Pobierz raport - Gazeta Finansowa

gf24.pl

Pobierz raport - Gazeta Finansowa

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP

Kolorowy magazyn tygodnika (bezpłatny, wyłącznie do 21. numeru z 27 maja – 2 czerwca 2011 r.)

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i21 21 2011-05-23 19:13:32


Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i2 2 2011-05-23 17:07:58


OD REDAKCJI

Już po raz kolejny „Gazeta Finansowa” wraz z Centrum Badań Społeczno-

Naukowych przygotowała Turbiny Polskiej Gospodarki. W bieżącym magazynie

prezentujemy Państwu ranking 100 najbardziej dynamicznych fi rm z sektora MSP

w Polsce.

Zebrane informacje publikujemy przede wszystkim dzięki uprzejmości

poszczególnych fi rm, ale także dzięki zamieszczanym przez nie danych na stronach

internetowych, portalach ekonomicznych itp. Głównym kryterium decydującym

o pozycji fi rmy w rankingu była jej dynamika przychodów. Tym razem w skład

pierwszej dziesiątki wchodzą kolejno: Bio-Med Investors, Calatrava Capital,

Techmex, Noble Securities, ABS Investment, Gastel Żurawie, City Interactive, Eko

Export, Polish Energy Partners oraz Miraculum.

Redakcja „Gazety Finansowej” kolejny raz przedstawia również wyróżnienia

przyznane fi rmom za najlepszy produkt dla MSP. Wyróżnienia zostały przyznane

w kategoriach: Bank, Medycyna, Telekomunikacja, Oprogramowanie, Windykacja,

Leasing, Ubezpieczenia, Karta paliwowa, Faktoring, Samochód. W wyborze fi rm

zwracaliśmy uwagę na to, czy oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw sektora

MSP i w jakim stopniu dopasowana jest do ich potrzeb.

W magazynie, oprócz danych przedstawionych w rankingu oraz tabeli i zestawień,

znajduje się wiele ciekawych komentarzy przedstawicieli poszczególnych fi rm na

następujące tematy:

• Analiza kondycji oraz kierunków rozwoju sektora MSP w minionym roku

• Ocena najważniejszych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP

• Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przez polskie MSP

• Nowe tendencje w tworzeniu strategii biznesowych MSP

• Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

• Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MSP.

W tym wydaniu mogą Państwo przeczytać wywiad z Wojciechem Warskim,

przewodniczącym Konwentu BCC oraz ekspertem ds. gospodarki. Nasz gość

wypowiedział się na temat problemów polskiej gospodarki w minionym roku oraz

ich wpływie na małe i średnie przedsiębiorstwa. Mówił również o pozytywnych

zmianach w funkcjonowaniu fi rm i prognozach na dalszą część bieżącego roku.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy miłej lektury.

Redakcja

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 3

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i3 3 2011-05-23 17:08:33


100 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP

Lp. Firma Osoba zarządzająca Przychody

netto 2009

(dane w tys. zł)

Przychody

netto 2010

(dane w tys. zł)

Zmiana

procentowa

1. Bio-Med Investors Andrzej Trznadel 22 829 3668,18

2. Calatrava Capital Paweł Narkiewicz 908 20436 2150,66

3. Techmex Teresa Studencka 163 2583 1484,66

4. Noble Securities Maurycy Kuhn 10619 99477 836,78

5. ABS Investment Robert Jaruga 154 637 313,64

6. Gastel Żurawie Grzegorz Piotr Żółcik 22691 86249 280,1

7. City Interactive Marek Tymiński 27109 75540 178,65

8. Eko Export Jacek Dziedzic 4688 12904 175,26

9. Polish Energy Partners Zbigniew Prokopowicz 29975 73095 143,85

10. Miraculum Monika Nowakowska 15246 33629 120,58

11. Introl Piotr Jan Jeziorowski 31834 65223 104,88

12. GPPI Krzysztof Nowak 1946 3929 101,9

13. M.W. Trade Rafał Wasilewski 10459 21088 101,63

14. BEST TFI Krzysztof Borusowski 508 1020 100,79

15. Petrolinvest Bertrand Le Guern 75740 149130 96,9

16. IAI Paweł Fornalski 1581 3081 94,88

17. Lubawa Piotr Ostaszewski 21733 38240 75,95

18. AXA TuiR Maciej Szwarc 57560 100980 75,43

19. Epigon Sławomir Stochniałek 31091 54043 73,82

20. Aztec International Marek Ciulis 5844 10128 73,31

21. Talex Janusz Gocałek 61903 105836 70,97

22. Oponeo.pl Dariusz Topolewski 85665 144127 68,24

23. GoAdvisers Adam Guz 865 1454 68,09

24. KUKE Zygmunt Kostkiewicz 46491 76723 65,03

25. Kredyt Inkaso Artur Maksymilian Górnik 18567 29663 59,76

26. PC Guard Dariusz Grześkowiak 4789 7579 58,26

27. Norbert Okowiak Norbert Okowiak 15447 24329 57,5

28. Budostal-5 Marek Leśniak 58212 91092 56,48

29. TFI Allianz Polska Jarosław Skorulski 26500 41200 55,47

30. Automatyka-Pomiary-

Sterowanie

Bogusław Łącki 12023 18547 54,26

31. Codemedia Sławomir Kornicki 11592 17762 53,23

32. AD Drągowski Małgorzata Drągowska 7325 11167 52,45

33. Hyperion Robert Kwiatkowski 10421 15798 51,6

34. Orzeł Jacek Orzeł 17433 25857 48,32

35. Suntech Piotr Saczuk 6246 9234 47,84

36. Piotr Sumara Piotr Sumara 3308 4813 45,5

37. Seco/Warwick Leszek Przybysz 74517 105603 41,72

38. IPO Doradztwo Strategiczne Cezary Nowosad 1401 1973 40,83

39. Selena FM Krzysztof Domarecki 7347 10288 40,03

40. Europejskie Centrum

Odszkodowań

Krzysztof Lewandowski 15915 21667 36,14

41. Novitus Bogusław Łatka 74202 99386 33,94

42. Zakłady Urządzeń

Kotłowych Stąporków

Marek Waldemar Milczarek 36166 47846 32,3

43. Energopol-Południe Jacek Taźbirek 97698 127957 30,97

44. Bumech Zygmunt Kosmała 52893 69015 30,48

45. Infosystems Mariusz Sosnowski 2746 3571 30,04

46. Aviva Investors Poland TFI Marek Przybylski 57222 73922 29,18

47. Ekopol Górnośląski Holding Andrzej Piecuch 73136 93866 28,34

48. Yawal Edmund Zygmunt Mzyk 93066 118783 27,63

49. Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Handlowe Wadex

Zbigniew Piechociński 17651 22387 26,83

50. DFP Doradztwo Finansowe Piotr Jędrzejczak 521 657 26,1

Większa ilość

Co według Pana

stanowiło największy

problem polskiej

gospodarki w 2010 r.?

Makroekonomista w odpowiedzi

na takie pytanie zapewne

zrobiłby wykład o spowolnieniu

gospodarczym, skutkach

wzrostu kosztu pracy w Polsce

i ucieczce zleceń do krajów

ościennych lub Chin. Może

pochyliłby się również nad

problemem wysokich pozapłacowych

kosztów pracy.

Jednak ja, jako praktyk życia

gospodarczego, bardziej zauważam

dużą trudność bieżącego

finansowania firm

i ogromne zbiurokratyzowanie

gospodarki.

Poraża beznadziejność walki

z tym ostatnim wymienionym

zjawiskiem. Mimo że

np. Ministerstwo Gospodarki

próbuje zlikwidować najbardziej

uciążliwe obowiązki informacyjne,

których roczny

koszt szacowany jest na prawie

50 mld zł, to od razu dostaje

„kontrę” z Ministerstwa

Finansów, Ministerstwa Pracy

i ZUS-u, która okrawa całe

przedsięwzięcie do rozmiarów

kadłubowych. Podobnie

dzieje się w chwili, gdy Komisja

„Przyjazne Państwo” posła

Szejnfelda i Senat dobijają do

portu z „ustawą sprzątającą”

Z Wojciechem

Warskim,

przewodniczącym

Konwentu BCC,

ekspertem ds.

gospodarki,

rozmawiała

Grażyna Stefańska

– Rządowe Centrum Legislacyjne

przedstawia projekty

nowych ustaw, ponownie żądające

zaświadczeń w miejsce

oświadczeń i ignorujące elektroniczne

formy komunikacji

oraz dokumentowania.

Z kolei brak kapitału w polskiej

gospodarce to stały temat

od czasu transformacji.

O ile przed kryzysem łatwość

uzyskania fi nansowania była

może czasem aż za duża, to

obecnie wahadło wychyliło się

w drugą stronę i nawet bardzo

dobrze prosperujące firmy

muszą wykazywać zabezpieczenia

nieracjonalnie wysokie.

W tym kontekście trudno

mówić o wspieraniu rozwoju

fi rm sektora MSP przez sektor

fi nansowy, np. przez ułatwienia

fi nansowania bieżącego,

bo fi rmy z reguły zabezpieczenia

mają słabe i są w tej sytuacji

skazane na fi nansowanie

własne. Brak sprawnego sytemu

poręczeń pogłębia skalę

problemu.

Problem gospodarczy stanowi

również destrukcyjna

rola związków zawodowych,

mimo że dotyczy ona w większości

tylko państwowych

molochów. W egoistycznym

i krótkowzrocznym myśleniu

związków upatruję trwającą

od lat niemoc przebudowy

Kodeksu Pracy – z obecnego

spisu uprawnień pracownika

na nowoczesny zapis uprawnień

i obowiązków obu stron.

Brak nowoczesnego prawa

pracy rodzi szereg patologii

– od braku elastyczności zatrudnienia

do wpychania pracowników

w szarą strefę.

4 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i4 4 2011-05-23 17:13:06


śmiałych inwestycji

W jaki sposób problemy

polskiej gospodarki odbiły

się na funkcjonowaniu

sektora MSP?

Ten sektor, w którym lokuje się

również moje własne doświadczenie

menedżerskie, zatrudnia

5 proc. ogółu pracujących. Jeżeli

pominąć mikrofi rmy do dziewięciu

pracowników, to okazuje się,

że sektor MSP stanowi 93 proc.

podmiotów gospodarczych i generuje

41 proc. ich przychodów.

Niestety, sektor ten ma wyraźnie

„pod górkę”.

Tzw. spowolnienie gospodarcze

oznaczało po prostu mniejszą

liczbę niewielkich zamówień. To

rodzi walkę konkurencyjną i skierowanie

działań wielu fi rm na

przetrwanie na głodowych marżach.

W tej sytuacji trudno mówić

o rozwoju i unowocześnianiu

fi rm. Jeżeli przedsiębiorstwa prowadzą

inwestycje, to głownie odtworzeniowe

– odbudowują też

zapasy i oczywiście tną koszty.

W ramach owego cięcia pracownicy

etatowi zastępowani są pracownikami

na zlecenie lub na

podstawie umów cywilnoprawnych

– powstaje cała armia zatrudnionych

o nieco mniejszych

uprawnieniach socjalnych, za to

lepiej zarabiających i tańszych

dla pracodawcy.

Do rangi groźnego zjawiska ponownie

urosły zatory płatnicze.

Efekt domina jest ewidentny,

ale należy zwrócić uwagę, że

zauważalna część tych problemów

wynika z wykorzystywania

niesprzyjającej sytuacji gospodarczej

do wymuszania przez

niektóre fi rmy-klientów nieracjonalnie

długich terminów płatności

lub płacenia tylko po nakazie

sądowym. To patologie mocno

odbijające się na kondycji rynku

Na co najczęściej narzekają

przedsiębiorcy?

Lista przeróżnych problemów

jest długa i – co gorsza – od lat się

nie skraca. W sektorze MSP szczególnie

odczuwalne jest niedostateczne

funkcjonowanie naszego

sądownictwa gospodarczego.

Mimo że przeciętny czas trwania

spraw gospodarczych został

skrócony, to nadal wynosi on ponad

dwa lata. W rezultacie, większość

przedsiębiorstw w ogóle

pomija drogę sądową rozstrzygania

sporów – wolą akceptować

drobne straty niż opłacać

prawników dla uzyskania spóźnionych

rozstrzygnięć. Co więcej,

obecnie obowiazujące prawo

zamówień publicznych praktycznie

pozbawia mniejszych uczestników

życia gospodarczego

prawa do sądu, ponieważ koszt

spraw w Krajowej Izbie Odwoławczej

jest – w razie przegra-

Racjonalne myślenie

w kategoriach

bieżących zjawisk

gospodarczych

skłania do

optymizmu, ale na

horyzoncie nie brak

oznak, że poprzedni

kryzys fi nansowy

przerodzi się

w kryzys zadłużenia

państw, o trudnych

do przewidzenia

skutkach

nia – prohibicyjnie wysoki. Przy

tym tzw. progi unijne, od których

uzależniono samą możliwość

wnoszenia odwołań, są na

tyle wysokie, że wręcz można

twierdzić, iż fi rmy sektora MSP

zostały wydane na łaskę arbitralnych,

często tendencyjnych decyzji

urzędników.

Głęboko szkodliwe są obowiązujące

procedury i regulacje

związane z inwestycjami, pozwoleniami

na budowę, dokumentacją

pracowniczą, w tym np.

prowadzeniem ewidencji czasu

pracy. Biurokratyczny gorset, krępujący

prowadzenie działalności

gospodarczej, to prawdziwa

zmora przedsiębiorców, wynikająca

z infl acji prawa i nieposkromionego

zalewu przepisami.

Jakie zauważa Pan

pozytywne zmiany

w funkcjonowaniu fi rm?

Mimo poprzednich uwag, należy

zauważyć, że w niektórych obszarach

otoczenie prawne ulega jednak

korzystnym zmianom, przede

wszystkim za sprawą zmian

w ustawie o swobodzie działalności

gospodarczej. Ucywilizowano

niektóre regulacje związane

z kontrolami oraz wprowadzono

zasadę domniemania uczciwości

podatników. Działalność osób fi -

zycznych, rozrastająca się do dużych

rozmiarów, nie musi już być

„ślepą uliczką rozwoju gospodarczego”.

Teraz z mocy prawa można

ją przekształcić drogą sukcesji uniwersalnej

w spółkę kapitałową i to

bez groźby dopatrzenia się przez

urzędnika skarbowego nieprawidłowości

we wnoszeniu aportu.

Zniknęło też ryzyko niezasłużonych

kar, zagrażających funkcjonowaniu

fi rmy zanim przedsiębiorca

był w stanie udowodnić swoją niewinność.

Urzędnicy podejmujący

szkodliwe decyzje również nie są

już anonimowi i bezkarni, chociaż

droga do ukarania urzędnika

działającego w złej wierze nadal

nie jest prosta. Maleje sama możliwość

represyjności organów

państwowych, a to sprawia, że polepsza

się klimat działania i kondycja

przedsiębiorstw.

Które fi rmy lepiej zniosły

spowolnienie?

Na pewno lepiej miały się fi rmy

dobrze „zakotwiczone” na rynkach

zachodnich, które już otrząsnęły

się z kryzysu i które generują stabilny

strumień zamówień eksportowych.

Fenomenem jest rynek

dóbr luksusowych. Lepiej mają

się przedsiębiorstwa produkujące

na rynek masowy B2C niż te, które

stanowią ogniwo w krajowych

powiązaniach kooperacyjnych

B2B. Polskie „spowolnienie” potwierdziło

znaną prawdę – w trud-

nych czasach duzi stają się jeszcze

więksi, a mali jeszcze mniejsi.

Czego najbardziej powinni

się obawiać przedsiębiorcy

w tym roku?

Tego, co zawsze, czyli dużych

skoków kursów walut, wzrostu

cen paliwa i energii. Niepokój

powinna budzić także kolejna

fala kryzysu i następna fala exodusu

wykształconych kadr do

Niemiec.

Czy można powiedzieć,

że miniony rok zatarł

ślady kryzysu?

W żadnym razie! Ten kryzys ciągle

jeszcze trwa i twierdzenia o wyjściu

z niego są mocno przedwczesne;

prawdziwe tylko dla wybranych

przedsiębiorstw. Gdyby wyeliminować

kryzysowy efekt ograniczania

inwestycji, polska gospodarka

rozwijałaby się w tempie 6 – 7 proc.

rocznie, a nie obecnych 3 proc.

Warto zaznaczyć, że dopiero wzrost

gospodarczy w takim tempie daje

szansę na odczuwalne zmniejszanie

dystansu w stosunku do rozwiniętych

krajów Unii Europejskiej.

Można powiedzieć, że jest bardzo

dużo fi rm „siedzących na pieniądzach”.

Jednak finansowanie

własne inwestycji jest wyraźnie

wstrzymywane z powodu niepewności

co do dalszego rozwoju sytuacji

na rynku

Czy w 2011 r. możemy się

spodziewać końca recesji?

Racjonalne myślenie w kategoriach

bieżących zjawisk gospodarczych

skłania do optymizmu,

ale na horyzoncie nie brak oznak,

że poprzedni kryzys fi nansowy

przerodzi się w kryzys zadłużenia

państw, o trudnych do przewidzenia

skutkach.

Polscy przedsiębiorcy są optymistami.

Świadczy o tym nie tylko

imponujący wzrost eksportu,

ale oznaki, że owi „śpiący na pieniądzach”

śmielej inwestują,

uruchamiając kumulowane dotychczas

zasoby. W jakiej skali

– zobaczymy.

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 5

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i5 5 2011-05-23 17:13:18


100 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP

Lp. Firma Osoba zarządzająca Przychody

netto 2009

(dane w tys. zł)

Przychody

netto 2010

(dane w tys. zł)

Zmiana

procentowa

51. Millennium TFI Robert Borecki 62635 78803 25,81

52. Alkal Radosław Lipiec 11219 14082 25,52

53. Lubelskie Zakłady Przemysłu

Skórzanego PROTEKTOR

Piotr Skrzyński 22842 28432 24,47

54. Odlewnie Polskie Zbigniew Ronduda 63279 78725 24,41

55. PMKSiUG Pemug Tomasz Drobisz 39399 48824 23,92

56. Relpol Rafał Gulka 57326 70995 23,84

57. ERG bd 42726 52200 22,17

58. Budvar Centrum Marek Trzciński 54026 65806 21,8

59. Prima Moda Dariusz Plesiak 43336 52781 21,79

60. Hydrapres Dobromir Niewiński 16124 19536 21,16

61. Security System Integration Waldemar Garwol 13344 16021 20,06

62. Przetwórstwo Tworzyw

Sztucznych Plast-Box

Dariusz Ciecierski 61679 73632 19,38

63. PAGED Daniel Mzyk 66557 79133 18,9

64. Telestrada Jacek Lichota 8779 10419 18,68

65. Symbio Polska Sylwia Rybicka 11533 13674 18,56

66. Suwary Walter Tymon Kuskowski 42377 50051 18,11

67. Krynicki Recykling Adam Krynicki 13393 15665 16,96

68. Integer.pl Rafał Brzoska 51596 60316 16,9

69. Aqua (Poznań) Józef Andrzej Kozikowski 9382 10893 16,11

70. TFI SKOK Rafał Matusiak 11075 12813 15,69

71. Izolacja-Jarocin Piotr Widawski 28836 33187 15,09

72. Index Copernicus International Mirosław Rek 2650 3045 14,91

73. Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa Marcin Łątkowski 25969 29736 14,51

74. Przedsiębiorstwo Hydrauliki

Siłowej Hydrotor

Wacław Kropiński 43294 49512 14,36

75. Clean&Carbon Energy Zygmunt Kwiatkowski 99169 113282 14,23

76. Votum Dariusz Czyż 34145 38875 13,85

77. ATM Grupa Tomasz Kurzewski 54527 61963 13,64

78. Chemoservis-Dwory Wojciech Mazur 44247 50106 13,24

79. DM BOŚ Radosław Olszewski 80473 90966 13,04

80. Ampli Waldemar Madura 65007 73180 12,57

81. Elektrociepłownia Będzin Paweł Orlof 141739 158311 11,69

82. LSI Software Grzegorz Siewiera 14858 16584 11,62

83. EGB Investments Krzysztof Matela 13956 15358 10,05

84. eCard Ewa Bereśniewicz-Kozłowska 24579 26866 9,3

85. Emperia Holding Artur Kawa 51084 55689 9,01

86. PGF Software Wojciech Gurgul 8119 8817 8,6

87. Optimus Adam Kiciński 1272 1367 7,47

88. BioMaxima Henryk Marian Lewczuk 6681 7178 7,44

89. Mediacap Jacek Olechowski 10720 11461 6,91

90. Aqua Piotr Dudek 117833 125300 6,34

91. Euromark Polska James Michael Kelly 84705 89797 6,01

92. MakoLab Wojciech Zieliński 7415 7798 5,17

93. Milkpol Wiesław Niedziałek 21810 22832 4,69

94. Analizy Online Tomasz Publicewicz 3437 3577 4,07

95. TMS Brokers Mariusz Potaczała 30031 31183 3,84

96. Sakana Tomasz Romanik 13596 14021 3,13

97. Millennium DM Mariusz Dąbkowski 26937 27611 2,5

98. Notoria Serwis Paulina Sztajnert 1650 1671 1,27

99. Fabryka Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Fasing

Zdzisław Bik 70753 71626 1,23

100. Ambra Robert Piotr Ogór 154512 154798 0,19

opracowanie CBSF

Spadek obrotów

W Unii Europejskiej

małe i średnie

przedsiębiorstwa (MSP)

stanowią znaczną

większość istniejących

fi rm, generując ponad

połowę obrotu EU.

W okresie kryzysu

działalność MSP jest

specjalnie ważna.

dr Agata Kocia – Z jednej

strony są one szczególnie

zagrożone upadłością, gdyż

mają ograniczony dostęp

do fi nansowania, z drugiej

jednak ich elastyczność

w dopasowaniu do potrzeb

klientów pozwala przetrwać

spadek popytu, a nawet

rozwijać się w nowych

kierunkach.

W 2010 r. obroty MSP spadały

głównie ze względu na

wzmożoną konkurencję.

Jednakże polskie małe

i średnie przedsiębiorstwa

w porównaniu ze swoimi

zachodnimi odpowiednikami

bardzo dobrze poradziły sobie

z kryzysem. W tym okresie

MSP były nastawione na

cięcie kosztów, aby utrzymać

rentowność operacyjną oraz

rentowność kapitału własnego

na stałym poziomie. Było

to możliwe między innymi

dzięki elastycznym formom

zatrudniania pracowników.

Walka o klienta

Warto pamiętać, że w ciągu

ostatnich kilku lat powstało

wiele nowych MSP, które

w ubiegłym roku prowadziły

szczególnie ostrą walkę

o klienta. Konkurencja była

jednak utrudniona z powodu

utrzymujących się wysokich

podatków i obciążeń

społecznych oraz bardzo

skomplikowanych przepisów

prawnych, jak również

biurokracji. Zatem, mimo

znacznego uproszczenia

przepisów ze strony rządu,

regulacje prawa podatkowego

oraz prawa pracy są wciąż zbyt

skomplikowane. Wymagają

od przedsiębiorców

specjalistycznej wiedzy z tego

zakresu, gdyż jej brak może

prowadzić do problemów

prawnych. Obecnie założenie

działalności gospodarczej jest

łatwiejsze, choć należy również

pamiętać, że funkcjonowanie

tzw. „jednego okienka” okazało

się niepowodzeniem. Ponadto

częste zmiany w przepisach

utrudniają samokształcenie

w tej kwestii i zwiększają

ryzyko prawne prowadzonej

działalności.

Spadek zainteresowania

funduszami unijnymi

W 2010 r. wciąż relatywnie

mało fi rm korzystało

z funduszy unijnych,

choć ich odsetek z roku

na rok wzrasta. W ciągu

zeszłego roku coraz trudniej

było otrzymać dotację,

a wiele programów

w drugim półroczu było już

nieaktywnych. Zmusiło to

część MSP do poszukiwań

innych źródeł fi nansowania

i być może zniechęciło

do ubiegania się o unijne

dotacje w przyszłości.

Oczekiwania przedsiębiorców

Chociaż większość małych

i średnich przedsiębiorstw

zamierza w 2011 r. utrzymać

inwestycje, a co za tym

idzie – zatrudnienie na

niezmienionym poziomie, są

one krytycznie nastawione

do tezy o zakończeniu

kryzysu gospodarczego.

Podwyżka podatku VAT na

przełomie roku połączona

ze wzrostem cen surowców

oraz infl acją negatywnie

wpłynęły na oczekiwania

przedsiębiorców, jeśli chodzi

o 2011 r. Wzrost kosztów

w I połowie 2011 r. może

okazać się następnym

bodźcem do kontroli

kosztów w MSP, a co za

tym idzie – może sprzyjać

ograniczeniu zatrudnienia

w tym sektorze gospodarki.

Autor jest ekspertem Instytutu Sobieskiego

oraz adiunktem Wydziału Nauk

Ekonomicznych UW

6 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i6 6 2011-05-23 15:45:40


Bariery innowacyjności MSP

Rankingi innowacyjności publikowane przez

renomowane instytuty nieodmiennie plasują Polskę

na odległych pozycjach. Jedną z przyczyn takiego

stanu rzeczy są trudności innowacyjne przedsiębiorstw

związane z pozyskaniem środków fi nansowych na

wdrożenie lub dalszy rozwój produktu czy usługi oraz na

nakłady na badania i realizację pomysłów.

Grzegorz Gromada – W dłuższej

perspektywie nie

pozostaje to bez

ujemnego wpływu

na tempo rozwoju

naszego kraju, jak

również powoduje

przenoszenie

się osób dysponującychinnowacyjnymi

pomysłami za granicę, gdzie

znajdą korzystniejsze warunki

do wdrażania swoich rozwiązań.

W związku z wyczerpywaniem się

innych czynników wpływających

na wzrost gospodarczy w Polsce,

brak innowacyjnych fi rm w coraz

większym stopniu będzie negatywną

determinantą.

Szansa dla ciekawych projektów

Nie jest tajemnicą, że inwestycje

w innowacje niosą za sobą podwyższone

ryzyko dla inwestora.

Są to zazwyczaj pomysły albo projekty

dopiero wprowadzane na rynek.

Trudno zatem określić, z jakim

przyjęciem adresatów się spotkają.

To zamyka ścieżkę postępowania

w większości banków, które

wolą udzielać kredytów klientom

o dłuższej historii działalności

i udokumentowanych sukcesach

biznesowych. Szansą dla ciekawych

projektów jest NewConnect

(NC) – rynek przygotowany z myślą

o niewielkich, ale dobrych spółkach,

szczególnie innowacyjnych technologicznie.

Jednakże, aby móc ubie-

LEASING DLA LUDZI BIZNESU

�������������������

������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������

801 57 57 57*, (22) 326 36 66

leasing@raiffeisen.pl

www.rl.com.pl

�������������������������������������������

gać się o dopuszczenie do obrotu

na NC, spółka musi spełnić szereg

wymogów. Nie są one tak rygorystyczne

jak w przypadku głównego

parkietu, ale młode fi rmy mogą

uznać je za zbyt trudne do spełnienia.

Ponadto NC nie jest instytucją,

której zadaniem – poza umożliwieniem

pozyskania fi nansowania

(uzależnionego od wielkości

i atrakcyjności ofert) – jest oferowanie

innego rodzaju wsparcia. Jednocześnie

spółka – jako publiczna

– poddaje się ocenie inwestorów

oczekujących szybkich efektów fi -

nansowych, niekoniecznie rozumiejących

specyfi kę wczesnej fazy

rozwoju przedsiębiorstwa.

Finansowanie nowatorskich

produktów

Naturalnym inwestorem dla takich

młodych innowacyjnych

przedsięwzięć są fundusze venture

capital (VC), które fi nansują

spółki rozwijające nowatorskie

produkty lub usługi, pod warun-

kiem, że są to przedsięwzięcia

o dużym potencjale rynkowym.

Inwestycja ze strony funduszu

VC, oprócz kapitału, niesie dla

spółki wartość dodaną w postaci

wsparcia niematerialnego,

m.in. w zakresie uwiarygodnienia

młodej spółki, zarządzania,

organizacji, strategii, ekspansji,

udostępniania sieci kontaktów

biznesowych.

Można się spodziewać, że jak miało

to miejsce 20 – 30 lat temu w USA,

również w Polsce będzie się zwiększał

wpływ fi nansowania venture

capital na innowacyjność i wzrost

gospodarczy. Pomagać w tym

będą działania, jakie podejmuje

m.in. Krajowy Fundusz Kapitałowy

– mają na celu niwelowanie tzw.

luki kapitałowej poprzez wspieranie

fi nansowe funduszy VC, które

inwestują w małe i średnie innowacyjne

przedsiębiorstwa.

Autor jest investment partnerem

w MCI Management SA

oraz zarządzającym MCI.BioVentures

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 7

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i7 7 2011-05-23 19:12:06


Polska wciąż „w ogonie” UE

W rozwiniętych gospodarkach rynkowych innowacje

uznawane są za główną siłę napędową wzrostu

gospodarczego oraz jeden z kluczowych czynników

decydujących o konkurencyjności danej gospodarki na

arenie międzynarodowej.

Agnieszka Raczewska – Budowanie

przewagi

konkurencyjnej

opartej na wiedzy

oraz działalności

badawczo-rozwojowej

jest warunkiem,

który

może zagwarantować

sukces ekonomiczny

kraju, a co za tym idzie

– przyczynić się także do realizacji

ważnych celów o charakterze społecznym,

m.in. do tworzenia nowych

miejsc pracy w gospodarce.

Innowacja niejedno ma imię

Innowacyjność można określić

jako zdolność do opracowywania

i wdrażania innowacji. Pod wymienionym

pojęciem należy rozumieć

wprowadzanie do przedsiębiorstwa

nowych lub istotnie ulepszonych

produktów bądź usług, ale

także nowatorskich procesów, metod

organizacyjnych oraz rozwiązań

marketingowych. Możemy więc

mówić zarówno o innowacjach

produktowych i procesowych, jak

również o innowacjach niemających

charakteru technologicznego,

Szanujemy czas naszych klientów

Rozmowa z Michałem

Szynkiewiczem, zastępcą

dyrektora sieci sprzedaży

w Raiff eisen-Leasing

Polska SA

Czym jest dla Państwa

nominacja do tytułu

„Najlepszy produkt dla MSP”?

To dla nas prawdziwe wyróżnienie.

Doceniono naszą pracę nad

rozwojem oferty produktów leasingowych

w sektorze małych

i średnich przedsiębiorstw. Nie

jest sztuką obsłużyć jednego

dużego klienta. Wyzwaniem natomiast

jest przygotować rozwiązania

biznesowe, które służą

do których należą rozwiązania marketingowe

i organizacyjne. Bez

względu na rodzaj stosowanej innowacji

należy pamiętać o jednej

ważnej kwestii, decydującej o innowacyjnym

charakterze działalności

fi rmy – jest nią konieczność wdrożenia

nowych rozwiązań.

Analiza danych

Jak wygląda działalność innowacyjna

polskich przedsiębiorstw?

Cennych informacji w tym zakresie

dostarcza, wydana przez Polską

rozwojowi określonego sektora

klientów, w tym przypadku małych

i średnich przedsiębiorstw.

Oczywiście czujemy się zachęceni

do dalszego udoskonalania

naszego produktu, jak również

wzbogacania go o nowe

rozwiązania.

Co wyróżnia Państwa

ofertę leasingową

dla MSP na tle innych

przedsiębiorstw?

Raiffeisen-Leasing Polska SA

może poszczycić się długoletnim

doświadczeniem w dziedzinie

leasingu. Dzięki naszemu

know-how potrafi my zaspokoić

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,

publikacja „Innowacyjność

2010” , w której przedstawiono wyniki

analizy danych dostarczonych

przez GUS oraz Eurostat. Z analizy

wynika, iż innowacyjność przedsiębiorstw

w Polsce znacząco odbiega

od poziomów większości

krajów Unii Europejskiej. Jedynie

22 proc. rodzimych przedsiębiorstw

prowadziło w latach 2006 – 2008

działalność innowacyjną. W zdecydowanej

większości były to fi rmy

duże. Pod względem wdrażania innowacji

jesteśmy niestety daleko

w tyle, nie tylko za krajami takimi

jak Niemcy (gdzie odsetek przedsiębiorstw

prowadzących działalność

innowacyjną na poziomie

72 proc.) czy Belgia (54 proc.), ale

wymagania każdego klienta, nawet

takiego o najbardziej nietypowych

potrzebach. Zresztą

naszą siłą jest właśnie zdolność

dostosowywania oferty do indywidualnych

potrzeb naszych

klientów. Ze względu na lata

współpracy mamy znakomite

kontakty z dostawcami sprzętu,

więc stać nas na zaproponowanie

klientom zniżki na środki

trwałe. Możemy także sfi nansować

100 proc. wartości środka

trwałego. A wszystko to załatwiamy

w ekspresowym tempie,

ponieważ stosujemy uproszczone

procedury. Szanujemy

czas naszych klientów.

także Czechy (42 proc.), Słowenia

(40 proc.), Słowacja oraz Litwa (po

26 proc.).

Bariery rozwoju innowacyjnych

przedsięwzięć

Gdzie leży przyczyna tak niekorzystnego,

na tle innych państw,

stanu innowacyjności polskich

przedsiębiorstw – szczególnie tych

reprezentujących sektor MSP? Rodzime

fi rmy wskazują na kilka istotnych

barier, które, ich zdaniem, są

przyczyną ograniczonej aktywności

w zakresie wdrażania innowacji

przez sektor prywatny. Działalność

badawczo-rozwojowa jest kosztowna,

natomiast efekty wdrożenia

opracowanego rozwiązania

są obarczone znacznym ryzykiem

dotyczącym np. prognozowanego

popytu na innowacyjny produkt.

Brakuje funduszy venture capital

inwestujących w perspektywiczne,

ale jednocześnie małe i ryzykowne

przedsięwzięcia, a działalność tzw.

Aniołów Biznesu jest słabo rozwinięta.

Powoduje to, iż innowacyjność

w Polsce wciąż jest domeną

dużych przedsiębiorstw, dysponujących

znaczącym kapitałem

oraz wykwalifi kowaną kadrą

specjalistów, zdolną do skutecznego

wdrażania innowacyjnych

rozwiązań.

Autorka jest dyrektorem operacyjnym,

GoAdvisers SA

Dlaczego sektor MSP jest

dla Państwa tak istotny?

To przecież lokomotywa gospodarki!

Od rozwoju tego sektora zależy

tempo rozwoju gospodarki

narodowej. A właśnie teraz, po zastoju

spowodowanym kryzysem,

małe i średnie fi rmy ponownie inwestują

w rozwój produkcji. To

znak nadchodzącej hossy.

Ponadto z roku na rok rośnie świadomość

przedsiębiorców odnośnie

wykorzystania leasingu na

potrzeby fi rmy. Zatem ta forma fi -

nansowania staje się coraz popularniejsza,

co ma bezpośrednie

przełożenie na strukturę portfeli

fi rm leasingowych.

8 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i8 8 2011-05-23 16:02:38


Sprawy idą w dobrym kierunku

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu we

współpracy z fi rmami sektora MSP, z wielkim

zadowoleniem mogę powiedzieć, że sprawy idą

w dobrym kierunku. Ekoinnowacje stają się coraz

bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców.

Marek Osik – W dzisiejszych czasach

warto się

skupić na inwestycjachproekologicznych,

gdyż inwestorzy

mogą liczyć

na fi nansową pomoc

unijną oraz

rządową. Daleko

nam jednak jeszcze do lepiej rozwiniętych

krajów z Europy Zachodniej.

Warto więc pomyśleć nad ulepszeniem

rządowego systemu edukacji

proekologicznej dla przedsiębiorców

oraz zwiększyć intensywność

i zakres szkoleń z tej dziedziny.

Lepszy odbiór w oczach

społeczeństwa

Termomodernizacja budynków

przedsiębiorstwa, usuwanie

azbestu, montaż odnawialnych źródeł

energii, instalacje odsiarczania

spalin, oczyszczalnie ścieków przemysłowych,

wdrażanie w fi rmach

systemów zarządzania środowiskowego,

przedsięwzięcia z zakresu

utylizacji i przetwarzania odpadów

to tylko niektóre z inwestycji przyjaznych

dla środowiska, w ramach

których fi rmy mogą uzyskać pomoc

fi nansową. Dzięki takim działaniom

przedsiębiorstwa mogą

znacznie zyskać w oczach społeczeństwa

i potencjalnych klientów.

Każde z 16 województw opracowało

własny regionalny program

operacyjny, z którym warto się

zaznajomić.

Ścisły związek z branżą

Istnieje statystycznie istotny związek

pomiędzy branżą a tym, czy

Szybko, prosto i bezpiecznie – tak właśnie będzie

wyglądać wymiana informacji w Twojej fi rmie, jeśli

skorzystasz z taryfy i-Firma.

i-Firma to rozwiązania pracy zdalnej, zapewniające

pełną mobilność:

fi rma ma nałożone normy środowiskowe

wynikające z lokalnych lub

samorządowych przepisów prawa

Ochrony Środowiska. Opierając

się na tym, łatwo jest wywnioskować,

że branżą, która w szczególności

powinna dbać o ekoinwestycje,

jest branża przemysłowa. Polacy

muszą przywyknąć do przeprowadzania

analiz środowiskowych.

Firmy, które przeprowadzają kompleksowe

oceny swojego wpływu

na środowisko zdecydowanie częściej

niż te, które nie przeprowadzają

takiej analizy, podejmują

działania na rzecz ochrony środowiska

w rożnych obszarach swojej

działalności.

Świadomość przekłada

się na działania

Fakt intensywniejszego podejmowania

działań proekologicznych

przez przedsiębiorstwa sektora

MSP, które systemowo podchodzą

do problematyki ochrony środowiska

oraz identyfi kują i dokumentują

obszary wpływu fi rmy na środowi-

sko, świadczy o tym, jak świadomość

przekłada się na działania.

Daje to także wymierne efekty ekonomiczne

w postaci poczynionych

oszczędności wynikających np.

z oceny oddziaływania na środowisko

czy oceny funkcjonowania gospodarki

wodno-ściekowej.

MSP nie boją się nowości

Warto także dodać, iż polscy przedsiębiorcy

z sektora MSP nie boją

się nowości technologicznych

i z powodzeniem wdrażają topowe

i najnowocześniejsze rozwiązania

światowe. Przykładem mogą tutaj

być rozwiązania dotyczące kolektorów

poprzez zastosowanie trzeciej

generacji paneli słonecznych,

które mogą być nawet ładowane

w nocy od promieni księżyca, lub

nanotechnologie konserwacji i termomodernizacji

budynków oparte

na działaniu substancji zabezpieczających

na poziomie molekularnym,

a nie powierzchniowym.

Autor jest wiceprezesem Polskiej Grupy

Recyklingu PROEKO

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 9

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i9 9 2011-05-23 17:38:24


NAJLEPSZE PRODUKTY

Banki

za stworzenie wszechstronnych i skutecznych narzędzi oraz pakietów

bankowych dla MSP, wspomagających poprawne fukcjonowanie

małych i średnich fi rm

Ubezpieczenia

za kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe zapewniające ochronę

całości majątku i efektów działań fi rmy

Leasing

za uformowanie elastycznej oferty leasingowej dla MSP,

wprowadzenie przejrzystych procedur, które dają możliwość

szybszego fi nansowania inwestycji w fi rmie

10 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i10 10 2011-05-23 16:07:05


DLA MSP 2011

Faktoring

za spersonalizowaną obsługę MSP i dopasowanie oferty do

konkretnych potrzeb klienta

Windykacja

za wspieranie klienta na każdym etapie windykacji oraz ograniczanie

kosztów zarządzania wierzytelnościami

Telekomunikacja

za stworzenie korzystnych pakietów telekomunikacyjnych

dostosowanych do potrzeb MSP

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 11

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i11 11 2011-05-23 17:39:49


Medycyna

za udostęnienie właścicielom fi rm oraz ich pracownikom

opieki medycznej na najwyższym poziomie

Oprogramowanie

za tworzenie wartościowych progamów wspierających

funkcjonowanie fi rm z sektora MSP

Karta paliwowa

za uformowanie innowacyjnego narzędzia dopasowanego

do potrzeb biznesu, które jest najprostszym sposobem zarządzania

i kontroli nad fl otą pojazdów

Samochód

za szeroki wachlarz modeli samochodów dostawczych, które

charakteryzują się wysoką jakością i są skierowane do sektora MSP

12 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i12 12 2011-05-23 17:44:36


Niezawodne dostawy w całej Europie

Na polskim rynku istnieje

dość duża grupa fi rm,

w których logistyczne

rozwiązania nadal

funkcjonują bez zmian.

W tym czasie świat

poszedł naprzód, zmieniły

się rozwiązania, a na rynek

weszli nowi gracze. Wraz

z nimi pojawiło się wiele

nowych technicznych

możliwości.

Grzegorz Lichocik – Dachser

od wielu lat

wprowadza

na rynek

innowacyjne

rozwiązania:

jeden

zintegrowany

system

operacyjny

działający we wszystkich

placówkach Dachser,

skanowanie każdej palety

w przesyłce na każdym

etapie przewozu (również

przy dostawie), elektroniczne

potwierdzenie odbioru

na urządzeniu mobilnym

widoczne w systemach już

po kilku sekundach wraz

z podpisem odbiorcy,

aktywny customer care

service reagujący na każde

odchylenie od procesu.

Wielu producentów

rozszerza swoją działalność

handlową i prowadzi

dystrybucję na wielu rynkach.

Polskie fi rmy, które dopiero

zaczynają wchodzić na

rynki zagraniczne, mają

obecnie znacznie więcej

możliwości na odniesienie

sukcesu rynkowego. Aby

sprostać wymogom wielu

odbiorców, decydują się na

współpracę z operatorem

logistycznym gwarantującym

niezawodne dostawy w całej

Europie. Aby móc spełnić te

warunki, operator logistyczny

powinien dysponować

wydajną, międzynarodową,

a w każdym z państw

– krajową siecią połączeń,

opartą na spójnym systemie

operacyjnym zapewniającym

przepływ informacji w czasie

rzeczywistym. Obecnie już

nie tylko sama dostawa, ale

właściwa i szybka informacja

na jej temat jest tak samo

ważna. Dzięki inteligentnym

systemom transportu

i przepływowi informacji,

nowoczesny operator

logistyczny jest w stanie

zapewnić swoim klientom

bardzo wysoką jakość

i kompleksowość

usług.

Dachser rozszerzył

znacznie swoje możliwości

i sieć codziennych połączeń,

otwierając wiele dodatkowych

linii bezpośrednich. Czasy

dostaw oraz oferowane

usługi w Dachser są to

osobne elementy przewagi

konkurencyjnej. Wynikają

one głównie z produktów

i organizacji. Nasze usługi

są całkowicie pozbawione

barier związanych z istnieniem

granic państwowych

i działających wewnątrz

nich organizacji krajowych.

Cała europejska organizacja

jest budowana w oparciu

o te same zasady działania

i ten sam proces. Integracja

całego łańcucha dostaw

bazuje na jednym systemie

informatycznym wspierającym

operacje transportowe w całej

Europie. Dzięki temu raz

nadany numer identyfi kujący

paletę nie jest zmieniany

pomimo transportowania

jej przez kilka krajów,

a informacje o statusie

przesyłki są dodawane

do tego samego systemu

oraz widoczne dla każdego

oddziału, który zajmuje się jej

przewozem, i oczywiście dla

klienta.

Autor jest prezesem DACHSER Sp. z o.o.

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 13

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i13 13 2011-05-23 16:15:46


Być o krok przed

konkurencją

W obliczu zaciekłej

konkurencyjnej walki

między małymi i średnimi

przedsiębiorstwami,

prowadzenie biznesu stało

się prawdziwą sztuką. Nie

ma miejsca na błędy. Nawet

najdrobniejsze potknięcie

może być dla fi rmy bardzo

kosztowne.

Michał Konopka – Firmy, którym

się powiodło ulegają często złudzeniu,

że ich cel został osiągnięty

ostatecznie. Tymczasem nie istnieje

chyba nic bardziej nietrwałego niż

sukces w biznesie. Dotychczas niedostateczna

kondycja sektora MSP

przejawiała się w masowym konkurowaniu

ceną. Jednak czasy się

zmieniły – dzisiaj to nie cena świadczy

o sile konkurencyjności, tylko

dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy

biznesowej.

Na konkurencyjność MSP, rozumianą

jako zdolność przedsiębiorstw

do funkcjonowania w danej

branży w warunkach gospodarki

wolnorynkowej, wpływają trzy

zasadnicze czynniki: cena, innowacyjność

i wiedza biznesowa. Dotychczas

cena była najważniejszym

czynnikiem konkurencyjności

przedsiębiorstw. Gdy tylko sytuacja

na to pozwalała, przedsiębior-

stwo decydowało się na obniżenie

ceny sprzedawanych produktów

i oferowanych usług, aby przejąć

jak największą część klientów konkurentów,

zdobyć większy udział

w rynku i osłabić rywali. Do kluczowych

czynników konkurencyjności

przedsiębiorstw należy również

innowacyjność przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo innowacyjne łączy

w działaniu trzy zasadnicze

elementy: kreuje nowy pomysł,

realizuje go w praktyce i fi nansuje

wykonanie. Najważniejszym

obecnie czynnikiem konkurencyjności

fi rm z sektora MSP jest jed-

nak wiedza biznesowa. Posiadanie

rzetelnych i aktualnych informacji

pozwala niwelować skutki działania

w warunkach niepewności,

z którą przedsiębiorstwo styka się

w swoim codziennym funkcjonowaniu.

Wiedza biznesowa wpływa

bezpośrednio na pozostałe czynniki

konkurencyjności fi rm z sektora

MSP. Ma odzwierciedlenie w efektywniejszym

ich funkcjonowaniu,

szybszym wprowadzaniu innowacji

i oszczędności zasobów.

Autor jest pomysłodawcą ogólnopolskiego

internetowego serwisu doradczego w dziedzinie

biznesu boomway.pl

Niełatwe początki innowacyjności

Alina Grencel – Innowacyjność

stała się słowem-kluczem współczesnej

przedsiębiorczości, ale

i najważniejszym elementem konkurencyjnej

przewagi. Łatwo traktować

ją jako standard, trudniej

jednak, gdy przychodzi do jej stosowania

we własnej fi rmie.

Dziś, gdy liczne, pierwotnie innowacyjne

rozwiązania już od dawna

funkcjonują jako standard, przed

małymi i średnimi przedsiębiorcami

stoi nie lada wyzwanie, które

przypomina szukanie igły w stogu

siana. Jednak nie to jest najgorsze.

Prawdziwą przeszkodą stanowi

brak funduszy na innowacje, które

nim przyniosą poważne zyski, pochłaniają

w fazie projektowania

i wdrażania wielkie nakłady kapitału.

O ile jednak fundusze takie

można pozyskać z zewnątrz , o tyle

procedura ich pozyskania nastręcza

wiele trudności administracyjnych.

Dla małych fi rm często jest to

bariera nie do przejścia – mają zbyt

małe doświadczenie w pozyskiwaniu

tego typu funduszy, by móc

z nich skorzystać.

Innowacje, zarówno w sferze stosowanej

technologii, jak i metod

promowania innowacyjnych pro-

duktów, wymagają przygotowania

pracowników. To, co nieuchronnie

wiąże się z innowacyjnością

procesu produkcji, to często spadek

jego pracochłonności, a to

w praktyce oznacza jedno – zwolnienia.

Poważne zmiany wynikające

z wdrażania innowacyjności

rodzą zatem naturalny opór, który

z punktu widzenia efektywności

stanowi największy problem. Planując

wprowadzenie innowacji,

najpierw warto pomyśleć o tym

elemencie.

Autorka jest konsultantem w DC Consultant

Trudna

bariera

fi nansowa

Paweł Trybuchowski – Sprawne

wdrożenie i funkcjonowanieinnowacyjnego

projektu wymaga

dwóch rzeczy: pomysłu

i pieniędzy.

Pomysły były, są

i będą. Jednak

znalezienie inwestora

gotowego je sfi nansować nie

jest już takie proste.

To właśnie stanowi najpoważniejszą

barierę dla małych i średnich

przedsiębiorców. Innowacyjność

najczęściej wymaga dużych nakładów

kapitałowych. Małe koszty

ponosi się z reguły na działania

usprawniające funkcjonowanie

fi rmy oraz na innowacyjne zmiany

organizacyjne. Te najbardziej spektakularne

projekty wymagają konkretnych

pieniędzy. Mały i średni

przedsiębiorca ma kilka możliwości

pozyskania kapitału. Najprostszym

jest kredyt bankowy. Można też sięgnąć

po fundusze unijne lub upublicznić

swoje przedsiębiorstwo na

rynku New Connect.

Innowacyjny pomysł warto opatentować,

nie brakuje bowiem

chętnych naśladowców wykorzystujących

cudzą myśl dla własnych

zysków. I tutaj natrafi amy na kolejną

barierę. Proces patentowy

jest skomplikowany, podobnie jak

prawo autorskie.

Duże profi ty dla fi rmy może przynieść

umiejętne wykorzystanie

pomysłów zgłaszanych przez pracowników.

Niestety, wśród małych i

średnich przedsiębiorców umiejętność

słuchania podwładnych i doceniania

ich jest niezwykle rzadka.

A szkoda, bo dzięki temu mogłyby

powstać znakomite projekty. Coraz

częściej słyszy się o wdrażaniu systemów

motywacyjnych uwzględniających

element innowacyjności,

jednak do całkowitej zmiany nastawienia

pracodawców jeszcze daleka

droga.

Autor jest właścicielem SME Consulting Partners

i prezesem zarządu Kancelarii Corpus Iuris sp. z o.o.

14 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i14 14 2011-05-23 17:41:28


Wzrost inwestycji ze strony MSP

Małe i średnie

przedsiębiorstwa odgrywają

istotną rolę w rozwoju

naszej gospodarki.

W obliczu nieustannych

zmian technologicznych

oraz coraz większej

konkurencyjności

przedsiębiorstwa te

powinny inwestować

w nowoczesne technologie

i innowacyjne rozwiązania.

Arnold Nowak – Dla

przedsiębiorstw

innowacyjność

może oznaczać

nie tylko

wprowadzanie

nowych

produktów

na rynek, ale

również ich

poprawę, zmianę procesów

czy podejścia do działań

marketingowych. Istnieje

jednak szereg barier, na które

napotykają przedsiębiorstwa.

Większość fi rm z sektora

MSP nie posiada

odpowiedniego kapitału

do inwestowania, nie

wspominając już o niskich

nakładach przeznaczanych na

prace badawczo-rozwojowe.

W Polsce mało które

przedsiębiorstwo nawiązuje

współpracę z jednostkami

badawczo-rozwojowymi. Po

pierwsze, przedsiębiorstwa

te nie posiadają środków na

tego typu działania, po drugie

– nie mają odpowiednio

wykwalifi kowanej kadry, która

zdolna byłaby do efektywnego

wykorzystania prac B+R.

Jednak z drugiej strony

przedsiębiorstwa

odczuwają coraz silniejsze

naciski ze strony konkurencji.

Klienci domagają się

niższych cen,

a koszty surowców rosną.

W tej sytuacji fi rmy

sięgają po zaawansowane

rozwiązania informatyczne,

wspomagające zarządzanie

przedsiębiorstwem.

Biorąc pod uwagę moje

dotychczasowe doświadczenie

w branży IT, 2010 r. należał

do bardzo udanych. Małe

i średnie przedsiębiorstwa

inwestowały w rozwiązania

informatyczne, co oznacza

Dla przedsiębiorstw innowacyjność może

oznaczać nie tylko wprowadzanie nowych

produktów na rynek, ale również ich

poprawę, zmianę procesów czy podejścia

do działań marketingowych

z jednej strony, że odczuwają

potrzebę posiadania

nowoczesnych

systemów IT, ale równocześnie

świadczy o tym, iż posiadają

odpowiednie środki

na ich wdrożenie

i utrzymanie. Odniosłem

wrażenie, że popyt na

rozwiązania ERP wzrósł

w 2010 r. ze zdwojoną siłą.

Rozpoczynały się procesy

wyboru rozwiązań IT

zatrzymane w kryzysowym

2009 r., ale również ruszały

wszystkie te, które były

planowane na 2010 r.

Jesteśmy już prawie na

półmetku 2011 r. W mojej

opinii powinien on przynieść

stabilny wzrost całego rynku

IT, a co za tym idzie – również

dalszy wzrost inwestycji ze

strony sektora MSP.

