Spravodaj 2011 - AUTO-IMPEX

auto.impex.sk

Spravodaj 2011 - AUTO-IMPEX

Auto-Impex

SPRAVODAJ ŠPECIÁL

2011

PRÍBEH

NA KOLESÁCH

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

AUTOIMPEX

NAŠE ZNAČKY:

NISSAN, FIAT, IVECO,

IRISBUS, MAGIRUS

MY KLIENTOM,

KLIENTI NÁM

Na ceste k spokojnosti našich zákazníkov


Narodeninová

02

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

PADDOCK

oslava

20 rokov

AUTOIMPEX

Kde

Kedy

Program

Areál Slovakia Ring, Orechová Potôň

6. 10. až 8. 10. 2011

� Prezentácia celého sortimentu

vozidiel

� Zábavný program pre deti

a dospelých počas celého dňa

� Večerný koncert

� Kino pod nebom

� Narodeninový darček na pamiatku

Bratislava

Orechová Potôň

Dunajská

Streda


Ktosi múdry kedysi povedal, že kto spomína, starne. Ale

ako pri takomto okrúhlom výročí nespomínať. Veď

od založenia našej spoločnosti uplynulo dvadsať

rokov. Dve desaťročia. Za takú dobu dieťa vyrastie

a dospeje. V živote obchodnej firmy to je hádam ešte viac.

Pamätníci vedia, že sme pred dvadsiatimi rokmi nezačínali

od nuly. Už pri zrode myšlienky založiť novú spoločnosť

sme mali dve desaťročia skúseností z riadenia au -

toparku v Slovenskej televízii. Už vtedy sme dobre vedeli,

že ak má firma stabilne, bezporuchovo a permanentne fungovať,

nepretržitá prevádzka si vyžaduje dvadsaťštyrihodinovú

starostlivosť sedem dní v týždni. To bol prvý postulát,

na ktorom sme postavili filozofiu našej firmy. Mali sme už

v tom čase skutočne dosť skúseností na to, aby sme vedeli,

čo treba a ako. Hľadali sme však cestu, ako sa k cieľu, ktorým

bola spokojnosť zákazníkov, dostať. Tak padlo rozhodnutie

založiť obchodnú spoločnosť, ktorá sa bude venovať predaju

osobných áut. Naším prvým prikázaním bola snaha

starať sa o našich klientov dvadsať štyri hodín denne a se -

dem dní do týždňa. Rozhodli sme sa, že sídlo novej spoločnosti

bude v Dome odborov. Prečo práve tam? Nuž preto,

lebo v tom čase v najlepšie vybavenej a najmodernejšej

sále na Slovensku sme organizovali gala programy pod názvom

Úsmev ako dar. Zdalo sa nám, že priestory, ktoré nám

v tom čase núkali, boli vhodným miestom na sídlo novo

vznikajúcej firmy. Nazvali sme ju Auto‒Impex. Zaoberala sa

Naším cieľom

je spokojnosť

zákazníka

dovozom a predajom áut. Na prízemí sme mali showroom

nových vozidiel zn. Nissan, v suteréne bol servis a garáže.

A ako plynul čas, firma rástla, rozvíjala sa, priberala nových

ľudí a do svojho portfólia nové značky. A nové výzvy.

Tak je to doteraz. Zakladáme si totiž na tom, že sme dynamickou,

modernou a uznávanou spoločnosťou. Naším cieľom

je dlhodobá stabilita a vysoká konkurencieschopnosť.

Keďže sa permanentne orientujeme na spokojnosť zákazníkov,

túto dlhodobú snahu naši klienti odmieňajú vernosťou.

Tvorí základ úspechu spoločnosti Auto‒Impex. Práve

preto by som sa im chcel osobitne veľmi srdečne poďakovať

aj pri tejto slávnostnej príležitosti.

Vieme, že pozitívny imidž priťahuje tvorivých a talentovaných

ľudí, ktorí dobre poznajú kvalitnú históriu našej

firmy a ktorí sa sústredene pozerajú do budúcnosti.

Július Hron

konateľ spoločnosti

PRÍHOVOR

03

OKTÓBER 2011


PRÍBEH FIRMY

Dvadsaťročný

príbeh na kolesách

História AUTOIMPEXu, to je aj príbeh ľudí, ktorí sa počas dvoch

desaťročí pohybujú okolo jeho majiteľa

Júliusa Hrona. Dvadsiate výročie

spoločnosti je dobrou príležitosťou

na krátku rekapituláciu.

Prvé multibrandingové autocentrum

na Slovensku otvorené v roku 2005 na Rožňavskej ulici v Bratislave.

04

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk


ČO CHCE AUTOIMPEX

PRE KLIENTOV

� „byť čo najbližšie k zákazníkovi“ znamená

postupne rozširovať prevádzky

na celé Slovensko.

� „všetko pod jednou strechou“ znamená

ponúkať komplexné služby

v každej prevádzke.

� „vy jazdíte, my sa staráme“ znamená

možnosť objednať si a vybaviť všetky

služby pick-up servisu z pohodlia domova

či kancelárie.

� „komplexná starostlivosť o zákazníka“

znamená pomoc a poradenstvo nielen

pri výbere nového auta a jeho využívaní,

ale aj radu, kedy ho odpredať

a vybrať si nové.

Administratívna budova

vo Vlčom hrdle

v Bratislave

Vroku 1991 traja Slováci a traja Nemci začali

spoločne podnikať v dovoze a predaji

jazdených áut. Nebola to náhoda, že si

najprv urobili prieskum medzi slovenskými

zákazníkmi, a až potom doviezli prvé autá.

Boli totiž presvedčení, že ak vyhovejú potrebám zákazníkov,

musia byť úspešní. „História ukazuje, že už

vtedy sme mysleli nadčasovo a založili sme globálnu

firmu,“ s úsmevom spomína na začiatky jeden

zo zakladateľov firmy a dnešný majiteľ Július Hron.

