ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Μοιράζοντας το Άγιο Φως στα μοναστήρια
newsontime.gr