Urologisk Forening - Scandinavian Association of Urology

nuf.nu

Urologisk Forening - Scandinavian Association of Urology

Erfaringer fra det første år på

en dansk amtsurologisk afdeling.

Laserbehandling af forstørret prostata

med KTP-laser (Green light-laser)

blev introduceret i USA for cirka 5 år siden.

Princippet i denne laserbehandling

er, at lys med laserens bølgelængde på

532 Nm absorberes optimalt af oxyhæmoglobin-molekyler

og stort set ikke af

vand. Ved applicering af lyset på vitalt

væv vil energien derfor afsættes maximalt,

og cellerne vil fordampe.

Erfaringerne fra USA og flere andre lande

tydede på at behandlingen var lige

så effektiv som TUR-P, og at fordelene i

form af betydelig kortere indlæggelsestid

og færre komplikationerne, retfærdiggjorde

den betydelige udgift til indkøb

af de dyre laserfibre.

Flere af afdelingens overlæger havde

da også allerede deltaget i work-shops i

PVP-behandling i ind- og udland inden

PVP-behandlingen blev præsenteret i et

lægemagasin på dansk TV i efteråret -

04. Efterfølgende blev vi på Frederikssund

sygehus bombarderet med patientønsker

om at indføre behandlingen.

Med det offentlige focus på behandlingen,

blev der fra politisk hold skaffet

ressourcer til investering i laseren og vi

skulle derfor lægge en plan for implementeringen.

Vi valgte følgende strategi,

som viste sig at fungere, og vi ønsker

at give følgende råd videre til andre begyndere:

PVP-behandling (Photoselective

Vaporisation of the Prostate)

af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK

Implementering

• Opnå enighed blandt overlægerne

om hvilke patienter der skal henvises

til PVP.

(Vi valgte at alle patienter med BPH

fik tilbudt PVP, mens patienter med

prostatacancer fik tilbudt TUR-P på

vanlig vis). Alle skulle loyalt følge

denne beslutning.

• Udnævn 2 personer til at være ansvarlige

for implementeringen og

opnå de første praktiske operative

og postoperative erfaringer.

• Forbered prospektiv forløbsregistrering

for at evaluere behandlingen og

husk at lave patientvejledning.

• Planlæg mange patienter over en

længere periode.

• Undervurder ikke indgrebets sværhedsgrad.

• Start med mindst 10 små kirtler

(

More magazines by this user
Similar magazines