profilbrochure - Dansk BioTransport

biotransport.dk

profilbrochure - Dansk BioTransport

Handels- og logistikaktiViteter

Begge de to virksomheder, som danner grundlag for

Dansk BioTransport drev omfattende handel med både

biobrændsel og med biprodukter fra træindustrien.

Disse handelsaktiviteter har Dansk BioTransport videreudviklet.

Både produktsortiment og kundesegmenter er under

stadig udvikling, hvilket også har ført til stærk udbygning

af logistiske aktiviteter i form af bl.a. lagring og levering

’just in time’ af egne produkter samt etablering af

lagerhotel til lagring af ’fremmede’ produkter.

Dansk BioTransport har godt 50 ansatte. Hovedparten

er naturligvis ”chauffører”. I Dansk BioTransport har vi

omdøbt chaufførerne til fartøjschefer, hvilket begrundes

med, at de hver især har et stort trafiksikkerhedsmæssigt

ansvar og at de har ansvar for et køretøj til ca.

2 millioner kroner. Den væsentligste begrundelse er

dog, at fartøjscheferne sammen med bilerne er Dansk

BioTransports ansigt udadtil og dermed en særdeles

vigtig kontakt til vore kunder.

Similar magazines