Fotograficznego

Publikacja dot. konkursu fotograficznego - Kłodzka Wstęga Sudetów