa,

wymagany przez normę DIN4753

przy temperaturach czynnika grzewczego

powyżej 110°C, należy zamontować na wypływie

c.w.u. z wymiennika lub w tulei na wymienniku.

Jeżeli wymagane jest ograniczenie temperatury

wody powrotnej, to jej wartość

powinna być uchwycona bezpośrednio

za wymiennikiem, na powrocie czynnika

grzewczego.

Sposób dostawy

Logalux SF300

Logalux SF400–SF1000

Ochrona cieplna/obudowa zewnętrzna

Wysokowartościową izolację cieplną zasobników

Logalux SF300 stanowi twarda pianka

poliuretanowa o grubości 50 mm z niebieską

obudową z blachy, a począwszy od Logalux

SF400 jest to wolna od związków FCKW, warstwa

miękkiej pianki poliuretanowej o grubości

80 lub 100 mm, naklejona na folię z tworzywa

sztucznego o grubości 1mm, która służy jako

obudowa zewnętrzna.

cy z dwoma pompami (po stronie pierwotnej

i wtórnej), wymagane jest urządzenie regulacyjne

serii Logamatic 4000 z modułem funkcyjnym

FM445, wzgl. urządzenie regulacyjne

Logamatic 4126.

Podgrzewanie z kotła grzewczego

Przy podgrzewaniu wody przez wymiennik

ciepła zasilany z kotła grzewczego, na wypły-

Pompa obiegowa c.w.u.

Pompę obiegową c.w.u. dobiera się wg mocy

cieplnej wymiennika oraz oporu hydraulicznego

po stronie wody użytkowej. Wielkość

przepływu należy nastawić za zaworze regulacyjnym

„Tacosetter” tak, aby na wyjściu

c.w.u. uzyskać jej wymaganą temperaturę.

Ograniczenie temperatury wody powrotnej

Przy doborze systemu ładowania z zasobnikami

ciepła na podstawie współczynników

znamionowych mocy N L wg DIN 4708, ogranicznik

temperatury powrotu powinien być

nastawiony o 5 K wyżej, aniżeli wymagają

tego „Warunki techniczne podłączenia” dostawcy

ciepła.

W przeciwnym razie, uzyskanie przewidywanego

współczynnika N L nie jest zapewnione.

Jeżeli taka nastawa ogranicznika temperatury

jest niedopuszczalna, to przy projektowaniu

należy uwzględnić niższą o 5K temperaturę

powrotu, a więc np. zamiast różnicy temperatur

70/50°C, przejść na 70/45°C.

Zawory bez energii pomocniczej

Przy doborze zaworów należy uwzględnić

warunki techniczne wydane przez dostawcę

ciepła zdalaczynnego, odnośnie zakresu

działania termostatów oraz doboru różnicy

ciśnień. Dyspozycyjna różnica ciśnień rozstrzyga,

czy należy zastosować zawory ciśnieniowo

odciążone, wzgl. nieodciążone.

Z tymże dostawcą można ustalić możliwość

zastosowania większej ilości oddzielnych

urządzeń, posiadających badania typu kom-

Zasobnik (zbiornik) kompletny, z izolacją oraz płaszczem

obudowy

1 opakowanie foliowe na palecie

Zasobnik (zbiornik) w worku foliowym na palecie

Izolacja (80 lub 100 mm) z płaszczem zewnętrznym 1 karton

Wykonanie do wody morskiej

T.zw. „wykonanie morskie” (od SF400) posiada

naniesioną i wpaloną dodatkową

warstwę pokrywającą wewnętrzną powierzchnię

zasobnika. Jest ono konieczne,

jeżeli przewodnictwo podgrzewanej wody

przekracza 150 mS/m (1500 µS/cm).

wie ciepłej wody z wymiennika montuje się

czujnik temperatury do wysterowania temperatury

c.w.u., aby utrzymywać wartość zadaną.

Urządzenie regulacyjne Logamatic 4126

będzie sterowało pompą ładującą zasobnika

(po stronie pierwotnej = grzewczej) oraz

pompą ładującą c.w.u.

binacji urządzeń do regulacji temperatury

c.w.u., ograniczenia temperatury powrotu

oraz funkcję ogranicznika temperatury bezpieczeństwa.

Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna jest możliwa w powiązaniu

z regulatorem serii Logamatic 4000

z modułem funkcyjnym FM445 lub z urządzeniem

regulacyjnym Logamatic 4126. Zasobnik

oraz układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy

podgrzewane raz w tygodniu, do temperatury

np. 70°C.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Dla takiego trybu pracy, zaleca

się niezwłocznie zamontować armaturę

z termostatyczną regulacją temperatury

pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek

wysokiej temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

• Jeżeli temperatura c.w.u. w zasobniku przekracza

60°C, a twardość wody jest wyższa

niż 8˚n, zachodzi podwyższone ryzyko zakamieniania

płytowego wymiennika ciepła.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 035


SF300-SF1000 Logalux

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Projektowanie

��������������������������������������������������������������������������������������

Wymiarowanie po stronie c.w.u.

W Niemczech podstawą do wymiarowania

dla budynków mieszkalnych jest norma DIN

4708-2.

Szczegółowe informacje ⇒ Materiały do projektowania:

„Dobór wielkości podgrzewaczy

ciepłej wody”.

Dodatek do przyłączonej mocy cieplnej

Przy projektowaniu urządzeń do podgrzewania

c.w.u. należy sprawdzić, czy powinno być

uwzględnione zwiększenie mocy cieplnej na

przyłączeniu, a więc dodatek do mocy kotła

grzewczego. Ogólnie, dodatek jest zawsze pożądany,

jeżeli dłuższa obserwacja potwierdzi

konieczność utrzymania zwiększenia mocy,

wzgl. jeśli bez tego dodatku czas podgrzewania

wody przekroczył okres 30-45 minut.

⇒ wymaganie 3, wg DIN 4708-2

Połączenie równoległe i szeregowe

Dwa lub kilka jednakowych zasobników, może

być połączone i regulowane we współpracy

z zestawem wymiennikowym LSP. Konieczne

jest wykonanie połączeń rurowych wg reguły

Tichelmanna. Zasadniczo, przy systemie ładowania

Logalux LSP zasobniki (i to różnych

wielkości) można połączyć szeregowo.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, celowym jest zainstalowanie

czwórnika (wyposażenie dodatkowe:

zestaw przyłączeniowy zasobnika)

z zabudowaniem odwodnienia,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10 – 036

• Po stronie ciepła zdalaczynnego

- instalacja powinna być wykonana wg wytycznych

dostawcy ciepła.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest

konieczne. W przypadkach podłączenia rurociągów

wykonanych z metalu, należy usunąć

z wody składniki powodujące reakcje

agresywne lub odkładanie się osadów kamienia

(np. wapnia),

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n – na

zapytanie.

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

Pojemność

nominalna

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤ 200 75

DN 20 200-1000 150

DN 25 1000-5000 250

• Każde źródło ciepła oraz zasobnik, powinny

być zasadniczo wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo

dostępne, w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym, lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odci-

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

nającym, możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40 mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Konserwacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające

się osady. Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie

ich konserwacji (według

normy DIN 4753 co najmniej co dwa lata,

a w przypadku wody średniotwardej i twardej,

odpowiednio częściej). Obowiązuje to

szczególnie w wypadku wymienników z rur

ożebrowanych,

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować z regularnej

konserwacji zainstalowanego na

dopływie wody, filtra zanieczyszczeń stałych.

Zalecane jest zawarcie przez użytkownika

umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie ciepła zdalaczynnego

Obowiązują warunki i wymagania stawiane

przez dostawcę ciepła.


Logalux

SF300-SF1000

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Logalux SF300-SF1000

SF300 SF400 SF500 SF750 SF1000

Pojemność podgrzewacza l 308 412 516 775 1030

Średnica

(grub. izolacji 80 mm)

(grub. izolacji 100 mm)

ØD 1

ØD 2

ØD SP

Wysokość (> po przewróceniu od SF400) H mm 1465 1) 1550 1850 1850 1920

Szerokość do wprowadzenia mm 680 660 660 810 910

Wysokość pomieszczenia mm 1845 2) 1880 2150 2150 2220

Zasilanie/powrót podgrzewacza z rur ożebrowanych

zainstalowanych w przednim otworze rewizyjnym

Ø

Wysok.

Wysokość otworu rewizyjnego H H mm 397 1) 408 408 388 400

Dopływ wody zimnej

ØEK

H EK

Wejście cyrkulacji H EZ mm 762 1) 912 1062 1065 1126

Wyjście c.w.u.

� ��

Króciec ładowania

Rozstaw nóżek

� �

������� ��


ØAB

H AB

ØAL

H AL

A 1

A 2

mm

mm

mm

DN

mm

DN

mm

DN

mm

DN

mm

667


382 1)

R1¼

60 1)

R1

1326 1)

R1¼

1077 1)

Poj. wody grzewczej w wymienniku z rur ożebrowanych l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

mm

mm

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 3) przy grubości izolacji 80 mm kWh/24h

400

408

2,2 4)

810

850

650


393

R1¼

148

R1¼

1343

R1¼

1102

419

483

810

850

650


393

R1¼

148

R1¼

1643

R1¼

1252

419

483

960

1000

800


373

R1½

133

R1¼

1648

R1½

1448

546

628

1060

1100

900


386

R1½

121

R1½

1721

R1½

1496

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 037

615

711

3,32 3,94 5,03 5,45

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 3) przy grubości izolacji 100 mm kWh/24h 2,77 2,84 3,84 4,21

Ciężar netto 5) kg 110 153 186 244 348

Maks. nadciśnienie robocze bar 10

Maks. temperatura robocza °C 95

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0235/2000-13 MC/E

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennikowym Logalux LSP ⇒ od str. 10 – 048

1) Łącznie z 15-20 mm dla nóżek ustawczych

2) Minimalna wysokość pomieszczenia wymagana dla wymiany anody magnezowej

3) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy e din 4753-8)

4) Pianka poliuretanowa 50 mm

5) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

��

��

��

�� ��

� ��� �� � � �

�� �����������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��

��


� ��

� ��

� ��

� ��

� �

� �


SF300-SF1000 Logalux

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Dane techniczne o mocy

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10 – 038

����������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

�����������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������


Logalux

SF300-SF1000

Stojące • do systemów ładowania LAP/LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła • wymiennik ciepła z rur ożrebrowanych

Wydajność trwała c.w.u. przy zastosowaniu wymiennika ciepła z rur ożebrowanych

Oznaczenie

SF300

SF400

SF500

Temp.

wody

grzewczej

na zasilaniu

Strumień przepływu 300 l/h (Dp = 110 mbar) Strumień przepływu 600 l/h (Dp = 365 mbar)

Znamion.

współcz. mocy N L

Wydajność trwała

c.w.u. 10/45°C

Wydajność trwała

c.w.u. 10/60°C

Znamion.

współcz. mocy N L

Wydajność trwała

c.w.u. 10/45°C

Wydajność trwała

c.w.u. 10/60°C

°C l/h kW l/h kW l/h kW l/h kW

60 2,4 1) 190 7,8 – – 3,3 1) 295 12,0 – –

65 3,1 235 9,6 – – 4,6 370 15,0 – –

70 3,5 280 11,3 100 5,7 5,7 435 17,7 170 10,0

80 5,1 385 15,6 185 10,7 7,5 550 22,5 300 17,5

60 3,5 1) 190 7,8 – – 5,2 1) 295 12,0 – –

65 4,3 235 9,6 – – 6,4 370 15,0 – –

70 5,4 280 11,3 100 5,7 7,9 435 17,7 170 10,0

80 7,6 385 15,6 185 10,7 11,1 550 22,5 300 17,5

60 4,6 1) 190 7,8 – – 6,8 1) 295 12,0 – –

65 5,6 235 9,6 – – 8,4 370 15,0 – –

70 6,9 280 11,3 100 5,7 10,5 435 17,7 170 10,0

80 10,0 385 15,6 185 10,7 12,9 550 22,5 300 17,5

1) Temperatura c.w.u. w zasobniku 55°C

Dp – opór hydrauliczny wymiennika po stronie wody grzewczej

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 039


LAP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

Logalux LAP

Wielkość Logalux LAP

10 – 040

1.2 2)

1.1

2.2 2)

2.1

3.2 2)

3.1

Moc trwała przy temperaturze wody

grzewczej na zasilaniu70 / 75°C 1)

kW

42,1/54,5

57,6/71,5

81,8/103,1

Zasobnik/podgrzewacz c.w.u. nie jest objęty zakresem dostawy

Do systemu ładowania należy przyporządkować zasobnik/podgrzewacz c.w.u.:

⇒ Logalux SF300-SF1000: str. 10 – 031

⇒ Logalux SU400-SU1000: str. 10 – 022

1 Po stronie wody użytkowej 10/60°C

2) Dla dostaw SF300 od 01.10.2003

Wielkość Logalux LAP

������������

������������� ������� ��

������������� ������� ��

����������������������������������������

��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

LAP – Wykonanie 2 – dla zasobników SF300 dostarczanych do 30.09.2003

Moc trwała przy temperaturze wody

grzewczej na zasilaniu70 / 75°C 1)

kW

1.2 42,1/54,5

Zakres zastosowania

Logalux SF/SU

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Numer artykułu

SF300 5 223 020

SF400-SF500/SU400-SU500 5 223 030

SF750/SU750 5 223 032

SF1000/SU1000 5 223 034

SF300 5 223 022

SF400-SF500/SU400-SU500 5 223 040

SF750/SU750 5 223 042

SF1000/SU1000 5 223 044

SF300 5 223 024

SF400-SF500/SU400-SU500 5 223 050

SF750/SU750 5 223 052

SF1000/SU1000 5 223 054

Zakres zastosowania Logalux SF Numer artykułu

5 222 010

2.2 57,6/71,5 SF300

5 222 012

3.2 81,8/103,1 5 222 014


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja wymienników

• Zestaw wymiennikowy LAP w 2 wariantach,

każdorazowo z trzema różnymi wielkościami.

• Budowa kompaktowa, bez dodatkowego

orurowania po stronie c.w.u.

• Koncepcja lutowanego wymiennika płytowego

ze stali szlachetnej, przy dużej przenoszonej

mocy.

• Możliwość zestawiania z różnymi zasobnikami/podgrzewaczami

Logalux SF oraz

System ładowania

System ładowania składa się z zasobnika

c.w.u. oraz zewnętrznego wymiennika ciepła.

Umieszczenie wymiennika, w zależności od

warunków budowlanych, możliwe jest powyżej

zasobnika (zestaw wymiennikowy Logalux

LAP) lub z boku (zestaw Logalux LSP).

Cechy systemu ładowania

• Prawie dowolne przyporządkowanie wymiennika

i zasobnika.

• Po rozbiorze c.w.u., do bezzwłocznej dyspozycji

jest moc cieplna wymiennika ciepła

• Duże schłodzenie w przypadkach ciepła

zdalaczynnego lub kondensującego trybu

pracy.

Budowa zestawu LAP

Montaż i dostawa

Wszystkie wymagane części są montowane

na pokrywie włazu rewizyjnego. Zestaw wymiennikowy

Logalux LAP umieszcza się na

zbiorniku i zamocowuje przy pomocy kołnierza.

Orurowanie składa się z rur z tworzywa

sztucznego, dopuszczonych do wody pitnej.

W zakres dostawy wchodzą:

• płytowy wymiennik ciepła,

• pompa ładująca zasobnika, po stronie wtórnej

• ilościowy zawór regulacyjny,

• punkt pomiarowy (mufa R ¾) z redukcją

dla czujnika temperatury modułu funkcyjnego

FM445,

Sposób dostawy

Logalux LAP wielkości 1.1, 2.1 i 3

do Logalux SF400-1000 oraz SU400-1000

Logalux LAP wielkości 1.2, 2.2 i 3.2

do Logalux SF300

SU, odpowiednio do mocy systemu ładowania.

• Wysokie trwałe wydajności c.w.u. przy małej

pojemności zasobnika.

• Kolor i wymiary obudowy dostosowane

każdorazowo do zasobnika.

Łatwy montaż, uruchomienie oraz konserwacja

• Zestaw wymiennikowy montuje się przy

niewielkim nakładzie robocizny.

• Pełne podgrzanie całej pojemności zasobnika.

Regulacja

Niezależnie od danego trybu pracy, systemy

ładowania mogą zadowalająco pracować tylko

z odpowiednimi urządzeniami regulacyjnymi.

Priorytetowym zadaniem regulacji jest, aby

woda zimna podczas przepływu została podgrzana

do wymaganej temperatury, aby tę temperaturę

utrzymać oraz uniknąć przegrzania.

Urządzenie regulacyjne nie wchodzi w zakres

dostawy. Należy je oddzielnie zamówić. Odpowiednie

urządzenia regulacyjne są przedstawione

przy zasobnikach Logalux SF oraz LF.

• punkt pomiarowy (tuleja R ¾),

• fabryczne przewody grzewcze zasilania

i powrotu są objęte dostawą LAP 1.2, 2.2

oraz 3.2.

Ochrona cieplna i obudowa

Izolację cieplną stanowi pianka poliuretanowa.

Zarówno izolacja jak i jej obudowa zewnętrzna,

są częściami składowymi dostawy.

Dobór po stronie c.w.u.

Dobór wielkości następuje zawsze w powiązaniu

z zasobnikiem c.w.u. W przypadku

budynków mieszkalnych wyznacznikiem

Zestaw wymiennika ciepła LAP orurowany,

na pokrywie włazu

1 karton

Ochrona cieplna oraz rura zanurzeniowa 1 karton

Zestaw wymiennika LAP kompletnie orurowany,

na pokrywie włazuz ochroną cieplną oraz rurą zanurzeniową

1 karton

LAP

• Wszystkie elementy są rozmieszczone

przejrzyście i w sposób dostępny.

• Szybkie i łatwe doposażenie istniejących

zasobników c.w.u. Logalux SU.

• Dostawa łącznie z izolacją cieplną.

Wskazówka

Każdorazowo należy wprowadzić odpowiednie

dla zasobnika urządzenie regulacyjne,

jako wyposażenie dodatkowe.

Systemy ładowania z pompą pierwotną oraz

wtórną

Do systemów ładowania z pompami po

stronie pierwotnej i wtórnej, nadaje się

urządzenie regulacyjne Logamatic 4116,

wzgl. moduł FM445 we współpracy z urządzeniem

regulacyjnym typu Logamatic 41...,

42... lub 43...

Systemy ładowania z urządzeniami regulacyjnymi

bez udziału energii pomocniczej

Przy systemach ładowania z urządzeniem

regulacyjnym bez energii pomocniczej oraz

pompą po stronie wtórnej, sprawdzającym

się urządzeniem jest Logamatic 4117.

jest znamionowa liczba zapotrzebowania

N, a np. przy urządzeniach przemysłowych

– pojemność zasobnika oraz moc do podgrzewu.

Szczegółowe informacje ⇒ Materiały do projektowania:

„Dobór wielkości podgrzewaczy

ciepłej wody”.

Konserwacja

Celem konserwacji i oczyszczenia np. przy

rozpoczynającym się zakamienianiu, płytowy

wymiennik ciepła może być szybko zdemontowany

i oczyszczony chemicznie.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 041


LAP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

Projektowanie

����������������������������������������������������������������

10 – 042��������������������������������������������������������������������������������������� ����
��

����������������


��������������

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

������������������������

�����������������������������

�����������������������������������������

������������������������������

��������������������������

�������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������

����������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������

1) Przy tym schemacie, z uwagi na tematykę związaną z bakteriami typu Legionelloza, należy mieć na uwadze Arkusz roboczy W551 - DVGW

(obowiązuje w Niemczech). Przy dużych instalacjach należy uwzględnić, że dolna część zbiornika okazuje się być wstępnym stopniem podgrzewu,

i powinna być 1 raz dziennie podgrzana do 60°C. Przy istniejącym urządzeniu regulacyjnym z własnym kanałem dla c.w.u. oraz

jeśli szczytowy pobór występuje tylko w określonym czasie w ciągu dnia (np. w obiektach sportowych), rura zanurzeniowa może być sprowadzona

ku dołowi. Codzienne podgrzewanie wstępnego stopnia podgrzewu, a przez to całkowitej pojemności zbiornika, można ustalić

przed czasem szczytowego rozbioru (w obiektach sportowych np. wieczorem). Jeżeli powyższe warunki nie występują, to w celu podgrzewania

stopnia wstępnego, powinna być zamontowana pompa by’passowa. Odpowiednia dodatkowa regulacja (np. moduł funkcyjny FM443)

obejmuje temperaturę w części wstępnej i zapobiega dogrzewaniu przez kocioł grzewczy, jeśli instalacja solarna mogła także podgrzać

dolną część zbiornika do 60°C. Czujniki temperatury urządzenia regulacyjnego należy staraniem inwestorskim zamocować na zasobniku

(przy Logalux SU300 jest to niemożliwe).


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

Logalux LAP

�������

��������������

������� ��

Zestaw wymiennikowy Logalux LAP

Zasobnik c.w.u. Logalux

SF300 z 48 mm izolacją

SF/SU 400 - SF/SU 1000 ze 100 mm izolacją

Wielkość 1.2/2.2/3.2 1.1/2.1/3.1

SF300

/–

SF400/

SU400

SF500/

SU500

SF750/

SU750

SF1000/

SU1000

Pojemność podgrzewacza l 308 412 516 775 1030

Średnica

� �

ØD

ØD SP

Wysokość (= po przewróceniu od SF400) H mm 1645 1730 2030 2030 2100

Szerokość do wprowadzenia mm 680 660 660 810 910

Wysokość pomieszczenia mm 2005 1) 2090 2390 2390 2460

Zasilanie/powrót podgrzewacza z rur ożebrowanych

zainstalowanych w przednim otworze rewizyjnym

Wysokość otworu rewizyjnego H H

Dopływ wody zimnej

Ø

Wysokość

ØEK

H EK

Wejście cyrkulacji H EZ

Wyjście c.w.u.

Króciec ładowania

Rozstaw nóżek

Ciężar netto 3)

��

��

��

�� ��

� ��� �� ��� �� ��

��

� ��� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������


ØAB

H AB

ØAL

H AL

A 1

A 2

� ��

� ��

� ��

� ��

�����

Wielkość 1.2/1.1

Wielkość 2.2/2.1

Wielkość 3.2/3.1

mm

mm

DN

mm

667382 2)

850

650


393

850

650


393

1000

800


373

1100

900


386

mm 397 2) 408 408 388 401

DN

mm

R1¼

60 2)

R1¼

148

R1¼

148

R1½

133

R1½

121

mm 762 2) 912 1062 1065 1126

DN

mm

DN

mm

mm

mm

kg

kg

kg

R1

1326 2)

R1¼

1077 2)

400

408

R1¼

1343

R1¼

1102

419

483

R1¼

1643

R1¼

1252

Wbudowana pompa ładująca c.w.u. Grundfos UP 20-45 N

Wbudowany wymiennik płytowy Alfa Laval CB 26U-18H/-24H/-34H

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 po stronie wody grzewczej/10 po stronie c.w.u.

Maks. temperatura robocza °C 75 4) po stronie wody grzewczej/70 po stronie c.w.u.

1) Do montażu LAP

2) Łącznie z 15-20 mm dla nóżek ustawczych

3) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

4) Przy twardości wody powyżej 8°n, maksymalna temperatura wody grzewczej na zasilaniu nie powinna przekraczać 70°C

� �

419

483

16,4

17,0

18,0

R1¼

1648

R1½

1448

546

628

R1½

1721

R1½

1496

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 043

� �

�� ��


��

� �


��

�������������������������������

�������������������������������������

615

711

LAP


LAP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

Dane techniczne o mocy

Trwała moc c.w.u. Logalux LAP z zasobnikami c.w.u. SF300-SF1000, SU400-SU1000 1)

Temperatura c.w.u. 60°C / temperatura wejściowa wody zimnej 10°C

Zasobnik

c.w.u.

Logalux

SF

SF300

SF400

SF500

SF750

SF1000

10 – 044

Zestaw

wymiennikowy

Logalux LAP

Dane o mocy przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu Zapotrzebowanie

wody grzewczej

70°C 75°C

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Minim. moc

kotła

Strata

ciśnienia

Wielkość Znamion. Moc trwała Znamion. Moc trwała

współcz. mocy

współcz. mocy

NL kW NL kW m3 /h kW mbar

1.2 11,3 42,6 13,2 53,5 1,86 20

2.2 14,4 57,6 16.4 71,5 2,45 ≈35

3.2 20,5 81,8 23,7 101,4 3,40 ≈60

1.1 14,9 42,6 17,0 53,5 1,86 20

2.1 18,5 57,6 21,2 71,5 2,45 ≈35

3.1 25,1 81,8 29,6 101,4 3,40 ≈60

1.1 17,4 42,6 20,5 53,5 1,86 20

2.1 21,4 57,6 24,6 71,5 2,45 ≈35

3.1 27,8 81,8 33,0 101,4 3,40 ≈60

1.1 23,8 42,6 27,2 53,5 1,86 20

2.1 28,8 57,6 32,4 71,5 2,45 ≈35

3.1 36,2 81,8 42,5 101,4 3,40 ≈60

1.1 29,7 42,6 33,3 53,5 1,86 20

2.1 35,3 57,6 38,7 71,5 2,45 ≈35

3.1 43,7 81,8 50,3 101,4 3,40 ≈60

1) Obowiązuje tylko dla mocy trwałej, nie obowiązuje dla znamionowego współczynnika mocy

Przy twardości wody powyżej 8°n, temperaturę wody grzewczej na zasilaniu należy ograniczyć do 70°C

Moc trwała [l/h] po stronie wody grzewczej oraz wody użytkowej

m BW = Q x 860 [l/h]

50

m HZG = Q x 860 [l/h]

∆t H

mBW mHZG Q

= moc trwała po stronie c.w.u. [l/h]

= moc trwała po stronie wody grzewczej [l/h]

= moc trwała [kW]

∆t

H = różnica temperatur po stronie grzewczej [K]

210


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

Trwała moc c.w.u. Logalux LAP z zasobnikami c.w.u. SF300-SF1000, SU400-SU1000 1)

Temperatura c.w.u. 55°C / temperatura wejściowa wody zimnej 10°C

Zasobnik

c.w.u.

Logalux SF

SF300

SF400

SF500

SF750

SF1000

Zestaw

wymiennikowy

Logalux LAP

Wielkość Znamion.

współcz. mocy

Dane o mocy przy temperaturach zasilania/powrotu wody grzewczej

65/40°C (warunki AGFW) 70/30°C

Moc trwała Strata ciśnienia po stronie Znamion. Moc trwała Strata ciśnienia po stronie

grzewczej c.w.u.

współcz.mocy

grzewczej c.w.u.

N L kW mbar mbar N L kW mbar mbar

1.2 6,8 23,1 40 10 5,2 13,2

2.2 8,7 33,4 50 20 6,2 19,2 10

3.2 11,5 49,3 50 20 8,0 29,2 10

1.1 9,8 23,1 40 10 7,7 13,2 < 10

2.1 12,0 33,4 50 20 9,0 19,2 10

3.1 15,3 49,3 50 20 11,1 29,2 10

1.1 10,8 23,1 40 10 9,4 13,2 < 10

2.1 13,6 33,4 50 20 10,7 19,2 10

10

3.1 18,2 49,3 50 20 12,6 29,2 10

1.1 15,8 23,1 40 10 13,1 13,2 < 10

2.1 18,9 33,4 50 20 14,7 19,2 10

3.1 23,9 49,3 50 20 17,8 29,2 10

1.1 21,1 23,1 40 10 17,8 13,2 < 10

2.1 24,8 33,4 50 20 19,6 19,2 10

3.1 29,8 49,3 50 20 23,4 29,2 10

1) Obowiązuje tylko dla mocy trwałej, nie obowiązuje dla znamionowego współczynnika mocy

Przy twardości wody powyżej 8°n, temperaturę wody grzewczej na zasilaniu należy ograniczyć do 70°C

Moc trwała [l/h] po stronie wody grzewczej oraz wody użytkowej

m BW = Q x 860 [l/h]

45

m HZG = Q x 860 [l/h]

∆t H

mBW mHZG Q

= moc trwała po stronie c.w.u. [l/h]

= moc trwała po stronie wody grzewczej [l/h]

= moc trwała [kW]

∆t

H = różnica temperatur po stronie grzewczej [25 K wzg. 40 K]

LAP

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 045

< 10


LAP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

��������������������������������������������������������������������� � ���������������������������������������

��������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������

10 – 046

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

�����������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������

Przykład:

Przy nie pracującej w sposób ciągły pompie ładującej c.w.u., wymagany znamionowy współczynnik mocy N L = 50, wielkość zasobnika 1000 l,

temperatura c.w.u. = 60°C

Wynik: moc trwała ≈ 100 kW → SF1000 + LAP 3.1 (temperatura zasilania = 75°C)


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem stojącym • wymiennik ciepła nabudowany

������������������������������

���������������� ����������������

����������������

LAP

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 047


LSP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Logalux LSP

Wielkość Logalux LSP

10 – 048

����������������������������������

Moc trwała po stronie

pierwotnej 70/40°C

kW

Zalecany zakres

zastosowania

Logalux SF

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Zalecany zakres

zastosowania

Logalux LF

Numer artykułu

1 30 SF300-SF1000 LF400-LF950 5 222 280

2 50 SF300-SF1000 LF400-LF1500 5 222 282

3 100 SF300-SF1000 LF400-LF2500 5 222 284

4 240 SF750-SF1000 LF750-LF3000 5 222 286

5 310 SF750-SF1000 LF750-LF3000 5 222 288

Zasobnik c.w.u. nie jest objęty zakresem dostawy

Do systemu ładowania proszę przyporządkować zasobnik c.w.u. ⇒ Logalux SF: str. 10 – 031/Logalux LF – str. 10 – 084

Przy zestawianiu LSP i zasobnika, należy sprawdzić dostarczane wyposażenie dodatkowe

Możliwe są inne kombinacje (np. większa ilość zasobników)

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennikowym Logalux LAP z nabudowanym wymiennikiem ⇒ str. 10 – 040

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania na ścianie

⇒ Logalux SF300-SF1000 od strony 10 – 032

⇒ Logalux LF400-LF3000 od strony 10 – 085

��������������������������� �������


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Wyposażenie dodatkowe

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Zestaw przyłączeniowy

podgrzewacza

Przewody połączeniowe

wymiennik – zasobnik

• czwórnik z zaworem zwrotnym i kolanem 90°

dla Logalux SF300-SF500 – R1¼

dla Logalux SF750, SF1000 – R1½

dla Logalux LF400-LF950 – R1½

dla Logalux LF1500, LF2000 – R2

dla Logalux LF2500, LF3000 – R2½

• do przyłączenia do zasobnika oraz LSP w powiązaniu

z zestawem przyłączeniowym zasobnika

• z izolacją cieplną

• dobór wg poniższej tabeli

Wykonanie A, 620 mm, R1 / Rp1¼

Wykonanie B, 820 mm, R1 / Rp1¼

Wykonanie C, 920 mm, R1 / Rp1¼

Wykonanie D, 1020 mm, R1 / Rp1¼

Wykonanie E, 670 mm, R1¼ / Rp1¼

Wykonanie F, 1020 mm, R1¼ / Rp1¼

Pomoc w doborze przewodów połączeniowych: wymiennik – zasobnik , do pojedynczych zasobników;

połączenia przy większej ilości zasobników – staraniem inwestora 1)

Zasobnik

c.w.u.

Logalux

DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32

Zestaw Logalux LSP

Wielkość 1

Zestaw Logalux LSP

Wielkość 2

Zestaw Logalux LSP

Wielkość 3

Zestaw Logalux LSP

Wielkość 4

81 951 062

81 951 064

81 951 064

81 951 066

81 951 068

63 003 674

63 003 676

63 003 677

63 003 678

63 003 679

63 003 680

Zestaw Logalux LSP

Wielkość 5

dolny górny dolny górny dolny górny dolny górny dolny górny

SF300 A C A C A C – – – –

SF400 B B B B B B – – – –

SF500 B B B B B B – – – –

SF750 C C C C C C F F F F

SF1000 D D D D D D F F F F

LF400 A C A C A C – – – –

LF550 A C A C A C – – – –

LF750 A C A C A C E F E F

LF950 A C A C A C E F E F

LF1500 – – B C B C E F E F

LF2000 – – – – C D F F F F

LF2500 – – – – D D F F F F

LF3000 – – – – F F F F

1) Do jednego zasobnika konieczne są 2 przewody połączeniowe (dolny, górny)

LSP

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 049


LSP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja wymienników

• Zestaw wymiennikowy w kompaktowej formie

i pięciu różnych wielkościach.

• Koncepcja lutowanego wymiennika płytowego

ze stali szlachetnej, przy dużej przenoszonej

mocy.

• Orurowanie po stronie c.w.u., jako wyposażenie

dodatkowe.

• Możliwość zestawiania z różnymi zasobnikami

Logalux SF oraz LF, odpowiednio do

mocy systemu ładowania.

System ładowania

System ładowania

System ładowania składa się z zasobnika

c.w.u. oraz zewnętrznego wymiennika ciepła.

Umieszczenie wymiennika, w zależności od

warunków budowlanych, możliwe jest powyżej

zasobnika (zestaw wymiennikowy Logalux

LAP) lub z boku (zestaw Logalux LSP).

Cechy systemu ładowania

• Prawie dowolne przyporządkowanie wymiennika

i zasobnika.

• Po rozbiorze c.w.u., do bezzwłocznej dyspozycji

jest moc cieplna wymiennika ciepła.

• Duże schłodzenie w przypadkach ciepła

zdalaczynnego lub kondensującego trybu

pracy.

Budowa zestawu LSP

Montaż i dostawa

Wszystkie wymagane części są montowane

na ramie. Zestaw wymiennikowy Logalux

LSP zależnie od wyboru, można ustawić

z lewej lub prawej strony, obok zasobnika. Fabrycznie

zestaw przygotowany jest do montażu

z lewej strony. Orurowanie elementów,

a także tuleje czujników, wykonane są ze stali

szlachetnej.

Do zakresu dostawy należą:

• płytowy wymiennik ciepła,

• pompa ładująca zasobnika, po stronie wtórnej,

• ilościowy zawór regulacyjny,

• punkty pomiarowe dla regulatora temperatury

oraz ogranicznika temperatury bezpieczeństwa,

• zawór bezpieczeństwa,

• 2 zawory napełniająco-spustowe KFE,

• ochrona cieplna z obudową,

• 2 zawory kulowe odcinające.

Jako wyposażenie dodatkowe, dostarczane

są przewody łączące wymiennik z zasobnikiem

oraz zestaw przyłączeniowy zasobnika.

Ich budowa ułatwia montaż i podwyższa pewność

pracy systemu ładowania.

Ochrona cieplna i obudowa

Izolację cieplną stanowi pianka poliuretanowa,

dwudzielna, fabrycznie zmontowana.

Przy przezbrojeniu na położenie prawe, muszą

być przełożone wyłącznie 3 części.

Dobór po stronie c.w.u.

Dobór wielkości następuje zawsze w powiązaniu

z zasobnikiem c.w.u. W przypadku bu-

10 – 050

• Zastosowanie przede wszystkim z zasobnikami

marki Buderus.

• Wysoka, niezależnie od pojemności zasobnika,

moc trwała c.w.u.

Łatwy montaż, uruchomienie oraz konserwacja

• Montaż boczny, przy niewielkim nakładzie

robocizny.

• Wszystkie elementy są rozmieszczone

przejrzyście i w sposób dostępny.

• Szybki i łatwy montaż, ze stojącymi i leżącymi

zasobnikami c.w.u. Logalux .

• Dostawa łącznie z izolacją cieplną.

• Pełne podgrzanie całej pojemności zasobnika.

Regulacja

Niezależnie od danego trybu pracy, systemy

ładowania mogą zadowalająco pracować

tylko z odpowiednimi urządzeniami regulacyjnymi.

Priorytetowym zadaniem regulacji

jest, aby woda zimna podczas przepływu

została podgrzana do wymaganej temperatury,

aby tę temperaturę utrzymać oraz uniknąć

przegrzania.

Urządzenie regulacyjne nie wchodzi w zakres

dostawy. Należy je oddzielnie zamówić.

Odpowiednie urządzenia regulacyjne

są przedstawione przy zasobnikach Logalux

SF oraz LF.

dynków mieszkalnych wyznacznikiem jest

znamionowa liczba zapotrzebowania N, a np.

przy urządzeniach przemysłowych – pojemność

zasobnika oraz moc do podgrzewu.

Szczegółowe informacje ⇒ Materiały do projektowania:

„Dobór wielkości podgrzewaczy

c.w.u.”

Zawór bezpieczeństwa

Zintegrowany zawór bezpieczeństwa nie zastępuje

zaworu dla zasobnika. On służy jedynie

zabezpieczeniu wymiennika płytowego,

gdyby przy równoczesnym podgrzewaniu

przez stronę pierwotną, droga przepływu do

zasobnika byłaby odcięta.

Konserwacja

Celem konserwacji i oczyszczenia np. przy

rozpoczynającym się zakamienianiu, płytowy

wymiennik ciepła może być szybko zdemontowany

i oczyszczony chemicznie.

Zestaw przyłączeniowy zasobnika

Do zestawu przyłączeniowego zasobnika należy

zoptymalizowany czwórnik, a także kolano

900 do wejścia do zasobnika z systemu

ładowania. W czwórniku zintegrowane są:

wejście wody zimnej (EK), odejście do zestawu

wymiennikowego, przyłącze do odwodnienia

zbiornika (EL), także zawór zwrotny

dla uniknięcia błędnej cyrkulacji.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Wskazówka

Każdorazowo należy wprowadzić odpowiednie

dla zasobnika urządzenie regulacyjne,

jako wyposażenie dodatkowe.

Temperatura wody grzewczej na zasilaniu

Temperatura wody grzewczej na zasilaniu nie

może przekroczyć 75°C.

Systemy ładowania z pompą pierwotną

i wtórną

Do systemów ładowania z pompami po stronie

pierwotnej i wtórnej, nadaje się urządzenie

regulacyjne Logamatic 4126, wzgl. moduł

FM445 we współpracy z urządzeniem regulacyjnym

typu Logamatic 41..., 42... lub 43...

Systemy ładowania z urządzeniami regulacyjnymi

bez udziału energii pomocniczej

Przy systemach ładowania z urządzeniem

regulacyjnym bez energii pomocniczej oraz

pompą po stronie wtórnej, sprawdzającym

się urządzeniem jest Logamatic 4117.

Przewody połączeniowe: wymiennik-zasobnik

Przewody połączeniowe wymiennik-zasobnik,

występują w czterech długościach wielkości

DN25 oraz dwóch długościach wielkości

DN32. Składają się one z izolowanych ciepłochronnie,

opancerzonych rur falistych ze stali

szlachetnej, na końcówkach których znajduje

się gwint zewnętrzny (Rp 1 przy DN25

i Rp 1¼ przy DN32) oraz śrubunek (Rp 1¼).��

��

���������������

����������������

��

���������������������������������

�������������������������������������������


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Sposób dostawy

Zestaw wymiennika LSP 1 karton na palecie

Zestaw przyłączenia zasobnika (wyposażenie dodatkowe) 1 karton

Przewody połączeniowe: wymiennik-zasobnik (wyposażenie dodatkowe) 2 opakowania foliowe

Projektowanie

������������������������������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������

LSP

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 051


LSP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Logalux LSP

���

���

���

Zestaw wymiennika Logalux LSP Wielkość 1 2 3 4 5

Zasobnik c.w.u. Logalux SF300

SF400

SF500

SF750

SF1000

10 – 052

LF400

LF550

LF750

LF950

SF300

SF400

SF500

SF750

SF1000

LF400

LF550

LF750

LF950

LF1500
Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

SF300

SF400

SF500

SF750

SF1000

LF400

LF550

LF750

LF950

LF1500

LF2000

LF2500


Wysokość mm 980
SF750

SF1000LF750

LF950

LF1500

LF2000

LF2500

LF3000

Szerokość mm 660 690 720 830 860

Głębokość mm 340 340 340 340 340

Przyłączenia

���

���

strona c.w.u

strona grzewcza wym.

DN

DN

Rp1

G1¼

Ciężar netto 1) kg 23 25 28 41 47

Wbudowana pompa ładująca c.w.u.

��

���

���

Grundfos

UPS 25-60 B

Rp1

G1¼

Grundfos

UPS 25-60 B

Rp1

G1¼

Grundfos

UPS 25-60 B

Rp1¼

G1¼

Grundfos

UPS 32-80 B

Maksymalne nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 woda użytkowa

Maksymalna temperatura robocza °C 75 2) woda grzewcza/70 woda użytkowa

1) Ciężar z opakowaniem jest ok. 10% większy

2) Przy twardości wody powyżej 8°n, maksymalną temperaturę wody grzewczej na zasilaniu należy ograniczyć do 70°C

�� �� ��

��������������������
SF750

SF1000LF750

LF950

LF1500

LF2000

LF2500

LF3000

Rp1¼

G1¼

Grundfos

UPS 32-80 B


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Dane techniczne o mocy

Moc trwała c.w.u. Logalux LSP przy temperaturach 70°C na zasilaniu oraz 10/60°C po stronie wtórnej

Zestaw wymiennika

ciepła Logalux LSP

Wielkość

1

2

3

4

5

Temperatury1) Moc Strona wtórna Strona wtórna Woda grzewcza Strata

wody grzewczej

przepływ przepływ przepływ

ciśnienia

°C kW l/h l/min l/h mbar

70/50 20 346 6

70/40 30 518 9

70/30 40 691 12

70/50 33 572 10

70/40 50 860 15

70/30 67 1148 20

70/50 67 1148 20

70/40 100 1724 29

70/50 160 2758 46

70/40 240 4136 70

70/50 207 3560 60

70/40 310 5342 89

Moc trwała c.w.u. i znamionowe współczynniki mocy N L dla Logalux LSP z zasobnikiem c.w.u. Logalux SF300-SF1000

Temperatura c.w.u. 60°C / temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

Zasobnik

c.w.u.

Zestaw

wymiennika

ciepła Logalux LSP

Znam.wsp.mocy N L

60°C w zasobniku

Moc trwała c.w.u.

70/50°C – str. pierw.

Znam.wsp.mocy N L

60°C w zasobniku

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 053

865

1440

2880

6900

8900

250

Moc trwała c.w.u

70/50°C – str. pierw.

Logalux SF Wielkość kW kW

SF300

SF400

SF500

SF750

SF1000

1 6,7 20 9,2 30

2 10,0 33 13,1 50

3 15,0 67 22,0 100

1 9,2 20 12,1 30

2 13,3 33 16,2 50

3 19,0 67 28,0 100

1 10,5 20 14,7 30

2 15,7 33 21,5 50

3 25,4 67 35,4 100

1 17,5 20 20,0 30

2 21,0 33 26,9 50

3 31,5 67 43,1 100

4 62,0 160 88,0 240

5 76,0 207 111,0 310

1 21,7 20 26,0 30

2 27,0 33 32,3 50

3 37,7 67 50,0 100

4 72,0 160 102,0 240

5 88 207 125,0 310

1) Podane spadki temperatur, uzyskuje się po nastawieniu wymienionych przepływów po stronie wtórnej

LSP


LSP Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

Moc trwała c.w.u. i znamionowe współczynniki mocy N L dla Logalux LSP z zasobnikiem c.w.u. Logalux LF400-LF3000

Temperatura c.w.u. 60°C / temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

Zestaw

wymiennika

ciepła

10 – 054

Zasobnik c.w.u.

Logalux LSP

Znam.wsp.mocy N L

60°C w zasobniku

Moc trwała c.w.u.

70/50°C – str.pierw.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Znam.wsp.mocy N L

60°C w zasobniku

Moc trwała c.w.u

70/50°C – str.pierw.

Logalux LF Wielkość kW kW

LF400

LF550

LF750

LF950

LF1500

LF2000

LF2500

LF3000

1 9,2 20 12,3 30

2 13,5 33 16,9 50

3 19,0 67 22,0 100

1 11,6 20 15,3 30

2 17,0 33 23,1 50

3 26,5 67 36,4 100

1 17,5 20 20,2 30

2 21,7 33 27,5 50

3 31,6 67 42,3 100

4 62,0 160 88,0 240

5 76,0 207 111,0 310

1 21,0 20 25,0 30

2 26,0 33 31,3 50

3 36,0 67 48,2 100

4 69,0 160 99,0 240

5 87,0 207 124,0 310

2 32,1 33 39,8 50

3 43,0 67 56,0 100

4 83,0 160 117,0 240

5 104,0 207 144,0 310

3 49,0 67 63,0 100

4 94,0 160 130,0 240

5 114,0 207 160,0 310

3 56,0 67 70,0 100

4 103,0 160 139,0 240

5 122,0 207 174,0 310

4 111,0 160 147,0 240

5 131,0 207 181,0 310


Logalux

Zestaw wymiennika ciepła • system ładowania z zasobnikiem c.w.u. • wymiennik ciepła z boku

��������������������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������

��������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������

������������������������������������������


����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������

LSP

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 055


LSE Logalux

Elektryczny system ładowania zasobników c.w.u.

LSE

Oznaczenie Opis Numer artykułu

BW2501

Urządzenie regulacyjne

10 – 056

������������ �����������������������

Oznaczenie Opis Numer artykułu

LSE 2 2 kW (prąd przemienny 230 V) 82 325 300

LSE 2V 2 kW (prąd przemienny 230 V), z obudową 82 325 340

LSE 6 6 kW (prąd trójfazowy 400 V) 82 325 310

LSE 6V 6 kW (prąd trójfazowy 400 V), z obudową 82 325 350

LSE 9 9 kW (prąd trójfazowy 400 V) 82 325 320

LSE 9V 9 kW (prąd trójfazowy 400 V), z obudową 82 325 360

Wyposażenie dodatkowe

Logamatic 4115

• do montażu naściennego

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą zasobnika lub zaworem z organem nastawczym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście wyjściem z bezpotencjałowym oraz

cyfrowym wskaźnikiem temperatury

• do montażu naściennego

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody, przez

sterowanie pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na tryb letni,

załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem wybiegu

pompy oraz przełącznikiem podgrzewania elektrycznego/lub z kotła

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

80 147 500

5 868 665


Logalux

Elektryczny system ładowania zasobników c.w.u.

Cechy i właściwości

Nowoczesny, wielostronny system elektrycznego

ładowania zasobników

• Elektryczny system ładowania, do pośredniego

podgrzewania wody użytkowej,

przez wymiennik ciepła podgrzewacza pojemnościowego,

za pomocą energii elektrycznej

(producent: Laing).

• W powiązaniu z urządzeniami regulacyjnymi

Logamatic 2000, 3000, 4000, EMS lub

BW2501.

Budowa

• Grzewcze elementy elektryczne w obudowie,

pompa ładująca podgrzewacza.

• Regulacja elektroniczna 30-85°C.

• Dodatkowa płytka do blokowania palnika.

• Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.

• Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, manometr,

odpowietrznik, termometr.

Sposób dostawy

LSE 1 karton

LSE V 1 skrzynia drewniana

Projektowanie

Projektowanie

W systemie LSE brak zintegrowanego ciśnieniowego

naczynia wzbiorczego. Takie oddzielne

naczynie należy przewidzieć, jeżeli

w danej instalacji naczynie wzbiorcze nie

istnieje, wzgl. jeżeli zachodzi niebezpie-

• Bez niebezpieczeństwa zakamieniania lub

korozji elementów grzewczych, jak to zachodzi

przy grzałkach elektrycznych (bezpośrednie

podgrzewanie wody), gdyż

podgrzewana jest tylko woda grzewcza.

• Możliwe jest zastosowanie ogrzewania dodatkowego

(np. z udziałem kotłów na paliwo

stałe).

• Elektroniczna ochrona przed zawilgoceniem,

kontrola pracy pompy.

• Diody wskazujące tryb pracy, wzgl. zakłócenia.

• Wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz

z ochroną cieplną, obudową urządzenia

oraz zaworami kulowymi.

czeństwo zamknięcia zaworów odcinających

pomiędzy LSE, a naczyniem wzbiorczym w instalacji

ogrzewczej. Naczynie wzbiorcze powinno

być zawsze przyłączone do powrotu instalacji.

Do przyłączenia naczynia, LSE posiada przyłącze

3 / 8” na powrocie.

LSE

• Blokada palnika możliwa przez zestyk

przyłączeniowy i załączenie czujnika kotłowego.

• Trzy wielkości mocy.

• Dostawa z obudową lub bez obudowy.

• W kolorze białym (wykonanie z obudową).

• Do zamocowania na ścianie.

Regulacja

Zażądanie odpowiedniej temperatury, musi

nastąpić przez sygnał zmiany napięcia prądu

230 V (np. wyjście napięcia na pompę ładującą

zasobnika) lub przez zestyk bezpotencjałowy.

Temperatura zasilania regulowana

elektronicznie, przez załączanie poszczególnych

elementów grzewczych.

Na zasilaniu należy zamontować zawór zwrotny,

aby zapobiec niepożądanym przepływom.

Zażądanie odpowiedniej temperatury może

nastąpić przez sygnał zmiany napięcia prądu

230 V lub przez zestyk bezpotencjałowy.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 057


LSE Logalux

Elektryczny system ładowania zasobników c.w.u.

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Poz. 1: zacisk przyłączeniowy w regulatorach Logamatic 2000 i � 4000

�������������������������������������� � � � �����������������������

10 – 058


Poz. 2: zacisk przyłączeniowy w regulatorach Logamatic EMS


Poz. 3: zaciski przyłączeniowe w uniwersalnych dodatkowych ogrzewaniach elektrycznych

Poz. 4: przyłącze sieciowe przy � LSE 6(V) / 9(V): sieć 400 V, 3-faz., 50 Hz


(max dopuszcz. zabezp. 16 A/1 fazę)

Poz. 5: przyłącze sieciowe przy LSE 2(V): sieć 230 V, 50 Hz (max dop. zabezp.16 A/fazę)

Poz. 6: czujnik temperatury wody w kotle

Poz. 7: przy regulatorach Logamatic 3000 oraz EMS połączenie na CS4 nie jest konieczne

���

����������������������

���������������������������

�������������������������������������������������

��������������

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

��

��

��

��

�����

� ��� ��� ��� ���

��������������� ���


Logalux

Elektryczny system ładowania zasobników c.w.u.

LSE
���

��� ���

���

�� ��

���
���� �
���

�� � �� ������

��

���

��

���� �
���

���

LSE LSE...V

Moc kW 2 6 9 2 6 9

Napięcie sieciowe V 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400

Prąd znamionowy A 8,7 8,7 13 8,7 8,7 13

Zabezpieczenie na 1 fazę A 16 16

Maksymalne nadciśnienie robocze bar 6 6

Maksymalna temperatura robocza °C 90 90

���

���

��

��

�����

��

��


���

LSE

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 059

���

��

��

��

��

���


LT135-LT300, LT135/1-LT300/1 Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną • szczytowy model

Logalux LT135-LT300, LT135/1-LT300/1

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu

LT135 135 30 008 782

LT160 160 30 008 783

LT200 200 30 008 784

LT300 300 30 008 785

LT135/1 135 30 009 261

LT160/1 160 30 009 262

LT200/1 200 30 009 263

LT300/1 300 30 009 264

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4115

Dodatkowy moduł ogranicznika

temper. bezpieczeństwa

(STB) ZM436

BW2501

10 – 060

�����������

���������

������ �������������

���������������

���������

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody, przez sterowanie

pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na tryb letni,

załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem wybiegu

pompy

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowego zabudowania w sterowniku Logamatic 4115, jeżeli temperatura wody

grzewczej na zasilaniu >110°C

• zabezpieczenie przy maksymalnej temper. wody w podgrzewaczu 95°C

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą lub zaworem z siłownikiem elektrycznym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście ze stykami bezpotencjałowymi oraz cyfrowy

wyświetlacz temperatury

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

5 868 665

5 991 812

80 147 500


Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną • szczytowy model

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1.

Przewody łączące kocioł

z podgrzewaczem

2. Termometr

3. Anoda inercyjna

– Próbnik anody

4. Nóżki śrubowe5.


Elektryczny system

ładowania

Armatura do szybkiego

płukania (trójnik)

Uniwersalna siatka

transportowa

• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją cieplną

do Logano G115 LT135-200 i G125 LT135-200/1

do Logano G115 LT300 i G125 LT300/1

do Logano G134 LT135/LT160/LT200

do Logano G134 LT300

• 30-80°C

• wraz z czujnikiem o kształcie ¼ walca

• z wtyczką ze stykiem ochronnym układu stałopotencjałowego

• do montażu w izolowanym otworze, z gwintowanym trzpieniem M8

• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V

• wraz z kablem łączącym

• urządzenie do sprawdzania katodowej ochrony antykorozyjnej emaliowanych,

pojemnościowych podgrzewaczy wody

• wraz z baterią

• do regulacji wysokości

• tłumiące dźwięki

• w zakresie dostawy w kombinacjach z Logano G134 lub G115 wzgl. 125

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej przez obieg grzewczy z użyciem

energii elektrycznej, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w połączeniu z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000, 4000 oraz EMS

(z modułem UM10), ręczne przełączanie na podgrzewanie elektryczne/lub z kotła,

regulacja elektroniczna 30-75°C, z urządzeniami regulującymi i zabezpieczającymi,

różne wskazania przy pomocy diod świetlnych, przyłącza zasilania i powrotu R1½

• do zamocowania naściennego

• składa się z grzałki elektrycznej w obudowie, pompy ładującej oraz układu regulacji

wewnętrznej, zmontowanych w jedną całość

• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz z izolacją termiczną i obudową

• całość przygotowana do montażu w obiegu grzewczym na miejscu przeznaczenia,

przez przyłączenie do króćców wbudowanej wężownicy z rur gładkich

• ciężar ok. 10kg

LSE 2, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 2 V, 2 kW (prąd przemienny 230 V

LSE 6, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 6 V, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9 V, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

• do czyszczenia podgrzewacza wzgl. odwodnienia

• z mosiądzu

• odwodnienie zamykane

• Rp 1¼

• siatka transportowa z polipropylenu, z 4 pętlami do uchwytu

• wymiary 2100 x 1200 mm

Szczegółowe informacje ⇒ rozdział 7

LT135-LT300, LT135/1-LT300/1

30 000 283

30 001 094

30 000 890

30 000 891

5 236 200

3 868 354

81 065 120

1 zestaw 5 236 440

82 325 300

82 325 340

82 325 310

82 325 350

82 325 320

82 325 360

63 024 017

80 452 080

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 061


LT135-LT300, LT135/1-LT300/1 Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną • szczytowy model

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody

w wykonaniu leżącym, ze wspawaną wężownicą

grzejną z rur gładkich, sterowaną

temperaturowo.

• Duża moc ciągła, dzięki wewnętrznej wężownicy

z rur gładkich.

• Dostępne są cztery, posiadające badanie

typu wielkości, o pojemnościach 135, 160,

200 oraz 300 litrów.

• Kształt i kolor dostosowane do kotłów

grzewczych Logano G134 (gazowe, żeliwne)

oraz Logano G115 (olejowe/gazowe,

żeliwne), wzgl. G125 jako wersja.../1.

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę”.

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż wewnątrz

pokryte są higieniczną termoglazurą

marki Buderus - DUOCLEAN MKT. Przy twardości

ogólnej wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

Moc/rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach woda pitna jest podgrzewana

i magazynowana jako c.w.u. Ważnym

kryterium przy przenoszeniu mocy, jest wielkość

powierzchni grzejnej. Celem powinno

być zapewnienie podgrzewania wody w podgrzewaczu,

bez „taktowania” kotła. To jest

możliwe, przy zastosowaniu pojemnościowych

podgrzewaczy wody Logalux LT oraz

Budowa

Rodzaj budowy

Pojemnościowe podgrzewacze wody Logalux

LT są wytwarzane w wykonaniu leżącym.

Rejestracja wg DIN / wytycznych do urządzeń

ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3

jest zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokrywane

termoglazurą wg DIN 4753-3

oraz zarejestrowane wg cz.2 DIN, tzn. po

sprawdzeniu rodzaju budowy. Tym samym

spełniają wymagania niemieckich „Przepisów

dotyczących ogólnych wymagań zaopatrzenia

w wodę” (AVB WasserV, § 12,

ust.4). Zgodnie z obowiązującymi w międzyczasie

wytycznymi odnośnie urządzeń

ciśnieniowych, z uwagi na próby techniczne,

podgrzewacze dzielą się na 2 grupy:

t max 110°C. Przy jednoczesnym

uwzględnieniu maksymalnego nadciśnienia

po stronie grzewczej (powyżej lub

poniżej 16 bar), uzyskuje się przy konstruowaniu

zróżnicowane grubości ścianek

oraz nakłady na badania wewnętrzne i zewnętrzne.

Jeżeli dopuszczalna temperatura

zasilania przekracza 110°C, obowiązuje

dopuszczenie wg dyrektywy „ciśnieniowej”.

Certyfikacja odbywa się na podstawie badań

typu (Moduł B), wg wytycznych dyrektywy

97/23/EG.

10 – 062

• Celem zaoszczędzenia miejsca, w kombinacji

z kotłem ustawionym na podgrzewaczu

(maksymalne obciążenie podgrzewacza

= 500 kg).

• Wysoki komfort c.w.u. przy małym zapotrzebowaniu

miejsca, dzięki kompaktowemu

zestawieniu: podgrzewacz na dole,

kocioł na górze.

• Urządzenie regulacyjne do podgrzewania

wody, termometr, anoda inercyjna, nóżki

do regulacji wysokości, jako wyposażenie

dodatkowe.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna

oraz cieplna

• Ochrona przed korozją wg normy DIN

4753-3, przez zastosowanie termoglazury

DUOCLEAN MKT marki Buderus oraz

anody magnezowej.

• Regulacja anody z wtyczką ze stykiem

ochronnym układu stałopotencjałowego,

jako wyposażenie dodatkowe.

normalnym (prawidłowym) doborze kotła

grzewczego.

Podgrzewanie

Podgrzewanie c.w.u. następuje podczas

przepływu przez wężownicę wody grzewczej

o maksymalnej temperaturze 110°C

i maksymalnym ciśnieniu 16 bar.

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy

wody jest zamontowana wewnątrz wężownica

grzejna, posiadająca następujące zalety:

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody,

• przestrzennie korzystne usytuowanie wężownicy,

w dolnej części podgrzewacza,

• higieniczna eksploatacja,

• harmonijnie zmniejszona pojemność podgrzewacza.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości wyrobów,

efektywny system ochrony przed korozją

w postaci termoglazury DUOCLEAN MKT marki

Buderus, bazuje na wymaganiach normy DIN

4753. Jest to materiał kompozytowy, składający

się ze szkła oraz stali, wspomagany przez ochronę

katodową w postaci anody magnezowej lub

inercyjnej (jako wyposażenie dodatkowe). Ciepła

woda ma kontakt jedynie z materiałami

o wysokich walorach higienicznych, wobec czego

pojemnościowe podgrzewacze wody, trwale

spełniają następujące zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie,

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

• Izolacja cieplna wykonana z twardej pianki

poliuretanowej, wolnej od związków

FCKW, o grubości 50 mm.

• Ilość ciepła na utrzymywanie w gotowości

podgrzewaczy wszystkich wielkości, jest

niższa o 20 % od normatywnych wartości

granicznych.

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwo dostępny otwór rewizyjny

z przodu podgrzewacza, w celu rewizji oraz

czyszczenia.

• Prefabrykowane przewody połączeniowe:

kocioł-podgrzewacz, jako wyposażenie dodatkowe.

• Nóżki podgrzewacza o regulowanej wysokości,

do szybkiego i łatwego ustawienia

podgrzewacza na nierównym lub pochyłym

podłożu.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

Elektryczny system ładowania LSE

Ten sposób ładowania polega na równoległym

w stosunku do kotła, podłączeniu do

wężownicy podgrzewacza. Woda grzewcza

będzie podgrzewana tylko wówczas, gdy zakamienienie

lub korozja, nie wpłyną niekorzystnie

na opór cieplny.

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną,

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od –30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT

oraz anodę magnezową lub inercyjną (wyposażenie

dodatkowe),

• zabezpieczone przed zapowietrzaniem,

niezagrożone przez gromadzące się części

stałe na dnie zbiornika.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, istnieje

wystarczająco duży otwór z pokrywą.

Izolacja cieplna/obudowa zewnętrzna

Wysokowartościową izolację cieplną stanowi

fabrycznie wytworzona, min. 50 mm grubości

warstwa twardej pianki poliuretanowej, wolna

od związków FCKW, zabezpieczona obudową

z blachy stalowej, w kolorze niebieskim.


Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną • szczytowy model

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

Przy pomocy regulatora temperatury z czujnikiem

w zbiorniku, sterowana jest pompa ładująca

podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby uzyskać nastawioną wartość temperatury

c.w.u. Zawór zwrotny zainstalowany za

pompą ładującą, pozwala uniknąć niepożądanego

schłodzenia c.w.u. w podgrzewaczu,

przez obieg grzewczy.

Załączanie priorytetowe / programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u., w stosunku do

pracy grzewczej lub równoległą pracę obu

układów. Czasowe funkcje załączania urządzeń

regulacyjnych np. Logamatic 4221,

Sposób dostawy

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody,

kompletny.

Projektowanie

Zakres zastosowania

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Logalux

LT są przeznaczone do podgrzewania

wody użytkowej. Można je stosować pod

warunkiem, że po stronie czynnika grzewczego

nie znajdą się substancje palne, żrące

lub trujące, oraz że po stronie grzewczej

nie będzie przekroczone nadciśnienie 16

bar, wzgl. nie zostanie przekroczona temperatura

110°C.

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody użytkowej

Podstawą doboru urządzeń dla budynków

mieszkalnych w Niemczech, jest norma DIN

4708, arkusz 2.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania ⇒ „Dobór wielkości

pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej

wody”.

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń

do podgrzewania wody użytkowej należy

sprawdzić, czy zwiększenie mocy kotła jest

konieczne do nieprzerwanego dostarczania

ciepła do obiegów grzewczych, po odłączeniu

podgrzewania c.w.u. Podstawą do tego

jest norma DIN 4708 cz.2. Ustalenie wartości

2-go i 3-go wymagania tej normy pozwoli

ustalić, czy dodatek do mocy kotła należy

utrzymać.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, staraniem inwestora

należy zainstalować trójnik o średnicy

jednakowej jak dopływ wody zimnej

i z materiału dostosowanego do instalacji

rurowej. Dzięki dużemu przekrojowi, możliwy

jest szybki spust oraz płukanie,

umożliwiają programy czasowe dla procesu

podgrzewania c.w.u oraz trybu cyrkulacyjnego.

Przy współpracy ze stałotemperaturowym

kotłem grzewczym, można zastosować

naścienne urządzenia sterownicze, do sterowania

pompą ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest

przez urządzenie regulacyjne np. Logamatic

4221, to na życzenie można aktywować

funkcję automatycznej dezynfekcji termicznej.

Podgrzewacz oraz układ cyrkulacji c.w.u.

będą wtedy podgrzewane raz w tygodniu, do

temperatury np. 70°C.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

1 opakowanie w folii na palecie.

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami (Heiz-AnIV).

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751, arkusze 1-4.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest

konieczne. W przypadkach podłączenia

rurociągów wykonanych z metalu, należy

usunąć z wody składniki powodujące reakcje

agresywne lub odkładanie się osadów

kamienia (np. wapnia).

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n

– na zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują wytyczne VDI 2037.

Szczegółowe informacje w Arkuszu roboczym

K8, ⇒ rozdział 15

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

Pojemność

nominalna

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤ 200 75

DN 20 200-1000 150

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz, powinny

być wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo

dostępne, w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym, lub na zasilaniu w pobliżu kotła

LT135-LT300, LT135/1-LT300/1

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza,

niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Aby tego uniknąć, należy

zastosować armaturę z termostatyczną

regulacją temperatury pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek

wysokiej temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Konserwacja/rewizje

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się

osady. Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie

ich konserwacji (według normy DIN

4753 co najmniej co dwa lata, a w przypadku

wody średniotwardej i twardej, odpowiednio

częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować

z regularnej konserwacji zainstalowanego

na dopływie wody, filtra zanieczyszczeń

stałych. Zalecane jest zawarcie przez użytkownika

umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- zainstalowany po stronie wody grzewczej

filtr zanieczyszczeń stałych, powinien

być obsługiwany zgodnie z wymaganiami

instalacji (np. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 063


LT135-LT300, LT135/1-LT300/1 Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną • szczytowy model

Logalux LT135-LT300

10 – 064

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

LT135 LT160 LT200 LT300

Pojemność podgrzewacza l 135 160 200 300

Długość L mm 812 922 1077 1467

Rozstaw nóżek F L mm 390 500 655 1045

Pojemność wody grzewczej l 5 6 7 11

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 1) kWh/24h 1,1 1,2 1,4 1,7

Maksymalne obciążenie ciężarem kg 500

Ciężar netto 2) kg 86 100 112 165

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza / 10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 110 woda grzewcza / 95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0091/03-MC

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektywy 97/23/EG Z-DDK-MUC-318302-16

1) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

2) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

Opis

LT135

LT160

LT200

LT300

��� �

���

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

60°C 45°C 60°C

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

80

�����

��� �� Wydajność trwała ciepłej wody użytkowej

2,3

2,4

3,5

3,7

4,6

4,9

9,2

9,6

���

528

556

699

721

759

814

1070

1202

1) Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odpowiada danym standardowym (tłusty druk): t v =80°C, t sp = 60°C

Moc grzewcza [kW] odpowiednia dla trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C

2) Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

���

���

���

��

�����

��

��

��

��

��

����

�����

������

21,6

22,7

28,4

29,4

30,8

33,1

43,6

49,0

297

308

385

396

424

468

605

689

17,3

18,0

22,2

23,1

24,8

27,1

35,2

40,0

��

��

2,8

3,5

2,8

3,5

2,8

4,0

2,8

5,0

���

50

77

60

92

68

133

80

240


Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną • szczytowy model

Logalux LT135/1-LT300/1

��

��

LT135/1 LT160/1 LT200/1 LT300/1

Pojemność podgrzewacza l 135 160 200 300

Długość L mm 882 992 1147 1537

Rozstaw nóżek F L mm 390 500 655 1045

Pojemność wody grzewczej l 5 6 7 11

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 1) kWh/24h 1,1 1,2 1,4 1,7

Maksymalne obciążenie ciężarem kg 500

Ciężar netto 2) kg 86 100 112 165

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza / 10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 110 woda grzewcza / 95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0091/03-MC

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektywy 97/23/EG Z-DDK-MUC-318302-16

1) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

2) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

Opis

LT135/1

LT160/1

LT200/1

LT300/1

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

60°C 45°C 60°C

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

80

��

��

��

��

��

����

�����

������

���

���

���

Wydajność trwała ciepłej wody użytkowej

��

�����

2,3

2,4

3,5

3,7

4,6

4,9

9,2

9,6

� ���

528

556

699

721

759

814

1070

1202

1) Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odpowiada danym standardowym (tłusty druk): t v =80°C, t sp = 60°C

Moc grzewcza [kW] odpowiednia dla trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C

2) Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

� �

���

21,6

22,7

28,4

29,4

30,8

33,1

43,6

49,0

297

308

385

396

424

468

605

689

LT135-LT300, LT135/1-LT300/1

17,3

18,0

22,2

23,1

24,8

27,1

35,2

40,0

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 065

���

���

�����

2,8

3,5

2,8

3,5

2,8

4,0

2,8

5,0

���

50

77

60

92

68

133

80

240


L135/1-L200/1 Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną

Logalux L135/1-L200/1

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu

L135/1 135 7 747 001 830

L160/1 160 7 747 001 832

L200/1 200 7 747 001 833

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania na ścianie

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4115

Dodatkowy moduł ogranicznika

temper. bezpieczeństwa

(STB) ZM436

BW2501

10 – 066

������� ��������

���������

����

• urządzenie sterujące do regulacji temperatury w podgrzewaczach wody, przez sterowanie

pompą ładującą podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z czujnikiem c.w.u., przełącznikiem ręcznego trybu pracy, przełącznikiem na tryb letni,

załączaniem priorytetu c.w.u., z wyjściem bezpotencjałowym, załączaniem wybiegu

pompy

• wyposażony w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ZM 436

• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 95°C

• do dodatkowego zabudowania w sterowniku Logamatic 4115, jeżeli temperatura

wody grzewczej na zasilaniu >110°C

• zabezpieczenie przy maksymalnej temper. wody w podgrzewaczu 95°C

• do regulacji temperatury c.w.u.

• do sterowania pompą ładującą lub zaworem z siłownikiem elektrycznym

• wbudowany regulator (40-60°C), wyjście ze stykami bezpotencjałowymi oraz cyfrowy

wyświetlacz temperatury

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

5 868 665

5 991 812

80 147 500


Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu


Przewody łączące kocioł

z podgrzewaczem

– Termometr

– Anoda inercyjna

– Próbnik anody

– Nóżki śrubowe
Elektryczny system

ładowania

Armatura do szybkiego

płukania (trójnik)

Uniwersalna siatka

transportowa

• wraz z pompą ładującą, zaworem zwrotnym oraz izolacją cieplną

do Logano SC115, S125 - L135/1-l200/1

do Logano G144, G144V – L135/1, L160/1

do Logano G144, G144V – L200/1

• 30-80°C

• wraz z czujnikiem o kształcie ¼ walca

• z wtyczką ze stykiem ochronnym układu stałopotencjałowego

• do montażu w izolowanym otworze, z gwintowanym trzpieniem M8

• do podłączenia do gniazda wtykowego 230 V

• wraz z kablem łączącym

• urządzenie do sprawdzania katodowej ochrony antykorozyjnej emaliowanych, pojemnościowych

podgrzewaczy wody

• wraz z baterią

• do regulacji wysokości

• tłumiące dźwięki

• w zakresie dostawy w kombinacjach z Logano G134 lub G115 wzgl. 125

• do pośredniego podgrzewania wody użytkowej przez obieg grzewczy z użyciem

energii elektrycznej, przy całkowitym wyłączeniu kotła grzewczego

• w połączeniu z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic 2000, 3000, 4000 oraz EMS

(z modułem UM10), ręczne przełączanie na podgrzewanie elektryczne/lub z kotła,

regulacja elektroniczna 30-75°C, z urządzeniami regulującymi i zabezpieczającymi,

różne wskazania przy pomocy diod świetlnych, przyłącza zasilania i powrotu R1½

• do zamocowania naściennego

• składa się z grzałki elektrycznej w obudowie, pompy ładującej oraz układu regulacji

wewnętrznej, zmontowanych w jedną całość

• wykonanie LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V wraz z izolacją termiczną i obudową

• całość przygotowana do montażu w obiegu grzewczym na miejscu przeznaczenia,

przez przyłączenie do króćców wbudowanej wężownicy z rur gładkich

• ciężar ok. 10 kg

LSE 2, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 2 V, 2 kW (prąd przemienny 230 V)

LSE 6, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 6 V, 6 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

LSE 9 V, 9 kW (prąd trójfazowy 400 V)

• do czyszczenia podgrzewacza wzgl. odwodnienia

• z mosiądzu

• odwodnienie zamykane

do Logalux L135/1-L200/1, Rp1¼

• siatka transportowa z polipropylenu, z 4 pętlami do uchwytu

• wymiary 2100 x 1200 mm

Szczegółowe informacje ⇒ rozdział 7

L135/1-L200/1

5 875 430

5 584 338

5 584 339

5 236 200

3 868 354

8 1065120

1 zestaw 5 236 440

82 325 300

82 325 340

82 325 310

82 325 350

82 325 320

82 325 360

63 024 017

80 452 080

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 067


L135/1-L200/1 Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu

leżącym, ze wspawaną wężownicą

grzejną z rur gładkich, sterowaną temperaturowo.

• Duża moc ciągła, dzięki wewnętrznej wężownicy

z rur gładkich.

• Dostępne są trzy, posiadające badanie typu

wielkości, o pojemnościach 135, 160 lub

200 litrów.

• Kształt i kolor dostosowane do kotłów

grzewczych Logano G144 i G144V (gazowe,

żeliwne) oraz Logano SC115 i S125

(olejowe/gazowe, żeliwne).

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę”.

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż wewnątrz

pokryte są higieniczną termoglazurą

marki Buderus – DUOCLEAN MKT. Przy

twardości ogólnej wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

Moc/rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach woda pitna jest podgrzewana

i magazynowana jako c.w.u. Ważnym kryterium

przy przenoszeniu mocy, jest wielkość

powierzchni grzejnej. Celem powinno być zapewnienie

podgrzewania wody w podgrzewaczu,

bez „taktowania” kotła. To jest możliwe,

przy zastosowaniu pojemnościowych pod-

Budowa

Rodzaj budowy

Pojemnościowe podgrzewacze wody Logalux

L są wytwarzane w wykonaniu leżącym.

Rejestracja wg DIN / wytycznych do urządzeń

ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-3 jest

zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokrywane

termoglazurą wg DIN 4753-3 oraz zarejestrowane

wg cz.2 DIN, tzn. po sprawdzeniu

rodzaju budowy. Tym samym spełniają wymagania

niemieckich „Przepisów dotyczących

ogólnych wymagań zaopatrzenia

w wodę” (AVB Wasser V, § 12, ust.4). Zgodnie

z obowiązującymi w międzyczasie wytycznymi

odnośnie urządzeń ciśnieniowych,

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max 110°C. Przy jednoczesnym uwzględnieniu

maksymalnego nadciśnienia po stronie

grzewczej (powyżej lub poniżej 16 bar), uzyskuje

się przy konstruowaniu zróżnicowane

grubości ścianek oraz nakłady na badania

wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli dopuszczalna

temperatura zasilania przekracza

110°C, obowiązuje dopuszczenie wg dyrektywy

„ciśnieniowej”. Certyfikacja odbywa

się na podstawie badań typu (Moduł B), wg

wytycznych dyrektywy 97/23/EG.

10 – 068

• Celem zaoszczędzenia miejsca, w kombinacji

z kotłem ustawionym na podgrzewaczu

(maksymalne obciążenie podgrzewacza

= 500 kg).

• Wysoki komfort c.w.u. przy małym zapotrzebowaniu

miejsca, dzięki kompaktowemu zestawieniu:

podgrzewacz na dole, kocioł na

górze.

• Urządzenie regulacyjne do podgrzewania

wody, termometr, anoda inercyjna, nóżki do

regulacji wysokości, jako wyposażenie dodatkowe.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna

oraz cieplna

• Ochrona przed korozją wg normy DIN

4753-3, przez zastosowanie termoglazury

DUOCLEAN MKT marki Buderus oraz anody

magnezowej.

• Regulacja anody z wtyczką ze stykiem

ochronnym układu stałopotencjałowego,

jako wyposażenie dodatkowe.

grzewaczy wody Logalux L oraz normalnym

(prawidłowym) doborze kotła grzewczego.

Podgrzewanie

Podgrzewanie c.w.u. następuje podczas przepływu

przez wężownicę wody grzewczej

o maksymalnej temperaturze 110°C i maksymalnym

ciśnieniu 16 bar.

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy wody

jest zamontowana wewnątrz wężownica grzejna,

posiadająca następujące zalety:

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody,

• przestrzennie korzystne usytuowanie wężownicy,

w dolnej części podgrzewacza,

• higieniczna eksploatacja,

• harmonijnie zmniejszona pojemność podgrzewacza.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN

MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła oraz stali, wspomagany

przez ochronę katodową w postaci

anody magnezowej lub inercyjnej (jako wyposażenie

dodatkowe). Ciepła woda ma kontakt

jedynie z materiałami o wysokich walorach higienicznych,

wobec czego pojemnościowe

podgrzewacze wody, trwale spełniają następujące

zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

• Izolacja cieplna wykonana z twardej pianki

poliuretanowej, wolnej od związków FCKW,

o grubości 50 mm.

• Ilość ciepła na utrzymywanie w gotowości

podgrzewaczy wszystkich wielkości, jest niższa

od normatywnych wartości granicznych.

Łatwa konserwacja i montaż

• Duży, łatwo dostępny otwór rewizyjny

z przodu podgrzewacza, w celu rewizji oraz

czyszczenia.

• Prefabrykowane przewody połączeniowe:

kocioł-podgrzewacz, jako wyposażenie dodatkowe.

• Wtyczka przyłączeniowa do nadzorowania

anody magnezowej.

• Nóżki podgrzewacza o regulowanej wysokości,

do szybkiego i łatwego ustawienia

podgrzewacza na nierównym lub pochyłym

podłożu.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

Elektryczny system ładowania LSE

Ten sposób ładowania polega na równoległym

w stosunku do kotła, podłączeniu do wężownicy

podgrzewacza. Woda grzewcza będzie

podgrzewana tylko wówczas, gdy zakamienienie

lub korozja, nie wpłyną niekorzystnie na

opór cieplny.

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są z rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną,

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od - 30 do + 220°C − oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT oraz

anodę magnezową lub inercyjną (wyposażenie

dodatkowe),

• zabezpieczone przed zapowietrzaniem, niezagrożone

przez gromadzące się części stałe

na dnie zbiornika.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub rewizji zbiornika, istnieje

wystarczająco duży otwór z pokrywą.

Izolacja cieplna/ obudowa zewnętrzna

Wysokowartościową izolację cieplną stanowi

fabrycznie wytworzona, min. 50mm grubości

warstwa twardej pianki poliuretanowej, wolna

od związków FCKW, zabezpieczona obudową

z blachy stalowej, w kolorze niebieskim.


Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

Przy pomocy regulatora temperatury z czujnikiem

w zbiorniku, sterowana jest pompa ładująca

podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby uzyskać nastawioną wartość temperatury

c.w.u. Zawór zwrotny zainstalowany za pompą

ładującą, pozwala uniknąć niepożądanego

schłodzenia c.w.u. w podgrzewaczu, przez

obieg grzewczy.

Załączanie priorytetowe/ programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u., w stosunku do pracy

grzewczej lub równoległą pracę obu układów.

Czasowe funkcje załączania urządzeń

regulacyjnych np. Logamatic 4221, umożliwia-

Sposób dostawy

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody,

kompletny.

Projektowanie

Zakres zastosowania

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Logalux

L są przeznaczone do podgrzewania wody

użytkowej. Można je stosować pod warunkiem,

że po stronie czynnika grzewczego nie

znajdą się substancje palne, żrące lub trujące,

oraz że po stronie grzewczej nie będzie przekroczone

nadciśnienie 16 bar, wzgl. nie zostanie

przekroczona temperatura 110°C.

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody użytkowej

Podstawą doboru urządzeń dla budynków

mieszkalnych w Niemczech, jest norma DIN

4708, arkusz 2.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania ⇒ „Dobór wielkości pojemnościowych

podgrzewaczy ciepłej wody”.

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń

do podgrzewania wody użytkowej należy

sprawdzić, czy zwiększenie mocy kotła jest konieczne

do nieprzerwanego dostarczania ciepła

do obiegów grzewczych, po odłączeniu

podgrzewania c.w.u. Podstawą do tego jest

norma DIN 4708 cz.2.

Ustalenie wartości 2-go i 3-go wymagania tej

normy pozwoli ustalić, czy dodatek do mocy

kotła należy utrzymać.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, staraniem inwestora

należy zainstalować trójnik o średnicy

jednakowej jak dopływ wody zimnej

i z materiału dostosowanego do instalacji

rurowej. Dzięki dużemu przekrojowi, możliwy

jest szybki spust oraz płukanie,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

(Heiz-AnIV),

ją programy czasowe dla procesu podgrzewania

c.w.u oraz trybu cyrkulacyjnego. Przy

współpracy ze stałotemperaturowym kotłem

grzewczym, można zastosować naścienne

urządzenia sterownicze, do sterowania pompą

ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest przez

urządzenie regulacyjne np. Logamatic 4221,

to na życzenie można aktywować funkcję automatycznej

dezynfekcji termicznej. Podgrzewacz

oraz układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy

podgrzewane raz w tygodniu, do temperatury

np. 70°C.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

1 opakowanie w folii na palecie.

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751, arkusze 1-4.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest

konieczne. W przypadkach podłączenia

rurociągów wykonanych z metalu, należy

usunąć z wody składniki powodujące reakcje

agresywne lub odkładanie się osadów

kamienia (np. wapnia),

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują wytyczne VDI 2037.

Szczegółowe informacje w Arkuszu roboczym

K8 ⇒ rozdział 15

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

Pojemność

nominalna

l

Maks. moc

grzewcza

kW

DN 15 ≤ 200 75

DN 20 200-1000 150

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz,

powinny być wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy.

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo

dostępne, w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odci-

L135/1-L200/1

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Aby tego uniknąć, należy zastosować

armaturę z termostatyczną regulacją

temperatury pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek wysokiej

temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

nającym, możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym

20-40 mm ponad lejkiem spustowym lub

wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia !

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch

metrów. W szczególnym przypadku, powinien

mieć średnicę większą niż wylot zaworu

bezpieczeństwa oraz maksymalnie:

3 kolana i długość 4 m.

Konserwacja / rewizje

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające

się osady. Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie

ich konserwacji (według

normy DIN 4753 co najmniej co dwa lata,

a w przypadku wody średniotwardej

i twardej, odpowiednio częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować

z regularnej konserwacji zainstalowanego

na dopływie wody, filtra zanieczyszczeń

stałych. Zalecane jest zawarcie przez

użytkownika umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- zainstalowany po stronie wody grzewczej

filtr zanieczyszczeń stałych, powinien

być obsługiwany zgodnie z wymaganiami

instalacji (np. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 069


L135/1-L200/1 Logalux

Leżące • ze wspawaną wężownicą grzejną

Logalux L135/1-L00/1

10 – 070

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

L135/1 L160/1 L200/1

Pojemność podgrzewacza l 135 160 200

Długość L mm 843 953 1108

Rozstaw nóżek F L mm 390 500 655

Pojemność wody grzewczej l 5 6 7

Ilość ciepła na utrzymanie w gotowości 1) kWh/24h 1,1 1,3 1,4

Maksymalne obciążenie ciężarem kg 500

Ciężar netto 2) kg 90 104 116

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza / 10 woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 110 woda grzewcza / 95 woda użytkowa

Numer rejestru wg DIN 4753-2 0091/98-MC

Nr certyfikatu na podstawie badań typu wg dyrektywy 97/23/EG Z-DDK-MUC-318302-16

1) W ciągu 24 h przy temperaturze c.w.u. w podgrzewaczu 65°C (według normy E DIN 4753-8)

2) Ciężar wraz z opakowaniem jest o ok. 5% większy

Opis

L135/1

L160/1

L200/1

���

���

������

Wydajność trwała ciepłej wody użytkowej

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L

przy temperat. c.w.u. 1)

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2)

60°C 45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody grzewczej

Strata ciśnienia

w wężownicy

°C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

80


��

2,3

2,4

3,5

3,7

4,6

4,9

1) Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odpowiada danym standardowym (tłusty druk): t v =80°C, t sp = 60°C

Moc grzewcza [kW] odpowiednia dla trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C

2) Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

���

528

556

699

721

759

814

���

���

���

��

��

��

��

��

��

����

�����

������

21,6

22,7

28,4

29,4

30,8

33,1

297

308

385

396

424

468

17,3

18,0

22,2

23,1

24,8

27,1

��

��

2,8

3,5

2,8

3,5

2,8

4,0

���

50

77

60

92

68

133


Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Logalux LTN, LTH, LTD z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic SPI...

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu Numer artykułu Numer artykułu

LTN400 400 30 005 290

LTN550 550 30 005 291

LTN750 750 30 005 292

LTN950 950 30 005 293

LTN1500 1500 30 005 294

LTH400 400 5 651 100

LTH550 550 5 651 110

LTH750 750 5 651 120

LTH950 950 5 651 130

LTH1500 1500 5 651 140

LTD400 400 5 650 100

LTD550 550 5 650 110

LTD750 750 5 650 120

LTD950 950 5 650 130

LTD1500 1500 5 650 140

LTN/LTH/LTD400-6000

z regulatorem SPI 1010 z regulatorem SPI 1022 z regulatorem SPI 1030

na zapytanie na zapytanie

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 071


LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Logalux L2TN, L2TH, L2TD, L3TN, L3TH, L3TD z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic SPI...

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu Numer artykułu Numer artykułu

L2TN800 2 x 400/800 5 652 200

L2TN1100 2 x 550/1100 5 652 210

L2TN1500 2 x 750/1500 5 652 220

L2TN1900 2 x 950/1900 5 652 230

L2TN3000 2 x 1500/3000 5 652 240

L2TH800 2 x 400/800 5 651 200

L2TH1100 2 x 550/1100 5 651 210

L2TH1500 2 x 750/1500 5 651 220

L2TH1900 2 x 950/1900 5 651 230

L2TH3000 2 x 1500/3000 5 651 240

L2TD800 2 x 400/800 5 650 200

L2TD1100 2 x 550/1100 5 650 210

L2TD1500 2 x 750/1500 5 650 220

L2TD1900 2 x 950/1900 5 650 230

L2TD3000 2 x 1500/3000 5 650 240

L3TN1200 3 x 400/1200 5 652 300

L3TN1650 3 x 550/1650 5 652 310

L3TN2250 3 x 750/2250 5 652 320

L3TH1200 3 x 400/1200 5 651 300

L3TH1650 3 x 550/1650 5 651 310

L3TH2250 3 x 750/2250 5 651 320

L3TD1200 3 x 400/1200 5 650 300

L3TD1650 3 x 550/1650 5 650 310

L3TD2250 3 x 750/2250 5 650 320

10 – 072

z regulatorem SPI 1010 1) z regulatorem SPI 1022 2) z regulatorem SPI 1030 2)

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

na zapytanie na zapytanie

1) Zawiera 1 regulator na każdy podgrzewacz

2) Zawiera: 1 regulator SPI 1022 wzgl. SPI 1030 oraz 1 regulator SPI 1010 – przy zestawieniu 2 podgrzewaczy (L2…)

1 regulator SPI 1022 wzgl. SPI 1030 oraz 2 regulatory SPI 1010 – przy zestawieniu 3 podgrzewaczy (L3…)


Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Logalux LTN, LTH, LTD, L2TN, L2TH, L2TD z urządzeniami regulacyjnymi Logamatic SPZ

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu Numer artykułu Numer artykułu

LTN2000 2000 30 005 295

LTN2500 2500 30 005 296

LTN3000 3000 30 005 297

LTH2000 2000 5 651 150

LTH2500 2500 5 651 160

LTH3000 3000 5 651 170

LTD2000 2000 5 650 150

LTD2500 2500 5 650 160

LTD3000 3000 5 650 170

L2TN4000 2 x 2000/4000 5 652 250

L2TN000 2 x 2500/5000 5 652 260

L2TN6000 2 x 3000/6000 5 652 270

L2TH4000 2 x 2000/4000 5 651 250

L2TH5000 2 x 2500/5000 5 651 260

L2TH6000 2 x 3000/6000 5 651 270

L2TD4000 2 x 2000/4000 5 650 250

L2TD5000 2 x 2500/5000 5 650 260

L2TD6000 2 x 3000/6000 5 650 270

1) Zawiera 1 regulator na każdy podgrzewacz

2) Zawiera 1 regulator SPZ 1022 wzgl. SPZ 1030 oraz 1 regulator SPZ 1010

LTN/LTH/LTD400-6000

z regulatorem SPZ 1010 1) z regulatorem SPZ 1022 2) z regulatorem SPIZ1030 2)

na zapytanie na zapytanie

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 073


LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Urządzenia regulacyjne Logamatic do podgrzewania wody użytkowej

Wszystkie pojemnościowe podgrzewacze

wody są seryjnie wyposażone w urządzenie

regulacyjne Logamatic

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania

wody użytkowej (oprócz SPI oraz SPZ 1010)

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Dla obiegów grzewczych z pojedynczym podgrzewaczem

SPI 1022

SPI 1030

SPZ 1022

SPZ 1030

10 – 074


sterują pompą ładującą podgrzewacza lub

zaworem z siłownikiem, dostarczonymi przez

inwestora. Urządzenia regulacyjne można

montować z lewej lub prawej strony podgrzewacza.

• przy pojemności pojedynczego podgrzewacza do 1500 l

• do instalacji c.w.u. oraz wody gorącej do 110°C

• urządzenie regulacyjne do sterowania anodą inercyjną oraz np. pompą ładującą podgrzewacza

• z termometrem i regulatorem temperatury do 90°C

• z przełącznikiem do pracy oszczędnościowej w lecie

• przy pojemności pojedynczego podgrzewacza do 1500 l

• z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. oraz wody gorącej ponad

110°C

• urządzenie regulacyjne do sterowania anodą inercyjną oraz np. pompą ładującą podgrzewacza

lub zaworem z siłownikiem

• z termometrem i regulatorem temperatury do 90°C

• od pojemności pojedynczego podgrzewacza 2000 l

• do instalacji c.w.u. oraz wody gorącej do 110°C

• 2 urządzenia regulacyjne do sterowania dwoma anodami inercyjnymi oraz np. pompą ładującą

podgrzewacza

• z termometrem, przełącznikiem do pracy oszczędnościowej w lecie oraz regulatorem

temperatury do 90°C

• od pojemności pojedynczego podgrzewacza 2000 l

• z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. oraz wody gorącej ponad

110°C

• 2 urządzenia regulacyjne do sterowania dwoma anodami inercyjnymi oraz np. pompą ładującą

podgrzewacza lub zaworem z siłownikiem

• z termometrem, przełącznikiem do pracy oszczędnościowej w lecie oraz regulatorem

temperatury do 90°C

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10


�������������������������������

������������

��������������������������

���������������������������

���������������������������������������

������������������������

�������������������������������������

������������������

Urządzenie regulacyjne SPI 1010 zawiera regulator

do sterowania anodą inercyjną i 1 termometr,

natomiast urządzenie regulacyjne

SPZ 1010, 2 regulatory do sterowania anodą

inercyjną i 1 termometr.

2 566 182

2 566 184

2 566 330

2 566 340


Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Wyposażenie dodatkowe

Poz. Oznaczenie Opis Numer artykułu

1. Grzałka elektryczna

2.Kołnierze po stronie

grzewczej, przy wysokich

ciśnieniach roboczych

Wykonanie do wody

morskiej• długość zabudowy 880 mm

• gwint do wkręcenia R1½

• dowolne kombinacje przy pojemnościach pojedynczych podgrzewaczy:

400-950 l: możliwość zabudowania 2-ch grzałek

1500 l: możliwość zabudowania 3-ch grzałek

2000-3000 l: możliwość zabudowania 4-ch grzałek

• do regulacji pracą grzałek elektrycznych służą urządzenia regulacyjne

SPI 1030 lub SPZ 1030, z ochroną mocy przygotowaną staraniem inwestora*

grzałka elektryczna 6 kW

grzałka elektryczna 9 kW

• po stronie grzewczej, gdy nadciśnienie robocze wynosi 16-32 bar, jak nakazuje

dyrektywa ciśnieniowa, moduł 3

• kołnierze PN40 (maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 160°C, na zapytanie

200°C)

• dodatkowa warstwa pokrywająca

• wymagane przy przewodnictwie wody ponad 150 mS/m

do pojemności pojedynczego podgrzewacza 400-550 l

do pojemności pojedynczego podgrzewacza 750-2000 l

do pojemności pojedynczego podgrzewacza 2500-3000 l

LTN/LTH/LTD400-6000

3 873 206

3 873 212

5 222 422

3 873 160

3 873 164

na zapytanie

* Do regulacji pracy grzałek elektrycznych w podgrzewaczach, służą urządzenia regulacyjne SPI 1030 lub SPZ 1030. Wykorzystuje się

zabudowane w nich regulatory temperatury wody oraz ograniczniki temperatury bezpieczeństwa (STB).Natomiast w miejscu zainstalowania

podgrzewaczy, staraniem inwestora należy jeszcze wykonać zabezpieczenie urządzeń elektrycznych oraz dodać stycznik i przełącznik trybu

pracy (dodatkowe podgrzewanie elektryczne/zasilanie z kotła grzewczego). Stosowny schemat elektryczny, można uzyskać w Oddziałach

firmy Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., w całej Polsce [nr rys.: R03 00601 789 (4)].

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 075


LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu

leżącym, do zaopatrzenia w duże

ilości c.w.u., zajmujące mało powierzchni,

z wężownicami grzejnymi z rur gładkich,

termometrem.

• Duża moc trwała, dzięki wewnętrznym, wymiennym,

o dużych wymiarach, wężownicom

grzejnym.

• Możliwe do zastosowania jako pojedyncze,

podwójne lub potrójne podgrzewacze,

każdorazowo w 3 wariantach, z wykorzystaniem

jako czynnika grzewczego wody,

pary lub ciepła zdalczynnego:

- Logalux LT…

w 8 wielkościach od 400 do 3000 l pojemności,

seryjnie wyposażony w urządzenie

regulacyjne z termometrem, do sterowania

jedną lub dwoma anodami inercyjnymi,

- Logalux L2T…

w 8 wielkościach, od 800 do 6000 l pojemności,

2 zbiorniki ułożone jeden nad drugim,

seryjnie wyposażony w 2 urządzenia

regulacyjne z termometrem, do sterowania

jedną lub dwoma anodami inercyjnymi,

Moc /rodzaje podgrzewania

Moc

W podgrzewaczach pojemnościowych następuje

podgrzanie wody wodociągowej

i magazynowanie jej jako ciepłą wodę użytkową.

Podgrzewacze wody Logalux LT, oferowane

są w 3 stopniach mocy, każdorazowo

ze zróżnicowanymi, dużymi powierzchniami

grzejnymi:

- wykonanie normalne LTN,

- wykonanie dla zwiększonej mocy LTH,

- wykonanie przy zasilaniu parą wodną LTD.

Każdej pojemności podgrzewacza, przyporządkowana

jest określona ilość wężownic

z rur gładkich.

Wykonanie dla zwiększonej mocy LTH

Podgrzewacze w wykonaniu LTH stosuje się,

gdy występują do przeniesienia duże moce

Budowa

Rodzaj budowy

Leżące podgrzewacze wody są oferowane

w różnych wariantach ustawienia. W wykonaniu

L2T będą dwa, a w wykonaniu L3T trzy

zbiorniki, ustawione jeden nad drugim.

Wytyczne do urządzeń ciśnieniowych

Zbiornik ciśnieniowy jako zamknięty podgrzewacz

wody, wg normy DIN 4753-1 jest

zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokrywane

termoglazurą wg DIN 4753-3. Spełniają

wymagania niemieckich „Przepisów dotyczących

ogólnych wymagań zaopatrzenia w

wodę” (AVB Wasser V, § 12, ust.4).

Zgodnie z obowiązującą w międzyczasie dyrektywą

„ciśnieniową”, z uwagi na próby techniczne,

podgrzewacze dzielą się na 2 grupy: t max 110°C. Przy jednoczesnym uwzględnieniu

maksymalnego nadciśnienia po stronie

grzewczej (powyżej lub poniżej 16 bar), uzysku-

10 – 076

- Logalux L3T…

w 3 wielkościach: 1200, 1650 lub 2250 l pojemności;

usytuowane jeden nad drugim,

seryjnie wyposażone w 3 urządzenia regulacyjne,

z termometrami.

• Podgrzewacze wody Logalux spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych

wymagań dla zaopatrzenia w wodę”.

• Nadają się do każdej wody pitnej, gdyż wewnątrz

pokryte są higieniczną termoglazurą

marki Buderus – DUOCLEAN MKT.

• Dodatkowo, możliwość zabudowania grzałek

elektrycznych.

• Urządzenia regulacyjne Logamatic do

podgrzewania wody użytkowej oraz grzałki

elektryczne, stanowią wyposażenie dodatkowe.

• Mogą być dostarczane podgrzewacze do

specjalnych zastosowań w wersji do wody

morskiej oraz dla innych temperatur i ciśnień.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna

oraz cieplna

• Ochrona przed korozją wg DIN 4753-3,

dzięki termoglazurze DUOCLEAN MKT

lub wymagane jest duże schłodzenie czynnika

grzewczego.

Wykonanie przy zasilaniu parą LTD

Wykorzystywane, gdy czynnikiem grzewczym

jest para wodna.

Wykonanie normalne LTN

Stosowane we wszystkich innych przypadkach.

Podgrzewanie

• Podgrzewanie wody następuje za pośrednictwem

wężownicy, przez wodę grzewczą

o maks. temperaturze 160°C oraz maks.

nadciśnieniu 16 bar.

• Podgrzewanie przy pomocy ciepła zdalczynnego,

na podstawie „Warunków tech-

je się przy konstruowaniu zróżnicowane grubości

ścianek oraz nakłady na badania wewnętrzne

i zewnętrzne. Jeżeli dopuszczalna temperatura zasilania

przekracza 110°C, obowiązuje dopuszczenie

wg dyrektywy „ciśnieniowej”. Certyfikacja

odbywa się na podstawie badań typu (Moduł B),

wg wytycznych dyrektywy 97/23/EG.

Wężownice grzejne

Cechą pojemnościowych podgrzewaczy

wody, są zamontowane wewnątrz wężownice

grzejne, posiadające następujące zalety:

• możliwość dokładnej regulacji temperatury

ciepłej wody, bez przegrzań,

• przestrzennie korzystne usytuowanie wężownic,

w dolnej części zbiorników.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

marki Buderus oraz anodzie inercyjnej (nie

wymaga konserwacji).

• Anoda inercyjna ze zintegrowanym potencjostatem

urządzenia regulacyjnego.

• Do 1500 l pojemności pojedynczego podgrzewacza

– 1 anoda, od 2000 l pojemności

pojedynczego podgrzewacza – 2 anody

inercyjne.

• Izolacja cieplna o grubości 90 mm, wykonana

z segmentów z twardej pianki poliuretanowej,

wolnej od związków FCKW.

• Minimalna ilość ciepła na utrzymywanie

podgrzewaczy w gotowości.

• Wykonanie do wody morskiej, posiada dodatkową

warstwę pokrywającą.

Łatwa konserwacja i montaż

• Otwór rewizyjny w celu rewizji oraz czyszczenia.

• Podgrzewacze podwójne i potrójne, przez

kombinację ze zbiorników pojedynczych.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

nicznych podłączenia” wydawanych przez

dostawcę ciepła.

Grzałki elektryczne

Grzałki elektryczne można zastosować od

razu lub w przyszłości (wyposażenie dodatkowe).

Służą do podgrzewania wody np.

w lecie, podczas odłączenia urządzenia

grzewczego. Jeżeli energia elektryczna byłaby

podstawowym medium grzewczym, należy

zastosować system ładowania LSE.

Wysoka twardość wody prowadzi do szybkiego

zakamienienia grzałek, a w następstwie

do ich uszkodzenia. Przy twardości wody powyżej

15˚n obowiązuje idealne urządzenie

do uzdatniania wody oraz konserwacja/odkamienienie

najpóźniej po 6 miesiącach użytkowania.

korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN

MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła i stali, z dodatkową

ochroną katodową w postaci anody inercyjnej,

a od pojemności 2000 l – dwóch anod.

Ciepła woda ma kontakt jedynie z materiałami

o wysokich walorach higienicznych, wobec

czego pojemnościowe podgrzewacze

wody, trwale spełniają następujące zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie,

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są rurociągi,


Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

• skład wody nie wpływa na powłokę

ochronną,

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od -30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

Regulacja

Regulacja temperatury c.w.u.

• Podgrzewanie przez kocioł grzewczy

- przez regulator temperatury z czujnikiem

w zbiorniku (alternatywnie czujnik

przylgowy), sterowana jest pompa

ładująca podgrzewacza lub zawór regulacyjny,

aby utrzymać nastawioną wartość

temperatury c.w.u. Zawór zwrotny

w przewodach grzewczych, zapobiegnie

niepożądanemu schłodzeniu c.w.u. przez

obieg grzewczy. Pompa ładująca podgrzewacza

lub zawór regulacyjny będą

wysterowane albo przez urządzenie regulacyjne

kotła grzewczego, albo przez

urządzenie regulacyjne do podgrzewania

c.w.u.

• Przy podgrzewaniu ciepłem zdalaczynnym

(przyłączenie bezpośrednie).

- przy bezpośrednio przyłączonym podgrzewaczu

wody użytkowej, na przewodzie

zasilającym wody grzewczej

należy zamontować zawór regulacyjny

bez energii pomocniczej, którego czujnik

temperatury będzie umieszczony w podgrzewaczu.

Zawór regulacyjny otwiera

lub zamyka dopływ wody sieciowej do

wężownicy, stosownie do odchyłek od

wartości temperatury zadanej w podgrzewaczu,

- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa

wymagany wg DIN 4753 dla czynnika

grzewczego o temperaturze powyżej

110 °C, będzie zamontowany na wyjściu

c.w.u. z podgrzewacza lub w podgrzewaczu

(punkt pomiarowy R ¾ w pokrywie

włazu rewizyjnego),

Sposób dostawy

Logalux LT…

Logalux L2T…

Logalux L3T…

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT

oraz anodę inercyjną.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub konserwacji zbiornika, istnieje

wystarczająco duży otwór rewizyjny.

Ochrona cieplna / obudowa zewnętrzna

Wysokowartościowa izolacja cieplna o grubości

90 mm, wykonana jest z segmentów

- jeżeli wymagane jest ograniczenie temperatury

powrotu, to należy ją uchwycić

bezpośrednio na powrocie czynnika

grzewczego. Przy przekroczeniu nastawionej

temperatury, ogranicznik temperatury

powrotu zamyka się i przerywa podgrzewanie

wody,

- z dostawcą ciepła można ustalić zainstalowanie

większej ilości pojedynczych podgrzewaczy,

a także posiadające badania

typu kombinacje urządzeń do regulacji

temperatury c.w.u., ograniczenia temperatury

powrotu oraz funkcji ogranicznika

temperatury bezpieczeństwa,

- dane techniczne oraz przepisy instalowania

zaworów regulacyjnych, należy każdorazowo

uzyskać od ich producenta lub

dostawcy.

• Podgrzewanie parą wodną

- przy podgrzewaniu wody parą wodną, stosowane

są zawory regulacyjne bez energii

pomocniczej. Dane techniczne oraz przepisy

instalowania zaworów regulacyjnych,

należy każdorazowo uzyskać od ich producenta

lub dostawcy. Podgrzewanie parą

wymaga regulacji oddzielnej dla każdego

podgrzewacza. Należy zawsze zapewnić

swobodny odpływ kondensatu (bez „korków”

wodnych).

Załączanie priorytetowe / programy grzewcze

Przez urządzenie regulacyjne kotła grzewczego,

można załączać w trybie priorytetowym

podgrzewanie c.w.u. w stosunku do

pracy grzewczej lub równoległą pracę obu

układów. Czasowe funkcje załączania urzą-

zbiornik podgrzewacza nie opakowany

ochrona cieplna 1 opakowanie foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowa po 1 kartonie

2 zbiorniki podgrzewaczy

nie opakowane

ochrona cieplna 2 opakowania foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowy po 2 kartony

3 zbiorniki podgrzewaczy

nie opakowane

ochrona cieplna 3 opakowania foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowy po 3 kartony

LTN/LTH/LTD400-6000

z twardej pianki poliuretanowej, wolnej od

związków FCKW. Przyjazne w montażu segmenty,

z zewnątrz pokryte są na niebiesko

groszkowaną blachą aluminiową.

Wykonanie do wody morskiej

Tzw. „wykonanie morskie” polega na naniesieniu

i wpaleniu dodatkowej warstwy pokrywającej wewnętrzną

powierzchnię podgrzewacza. Jest ono

konieczne, jeżeli przewodnictwo podgrzewanej

wody przekracza 150mS/m (1500 µS/cm).

dzeń regulacyjnych w systemie Logamatic

4000, umożliwiają programy czasowe dla procesu

podgrzewania c.w.u oraz pracy pompy

cyrkulacyjnej.

Przy współpracy ze stałotemperaturowym

kotłem grzewczym, można zastosować urządzenie

sterownicze do podgrzewania wody

użytkowej, sterujące pompą ładującą.

Dezynfekcja termiczna

Jeżeli temperatura c.w.u. sterowana jest np.

przez urządzenie regulacyjne Logamatic

4211 lub 4311, to na życzenie można aktywować

funkcję automatycznej dezynfekcji termicznej.

Podgrzewacz oraz układ cyrkulacji

c.w.u. będą wtedy podgrzewane raz w tygodniu,

do temperatury np. 70°C.

• Ostrzeżenie: Po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

rozbioru gorącej wody

z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach poboru c.w.u.

Dla takiego trybu pracy, zaleca się niezwłocznie

zamontować armaturę z termostatyczną

regulacją temperatury

pobieranej wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką

temperaturę (np. węże przy pralkach automatycznych).

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek

wysokiej temperatury mogą ulec uszkodzeniu.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 077


LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Projektowanie

Wymiarowanie po stronie ciepłej wody użytkowej

Podstawą doboru urządzeń dla budynków

mieszkalnych w Niemczech, jest norma DIN

4708, arkusz 2. Ponadto, przy współpracy

z siecią cieplną zdalaczynną, obowiązują warunki

techniczne podłączenia, wydane przez

dostawcę ciepła.

Szczegółowe informacje podano w materiałach

do projektowania ⇒ „Dobór wielkości

pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej

wody”.

Ograniczenie temperatury wody powrotnej

przy podłączeniu do sieci ciepła zdalaczynnego

Przy doborze pojemnościowych podgrzewaczy

wody na podstawie współczynników

znamionowych mocy N L wg DIN 4708, ogranicznik

temperatury powrotu powinien być

nastawiony o 5 K wyżej, aniżeli wymagają

tego „Warunki techniczne podłączenia” dostawcy

ciepła. W przeciwnym razie, uzyskanie

przewidywanego współczynnika N L nie

jest zapewnione. Jeżeli taka nastawa ogranicznika

temperatury jest niedopuszczalna,

to przy projektowaniu należy uwzględnić niższą

o 5 K temperaturę powrotu, a więc np. zamiast

różnicy temperatur 70/50°C, przejść

na 70/45°C.

Nadwyżka mocy kotła

Przy każdorazowym projektowaniu urządzeń

do podgrzewania wody użytkowej należy

sprawdzić, czy zwiększenie mocy kotła jest

konieczne do nieprzerwanego dostarczania

ciepła do obiegów grzewczych, po odłączeniu

podgrzewania c.w.u. Podstawą do tego

jest norma DIN 4708 cz.2.

Ustalenie wartości 2-go i 3-go wymagania tej

normy pozwoli ustalić, czy dodatek do mocy

kotła należy utrzymać.

Praca równoległa

Dwa lub więcej jednakowych podgrzewaczy

może pracować i być regulowanymi, przy zastosowaniu

pompy ładującej lub zaworu regulacyjnego.

Konieczne jest jednak wykonanie

instalacji w układzie Tichelmanna, zarówno

po stronie grzewczej, jak również instalacyjnej

(c.w.u.).

Przy podgrzewaczach o różnej wielkości, należy

dokonać regulacji hydraulicznej instalacji

lub zastosować odrębną regulację do

każdego podgrzewacza.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- do instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, staraniem inwestora

należy zainstalować trójnik o średnicy

jednakowej jak dopływ wody zimnej

10 – 078

i z materiału dostosowanego do instalacji

rurowej. Dzięki dużemu przekrojowi, możliwy

jest szybki spust oraz płukanie,

- przy współpracy z zestawem wymiennikowym

LAP, jeżeli twardość wody wynosi

ponad 8˚n, temperatura c.w.u. nie może

przekraczać 60°C, a temperatura czynnika

grzewczego na zasilaniu – 70°C,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami (w Niemczech = Heiz-AnIV).

• Po stronie wody grzewczej

- instalację po stronie wody grzewczej wykonać

zgodnie z normą DIN 4751 − 1-4 (w Niemczech),

a w przypadku podłączenia do

sieci ciepła zdalaczynnego, według wymagań

dostawcy ciepła.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest

konieczne. W przypadkach podłączenia

rurociągów wykonanych z metalu, należy

usunąć z wody składniki powodujące reakcje

agresywne lub odkładanie się osadów

kamienia (np. wapnia),

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie.

• Po stronie wody grzewczej

- obowiązują (w Niemczech) wytyczne VDI

2037.

Szczegółowe informacje w Arkuszu roboczym

K8 ⇒ rozdział 15

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Dane o wydajności wg DIN 4708 dla

tv = 80 °C wzgl. nadciśnienia pary wodnej

= 1 bar. Przy innych wartościach temperatury

zasilania wzgl. ciśnienia pary, należy

mieć na uwadze właściwą moc grzewczą:

Średnica

przyłączenia

minimum

DN 20

DN 25

DN 32

Pojemność

nominalna

l

200-1000 1)

1000-5000 2)

> 5000 3)

1) zakres zastosowania:

Logalux LTN400-LTN950,

Logalux LTH400-LTH550

2) zakres zastosowania:

Logalux LTN500,

Logalux LTH750-LTH950,

Logalux LTD400-LTD1500

3) zakres zastosowania:

Logalux LTN2000-LTN3000,

Logalux LTH1500-LTH3000,

Logalux LTD2000-LTD3000

Maks. moc

grzewcza

kW

150

250

1000

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

• Każde źródło ciepła oraz podgrzewacz, powinny

być zasadniczo wyposażone w zawór

bezpieczeństwa. Przewód przyłączeniowy zaworu

powinien być jak najkrótszy.

• Zawór bezpieczeństwa musi być łatwo dostępny,

w celu jego sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

• Zawór bezpieczeństwa do podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40 mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz

– niebezpieczeństwo zamarznięcia!

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Przeglądy

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się

osady. Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie

ich konserwacji (według normy DIN

4753 co najmniej co dwa lata, a w przypadku

wody średniotwardej i twardej, odpowiednio

częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować

z regularnej konserwacji zainstalowanego

na dopływie wody, filtra zanieczyszczeń

stałych. Zalecane jest zawarcie przez użytkownika

umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie wody grzewczej

- zainstalowany po stronie wody grzewczej

filtr zanieczyszczeń stałych, powinien być

obsługiwany zgodnie z wymaganiami instalacji

(np. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej).


Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Logalux LT…/L2T…/L3T…

�� ������������������������������������������������������������

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

LT

l

L2T

l

L3T

l

400

400

800

2 x 400

1200

3 x 400

550

550

1100

2 x 550

1650

3 x 550

750

750

1500

2 x 750

2250

3 x 750

950

950

1900

2 x 9501500

1500

3000

2 x 1500

2000

2000

4000

2 x 2000

2500

2500

5000

2 x 2500

3000

3000

6000

2 x 3000

Średnica ØD mm 650 800 800 900 1000 1250 1250 1250

Szerokość B mm 810 1000 1000 1100 1200 1450 1450 1450

Długość

Wysokość

Rozstaw stóp

Zasilanie

podgrzewacza

Powrót podgrzewacza

Wejście wody zimnej

Wejście cyrkulacji

L

L SP

H

H2

H3

A LT/ L2T

A L3T

A 2

A 3

ØVS

H VS

H2 VS

H3 VS

ØRS

H RS

H2 RS

H3 RS

ØEK

H EK

H2 EK

H3 EK

ØEZ

H EZ

H2 EZ

H3 EZ

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

1600

1355

830

1680

2530

400

600

410

535

50

540

1390

2240

50

240

1090

1940

R1½

145

995

1845

R1¼

470

1310

2160

1510

1265

1010

2030

3050

470

700

400

470

50

550

1570

2590

50

250

1270

2590

R1½

160

1180

2200

R1¼

570

1590

2610

1910

1665

1010

2030

3050

470

700

400

865

50

550

1570

2590

50

250

1270

2590

R1½

160

1180

2200

R1¼

570

1590

2610

1910

1665

1110

2230


520


420

820

50

550

1670


50

250

1370


R1½

160

1280


R1¼

620

1740


Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 0792405

2160

1210

2430


560


445

1270

65

585

1805


65

285

1505


R2

165

1385


R1½

690

1910


LTN/LTH/LTD400-60002150

1905

1460

2930


680


505

890

80

725

2195


80

285

1755


R2

165

1635


R1½

835

2305
2570

2325

1460

2930


680


505

1310

80

990

2460


80

290

1760


R2½

175

1645


R2

835

2305
2970

2725

1460

2930


680


505

1710

80

990

2460


80

290

1760


R2½

175

1645


R2

835

2305


LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

LTN/LTH/LTD400-6000

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Wyjście c.w.u.

Pojemność

wody grzewczej

Ciężar

10 – 080

Ø AB

H AB

H2 AB

H3 AB

LTN

LTH

LTD

L2TN

L2TH

L2TD

L3TN

L3TH

L3TD

LTN

LTH

LTD

L2TN

L2TH

L2TD

L3TN

L3TH

L3TD

LT

l

L2T

l

L3T

l

DN

mm

mm

mm

l

l

l

l

l

l

l

l

l

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

400

400

800

2 x 400

1200

3 x 400

R1½

705

1555

2405

2 x 10

2 x 9

2 x 10

2/2 x 10

2/2 x 9

2/2 x 10

3/2 x 10

3/2 x 9

3/2 x 10

330

363

330

682

748

682

1034

1133

1034

550

550

1100

2 x 550

1650

3 x 550

R1½

860

1880

2900

2 x 10

2 x 9

2 x 10

2/2 x 10

2/2 x 9

2/2 x 10

3/2 x 10

3/2 x 9

3/2 x 10

367

400

367

762

828

762

1157

1256

1157

750

750

1500

2 x 750

2250

3 x 750

R1½

860

1880

2900

2 x 14

2 x 12

2 x 10

2/2 x 14

2/2 x 12

2/2 x 10

3/2 x 14

3/2 x 12

3/2 x 10

470

520

439

968

1068

906

1466

1616

1373

950

950

1900

2 x 950

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10R1½

960

2080


2 x 14

2 x 12

2 x 10

2/2 x 14

2/2 x 12

2/2 x 10
517

567

486

1066

1156

1004

1500

1500

3000

2 x 1500R2

1055

2275


3 x 18

3 x 14

3 x 10

2/3 x 18

2/3 x 14

2/3 x 10
875

957

819

1784

1948

1672

2000

2000

4000

2 x 2000R2

1300

2770


4 x 9

4 x 14

4 x 10

2/4 x 9

2/4 x 14

2/4 x 10
1145

1254

1068

2331

2549

2177

Maks. nadciśnienie robocze bar 16 woda grzewcza/10 ciepła woda użytkowa

Maks. temperatura robocza °C 160 woda grzewcza/95 ciepła woda użytkowa


2500

2500

5000

2 x 2500R2½

1295

2765


5 x 18

5 x 14

5 x 10

2/5 x 18

2/5 x 14

2/5 x 10
1300

1436

1204

2641

2913

2449
3000

3000

6000

2 x 3000R2½

1295

2765


5 x 18

5 x 14

5 x 10

2/5 x 18

2/5 x 14

2/5 x 10
1460

1596

1364

2961

3233

2769
Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Moce pojedynczych podgrzewaczy Logalux LTN

Wydajności trwałe c.w.u. przy pracy kotła grzewczego

(przy zasilaniu z sieci ciepła zdalaczynnego – z materiałów do projektowania lub na zapytanie)

Pojemność

pojedynczego

podgrzewacza

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L przy temperat.

c.w.u. 1) w podgrzewaczu

Trwała wydajność c.w.u. przy

temperaturze c.w.u. 2) na wypływie

60°C 45°C 60°C

Zapotrzebowanie

wody

grzewczej

Strata

ciśnienia

w wężownicy

l °C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

400

550

750

950

1500

2000

2500

3000

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

9017

22

2617

22

2637

49

5941

53

6870

94

113101

134

160148

199

242156

210

255

726

1254

1892

2453

3014

726

1254

1892

2453

3014

1034

1826

2794

3641

4400

1034

1826

2794

3641

4400

1573

2706

4114

5533

6721

2079

3553

5434

7315

8899

2739

4719

7128

9592

11627

2739

4719

7128

9592

11627

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania:„Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody”

30

51

77

100

123

30

51

77

100

123

42

74

114

148

179

42

74

114

148

179

64

110

168

225

274

85

144

221

298

362

111

191

290

390

473

111

191

290

390

4731122

1452

18921122

1452

18921496

2134

27061496

2134

27062222

3212

40702926

4224

53683806

5500

69303806

5500

6930

1) Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odniesiony jest do standardowych parametrów pracy t v =80°C, t sp = 60°C

(oznaczonych tłustym drukiem)

Moc grzewcza [kW] odpowiada trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C

2) Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy

N L dotyczącego pojedynczego podgrzewacza.

Wydajność trwała musi być odpowiednio

dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedynczego

podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie

Tichelmanna.

Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4

Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 08165

85

11065

85

11087

124

15787

124

157129

187

237170

246

312221

320

403221

320

403

LTN/LTH/LTD400-6000

12,0

11,0

15,5

20,5

26,0

350

Przykład:

1 podgrzewacz Logalux LTN400, N L = 22,0

2 podgrzewacze Logalux LTN400,

N L = 22,0 x 2,4 = 52,8


LTN/LTH/LTD400-6000 Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Moce pojedynczych podgrzewaczy Logalux LTH

Wydajności trwałe c.w.u. przy pracy kotła grzewczego

(przy zasilaniu z sieci ciepła zdalaczynnego – z materiałów do projektowania lub na zapytanie)

Pojemność

pojedynczego

podgrzewacza

10 – 082

Temperatura wody

grzewczej na zasilaniu

Współczynnik mocy N L przy

temp. c.w.u. 1) w podgrzewaczu

Trwała wydajność c.w.u.

przy temperaturze c.w.u. 2) na wypływie

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

Zapotrzebowanie

wody

grzewczej

Strata

ciśnienia

w wężownicy

60°C 45°C 60°C

l °C l/h kW l/h kW m 3 /h mbar

400

550

750

950

1500

2000

2500

3000

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

50

60

70

80

9026

34

4229

39

4646

58

7455

70

8695

126

147125

184

226195

270

332205

281

344

979

1881

2794

3674

4587

979

1881

2794

3674

4587

1287

2519

3806

4961

5940

1287

2519

3806

4961

5940

1881

3641

5533

7447

9086

2420

4774

7315

9845

11990

3146

6226

9548

12881

15620

3146

6226

9548

12881

15620

Pozostałe warunki pracy – patrz wykresy trwałej wydajności ⇒ Materiały do projektowania: "Dobór wielkości podgrzewaczy ciepłej wody"

40

77

114

150

187

40

77

114

150

187

52

102

155

202

241

52

102

155

202

241

77

148

225

303

370

98

194

298

400

487

128

252

389

525

636

128

252

389

525

6361408

2266

30581408

2266

30581848

2948

38281848

2948

38282926

4334

56543894

5676

73705016

7700

99445016

7700

9944

1) Wg DIN 4708 znamionowy współczynnik mocy NL odniesiony jest do standardowych parametrów pracy t v =80°C, t sp = 60°C

(oznaczonych tłustym drukiem)

Moc grzewcza [kW] odpowiada trwałej wydajności c.w.u. przy 45°C

2) Temperatura wody zimnej na wejściu 10°C

Mnożniki dla instalacji z 2-ma lub 3-ma pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.

Mnożnik stosuje się do współczynnika mocy

N L dotyczącego pojedynczego podgrzewacza.

Wydajność trwała musi być odpowiednio

dwu- lub trzykrotnie większa, niż pojedynczego

podgrzewacza.

Zasadą jest wykonanie połączeń w układzie

Tichelmanna.

Mnożnik przy 2 podgrzewaczach = 2,4

Mnożnik przy 3 podgrzewaczach = 3,8.82

132

17882

132

178108

171

223108

171

223170

252

319227

330

426292

448

578292

448

578

8,7

7,8

11,1

15,0

19,8

350

Przykład:

1 podgrzewacz Logalux LTH400, N L = 34,0

2 podgrzewacze Logalux LTH400,

N L = 34,0 x 2,4 = 81,6


Logalux

Leżące • wężownice grzejne z rur gładkich • wymienne

Moce pojedynczych podgrzewaczy Logalux LTD

Wydajności trwałe c.w.u. przy podgrzewaniu parą wodną

w powiązaniu z pływakowym odwadniaczem kondensatu

Pojemność

pojedynczego

podgrzewacza

Temperatura

c.w.u.

Moc trwała c.w.u. [kW] 1) / zwymiarowanie pływakowego odwadniacza kondensatu przy nadciśnieniu pary

l °C 0,1 bar 0,3 bar 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar 2)

400

550

750

950

1500

2000

2500

3000

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

81/DN 15

81/DN 15

122/DN 15

122/DN 15

163/DN 15

163/DN 15

204/DN 15

204/DN 15

204/DN 15

204/DN 15

105/DN 15

105/DN 15

157/DN 15

157/DN 15

209/DN 15

209/DN 15

262/DN 15

262/DN 15

262/DN 15

262/DN 15

122/DN 15

122/DN 15

186/DN 15

186/DN 15

244/DN 15

244/DN 15

308/DN 15

308/DN 15

308/DN 15

308/DN 15

163/DN 15

163/DN 15

244/DN 15

244/DN 15

326/DN 15

326/DN 15

407/DN 20

407/DN 20

407/DN 20

407/DN 20

233/DN 15

209/DN 15

349/DN 15

314/DN 15

465/DN 20

419/DN 20

582/DN 20

523/DN 20

582/DN 20

523/DN 20

279/DN 15

256/DN 15

419/DN 20

384/DN 20

558/DN 20

512/DN 20

698/DN 25

640/DN 25

698/DN 25

640/DN 25

LTN/LTH/LTD400-6000

326/DN 15

302/DN 15

488/DN 20

454/DN 20

651/DN 20

605/DN 20

814/DN 25

756/DN 25

814/DN 25

756/DN 25

372/DN 15

349/DN 15

558/DN 20

523/DN 20

744/DN 25

698/DN 25

930/DN 25

872/DN 25

930/DN 25

872/DN 25

Uwaga:

Zawsze należy zapewnić swobodny odpływ kondensatu!

Niedopuszczalne jest tworzenie się „korków” wodnych!

W przeciwnym wypadku grozi utrata gwarancji!

1) Wszystkie moce uzyskuje się przy założeniu ograniczonej prędkości strumienia pary na wlocie do wężownic podgrzewaczy

2) Moce podgrzewaczy zasilanych parą wodną o temperaturze ponad 160°C i odpowiednio do tego o nadciśnieniu pary wyższym niż 5 bar

oraz temperaturze c.w.u. ponad 60°C – na zapytanie

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 083


LF400-L2F6000 Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Logalux LF/L2F/L3F

Oznaczenie Pojemność l Numer artykułu Numer artykułu

LF400 400 5 653 100

LF550 550 5 653 110

LF750 750 5 653 120

LF950 950 5 653 130

LF1500 1500 5 653 140

LF2000 2000 5 653 150

LF2500 2500 5 653 160

LF3000 3000 5 653 170

L2F800 2 x 400/800 5 653 200

L2F1100 2 x 550/1100 5 653 210

L2F1500 2 x 750/1500 5 653 220

L2F1900 2 x 950/1900 5 653 230

L2F3000 2 x 1500/3000 5 653 240

L2F4000 2 x 2000/4000 5 653 250

L2F5000 2 x 2500/5000 5 653 260

L2F6000 2 x 3000/6000 5 653 270

L3F1200 3 x 400/1200 5 653 300

L3F1650 3 x 550/1650 5 653 310

L3F2250 3 x 750/2250 5 653 320

10 – 084

����������

�����������

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

�����������

z regulatorem SPI 1010 1) z regulatorem SPI 1042 2)

1) Zawiera 1 regulator na każdy zasobnik

2) Zawsze przewidziany jest tylko jeden regulator SPI 1041 lub SPI 1042. Wszystkie następne regulatory to SPI 1010

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennika ciepła LSP ⇒ od strony 10 – 048

na zapytanie


Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej

Wszystkie zasobniki c.w.u. są seryjnie wyposażone w urządzenia regulacyjne

Oznaczenie Opis Numer artykułu

SPI 1042

• do instalacji c.w.u. oraz wody gorącej do 110°C, w systemie ładowania

• do regulacji temperatury c.w.u. przez czujnik załączania i wyłączania, przy podgrzewaniu

wody przez zewnętrzny wymiennik ciepła, w powiązaniu z pompą ładującą zasobnika

oraz urządzeniem regulacyjnym bez energii pomocniczej

• urządzenie regulacyjne do sterowania anodą inercyjną

• z termometrem i regulatorem temperatury do 90°C

• z przełącznikiem do pracy oszczędnościowej w lecie

Urządzenia regulacyjne do podgrzewania wody użytkowej – do zamocowania naściennego

2 566 370

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Logamatic 4126

Moduł funkcyjny

FM445

• do regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP),

w połączeniu z dwoma pompami ładującymi (po stronie pierwotnej i wtórnej)

• do stojących i wiszących kotłów grzewczych, bez urządzeń regulacyjnych Logamatic

4121, 4122, 4211, 4321 lub 4322

• wraz z jednostką obsługową oraz modułem funkcyjnym FM445

• z trzema czujnikami temperatury (załączania, wyłączania, wymiennikowym) oraz

możliwością przyłączenia dwóch pomp ładujących, a także pompy cyrkulacyjnej

• z dwoma przełącznikami do pracy ręcznej, wyjściem bezpotencjałowym wysterowaniem

zaworu 3-drogowego z siłownikiem do regulacji temperatury na zasilaniu po stronie

pierwotnej, funkcje do ochrony przed zakamienianiem, dezynfekcji termicznej

oraz meldunku usterek (w postaci klarownego tekstu lub przez system zdalnego

przekazywania danych Logamatic)

• Uwaga! Można stosować tylko jednofazowe pompy prądu przemiennego!

Nie wolno podłączać dodatkowego podgrzewania elektrycznego!

• do doposażenia urządzeń regulacyjnych Logamatic 4121, 4122, 4211, 4311lub 4312,

wzgl. do regulacji temperatury w systemie ładowania (np. LAP lub LSP),

w połączeniu z dwoma pompami ładującymi (po stronie pierwotnej i wtórnej)

• do stojących i wiszących kotłów grzewczych, bez urządzeń regulacyjnych Logamatic

4121, 4122 lub 4323

• z trzema czujnikami temperatury (załączania, wyłączania, wymiennikowym) oraz

możliwością przyłączenia dwóch pomp ładujących, a także pompy cyrkulacyjnej

• z dwoma przełącznikami do pracy ręcznej, wyjściem bezpotencjałowym, wysterowaniem

zaworu 3-drogowego z organem nastawczym, do regulacji temperatury na zasilaniu

po stronie pierwotnej, funkcje do ochrony przed zakamienianiem, dezynfekcji termicznej

oraz meldunku usterek (w postaci klarownego tekstu lub przez system zdalnego

przekazywania danych Logamatic)

• Uwaga! Można stosować tylko jednofazowe pompy prądu przemiennego!

LF400-L2F6000

63 037 465

5 016 844

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 085


LF400-L2F6000 Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Zakresy zastosowania w zależności od sterowania pompami

Urządzenie regulacyjne

Logamatic

10 – 086

Opis

SPI 1042 dla 1 pompy

R 4126 dla 2 pomp

Wyposażenie dodatkowe

Ciepło zdalaczynne przyłączone bezpośrednio, z regulatorem bez energii pomocniczej. Centrala

grzewcza z kotłami, z pompą do stałego obiegu wody grzewczej, z regulatorem bez energii pomocniczej

(podobnie jak przy cieple zdalaczynnym).

Jak SPI 1041, jednakże z rozszerzonym zakresem nastaw i funkcji. Przy zastosowaniu urządzenia

regulacyjnego Logamatic R 4126 do regulacji systemu ładowania LSP, dla każdego zasobnika wymagany

jest SPI 1010.

Oznaczenie Opis Numer artykułu

Wykonanie do wody

morskiej

Grzałka elektryczna

• dodatkowa warstwa pokrywająca

• wymagane przy przewodnictwie wody ponad 150 mS/m

do pojemności pojedynczego zasobnika 400-550 l

do pojemności pojedynczego zasobnika 750-2000 l

do pojemności pojedynczego zasobnika 2500-3000 l

• długość zabudowy 880 mm

• gwint do wkręcenia R1½

• dowolne kombinacje przy pojemnościach pojedynczych podgrzewaczy;

400-950 l: możliwość zabudowania 2 grzałek

1500 l: możliwość zabudowania 3 grzałek

2000-3000 l: możliwość zabudowania 4 grzałek

• do regulacji pracą grzałek elektrycznych służą urządzenia regulacy SPI 1030

lub SPZ 1030,z ochroną mocy przygotowaną staraniem inwestora

grzałka elektryczna 6 kW

grzałka elektryczna 9 kW

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

3 873 160

3 873 164

na zapytanie

3 873 206

3 873 212


Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Cechy i właściwości

Nowoczesna, wielostronna koncepcja podgrzewaczy

• Zasobniki ciepłej wody w wykonaniu leżącym,

z termometrem, bez wymiennika ciepła.

• Możliwość rozszerzenia o zestaw wymiennika

ciepła LSP, jako wyposażenie dodatkowe.

• Możliwe do zastosowania jako pojedyncze,

podwójne lub potrójne zasobniki:

- Logalux LF

w 8 wielkościach, od 400 do 3000 l pojemności,

- Logalux L2F

w 8 wielkościach, od 800 do 6000 l pojemności,

- Logalux L3F

w 3 wielkościach: 1200, 1650 lub 2250 l pojemności.

Systemy ładowania z zewnętrznym wymiennikiem ciepła

Systemy ładowania marki Buderus składają

się z zasobnika c.w.u. (bez powierzchni

grzejnej) i zewnętrznego wymiennika ciepła,

usytuowanego obok zasobnika. Taki system

posiada następujące zalety:

Zasobniki c.w.u. / wymienniki ciepła

Logalux LF, L2F, L3F (leżące)

• Zasobnik c.w.u. w powiązaniu z zewnętrznym

wymiennikiem ciepła do podgrzewania

przez kocioł grzewczy lub ciepło

zdalaczynne.

• Króćce ładowania, do zewnętrznego wymiennika

ciepła.

• Nadają się do każdej wody pitnej, dzięki higienicznej

termoglazurze DUOCLEAN MKT; przy

twardości wody poniżej 2˚n – na zapytanie.

• Minimalny nakład ciepła na utrzymanie zasobnika

w gotowości, dzięki 90 mm izolacji

z segmentów twardej pianki poliuretanowej,

wolnej od związków FCKW.

• Łatwa konserwacja i czyszczenie, przez

duży otwór rewizyjny.

Budowa

Zakres zastosowania

Leżące zasobniki ciepłej wody są oferowane

w różnych wariantach ustawienia. W wykonaniu

L2F będą dwa, a w wykonaniu L3F

trzy zbiorniki, ustawione jeden nad drugim,

współpracujące z wymiennikiem ustawionym

z boku.

Wytyczne do urządzeń ciśnieniowych

Zasobnik jako zamknięty zbiornik ciśnieniowy

podgrzewanej wody, wg normy DIN 4753-1

jest zaliczony do grupy II. Zbiorniki są pokrywane

termoglazurą wg DIN 4753-3. Spełniają

wymagania niemieckich „Przepisów

dotyczących ogólnych wymagań zaopatrzenia

w wodę” (AVB Wasser V, § 12, ust.4). Zgodnie

z obowiązującą w międzyczasie dyrektywą „ciśnieniową”,

z uwagi na próby techniczne, podgrzewacze

dzielą się na 2 grupy: t max < 110°C

oraz t max >110°C. Przy jednoczesnym uwzględnieniu

maksymalnego nadciśnienia po stronie

grzewczej (powyżej lub poniżej 16 bar),

uzyskuje się przy konstruowaniu zróżnicowa-

• Zasobniki ciepłej wody spełniają wymagania

„Przepisów dotyczących ogólnych wymagań

dla zaopatrzenia w wodę”.

• Urządzenia regulacyjne do podgrzewania

wody użytkowej, stanowią wyposażenie dodatkowe.

• Mogą być dostarczane także w wykonaniu

do wody morskiej.

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna

oraz cieplna

• Ochrona przed korozją wg DIN 4753-3, dzięki

termoglazurze DUOCLEAN MKT marki

Buderus oraz anodzie inercyjnej (nie wymaga

konserwacji).

• Anoda inercyjna ze zintegrowanym potencjostatem

urządzenia regulacyjnego.

• odpowiedni do zapotrzebowania dobór zasobnika

i wymiennika ciepła,

• pełne podgrzanie pojemności zasobnika,

• duże schłodzenie wody grzewczej przy

podłączeniu do zdalaczynnej sieci cieplnej

oraz przy kondensującym trybie pracy,

• Regulacja przy pomocy urządzenia regulacyjnego

Logamatic SPI wzgl. Logamatic

4126 z FM445 do regulacji temperatury

c.w.u.

Logalux LF

• Seryjnie wyposażony w 1 urządzenie regulacyjne

SPI 1010 do wysterowania anody

inercyjnej.

Logalux L2F

• 2 zasobniki c.w.u. usytuowane jeden nad

drugim.

• Połączenie zasobników pomiędzy sobą, odbywa

się przy użyciu odpowiednio ukształtowanych

siodeł (w zakresie dostawy).

ne grubości ścianek oraz nakłady na badania

wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli dopuszczalna

temperatura zasilania przekracza 110°C,

obowiązuje dopuszczenie wg dyrektywy „ciśnieniowej”.

Certyfikacja odbywa się na podstawie

badań typu (Moduł B), wg wytycznych

dyrektywy 97/23/EG.

Ochrona przed korozją

Stosowany od dawna, w bardzo dużej ilości

wyrobów, efektywny system ochrony przed

korozją w postaci termoglazury DUOCLEAN

MKT marki Buderus, bazuje na wymaganiach

normy DIN 4753. Jest to materiał kompozytowy,

składający się ze szkła i stali, z dodatkową

ochroną katodową w postaci anody inercyjnej.

Ciepła woda ma kontakt jedynie z materiałami

o wysokich walorach higienicznych,

wobec czego pojemnościowe podgrzewacze

wody, trwale spełniają następujące zalety:

• są dostosowane do aktualnych przepisów

dotyczących wody pitnej,

• nadają się do każdej wody pitnej,

LF400-L2F6000

• Izolacja cieplna o grubości 90 mm, wykonana

z segmentów z twardej pianki poliuretanowej,

wolnej od związków FCKW.

• Wykonanie do wody morskiej, posiada dodatkową

warstwę pokrywającą.

Łatwa konserwacja i montaż

• Otwór rewizyjny w celu rewizji oraz czyszczenia.

• Zasobniki podwójne i potrójne, przez kombinację

ze zbiorników pojedynczych.

• Wyposażenie dodatkowe montowane jest

w krótkim czasie, przy niewielu czynnościach

monterskich.

• po całkowitym rozbiorze c.w.u. nadal do

dyspozycji jest moc trwała wymiennika ciepła.

Dzięki temu, w budynkach mieszkalnych

często można zastosować mniejsze

wielkości zasobników, niż w innych systemach.

• Seryjnie wyposażony w 2 urządzenia regulacyjne

SPI 1010, każde steruje jedną anodą

inercyjną.

Logalux L3F

• 3 zasobniki c.w.u. usytuowane jeden nad

drugim.

• Połączenie zasobników pomiędzy sobą,

przy użyciu odpowiednio ukształtowanych

siodeł (w zakresie dostawy).

• Seryjnie wyposażony w 3 urządzenia regulacyjne

SPI 1010, każde steruje jedną anodą

inercyjną.

Zewnętrzny wymiennik ciepła

• możliwość zastosowania do innych rodzajów

wody. Przy twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie,

• są neutralne w stosunku do właściwości

wszystkich rodzajów wody,

• mogą być stosowane niezależnie od materiałów,

z jakich wykonane są z rurociągi,

• skład wody nie wpływa na powłokę ochronną

• powłoka ochronna jest gładka, twarda, reagująca,

• nie budzące zastrzeżeń własności higieniczne

i bakteriologiczne,

• łatwe do czyszczenia,

• są odporne na szoki termiczne w zakresie

od –30 do +220°C – oczywiście, gdy termoglazura

nie jest zarysowana,

• zabezpieczenie antykorozyjne przez system

ochrony katodowej DUOCLEAN MKT

oraz anodę inercyjną.

Otwór do rewizji i czyszczenia

Do czyszczenia lub konserwacji zbiornika, istnieje

wystarczająco duży otwór rewizyjny.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 087


LF400-L2F6000 Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Ochrona cieplna / obudowa zewnętrzna

Wysokowartościowa izolacja cieplna o grubości

90 mm, wykonana jest z segmentów

z twardej pianki poliuretanowej, wolnej od

związków FCKW. Przyjazne w montażu segmenty,

z zewnątrz pokryte są na niebiesko

groszkowaną blachą aluminiową.

Regulacja

Uwagi ogólne

Rodzaj regulacji zależy od źródła ciepła. Jeżeli

wymienniki ciepła będą przyłączone bezpośrednio

do sieci cieplnej zdalaczynnej lub

podobnej, to należy zastosować regulator

działający bez udziału energii pomocniczej,

z urządzeniem regulacyjnym SPI 1042.

W przypadkach pośredniego podłączenia

wymienników ciepła do sieci zdalaczynnej

lub do kotła grzewczego, a więc we współpracy

z dwoma pompami (po stronie pierwotnej

i wtórnej), wymagane jest urządzenie

regulacyjne serii Logamatic 4000 z modułem

funkcyjnym FM445, wzgl. urządzenie regulacyjne

Logamatic 4126. Można przy tym

wykorzystać m.in. dodatkowe funkcje „Wysterowania

zaworu mieszającego po stronie

pierwotnej” oraz „Ochrony przed zakamienianiem”.

Podgrzewanie z kotła grzewczego

Przez czujnik temperatury zamontowany na

wypływie ciepłej wody z wymiennika, system

będzie sterowany tak, aby utrzymywać

wartość zadaną. Przy tym, urządzenie regulacyjne

będzie sterowało pompą ładującą

zasobnika (po stronie pierwotnej=grzewczej)

oraz pompą ładującą c.w.u. Urządzenia

regulacyjne mogą współpracować także

z obcymi kotłami grzewczymi.

Podgrzewanie z sieci cieplnej zdalaczynnej

Przy bezpośrednim podłączeniu systemu

ładowania z zewnętrznym wymiennikiem

ciepła, na zasilaniu wody grzewczej należy

zamontować termostatyczne urządzenie regulacyjne

bez energii pomocniczej, a jego

czujnik temperatury umieścić na wyjściu

c.w.u. z wymiennika (w tulei na LSP). Zawór

regulacyjny otwiera lub zamyka dopływ

czynnika grzewczego do wymiennika, stosownie

do odchyłek od zadanej temperatury

c.w.u. na wyjściu z wymiennika.

Sposób dostawy

Logalux LF

Logalux L2F

Logalux L3F

10 – 088

Wykonanie do wody morskiej

Tzw. „wykonanie morskie” (od LF401/1) polega

na naniesieniu i wpaleniu dodatkowej warstwy

pokrywającej wewnętrzną powierzchnię

podgrzewacza. Jest ono konieczne, jeżeli

przewodnictwo podgrzewanej wody przekracza

150 mS/m (1500 µS/cm).

Możliwe są 2 tryby pracy:

• pompa obiegowa c.w.u. pracuje w sposób

ciągły, aby w zasobniku utrzymać stałą temperaturę

(regulacja inwestorska)

• jeżeli po podgrzaniu całej pojemności zasobnika

pompa ma się wyłączać, to w dolnej

części zasobnika należy zainstalować

czujnik temperatury (np. urządzenie regulacyjne

do podgrzewania wody SPI 1042).

Dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa,

wymagany przez normę DIN4753

przy temperaturach czynnika grzewczego

powyżej 110°C, należy zamontować na wypływie

c.w.u. z wymiennika lub w tulei na

wymienniku. Jeżeli wymagane jest ograniczenie

temperatury wody powrotnej, to jej

wartość powinna być uchwycona bezpośrednio

za wymiennikiem, na powrocie czynnika

grzewczego.

Pompa obiegowa c.w.u.

Pompę obiegową c.w.u. dobiera się wg mocy

cieplnej wymiennika oraz oporu hydraulicznego

po stronie wody użytkowej. Wielkość

przepływu należy nastawić za zaworze regulacyjnym

„Tacosetter” tak, aby na wyjściu c.w.u.

uzyskać jej wymaganą temperaturę.

Ograniczenie temperatury wody powrotnej

Przy doborze systemu ładowania z zasobnikami

ciepła na podstawie współczynników

znamionowych mocy N L wg DIN 4708, ogranicznik

temperatury powrotu powinien być nastawiony

o 5 K wyżej, aniżeli wymagają tego

„Warunki techniczne podłączenia” dostawcy

ciepła. W przeciwnym razie, uzyskanie przewidywanego

współczynnika N L nie jest zapewnione.

Jeżeli taka nastawa ogranicznika temperatury

jest niedopuszczalna, to przy projektowaniu

należy uwzględnić niższą o 5 K temperaturę

powrotu, a więc np. zamiast różnicy temperatur

70/50°C, przejść na 70/45°C.

zbiornik zasobnika nie opakowany

ochrona cieplna 1 opakowanie foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowa po 1 kartonie

2 zbiorniki zasobników

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10

nie opakowane

ochrona cieplna 2 opakowania foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowy po 2 kartony

3 zbiorniki zasobników

nie opakowane

ochrona cieplna 3 opakowania foliowe

urządzenie regulacyjne i obudowy po 3 kartony

Zawory bez energii pomocniczej

Przy doborze zaworów należy uwzględnić

warunki techniczne wydane przez dostawcę

ciepła zdalaczynnego, odnośnie zakresu działania

termostatów oraz doboru różnicy ciśnień.

Dyspozycyjna różnica ciśnień rozstrzyga, czy

należy zastosować zawory ciśnieniowo odciążone,

wzgl. nieodciążone. Z tymże dostawcą

można ustalić możliwość zastosowania

większej ilości oddzielnych urządzeń, posiadających

badania typu kombinacji urządzeń

do regulacji temperatury c.w.u., ograniczenia

temperatury powrotu oraz funkcję ogranicznika

temperatury bezpieczeństwa.

Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja termiczna jest możliwa w powiązaniu

z regulatorem serii Logamatic 4000 z modułem

funkcyjnym FM445, lub z urządzeniem

regulacyjnym Logamatic 4126. Zasobnik oraz

układ cyrkulacji c.w.u. będą wtedy podgrzewane

raz w tygodniu, do temperatury np. 70°C.

• Ostrzeżenie: po uruchomieniu dezynfekcji

termicznej występuje, aż do zakończenia

rozbioru gorącej wody z podgrzewacza, niebezpieczeństwo

oparzenia się w punktach

poboru c.w.u. Dla takiego trybu pracy, zaleca

się niezwłocznie zamontować armaturę

z termostatyczną regulacją temperatury pobieranej

wody.

• Przy doborze pompy cyrkulacyjnej należy

mieć na uwadze, aby mogła ona pracować

przy temperaturze wody powyżej 60°C.

• Podłączone węże z tworzyw sztucznych,

muszą być trwale odporne na wysoką temperaturę

(np. węże przy pralkach automatycznych).

• Jeżeli temperatura c.w.u. w zasobniku przekracza

60°C, a twardość wody jest wyższa

niż 8˚n, zachodzi podwyższone ryzyko zakamieniania

płytowego wymiennika ciepła.

• Przewody z rur ocynkowanych, wskutek wysokiej

temperatury mogą ulec uszkodzeniu.


Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Projektowanie

��������������������������������������������������������������������������������������

Wymiarowanie po stronie c.w.u.

W Niemczech podstawą do wymiarowania

dla budynków mieszkalnych jest norma

DIN 4708-2.

Szczegółowe informacje ⇒ Materiały do projektowania:

„Dobór wielkości podgrzewaczy

ciepłej wody”.

Dodatek do przyłączonej mocy cieplnej

Przy projektowaniu urządzeń do podgrzewania

c.w.u. należy sprawdzić, czy powinno

być uwzględnione zwiększenie mocy cieplnej

na przyłączeniu, a więc dodatek do mocy

kotła grzewczego. Ogólnie, dodatek jest zawsze

pożądany, jeżeli dłuższa obserwacja

potwierdzi konieczność utrzymania zwiększenia

mocy, wzgl. jeśli bez tego dodatku

czas podgrzewania wody przekroczył okres

30-45 minut.

⇒ Wymaganie 3, wg DIN 4708-2

Połączenie równoległe i szeregowe

W powiązaniu z bocznym systemem ładowania

Logalux LSP oraz urządzeniami regulacyjnymi

Buderus, zasobniki c.w.u. Logalux

LF można połączyć równolegle, a także szeregowo.

Przy połączeniu szeregowym, należy

mieć na uwadze zwiększenie oporu hydraulicznego.

Instalacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla instalacji c.w.u. w Niemczech obowiązuje

norma DIN 1988 „Przewody wodociągowe

na nieruchomościach”,

- na wejściu wody zimnej, celowym jest zainstalowanie

czwórnika (wyposażenie dodatkowe:

zestaw przyłączeniowy zasobnika)

z zabudowaniem odwodnienia,

- rurociągi ciepłej wody należy zaizolować

termicznie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

• Po stronie ciepła zdalaczynnego

- instalacja powinna być wykonana wg wytycznych

dostawcy ciepła.

Uzdatnianie wody

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- dla podgrzewaczy z termoglazurą, nie jest

konieczne. W przypadkach podłączenia

rurociągów wykonanych z metalu, należy

usunąć z wody składniki powodujące reakcje

agresywne lub odkładanie się osadów

kamienia (np. wapnia),

- w celu ochrony rurociągów, na dopływie

wody należy zainstalować filtr. W przypadku

twardości ogólnej wody poniżej

2˚n – na zapytanie.

Zawór bezpieczeństwa

• Dobór zaworu

Średnica

przyłączenia

minimum

DN 20

DN 25

DN 32

Pojemność

nominalna

l

200-1000

1000-5000

1000-5000

Maks. moc

grzewcza

kW

150

250

> 250

• Każde źródło ciepła oraz zasobnik, powinny

być zasadniczo wyposażone w zawór

bezpieczeństwa.

• Przewód przyłączeniowy zaworu powinien

być jak najkrótszy

• Zawory bezpieczeństwa muszą być łatwo

dostępne, w celu ich sprawdzania.

• Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany

w najwyższym punkcie na kotle

grzewczym, lub na zasilaniu w pobliżu kotła.

LF400-L2F6000

• Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza

montować na dopływie wody zimnej, pomiędzy

podgrzewaczem a zaworem odcinającym,

możliwie wysoko wyprowadzić,

powyżej podgrzewacza.

• Zabudowa wyłącznie pionowa.

• Zawór musi być koniecznie oznakowany.

• Przewód wyrzutowy prowadzony ze spadkiem,

z wypływem swobodnym i umożliwiającym

obserwację, zakończonym 20-40 mm

ponad lejkiem spustowym lub wpustem.

Uwaga na możliwość cofki w piwnicach!

Nie wyprowadzać wylotu na zewnątrz – niebezpieczeństwo

zamarznięcia !

• Przewód wyrzutowy może mieć maksymalnie

2 kolana oraz długość dwóch metrów.

W szczególnym przypadku, powinien mieć

średnicę większą niż wylot zaworu bezpieczeństwa

oraz maksymalnie: 3 kolana i długość

4 m.

Konserwacja

• Po stronie ciepłej wody użytkowej

- podgrzewacze pokryte wewnątrz termoglazurą,

nie są wrażliwe na odkładające się

osady. Jednakże ze względów higienicznych,

zalecane jest regularne przeprowadzanie

ich konserwacji (według normy DIN

4753 co najmniej co dwa lata, a w przypadku

wody średniotwardej i twardej, odpowiednio

częściej),

- aby utrzymać higieniczne warunki w instalacji

c.w.u., nie można zrezygnować

z regularnej konserwacji zainstalowanego

na dopływie wody, filtra zanieczyszczeń

stałych. Zalecane jest zawarcie przez użytkownika

umowy konserwacyjnej, z fachową

firmą instalacyjną.

• Po stronie ciepła zdalaczynnego.

- obowiązują warunki i wymagania stawiane

przez dostawcę ciepła.

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 089


LF400-L2F6000 Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Logalux LF/L2F/L3F

�� ��

�� ��

� ��

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

10 – 090

LF

l

L2F

l

L3F

l

400

400

800

2 x 400

1200

3 x 400

550

550

1100

2 x 550

1650

3 x 550

750

750

1500

2 x 750

2250

3 x 750

950

950

1900

2 x 950

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 101500

1500

3000

2 x 15002000

2000

4000

2 x 20002500

2500

5000

2 x 25003000

3000

6000

2 x 3000

Średnica ØD mm 650 800 800 900 1000 1250 1250 1250

Szerokość B mm 810 1000 1000 1100 1200 1450 1450 1450

Długość

Wysokość

Rozstaw stóp

Króćce ładowania

Wejście wody zimnej

Wejście cyrkulacji

Wyjście c.w.u.
L

L SP

H

H2

H3

A LT/ L2T

A L3T

A 2

A 3

Ø AL

H AL

H2 AL

H3 AL

ØEK

H EK

H2 EK

H3 EK

ØEZ

H EZ

H2 EZ

H3 EZ

Ø AB

H AB

H2 AB

H3 AB

��

�� ��

���� �����

��

���� ��

�� ��

���� �����

��

���� �

� ��

��� �����

��

� ��

����������������������������������������������������������������

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

DN

mm

mm

mm

1600

1355

830

1680

2530

400

600

410

535

R1½

605

1455

2305

R1½

145

995

1845

R1¼

470

950

1430

R1½

705

1555

2405

� �

1510

1265

1010

2030

3050

470

700

400

470

R1½

760

1780

2800

R1½

160

1180

2200

R1¼

570

1150

1730

R1½

860

1880

2900


��� � �

1910

1665

1010

2030

3050

470

700

400

865

R1½

760

1780

2800

R1½

160

1180

2200

R1¼

570

1150

1730

R1½

860

1880

2900

� �

1910

1665

1110

2230


520


420

820

R1½

860

1980


R1½

160

1280


R1¼

620

1250


R1½

960

2080


��

��

��

��

2405

2160

1210

2430


560


445

1270

R2

935

2155


R2

165

1385


R1½

690

1390


R2

1055

2275


2150

1905

1460

2930


680


505

890

R2

1180

2650


R2

165

1635


R1½

835

1680


R2

1300

2770


2570

2325

1460

2930


680


505

1310

R2½

1145

2615


R2½

175

1645


R2

835

1680


R2½

1295

2765


��

��
2970

2725

1460

2930


680


505

1710

R2½

1145

2615


R2½

175

1645


R2

835

1680


R2½

1295

2765


Logalux

Leżące • do systemu ładowania LSP • zewnętrzny wymiennik ciepła

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Oznaczenie

Pojemność pojed. zbiornika

Ciężar

LF

L2F

L3F

LF

l

L2F

l

L3F

l

kg

kg

kg

400

400

800

2 x 400

1200

3 x 400

290

602

914

550

550

1100

2 x 550

1650

3 x 550

327

685

1040

750

750

1500

2 x 750

2250

3 x 750

367

762

1157

950

950

1900

2 x 950414

860


Maks. nadciśnienie robocze bar 10

Maks. temperatura robocza °C 95

Szczegółowe informacje o zestawie wymiennika ciepła LSP ⇒ od strony 10 – 048

Dane techniczne o mocy

1500

1500

3000

2 x 1500

2000

2000

4000

2 x 2000

2500

2500

5000

2 x 2500

3000

3000

6000

2 x 3000

Katalog urządzeń – 2008/2009 rozdział 10 10 – 091708

1450
923

1887


LF400-L2F6000

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������


���������������������������������������������������������1022

2085


�����������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������1182

2405


Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.

ul. Krucza 6

62-080 Tarnowo Podgórne

tel: +48 61 816 71 00

fax: +48 61 816 71 60

e-mail: biuro@buderus.pl

www.buderus.pl

© by Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. Opracowanie graficzne: Horyzont-Nefilim, e-mail: horyzont@poznan.home.pl

More magazines by this user
Similar magazines