İtikadın İlhad Kirlerinden Arındırılması (Tathiru'l-İtikat Şerhi-İmam es-Sanani)
ilimvecihad