Enersys Sp. z oo ul. Leszczyńska 73 43-301 ... - EnerSys-Hawker

enersyshawker

Enersys Sp. z oo ul. Leszczyńska 73 43-301 ... - EnerSys-Hawker

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(CONFORMITY DECLARATION)

Producent: Enersys Sp. z o.o.

(Manufacturer) ul. Leszczyńska 73

43-301 Bielsko-Biała

EnerSys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,

pod numerem KRS : 0000228962

REGON: 240025215, NIP: 937-244-34-60

Prezes Zarządu: Richard Zuidema

Członek Zarządu: Dariusz Arkuszyński

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000.000 złotych.

EnerSys sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 73

43-301 Bielsko-Biała, Polska

Tel: +48 (0) 33 82 25 200, 82 25 381

Fax:+48 (0) 33 82 25 324

www.enersys.com

Bielsko-Biała, dn. 14.04.2010

Opis wyrobu: Ogniwa i baterie kwasowo-ołowiowe

(Product description) (Lead-acid cells and batteries)

Napięcie znamionowe:


DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(CONFORMITY DECLARATION)

Producent: Enersys Sp. z o.o.

(Manufacturer) ul. Leszczyńska 73

43-301 Bielsko-Biała

EnerSys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,

pod numerem KRS : 0000228962

REGON: 240025215, NIP: 937-244-34-60

Prezes Zarządu: Richard Zuidema

Członek Zarządu: Dariusz Arkuszyński

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000.000 złotych.

EnerSys sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 73

43-301 Bielsko-Biała, Polska

Tel: +48 (0) 33 82 25 200, 82 25 381

Fax:+48 (0) 33 82 25 324

www.enersys.com

Bielsko-Biała, dn. 14.04.2010

Opis wyrobu: Ogniwa i baterie kwasowo-ołowiowe

(Product description) (Lead-acid cells and batteries)

Napięcie znamionowe: 76 - 1000 [V]

(Rated voltage)

Normy zharmonizowane: PN-EN 60254-1

(Harmonized standards) PN-EN 60254-2

Laboratorium Środowiska Pracy

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

More magazines by this user
Similar magazines