Funkcie

Význam a funkcie mokradí - ŠOP SR
Jak může péče o dárce modulovat funkci transplantovaných...
BŘIŠNÍ ÚSEK TRÁVICÍ TRUBICE – P ŘEHLED STAVBY A FUNKCE ...