obutev za naravni in bosonogi tek - Intersport

intersport.si

obutev za naravni in bosonogi tek - Intersport

Priloge 06.09.2012 DE089 stran 1 / /kozlevcarur 11:06:40

����������������������

��������������������������


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 10 / /kozlevcarur 11:06:40

�����������������������������������������������������������������������������

Za vsako stopalo se najde

primeren športni copat

����������

������������������

����������������������

La�ji, udobnejši, varnejši in

s še modernejšo

tehnologijo. To je le be�en

pregled novih modelov

tekaških copat, ki jih v

letošnji jeseni ponuja trg.

Izbrati tiste, ki najbolj

ustrezajo našim stopalom,

je vse prej kot lahko, a zelo

pomembno opravilo.

�������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

����������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������

���� � �� ��������������������

������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������

��������������������

�����������������

��������������������

������

�����������������������

���������������������������

�����������������������

��������������������������

���������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 11 / /kozlevcarur 11:06:40

���������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������

������������

�������������

������������������

�������������������

��������������

����������

��������������

�������������������������

�������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������

�������������������������

�������������

��������� ��������� �������� ��������� �

���������������������������������������

�������������� ������������� ���������

����������������� ��������������� ������

������ ���� �������� ����� ���� �� ����

���������������������������������������

������

�����������������������������������������

��������� ���������������� �� ��������

����������� ���������� ��������������

����������������������������������������

����

�������������� ���������� ������������

�������������������������������������������

�������������� ������������������� �����

������������ ������������ ��������� ����

������ ���������� ��� ������ ��������� ����

���������������������

������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

������������������������������

������������������������������������

�������������������

����������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������

����������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

�������������

������������

������������

����������

�����������������������

�����������������������

���������������������

�������������������������

���������������������

���������������������

�������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������

�� ��������������������� � � ��


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 12 / /kozlevcarur 11:06:40

�����������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������

���� � �� ��������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

������������������

�������������

����������

�������������������

����������������������������

��������������������

�����������������������

������������������������

�����������������������

��������������������������������������

����������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������

���������������������������


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 13 / /kozlevcarur 11:06:40

�������������������

��������������������������

����������������������

��������������������������

������������������������

��������������������������

������������������������������

���������������������������

���������������������

��������������������������

�����������������������

�������������������������

�����������������������������

��������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������������

�����������������������������

������������������������

�������������������������

�������������������

����������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

�����������������������������

�������������������������������

������������������������

���������������������������

����������������������

�����������������

��������� ��������������

��������������������

������������������������������

�����������������������

�������������������������

��������������������������

���������������������������

������������������������������

�������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�������������������������������

���������������������

�����������������������

�����������������������

����������������������������

����������������������

�������������������������������

����������������������������������

���������������������������

����������������������������

�����������������������������

����������������������������

�������������������������������

������������������������������

���������������������������

������������������������������

����������������������

������������

����������������������

�����������������

������������������

�����������������������

�������������������

����������������������������

�����������������������������

������������������������

���������������������������

��������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������

�����������������������

����������������������� ��������������

��������������������������

�������������

�����������������������

������������������������

��������������������������

�����������������������������

��������������������������

����������������������������

������������������������������

���������������������������������

���������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������

�������������������������

��������������������

�����������������

��������������

��������������

��������������������������

�������������������

������������������������

������������������������

��������������������

����������������

�����������������������������

��������������������

��������������������������

��������������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������������������

������������������������

���������������������������

�����������������������

����������������������

�������������������������

������������������

�����������������������

�������������������������

�������������������������������

������������������������

���������������������������������

��������������

��������������������

�����������������

�� ��������������������� � � ��


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 14 / /kozlevcarur 11:06:40

���� � �� ��������������������

��������������������

�����������������������

�����������������������

���������������������������

�������������������������

�������������������

��������������������

�������������������������

�������������������������

�����������������������

������������������������

������������

�����������������������

�����������������������������

�����������������������

��������������������

����������������������

�����������������������

����������

�����������������������

���������������������������

�����������������������������

����������������

��������������������

�����������������������������

����������������������

�������������������������������

��������������������������

�������������������������

��������������������������

��������������������������

������������������������������

�������������

��������������������

�����������������

��������������������

�����������������������

������������������������

����������������������������

������������������������

���������������������������

����������������������������

��������������������������

��������������������

�������������������������

�������������������������

�����������������������

������������������������

������������

�����������������������

����������������������� ����������������

�����������������������

��������������������

����������������������

������������������������������

�����������������������

�����������������������������

�����������������������������

�������������������������

�������������������������������

���������������������

�������������������������

����������������������������

����������������������������

�������������������������

�������������������������������

�����������������������������

���������������������

��������������������

�����������������

��������������������

���������������������������

������������������������������

��������

�����������������������

�����������������������������

��������������������������

����������������������������

�������������������������

�����������������������

������������������������

������������

�����������������������

����������������������� ����������������

���������������������������

�����

�����������������������

���������������������������

���������������������������

�����������������������

��������������������������������

�����������������������

��������������������������������

������������������������

�������������������������

�����������������������������

����������������������������

�������������������������������

�����������������������������

��������������������

�����������������

�������������������

�����������������������

������������������������

����������������������������

���������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������

����������������������

����������������������

��������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

�����������������������

����������������������������

����������������������������

�������������������������

������������������������

��������

�����������������������

����������������������� ������������

����������������������������

������������������������

�������������������

����������������

�����������������������

��������������������

�������������������������

������������������������

��������������������������

���������������������������

���������������������������

��������������������������

����������������������������

�������������������������

���������������������������

��������������������������

�������������������

������������

����������������������

�����������������

��������� ��������������


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 15 / /kozlevcarur 11:06:40

��������������������

��������������������������

�����������������������������

��������������������������

���������������������������

�����������������������

������������������

����������������������������

���������������������������

��������������������

���������������������������

���������������������

�����������������

�����������������������

����������������������� ������������

����������������������

��������������������

�������������������

����������������

�����������������������

��������������������������

������������������������

�����������������������

���������������������������

�����������������������������

������������������������������

������������������������������

����������������������

���������������������������

�������������������

��������������������������

����������������

��������������������

�����������������

��������� ��������������

���������������������

������������������������������

�����������������������

����������������������������

��������������������������

��������������������������

���������������������������

���������������������������

����������������������������

����������������������

�����������������������������

��������������������

���������������������������

����������������������������

��������������������

��������������������

������������

����������������������� ���������

��������������������

����������������������

������������������������

����������������

��������������

����������������������

��������������������

�����������������������

�������������������������������

������������������������������

�����������������������

���������������������������

����������������������������

�����������������������������

�������������������������

������������������������

����������������������������

��������

��������������������

�����������������

����������������

��������������������������

�����������������������������

������������������������

����������������������

����������������������������

�����������������������

���������������������������

�������������������������������

������������������������������

��������

����������������������� �������������

��������������������

�����������������������

������������������������

�������������������������

���������������������������

����������������������������

��������������������������

����������������������������

������������������������������

��������

��������������������

�����������������

����������

��������������

�����������������������

�������������������������

������������������������

�����������������������������

��������������������������

�������������������������

����������������������

�������������������������

������������������������������

�����������������������

������������������������

���������������������������

�������������

�����������������������

�����������������������

���������������������������

��������������������������

��������������������

��������������������������

�������������������������

�����������������������������

�����������������

����������������������

��������������������������

��������������������������

������������������

������������������������

������������������

���������������������������

���������������

������������������

�����������������

�� ��������������������� � � ��


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 16 / /kozlevcarur 11:06:40

����������������

���������������������������

�������������������������

��������������������

�����������������������

��������������������

�������������������������

��������������������

������������������������

��������������������������

�������������������

������������������������

����������������������

�������������������

�������������������������

�����

�����������������������

�������������������������

���������������������

���������������������������

�������������������

�������������������������

�����������������������������

���������������������������

�����������������������������

��������������������

�����������������

���� � �� ��������������������

�������������������������

���������������

���������

������������������������

�������������������������������

������������������������������

�������������������������������

������������������������������

��������������������������

��������������������������

�����������������������������

�����������������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������������������

������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�����������������������

������������������������

�����������������������������

���������������������������

�����������������������

���������������������������

�����������������������������

���������������������������

���������������������������

��������������������������

���������������������������

�����������������������������

���������������������

�����������

��������������������

�����������������

����������

���������������

������������������������

����������������������������

����������������������������

�������������������������

���������������������

�����������������������

����������������������� �����������

���������������������������

��������

�����������������������

����������������������

����������������������������

��������������������������������

���������������������������

������������������������

�����������������������������

�������������������������

���������������������������

�������������������������

���������������������������

���������������������������

��������������������

�����������������

Èe ji reèemo ura, ji s tem delamo krivico

��������������

���������

���������������������������

�����������������������

��������������������������

������������������

���������������������������

��������������������������

��������������������

����������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������������

��������������������������

����������������������������

�������������������������

�����������������������

�������������������������

���������������

������������

��������������������������

������������������������

�������������������������

���������

�����������������������

���������������������������

����������������������������

������������������������

�����������������������������

��������������������������

���������������������������

������������������������

��������������������������

�����������������������������

���������������

��������������������

�����������������

������������ �������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 18 / /kozlevcarur 11:06:40

���� � �� ��������������������

���������������������������������

�����������������

�����������������������

�����������������������

������������������������

������������������������

�����������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������

����������������������

�����������������������

����������������������� ���

�����������������������

�������������������������

��������������������������

���������������������

�����������������������

���������������������

�����������������

�����������������������

������������������������������

���������������������������

��������������������������

��������������������������

������������������������

������������������

�������������������

��������������������

�����������������������

����������������������������

����������������������������

���������������������������

������������������������������

������

����������������������

�����������������

����������������

����������������������������

�����������������

�������������������������

�������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������������

�����������������������

��������������������������

���������������������������

�������������������

�����������������������

������������������������

������������������������

����������������������

�����������������

�������������������

���������������������

�������������������

��������������������

���������������������������

��������������

�����������������������

�����������������������

�������������������������������

����������������������������

����������������������������

���������������������������������

�������������������������

��������������������������

�����������������

����������������������

�����������������

�������������������

�����������������������

�������������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������������

���������������������������

����������������������

������������������

���������������

����������������������

����������������������� �������������

���������������

����������������������

�����������

���������������������������

����������������������������

������������������������

������������������������������

�������������������������

��������������������������

�����������������������������

������������������������������

�������������������������

����������������������

��������������������

�����������������������������

�������������������������

���������������������������

����������������������������

����������������������

������������������������������

�������������������������

��������������������������

�����������������������������

������������������������������

�������������������������

������������������������������

����������������������

��������������

��������������������������������

��������������������������

��������������������������

�����������������

���������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������

����������������������������

���������������������

�����������������������

��������������������������

���������������������������

����������������������������

����������������������

������������������������

����������������������

���������������������

���������������������������

��������������������������

����������������������

�������������

�����������������������

����������������������� �����������

�������������������������

�������������������������

�����������������������

����������������������

��������������������������

���������������������

������������������������

�����������������������

�������������������������

�����������������

�������������������������

��������������

�����������������������

�����������������


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 19 / /kozlevcarur 11:10:14

���������������������������������

�������������

�����������������

�����������������������

������������������������

�������������������������

��������������������������

���������������������������

�����������������������

��������������������������

������������������������

��������������������

��������������������

������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������

�����������������������

���������������������������

��������������������������

�������������������������

������������������������

�����������������������

������������������

��������������������

��������������������������

����������������������

������������������������

����������������������

���������������������

����������������������������

�������������������

������������������������

�������������������������

�������������������������

�����������������

�����������

�����������������

�����������

������������������

��������������

�������������

���������������������

����������������������������

�������������������������

�����������������������������

���������������������������

�����������������

��������������������������

���������������������������

����������������

�����������������������������

���������������������������

��������������������������

�����������������������

�������������

���������������������������

�����������������������������

�����������������

�����������������������

����������������������� ������������

����������������������

����������������

�����������������������

����������������������������

�������������������������

��������������������������

��������������������������

�����������������������

�����������������������������

�������������������������

����������������������

���������������������

�����������������������������

��������������������������������

��������������������������

�����������������������

����������������

�������������������������

���������������

��������������

�� ���������������� ����� � � ��


Priloge 06.09.2012 DE089 stran 40 / /kozlevcarur 12:55:40