Architektura ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina - Extranet - Kraj ...

extranet.kr.vysocina.cz

Architektura ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina - Extranet - Kraj ...

Architektura ICT

Krajského úřadu Kraje Vysočina

Červen 2012

OI KrÚ Kraje Vysočina


Kraj Vysočina

� Založen v roce 2001

� 704 samostatných obcí

� 15 ORP

� 510 tisíc obyvatel

Vedení IT

Základní informace

� Radní za oblast informatiky – Zdeněk Ryšavý:

rysavy.z@kr-vysocina.cz

� Odbor informatiky: 4 oddělení (správa sítě, správa databází a

aplikací, GIS, koncepční oddělení), 20 zaměstnanců

� CIO: Petr Pavlinec: pavlinec.p@kr-vysocina.cz


450

uživatelů

10

pracovišť

KrU, Odbor informatiky

250

PC

200

noteboků

10

MAN sítí

160

serverů

100

switchů 90

Informačních

20

Databázových

serverů

19

ajťáků

systémů

30

EU projektů

150

Podporovaných

organizací

120

virtuálních

serverů

1

WAN síť

200

TB dat

20

Dotačních

titulů

1

agentura

30

externistů

40

smartphonů

1000 km

Optických

vláken

2

SAN sítě

30

Partnerů

V EU

80

Wifi AP


EU Projekty

EPMA – European Project & Management Agency

� agentura pro evropské projekty a management

� založena v červnu 2004 krajem Vysočina a sdružením BMI

� účel:

� spolupráce s evropskými regiony

� projektová spolupráce

� řízení projektů

� vyhledávání zdrojů financování

� ředitelka: PhDr. Irina Zálišová

zalisova@epma.cz

www.epma.cz

5.9.2012

4


eCitizen II

� Towards citizen-centered eGovernment in European cities

� cíl – výměna zkušeností a rozvoj eGovernmentu a eParticipation

� zapojené státy – Finsko, Estonsko, Velká Británie, Dánsko, Řecko,

Španělsko, Itálie

� projekt trvá od ledna 2010 do konce roku 2012

� vedoucí partner The Baltic Institute of Finland

� výstupy - zvýšení transparentnosti, efektivity a účinku místních samospráv,

posílení informovanosti jejich zástupců, Manuál nejlepších praxí

eParticipace, vytvoření portálu “Váš názor”

� http://www.vas-nazor.cz

EU Projekty

5.9.2012

5


DE-LAN

� Digital Ecosystems – Learning Application Network

� cíl - využití nástrojů a modelu Living labs a DBE (Digital

Business Ecosystems) ve veřejné správě

� zapojené státy – Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie,

Španělsko, Litva, Slovinsko

EU Projekty

� vedoucí partner - regionální vláda Walesu, Wales UK

� projekt trvá od červenec 2009 do červena 2012

� výstupy - revize krajské strategie podpory

vztahů mezi malými a středními podniky

v regionu, které nemají dostatečnou kapacitu

konkurovat velkým společnostem

� Regionální strategie boje s el. kriminalitou

� http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

5.9.2012

6


OSEPA

� Open source Software usage by European Public

Administrations

� cíl - využití open source ve veřejné správě

� zapojené státy – Řecko, Rakousko, Belgie, Německo,

Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Švédsko,

Velká Británie

EU Projekty

� projekt trvá od ledna 2010 do prosince 2012

� výstupy projektu - celoevropský průzkum přijímání Open

Source softwaru veřejnou správou s cílem identifikovat

současný stav, příručka s osvědčenými postupy a dokument

s politickými doporučeními s cílem ovlivnit tvorbu politiky v

EU ve vztahu k nákupu softwaru

5.9.2012

7


� Stěžení kroky výstavby ICT

� Informatizace krajů – 2001-2003

� Výstavba MAN Jihlava – 2004+

� Výstavba WAN ROWANet – 2007+

� Výstavba GIS kraje – 2003+

� Datový sklad kraje – 2007+

� Regionální SAN - 2008+

� Rozvoj eHealth – 2010+

� Projekty eGON Centra 2010-13

� Technologické centrum kraje

� Vnitřní integrace

� Digitalizace a ukládání

� Digitální mapa veřejné správy

� Datový sklad kraje

Architektura ICT KrU Kraje Vysočina

8


� 3 základní prvky síťové infrastruktury

� WAN – krajská páteřní síť ROWANet, POP Cesnet a KIVS

� MAN – metropolitní sítě v rámci měst (většinou ORP)

� LAN – technologické centrum, vnitřní síť pro potřebu úřadu

� Použité technologie

� Optické spoje - CWDM, DWDM

� Aktivní prvky - HP řada A, HP Procurve

� WAN architektura – MPLS/VPLS

� LAN, MAN – VLAN 802.1Q

Síťová infrastruktura

9


� ROWANet

Krajská páteřní optická síť

� Páteřní spoje ve vlastnictví kraje, 2-8 vláken v trase, CWDM + DWDM

� Připojeno 80 PO kraje, 30 měst a obcí

� Od 2012 MPLS based core

� Služby:

� Vysokorychlostní internet (3 ISP), VoIP, IPTV

� Veřejný internet – 1Gbps Cesnet2 + 100Mbit Optonet, BGP, autonomní systém

2xC, 1Gbps ITS MVCR (chráněný internet)

� Dedikované privátní spoje až 10Gbps (VPN, VLAN, VPLS)

� Připojení městských kamerových systémů na PČR

� Wifi Hotspoty – centrální administrace, Mikrotik, Siemens, 80ks, podpora

EDUROAM

� Služby pro IZS – privátní spoje

� Plná podpora IPv6

Síťová infrastruktura - WAN

� Distribuce služeb resortních sítí MV, MPSV, MD

10


Síťová infrastruktura - WAN

11


� LAN KrÚ

� Technologické centrum – 2x HP A7500, 2x HP A5800, 4x HP 2910al

� páteřní spoje 10Gb/s

� optimalizace na provoz 24x7 – důraz dostupnost; design 99,9%

� Uživatelská síť – 2xHP A7500, 21xHP Procurve 2600PWR, 2xHP Procurve 2910al

� switchů 2x1Gb/s (802.3.ad)

� PoE (802.3af) , user porty 100MBit/s, SIP telefony

� pokrytí WIFI ve všech prostorách KrU (Public, PEAP, Eduroam)

� Firewally

� externí FW – publikace služeb, uživatelský provoz do internetu

� FWE-S - FreeBSD packet filter 2 node cluster , 16DMZ

� FWE-U - FreeBSD packet filter

Síťová infrastruktura - LAN

� Interní FW – oddělení LAN od externích privátních sítí, publikace služeb

� FWI-S, FWI- U -FreeBSD PFsense – méně náročné aplikace

� FW-EHEALTH - FreeBSD packet filter – aplikace pro nemocnice

12


Vazby jednotlivých částí infrastruktury

5.9.2012

13


Logická topologie sítí

5.9.2012

14


� Regionální SAN

� Datové úložiště v 10ti lokalitách v kraji

� Kapacita přes 300 TB

� Pokročilé zálohování, replikace, mirroring

� Přes 80 úloh ukládání dat

� Využívá 20 organizací

Infrastruktura úložišť

� Cca 15 diskových polí různých výrobců

� Integrace prostřednictvím FalconStor IPStor, replikace, iSCSI

15


Infrastruktura úložišť

16


Storage TCK - KrÚ

Infrastruktura úložišť

� 4x SAN switch (IBM System Storage SAN24B-4, 8Gbps, full

fabric)

� 2x IBM DS5100 (6x 2 TB/7.2K SATA II DDM 10x 450

GB/15K 4 Gbps FC DDM)

� 2x Tier 0 (x3650 M3, 2x 320 GB High IOPS SD Class SSD)

� 2x IPStor (NSS GA710, unlimited)

� 1x pásková knihovna (TS3310 Tape Library)

� 1x garantované úložiště CAS (HCP 300)

17


Infrastruktura úložišť - monitoring

18


� Servery

� Fyzické - 26ks

� HP řada DL3xx

� Fujitsu Siemens RX300

� IBM BLADE HS22

� IBM x3860

� IBM x 3550

� OS Windows 2003, 2008, FreeBSD, LINUX

� Virtuální

� serverová virtualizace VMWARE vSPHERE v5+, 2x Cluster (produkce, test)

� 10 hostů – zapojeno duálně do DMZ zón, LAN, SAN (viz schéma) LAN

� IBM HS22, HP DL380, FS RX300, IBM x3850

� celkem v provozním clusteru 580GB RAM, 192GHz CPU, 10TB storage

� celkově 124 virtuální strojů

� funkce DRM, HA

� plánováno site recovery

Infrastruktura - servery

19


� Koncové stanice

� 254 ks pc průměrné stáří 2,6 roku (noname)

� 191 ks nb průměrné stáří 2,1 roku (DELL, HP, FS)

� OS – Windows 7 38%, Windows XP 62%

� konfigurace 2,8 Ghz – 3,3 Ghz, 2-4 GB RAM, 80-300 GB HDD,

LAN 100Mbps - 1Gbps

� servis - NB – záruka 3 roky NBD

- PC - záruka 3 roky

Infrastruktura - klienti

� hodnoceno dle poměru cena/užitná hodnota

� hw se pořizuje s výhledem na přechod k virtuálním stanicím

� centrální správa - všechny stanice členy AD

� internetová učebna - testovací provoz virtuálních stanic – CITRIX

XENDESKTOP

20


Smartphony

Tablety

Mobilní zařízení

� 20ks, OS Windows Mobile 6,5 (HTC Touch2,

HTC HD2)

� 33ks, OS Android (HTC Desire, HTC Desire S,

HTC Desire Z, HTC Wildfire S, HTC Gratia, HTC

One V)

� 7ks, OS Android (Samsung Galaxy Tab 10,1)

Veškerá mobilní zařízení jsou integrována s Microsoft Exchange

2010 přes CAS. Připravována ochrana WAF.

5.9.2012

21


� Tiskový server MyQ

Tiskový systém

� follow me tisk - tisková úloha proběhne až po přihlášení uživatele na koncový

tiskový stroj (karta, pin)

� zaslání sken na základě přihlášení

� statistiky tisku (server umí zaslat na email v zadaném termínu)

� servisní smlouva

� Tiskové stroje

� cca 35 malých tiskáren (postupně likvidujeme)

� 65 multifunkcí

� Modely provozu tiskových strojů

� úplný outsourcing – 3 stroje

� kompletně ve vlastní režii - 12 strojů (postupně vyřazujeme přecházíme na

následující model)

� nákup stroje a provoz formou služby, platba za počet výtisků - cca 50

5.9.2012

22


� Bezpečnost

� sítě členěny do DMZ zón, které mají samostatná bezpečnostní pravidla

� firewally umístěny na rozhraní zón a tvoří kontrolní body

� bezdrátové sítě – ověřování pomocí RADIUS oproti AD – protokol PEAP

� koncová zařízení

� bezpečnostní policy setting v AD – hesla, zamykání stanic, ...

� rezidentní antivir a antispam, pravidelné update OS (WSUS)

� kontrola komunikace z/do Internetu – WebProxy, Antispam ...

� pravidla upravena „Směrnicí o užívání informačních technologií“

� VPN řešení - ověřování přístupu oproti AD

� PPTP server MS Windows

� SSL VPN Neoaccell

� Centrální místo sběru logů - NetIQ

Infrastruktura - bezpečnost

� Monitoring a alerting dostupnosti infrastruktury a služeb (Dude, PRTG,)

� FlowMon – kontrola struktury provozu (nyní pouze na připojení do internetu)

� eCrime skupina – regionální CSIRT tým - prevence

23


� Telefonie

� VOIP – ústředna ASTERISK, 4x rozhranní E1, ethernet

� E1 spoje do PSTN, E1 spoj do služby Profinet do TMOBILE

� SIP trunk s MěÚ NMNM a VM

� Integrace SKYPE

� Integrace FAX služeb s poštovními službami – FAXCHANGE (SIP)

� Telefonní přístroje SIP – 432 ks

� typy SNOM, LINKSYS,

WELL

� centrální konfigurace a

upgrade z PBX

� napájeno přes POE

Infrastruktura – telefonie

24


Videokonference

Infrastruktura - videokonference

� Centrální multipoint – Cisco MCU 4510 (Ostrava - MSK)

� Jednotka TANDBERG Edge 95MXP (včetně MultiSite Options)

� Řídící systém CUE elite-B-6X10-TD

� Ovládání koncové jednotky (přepínání zdrojů, vytáčení hovorů)

� Řízení konference předsedajícím (hlášení a přidělování slova)

� Centrální multipoint i koncové jednotky komunikují po veřejném

internetu pomocí veřejných IP adres

5.9.2012

25


Hlavní zásady výstavby IS Kraje Vysočina:

� 3-vrstvá architektura – klient/aplikační server/databázový server

� Tencí weboví klienti (mají přednost přes Win32 klienty)

� Otevřený datový model – možnost získání dat pro datové sklady

� Využívání open source technologií

� Aplikační datová rozhraní – Web Services (SOAP/WSDL)

� Logování a historizace dat v aplikací

� Modulární architektura aplikací

Informační systémy - architektura

Hlavní systémové celky SW architektury: MS SQL Server, MS Exchange,

MS Sharepoint, MS Windows Server, Symantec Backupexec, Symantec

Antivirus, Oracle DB, Mysql, Linux Redhat/Centos, PRTG, NetIQ, Alfresco,

F5 BIG AP, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, IIS, Apache, PHP...

26


� Základní databázové platformy:

� Microsoft SQL Server 2008 (R2) Std, Ent (hlavní aplikační

databáze)

� Oracle DB 10g Std (Gordic Ginis)

� MySQL 4,5 (vlastní vývoj – drobné aplikace)

� Firebird 2.5 (trpěná výjimka – aplikace Yamaco, EVI/ESPI)

� Databázový cluster TCK

Informační systémy - DATABÁZE

� Aktivní nod (fyzický server), Pasivní nod (virtuální server)

� Postaveno na MS SQL 2008 R2 Standard

� Primárně určeno pro hostované systémy v TCK

27


Informační systémy – databáze - schéma

5.9.2012

28


� Stěžejní informační systémy

� Gordic Ginis – ERP úřadu – ekonomika, spisová služba, movitý majetek

� T-mapy Twist – Evidence nemovitého majetku, Katastr nemovitostí, GIS metadata, Pasport

majetku

� Groupware – MS Exchange 2010, Outlook 2010 – pošta, komunikace, kalendáře

� MS Office 2010 Std – office balík

Informační systémy – stěžejní I.

