Views
5 years ago

Pełny tekst pdf

Pełny tekst pdf

Pełny tekst

Nr 7–8 Nadpłytkowość Kosmetologia K. Guz Bar serca i wsp. samoistna WIADOMOŚCI LEKARSKIE 2005, LVIII, 7–8 451 Łukasz Dzieciuchowicz, Marek Winckiewicz TRUDNOŚCI W ROZPOZNANIU PĘKNIĘTEGO TĘTNIAKA TĘTNICY PODKOLANOWEJ Z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w Poznaniu Pęknięcie jest bardzo rzadkim powikłaniem tętniaka tętnicy podkolanowej. W pracy przedstawiono przypadek pękniętego tętniaka tętnicy podkolanowej u 82-letniego mężczyzny. Pierwotnie tętniak został mylnie rozpoznany jako ropień. Głównymi objawami były ból i guz w dalszej części uda i w dole podkolanowym oraz niedokrwistość. Po przyjęciu wykonano arteriografię i operowano chorego w trybie nagłym. Zniszczony odcinek tętnicy podkolanowej zastąpiono fragmentem własnej żyły odpiszczelowej. [Wiad Lek 2005; 58(7–8): 451–454] Słowa kluczowe: tętniak tętnicy podkolanowej, pęknięcie. Tętniaki tętnicy podkolanowej są najczęstszymi, bo stanowiącymi aż 70%, tętniakami tętnic obwodowych. W ponad połowie przypadków mają przebieg bezobjawowy, a ich najczęstszymi powikłaniami są zakrzepica i zatorowość obwodowa, prowadzące do różnych postaci niedokrwienia kończyny. Rzadkim powikłaniem tętniaka tętnicy podkolanowej jest jego pęknięcie. Stanowi ono około 5% przypadków objawowych i może być przyczyną pomyłek diagnostycznych. W pracy przedstawiono przypadek pierwotnie nierozpoznanego pękniętego tętniaka tętnicy podkolanowej. OPIS PRZYPADKU Chory S.S., 82-letni emerytowany rolnik (nr hist. chor. 00372/02), przyjęty do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu 10.01.2003 r. z powodu bólu i dużego guza umiejscowionego w dalszej części uda lewego. Od pewnego czasu chory wyczuwał w lewym dole podkolanowym guz wielkości kurzego jaja. Trzy dni przed przyjęciem do kliniki guz nagle znacznie się powiększył, powodując bolesne obrzmienie dalszej części uda. Chorego przyjęto do szpitala powiatowego, gdzie – podejrzewając ropień – nakłuto okolicę guza, uzyskując żywy wypływ jasnoczerwonej krwi, po czym przekazano chorego do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Do momentu pojawienia się aktualnych dolegliwości chory był leczony ambulatoryjnie z powodu choroby wieńcowej (zawał serca w 2002 r.), nadciśnienia tętniczego (od 1995 r.) oraz cukrzycy (od 1998 r.). W wywiadzie również utrwalone migotanie przedsionków oraz hipercholesterolemia leczona od 2000 r. W ostatnich kilku miesiącach chory zaniechał leczenia hipotensyjnego. Przez około 45 lat palił paczkę papierosów dziennie. Podczas przyjęcia w badaniu przedmiotowym stwierdzono duży, słabo tętniący guz w lewym dole podkolanowym i dalszej części uda. Skóra nad guzem napięta, z widocznymi wybroczynami krwotocznymi (ryc. 1). Lewa stopa nieco chłodniejsza od prawej, bez cech ostrego niedokrwienia (gra naczynioruchowa zachowana, czucie i ruchy czynne zachowane). Tętno zachowane obustronnie jedynie do dołów podkolanowych. Z innych odchyleń od normy stwierdzono niemiarowość zupełną serca z deficytem tętna na obwodzie. Z odchyleń od normy w badaniach laboratoryjnych stwierdzono niedokrwistość (Ery 4,1 mln/µl, Hgb 10,9 g%, Hct 33,7%) oraz OB 100 mm/h. W badaniu EKG stwierdzono migotanie przedsionków oraz blok lewej odnogi pęczka Hisa. Wykonano badanie naczyniowe (digital subtraction arteriography – DSA) lewej kończyny dolnej, które wykazało względnie prawidłowy obraz aorty i tętnic biodrowych oraz udowych, a także tętniaka tętnicy podkolanowej z kanałem drożnym o średnicy około 3,5 cm, z charakterystycznym wynaczynieniem środka kontrastowego, stanowiącym obrys obszaru krwiaka w dalszej części uda i dole podkolanowym (ryc. 2). Końcowy odcinek tętnicy podkolanowej był drożny, o prawidłowej szerokości. Chorego operowano w trybie nagłym. Podczas zabiegu w pierwszej kolejności odsłonięto tętnicę udową Ryc. 1. Widok na przyśrodkową część lewego uda i goleni z widocznym obrzmieniem i podskórnymi wybroczynami.

Pobierz pełny tekst w formacie pdf
Kliknij aby pobrać tekst w formacie pdf.
Wojciech Kajtoch: O prozie i poezji (tekst, .pdf, 28,7 MB)
Cjeloviti tekst/Vollständige Textfassung (PDF) - Matica hrvatska
Pełny numer do pobrania (*.pdf) - Archiwum Medycyny Sądowej i ...
Pełny tekst (PDF) - Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie ...
Pełny tekst (PDF) - Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie ...
Pełny tekst (PDF) - Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie ...
Pełny tekst (PDF) - Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie ...
Pełny tekst (PDF) - Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie ...
Pełny tekst (Full text) PDF
Pełny tekst (Full text) PDF
pełny tekst, (pdf - 4,1 MB)
Pełny tekst (PDF) - Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie ...