Tako

Ne tako obi~ne pri~e
Tako Sushi Maguro Sushi - My Sushi
Take it easy - Zorro.ch
Take it easy - Zorro.ch