� Marbes Helpdesk – helpdeskový systém – IT servis dle ITIL

� Marbes EOS – evidence organizačních struktur, IDM

� Marbes Kevis – systém pro rychlou tvorbu evidencí a jejich publikaci na ex/internet

� ePusa – elektronický portál územních samospráv – kontakty organizací a obcí, IDM

� MS Sharepoint (Nintex) – procesní řízení - cestovní příkazy, nepřítomnosti; datové sklady,

projektové řízení, portál strategického řízení

� ICZ DESA – krajské digitální spisovna – důvěryhodné úložiště, archiv

� ICZ Alfresco – DMS – krajské dokumentové úložiště, opensource

� Hitachi HCAP 300 – CAS, garantované dlouhodobé/trvalé úložiště dokumentů

� Samospráva (VV) –systém pro tvorbu a publikování materiálu do rady a zastupitelstva

29


� Stěžejní IS

Informační systémy – stěžejní II.

� eDotace (VV)– systém na evidenci, zprocesování a publikování informací o dotacích

� Objednávky (VV) – systém na tvorbu a evidenci objednávek

� B2B Softender – software na tvorbu a evidenci veřejných zakázek

� Anet Time – systém na evidenci docházky

� KS program – mzdový a personální systém, IDM

� Rejstřík PO (VV) – rejstřík příspěvkových organizací

� Projektové řízení (VV) – systém na evidenci a práci s projekty

� Autoprovoz (VV) – systém na rezervaci a objednávání automobilů

� eLearning – Sharepoint elearningový modul pro elearningové kurzy

� Foresta SG Dotace – program na správu a vyplácí dotací v zemědělství a lesnictví

� Yamaco EDA – evidence dopravních agend

� eParticipate – systém pro streamování videí na internet (jednání zastupitelstva)

� Inisoft EVI/ESPI – evidence odpadů a správních rozhodnutí

� Datasys Faxchange/Mobilchange – systém za posílání faxů a sms zpráv

� Wolters Kluwer ASPI – systém právní informací a předpisů

5.9.2012

30


� Stěžejní IS

Informační systémy – stěžejní III.

� Valbek ASPE – systém na komplexní řízení stavebních dodávek

� Truconnexion AuditPro – systém na softwarový audit uživatelských stanic

� Geovap CityWare – hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace

� KROS – systém na kontrolu stavebních zakázek

� Heletax – systém na zobrazování a správu porostových map lesů

� Kvasar Ovzduší – systém na evidenci znečišťovatelů ovzduší

� Foresta SG Pukni – program pro správu dat katastru, LHP

� Abbyy/Sirius - systém oběhu a OCR digitalizovaných dokumentů

� TDT Tagra EUC – systém na kontrolu a vyčítání tachografů

� Vismo – CMS - redakční systém úřadu – publikace na www.kr-vysocina.cz

� Gordic VYK automat – systém na sběr výkazů od obcí a příspěvkových organizací

� Portál VZ (VV) – systém na publikaci veřejných zakázek kraje a příspěvkových

organizací na internetu, profily zadavatelů

� QI DCC Concept – ERP systém nemocnic a zdravotnických zařízení

Poznámka: VV = vlastní vývoj

5.9.2012

31


Hlavní moduly:

SSL

spisová služba

POD

podatelna

SPI

spisovna

KDF

kniha došlých faktur

KOF

kniha odeslaných faktur

BUC

banka

POU

poukazy

ROZ

rozpočty

UCR

účetní výstupy

POK

pokladna

UCT

pořizovat účetních

dokladů

DDP

daně, dávky, poplatky

Informační systémy – Gordic GINIS

5.9.2012

32


5.9.2012

Informační systémy – KS Program

Mzdy, personalistika

33


� Cestovní příkazy a nepřítomnosti

� Portál strategického řízení

� Projektové řízení

� Portál datového skladu

� eLearning

� Procesy Kraje Vysočina

� Indexace nestrukturovaných dat

Informační systémy – Sharepoint farma

5.9.2012

34


Informační systémy – Citrix farma

Gordic VYK automat, Bankovnictví Gemini

5.9.2012

35


Informační systémy – ERP QI - Nemocnice

5.9.2012

36


� Využívání open

source

technologií –

Apache, PHP,

MySQL

� Tenké webové

aplikace

� Úložiště

filesystem

nebo MS

Sharepoint

Příklady:

Autoprovoz,

eDotace,

Objednávky,

Smlouvy, Portál

PO, Portál VZ,

Samospráva,

Osobní konta,

Projektové řízení,

...

