Views
5 years ago

Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA

Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA

Nr 8 (73) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”

miasto Nowa ruda miasto i gmiNa radków arr agrorEg s.a. issn 2080–6132 E-wydanie: www.nowa-ruda.com • www.nowaruda.info • www.agroreg.com.pl • www.nowaruda.pl numer 8 (73) Bezpłatny informator samorządowy 18 kwietnia – 1 maja 2012 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia Projekt „Moja firma – Start!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie zapraszają do udziału w projekcie: „Moja firma – Start!” To projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt „Moja firma - Start!” przeznaczony jest dla osób, które: - chcą założyć własną działalność gospodarczą; - ukończyły 15 rok życia, a nie ukończyły 25 roku życia; - mieszkają lub uczą się na terenie powiatu kłodzkiego lub ząbkowickiego; - pozostają bez zatrudnienia, ale nie są zarejestrowane w urzędzie pracy. Termin rekrutacji: Od 30.03.2012r. do 24.04.2012r. Tylko 45 miejsc w projekcie !!! W ramach projektu „Moja firma - Start!” oferujemy m.in.: - środki finansowe na rozwój własnej działalności gospodarczej: średnio 25 000 PLN - podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości: 600 i 800 PLN miesięcznie ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!! Biuro projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. ul. Kłodzka 27, 57 – 402 Nowa Ruda, V piętro (NPP) tel. 074 872 97 47, tel./fax. 074 872 50 25 mojafirmastart@pimp.wroclaw.pl www.pimp.wroclaw.pl/moja_firma_start Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie PODZIĘKOWANIE Pani Karolinie Popiel, studentom noworudzkiego UTW oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego VI Forum Dolnośląskich Uniwersytetów III Wieku serdecznie dziękuję. Jerzy Dudzik - Prezes Zarządu ARR„AGROREG” S.A. „agLomEraCJa” sZaNsĄ daLsZEgo roZwoJu W środę 4 kwietnia podpisano deklarację o aglomeracji Wałbrzyskiej, w skład której weszło 14 gmin. oprócz gmin z powiatu wałbrzyskiego deklarację podpisali: miasto nowa ruda, gmina nowa ruda, miasto i gmina radków, Świebodzice oraz kamienna góra. W spotkaniu oprócz minister rozwoju regionalnego elżbiety bieńkowskiej, której uroczyście przekazano deklarację, udział wzięli poseł monika Wielichowska oraz burmistrz tomasz kiliński. Czytaj str. 2 Vi Forum doLNośLĄskiCh uNiwErsytEtów iii wiEku w NowEJ rudZiE noworudzki utW był organizatorem, odbywającego się 16 kwietnia br. w sali konferencyjnej centrum biznesu i innowacji oraz w obiektach centrum turystyczno – sportowego w nowej rudzie Vi Forum dolnośląskich uniwersytetów iii Wieku. tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „kultura fizyczna w edukacji i praktyce uniwersytetów trzeciego Wieku”. PwsZ w NysiE PodPisała umowę Z arr „agrorEg” s.a. 15 marca umowę o współpracy podpisali zofiaWilimowska, rektor pWsz w nysie i jerzy dudzik, prezes agencji rozwoju regionalnego „agroreg” s.a. Czyt. str. 15

Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
Tyfloświat nr 2/2008 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Nr 07 (20) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 06 (19) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
Nr 4 (43) - Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
KURIER NOWORUDZKO - Agencja Rozwoju Regionalnego ...
KURIER NOWORUDZKO - Agencja Rozwoju Regionalnego ...
pliku. - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Lista rankingowa - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
Raport - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją ...
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Załacznik nr 2 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Nr 442. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
załącznik nr 1 - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
pytania - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Załącznik Nr 2 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Załacznik nr 2 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
SIWZ - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Monitor Polski Nr 26 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 1 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Program zorganizowanej konferencji - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Monitor Polski Nr 26 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Memorandum Inwestycyjne - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego ul ...
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA