POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA«

obrtnici.hvar.hr

POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA«

Razred

»POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA«

Naziv vezanog obrta NKD 2007.

(NN br. 58/07)

A. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I

RIBARSTVO

02.30.01 Skupljanje šumskih gljiva

10.11

C. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Prerada i konzerviranje mesa

10.51.01 Prerada mlijeka i proizvodnja sira

10.61.01

10.71

10.72

Mljevenje žitarica: proizvodnja brašna,

drobine, prekrupe ili kuglica od pšenice, raži,

zobi, kukuruza i drugih žitarica

Naziv zanimanja

Sakupljač gljiva

Mesar

Mljekar

Mlinar

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i

sličnih proizvoda te kolača

Slastičar

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih

proizvoda; proizvodnja trajnih peciva i sličnih

proizvoda te kolača

14.10.01 Proizvodnja muške odjeće, po mjeri

14.10.02 Proizvodnja ženske odjeće, po mjeri

14.19.01 Proizvodnja šešira i kapa

14.20.01

Proizvodnja – šivanje kaputa i jakni od krzna,

po mjeri

Pekar

Pekar

Slastičar

Krojač muške odjeće

Složenost zanimanja

Uvjet za

obavljanje

obrta

Krojač ženske odjeće 5

Klobučar

Krznar

1

5

3

3

3

3

3

3

5

3

5

Daljnja

kvalifikacija5

5

5

5

5

55


15.12.01 Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica

15.20.01

16.23.01

16.23.02

16.23.03

16.29.01

16.29.02

Proizvodnja obuće po narudžbi i u vrlo malim

serijama

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata –

drvenih traverza, greda, i krovnih konstrukcija

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata –

vrata prozora, stubišta i sl.

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata –

proizvodnja parketa

Proizvodnja raznovrsnih jednostavnih

proizvoda od drva – drški i dijelova za alat,

metli i četki

Proizvodnja drvotokarskih proizvoda (drveni

kalupi za obuću, vješalice, figurice, intarzije i

dr.)

22.11.01 Protektiranje vanjskih guma

22.20.01 Proizvodnja proizvoda od plastike

23.13.01

23.70

24.50

25.11.01

Proizvodnja čaša i ostalih proizvoda za

kućanstvo od običnog stakla i kristala

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Lijevanje metala

Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih

konstrukcija i njihovih dijelova

Galanterist

Obućar

Tesar

Stolar

Parketar

Drvogalanterist

Drvotokar

Drvotokar

Drvogalanterist

Vulkanizer 1

Prerađivač plastičnih masa

Staklar

Klesar

Ljevač

Bravar

3

5

5

3

1

1

1

1

1

1

5

5

3

5

55


5


25.12

25.20.01

25.30

Proizvodnja i montiranje vrata i prozora od

PVC-a i metala

Proizvodnja, održavanje i popravak cisterni,

rezervoara i sličnih posuda od metala; i kotlova

za centralno grijanje

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za

centralno grijanje toplom vodom

25.40.01 Proizvodnja lakog vatrenog oružja

25.50

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala;

metalurgija praha

25.60.01 Tokarenje, struganje

25.60.02 Elektrozavarivanje

25.60.03 Zavarivanje plinom

25.60.04 Brušenje alata

25.72

Proizvodnja brava i okova

Strojobravar

Proizvođač i monter vrata

i prozora od PVC-a i

metala

Kotlar

Bravar 5

Strojobravar

Kotlar

Bravar

Strojobravar

Puškar

Kovač

Tokar 3

Elektrozavarivač

Zavarivač plinom

Brusač alata

Bravar

25.73 Proizvodnja alata Alatničar 5 –

5

2

5

5

5

5

5

5

3

1

1

1

3


5

5
5


Proizvodnja raznih proizvoda od metala –

25.99.01

žljebova i sl. limarskih proizvoda

26.20

26.51.01

26.51.02

26.51.03

26.51.04

26.51.05

26.51.06

26.51.07

Proizvodnja računala (kompjutora) i periferne

opreme

Proizvodnja, popravak i održavanje osjetljivih

laboratorijskih vaga

Proizvodnja mikroskopa i mjerila za lom

svjetlosti

Proizvodnja, popravak i održavanje aparata za

mjerenje električnih veličina

Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za

opskrbljivanje vodom, plinom i benzinom

Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za

opskrbljivanje strujom

Proizvodnja instrumenata i aparata za

izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza –

mehanički instrumenti

Proizvodnja instrumenata i aparata za

izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza –

električni aparati

26.51.08 Proizvodnja, popravak i održavanje

instrumenata i aparata za mjerenje i provjeru

Limar

Elektroničar mehaničar

Tehničar za računalstvo

Elektroničar

Precizni mehaničar

Precizni mehaničar

Elektroničar mehaničar

Elektroničar mehaničar

Precizni mehaničar

Elektromehaničar

Precizni mehaničar 5

Elektroničar mehaničar

Elektroničar mehaničar

Precizni mehaničar

Precizni mehaničar 5 –

3

3

4

4

3

5

5

3

5

5

5

5

5

5

55526.51.09

26.51.10

26.60.01

26.60.02

26.70.01

protoka, razine tlaka i drugih promjenjivih

veličina, tekućina i plinova, mjerača protoka,

mjerila razine, manometara, mjerača topline

Proizvodnja raznih mjernih, kontrolnih ili

testirajućih instrumenata, aparata ili strojeva,

hidrometara, termometara, barometara i sl. –

mehanički instrumenti

Proizvodnja, popravak i održavanje raznih

električnih, mjernih, kontrolnih ili regulacijskih

instrumenata, aparata ili uređaja za procesnoinstrumentacijske

i druge namjene –

elektronički instrumenti

Proizvodnja instrumenata i aparata za primjenu

u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske

svrhe – elektrodijagnostičkih aparata

Proizvodnja instrumenata i aparata za primjenu

u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske

svrhe – mehaničkih aparata

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske

opreme

26.70.02 Proizvodnja i popravak naočala

27.12.01

Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu

električne energije

27.51.01 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

27.52.01 Izrada i montaža peći i kamina

27.90.01 Proizvodnja ostale električne opreme

Precizni mehaničar

Elektroničar mehaničar

Elektroničar mehaničar

Precizni mehaničar

Precizni mehaničar

Očni optičar

Elektromehaničar

Elektroinstalater

Elektromehaničar 5

Pećar

Elektromehaničar

28.10.01 Proizvodnja strojeva za opće namjene Strojobravar 5 –

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5


28.11.01

28.23

28.30.01

Proizvodnja brodskih motora i njihovih

dijelova

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim

proizvodnje računala i periferne opreme)