„Keď sme sa rozhodli dovážať nové autá, chceli sme

začať značkou, ktorá má dobré meno vzhľadom na

svoju kvalitu, ponúka široký sortiment zaujímavých

modelov za rozumné ceny a poskytuje aj dobrú záruku.

Zhodli sme sa, že by to mala byť japonská

značka, ktorá ponúka aj off-roady. Tak priviezol

AUTOIMPEX na Slovensko značku Nissan,“ dodáva.

Pribúdali ďalšie značky

Po rozbehnutí firmy mal AUTOIMPEX ambíciu rozšíriť

predaj aj na firemnú klientelu. Prví veľkoodberatelia

potrebovali do vozidlového parku nielen

osobné a terénne autá, ale chceli pod jednou strechou

kúpiť aj úžitkové a nákladné vozidlá. Pokiaľ ide

o nákladné vozidlá, prednosť dostala značka Iveco,

ktorá dlhodobo ponúka najširší sortiment a najlepší

pomer kvality a ceny. Vzhľadom na široký sortiment

malých úžitkových vozidiel zvíťazila značka Fiat,

ktorá stelesňovala taliansky temperament kombinovaný

s rozvážnym nakladaním s financiami. „Náš

sortiment sa razom rozšíril aj o autá z nižších tried,

ktoré historicky patrili na Slovensku medzi obľúbené.

A tak sme sa o odbyt neobávali,“ konštatoval

Július Hron v jednom z rozhovorov.

AUTOIMPEX sa tak zaradil medzi významných

dodávateľov pre fleetový predaj na Slovensku. Na

niekoľko rokov ozdobila jeho sortiment aj značka

Alfa Romeo. Pribudli autobusy značky Irisbus a firma

sa stala exkluzívnym predajcom požiarnej techniky

značky Iveco Magirus.

AUTOIMPEX ‒ to nie je len predaj áut

Pamätníci v AUTOIMPEXe si spomenú aj na časy, keď

sa dovážali autá bez dovoznej prirážky a z predaja áut

sa dalo slušne vyžiť. Našťastie, ani vtedy sa nezabudlo

na budovanie servisných služieb, ktoré dnes významne

pomáhajú rastu firmy. Krok za krokom, ako

rástol predaj, rozširovalo sa aj servisné zázemie. Motívom

bola predstava, že byť čo najbližšie k zákazníkovi

bude vždy výhoda. Dnes AUTOIMPEX ponúka �

05

OKTÓBER 2011


PRÍBEH FIRMY

Predaj osobných

áut, prevádzka

na Rožňavskej ulici

v Bratislava.

� služby v 4 mestách na Slovensku. V Bratislave má

dve strediská ‒ areál vo Vlčom hrdle sa špecializuje na

predaj a servis nákladných áut, zatiaľ čo na Rožňavskej

ulici nájde zákazník predaj a servis osobných áut.

Druhým mestom je Trnava, kde poskytuje služby Autocentrum

AUTOIMPEXu, jeden z najväčších a najmodernejších

predajno-autoservisných areálov na

Slovensku. Zákazníkom z východného Slovenska ponúkajú

služby servisy v Spišskej Novej Vsi a Košiciach.

Záväzky patria k službám

Hoci AUTOIMPEX patril skôr medzi firmy, ktoré začínali

skromnejšie, nikdy mu nechýbala odvaha prekročiť

prah „neznámeho“, keď sa ukázalo, že ide

o potreby klienta.

06

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Školenie vodičov.

Dnes zákazníci netúžia len po novom vozidle

a štandardnej starostlivosti v servise, ale potrebujú

k spokojnosti omnoho viac. Táto potreba sa stala

podnetom pre vznik viacerých jedinečných služieb,

ktoré AUTOIMPEX v súčasnosti ponúka.

Filozofiou firmy je, že predajom auta sa vzťah k zákazníkovi

nekončí, ale iba začína. Každé predané auto

prináša so sebou aj záväzok, že sa predajca bude oň

starať počas celej doby jeho prevádzky. A tak AUTO

IMPEX vyvinul svoj unikátny systém starostlivosti o zá -

kazníka, ktorý sprevádza každé predané auto.

K tradičnejším službám s veľkým potenciálom

patria školenia pre vodičov predovšetkým nákladných

vozidiel, autobusov a požiarnej techniky. Ich cieľom je

odstrániť nesprávne návyky pri riadení motorového

Auto‒Impex je lídrom

vo flítovom predaji.

vozidla, čo so sebou automaticky prináša vyššiu bezpečnosť

a optimalizáciu spotreby. Navyše, správca vozidlového

parku môže využiť ponuku na optimalizáciu

efektivity prevádzky svojej flotily vozidiel.

Motiváciou sú nároky zákazníkov

Nie je tajomstvom, že každá ekonomická turbulencia

zmení očakávania zákazníkov. Ak chce byť firma

úspešná, musí aj na súčasné rastúce očakávania zákazníkov

rýchlo reagovať. „Pred krízou k nám prichádzali

ľudia, ktorí boli rozhodnutí kúpiť si nejaké

auto. Dnes prídu a často sa nevedia rozhodnúť.

A my im musíme aktívne pomôcť, odhaliť ich potreby.

Táto zmena musela zaktivizovať celý náš manažment.

Bez váhania som sa rozhodol, že popri �


KAM SMERUJEME

Víziou AUTOIMPEXu je byť dynamickou,

modernou a uznávanou spoločnosťou

so stabilným podielom na trhu.

Rozvoj spoločnosti sa orientuje na trvalé

zvyšovanie spokojnosti zákazníkov

a zlepšovanie výkonnosti celej firmy. Cieľom

je dlhodobá finančná stabilita a vysoká

konkurencieschopnosť ‒ kreovanie

firmy s pozitívnym imidžom, ktorý priťahuje

tvorivých a talentovaných ľudí.

Exkluzívny predaj superšportových

vozidiel značky Nissan.

07

OKTÓBER 2011


PRÍBEH FIRMY

Autocentrum Auto‒Impex, prevádzka Trnava.

Servis osobných automobilov. Moderný interiér Autocentra v Trnave.

08

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Power Cage ‒ rovnanie rámov, návesov a prívesov.

Špičkovo vybavená lakovňa a karosáreň.


V roku 1991 založil Julius Hron Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“,

ktorú dodnes finančne i materiálne podporuje.

Július Hron preberá cenu za dlhoročnú pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

z rúk Ladislava Chudíka pri príležitosti 25. výročia Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar.

Július Hron, predseda Cechu predajcov

a autoservisov SR odovzdáva ceny víťazom

medzinárodnej súťaže Česko-Slovenský

Autoopravár-Junior 2011 v Brne.

Na každoročnom evente Králi ciest a terénu si účastníci vyskúšajú celý sortiment vozidiel.

� svojej práci konateľa firmy budem za čas pracovať

ako predajca. Na jednej strane mi to umožnilo

lepšie spoznať zmeny na trhu, na druhej strane nájsť

správnu motiváciu pre našich zamestnancov. Podľa

pôvodného zámeru som chcel v predajni pracovať

3 mesiace, nakoniec som tam zostal jeden a pol

roka! Prinieslo to však svoje ovocie. Vlani sme zvýšili

predaj nových i jazdených vozidiel (ktoré vykupujeme

ako protihodnotu pri kúpe nového) asi na

1 800 kusov (osobné, nákladné, autobusy). Kríza si vyžiadala

aj reštrukturalizácie firmy: Pred ňou sme mali

60 percent výkonových a 40 percent nevýkonových

pracovníkov, dnes sa pomer výrazne zvýšil v prospech

výkonných pracovníkov (80:20). Produktivita

práce sa stala omnoho významnejším kritériom ako

pred krízou,“ komentuje aktuálnu situáciu Július Hron.

Najvýstižnejšie to vyjadrujú čísla: Medzi predanými

autami bolo vlani 700 Nissanov, 350 Fiatov,

420 nákladných áut značky Iveco, 30 autobusov a zvyšok

tvoril predaj jazdených áut. Obrat za rok 2010 bol

65 mil. eur (v roku 2009 62 mil. eur), pričom servis sa

na tom podieľal sumou cca 12 až 13 mil. eur. �

Vlčie hrdlo v Bratislave v roku 1994

HISTÓRIA V KOCKE

AUTOIMPEX

NISSAN / GTR / FIAT / IVECO / IRISBUS

1991 Vznik spoločnosti AUTOIMPEX

1992 Podpis dílerskej zmluvy Nissan

‒ prvý na Slovensku

1993 Podpis dílerskej zmluvy Iveco

‒ prvý na Slovensku

1994 Otvorenie servisu nákladných vozidiel

Iveco v Bratislave ‒ Vlčom hrdle

1995 Otvorenie novej predajne Nissan

v Bratislave na Trnavskom mýte

1998 Podpis dílerskej zmluvy Alfa Romeo

2001 Podpis dílerskej zmluvy Fiat

a otvorenie autocentra pre osobné

vozidlá Autotyp na Rožňavskej

ulici v Bratislave

2002 Spustenie prevádzky lakovne

a karosárne v areáli Vlčie hrdlo

2003 podpis dílerskej zmluvy Irisbus

2005 Vznik AUTOIMPEX, spol. s r.o.,

ako prvého multibrandingového

centra v SR

2005 Podpis zmluvy na výhradný dovoz

hasičskej techniky Iveco Magirus

2008 Otvorenie komplexného areálu

Autocentrum AUTOIMPEX

v Trnave na predaj a servis

osobných a nákladných vozidiel

2009 Podpis dílerskej zmluvy Nissan GT-R

na exkluzívny predaj superšportových

vozidiel

2010 Otvorenie servisu v Spišskej Novej

Vsi a akvizícia spoločnosti

Autologistik

09

OKTÓBER 2011


NOVINKY NISSAN

AKCIA

UŽ OD

8 375 € *

QASHQAI

20%

ZĽAVA

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Limitovaná edícia

Qashqai, Note, Micra

NA PRÁCU V SERVISE POČAS DVOCH ROKOV

NA ŠKOLENIE PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

NA ZAPOŽIČANIE NÁHRADNÉHO VOZIDLA

+ ZVÝHODNENÉ ZÁKONNÉ A HAVARIJNÉ POISTENIE UNIQA A ALLIANZ

+ LEPŠIA DOSTUPNOSŤ FINANCOVANIA CEZ VB LEASING

+ VB LEASING BEZ POPLATKOV

+ AKONTÁCIA UŽ OD 10 %

BRATISLAVA | ROŽŇAVSKÁ 28/A, TEL.: +421(2) 48 208 730

TRNAVA | TRSTÍNSKA CESTA 28, TEL.: +421(33) 32 42 330

AKCIA

UŽ OD

4 600 € *

NOTE

*Prvá platba pri financovaní 50/50 bez navýšenia

Všetky ceny sú vrátane DPH ROKOV SKÚSENOSTÍ 1991-2011

10

AKCIA

UŽ OD

4 345 € *

MICRA

Narodeninový

darček

ZIMNÉ OBUTIE

ZADARMO


NISSAN

A MY

AUTOIMPEX sa stal v roku 1992

prvým dílerom značky Nissan na

Slovensku

� máme licenciu špecialistu na predaj

LCV&Truck vozidiel Nissan

� sme exkluzívny predajca superšportových

modelov Nissan GT-R

na Slovensku

� doteraz sme predali viac ako 7 500

vozidiel zn. Nissan

Nissan Qashqai

Príťažlivá

kvalita

Nissan, to je povestná

japonská kvalita za rozumnú

cenu. Aj preto AUTOIMPEX

vstúpil do širokej rodiny

tohto japonského výrobcu.

