Červen 2018

duchskoly

D

U

C

H

Š

K

O

L

Y

Obsah

Kolem Země cestovat denně ................. 2

- Světové dědictví UNESCO ................ 2

- Specialitky z cest ................................. 3

Battlefield ................................................ 4

Svátek Hvězdných válek ........................ 5

Hru-b-d-ka ............................................... 8

Dekorace .................................................. 9

Zajímavá zvířata ..................................... 10

ZŠ gen. Z. Škarvady, Porubská 831, 708 00 Ostrava-Poruba

str. - 1 -

Similar magazines