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i

šumarstvo

28.94.01 Proizvodnja šivaćih strojeva i njihovih glava

28.99.01

30.10

Proizvodnja strojeva, strojnih dijelova,

elemenata i sklopova

Gradnja brodova i čamaca

Elektromehaničar

Brodski mehaničar

Automehaničar

Automehatroničar

Autoserviser

Elektroničar mehaničar

Tehničar za računalstvo

Elektroničar

Mehaničar poljoprivredne

mehanizacije

Automehaničar

Automehatroničar

Autoserviser

Precizni mehaničar

Strojobravar

Bravar

Graditelj brodova

5

3

3

3

5

3

4

4

3

3

3

5

3

5

5

5


5

5

5


55

5

5


5
31.00.01 Proizvodnja namještaja

31.09.01 Tapeciranje namještaja

32.12.01

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, osim

nakita i proizvoda od srebra

32.20.01 Proizvodnja glazbenih instrumenata

32.20.02

Proizvodnja orgulja uključujući i harmonije i

sl. klavijaturne instrumente sa slobodnim

metalnim piskovima

32.50.01 Proizvodnja i popravak ortopedskih cipela

32.99.01

Proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili

numeriranje, ručnih naprava za otiskivanje

natpisa ili gravura

33.11.01 Popravak i održavanje lakog vatrenog oružja

33.12.01

33.12.02

33.12.03

Održavanje i popravak strojeva za opće

namjene

Održavanje i popravak brodskih motora i

njihovih dijelova

Održavanje i popravak strojeva za

poljoprivredu i šumarstvo

Stolar

Tapetar

Zlatar

Glazbalar 3

Graditelj orgulja

Ortopedski obućar

Graver pečatorezac

Puškar

Strojobravar

Elektromehaničar

Brodski mehaničar

Automehaničar

Automehatroničar

Autoserviser

Mehaničar poljoprivredne

mehanizacije

5

3

5

3

5

1

5

5

5

3

3

3

5

3


5


5

5


5

5

5


5


33.12.04

33.12.05

33.13.01

33.13.02

33.13.03

33.13.04

33.13.05

Održavanje i popravak šivaćih strojeva i

njihovih glava

Popravak i montiranje strojeva, strojnih

dijelova, elemenata i sklopova

Popravak i održavanje mikroskopa i mjerila za

lom svjetlosti

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za

izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza –

mehanički instrumenti

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za

izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza –

električni aparati

Popravak i održavanje raznih mjernih,

kontrolnih ili testirajućih instrumenata, aparata

ili strojeva, hidrometara, termometara,

barometara i sl. – mehanički instrumenti

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za

primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i

veterinarske svrhe – elektrodijagnostičkih

aparata

33.13.06 Popravak i održavanje instrumenata i aparata za

primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i

Automehaničar

Automehatroničar

Autoserviser

Precizni mehaničar

Strojobravar

Bravar

Precizni mehaničar

Elektroničar mehaničar

Precizni mehaničar

Elektroničar mehaničar

Elektroničar mehaničar

Precizni mehaničar 5

Precizni mehaničar

Elektroničar mehaničar

Precizni mehaničar 5 –

3

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


533.13.07

33.14.01

veterinarske svrhe – mehaničkih aparata

Popravak i održavanje optičkih instrumenata i

fotografske opreme

Popravak i održavanje opreme za distribuciju i

kontrolu električne energije

Precizni mehaničar

Elektromehaničar

Elektroinstalater

33.14.02 Popravak i održavanje ostale električne opreme Elektromehaničar

33.15

Popravak i održavanje brodova i čamaca

F. GRAĐEVINARSTVO

41.20.01 Građenje zgrada (visokogradnja)

43.21

Elektroinstalacijski radovi

43.22.01 Izvođenje instalacija za vodu u građevinama

43.22.02

Izvođenje instalacija za grijanje, hlađenje i

ventilaciju u građevinama

Graditelj brodova

Zidar

Elektroinstalater

Vodoinstalater 3

Vodoinstalater, instalater

grijanja i klimatizacije

Instalater kućnih

instalacija

Instalater grijanja i

klimatizacije

Vodoinstalater, instalater

grijanja i klimatizacije

Instalater kućnih

instalacija

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

3
5


5

5


5


Ugrađivanje plinskih uređaja i izvođenje

43.22.03

plinskih instalacija u građevinama

43.29.01

43.29.02

Ugrađivanje u zgrade i druge građevinske

objekte dizala

Ugrađivanje u zgrade i druge građevinske

objekte pokretnih stepenica

43.29.03 Izolacijski radovi

43.31

43.33.01

43.33.02

43.33.03

43.34.01

Fasadni i štukaturski radovi

Plinoinstalater

Elektromehaničar

Strojobravar

Elektromehaničar

Strojobravar

Izolater

Fasader

Zidar

Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih

Keramičar

ili kamenih pločica

Postavljanje parketa i drugih drvenih podnih

obloga, tapisona, linoleuma

Postavljenje podnih i zidnih obloga od teraca,

mramora, granita i škriljca

Izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova na

građevinama

43.34.02 Postavljanje stakala, ogledala…

43.91.01 Izvođenje krovnih konstrukcija

43.91.02 Pokrivanje krovnih konstrukcija

Podopolagač

Teracer

Soboslikar – ličilac

Građevinski staklar

Tesar

Krovopokrivač

5

5

5

3

3

1

3

3

1

1

1

3

1

5

3
5

5


5

5
55


43.99.01 Armirački radovi – savijanje armatura

43.99.02 Montaža i demontaža skela i radnih platformi

G. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO;

POPRAVAK

MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

45.10.01 Trgovina motornim vozilima na malo

45.20.01 Održavanje i popravak motornih vozila

45.20.02

Održavanje i mehanički popravci motornih

vozila

Armirač

Tesar

Zidar

Prodavač

Srednja stručna sprema

ekonomskog ili

komercijalnog smjera

Srednja stručna sprema u

odgovarajućem zanimanju

Gimnazija

Upravni referent

Administrativni tajnik

Autoserviser

Automehatroničar

Automehaničar

1

3

3

3

4

3 +

4 ++

4 ++

4 ++

Automehatroničar 5

Autoserviser

5

5

5

5


5

5

5*Održavanje i električarski popravci motornih

45.20.03

vozila

45.20.04 Održavanje i popravak karoserija

45.20.05 Prskanje i bojenje motornih vozila

45.20.06

45.40.01

47.00.01

47.10.01

Popravci vanjskih i unutarnjih guma te

podešavanje i zamjena guma

Održavanje i popravak motocikla i njihovih

dijelova i pribora

Trgovina na malo u specijaliziranoj

prodavaonici

Trgovina na malo u nespecijaliziranim

prodavaonicama

Autoelektričar

Automehatroničar

Autoserviser

Autolimar

Autolakirer

Vulkanizer

Automehaničar 3

Automehatroničar

Prodavač

Srednja stručna sprema

ekonomskog ili

komercijalnog smjera

Srednja stručna sprema u

odgovarajućem zanimanju

Gimnazija

Upravni referent

Administrativni tajnik

Prodavač

Srednja stručna sprema

ekonomskog ili

5

5

5

3

3

1

3

3

4

3 +

4 ++

4 ++

4 ++

3
5

5


5

5

5*


5*

4 –


47.10.02 Prodaja robe u kiosku

55.10.01

55.30.01

I. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA

TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

Hotel, hotel baština, aparthotel, turističko

naselje, turistički apartmani, pansion, guest

house s uslugom prehrane, pića, napitaka i

slastica

Kamp i kamp naselje s uslugom prehrane, pića,

napitaka i slastica

komercijalnog smjera

Gimnazija

Upravni referent

Administrativni tajnik

Pomoćni prodavač

4 ++

4 ++

4 ++

Kuhar 5

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Natkonobar

Hoteljersko turistički –

tehničar

Hotelijer – ugostitelj

Kuhar

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Konobar

Hoteljersko turistički –

tehničar

1

5

5

4

4

3

3

3

45

5

5


55.30.02

55.90.01

55.90.02

Kamp i kamp naselje bez usluga prehrane, pića,

napitaka i slastica

Turistički apartmani bez usluge prehrane, pića,

napitaka i slastica

Omladinski hotel i hostel s uslugom prehrane,

pića, napitaka i slastica

Hotelijer – ugostitelj

Kuhar

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Konobar

Hoteljersko turistički –

tehničar

Hotelijer – ugostitelj

Konobar

Hoteljersko turistički –

tehničar

Hotelijer – ugostitelj 4

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Kuhar

Kuhar

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Natkonobar

Hoteljersko turistički –

tehničar

4

3

3

3

4

4

3

4

3

3

5

5

5

4


5

5

555

5

55.90.03

Omladinski hotel i hostel bez usluge prehrane,

pića, napitaka i slastica

56.10.01 Restorani i gostionice

56.10.02 Zdravljaci i zalogajnice

56.10.03 Pečenjarnice

56.10.04

56.10.05 Pizzeria

56.10.06

Objekti brze prehrane (fast food), objekti

jednostavnih usluga

Slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju

slastice

Hotelijer – ugostitelj

Kuhar

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Konobar

Hoteljersko turistički –

tehničar

Hotelijer – ugostitelj 4

Kuhar

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Priprematelj jednostavnih

jela i slastica

Pečenjar

Priprematelj jednostavnih

jela i slastica

Poslužitelj jela i pića

Priprematelj bureka i

pizza

Slastičar

4

3

3

3

4

5

5

1

1

1

1

1

5


5

5

5Slastičarnice u kojima se priprema i uslužuje

56.10.07

sladoled

56.10.08

56.21

Slastičarnice u kojima se samo uslužuju

slastice

Djelatnosti keteringa

56.30.01 Buffeti i pivnice

56.30.02 Kavana

56.30.03 Konobe, krčme i kleti

56.30.04

Caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi,

disco barovi i disco clubovi

Slastičar

Poslužitelj jela i pića

Priprematelj jednostavnih

jela i slastica

Kuhar 3

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Poslužitelj jela i pića

Priprematelj jednostavnih

jela i slastica

Slastičar

Konobar

Kuhar wellness i dijetalne

prehrane

Kuhar

Priprematelj jednostavnih

jela i slastica

Poslužitelj jela i pića

Poslužitelj jela i pića

Priprematelj jednostavnih

3

1

1

3

1

1

3

3

3

3

1

1

1

55

55

5

5

5
1 –


56.30.05 Bistro

58.19.01

J. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

Izdavanje (izrada) fotografija, gravura,

razglednica, postera, plakata

M. STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE

DJELATNOSTI

69.20.01 Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi

74.20.01

81.22.01

95.11

95.12

Fotografske djelatnosti, osim rada automata za

fotografiranje

N. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE

USLUŽNE DJELATNOSTI

Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka,

peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih

ispušnih cijevi

S. OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

Popravak računala i periferne opreme

Popravak komunikacijske opreme

jela i slastica

Priprematelj jednostavnih

jela i slastica

Fotograf

SSS financijsko–

računovodstvenog smjera,

upravni referent,

ekonomist

Fotograf

Fotografski dizajner

Dimnjačar

Elektroničar mehaničar

Tehničar za računarstvo 4

Elektroničar mehaničar

1

3

4

3

4

5

4

3


5

5

-
5


95.21

95.22.01

Popravak elektroničkih uređaja za široku

potrošnju

Popravak i održavanje električnih aparata za

kućanstvo

95.24.01 Popravak namještaja i pokućstva

95.24.02 Popravak tapeciranog namještaja

95.25.01 Popravak satova

95.25.02 Popravak nakita od plemenitih metala

95.29.01 Popravak bicikla

Elektroničar mehaničar

Elektromehaničar

Stolar

Tapetar 3

Urar

Zlatar

Mehaničar za bicikle

96.01.01 Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda Kemijski čistač

96.02.01 Frizerski saloni

96.02.02 Pedikerski saloni

96.02.03 Kozmetički saloni

96.04.01 Masaža tijela

96.09.01 Cvjećarsko aranžerske usluge

96.09.02 Pismoslikarske usluge

Frizer

Pediker

Kozmetičar

Maser

Cvjećar aranžer

Pismoslikar

POPIS POVLAŠTENIH OBRTA

3

5

3

3

3

1

5

5

5

3

1

1

3

5


5

5

5

5

5

3


5


Razred

03.11

03.12

03.21

03.22

Naziv povlaštenog obrta NKD 2007. (NN br.

58/07)

A. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I

RIBARSTVO

Morski ribolov

Slatkovodni ribolov

Morska akvakultura

Slatkovodna akvakultura

B. RUDARSTVO I VAĐENJE

08.11.01 Vađenje kamena – jednostavni rudarski radovi

08.11.02 Vađenje kamena – složeni rudarski radovi

08.12.01

08.12.02

Vađenje šljunka, pijeska i gline – jednostavni

rudarski radovi

Vađenje šljunka, pijeska i gline – složeni rudarski

radovi

C. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

25.40.01 Proizvodnja lakog vatrenog oružja

33.11.01 Popravak i održavanje lakog vatrenog oružja

G. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO;

POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I

Morski ribar

Slatkovodni ribar

Naziv zanimanja

Uzgajivač ribe i drugih morskih

organizama

Uzgajivač ribe i drugih slatkovodnih

organizama

Rudar površinskog kopa

Složenost

zanimanja

Rudarski tehničar 4

Rudar površinskog kopa

Rudarski tehničar

Puškar

Puškar

1*

1*

1*

1*

3

3

4

5

5


47.70.01

MOTOCIKALA

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim

prodavaonicama, specijalizirana na malo oružjem i

streljivom

N. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE

USLUŽNE DJELATNOSTI

80.10.01 Obavljanje poslova tehničke zaštite

Prodavač

Puškar

Srednji ekonomist

Gimnazija

Zaštitar-tehničar

Oznake u zadnjem stupcu » Složenost zanimanja« označavaju:

1 – stručna osposobljenost prema Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 101/95 i

5/04)

1*‐ stručna osposobljenost određena posebnim propisom

2 – niža stručna sprema

3 – srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

3+ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje

4 – srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju i srednja školska sprema (KV, SSS i SŠS)

4++ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe

5 – majstorski ispit

5* – trgovac

Daljnja kvalifikacija 5 – za osobe koje izvode praktični dio naukovanja i za osobe koje žele steći višu

kvalifikaciju«

3

5

4

4 ++

4

More magazines by this user
Similar magazines