Informační systémy – vlastní vývoj - schéma

5.9.2012

37


Informační systémy – WWW služby

• www.kr-vysocina.cz – oficiální internetové stránky kraje

• Hlavní dokumentový server pro návštěvníky, obsahuje přes 20 tématockých

portálků (ASP.NET, redakční systém VISMO, MSSQL 2008 Std.)

• Telefonní seznam (PHP, MySQL) – kontaktní informace o zaměstnancích,

přítomnost na pracovišti (napojení na docházku), vyhledávání

• Rejstřík příspěvkových organizací – vyhledávání ve zřizovaných

organizacích, kontakty, dokumenty (PHP, MySQL)

• Dopravní informace – zobrazení dopravních informací, uzavírky, nehody

(PHP, MySQL, mapový server)

• Kultura a přírodní dědictví – přírodní a kulturní památky, vyhledávání,

(PHP, MySQL, google mapy)

• eDotace – evidenční systém dotací a darů Kraje Vysočina, napojení do RDM

(PHP, MySQL, MSSQL)

• Turistický portál – akce v kraji, ubytování, tipy na výlet, mapový server,

virtuální prohlídky (PHP, MySQL, mapový server)

5.9.2012

38


� Datový sklad kraje

� Postaveno primárně na technologiích

Microsoft (SQL Server EE, Sharepoint

EE, Office Std., Reporting Services),

dále využívány analytické nástroje

firmy SPSS.

� Hlavní tržiště: Doprava, Dotace,

Katastr, Metadata, Příspěvkové

organizace, Provoz, Registry, Spisová

služba, Statistika, Školství,

Zdravotnictví

� Cílem je odstranění co největšího

množství rutinní práce při vytváření

sestav na úřadě a pokročilé analýzy

� V současné době probíhá upgrade na

nejnovější verze v rámci projektu IOP.

Upgrade provádí firma Asseco.

� Dále jsou v rámci DWH využívány i

technologie indexace

nestrukturovaných data, jako soubory,

exchange public folders, sharepoint

weby a dokumentové knihovny...

Informační systémy – BI/DWH

http://analytika.kr-vysocina.cz

39


Informační systémy – emailové služby

� Emailové služby – Exchange 2010 + Postfix

40


� Datový sklad kraje

� Základní technologie MS SQL 2008 server + Sharepoint + reporting

� Počet datových tržišť: 10

� Počet OLAP objektů: 119

� Počet tabulek: 450

� Počet ETL pump: 194

� Počet časovaných úloh: 38

Počet reportů pro uživatele: 813

� sestavy pro veřejnost

� sestavy pro běžnou práci úředníků

Informační systémy – BI/DWH

41


� Datový sklad kraje

� provozní data krajského úřadu

� účetnictví a rozpočet,

� evropské projekty,

� cash-flow,

� veřejné zakázky,

� KPI úřadu

� statistiky (ČSÚ, UZIS, regionální účty)

� nezaměstnanost (MPSV)

� různá data z příspěvkových organizací

� účetní závěrky (rozvaha, výsledovka)

Informační systémy – BI/DWH

� měsíční hospodaření ve zdravotnictví a sociálních službách

� vybraná data UIV ve školství – mzdy a počty zaměstnanců

� finanční plány u všech příspěvkových organizacích

Oficiální stránky: http://analytika.kr-vysocina.cz

42


Informační systémy – BI/DWH

� Datový sklad kraje - Projekt „Rozšíření datového skladu kraje

Vysočina“ realizovaný z IOP – rozšíření stávajícího stavu o:

� tržiště školství (všechny statistiky UIV), dotazníková šetření, modelovací nástroj

pro tvorbu KPI ve školství

� tržiště zdravotnictví – import ze sjednoceného ERP ve zdravotnictví

(hospodaření - obraty nákladových a výnosových účtů až do konkrétního

analytického účtu, pohledávky a závazky, mzdové výkaznictví, výdaje z

nemocničních lékáren, plány oprav, karty investic, přehled plateb od zdravotních

pojišťoven, k-davky)

� investice a opravy na majetku kraje realizované odborem majetkovým

� dotace (propojení se systémem eDotace, data z CEDR III)

� katastr nemovitostí (výpisy dle vlastnictví)

� kompletní ekonomika a rozpočet kraje (hlavní kniha, pohledávky + závazky,

výkaznictví kraje a obcí FIN2-12...)

43


Informační systémy – GIS

� Geografický informační systém kraje http://gis.kr-vysocina.cz

� GIS je informační nástroj pro podporu realizace procesů na území kraje

� GIS je využívaný pro zobrazení prvků na území, integruje, měří, vyhledává

Společenské faktory

Biodiversita

Inženýrské sítě

Vyžití území

Životní prostředí

44


� Geografický informační systém kraje http://gis.kr-vysocina.cz

Architektura

- data

- služby

- aplikace

Informační systémy – GIS

45


� Geografický informační systém kraje http://gis.kr-vysocina.cz

� Datové sady

� ČÚZK balíček referenčních dat – ortofoto 0,25cm/pix., rastrové ZM 10 50 200,

ZABAGED, GEONAMES, správní hranice

� ÚKM – data katastrálních map pro bezešvé pokrytí území kraje

� ÚAP – data od poskytovatelů pro projektové práce

� ŘSD – data uzlového liniového systému silniční sítě kraje

� ČSÚ – data ze sčítání obyvatelstva

� IZS – data pro krizové řízení poskytovaná GŘ HZS

� MŽP – data DIBAVOD pro vodní hospodářství a povodňové plány

� GEOFOND – mapy ložiskové ochrany a poddolovaných území

� ÚHÚL – data pro lesní hospodářství

Informační systémy – GIS

� GEODIS – data PanoramaGIS (snímky a laserscanning) pro pasportizaci silniční

sítě a další činnosti KSÚSV a KrÚ

� CEDA – data pro analytické úlohy a navigaci na silniční síti

� KrÚ vlastní účelová data úřadu – informatika, kultura, životní prostředí, atd.

46


� Geografický informační systém kraje http://gis.kr-vysocina.cz

� Služby a aplikace

Mapové služby (včetně WMS, KML) publikujeme v technologii ArcGIS Server pro

klientské API prostředí Silverlight, Flex

� Geoportál DMVS (ve vývoji), zpřístupní služby a data ÚAP

� Interní klient (aplikace pro úředníky KrÚ)

� Trasy dopravy (interní aplikace pro dopravní obslužnost kraje)

� Panorama GIS Desktop a Panorama GIS WebVideopasport

� Dopravní informace http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/

� Digitální povodňový plán http://dpp.kr-vysocina.cz/dpp

� Plán rozvoje vodovodů a kanalizací http://prvk.kr-vysocina.cz/prvk

� Životní prostředí http://arcgis.kr-vysocina.cz/ochrana_prirody/

� Informatika http://arcgis.kr-vysocina.cz/metropolitky/

� ÚAP mapové služby pro obce

Informační systémy – GIS

� Kartografické výstupy ke stažení dostupné z webu KrÚ

47


� Sdílené služby

� Centrální hostované spisová služba – 120 organizací

� Zahrnuje el. podatelu, aktivní DS, připojení k ISDS, el. podpis…

� GIS kraj – 20 organizací, 5 on-line, 20 mapových služeb

� Centrální hosting – 20 serverů PO

� Sekundární nod clusteru ERP zdrav. organizací – 7 PO

� Nepotřebný majetek – centrální evidence – všechny PO

� Evidence veřejných zakázek, profily zadavatele – všechny PO

� Evidence PO, kontakty, Rejstřík PO, ePUSA – všechny PO

� Sdílené služby pro eHealth – celkem 8 systémů

� Sdílené služby v oblasti kultury – celkem 4 systémy

� Administrace telefonie (pevná, mobilní) - všechny PO

� Ostatní služby

� Standard vybavenosti PO – dotace, vyhodnocování - eKraj

� Konzultace projektů, stavební akce

� IT bezpečnost – prevence, regionální CSIRT, soutěž

IT podpora pro příspěvkové organizace

48


Grantové programy pro PO

Úspěšné grantové programy odboru informatiky:

� Metropolitní sítě I – X

� Elektronické podatelny

� Veřejně přístupný internet I – VI

� Vzdělávání seniorů v oblasti ICT

� GIS I – VIII

� Bezpečnost ICT III

� Popularizace ICT

� Webové stránky pro všechny

� Podpora dostupnosti služeb veřejné správy

� Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT I – II

� Bezpečné metropolitní sítě

5.9.2012

49


IT podpora pro PO – v provozu

http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/

50


Služba

hosting aplikací

pro PO

eHealth

IT podpora pro PO – katalog služeb

Standardní

dostupnost

kolik PO

službu

využívá

NeOS 98,21 5

SW-LAB-DRG 80,00 5

eAmbulance 99,40 5

ALUCID 80,00 5

eMeDOCs 95,24 5

GIS - mapové služby 75,00 6

Sběr účetních dat - Automat 69,23 124

Sběr dat pro systém ISP MFČR - Automat 69,23 124

Poštovní služby (MS Exchange) 96,43 50

Evidence veřejných zakázek - Softender 84,62 124

eAukce - Softender 84,62 0

Tmapy Twist - nemovitý majetek, nájmy 69,23 124

Rejstřík PO - ePUSA, Resjtřík 69,23 124

Evidence projektových záměrů - kevis 69,23 124

Evidence nepotřebného majetku 69,23 124

Spisová služba - Geovap CityWare 84,62 124

Datový sklad - reporty 53,85 85

Výroční zprávy škol – sběr dat, formuláře 602 69,23 85

Správa identitního prostoru (IDM) 98,21 124

Hosting webserverů 99,40 3

eKraj - evidence standardů 80,00 124

tiskové služby

síťové služby

dotace

konzultace,

metodika

správa

rámcových

smluv,

společné

nákupy

51

GIS - mapy 75,00 10

postery 75,00 5

velkoformátové skenování 75,00 10

MX server 96,43 50

konektivita ROWANet 98,21 60

konektivita Cesnet 97,62 40

správa privátních sítí PO 60,00 15

konektivita do privátních metropolitních VLAN 95,24 15

monitoring 97,62 10

bezdrátové sítě - RADIUS 95,24 10

tranzit služeb IPTV 95,24 3

SAN, zálohování 99,70 10

Virtualizace - site recovery, záložní nody clusterových systém 95,24 10

administrace dotací 82,86 124

administrace standardu ICT 82,86 124

konzultace k dotacím a fondům 82,86 124

zadání VŘ na výpočetní techniku 76,00 20

design sítí 60,00 10

projektové řízení společných projektů 52,00 5

GSM 76,00 124

Pevná telefonie 76,00 124

MS Select 40,48 124

Symantec 40,48 124

konektivita k Inetu 98,21 50


� Portál PO

� Centralizace dokumentů, evidencí, úkonů, reportů,…

� Propojení s Rejstříkem PO (-> ePUSA/IDM -> JIP-> ISZR)

� Řešení single-sign-on do všech systémů pro PO

� Integrace s datovým skladem, DMS, portálem kraje

� Budoucí podpora IDM (Identity management)

� Ostatní

� Centralizovaný nákup HW a SW

� Připojení k Základním registrům (školy povinně) – centrální proxy řešení

� Centrální HelpDesk pro PO

� Centrální úložiště – KDU

� Centrální el. spisovna - KDS

IT podpora pro PO – připravováno

52


IT podpora pro PO – připravováno

NÁZEV AGENDY

požadavky vyplývající z připravovaných předpisů

TECHNOLOGIE PRIORITA OPRÁVNĚNÍ ČTENÍ

ADMINISTRÁTOR -

OPRÁVNĚNÍ ZÁPISU

pozn.

Plány činnosti SP_Sdilena_slozka_odvetvi 1 PO a kraj PO

Evidence všech závazkových vztahů PHP_Rejstrik_Soubory_SP 4 PO a kraj PO

Evidence sporů SP_priv_slozka_organizace 2 PO a kraj PO dle časové náročnosti

Vize SP_Sdilena_slozka_odvetvi 3 všichni PO

Analýza potřebnosti (plán reprodukce) SP_Sdilena_slozka_odvetvi 3 PO a kraj PO nutnost šablony

Střednědobý plán činnosti SP_Sdilena_slozka_odvetvi 3 PO a kraj PO nutnost šablony

Stížnosti SP_priv_slozka_organizace 2 PO a kraj PO nutnost šablony

Majetkové zásady (nájemní smlouvy)

další požadavky k řešení komunikace s PO

PHP_Rejstrik_Soubory_SP 4 PO a kraj PO řešeno již nyní v Rejstříku PO

Veškeré předpisy vydané krajem SP_Sdilena_slozka_kraj 4 všichni kraj

Oznámení a úkoly pro PO SP_Sdilena_slozka_odvetvi 3 PO a kraj kraj

Usnesení pro konkrétní PO PHP_aplikace 1 PO a kraj kraj připravováno systémové řešení usnesen

Výsledky veřejnosprávní kontroly SP_priv_slozka_organizace 2 PO a kraj kraj

Karty indikátorů a sledování indikátorů PHP_aplikace 1 PO a kraj kraj asi Kevis

Pravidla hodnocení ředitelů - vyplněné šablony SP_priv_slozka_odvetvi 1 PO a kraj kraj

Katalog veřejných, provozních a doplňkových služeb PHP_aplikace 1 všichni kraj

Katalog ICT služeb pro PO PHP_aplikace 1 všichni kraj

Strategické materiály SP_Sdilena_slozka_kraj 1 všichni kraj odkaz na speciální portály odborů

Kalendář akcí SP_kalendar 1 všichni PO a kraj

Připomínkování dokumentů aplikace_ost 2 všichni, nebo PO a kraj PO a kraj

Úkoly - Povinné přílohy dle metodik vydávaných odbory KrÚ PHP_aplikace_ukoly 3 všichni PO a kraj možno řešit také oznámením v úkolech

Definice procesů, procesní mapa PHP_Rejstrik_Soubory_SP 1 PO a kraj PO a kraj

Hlášení vyplývající z usnesení orgánu kraje PHP_aplikace_ukoly 2 PO a kraj PO a kraj možno také realizovat přes úkoly

