Warstwa

Warstwa transportowa
Warstwa aplikacji
Warstwa łącza danych