สมุดภาพทำบุญอายุวัฒนมงคล 85 ปี-ปัจจุบัน พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)
ctuthai