Dokumenty na vyžádání odboru PHP_aplikace_ukoly 1 PO a kraj PO a kraj

Dotazníky PHP_aplikace_ukoly 2 všichni, nebo PO a kraj PO a kraj

Metodické návody (odpovědi na otázky PO)

již používané aplikace

SP_Sdilena_slozka_kraj 4 všichni PO a kraj

Nepotřebný majetek PHP_aplikace 2 všichni PO a kraj

Veřejné zakázky PO PHP_aplikace 2 všichni PO

Projektové řízení PHP_aplikace 2 PO a kraj PO a kraj

Reporty DWH

aplikace - návrh do budoucna

aplikace_ost 2 všichni, nebo PO a kraj kraj

Společné nákupy - nákupní portál aplikace_ost 1 všichni, nebo PO a kraj PO a kraj

Rezervační systém na školení PHP_aplikace 2 všichni PO a kraj obdoba systému, který připravil Milan Ly

53


IT podpora pro PO – připravováno

54


uskutečněné

SWLab

MarkQ NeOS

eHealth strategie Kraje Vysočina – 2009-2013

Projekty eHealth Vysočiny

5.9.2012

e@mbulance

probíhající

eMeDocS mHealth

http://www.kr-vysocina.cz/ehealth

55

ERP QI

analýza NIS

plánované

nový NIS

elektronický

podpis


Ostatní projekty – centrální služby eHealth

5.9.2012

56


IOP

Projekty kraje v oblasti ICT financované z IOP a OPLZZ

� TCK – SPS – ROWANet II

24 - 1,5 - 45MKč

SPS – hotovo; TCK – v akceptaci; ROWANet II. – v akceptaci

� Rozšíření datového skladu kraje

24MKč; vede odbor analýzy

v implementaci

� DMVS

19MKč; ÚKM, portál UAP

v implementaci

� Digitalizace a ukládání na Vysočině

28MKč; partner Krajská knihovna; KDS, KDU, KDJ, digitalizace

v realizaci

� Vnitřní integrace úřadu

18MKč; IDM, portál, registry

příprava; z.ř. září – listopad 2011

5.9.2012

� Vzdělávání v eGOV – OPLZZ

57

běží úspěšně celý rok (SPS, el. podpis,

Office 2010)


� KDJ – Krajská digitalizační jednotka

Digitalizace a ukládání - KDJ, KDU, KDS

� Pracoviště v Havlíčkově Brodě (10 pracovníků Krajské knihovny)

� Dodavatel řešení ICZ, financování z IOP, 8Mil Kč

� Vybavení: DL-Mini C (A3 robotický knižní skener), ProServ ScannTech

600i-ms (A0 manual), NAS Synology, kancelářský skener Epson- model

GT-30000N

� SW řešení: Sirius (Elsyst)

� Nákup služeb digitalizace: A-Scan

� KDU – Krajské digitální úložiště

� Pokročilý DMS pro kraj, obce a PO

� Řešení ICZ: Alfresco

� Více přístupových protokolů

� Integrace s CAS – hashovací fce.

� Služby sdílení dat a zálohování


KDJ – schéma sítě


KDJ – procesní toky


Digitalizace a ukládání - další kroky

� KDJ – plán digitalizace, zkušební digitalizace (knihovna)

� Priority:

1) Digitalizace fondů knihoven

2) Digitalizace speciálních předloh (fotografie a negativy z

muzeí)

3) Digitalizace fondů okresních archivů (kde je původcem

samospráva)

4) Digitalizace fondů městských archivů

5) Fondy PO kraje a měst

6) Ostatní fondy


Ostatní projekty – KDS

� KDS – Krajská digitální spisovna

� Důvěryhodné úložiště kraje – privátní cloudová služba pro

PO a obce

� Vazba na spisové služby a další AIS

� Integrace s CAS – HCAP 300

� Implementace modelu OAIS

� Dodavatel ICZ, produkt DESA

62


Museum4U – spolupráce s Taiwanem

Home Page Guide Page (Tabs)

Control options

Language

Bar

Keypad to enter

Guide Page

Intro Tab Album Tab Media Tab Footprint Tabs

Profile Page Service Page Floorplan Page

-63-

HowToUse Page


3cm

Label

(~5cmx4cm)

2319

NFC Tag Card

Double-Side Adhesive in

the back of card

-64-

� Tag Card Specification

� Philip Mifare 1K Card or compatible.

� ISO PVC Smart Card

� Size: 86×54×0.8(+/-0.04) mm

� Weight: 5.8g+/-0.5g

� Color: white

� Temperature: -10 and +50 °C

� Available at 13.56MHz (NFC)

� Deliver Quantity: 500

� Layout Planning

� Vysocina Logo printed at above.

� NFC logo to indicate NFC touchable

� Label Sticker 5cmx4cm where

•QR-Code 3cmx3cm

•Tag ID number


Kontakt

Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor informatiky:

Adresa: Žižkova 57, Jihlava 587 33

www.kr-vysocina.cz/it

www.kr-vysocina.cz/ict - v angličtině

Vedoucí odboru IT – Ing. Petr Pavlinec

pavlinec.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 114

5.9.2012

65

More magazines by this user
Similar magazines