Kvalita a vysoká spoľahlivosť v nezameniteľnom

dizajne, široký sortiment modelov

a v neposlednom rade príťažli -

vosť off-road modelov stáli pred 20 rok -

mi pri zrode rozhodnutia priviesť značku Nissan na

Slovensko. Dnes patrí aj k lídrom v segmente

populárnych crossoverov.

Politika kvality stojí na piedestále predností

výrobcu dodnes. V ostatných rokoch sa Nissan

netají ani ambíciou dôslednej ochrany životného

prostredia . Za jeho filozofiou ekológie sa

ukrýva nový spôsob záruky nielen kvality, ale aj

úspornosti pre všetky vozidlá značky Nissan, od

ich návrhu až po komplexné jazdné vlastnosti.

V roku 1999 podpisujú Renault a Nissan

Globálnu alianciu, čo prináša nielen stabilný

rast, ale dovoľuje aj investovať do vývoja nových

technológií. Jedným z úspechov je Nissan

LEAF, prvý sériovo vyrábaný elektromobil vo

svete, ovenčený prestížnymi cenami svetový

a európsky Automobil roka 2011. Jeho slovenská

premiéra bude na Slovakiaringu v rámci osláv

20. výročia AUTO-IMPEXU. �

Čím sme iní

� dlhodobo patríme k najlepším predajcom

Nissan v Európe a už 20 rokov sme jednotka

na slovenskom trhu

� ponúkame kompletnú starostlivosť počas

celej životnosti vozidla

� non stop servis pre všetkých zákazníkov

(pomoc nájdete 24 hodín 7 dní v týždni)

� u nás nájdete najdlhšie otváracie hodiny

v servise (7,00 -23,00 h v pracovné dni,

9,00 - 15,00 h cez víkend)

� náhradné vozidlo počas opravy aj v segmente

off-road modelov

� zaškolenie vodičov na optimálne užívanie

vozidla

� nájdete nás v Bratislave na Rožňavskej ulici

a v Autocentre Trnava na Trstínskej ceste

11

OKTÓBER 2011


NOVINKY FIAT

AKCIA

UŽ OD

11 290 €

DOBLO

20%

ZĽAVA

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Limitovaná edícia

Dobló, Bravo, Punto EVO

NA PRÁCU V SERVISE POČAS DVOCH ROKOV

NA ŠKOLENIE PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

NA ZAPOŽIČANIE NÁHRADNÉHO VOZIDLA

AKCIA

UŽ OD

10 490 €

BRAVO

+ ZVÝHODNENÉ ZÁKONNÉ A HAVARIJNÉ POISTENIE UNIQA A ALLIANZ

+ LEPŠIA DOSTUPNOSŤ FINANCOVANIA CEZ VB LEASING

+ VB LEASING BEZ POPLATKOV

+ AKONTÁCIA UŽ OD 10 %

BRATISLAVA | ROŽŇAVSKÁ 28/A, TEL.: +421(2) 48 208 730

TRNAVA | TRSTÍNSKA CESTA 28, TEL.: +421(33) 32 42 330

Všetky ceny sú vrátane DPH

12

ROKOV SKÚSENOSTÍ 1991-2011

AKCIA

UŽ OD

8 500 €

PUNTO EVO

Narodeninový

darček

ZIMNÉ OBUTIE

ZADARMO


FIAT

A MY

AUTOIMPEX je od roku 2000 oficiálny predajca značky

Fiat na Slovensku

� ponúkame kompletný sortiment osobných a úžitkových

vozidiel

� patríme k LVC špecialistom značky Fiat

� doteraz sme predali viac ako 3 900 vozidiel Fiat

Fiat Punto MyLife

Nielen

taliansky

poklad

Taliansky temperament

za výborné nadobúdacie

i prevádzkové náklady,

to je i bol Fiat.

Spolu s jedinečnou ponukou malých úžitkových

automobilov oslovila značka Fiat

aj spoločnosť AUTOIMPEX.

Taliansky Fiat aj po viac ako 100 rokoch

patrí medzi popredné automobilky sveta. Prežil

lepšie i horšie časy a dnes vďaka súčasnému

mágovi automobilového priemyslu, ako prezývajú

Sergia Marchionne v odborných kruhoch,

sa táto značka teší ekonomickému zdraviu a investuje

nemalé prostriedky do svojho rozvoja.

Značka sa pýši bohatou históriou. Titul Auto roka

získalo viacero modelov ‒ Fiat 124 (1967), 128

(1970), 127 (1972), Uno (1984), Tipo (1989), Punto

(1995), Bravo/Brava (1996), Panda (2004). Ostatný

raz ho získal nový model 500, ktorý sa rozhodol

Fiat vzkriesiť presne na deň po polstoročí. Najnovším

úspechom v segmente malých vozidiel

je aj nová generácia modelu Punto ‒ Fiat Punto

EVO My Life, ktorý sa teší veľkej popularite.

Nie je veľa značiek, ktoré sa môžu pýšiť

takým zaujímavým a obľúbeným portfóliom

modelov aj v segmente úžitkových vozidiel. Fiat

Ducato je už tretí rok najpredávanejším úžitkovým

vozidlom vo svojom segmente v SR. �

Čím sme iní

� ponúkame kompletnú starostlivosť počas

celej životnosti vozidla

� ako prví sme začali s predajom Fiatov na

CNG palivo

� non-stop servis pre všetkých zákazníkov

(pomoc nájdete 24 hodín 7 dní v týždni)

� u nás nájdete najdlhšie otváracie hodiny

v servise (7,00 -23,00 h v pracovné dni,

9,00 - 15,00 h cez víkend)

� zaškolenie vodičov na optimálne používanie

vozidla

� nájdete nás v Bratislave na Rožňavskej ulici

a v Autocentre Trnava na Trstínskej ceste

13

OKTÓBER 2011


NOVINKY IVECO

Eurocargo

Stralis

Daily

20%

ZĽAVA

NA PRÁCU V SERVISE POČAS DVOCH ROKOV

NA ŠKOLENIE PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

NA ZAPOŽIČANIE NÁHRADNÉHO VOZIDLA

+ ZVÝHODNENÉ ZÁKONNÉ A HAVARIJNÉ POISTENIE UNIQA A ALLIANZ

+ LEPŠIA DOSTUPNOSŤ FINANCOVANIA CEZ VB LEASING

+ VB LEASING BEZ POPLATKOV

+ AKONTÁCIA UŽ OD 10 %

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Limitovaná edícia

BRATISLAVA | VLČIE HRDLO 68, TEL.: +421(2) 40 257 121

BRATISLAVA | ROŽŇAVSKÁ 28/A, TEL.: +421(2) 48 208 711

TRNAVA | TRSTÍNSKA CESTA 28, TEL.: +421(33) 32 42 311

14

FULL

SERVICE

OPERATÍVNY LEASING

STRALIS OD 1 514 €

S DPH MESAČNE

(VRÁTANE POISTNÉHO)

ROKOV SKÚSENOSTÍ 1991-2011

LEASING

S 0% NAVÝŠENÍM,

alebo od 397€

s DPH mesačne

(48 MESIACOV, 9.000EUR

ZOSTATKOVÁ HODNOTA)


IVECO

A MY

AUTOIMPEX sa stal v roku 1993

dílerom značky Iveco na Slovensku

� doteraz sme dodali viac ako

5 450 áut zn. Iveco

Skúsenosti nás oslovili

Značka Iveco a spoločnosť AUTOIMPEX prinášajú

na Slovensko jedinečné modely nákladných áut,

ktoré vynikajú dynamikou a veľkorysým

interiérom spolu so špičkovými službami.

S

poločnosť Iveco ‒ ako súčasť Fiat Group ‒ patrí v súčasnosti medzi popredných

medzinárodných výrobcov nákladných vozidiel a vznetových

motorov. Vznikla v roku v roku 1975 fúziou piatich tradičných európskych

výrobcov vozidiel a dnes vyvíja a predáva širokú paletu ľahkých, stredných

a ťažkých úžitkových vozidiel, stavebných strojov, mestských a medzimestských

autobusov a špeciálne vozidlá pre požiarnikov, vojsko a civilnú obranu.

Vďaka spoľahlivosti a kvalite dnes každé piate nákladné vozidlo križujúce európske

cesty vyrobila spoločnosť Iveco. Vznetové motory značky Iveco poháňajú nielen

nákladné autá, ale aj plavidlá, elektrické generátory a rôzne priemyselné systémy.

Iveco patrí k spoločnostiam, ktoré považujú za svoje priority nielen technologické

a environmentálne inovácie, ale aj kvalitné a dostupné poradenské a servisné

služby. �

Čím sme iní

� ponúkame kompletnú starostlivosť počas celej životnosti vozidla

� v rámci servisného kontraktu ponúkame fixné servisné náklady počas

doby trvania zmluvy

� zaškolíme vodičov na optimálne využívanie vozidla

� prinášame systém sledovania efektivity spotreby pohonných hmôt

� zavedieme systém optimalizácie nákladov prevádzky vozidlového parku

� non stop servis (pomoc nájdete 24 hodín 7 dní v týždni)

� kompletné servisovanie vozidla vo vlastných servisných prevádzkach

v Trnave, Bratislave a Spišskej Novej Vsi

� nájdete nás v Bratislave vo Vlčom hrdle a v Autocentre Trnava

15

OKTÓBER 2011


NOVINKY IRISBUS

Líder

aj v ekológii

Irisbus prináša

prostredníctvom spoločnosti

AUTOIMPEX dôkaz, že i na

Slovensku môže byť

cestovanie pohodlné

a úsporné.

Spoločný podnik francúzskeho Renaultu

a talianskeho Iveca vznikol v roku 1999

s cieľom vyvíjať moderné a úsporné autobusy

a autokary. Od roku 2003 je jediným

vlastníkom značky spoločnosť Iveco.

Dnes v ponuke značky nájdeme dopravné

prostriedky od minibusov Daily Recaro, Daily Way

a Daily Tours cez mestské autobusy Citelis a GX

127, medzimestské autobusy Cross way až po autokary

Magelys a Evalys HD. Spoločnosť si vytýčila

ako jednu zo svojich strategických priorít

hľadanie nových ekologických a ekonomických

riešení vo verejnej doprave. V súčasnosti patrí

medzi troch najväčších výrobcov v tomto segmente

v Európe a tiež medzi priekopníkov autobusov

s hybridným pohonom. Vyvíja vozidlá pre

mestskú hromadnú i pre diaľkovú prepravu.

Či už autobusy alebo minibusy značky Irisbus

sú tradične zárukou nielen výborných jazdných

vlastností, ale aj vysokého stupňa pohodlia tak

pre cestujúcich, ako pre vodičov. Medzi vodičmi

patria k najobľúbenejším. �

Čím sme iní

� zabezpečujeme kompletný servis v celej SR

� ponúkame kompletnú starostlivosť počas

celej životnosti vozidla

� zaškolíme vodičov na optimálne využívanie

vozidla

� prinášame systém sledovania efektivity

spotreby pohonných hmôt

� zavedieme systém optimalizácie nákladov

prevádzky vozidlového parku

� máme non stop servis (pomoc nájdete

24 hodín 7 dní v týždni)

� kompletné servisovanie vozidla vo vlast -

ných servisných prevádzkach v Trnave

a Bratislave

� nájdete nás v Bratislave vo Vlčom hrdle

16

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

IRISBUS

A MY

� od roku 2003 ponúkame na slovenskom trhu

kompletný sortiment autobusov značky Irisbus

� doteraz sme predali viac ako 300 kusov vozidiel

značky Irisbus

Irisbus Magelys

Irisbus Crealis Neo Irisbus Evadys


MAGIRUS

A MY

� od roku 2005 sme exkluzívny dovozca

hasičskej techniky Iveco Magirus na Slovensko

�doteraz sme dodali 120 modelov Daily

s nadstavbou Magirus a 20 veľkých požiarnych

áut Magirus Multistar

Magirus Multistar

Iveco Daily s nadstavbou Magirus

NOVINKY MAGIRUS

Skvelá

technológia

Hasičská technika Iveco

Magirus je partnerom

záchranárov na celom svete

už vyše 140 rokov. Vďaka

AUTOIMPEXu pomáha

aj na Slovensku.

Bývalý výrobca nákladných vozidiel, autobusov

a požiarnych automobilov Magirus-Deutz

sa v roku 1970 včlenil do koncernu

Iveco a začal písať svoje moderné

dejiny.

Dnes ponúka táto značka kompletnú paletu

hasičských vozidiel s hmotnosťou od 2,8 až do

40 ton spolu s príslušenstvom. Zákazník tak dostane

všetko z jednej ruky: podvozok, kabínu

a nadstavbu či otočné rebríky.

Vďaka spoločnosti AUTO-IMPEX pomáhajú

požiarne vozidlá Iveco Magirus aj slovenským hasičským

zborom tak profe sio nálnym, ako aj dobrovoľným.

Vozidlá modelového radu Magirus

MultiStar zasahujú aj v najťažších podmienkach,

keďže môžu používať svoju plošinu až do výšky

32 metrov, t. j. až do výšky deviateho poschodia.

Hasičské vozidlá radu TSF-W zase spoľahlivo slúžia

dobro voľným hasičským zborom v 120 obciach

na Slovensku. Požiarnici oceňujú, že tieto

vozidlá majú nádrž na vodu s objemom 750 litrov

a samostatné nezávislé čerpadlo na vodu. �

Čím sme iní

� zabezpečujeme kompletný servis

v celej SR

� v rámci odborného poradenstva vypracujeme

ponuku podľa vašich konkrétnych

požiadaviek

� dodáme na kľúč kompletné zariadenia

� ponúkame kompletnú starostlivosť

počas celej životnosti vozidla

� opakované zaškolenie posádok podľa

potreby

� kompletné servisovanie vozidla vo

vlastných servisných prevádzkach

v Trnave a v Bratislave

� nájdete nás v Bratislave vo Vlčom hrdle

17

OKTÓBER 2011


NAŠE SLUŽBY

Garancia

mobility

� Rent-A-Car ‒ požičovňa vozidiel

� počas servisu auta možnosť

poskytnutia náhradného

vozidla (potrebná dohoda)

� v rámci Vernostného programu

zvýhodnená možnosť

zapožičania

18

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Spätné

odkúpenie

vozidla

� ponúkame výmenu vozidla

za doplatok

Komplexný

balík služieb

Non-stop

asistenčné

služby

� 24 hodín, 7 dní v týždni

‒ komplexné servisné služby

pre všetky značky ponúkané

našou spoločnosťou

� odťahovanie osobných

a nákladných vozidiel

Vernostný

program

� finančné a nefinančné benefity

ako odmena za lojalitu

Vyrábame

a opravujeme

� valníkové nadstavby

� skriňové nadstavby

� izotermické, chladiarenské

a mraziarenské nadstavby

� pojazdné dielne, súpravy,

vozidlá s prívesom


Predaj

� ponúkame široký sortiment

osobných, úžitkových a nákladných

vozidiel, autobusov

a špeciálnej techniky

� náš predajca je v prvom rade

poradca

� vyberte si zdroj financovania

(vlastné zdroje, lízing, úver)

� lízingovú zmluvu pripravíme

na mieru a priamo v predajni

� povinné zmluvné i havarijné

poistenie priamo v predajni

(Allianz-SP, Uniqa)

� prevzatie vozidla v dohodnutom

termíne, alebo ho

privezieme k vám

� každý štvrtok aktuálna

predajná akcia

� pravidelná komunikácia

predajcu/prijímacieho technika

(stretnutie minimálne

2-krát ročne)

Školenie

vodičov

� zaškolenie pri odovzdávaní

vozidla

� školenie vodičov na vozidlá 4x4

� školenie ekonomiky jazdy, testy

spotreby PHM

� tréningové jazdy s vozidlami,

škola jazdy, používanie

tachografov

� bezpečnosť pri práci, režim

odpočinku a práce

� bezpečnosť a plynulosť jazdy

� školenie efektivity prevádzkových

nákladov (pre firmy)

Servis

vozidla

� prijímací technici sú vašimi

poradcami

� vstupná aktívna diagnostika

vozidla

� 24 hodín, 7 dní v týždni

‒ komplexné servisné služby

� mechanické a elektrikárske

práce

� klampiarske a lakovnícke práce

� Power Cage ‒ rovnanie

všetkých druhov rámov,

návesov a prívesov

� predaj originálnych

náhradných dielov

� pneuservis

� umytie vozidla po oprave

� STK, EK a servisné služby

aj pre iné značky

� bezobhliadková likvidácia

pois-tných udalostí

Servisný

kontrakt

� v rámci kontraktu ponúkame

záruku a údržbu

� garancia 24-hodinovej

asistenčnej služby

� fixné náklady prevádzkovateľa

v rámci paušálnej ceny

� z dôvodu servisnej údržby

výhodný odpredaj vozidla

v autorizovanom servise

19

OKTÓBER 2011


NAŠA ANKETA

Ako nás vidia klienti?

Pri príležitosti dvadsiatych narodenín spoločnosti

AUTOIMPEX sme oslovili niektorých našich dlhoročných zákazníkov:

� Čo si najviac ceníte na našej spolupráci, čím sme vás oslovili a v čom vidíte ešte rezervy?

� Čo by ste nám zaželali do najbližších rokov?

Jozef Bachratý

riaditeľ interného auditu a administrácie

procesov, NAY, a.s., Bratislava

� Na vašich ľuďoch si cením hlavne ich osobný až priateľský prístup

ku klientom pri riešení akýchkoľvek našich požiadaviek.

AUTOIMPEXu i jeho klientom želám veľa šťastných a bezpečných

kilometrov.

Plk. JUDr. Miloš Humenský

Odbor kynológie a hipológie Prezídia

Policajného zboru SR

� Za kynológiu a hipológiu Policajného zboru SR ďakujem AUTO

IMPEXu za autá, ktoré policajným kynológom a ich služobným

psom poskytli nielen účelné, ale aj dostatočne komfortné vozidlá,

ktorými sa prepravujú na miesto činu. Ďalej oceňujem ústretovosť

a promptnosť pri servise týchto áut. Čo sa týka rezerv, v podstate

veľké rezervy nevidím. Ak nejaké sú, sú skryté tak dobre ako rezervné

koleso v Nissane Navara.

� Len spokojných zákazníkov a čo najmenej reklamácií, v showroomoch

iba vychytené modely a v servise čo najviac profesionálne

zdatných zamestnancov.

20

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

Plk. Ing. Jozef Fedorčák

riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského

a záchranného zboru v Košiciach

� Pozitívne hodnotím predovšetkým ústretovosť pri riešení prob -

lémov na hasičskej technike, ako aj profesionálny prístup vašich zamestnancov.

Ako zástupcu Hasičského a záchranného zboru by ma

potešilo, keby v Košiciach, druhom najväčšom meste na Slovensku,

mala vaša firma autorizovaný servis pre hasičské vozidlá.

� Želám vám predovšetkým veľa spokojných zákazníkov.

Ing. Ivan Uher ml.

Albatros, spol. s r. o.,

Dunajská Streda ‒ Mliečany

� Oslovili ste nás ústretovosťou, flexibilitou a prispôsobením sa

potrebám dopravcu a tak isto aj komplexnosťou služieb, ktoré ponúkate

ako jediní na trhu.

� Minimálne také úspechy, aké ste dosiahli za prvých 20 rokov. Aby

sa vám darilo naďalej rozvíjať služby a servis, ktoré dnes ponúkate.


Peter Kočiš

herec a moderátor

� Keď ma opustilo moje prvé Fiat Uno, obzeral som sa po novom

aute ‒ a dostal som sa k spoločnosti AUTOIMPEX. Tá je mojím výborným

partnerom dodnes. Tak, ako rástli moje potreby, spoločne

sme vymieňali nielen modely, ale aj značky áut. Vážim si skúsenosti,

osobný prístup vašich ľudí i konštruktívnu komunikáciu so servisom.

� Úspešné napredovanie v predaji a šťastnú ruku pri dovoze bezproblémových

áut a nových zaujímavých modelov, ktoré nás, zákazníkov,

potešia a budú nám dobre slúžiť.

Marek Mokošák

firma Mokošák, Trnava

� Najviac si cením priebeh dodávky vozidiel, kvality modelu Iveco

Daily s bezkonkurenčným motorom, starostlivosť o náš autopark,

vaše popredajné služby a komplexnosť služieb pod jednou strechou.

Rezervy vidím v rýchlejšom priebehu opráv.

� Aby ste boli v ďalších rokoch takí úspešní ako my, a naďalej výbornú

spoluprácu.

Juraj Kizek

vedúci dopravy TSS, Trnava

� Odborný personál, ústretovosť vašich zamestnancov, oslovili ste

nás širokým rozsahom služieb a blízkosťou vašich Autocentier

a k našim strediskám.

� Veľa spokojných zákazníkov a veľa predaných áut.

Ladislav Petrovič

Majtex, Galanta

� Najviac si vážim zodpovedný prístup a korektné jednanie. Pracuje

u vás mnoho dlhoročných zamestnancov, skúsených odborníkov,

s ktorými sme si za tie roky vytvorili nadštandardné vzťahy. Vaše

služby využívame v plnom rozsahu. A rezervy? Tie sú skôr technického

charakteru, ktoré riešime na vozidlách Iveco. V tomto je situácia

v prípade všetkých značiek podobná, pretože požiadavky na

plnenie emisných limitov sú stále prísnejšie a nároky kladené na

techniku stále vyššie.

AUTOIMPEXu prajem minimálne 20 ďalších úspešných rokov

a mnoho spokojných a verných zákazníkov.

Milan Rečný

Hydroflex, s. r. o., Rohožník

� Ceníme si ochotu riešiť problémy zákazníka a flexibilitu v servisnej

činnosti. Rezervy? Hádam do desiatich rokov servis v každom

okresnom meste, aby ste boli čo najbližšie k nám, klientom.

� Veľa predaných nových aut, čo najviac noviniek od výrobcov

a, samozrejme, zisk. Aby kríza zistila, že už to musí zabaliť, lebo

v AUTOIMPEXe skape od hladu...

Zsolt Molnár

firma LINE, Galanta

� Na vás sa možno vždy spoľahnúť. Služby, ktoré ponúkate 7 dní

v týždni 24 hodín denne, aj naozaj poskytujete. Oslovila ma ich komplexnosť

zameraná na profesionálnych dopravcov. Pre dlhodobú

spoluprácu je veľmi prínosný ľudský prístup technikov a predajcov,

priateľská atmosféra v celej firme. Rezervy AUTOIMPEXu vidím ešte

v organizácii a doladení systému, čo pri takom portfóliu služieb

a veľkosti firmy určite nie je jednoduché.

� Do ďalších rokov prajem všetkým pracovníkom vytrvalosť pokračovať

vo vytýčenom smere.

21

OKTÓBER 2011


AUTO-IMPEX A BUDÚCNOSŤ

Nissan

LEAF

Vek elektromobilov

sa začína

Víťazom ankety Svetové auto

roka (World Car of the Year) sa

na tohtoročnom newyorskom

autosalóne stal elektromobil

Nissan LEAF.

Nissan LEAF je prvý cenovo dostupný, masovo

vyrábaný elektromobil, ktorý získal,

okrem už spomínaného ocenenia, aj prestížnu

cenu Európske auto roku 2011.

Prvý raz v histórii týchto súťaží zvíťazil čistý elektromobil.

Automobilka Nissan tak potvrdila svoje

ambície ako prvá priniesť na európsky trh automobil

s nulovými emisiami.

Technické parametre

Nissan LEAF je na pohľad päťdverový hatchback

s vyššou stavbou karosérie. Auto je dlhé 4 445 mm,

široké 1 770 mm a vysoké 1 550 mm. Rázvor osí jeho

kolies meria 2 700 mm. Má pohotovostnú hmotnosť

1 525 kg. Pod kapotou je kompaktný elektromotor

na striedavý prúd. Motor produkuje výkon 80 kW/

109 k pri 2 730 ‒ 9 800 ot.min-1 , hodnota krútiaceho

momentu je 280 Nm hneď po naštartovaní až do

2 730 ot.min-1 , čo sú porovnateľné parametre s modernými

vznetovými motormi s objemom 1,6 litra.

Motor je uložený vpredu a poháňa kolesá prednej

nápravy. Výrobca preň udáva maximálnu rýchlosť

145 km/h, z nuly na 100 km/h zrýchli za 11,9 sekundy.

Dojazd automobilu je 175 km, čo je vzdialenosť,

ktorá postačuje na denné jazdenie väčšiny zákazníkov.

Z bežnej domácej zásuvky na 240 V trvá

nabitie sedem až osem hodín. Z verejnej rýchlonabíjačky

možno až 80 percent kapacity nabiť za

menej ako 30 minút.

Unikátny vzhľad a vysoká bezpečnosť

Dizajn karosérie je nezameniteľný. LEAF pôsobí

uhladene, pohodlné sedadlá i celý interiér sa nelíši

od vyššieho štandardu vozidiel, ktoré poznáme.

Dominantným prvkom dizajnu sú zaoblené tvary

karosérie, vzadu zaujme neobvyklé riešenie svetiel

a vstupu do batožinového priestoru. Interiér má

charakter malého MPV, pozornosť upúta nižšie

22

AUTO-IMPEX www.auto-impex.sk

umiestnený volant aj prístrojový štít, ktorý je rozdelený

do dvoch celkov.

Nissan LEAF ponúka nielen priestor, praktickosť

a výkon, ale je aj jedným z najbezpečnejších

vozidiel na cestách. Stal sa prvým stopercentným

elektromobilom s päťhviezdičkovým výsledkom

testov EURO NCAP. Vysoké hodnotenia dostal aj za

svoje palubné a asistenčné bezpečnostné systémy

(ESC) a obmedzovač rýchlosti. �


Plynová

alternatíva

je čistejšia

Prečo patrí AUTOIMPEX k lídrom

na slovenskom trhu v predaji vozidiel

CNG? Pretože myslieť na budúcnosť

znamená pre nás prinášať na

slovenské cesty úspornejšie

a ekologickejšie vozidlá.

Vsúčasnosti je celosvetový trend odpútať sa od ropy.

Jednou z ekologickejších alternatív je stlačený zemný

plyn ‒ CNG (Compressed Natural Gas).

Hlavnou výhodou CNG oproti benzínu a nafte je

čistejšia prevádzka, pretože pri jeho spaľovaní vzniká podstatne

menej škodlivín ako pri spaľovaní benzínu alebo nafty. Zemný

plyn má vysoký obsah metánu, ktorý sa skladá z jedného atómu

uhlíka a štyroch atómov vodíka. Preto sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje

podstatne menej oxidov uhlíka a z výfuku ide vlastne väčšinou

vodná para.

Lacnejší a šetrnejší k motoru

Keďže toto palivo je skoro o 50 percent lacnejšie než napríklad

benzín, jazda s pohonom na CNG v dlhodobom horizonte,

okrem znížených emisií, ponúka aj významnú úsporu nákladov.

Navyše, motory hlavne pri vyšších otáčkach majú pokojnejší

chod a sú tichšie, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na dlhšej

životnosti motora.

Ďalšou výhodou paliva CNG je, že vám ho nikto neukradne

a v spojení s domácim plniacim kompresorom ho možno plniť

priamo na dvore alebo v garáži vlastného domu či firmy.

Široká ponuka

Auto‒Impex ako prvý na Slovensku začal ponúkať osobné autá

na palivo CNG a dnes má vo svojej ponuke širokú paletu modelov

s motormi na zemný plyn.

Medzi osobné autá, s ktorými môžete jazdiť na CNG, patria

modely značky Fiat: Panda, Punto, Qubo, Ducato, Dobló či

Fiorino.

Zo segmentu úžitkových vozidiel sú žiadané autá modelového

radu IVECO Daily vo vyhotovení 4x2 od 3,5 do 7 ton, ako

aj podvozky, dvojkabíny, furgony, SV furgony, kombi. V ponuke

je tiež hybrid CNG + Daily Electric.

V rámci modelového radu IVECO EuroCargo vo vyhotovení

4x2 sú k dispozícii modely od 7,5 do 18 ton ako podvozky, dvojkabíny

a v rámci modelového radu IVECO Stralis vo vyhotovení

4x2 a 6x2 podvozky ‒ všetky na pohon so stlačeným zemným

plynom (CNG). �

23

OKTÓBER 2011


ROKOV

SKÚSENOSTÍ

www.auto-impex.sk

1991

2011

Bratislava | Vlèie Hrdlo 68, tel.: +421(2) 40 257 121

Bratislava Bratislava | Vlèie Rožòavská Hrdlo 28/A, 68, tel.: tel.: +421(2) 40 48 257 208 121 700

Bratislava Trnava | Trstínska | Rožòavská Cesta 28/A, 28, tel.: tel.: +421(33) +421(2) 32 48 42 208 311, 7000800

700 500

Infolinka Trnava | Trstínska | 0800 Cesta 700 500

28, tel.: +421(33) 32 42 311, 0800 700 500

More magazines by this user
Similar magazines