wiadomości misyjne nr 18 (4/2010) pdf - Zgromadzenie Księży ...

adgentes.misjonarze.org

wiadomości misyjne nr 18 (4/2010) pdf - Zgromadzenie Księży ...

Należy ksiądz do jednych z 22 polskich misjonarzy ze Zgromadzenia

Księży Misjonarzy, którzy podjęli pracę misyjną trwającą już

40 lat. Jak określiłby ksiądz obecność polskich misjonarzy na Czerwonej

Wyspie? Czym zaznaczyli swoją obecność? Jakie ślady pozostawią

po sobie?

Wszystkich nas, którzy pracowali na Madagaskarze było razem

dwudziestu dwóch. Najwięcej nas pracowało w latach 80. Należy

wspomnieć, że jeden z nas przeszedł już do wieczności, śp. ks. Jerzy

Fluderski. Wielu odeszło ze względów zdrowotnych, a i nni po pr ostu

uważali, że misja ich jest już wypełniona, ponieważ jest dużo powołań

miejscowych i można przekazać pracę Malgaszom. Proszę spojrzeć do

Katalogu Zgromadzenia, teraz w naszej Prowincji absolutna większość

to Malgasze, których wspomaga grupa Włochów, Hiszpanów, Francuzów

(zostało ich tylu, co Polaków – sześciu). Najmniejszą grupę stanowią

Słoweńcy – zostało ich trzech, ale wspomaga ich trzech księży diecezjalnych

Fidei Donum, więc w sumie też jest ich sześciu.

Nasza szóstka, od lewej: ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Marcin Wiśniewski,

ks. Józef Klatka, ks. Marek Maszkowski, ks. Witold Oparcik, ks. Stanisław Wnuk

5

Similar magazines