Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

orlen.pl

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

16

DLACZEGO RAPORTUJEMY?

Odpowiedzialne myślenie o przyszłości determinuje nie tylko

cele biznesowe, ale przede wszystkim sposób zarządzania.

Raportowanie danych pozafinansowych staje się standardem

w firmie odpowiedzialnej społecznie. Sam raport stanowi coraz

bardziej doceniany element komunikacji z interesariuszami.

Nabiera także znaczenia w środowisku inwestorów i emitentów

giełdowych. Rozszerzenie sprawozdawczości o wymiar

środowiskowy i społeczny pozwala rzetelnie i wszechstronnie

informować o prowadzonej działalności.

Zakres raportowanych przez PKN ORLEN wskaźników został

wypracowany na przestrzeni lat zarówno wewnątrz Spółki

(warsztaty wewnętrzne, opinie osób raportujących), jak też dzięki

opiniom innych interesariuszy. Rezultatem tych działań było

zidentyfikowanie głównych zagadnień, którymi są zainteresowani

interesariusze. Sam raport jest tworzony przez pracowników

PKN ORLEN.

Niniejszy Raport jest ósmym publikowanym przez PKN ORLEN,

czwartym sporządzonym zgodnie z międzynarodowym standardem

GRI (Global Reporting Initiative).

Zwycięzca konkursu

Raporty Społeczne 2011.

Mapa interesariuszy

More magazines by this user
Similar magazines