Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

orlen.pl

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

48

Zgodnie z przepisami UE spełnienie wymogów systemu REACH

jest warunkiem koniecznym do wprowadzania na rynek UE

wszelkich substancji chemicznych, w tym produktów nafto­

wych. Producenci i importerzy substancji chemicznych mają

obowiązek ich rejestracji w wyznaczonych terminach. Rejestracja

dla substancji pochodzących z PKN ORLEN została zakończona

z sukcesem przed 1 grudnia 2010 roku. W Grupie Kapitałowej

ORLEN przeprowadzono rejestrację ponad 150 substancji. Spółki

wchodzące w skład Grupy ORLEN przygotowują się aktualnie

do rejestracji substancji przewidzianych do rejestracji w drugim

terminie, tj. do 31 maja 2013 roku.

Przerób ropy naftowej oraz wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych

w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2010−2011 [tys. ton]

2010 2011

Dynamika

2010/2011

Przerób ropy naftowej 14 452 14 547 1%

Benzyny razem 2 736 2 469 ­10%

Oleje napędowe razem 5 359 5 646 5%

Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 699 372 ­47%

Paliwo lotnicze 394 393 0%

Frakcja propano­butanowa 241 186 ­23%

Paliwa ogółem 9 429 9 066 ­4%

Uzysk paliw (%) 78,0 76,1 ­1,9 p.p.

W 2011 roku w Rafinerii położono duży nacisk na utrzymanie

wysokiego i efektywnego przerobu ropy. W październiku

w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN uruchomiono nową instalację

utylizacji siarki – Claus II, jedną z największych tego typu

jednostek w Europie. Zdolność przerobowa nowej instalacji jest

dwukrotnie większa od każdego z już pracujących Oxyclausów.

Należy podkreślić, że Oxyclaus II wpisuje się na listę konsekwentnie

realizowanego Programu Inwestycji Ekologiczno­Energetycznych.

Jednym z ważniejszych ukończonych zadań inwestycyjnych było

uruchomienie instalacji HON VII. W 2011 roku w Zakładzie

Rafineryjnym prowadzona była modernizacja instalacji Alkilacji HF,

której zakończenie planowane jest na rok 2012.

More magazines by this user
Similar magazines