Autor jest prezesem zarządu

w fi rmie itelligence Sp. z o.o.

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 15

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i15 15 2011-05-23 17:46:34


Kręgosłup polskiej gospodarki

Na całym świecie

przedsiębiorstwa

z sektora MSP odgrywają

bardzo istotną rolę

w kształtowaniu

tempa rozwoju

gospodarczego. Są

źródłem innowacyjności

oraz tworzą znaczącą ilość

miejsc prac dla obywateli.

Henryk Pietraszkiewicz – W tym

obszarze realizują się wszelkie

aspiracje szeroko rozumianej indywidualnej

przedsiębiorczości.

Mikro, małe i średnie fi rmy osłabiają

negatywne trendy ekonomiczne

i wspomagają procesy

Ekoinnowacje

w praktyce

Daniel Mrozek – Małe i średnie

fi rmy stanowią w Polsce ponad

99 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw,

a ich wkład w tworzenie

PKB wynosi ok. 50 proc., stąd sektor

MSP odgrywa znaczącą rolę nie

tylko w takich kwestiach jak wzrost

gospodarczy czy konkurencyjność,

ale i w zakresie efektywności energetycznej

w naszym kraju. Ciekawą

propozycją jest EkoLeasing – oferta

fi nansowania elektrowni wiatrowych.

Umożliwia firmom oraz

rolnikom indywidualnym fi nansowanie

zarówno nowych, jak i używanych

elektrowni wiatrowych

oraz transformatorów w formie leasingu

fi nansowego, operacyjnego

oraz zwrotnego. Inwestycje w źródła

energii odnawialnej są jednymi

z najbardziej perspektywicznych na

rynku leasingu. Z tego wynika bardzo

duża popularność danego rozwiązania.

Spodziewamy się, że taki

trend będzie się utrzymywał jeszcze

długo m.in. z uwagi na fakt, iż

w dziedzinie odnawialnych źródeł

energii między Polską a innymi

państwami UE jest spora luka, którą

nasz kraj musi zapełnić.

Autor jest kierownikiem Biura Rozwoju

Biznesu i Wsparcia sprzedaży Spółek

Leasingowych BZ WBK

restrukturyzacyjne gospodarki.

Są również barometrem jej kondycji.

Jako pierwsze sygnalizują

negatywne trendy ekonomiczne

oraz niestety często jako pierwsze

są ich niechlubną ofi arą.

Nie inaczej jest w Polsce. Mikro,

mali i średni przedsiębiorcy odgrywają

kluczową rolę w kształtowaniu

sytuacji makroekonomicznej

naszego kraju – można wręcz powiedzieć,

że to „kręgosłup” polskiej

gospodarki. To właśnie oni

nakręcają koniunkturę gospodarczą

i tworzą bardzo duży rynek

pracy. Wśród prawie dwóch mln

fi rm aktywnie działających na polskim

rynku ponad 96 proc. stano-

wią mikrofi rmy, 2,5 proc. to fi rmy

małe, a niecały 1 proc. to fi rmy

średnie. Według różnych szacunków,

obecnie w segmencie MSP

pracuje w Polsce ponad pięć milionów

osób. Ponadto, według

ostatnich badań Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości, blisko

50 proc. PKB powstaje właśnie

w sektorze MSP.

Mikroprzedsiębiorstwa to często

jedno lub kilkuosobowe fi rmy rodzinne,

które mają stałe problemy

z płynnością i dostępem do fi nansowania.

W tym gronie należy wyróżnić

ciągle niedocenianą grupę

kilkuset tysięcy przedsiębiorców

– rzemieślników, którzy wiedzę

Kluczowa jest przyszłość

rozwoju fi rmy

Małe i średnie

przedsiębiorstwa

w przeciwieństwie do

dużych podmiotów często

mają zachwianą płynność

fi nansową. Brak stabilizacji

skutecznie utrudnia im dalszy

rozwój.

Tomasz Boduszek – Nieduże fi rmy

są bardzo podatne na wahania rynkowe.

Przedsiębiorcy mogliby to

zmienić, gdyby dostęp do usług kapitałowych

był łatwiejszy. Niestety

w przypadku, gdy fi rma powinna

zainwestować, bo jej obroty spadają,

bank nie udziela im korzyst-

nego fi nansowania. To wszystko

sprawia, iż potencjalni przedsiębiorcy

postrzegają sektor MSP jako

strukturę dla podmiotów niedysponujących

znacznym kapitałem.

Rzadko zdarza się, by jakiekolwiek

małe lub średnie przedsiębiorstwo

osiągało zysk bez stałego wprowadzania

innowacji. Na to z kolei potrzebny

jest kapitał, a ten zostanie

przyznany dopiero wówczas, gdy

będą rosnąć zyski. W taki oto sposób

koło zależności się zamyka,

skutecznie hamując progres. Na

szczęście, te niedoskonałości rynku

są niwelowane – coraz odważniej

radzą sobie podmioty niebankowe,

fachową zdobywają zwykle podczas

nauki zawodu w rzemieślniczych

zakładach pracy. Z kolei

właściciele gospodarstw rolnych

to także głównie mikroprzedsięborcy

dziwnie „wypychani” z grona

polskich przedsiębiorców.

Przytoczone statystyki wskazują

na ogromny potencjał tego sektora,

który zakorzenił się na naszym

rynku, tworzy nowe miejsca

pracy, odznacza się wyższą efektywnością,

np. poprzez odprowadzanie

proporcjonalnie wyższych

podatków w porównaniu do fi rm

średnich i dużych.

Autor jest prezesem zarządu FM Bank S.A.

które przyczyniają się do rozwoju

biznesu. W przeciwieństwie do tradycyjnych

instytucji, ponieważ dla

nich kluczowym czynnikiem jest

perspektywa przyszłości rozwoju,

a nie historia kredytowa. Jeśli przedsiębiorca

wie, w jaki sposób wyjść

z kryzysu, to bez zbędnych formalności

otrzyma potrzebny kapitał.

Warto tutaj zwrócić uwagę na

zwrot „bez zbędnych formalności”,

gdyż zbyt duża ilość regulacji jest

wskazywana jako drugi z najistotniejszych

czynników stanowiących

barierę rozwoju. Współczesny

biznes potrzebuje nie tylko kapitału,

ale właśnie wsparcia przy zawieraniu

istotnych transakcji. O to

również powinny zatroszczyć się

podmioty udzielające pożyczek

– przynajmniej na początkowym

etapie. Zresztą leży to również

w ich interesie, aby pieniądz, który

przekazali przedsiębiorcy, wrócił

z odpowiednim zyskiem i w określonym

czasie. Zarówno podczas

pozyskiwania kapitału, jak również

w trakcie udzielania wsparcia przy

jego rozsądnym dysponowaniu,

kluczowym czynnikiem decydującym

o sukcesie przedsięwzięcia jest

wzajemne zaufanie.

Autor jest prezesem zarządu PRAGMA

INKASO SA

16 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i16 16 2011-05-23 16:49:49

20


Silny obszar polskiej gospodarki

Sektor małych i średnich

przedsiębiorstw jest

silny i rozwija się

dynamicznie. Obejmuje

dużą liczbę fi rm, które

przyjęły różne strategie

w czasie spowolnienia

gospodarczego, co także

przełożyło się na ich

obecną kondycję.

Edward Jędrzejowski

– Niektóre fi rmy

w początkowej

fazie

spowolnienia

zamroziły

budżety

inwestycyjne.

Inne

wykorzystały

ową sytuację, szukając

– kosztem konkurencji

– nowych klientów w rynkowej

niszy.

Istotnych czynników przewagi

konkurencyjnej w przypadku

MSP należy upatrywać

w postępującej informatyzacji

tego sektora. Przyjęcie różnego

rodzaju strategii przetrwania

w MSP sprawiło, że zamrożenie

budżetów IT nie było tak bardzo

odczuwalne jak w przypadku

większych graczy. Jednym

z kluczowych elementów

dających przedsiębiorstwom

z sektora MSP przewagę

konkurencyjną są systemy

służące do zarządzania ich

zasobami (ERP). System tej

klasy można porównać do

układu nerwowego – pozwala

zarządzać tym, co dzieje się

w całym przedsiębiorstwie.

W praktyce, możliwości

tych rozwiązań są ogromne

i obejmują wszystkie procesy

zachodzące w kluczowych

obszarach działalności fi rmy.

Podstawową zaletą wdrożenia

ERP w fi rmie jest tak ważna

oszczędność czasu oraz

zasobów ludzkich, a co za tym

idzie – także pieniędzy.

Biorąc pod uwagę fakt,

że sytuacja małych oraz

średnich przedsiębiorstw jest

zróżnicowana, odpowiedni

system do zarządzania zasobami

przedsiębiorstwa (ERP) dla MSP

musi być elastyczny i powinien

umożliwiać funkcjonowanie

fi rm w zmiennych warunkach

rynkowych. Poza standardowymi

funkcjami, takimi jak

zarządzanie fi nansami, zapasami

magazynowymi czy produkcją,

system ERP powinien zawierać

Istotnych czynników przewagi

konkurencyjnej w przypadku MSP należy

upatrywać w postępującej informatyzacji

tego sektora

również rozbudowane

narzędzia do analizy danych

biznesowych i zarządzania

wydajnością przedsiębiorstwa.

Dopiero wtedy spełnia

w pełni potrzeby fi rm. Obecnie

systemy ERP stają się coraz

bardziej elastyczne i przyjazne

w obsłudze. A to wszystko

dzięki wprowadzeniu do nich

mechanizmów i funkcjonalności

z portali społecznościowych

typu Facebook oraz z Web 2.0.

Wykorzystywanie na co dzień

tego typu funkcji ma pozytywny

wpływ na efektywność i komfort

pracy użytkowników. Można

zatem stwierdzić, że systemy ERP

rozwijają się dynamicznie, dążąc

do zaspokojenia zarówno potrzeb

przedsiębiorstw z sektora MSP, jak

i pojedynczych użytkowników,

którzy powszechnie korzystają

z rozwiązań tej klasy.

Autor jest solutions engineer w Epicor

Software Poland Sp. z o.o.

�����������������������������

��������������������������

■� ����������������������������������������

■� ����������������������������

■� ����������������������

■� ����������������������

■� ��������������������

■� ��������������������������������������

■� ���������������������

27 maja – 2 czerwca 2011 r. Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej 17

��������������

Turbiy 2010 06 POlskiej 25 Eurologistics Gospodarki2011.i17 230x153mm 17 V1 indd 1 25 06 2011-05-23 2010 10:33:25 16:48:01

Uhr


fot. Monika Dyba

Rzeczy niemożliwe wykonujemy dziś,

na cuda trzeba poczekać do jutra

Globalizacja rynku

oraz powszechna

dostępność produktów

24 h na dobę przez 365

dni w roku, w najniższych

cenach, porównywalnej

jakości i bez wychodzenia

z domu, z dostawą w ciągu

dwóch dni to już nie fi kcja

– to rzeczywistość.

Hubert Porębski – Na przestrzeniostatnich

dziesięciu

lat klient bardzo

się zmienił – poczuł

się silny, zaczął

decydować,

jest bardzo nie-

zależny, trudno

przywiązuje się

do marki, potrafi szukać i wybierać,

porównywać cechy produktów

i jakość usług, ma

świadomość swojej wartości. Nie

decyduje się na bylejakość – chce

mieć ofertę z najwyższej półki

w najniższej cenie. To wszystko

sprawia, że walka o pozyskanie

klienta i jego utrzymanie stała się

bardzo trudna. Przedsiębiorstwa

starają się sprostać oczekiwaniom

klienta, dostarczyć mu wysublimowaną

wartość dodaną,

za którą on zatęskni i do której

będzie chciał wrócić. Sektor

MSP ma pewne wyróżniające go

cechy, które dają przedsiębiorstwom

wartość dodaną, z jaką

mogą iść do klienta.

Bliska komunikacja z klientem

Elastyczność w działaniu, możliwość

szybkiego reagowania na

bieżące zmiany na rynku i dynamika

w dostosowaniu oferty do

indywidualnych potrzeb klienta

-na tym przede wszystkim opierają

swoją strategię małe i średnie

przedsiębiorstwa. Skuteczna,

bliska komunikacja z klientem,

Tygodnik wydawany przez:

Gazeta Finansowa Sp. z o.o.

Redaktor naczelny: Piotr P. Bachurski,

Biuro Reklamy: 00 - 491 Warszawa,

M. Konopnickiej 6 lok. 227 tel./faks.: 022 339-05-50,

Agnieszka Prasowska tel. 0 501 209 900

(a.prasowska@gazetafi nansowa.pl),

możliwość weryfi kacji jego bieżących

potrzeb i szybki czas reakcji,

zbudowanie wartości w oparciu

o maksymę „Rzeczy niemożliwe

wykonujemy na dziś, na cuda

trzeba poczekać do jutra” powodują,

że zyskuje się w oczach kupujących

indywidualną wartość,

za którą klient coraz częściej chce

płacić. Każdy lubi czuć się ważny,

wyróżniony, unikalnie obsłużony.

Jeżeli klient będzie miał takie

poczucie, to zostanie z fi rmą

na dłużej.

Systemy klasy CRM

W jaki sposób tego dokonać? Jak

zbudować tę relację? Jak zaoferować

produkt na czas i z najlepszą

obsługą? Jeżeli nie możemy

być osobiście i wszędzie 24 h na

dobę, z pomocą w dbaniu o relacje

i budowaniu kompetentnego

i spójnego wizerunku przychodzą

nam systemy klasy CRM. Obecnie

nie tylko troszczą się o pozyskanie

klienta, ale potrafi ą automatycznie

przekazać informacje,

odpowiedzieć kompetentnie na

zapytanie złożone przez www,

spersonalizować kontakt zarówno

przy komunikacji wychodzącej,

jak i przychodzącej,

a przede wszystkim są w stanie

przypomnieć o terminach, za-

daniach czy rocznicach tak istotnych

z punktu dbałości o poziom

zadowolenia z obsługi. Potrafi ą

uczyć dobrych praktyk, dzielić

wiedzę w organizacji oraz budować

jej spójny i wyjątkowy wizerunek

w oczach klientów.

Skuteczna rywalizacja

na globalnym ryku

Systemy klasy CRM mogą odpowiadać

za przepływ pracy czy

koordynację pracy wielu osób

rozproszonych w terenie bez

względu na rejon, w którym się

Aleksandra Piekarska tel. 0 512 382 737

(a.piekarska@gazetafi nansowa.pl),

Skład: Magdalena Helcberger (grafi k@gazetafi nansowa.pl)

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega

sobie prawo redagowania oraz dokonywania skrótów.

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

Opinie dotyczące rynku kapitałowego są wyłącznie

znajdują – wystarczy tylko podłączenie

do internetu. Dostępne

urządzenia mobilne przestały

spełniać wyłącznie rolę telefonów.

Na obecnym etapie rozwoju

odpowiadają za pełną

komunikację – od mailowej poprzez

zadania i terminy synchronizowane

w kalendarzach, po

funkcję nawigowania do miejsc

przeznaczenia. Dostępność tego

typu rozwiązań i urządzeń daje

spółkom z sektora MSP możliwość

nawiązania skutecznej rywalizacji

na trudnym globalnym

ryku. Nie mając tak rozbudowanego

zaplecza jak korporacje

(zarówno fi nansowego, jak

i ludzkiego), potrafi ą zapewnić

unikalną kombinację produktu

wraz z obsługą na najwyższym

światowym poziomie.

Profesjonalna obsługa

i bezpieczeństwo

Narzędzia dostępne od zaraz

w module cloud powodują,

że rozwiązania osiągalne kiedyś

tylko dla tych największych

umożliwiają zbudowanie przewagi

konkurencyjnej bez wysokich

inwestycji upfront – utylizują

ich wartość w czasie w miarę rozwoju

spółki, rosnąc razem z nią.

Dzięki profesjonalnym systemom

fi rmy zapewniają nie tylko

profesjonalną obsługę, ale również

dbają o swoich klientów, zapewniając

im bezpieczeństwo.

Dodatkowo MSP, szukając dodatkowych

przychodów, kierują

swoje działania przede wszystkim

na koordynację i kontrolę

sprzedaży oraz marketingu. Proces

budowania relacji będzie

postępował, ponieważ klient

jest w centrum i to fi rmy konkurują

o niego, a nie odwrotnie, jak

miało to miejsce w przeszłości.

Autor jest wiceprezesem Microplan Polska Sp. z o. o.

poglądami autorów. Ich źródłem są ogólnie dostępne

informacje przekazywane przez spółki publiczne, m.in.

w wymaganych prawem raportach.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą

wydawcy.

18 Kolorowy Magazyn Gazety Finansowej

27 maja – 2 czerwca 2011 r.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i18 18 2011-05-23 16:46:26


Zalecamy oleje

Zużycie paliwa 8,1 l/100 km, emisja CO 2 – 214 g/km

Jubileuszowa, limitowana edycja Sprintera

na 125-lecie wynalezienia samochodu.

Tylko 125 sztuk Mercedesa Sprintera – uznanego przez niezależnych ekspertów za najbardziej

niezawodny samochód dostawczy – w wyjątkowej edycji. Świętuj z nami i wybierz limitowanego

Sprintera w specjalnej, jubileuszowej cenie, z nawigacją satelitarną w prezencie i 4-letnią gwarancją!

Dowiedz się więcej na www.mercedes-benz.pl/sprinter125

Samochody dostawcze Mercedes-Benz – niezawodność,

na którą pracujemy od 125 lat.

Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i19 19 2011-05-23 16:33:32


Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i20 20 2011-05-23 15:42:30

More magazines by this user
Similar magazines